5, 6, 7, 8. Sınıflar Türkçe Dersi Yıllık Planı 2015-2016

5, 6, 7, 8. Sınıflar Türkçe Dersi Yıllık Planı 2015-2016 dosyası 16-04-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 5, 6, 7, 8. Sınıflar Türkçe Dersi Yıllık Planı 2015-2016
Kategori 8. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 16-04-2019
Boyut 265.78 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

1. Hafta

 

İSTİKLAL MARŞI

 

6 Saat

 

1. Okuma kurallarını uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

 

 

1. Yazma kurallarını uygulama

2. Yazma amacını belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.3. Yazısına uygun başlık belirler.

 

 

 

 

 

BİREY VE TOPLUM

05 - 09 Ekim                6 Saat

Üç Soru

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.  9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 8. Farklı düşün-meye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.  9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.1 9. Okuduklarının ana fikrini belirler.29. Okuduğunu özetler.  34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.  37. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

9. Gazete ve dergi okur. 

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.   4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.  18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

2. Seçici dinler.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyici-lere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.  9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.   14. Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 

26. Özet çıkarır.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.  7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

10. Sunularını değerlendirir.

*Gazete kupürlerinden yararlanma:

Okuma: Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

 

*Rehberlik ve Psikolojik danışma: Alkol ve uyuşturucu kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.

1-6. Etkinlikler

 

*Sesli okuma

 

*Seçici dinleme

 

*Katılımlı dinleme

 

*Özetleme

 

*Soru - cevap

12 – 16  Ekim           6  Saat

Adsız Çeşme

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.  9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.   2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.  5. Metnin türünü dikkate alarak okur.  8. Paylaşarak okumaktan zevk alır.

9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.    4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.   21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.     11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

7. Konuşmasında ana fikri vurgular.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

4. Üstlendiği role uygun konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.   14. Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.  7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

10. Sunularını değerlendirir.

*Gazete kupürlerinden yararlanma:

 

Okuma: Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

Yazma:Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

 

1-6. Etkinlikler

 

 

 

*Paylaşarak

okuma

 

*Serbest konuşma

 

*Canlan-dırma

 

*Soru - cevap

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Teknikler

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

BİREY VE TOPLM

19 – 23  Ekim             6  Saat

Beden Dilimiz

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır. 

4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.   25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.     11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1. Kendine güvenerek konuşur. 3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.   14. Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.    2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  

3. Yazısına uygun başlık belirler. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

8. Beden dilini yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

1-6.

Etkinlikler

 

*Seçici ve sorgulayıcı dinleme

 

*Sesli okuma

 

*Önemli yerleri vurgulu okuma

 

 *Sorgulayıcı konuşma

 

*Soru - cevap

 

 

26 – 30 Ekim      5 Saat

Sivrisinek      ( Dinleme Metni)

 

2. Okuduğunu Anlama

42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar. 

2. Anlama tekniklerini kullanır.  4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.  2. Dinleme amacını belirler.   3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.   2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.    

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 12. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.      23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

35. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.    10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.    11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  

13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 

11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

12. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.    4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.   7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.   9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

13. Not alır.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir

 

1-4.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Soru-Cevap

 

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih-Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRK

02 – 06 Kasım          6  Saat

Atatürk Parkı’na Gezi

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.   4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 

13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır. 

4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler. 

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 10. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.  23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.   10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. Konuşma konusunu belirler

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

8. İkna edici konuşur.

10. Sorgulayarak konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.     7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.   8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 

13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.    2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.   3. Yazısına uygun başlık belirler. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.   12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

13. Not alır. 16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

3. Harita ve kroki okur.

11. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

10. Sunularını değerlendirir.

ATATÜRKÇÜLÜK

Kazanım : Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.

Kazanım : Bilgi teknolojilerinden yararlanarak Atatürk’ün hayatı, Millî Mücadele ve cumhuriyet ile ilgili görsel sunu hazırlar.

Kazanım : İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar.

