5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1-7. Hafta Günlük Planları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1-7. Hafta Günlük Planları dosyası 27-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1-7. Hafta Günlük Planları
Kategori 5. Sınıf Hayat Bilgisi
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 27-04-2019
Boyut 83.79 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS PLÂNI 1. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

Öğrencilerle tanışma ve ders müfredatı hakkında bilgi verme.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Öğrencilere ders müfredatı ve vatan sevgisi hakkında bilgi vermek

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

İnsan, akıl, inanç

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt.

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği: 15 Temmuz Zaferi Niçin Önemli?

Bu zaferin türk ve dünya tarihine katkılarının neler olabileceği sınıf ortamında tartışılır.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

15 Temmuz ile ilgili bilgilerin araştırılması.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun kavranması için çalışma grupları oluşturulur.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler 15 Temmuzun bizim için ne kadar önemli olduğunu fark ederler.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirilerek anlatılır.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Uygulama etkileşimli tahta ile gerçekleştirilir.

 

 

 

                Hatice ŞAHİN                                                                                          Sancak GÜNDOĞDU

            Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                      Okul Müdürü   

                                                                                                                                      18 /09/2017

                                                                                                                                      Uygundur

 

 

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS  PLÂNI 2. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

2. Evrende Bir Düzen Vardır

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.

3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Evren, Allâh, yaratan, düzen

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği :  

Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi nasıl açıklanabilir?

Her şeyi yaratan Allâh’tır

Evrendeki kusursuz uyumu sağlayan nedir?

Evrende bir düzen vardır.

Beni, ailemi, her şeyi yaratan Allâh’tır

Allâh her şeyi işitir, bilir ve görür.

Allâh’ın her şeye gücü yeter.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Konunun soru-yanıt yöntemiyle işlenmesi

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Hayatı, doğayı gözlemleme.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını fark ederler.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1. Evrende bir düzen olduğunu nasıl anlıyoruz?

2. Allâh’ın eşi ve benzeri yoktur. Bunu nasıl açıklarsınız?

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

                                 Hatice ŞAHİN                                                                   Sancak GÜNDOĞDU

                              Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                 Okul Müdürü   

                                                                                                                                 25/09 /2017

                                                                                                                                Uygundur.

 

 

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS  PLÂNI 3. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

Allah Vardır ve Birdir

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 1.Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.

 2.Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Allâh, eş ve benzerlik, yaratma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği :   Rabb’imi Tanıyorum:

Rabb’imi Tanıyorum: Allah’ın sıfatlarını içeren birer ayet meali tahtaya yansıtılır. Bunlar üzerinde öğrencilerle konuşulur.

Allah’ın yaratıcı, yaşatıcı, gözetici olduğu ve onunla iletişimin aracısız olarak dua ve ibadet yoluyla gerçekleştirilebileceği vurgulanır

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Allahın sıfatlarının araştırılması.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olurlar. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını kavrar.Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her an bizimle beraber olduğunun bilincine varırlar.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Allâh’ın eşi ve benzeri yoktur. Bunu nasıl açıklarsınız?
 2. Allah’ın sıfatları nelerdir?

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 [!] Öğrencilere Allah inancı ile ilgili konular

verilirken çocuklarda batıl inançların oluşmasının

önüne geçilmeli; Allah’ın sıfat ve isimleri tanıtılırken

öğrencinin tecrübeleri kullanılmalı; Allah sevgisi

esas alınmalı, müsamahalı ve hoşgörülü olunmalı;

tedricilik ilkesine dikkat edilmeli ve çocuğun dikkati

çevresine yöneltilmelidir.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

                                                                                         

 

                     Hatice ŞAHİN                                                                                                               Sancak GÜNDOĞDU

               Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                                             Okul Müdürü   

                                                                                                                                                                                                         02/10/2017

                                                                                                                                                                  Uygundur.

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS  PLÂNI 4. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

Çalışırım, Allah’ın yardımına Güvenirim ve Başarırım

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

1. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Tevekkül, çalışma, kazanma, inanma, dayanma.

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt.

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği :   Sen Ne Dersin?

Sen Ne Dersin? Çalışmadan insanlar bir şeyler kazanabilir mi? Tüm çalışmalarını yaptığı halde başarılı olamayan insanlar da var. Peki onlar neden başarılı olamamaktadırlar? Öğrencilere bu sorular sorulur ve kendilerinden örnek vermeleri istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Tevekkül anlayışına sahip olanmasının bireyin  davranışlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili araştırma yapılması.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.

