4. Sınıftan 5. Sınıfa Geçenler İçin Seviye Tespit Sınavı

4. Sınıftan 5. Sınıfa Geçenler İçin Seviye Tespit Sınavı dosyası 07-04-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıftan 5. Sınıfa Geçenler İçin Seviye Tespit Sınavı
Kategori 4. Sınıf Coğrafya
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 07-04-2019
Boyut 325.85 K
İndirme 20

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde görev alır?

   a) Emniyet müdürü      b) Vali      c) Belediye başkanı      d) Ordu komutanı

Soru 14) Yurdumuzun kuzeybatısında yer alan denizin adı nedir ?

                    a) Marmara denizi                            b) Akdeniz  

                    c) Karadeniz                                       c)  Ege denizi

Soru 15) Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlarla  üç cephede savaşılmıştır. Hangi cephede düşmanla savaş yapılmamıştır ?

                    a) Güney   cephesi                             b) Kuzey  cephesi

                    c)Doğu  cephesi                                 d) Batı cephesi

Soru 16) Sırtımızı  Güneş’in battığı  yöne çevirirsek  sol    kolumuz hangi

              yönü   gösterir ?

     a) doğu                         b)batı                   c)kuzey                  d)güney

tse logo ile ilgili görsel sonucu 

Soru 17) Kullandığımız ürünlerin çoğunda var olan   

                     harfleri  neyin  kısaltmasıdır  ?

a) Türk Spor  Eğitimi                                b)Tatil sonrası Eğitim

c)Tarih ve Siyaset Eğitimi                       d)Türk Standartları Enstitüsü

 

 

                                 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRetcz5wYKINTvgWy34tPoZzD7MYrYyvBr8Cdvk5aYAwV3SMRht                                           28  EKİM 2017

 

                                      

       

   

   

Teste başlamadan aşağıdaki  soruları kurşun kalem ile  cevaplayınız:

Adayın  adı ve soyadı: ……………………………………………………………………………….

Baba adı : ………………………………………………………………

Anne adı : ……………………………………………………………..

Oturduğu mahallenin adı: ……………………………………………………………………………

Bir telefon numarası : ……………………………………………………………………………….

                                   Bu  soru kitapçığında Türkçeden 19 soru ,matematikten 21 soru, fen bilgisinden  21 soru , sosyal bilgilerden ise 17 soru olmak üzere toplam  78  soru bulunmaktadır.

                           Soruları doğru okuyup  optik kağıt üzerinde uygun bölüne ,kutuları taşırmayacak şekilde işaretleyiniz.

 

 

 

 

                                        YÜRÜYEN   KÖŞK

Atatürk bir gün Yalova’daki yazlık köşküne gider. Köşkün yanında bulunan ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bahçıvanı görür ve derhal müdahale ederek, ağacın dallarını neden kestiğini sorar. Bahçıvanın, ağacın dallarının uzayıp, köşkün duvarına dayandığını ve köşke zarar vereceğini, bu yüzden kesmek istediğini söylemesi üzerine Atatürk, herkesi şaşırtan ve hayrete düşüren bir emir verir. Buna göre, ağacın dalları kesilmeyecek bina kaydırılacaktır. Görev, İstanbul Belediyesi Fen İşleri Yollar-Köprüler Şubesi’ne verilir. Köşkün temeline kadar toprak kazılarak, bina İstanbul’dan getirilen tramvay raylarının üzerine oturtulur ve raylar üzerinde kaydırılarak, çınar ağacından 4,80 m uzaklaştırılır. Atatürk’ün çevreye verdiği önem ve doğa sevgisinin simgesi olan bu olay tüm insanlığa güzel bir örnek teşkil eder.

(İlk  3  soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

Soru 1) Atatürk, Yalova’daki köşke gittiğinde, ağacın dallarını kesmekte olan kimmiş?