. Kazanım : Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasî hayatıyla ilgili bölümleri belirler.

Kazanım : Yazılarında veya konuşmalarında Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibinin dünya barışı için her zaman gerekli olduğunu destekleyen güncel örnekler verir.

 

1-8

Etkinlikler

 

*Sessiz okuma

 

 

*Katılımlı dinleme

 

*Sorgulayıcı konuşma

 

 

*Soru - cevap

 

 

 

09 – 13 Kasım            6 Saat

Mustafa Kemal’in Kağnısı

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır

5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.

18. Okuduklarının konusunu belirler. 20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır. 

5. Metnin türünü dikkate alarak okur7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler. 

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.  

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.  23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler. 7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler.   4. Dinleyicilerle göz teması kurar.     5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmala-rında kullanır  8. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.

 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

16. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.   7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.   8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.   10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir.

15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 30. Sorular yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

 

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

10. Sunularını değerlendirir.

ATATÜRKÇÜLÜK

Kazanım : Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır.

Kazanım : Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu görsellerle destekler.

Kazanım Atatürk, Millî Mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

1-8.

Etkinlikler

1. YAZILI SINAV

*Sessiz okuma

 

*Sesli okuma

 

*Söz korosu

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlikl

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK VE ÇEVRE

16 – 20 Kasım                  6 Saat

Kedilere Ad Koymak

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır

12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 24. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.  

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.  8. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler. 

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.  4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.  

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 14..Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 26. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.28. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.    9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 

14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

34. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

10. Sunularını değerlendirir.

 

Sosyal Bilgiler:  Bir Ülke, Bir bayrak ünitesi

*Toplumsal kuralları düzenleyen yasaların varlığını ve öenemini fark eder.

1-9.

Etkinlikler

1. YAZILI SINAV

*Paylaşımlı okuma

 

*Sessiz okuma

 

*5N1K ögelerini vurgulayarak konuşma

 

*Soru-cevap

 

 

23 - 27

Kasım

TEOG sınavı nedeniyle iki gün okul olmadığı için kalan zamanda serbest okuma ve serbest yazma etkinlikleri ile konu tekrarı yapılacaktır.

30 Kasım – 04 Aralık      6 Saat

Haydi Banyoya

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır

28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır. 

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Bilgi edinmek için okur. 9. Gazete ve dergi okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.   5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.  

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.  23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler. 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.    8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.   

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.    13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.    9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 

14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Girişimcilik:

Bir iletişim aracı olarak gazetenin önemini fark eder.

1-6.

Etkinlikler

Proje Görevlerinin Verilmesi

 

 

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sessiz okuma

 

 

*Soru-cevap

 

 

*Açıklama

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK  VE  ÇEVRE

07 – 11 Aralık            6 Saat

Çöpçü Martı

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

29. Okuduğunu özetler.  30. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.  34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Bilgi edinmek için okur. 9. Gazete ve dergi okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.   23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

32. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyiciler- le göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  23. Konuşmasını özetler.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

10. Sunularını değerlendirir.

 

1-8.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sesli okuma

 

 

*Soru-cevap

14 – 18   Aralık              6 Saat

Bir Yer Düşünüyorum (Dinleme Metni)

 

2. Okuduğunu Anlama

42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

12. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 14..Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 20. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

8. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

9. Şiir yazar.

13. Not alır.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

1-3.

Etkinlikler

2. YAZILI SINAV

* Dinleme

 

*Açıklayıcı konuşma

 

*Soru-cevap

 

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

21 – 25 Aralık                6  Saat

Fatih’ten Hikâyeler

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.   19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.  

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Bilgi edinmek için okur.  11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 14. Konuşmalarında tanımlamalar yapar. 18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.    5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.   9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.   2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır 16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

18. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6.Hikaye yazar

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

Atatürkçülük: Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır.

Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye ünitesi:

Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.

1-8.