Özet

Öğrenciler çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olmayı öğrenirler.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Tevekkül anlayışına sahip bir birey nasıl davranır?
 2. Tevekkül anlayışına sahip bir birey ile sahip olamayan bir bireyin davranışlarını karşılaştırınız. Arkadaşlarınızla tartışınız.

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Mehmet Akif Ersoy’dan alıntılar yapılacak. Tevekkül konulu video izletilecek. Yusuf suresi 67. Ayetine değinilecek. Peygamberimizin bir sahabeye tevekkül konusunda tavsiyelerine değinilecek. Örnekler günlük hayattan verilecek.

 

 

 

 

               Hatice ŞAHİN                                                                          Sancak GÜNDOĞDU

              Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                    Okul Müdürü   

                                                                                                                                                                       09/10/2017

                                                                                                                                                                       Uygundur.

 

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS PLÂNI 5. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

İhlas Suresi  ve Anlamı

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Allâh, eş ve benzerlik, yaratma.

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

İhlas Suresinin anlamıyla birlikte ezberlenmesi.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için surenin anlamı üzerinde konuşulması.

Özet

Öğrencilerin sureyi ezberlemeleri sağlandı.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Bu ünitede tartışma, açık uçlu sorular, gözlem

formu, çalışma yaprakları, yazılı sunum ve kavram haritaları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Sureyi ezberleme konusunda öğrencilere yeterli süre tanınacak.

 

 

 

 

        Hatice ŞAHİN                                                                                 Sancak GÜNDOĞDU

  Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                Okul Müdürü   

                                                                                                                      16/10/2017

                                                                                                                       Uygundur.

 

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS  PLÂNI 6. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

İbadet nedir ve niçin yapılır?                

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 1. İbadetin anlamını yorumlar.

2. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

İbadet, farz, vacip, sünnet

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Sunuş yoluyla öğrenme, düz anlatım, soru-yanıt, dinleme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği :  

Herhangi bir dikkat çekici etkinlik.

İbadetle ilgili kavramları bilmeliyiz.

Bu kavramları belirleyelim.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

İbadet kavramının öğrencilerin zihinlerinde çağrıştırdığı kavramların belirlenmesi.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile ibadetin anlamını kavrar ve  ibadetle ilgili kavramları açıklarlar.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. İbadet nedir?
 2. Niçin ibadet edilir?

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

Etkinliklere katılımının sağlanması

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Bu ünitede konular, en genel anlamda ibadet, ibadetle ilgili kavram ve mekânlar, dua ile sınırlandırılacaktır.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

         Hatice ŞAHİN

    Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                           Sancak GÜNDOĞDU

                                                                                                                             Okul Müdürü

                                                                                                                               23/10/2017  

                                                                                                                               Uygundur.

 

 

2071 MELİKŞAH ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS PLÂNI 7. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika

DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ

SINIF

5

ÜNİTE        

ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI

İNANÇ

KONU

İbadetle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet.

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 İbadetle ilgili kavramları açıklar.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

İbadet, farz, vacip, sünnet

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt.

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.

 

Etkinlik Örneği :  

Herhangi bir dikkat çekici etkinlik.

İbadetle ilgili kavramları bilmeliyiz.

Bu kavramları belirleyelim.

Konu öğretmen tarafından anlatılır. Öğrencilere tekrar anlatım yaptırılır.

Farz, vacip ve sünnet kavramlarını öğrencilerin sözlüklerden bulmaları ve tanımlamaları istenir

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Konu içerisinde geçen kavramların ne anlama geldikleri öğrencilere buldurulmaya çalışılır. Daha sonra öğretmenin de yardımıyla bu kavramlar tanımlanır. Tanımlar yapıldıktan sonra öğrencilerden örnek istenir. Öğretmen zıt örnek verir. Öğrenciler benzer ve farklılıklarını bulur. Konu öğretmen tarafından toparlanır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile ibadetle ilgili kavramları açıklarlar.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Sünnet nedir?
 2. Farz nedir?
 3. Vacip nedir?

Grup değerlendirme :

 1. Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

Etkinliklere katılımının sağlanması

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Bu ünitede konular, en genel anlamda ibadet, ibadetle ilgili kavram ve mekânlar, dua ile sınırlandırılacaktır.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Konu günlük yaşamla mutlaka ilişkilendirilecektir.

 

                                                                                                                                                           30 /10/2017

                  Hatice ŞAHİN                                                                                                                       Sancak GÜNDOĞDU

            Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                                                        Okul Müdürü

                                                                                                                                                                           Uygundur.