4. Ve 5. Sınıf Ezberlenecek Dua Ve Sureler

4. Ve 5. Sınıf Ezberlenecek Dua Ve Sureler dosyası 23-04-2019 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 4. Ve 5. Sınıf Ezberlenecek Dua Ve Sureler
Kategori 5. Sınıf DKAB
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 23-04-2019
Boyut 22.14 K
İndirme 59

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
2.6 / 5 (toplam 20 oy)

Arşivi

     DİN KÜLTÜRÜ  4.SINIFTA EZBERLENMESİ GEREKEN DUALAR ve SURELER

Besmele

 

Okunuşu

 

Bismillâhirrahmanirrahim

 

Anlamı

 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile

 

Kelime-i Tevhid

 

Okunuşu

 

La ilahe illallah

Muhammedürresûlullah

 

Anlamı

 

Allah'tan başka ilah yoktur

 Hz. Muhammed onun peygamberidir

 

Kelime-i Şehadet

Okunuşu

 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

ve

eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü

Anlamı

 

 

Şehadet ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur ve

yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed

O'nun kulu ve elçisidir

 

Sübhaneke Duası

Okunuşu

Sübhânekellâhümme

 

ve bi hamdik

 

ve tebârakesmük

 

ve teâlâ ceddük (ve celle senâük)

 

ve lâ ilâhe gayrük

Anlamı

 

Allahım ! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın

 

Seni daima böyle tenzih eder ve överim

 

Senin adın mübarektir

 

Varlığın her şeyden üstündür

 

Senden başka ilah yoktur

 

Kevser Suresi

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

İnnâ e’taynâkelkevser

 

Fesalli lirabbike venhar

 

İnne şânieke hüvel’ebter

 

Anlamı

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik

 

O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes

 

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir

 

Fatiha Suresi

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

 

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn

 

Errahmânirrahîm

 

Mâliki yevmiddîn

 

İyyâke na’büdü

ve iyyâke neste’în

 

İhdinas-sırâtal müstekîm

 

Sırâtallezîne en’amte aleyhim

 

Gayrilmagdûbi aleyhim veleddâllîn

 

Anlamı

 

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

 

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur

 

O Rahmândır, Rahîmdir

 

O din ( hesap, ceza ) gününün sahibidir

 

(Allahım) Yalnız sana ibadet ederiz

ve yalnız senden yardım dileriz

 

Bizi doğru yola ilet;

 

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna;

 

gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil

 

       DİN KÜLTÜRÜ  5.SINIFTA EZBERLENMESİ GEREKEN DUALAR ve SURELER

İhlas  Suresi

Okunuşu

Kul hüvallâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı

 

De ki: O Allah’tır, bir tektir

Allah Samed’dir

O, doğurmamış ve doğmamıştır

Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir

 

Rabbena Duaları

Okunuşu

Rabbena âtina fiddünya haseneten

ve fil ahireti haseneten

ve kına azabennar

Rabbenağfirli ve li valideyye

ve lil mü'minine

yevme yekumü’l hisab

Anlamı

 

Allahım ! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver; ahirette de iyilik ve güzellik ver

ve bizi cehennemin azabından koru

Allahım! Beni annemi babamı

ve bütün mü'minleri

hesap görüleceği günde bağışla

 

Salavat Duaları

Okunuşu

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim

İnneke hamîdün mecîd

Anlamı

 

Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt

İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi

Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

Okunuşu

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim

İnneke hamîdün mecîd

Anlamı

 

Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver

İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi

Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

 

Fil Suresi

Okunuşu

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bi eshâbil fîl

Elem yec’al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

 

Anlamı

 

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı

Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi

O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu

Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi

 

Tahiyyat Duası

Okunuşu

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât

Esselâmü aleyke eyyühe-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh

Esselâmü aleynâ ve alâ

 ibâdillâhis-Sâlihîn

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh

Anlamı

 

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır

Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun

Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.

Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur

Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir

 

Dua ve Sure Ezberleme Takip Çizelgesi

Sıra

No

 

 

 

Adı Soyadı

                 4.Sınıf

           5.Sınıf

Besmele

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehadet

Sübhaneke Duası

Kevser Suresi

Fatiha Suresi

İhlas Suresi

Rabbena Duaları

Salavat Duaları

Fil Suresi

Tahiyyat Duası

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30