 

a) Hizmetçi    b)Ormancı      c)Bahçıvan        d) Görevli

 

Soru 2)  Görevli ağacın dalları neden kesiyormuş?

a) Kışlık odun ihtiyacını karşılamak için

b) Ağacın dalı köşke zarar verdiği için

c) Ağacın budanma zamanı geldiği için

d) Elektrik tellerine çarptığı için

 

Soru 3) Yukarıdaki metnin anafikri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşlılara yardım etmeliyiz.

b) Katı atıkları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

c) İnsanlara saygılı olmalıyız.

d) Ağaçları ve doğayı her zaman korumalıyız.

 

 Soru 7) Ülkeler arasında seyahat etmek isteyen bir kimsenin aşağıdaki kimlik belgelerinden hangisini edinmesi gerekir?

      a) Ehliyet                                            b) Öğrenci belgesi

      c)  Nüfus cüzdanı                              d)  Pasaport

Soru 8) Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz?

    a)  Dedemiz    b) Öğretmenimiz        c) Amcamız     d) Annemiz

Soru 9)  Nüfus cüzdanımızın rengi neyimizi belirtir?

    a) Yaşadığımız ülkeyi                         b) Doğum yerimizi 

    c ) Öğrenim durumumuzu                   d) Cinsiyetimizi

     I. Pusula      II. Kutup Yıldızı    III. Ağaçların yosunlu kısımları  

                       IV. Ay             V. Saat Kulesi

Soru 10) Yukarıdakilerden hangileri yönümüzü bulmada bize yardımcı olur?                       
a) I – III – V       b) I – II – III – IV – V        c) I – II - III      d) I – IV – V      

Soru 11 )  Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra  Gazilik ünvanı  ve “Mareşallik” rütbesi  verilmtir?

         a) I. İ Savaşı                                 b) II. İ Savaşı       

         c) Sakarya Savaşı                                 d) Büyük Taaruz

    Soru 12 )  I.  Çığ         II.  Fırtına        III. Yağmur

    Yukarıdakilerden hangileri hava olayı değildir?

     a) yalnız I          b) yalnız II               c) I ve II      d) II ve III

 

 

 

Soru 1)Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

a)  İhtiyaçlarımız    b)  Reklamlar     c)  Fiyatlar d)  İsteklerimiz

Soru 2) Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat   hangisidir?

a)  Mekanik saat  b)  Dijital saat    c)  Atom saati  d)  Güneş saati

Soru 3) “Bu şehir neler gördü neler!  Toprak ta kaydı, nehirler de taştı, yer de sarsıldı.”    İfadesinde aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinden bahsedilmemiştir?

a) Deprem               b) Çığ                c) Heyelan           d) Sel

Soru 4) Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır?

   a) Okulda        b) Çevrede           c) Ailede          d) Kulüplerde

Soru 5) Aşağıdaki takvimlerden hangisi ülke olarak şu anda kullandığımız takvimdir?

              a) 12 Hayvanlı Türk takvimi      b) Rumi takvim

              c) Miladi takvim                    d) Hicri takvim

Soru 6)  Aşağıda buluş yapan kişiler ve buluşları eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

a) Gutenberg  - matbaa             b) Pastör – kuduz aşısı

c) Graham Bell – telefon            d)Edison – Mors Alfabesi

 

 

 

 

Soru  4)

 

     Bu   kelimeler alfabetik olarak sıralarsak baştan 3. kelime hangisi olur?

           a) saman b) saniye        c) salça  d) saksı

Soru 5)

 

Yukarıdaki cümlede kaç numaralı balon isimleri niteleyen kelime (sıfat) görevindedir?

             a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

Soru 6) Hangi cümlede "de" nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?

a) Pembe boyalı bir evde yaşıyor.         b) Kırmızı kalemimide unutmuşum.
c) Ali evde kalacakmış.                             d) Ankara'da dayısı varmış.

 

Soru 7) Aşağıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurarsak hangi kelime en sonda olur?

 

          a) oyunlar b) okulda            c) oynadık d)  bugün

 

Soru 8 ) “Hava çok sıcaktı. Kuş sesleri her tarafı sarmıştı. Gördüğümüz manzara karşında büyülenmiş gibiydik. Biraz daha ilerleyince bu güzel manzaraya, baharda açan çiçeklerin güzel kokusu eklendi.”

