5.sınıf dökümanlar

5.sınıf dökümanlar dosyası 14-01-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5.sınıf dökümanlar
Kategori 5. Sınıf Bilgisayar
Gönderen halo22
Eklenme Tarihi 14-01-2019
Boyut 341.31 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI     ÖĞRENME ALANI: VERİ

5. SINIF

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek  çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

                                                          

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

 

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin, farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 4.5)

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 5)

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi Adım Adım Türkiye ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak üzere sınıfça tartışarak öğrencinin yaşantısından seçilen  bir olay belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu  hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plâna çıkarmalıdır.

 

 


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

TABLO VE ŞEMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

Öğretmen trafik kazasının bazı nedenleri ve bu kaza sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar ve hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek, veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Trafik kazaları nedenlerinden bazıları

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

3

1

 

4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

     Yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırmaları ve tablolaştırarak sunmaları sağlanır.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturmaları istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plân yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazdırılır.


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

OLASILIK

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

           Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla  B takımı galip gelecektir.

Her bir gruba eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

 

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak  açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin  hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen ve bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi (Kazanım 1) 

 

1

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI     ÖĞRENME ALANI: VERİ

5. SINIF

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek  çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

                                                          

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

 

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin, farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 4.5)

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 5)

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi Adım Adım Türkiye ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak üzere sınıfça tartışarak öğrencinin yaşantısından seçilen  bir olay belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu  hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plâna çıkarmalıdır.

 

 


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

TABLO VE ŞEMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

Öğretmen trafik kazasının bazı nedenleri ve bu kaza sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar ve hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek, veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Trafik kazaları nedenlerinden bazıları

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

3

1

 

4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

     Yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırmaları ve tablolaştırarak sunmaları sağlanır.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturmaları istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plân yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazdırılır.


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

OLASILIK

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

           Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla  B takımı galip gelecektir.

Her bir gruba eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

 

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak  açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin  hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen ve bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi (Kazanım 1) 

 

1

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI     ÖĞRENME ALANI: VERİ

5. SINIF

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek  çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

                                                          

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

 

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin, farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 4.5)

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 5)

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi Adım Adım Türkiye ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak üzere sınıfça tartışarak öğrencinin yaşantısından seçilen  bir olay belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu  hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plâna çıkarmalıdır.

 

 


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

TABLO VE ŞEMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

Öğretmen trafik kazasının bazı nedenleri ve bu kaza sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar ve hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek, veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Trafik kazaları nedenlerinden bazıları

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

3

1

 

4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

     Yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırmaları ve tablolaştırarak sunmaları sağlanır.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturmaları istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plân yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazdırılır.


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

OLASILIK

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

           Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla  B takımı galip gelecektir.

Her bir gruba eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

 

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak  açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin  hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen ve bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi (Kazanım 1) 

 

1

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI     ÖĞRENME ALANI: VERİ

5. SINIF

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek  çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

                                                          

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

 

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin, farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 4.5)

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 5)

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi Adım Adım Türkiye ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak üzere sınıfça tartışarak öğrencinin yaşantısından seçilen  bir olay belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu  hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plâna çıkarmalıdır.

 

 


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

TABLO VE ŞEMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

Öğretmen trafik kazasının bazı nedenleri ve bu kaza sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar ve hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek, veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Trafik kazaları nedenlerinden bazıları

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

3

1

 

4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

     Yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırmaları ve tablolaştırarak sunmaları sağlanır.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturmaları istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plân yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazdırılır.


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

OLASILIK

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

           Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla  B takımı galip gelecektir.

Her bir gruba eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

 

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak  açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin  hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen ve bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi (Kazanım 1) 

 

1

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI     ÖĞRENME ALANI: VERİ

5. SINIF

 

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 

 1. Çizgi grafiğini oluşturur.

Hazır çizgi grafikleri inceletilerek  çizgi grafiğinin yapısı tartışıldıktan sonra  çizgi grafiği yaptırılır.

Problem: Bir öğrencinin belirli mesafeleri ne kadar sürede koştuğunun belirlenmesi.

 

      Bir öğrencinin 30 metrelik koşuda; 10, 20 ve  30. metreyi kaç saniyede geçtiği belirlenerek veriler toplatılır.

 

                                                          

 

 

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

 

[!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Örneğin, farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.

 

Çizgi grafiğine ihtiyaç duyulan gerçek yaşamdan olayları incelemek amacıyla bir proje hazırlatılır. Projeye ait rapor yazdırıp sunumu yaptırılır.

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 4.5)

 

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 

 1. Çizgi grafiğini yorumlar.

Aşağıdaki grafiğe uygun bir öykü yazdırılır.

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 5)

 

Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi (Kazanım 2)

 

Sosyal Bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazanım 4)

 

Sosyal Bilgiler dersi Adım Adım Türkiye ünitesi  (Kazanım 5)

 

 1. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.

Veri toplamak üzere sınıfça tartışarak öğrencinin yaşantısından seçilen  bir olay belirlenir.

 • Toplatılan veriler grafik çizilmeden analiz ettirilerek yorumlatılır.
 • Aynı veriler, grafik çizdirildikten sonra tekrar yorumlatılır.
 • Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkların neler olduğu  hakkındaki düşünceleri yazdırılır.
 • Grafik kullanımın sağladığı kolaylıklar tartıştırılır ve bir sonuca bağlanır.
 • Varılan sonuç yazdırılır.

 

[!] Veri toplatılacak olay, grafik kullanımının kolaylıklarını ön plâna çıkarmalıdır.

 

 


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

TABLO VE ŞEMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.