Etkinlikler

 

 

*Katılımlı dinleme

 

*Seçici okuma

 

*Sesli okuma

 

*Sessiz okuma

 

*Hikaye yazma

 

*Soru-cevap

 

28 – 31  Aralık               5  Saat

Sözlü Geleneğimiz

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.15. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir.17. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder

 

 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.    5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.   9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 10. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. 13. Yazılarında ana fikre yer verir. 14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 30.Sorular yazar. 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

Sosyal Bilgiler

 Adım Adım Türkiye ünitesi:

Kültürel ögelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.

1-6.

Etkinlikler

 

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sesli okuma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

04 – 08 Ocak                6 Saat

Bu Vatan Kimin?

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.  4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur. 

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

17. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.    26. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. 27. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 30.Sorular yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1. Günlük, anı vb. yazar. 

5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir.

Sosyal Bilgiler:  Bir Ülke, Bir bayrak ünitesi

 

*Kültürel ögelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.

1-6.

Etkinlikler

3. YAZILI SINAV

*Sesli okuma

 

*Sessiz okuma

 

*Soru sorarak konuşma

 

*Planlı yazma

 

*Soru-cevap

11 – 15  Ocak               6 Saat

Masallarımız     (Dinleme Metni)

 

 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar. 

2. Anlama tekniklerini kullanır.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.   10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.   12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

11. Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar.

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 4. Yazısında alt başlıkları belirler.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.     28. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

10. Sunularını değerlendirir

 

1-4.

Etkinlikler

 

*Not alarak dinleme

 

 

*Masal yazma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

YENİLİKLER VE GELİŞMELER

18– 22  Ocak         4 – 5 Saat

Var mı?

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.  26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  2. Anlama tekniklerini kullanır. 

 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 7. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.  

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.  

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.   15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  18. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.   30. Sorular yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

Sosyal Bilgiler: Gerçekleşen Düşler Ünitesi:

*Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.

1-8.

Etkinlikler

 

*Sesli okuma

 

 

*Sessiz okuma

 

 

*Açıklayıcı konuşma

 

 

*Şiir yazma

 

 

*Soru-cevap

 

 

22 Ocak 2016                 1. Dönem Sonu

 

 

 

 

08 – 12 Şubat           6 Saat

Telefonun Tarihi

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 

8. Kurallarına uygun sessiz okur.  9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.  2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.    3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.   5. Okuduklarını zihninde canlandırır.  12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.  15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.   34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.   2. Anlama tekniklerini kullanır.

3. Not alarak okur.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

9. Gazete ve dergi okur.  11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.  

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.   5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler.  

17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.   23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.   10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla görüşmeler yapar.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler.

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.  5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.  

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

11. Sorgulayıcı yazılar yazar.

15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

İnsan hakları ve vatandaşlık:

*Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba harcar.

 

Fen ve Teknoloji: Işık ve Ses Ünitesi

Sesin iletişim kurmadaki rolünü ve önemini fark eder.

1-7.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

*Not alma

 

*Sessiz okuma

 

*Soru-cevap

 

*Konuşma metni yazma

 

*İş birliği yaparak yazma

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

YENİLİKLER VE GELİŞMELER

15 – 19 Şubat           6 Saat

Bekledim Gece Oldu

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.   34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.   2. Anlama tekniklerini kullanır.

3. Not alarak okur.   5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.   17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  15. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

24. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.    27. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur. 32. Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

3. Mektup yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

Atatürkçülük: Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.

Girişimcilik: iş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamlarını bilir.

 

Sosyal Bilgiler: Gerçekleşen Düşler Ünitesi:

*Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.

1-9.

Etkinlikler

Proje Ödevlerinin Verilmesi

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sesli okuma

 

 

*Sessiz okuma

 

 

*Mektup yazma

 

 

*Soru-cevap

22 – 26 Şubat             6 Saat

Jules Verne     (Dinleme Metni)

 

 

 

 

2. Okuduğunu Anlama

42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.  6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

9. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.   24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  29. Dinlediklerini özetler. 30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 8. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.   19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 10. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar.  19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 21. Yazılarında tanımlamalar yapar.  23. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar. 