          Bu metinde aşağıdaki duyuların hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

            a) Tatma           b) Dokunma        c) Görme         d) Koklama

 

 

Soru 9)  Aşağıdaki atasözlerinin  hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

a) Tok, açın halinden anlamaz.        b)  Su büyüğün, sus küçüğün.

c) Damlaya damlaya göl olur.        d) İyi dost, kötü günde belli olur.

 

Soru 10)           Öğrenciler bahçede akşamüzeri top oynadılar.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

a) Nerede ?      b) Ne zaman?          c) Kim?    d) Nasıl?

Soru 11) “kırmak” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

a) Halit  bütün  ağaçların dallarını kırdı.  

b)  Esma  yanlışlıkla Seher’'in  kalemini kırdı.  

c) Bu sözlerin Fatma'nın   kalbimi çok kırdı.                  

d)  Yediği dürüm Çilem'in dişini kırdı.

Soru 12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

a)  yemek - aş       b)  yetenek - kabiliyet

c ) yaz - kış                    d) güz – sonbahar

Soru 13) Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi. 

b) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.

c) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.       

d) Hiç böyle tatlı elma yememiştim.

 

Soru 17)  “Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır.”

açıklaması iskeletimizin hangi bölümüne aittir?

  a) Omurga           b) Göğüs kafesi          c) Kafatası        d) Leğen kemiği

 

 

Soru 18) Kirli kan temizlenmek üzere, aşağıdaki yapı ve organlardan hangisine gider?

  a) Soluk borusuna   b) Kalbe         c) Yemek borusuna      d) Akciğerlere

 

 

Soru 19) Hangi meslek gurubunda çalışan insanların kasları diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir?

a) Öğretmen         b)Futbolcu  c) Doktor            d)Bankacı

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 20) Yukarıdaki dereceli silindire 250 mL su koyup içine bir taş parçası bıraktığımızda kaptaki suyun seviyesi 600 mL ’ye yükseliyor. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

 

              a) 200                      b)250                  c)300                   d)350

 

Soru 21)  Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?

a) İç organları dış etkilerden koruma.          b) Vücuda şekil verme.

c) Vücuda kan pompalama.                            d) Vücudun hareketi sağlama

 

 

 

Soru 11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

 

a) Ses her türlü ortamda yayılır.         b) insan kulağı her sesi duyar.

c) Ses ışıktan hızlı yayılır.                   d) Ses en iyi katı maddelerde yayılır.

 

Soru 12)                  -Bulunduğu kabın şeklini alır.

                                 -Bulunduğu ortama yayılır.

                                 -Sıkıştırılabilir

        Yukarıda verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

         a) Kum                   b) Su                        c) Taş                    d)Oksijen

Soru 13) Uygulanan kuvvet sonucu şekil değiştiren aşağıdaki cisimlerden hangisi kuvvet ortadan kalkınca eski şekline dönebilir?

 

a) Oyun hamuru      b) Teneke kutu     c) Bulaşık süngeri      d) Çay kaşığı

 

Soru 14)

 I. Yavru kaplumbağalar deniz yerine ışığa giderler.

II. Göçmen kuşlar yönünü şaşırırlar.

III. Gök cisimleri, yıldızlar yeterince gözlemlenemez.

    Yukarıdakilerden    hangileri ışık kirliliğinin sonuçlarındandır?

 

a) I ve II                    b) II , III                   c) I, III                d) I, II, III

 

Soru 15)Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların etkilerinden değildir?

 

          a) Küflenme B) Buharlaşma             C) Ekşime             D) Bozulma

Soru 16)Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır.

B) Bir tam dolanım 1 yıl olarak adlandırılır.

C) Bu dolanım gece ile gündüzü meydana getirir.

D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile mevsimler meydana gelir.

 

Soru 14) ''Çocuklara daha küçük yaştan itibaren saygı, edep,  görgü vb. gibi davranış kuralları öğretilmeli.'' Cümlesine en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağaç yaş iken eğilir.               B) Birlikten kuvvet doğar.

C) Aceleci sinek süte düşer                 D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

                          Ben, Ali ve Esma çikolatalı pasta yapacağız.”

