4.ve5. grup sesler hece tablosu

Açıklama 4.ve5. grup sesler hece tablosu
Kategori Türkçe
Gönderen tostopik
Eklenme Tarihi 05-12-2017
Boyut 8.75 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

         !!!!!!Yalnızca boyalı kısımları okutunuz!!!!!!!

aA

eE

oO

Uu

ıI

öÖ

üÜ

………

z  

za

ze

zi

zo

zu

Z

ç

ça

çe

çi

ço

çu

çı

çö

çü

Ç

g

ga

ge

gi

go

gu

G

c

ca

ce

ci

co

cu

C

p

pa

pe

pi

po

pu

P

h

ha

he

hi

ho

hu

H

ğ

ğa

ğe

ği

ğo

ğu

ğı

ğö

ğü

Ğ

f

fa

fe

fi

fo

fu

F

v

va

ve

vi

vo

vu

V

j

ja

je

ji

jo

ju

J

 

         !!!!!!Yalnızca boyalı kısımları okutunuz!!!!!!! www.

aA

eE

oO

Uu

ıI

öÖ

üÜ

………

z   

az

ez

iz

oz

uz

ız

öz

üz

Z

ç

ıç

öç

üç

Ç

g

ag

eg

ig

og

ug

ıg

ög

üg

G

c

ac

ec

ic

oc

uc

ıc

öc

üc

C

p

pa

ep

ip

op

up

ıp

öp

üp

P

h

ah

eh

ih

oh

uh

ıh

öh

üh

H

ğ

ığ

öğ

üğ

Ğ

f

af

ef

if

of

uf

ıf

öf

üf

F

v

av

ev

iv

ov

uv

ıv

öv

üv

V

j

aj

ej

ij

oj

uj

ıj

öj

üj

J

 

!!!!!!Yalnızca boyalı kısımları okutunuz!!!!!!!