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

3. Harita ve kroki okur.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

5. Sunularında harita ve krokiden yararlanır.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir

 

 

1 -5.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sebep sonuç ilişkisi kurarak konuşma

 

 

*Hikaye Yazma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

29 Şubat – 04 Mart           6 Saat

Ebrucu

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 

12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.

27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 36. Okuduklarında eksik bırakılan ya da konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.   23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.  31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.34. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.   7. Konuşmasında ana fikri vurgular.   12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir    16. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.   24. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.  

25. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.   5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.13. Yazılarında ana fikre yer verir.  24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.   25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

35. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir

Atatürkçülük: Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar.

 

Sosyal Bilgiler:  Adım Adım Türkiye ünitesi:

Kültürel ögelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.

1-6.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sessiz okuma

 

 

 

*Sesli okuma

 

 

*Soru-cevap

07 – 11 Mart          6 Saat

Bir Kuşun Resmini Yapmak İçin

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 

12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.

31. Yazarın amacını belirler. 32. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.  4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 9. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.  13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.   31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.    3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir    20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.   5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 22. İmza atar ve anlamını bilir.  24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 29. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir

Fen ve Teknoloji:  Canlılar Dünyasını Tanıyalım Ünitesi:

Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnek verir.

1-6.

Etkinlikler

 

*Sessiz okuma

 

 

*Sesli okuma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

14 – 18  Mart           6 Saat

Bir Çizgi Bin Dünya: Çizgi Karakter

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.  34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 40. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar..

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.  2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.   7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 

15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.  24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur. 34. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar. 

8. Kısa oyunlar yazar.

15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

 

4. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

 

10. Sunularını değerlendirir

 

1-8.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

*Sesli okuma

 

 

*Oyun yazma

 

 

*Soru-cevap

21– 25  Mart         6 Saat

Gülpembe        (Dinleme Metni)

 

 

 

 

 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

7. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.

8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.      

29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

6. Deneyim ve anılarını anlatır.

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.

13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.    

23. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur. 33. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir

 

1-6.

Etkinlikler

1. YAZILI SINAV

*Dinleme

 

 

*Anlatım

 

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE’M

25 Mart – 01 Nisan         6 Saat

Türk Kültür Sisteminde Vakfın Yeri

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 38. Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.      31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

4. Sorgulayarak dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 28. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.   16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

11. Sorgulayıcı yazılar yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

1-6.

Etkinlikler

 

 

*Katılımlı dinleme

 

*Sessiz okuma

 

*Sesli okuma

 

*Sorgulayıcı yazma

 

*Soru-cevap

04 – 08  Nisan           6 Saat

Kızılay

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.  

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.   2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

11. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 14.Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.      31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

4. Sorgulayarak dinler.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuş

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  

2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.    6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

6. Hikâye yazar. 

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir.

Sosyal Bilgiler: Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi:

Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.

 

Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam

Deprem sırasında karşılaşılabilecek tehlikeleri araştırır.

1-5.

Etkinlikler

 

 

*Sessiz okuma

 

*Sesli okuma

 

 

*Soru-cevap

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE’M

11– 15 Nisan        6 Saat

Bando Takımı

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.  6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.    7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 

 9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.  

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.  14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.   22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.  23. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.  41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.    2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.    2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur. 10. Sorgulayıcı okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

 

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler.  16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.  18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.  23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.   28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.   25. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuş

5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

 

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.  2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 26. Özet çıkarır.  31. Formları yönergelerine uygun doldurur.  35. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

 

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

 

10. Sunularını değerlendirir

Sosyal Bilgiler: Bir Bayrak Bir ÜlkeÜnitesi:

 

Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir.

1-7.