Soru 15) Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcükler yerine aşağıdaki hangi zamir  (adıl) yazılabilir?

                   a) Biz          b) Siz               c) Onlar             d) Şunlar

Soru 16) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde  yapım eklerinden biri yoktur?

   a) Silgi    b) Kırgın             c) Sözcü             d) Gemi

Soru 17) Aşağıdakilerin hangisinde “ev” sözcüğüne gelen ek çekim ekidir?

             a)evde  b)evli  c)evsiz     d)evlik

Soru 18)    Aşağıdaki cümlelerden hangisi NESNEL bir yargıdır ?

  a) Meryem’ e pembe çok yakışıyor.   b)Kuşlar kanatları olmadan uçamaz.

 c) Ne kadar güzel bir park!              d)Dedem şapka giyince  genç görünüyor.

Soru 19)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi yoktur? 

a) Öğretmenini üzdüğü için özür diledi.        b) Kardeşini sevgiyle kucakladı.

c) Parası kaybolunca oturup ağladı.       d) Çok konuştuğu için dersi anlamadı.

 

 

Soru 1)                Y                           U         Yanda verilen  dikdörtgenin adı         

                                                                       aşağıdakilerden hangisi  olamaz ?

                            T                              R      

a) YURT dikdörtgeni                           b) YTRU dikdörtgeni

c) URYT dikdörtgeni                            d) TRUY dikdörtgeni

 

Soru 2)

 

 

Yukarıda verilen dar açılı üçgenin  C açısı  kaç derecedir ?

           a) 100                     b) 65                 c) 55                      d)   45

Soru 3)          (8 on binlik+ 4 onluk) yanda çözümlemesi yapılış sayı aşağıdakilerden hangisidir?

                      a) 84  b) 8040 c) 80 040 d) 804

Soru 4)     4578 + 2531>ABCD işleminde ABCD yerine yazılabilecek en      büyük sayı için

                             (A+B+D) x C kaçtır?

             a) 0                   b) 17              c) 54             d)  63

Soru 5)

Yukarıda yer alan sayılar belli bir kurala göre sıralanmışlardır. Soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

                                  a) 55       b) 45            c) 35              d) 25

 

 Soru 6) Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz?

             a) Tuz – Nohut karışımı   b) Çakıl – Kum karışımı

             c) Şeker – Tuz karışımı   d) Pirinç – Un karışımı 

Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi pilin sağladığı  elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?

 

            a) Anahtar               b) Ampul           c) Kablo             d) Duy

 

Soru 8) Güneş'in doğup batmasının nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güneş'in batınca ışık yaymaması     b) Güneş'in dünya etrafında dolanması

c) Dünya'nın güneş etrafında dönmesi  d)Dünya'nın kendi etrafında dönmesi

Soru 9)  Oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği organ aşağıdakilerden

                    hangisidir?

 

                a) Akciğer                     b) Kalp                c) Mide            d) Karaciğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 1) Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

      Madde  Özellikleri

 a)  Odun  Mat, sert

 b)   Pamuk  Yumuşak, suyu çeken

 c)   Cam  Opak, kırılgan

 d)  Ayna  Pürüzsüz, kırılgan

Soru 2) Bir taş ısıtılarak soğuk su dolu bardağın içine atılıyor. Bir süre sonra suyun da ısındığı gözleniyor.

               Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   a) Taştan suya ısı akışı olmuştur.          b) Sudan taşa ısı akışı olmuştur.

   c) Taşın ısısı azalmıştır.                        d) Suyun sıcaklığı artmıştır

 

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?

a) Cisimlerin şeklini değiştirme 

b) Duran cismi hareket ettirme

c) Hareket eden cisimlerin yönünü değiştirme  

d) Cisimlerin sıcaklığını değiştirme

Soru 4) Aşağıdaki  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. 

b) Sıvı maddeler akışkandır.

c) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.

d) Sıvılar sıkıştırılabilirler.

 

 

Soru 5)  Üzerine kolonya dökülmüş bir pamuk parçasın yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır?

 

a) Gazlar elle tutulup, gözle görülemezler.                

b) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.

c) Gazlar sıkıştırılabilirler.                                         

d) Gazların belli bir şekli yoktur.

 

 

 

Soru 6) Annem 6850 gram  şekerin  3730 gramını baklava için kullandı. Sonra da 1620 gram şekeri limonata için kullandı. Geriye kaç  gram şeker  kaldı?    

 

                          a)  3120       b) 2750  c) 1500  d)  1240

 

soru 7)    523.197 doğal sayısında 2 rakamı hangi bölüktedir?

 

a) Birler bölüğü         b) Onlar bölüğü      c) Binler  bölüğü        d) On binler bölüğü

 

soru 8) "43732" sayısındaki 3 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?

 

               a) 1003           b) 1030                 c) 3030                        d) 6

 

                                                           6  A

                                                     x    4  5

                                                         3  1  5

                                                +  2  B  2  

                                                    C  8  3  5

Soru 9) Yukarıdaki çarpma işlemine göre    A + B + C= ?

                   a) 10                 b) 20                 c) 30                               d) 15

Soru 10) Veysel 12, babası 35 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?

                    a) 23      b) 47                c) 51                            d) 55

Soru 11)                  K 9 2 5         

                        +        1 2 4 L 
                                   6 1 7 2

                Yukarıdaki toplama işleminde     K=? ,  L= ?

a)  K = 5                b)  K =  5               c)  K = 4                   d)  K = 4

      L = 7                       L =  3                     L = 3                         L = 7

 

 

 

Soru 12)    Verilen şekillerden hangisi basit kesirle ifade edilir?

 

  a)                     B.            b)

 

  c)                                                     d)

                           D.

 

Soru 13) Ecem’in yaşı bir basamaklı en büyük çift rakama eşittir.Ablası    Ayşegül ise Ecem’in yaşının 2 katından 1 eksiktir.İki kardeşin yaşları FARKI kaça eşittir ?

                a) 9                 b) 8                 c)7                    d) 6

 

Soru 14)   İlknur  evden okula 7 dk 35 saniyede gelmiş,kantinden 1 dk 20 saniye alışveriş yapmış ve sınıfına 2 dk 35 saniyede çıkmış İlknur’un  evden çıkıp sınıfa varması kaç saniye sürmüş?

 

              a) 650 sn                    b) 690 sn              c)  600 sn       d) 660 sn

 

 

Soru 15)  Ramazan  marketten 800 g üzüm, 1 kg armut, 700 g portakal ve 1 kilo 200 g elma almıştır.Ramazan  marketten toplam ne kadar meyve almıştır?

 

                 a)  2 kg 200 g                       b)   3 kg 200 g

 

                c)  3 kg 700 g                        d)   2 kg 700 g 

 

 

 

 

Soru 16) Rojin’in  annesi 81 tane köy yumurtasının    ’ini   sattı.     Rojin’in annesinin geriye  kaç yumurtası  kalmıştır?

 

      a) 45              b) 35             c) 36             d) 46

 

Soru 17) Gülsüm  5 yıl önce 5 yaşındadır. 5 yıl sonra kaç yaşında olacaktır?

            a) 10                          b) 15                         c)  20                     d)  25

Soru 18) Bir sınıfta 12  kız  ve  kızların 2 katından 4 fazla erkek öğrenci vardır. Sınıf mevcudunun yarısı kaça eşittir ?

             a)  28                          b) 40                       c) 30                     d) 20

Soru 19) Bir  kasada  2  deste elma  ile 3 düzine portakal vardır. Toplam  meyve  sayısının 100   olması  için daha kaç  meyveye  ihtiyaç  vardır  ?

             a) 44                          b) 34                        c)24                      d)  50

 

Soru 20) Bahçeye dikilen  kavak fidanının boyu 2 dm  ‘dir. Kavak  fidanı her hafta 5 cm uzamaktadır.6 hafta sonra kavak fidanının boyu kaç  cm  olur  ?

          a)  32  cm                   b) 42 cm                   c)50 cm              d)  70  cm

 

Soru 21) Bir otobüste 15 kadın ve kadınlardan 7 fazla erkek yolcu   vardır. Durakta 18 yolcu   indi. Otobüste  kaç  yolcu  kaldı?

           a) 22                          b)    19                        c)   18                  d)  17