Öğretmen trafik kazasının bazı nedenleri ve bu kaza sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yarayan bir anket hazırlar ve hayalî olarak doldurulan anketler öğrenci gruplarına verilerek, veriler tablo hâline getirtilir. Trafik kurallarına uymanın gerekliliği tartıştırılır.

 

Trafik kazaları nedenlerinden bazıları

                   Trafik        

                     kazalarının

                        nedenleri

Yaralı

durumu

Kırmızı ışıkta geçmek

Taşıtı hatalı

geçmek

Hızlı

taşıt

sürmek

Toplam

Yaralanan

10

6

10

26

Yaralanmayan

3

1

 

4

Toplam

13

7

10

30

 

Kadınların Okur Yazarlık Oranları

       “Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19’dur. Kadınların %10’u okuma yazma biliyordu. 1970’te ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42’dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %92’ye ulaşırken kadınlarda %77’dir.”

     Yukarıda verilen bilgilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren tabloyu oluşturmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Okul çağı çocuklarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için tüketmeleri gereken günlük meyve, sebze, süt, et, tahıl miktarını araştırmaları ve tablolaştırarak sunmaları sağlanır.

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (Kazanım 6)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 21)

 1. Şema yaparak verileri düzenler.

 

 

 

 

Ağaç şeması kullanarak veriler düzenletilir. Çeşitli özelliklere sahip bardaklar şema yapılarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 2)

Kriz durumlarında kendisine yardımcı olabilecek güvenilir yetişkinleri, telefonları, adresleri, kurumları belirleyerek ağaç şemasını oluşturmaları istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

 

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve  hesaplar.

 

Aritmetik ortalama ile ilgili verilen problem çözdürülür. Bu süreçte küpler kullandırılır.

Problem: Öğretmen, “Dostluk” isimli grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla bu gruptaki her bir öğrenci için  sunu değerlendirme formunu doldurur. Grup elemanlarından Göksu’nun notu 5, Deniz’in notu 3 ve Erol’un notu 4’tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanılarak aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını gösteriniz. Yapılan işlemi sözlü ve yazılı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

[!] Öğrencilerin problemi anlama, plân yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi genişleterek yeni problem kurma aşamalarından geçmeleri sağlanır.

Gazeteleri inceleyerek istatistiğin nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor yazdırılır.


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

OLASILIK

Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda;

 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.

 

Suat: -Bence, pazar günü yapılacak maçta A ve B futbol takımları %50 olasılıkla berabere kalacaktır.

           Filiz:  -Benim tahminime göre ise  % 90 olasılıkla  B takımı galip gelecektir.

Her bir gruba eş özelliklere sahip yeterince küçük taşlar toplatılır ve aynı özelliklere sahip kâğıttan birer kayık yaptırılır. Kayıklar süsletilir ve adlandırılır. Gruplardan, kayıkların batma ihtimalleri ile ilgili görüşleri sorulur. Tahtaya, kayık adlarının ve taşıyabileceği taş sayısının yazılacağı bir tablo yaptırılır. Su dolu bir leğende önce birinci grup kayığını yüzdürür. Kayık batana kadar küçük taşlar kayığa yerleştirilir. Diğer gruplara da sırasıyla aynı işlem yaptırılır. Her bir grup kayıkları batmadan bir önceki taş sayısını tabloya yazar. Hangi grubun görüşünün gerçekleştiği sorulur. Öğrencilerden, bu taşları kayığa yerleştirirken izledikleri stratejileri yazılı ve sözlü olarak açıklamaları istenir.

 

 1. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.

 

İkili, üçlü gruplar oluşturulur.  Her grup, madenî para 50 kez havaya atıldığında yazı ve tura gelme olasılığını tartışarak görüşlerini not eder. Sonra para 50 kez atılarak gelen yazı ve turalar not ettirilir ve sonuç karşılaştırılır.

İçi görünmeyen bir torba ile eş taş, nohut vb. varlıklardan biri seçtirilir. Seçilen varlıklardan 8 tanesi kırmızıya, 4 tanesi maviye ve 2 tanesi sarıya boyatılarak torbanın içine koydurulur. Çekiliş yapmadan kırmızı, mavi ve sarı renkli varlıkların çıkma ihtimalleri sıralatılır. Torbadan çekilen taşların renklerine göre sayısını tespit etmek için bir tablo hazırlatılır. Torbanın içine bakmadan bir nesne çekilerek rengine göre tabloya işaret konulur. Bu nesne torbaya atıldıktan sonra, tekrar bir nesne çektirilir. Bu işlem 50 kez yaptırılır. Tablonun yorumu ile bu yorumun doğruluğu, yazılı ve sözlü olarak  açıklatılır.

 

 

 1. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.

Bir yüzü sarı, bir yüzü yeşile boyanmış kalın kartondan yapılmış iki dairesel pul fırlatıldığında, üste gelen renklerin  hangileri olacağı tahmin edilecektir. “Farklı iki renk gelmesi” durumunu öğretmen ve bunun dışındaki seçeneklerden her birini de öğrenci grupları seçer. Tercihler, öğretmen ve grup adlarının karşısına yazdırılır. Bu deney sonucunda hangi ikililerin oluşacağı sorulur. Öğretmenin kazanma olasılığının, gruplara göre daha yüksek olma nedeni tartıştırılır ve tartışma bir sonuca vardırılır. Bu oyunun adaletli olup olmadığı tartıştırılarak görüşler yazdırılır.

Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi (Kazanım 1) 

 

1

Sınıf-Okul İçi Etkinlik   Okul Dışı Etkinlik    [!] Uyarı  Ders İçi İlişkilendirme   Diğer Derslerle İlişkilendirme  Ölçme ve Değerlendirme   Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt öğrenme Alanı