Etkinlikler

Proje ödevlerinin Toplanması

*Sesli okuma

 

*Katılımlı dinleme

 

 

*Sessiz okuma

 

*Sorgulayıcı okuma

 

*Soru-cevap

18 –22 Nisan       6  Saat

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 

 

 

 

 

 

2. Okuduğunu Anlama

39. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.   

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.   

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

8. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

22. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

26. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar  29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

3. Not alarak dinler.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

6. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.     6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarın

dan kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.  6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.  

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir

 

10. Sunularını değerlendirir

 

1-6.

Etkinlikler

 

*Katılımlı dinleme

 

*Not alma

 

*Canlandırma

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRKÇÜLÜK

 

25- 29 Nisan          6 Saat

Nasıl Okurdu?

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  19. Okuduklarının ana fikrini belirler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.   

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.    2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.  6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.  24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.  22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 3. Yazısına uygun başlık belirler.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. İmza atar ve anlamını bilir.  24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

 

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

Atatürkçülük:

 

*Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır.

*Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı

sunuyu görsellerle destekler.

*Atatürk, Millî Mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

1-6.

Etkinlikler

2. YAZILI SINAV

*Sessiz okuma

 

*Sınıf duvar gazetesi hazırlama

 

*İkna edici konuşma

 

*Bilgi verici

 

*Soru-cevap

 

25-29 Nisan

TEOG sınavı nedeniyle iki gün okul olmadığı için kalan zamanda serbest okuma ve serbest yazma etkinlikleri ile konu tekrarı yapılacaktır.

EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

02 – 06  Mayıs           6 Saat

Bastım Bastım Gölgene Bastım

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.  18. Okuduklarının konusunu belirler. 

19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 21. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.

29. Okuduğunu özetler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.    2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.    2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.   4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.    5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.   2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.  6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.  13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.  21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.22. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.  24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.   3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

 

2.Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.     2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.   4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar.  

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 

13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 26. Özet çıkarır. 

30. Sorular yazar.  31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

32. Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

.

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir

Fen ve Teknoloji: Işık ve Ses Ünitesi

Gölgenin oluşumunu fark eder.

İnsan hakları ve vatandaşlık:

Dilekçe hakkını bilir ve bu hakkını gerektiğinde kullanır.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim:

Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular.

1-8.

Etkinlikler

 

*Sessiz okuma

 

*Sesli okuma

 

*Katılımlı dinleme

 

*Not alma

 

* Betimleme yaparak konuşma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

                        ATATÜRKÇÜLÜK                            EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

09 – 13  Mayıs           6 Saat

Soğanlı Bebekleri

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.  9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

31. Yazarın amacını belirler.

33. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.   

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.    2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.  11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uyg.

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.  2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  

3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.  12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  27. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.   13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.  2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.  29. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

2. Davetiye ve tebrik kartı yazar.

3. Mektup yazar. 9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

 

4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

 

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

10. Sunularını değerlendirir.

Atatürkçülük:

*Atatürk ve Millî Mücadele’ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır.

*Farklı metinlerden Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ilişkin bilgi toplayarak arkadaşlarıyla paylaşır.

*Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir.

*Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar.

*Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.

*Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar.

1-8.

Etkinlikler

 

*Tahmin ederek dinleme

 

*Sessiz okuma

 

*Açıklayıcı konuşma

 

*Davetiye yazma

 

*Soru-cevap

16 – 25 Mayıs            6 - 8  Saat

Türk Tiyatrosu ve Atatürk

 

 

 

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.   

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

 

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır .

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 

 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.   

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

5. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

 

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 

12. Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler.    3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.    6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.   11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.  30. Sorular yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

 

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

 

2. Görsel Sunu

 

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

1-4.

Etkinlikler

3. YAZILI SINAV

*Katılımlı dinleme

 

*Bilgi edinmek amacıyla dinleme

 

* Tiyatro oyunu sunma

 

 

*Soru-cevap

 

 

 

AYAZİNİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA

Tarih - Saat

METİNLER

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Etkinlik

 

Yöntem ve Tekn.

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu