4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019

4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019 dosyası 08-05-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019
Kategori 4. Sınıf Coğrafya
Gönderen ayferyk
Eklenme Tarihi 08-05-2018
Boyut 765.94 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

3

4.1.1.

Destek ve Hareket

4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.                                                                                         

Dik Durulabilir mi?

[!] Kemik, eklem, kas ve iskeletin yapısına girilmez.

[!] Kemik, eklem ve kas çeşitlerine girilmez.

Kemikler, eklemler, kaslar, iskelet

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

 

25-29 EYLÜL

2

3

4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.

Nasıl Bükebiliyorum.

[!] Kemik gelişiminde dengeli beslenmenin önemi vurgulanır.

İskelet ve kas sağlığı

02-06 EKİM

3

3

4.1.2.

Soluk Alıp Verme

4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir.                                                                                

Akciğer Modeli

[!]Soluk alıp verme, soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol,   doğru soluk alıp verme.

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler sadece organ olarak verilir, yapıları-na değinilmez

 

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer,

Soluk alıp-verme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

09-13 EKİM

4

3

4.1.2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.

Akciğer Modeli

Akran Değerlendirme Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 EKİM

5

3

4.1.3.

 Kanın Vücutta Dolaşımı                               

4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.

 

[!]Kan hücreleri, kalbin yapısı, damar çeşitleri, büyük ve küçük kan dolaşımına değinilmez

Kan, kalp, damarlar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

23-27 EKİM

6

3

 

30 EKİM-03 KASIM

7

3

4.1.4.

Egzersiz Yapalım

4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasın-da ilişki kurar.

 

4.1.4.2. Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar. 

                                                                        4.1.4.3. Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.

Nabız Ölçüyorum

[!]Kanın vücutta dola-şımı esnasında kalbin kanı pompaladığı konu-suna değinilir.

[!]Egzersiz ile ilgili yapılacak olan etkin-liklerde sağlık sorunu (Örnek: solunum yetmezliği, astım, kalp yetmezliği vb.) olan öğrenciler dikkate alınır

Nabız, egzersiz, egzersiz yapmanın önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  KUVVETİN ETKİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

08-10 KASIM

8

3

4.2.1.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Kuvvet Hareketi Değiştirir mi?

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri, mıknatısların

temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kuvvetin hız-landırıcı etkisi,

kuvvetin yavaş-latıcı etkisi,

kuvvetin yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

13-17 KASIM

9

3

Şekli Değişti mi?

20-24 KASIM

10

3

4.2.2.

Mıknatısların Çekim

Kuvveti

4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.

 

4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.

 

4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.

Mıknatısla tanışalım.

[!]Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmediği vurgulanır.

Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısların kullanım alanları

1.DÖNEM TEOG

27 KASIM-01 ARALIK

11

3

Mıknatısla Oynayalım

 

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI:  MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08 ARALIK

12

3

4.3.1.

Maddeyi Niteleyen Özellikler                                       

4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Kim Yüzdü, Kim Battı

 

Suyu Kim Çekti

*Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme ve mıknatısla çekilme özelliğine değinilir.

Suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

11-15 ARALIK

13

3

4.3.2.

Maddenin Hâlleri                                                      

4.3.2.1. Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.                                                                                                     4.3.2.2. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

Kabın Şeklini Aldı mı?

Sıvı Maddeler

Kokunun Sırrı

Balondaki Gaz

*Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez

Katı, sıvı, gaz

18-22 ARALIK

14

3

4.3.3.

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri                       

4.3.3.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.        

4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.

Nasıl Ölçelim?

Sıvıların Kütlesi

Sıvının Hacmi

Katının Hacmi

*Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.

*Kütlesi ve hacmi olmayan olguların

(Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığı belirtilir.

Kütle, hacim

 

25-29 ARALIK

15

3

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.1. Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.                                                                                                                    4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Havluya Ne Oldu?

Çikolataya Ne Oldu?

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI:  MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

01-05 OCAK

16

1

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Havluya Ne Oldu?

Çikolataya Ne Oldu?

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

08-12 OCAK

17

1

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

Karışım

 

Saf madde, karışım

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI:  MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15-19 OCAK

18

1

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

Karışım

 

Saf madde, karışım

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Nasıl Ayırırım

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

05-09 ŞUBAT

19

3

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Nasıl Ayırırım

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

 

12-16 ŞUBAT

20

3

4.3.8.

Karışımların Ekonomik Değeri                              

4.3.8.1. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

 

 

Katı atıkların ayrıştırılması

 

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 ŞUBAT

21

3

4.4.1.

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri                                                                      

4.4.1.1. Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder

 

Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

26 ŞBT-02 MART

22

3

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.1. Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapar ve sunar.

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

 

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

05-09 MART

23

2

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

4.4.2.3. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar,

 

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

 

1

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

 

 

 

Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12-16 MART

24

3

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

19-23 MART

25

1

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

2

4.4.4.

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri                                                             

 

4.4.4.1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.                                                                                                      4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

Megafon Yapalım

Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler,

ses kayıt teknolojileri

 

26-30 MART

26

1

4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

Megafon Yapalım

Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

26-30 MART

26

2

4.4.5.

Ses Kirliliği

 

4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.                                          4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                   

Gürültülü Ortamlar

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

02-06 NİSAN

27

3

4.4.5.

Ses Kirliliği

4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                    4.4.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Gürültülü Ortamlar

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

 

 

SÜRE

ÜNİTE:  MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI:  CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

09-13 NİSAN

28

3

4.5.1.

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

 

Neredesin Sen?

Mikroskopun parçalarına değinilmez.

Mikroskobik canlıların isimlerinden

bahsedilmez.

 

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI:  CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 NİSAN

29

2

4.5.1.

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler

Neredesin Sen?

.

Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

1

4.5.2.

İnsan ve Çevre İlişkisi

4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.

 

 

4.5.2.2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.

4.5.2.3. Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.

4.5.2.4. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

 

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

23-27 NİSAN

30

3

 

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

2.DÖNEM TEOG

 

 

 

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

30 NİSAN-04 MAYIS

31

3

4.6.1. Basit Elektrik Devreleri

4.6.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir devre kurar.

Devre kuruyorum

 

Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

07-11 MAYIS

32

3

4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.

 

 

 

14-18 MAYIS

33

3

4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar

 

 

 

 

 

 

 

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİ YILI FEN BİLİMLERİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE:  BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

21-25 MAYIS

34

3

4.7.1. Dünyamızın Hareketleri

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

Gece Gündüz

Hem Dönerim Hem Dolanırım

 

*Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin bir gün; Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin ise bir yıl olarak kabul edildiği belirtilir

Dönme hareketi ve sonuçları, dolanma hareketi ve sonuçları

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

28 MAYIS-01 HAZ

35

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

04-08 HAZİRAN

36

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

 

 

 

 

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRME

 

 

         Gökhan POLAT        Zafer TÜRKDOĞAN

        4-A sınıf öğretmeni                                                                       4-B sınıf Öğretmeni                                                                         Okul Müdürü

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(GSB)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

18-22 EYLÜL

1

1

1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç - gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

25-29 EYLÜL

2

1

1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).

 

  4. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri kurar.”

 

 

02-06 EKİM

3

1

2. Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder.

3. Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar.

4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır.

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

2, 3, 4, 13. “Renklerle Oynuyorum”

Öğrencilerden bir renk seçmeleri istenir. Seçtikleri rengi neden tercih ettikleri hakkında konuşmaları istenir. Öğrenciler, tercih ettikleri boya malzemelerine göre seçtikleri rengi, farklı kaplarda önce beyazla, sonra siyahla ayrı ayrı karıştırarak ya da sulandırarak resim yaparlar. Bu çalışmayla bir rengin değerlerini elde etmiş olurlar. Çalışmalar bittiğinde, sınıf panosuna yapmış oldukları resimler asılabilir.

13. Öğretmen öğrenciyi mümkün olduğunca çok çeşitli malzeme ve teknikle tanıştırmalıdır.

 

14. Özel eğitim, 6.

“Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.”

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

09-13 EKİM

4

1

2. Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder.

3. Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar.

4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır.

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

2, 3, 4, 13. “Renklerle Oynuyorum”

Öğrencilerden bir renk seçmeleri istenir. Seçtikleri rengi neden tercih ettikleri hakkında konuşmaları istenir. Öğrenciler, tercih ettikleri boya malzemelerine göre seçtikleri rengi, farklı kaplarda önce beyazla, sonra siyahla ayrı ayrı karıştırarak ya da sulandırarak resim yaparlar. Bu çalışmayla bir rengin değerlerini elde etmiş olurlar. Çalışmalar bittiğinde, sınıf panosuna yapmış oldukları resimler asılabilir.

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(GSB)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

16-20 EKİM

5

1

 

5. Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder(G.S.B.).

 

 

Doğal ve Yapay Nesneler: Çevresinde gördüğü doğal ve yapay nesnelere örnek verir.

Doğal ve yapay nesnelerle görsel tasarımlar yapar.

5. Doğal Nesneler: Ağaç kabuğu,

yaprak, kum, kayalar gibi doğaya ait

nesneler.

Yapay Nesneler: Bardak, tabak, ip,

kumaş gibi üretilmiş nesneler.

 

23-27 EKİM

6

1

13. Duygu, düşünce ve izlenim-lerini çeşitli görsel sanat teknik-leriyle ifade eder(G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.

Bayram İzlenimlerim:  Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde gördüklerini görsel çalışmalarla ifade etmeleri istenir.

5. Fen ve Teknoloji dersi, “Madde ve

Değişim ” öğrenme alanı, “Maddeyi

Tanıyalım” Ünitesi “Doğal, işlenmiş ve

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

30 EKİM-03 KASIM

7

1

6. Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verir.

7. Çevresindeki biçim zıtlıklarının neler olabileceğini

tartışır.

  7. “Yuvarlak – Köşeli Oyunu”

Öğretmen, öğrencilerden çevrelerinde bulunan yuvarlak ve köşeli biçimlerden örnekler vermelerini ister. Örneğin, meyveler yuvarlak hatlı, sıralar köşelidir. Kitap, defter köşeli, şapkalar yuvarlaktır gibi örneklerle biçim zıtlıklarının, temel düzeyde, farkına varmalarını sağlar.

6. Benzer biçimlerin tespit ettirilmesi,

sezgi yoluyla ahenk ilkesine temel

düzeyde bir giriş yapmak içindir.

7. Biçim zıtlıklarının tespit ettirilmesi,

sezgi yoluyla denge ilkesine temel

düzeyde bir giriş yapmak içindir.

 

06-10 KASIM

8

1

13. Duygu, düşünce ve izlenim-lerini çeşitli görsel sanat teknik-leriyle ifade eder.

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.

 

  13, 14. “Atatürk Takvimi”

Öğrencilerden, Atatürk fotoğrafları ve renkli fon kartonları getirmeleri istenir. Grup çalışması yapılacağı için, herkesin birer fon kartonu getirmesi yeterlidir. Fotoğrafların boyutlarına ve yerleştirme düzenine göre, bir kartondan iki takvim yaprağı oluşturulabilir. Buna göre öğrenciler altışar kişilik gruplara ayrılabilir. Kartonlar eşit büyüklükteki yapraklar hâline getirildikten sonra fotoğrafları ve boyaları kullanarak resim tamamlama, kolaj gibi yöntemlerle karton üzerine düzenleme yapılır. Ay ve gün çizelgeleri bilgisayarda hazırlanarak ya da başka bir takvimden fotokopi yoluyla çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler çizelgeyi takvim sayfasında önceden tasarlamış oldukları yere yapıştırırlar. Kalan boşlukları diledikleri malzemeyle süslemeler yaparak tamamlayabilirler. Takvim tamamlandıktan sonra sayfalar üst üste yerleştirilip delgeçle delinir. Kurdele, renkli ip, renkli tel vb. takılıp birleştirilerek tüm takvimler sınıfın en güzel yerine asılır.

  4. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri kurar.”

 

 

Atatürk Haftası

(10-16 Kasım)

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(GSB)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

13-17 KASIM

9

1

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder.

   8. “Çelenk Yapıyorum”

Öğretmen bir masanın etrafına yerleştirilmiş sandalyelerden oluşan görüntünün, mendil kapmaca oyunundaki düzenin vb. merkezî dengeye örnek olabileceğini söyleyerek öğrencilerden konuyla ilgili başka örnekler vermelerini ister. Merkezî dengenin temel düzeyde anlaşılması sağlanır. Ardından, ince bir telle büyük bir yuvarlak oluşturulur. Daha sonra renkli krepon kâğıtlarını bükerek, katlayarak, kırıştırarak, toplar haline getirerek çiçekler yapılır. Bu çiçekler tel yuvarlağa tutturularak çelenk meydana getirilir.

8. Simetrik Denge: Bir eksene göre

ögelerin aynı durumda tekrar

etmesidir.

 

20-24 KASIM

10

1

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder.

   8. “Kendi Motiflerimi Oluşturuyorum”

Çevresindeki merkezi dengeye sahip örnekler incelenir. Sonra renkli bir kâğıt üçgen oluşturacak şekilde, bir köşesi çaprazındaki köşe ile üst üste getirilerek katlanır. Katlama işlemi birkaç kez tekrarlanır. Katlamalar sonucu oluşan son üçgenin ortasından, kenarlarından değişik minik biçimler kesip çıkartılır. Kâğıt kat yerlerinden açıldığında merkezden dışarıya doğru dağılan disiplinli tekrarlar görülecektir.

8. Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı, “Simetri” alt öğrenme alanı “Düzlemsel şekillerdeki simetri

doğrularını belirler ve çizer.”

 

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

27 KASIM-01 ARA

11

1

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve

simetrik dengeyi fark eder.

 

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

   8, 13.“ Birdi İki Oldu!”

Öğrenciler, resim kâğıtlarını ortadan ikiye katlayıp açarlar. Kâğıdın bir tarafına fırça yardımıyla tercih edilen renklerde guaj boya, sulu boya veya tutkallı boya ile damlatarak, fırça ile serbest lekeler, biçimler oluşturarak bir çalışma yaparlar. Daha sonra, kâğıdın diğer tarafı üzerine kapatılıp iyice bastırıldıktan sonra tekrar açılır. Bu yolla, renklerin tesadüfî dağılımlarından da faydalanarak, çift yönlü ilginç görüntüler elde edilir. Böylece, öğrencilerin kompozisyonlarında simetrik dengeyi hissetmeleri sağlanır.

13. Öğretmen öğrenciyi mümkün olduğunca çok çeşitli malzeme ve teknikle tanıştırmalıdır.

 

04-08 ARALIK

12

1

9. İki veya üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.

 

9. “Çizgilerle Heykel”

Ömer Uluç’un spiral borularla çalıştığı üç boyutlu eserlerinden örnekler gösterilebilir. Öğrenciler, renkli spiral borular, renkli plastik kablolar vb. kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar.

  4. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri kurar.”

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(GSB)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

11-15 ARALIK

13

1

9. İki veya üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.

9. “Çizgilerle Heykel”

Öğrenciler, renkli spiral borular, renkli plastik kablolar vb. kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar.

 

 

18-22 ARALIK

14

1

9. İki veya üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.

10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar.

 

9. “ Kâğıt Çubuklarla Heykel Yapıyorum”

Kullanılmış defter ve gazete kâğıtlarını ince sopalara dolayarak kağıt çubuklar elde edilir ve çekilerek içerideki sopa çıkartılır. Bantlanarak rulonun açılması engellenir. Aynı işlem sürekli tekrarlanarak çok sayıda kâğıt çubuk elde edilir. İhtiyaca göre bu çubuklar uzunlu kısalı olabilir. Koli bandıyla çubukları yatay, dikey, eğik yönlerde birbirine ekleyerek heykel çalışması yapılır. Bu heykel, serbest biçimde ya da bir nesneye benzetme amacıyla yapılabilir. Sonuç, çizgisel etkiye sahip bir heykel olacaktır. Bu yöntemle büyük boyutlu heykeller de inşa edilebilir. Mutlaka grup çalışması şeklinde yaptırılmalıdır.

.

 

25-29 ARALIK

15

1

9. İki veya üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.

10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar.

 

9. “ Kâğıt Çubuklarla Heykel Yapıyorum”

Kullanılmış defter ve gazete kâğıtlarını ince sopalara dolayarak kağıt çubuklar elde edilir ve çekilerek içerideki sopa çıkartılır. Bantlanarak rulonun açılması engellenir. Aynı işlem sürekli tekrarlanarak çok sayıda kâğıt çubuk elde edilir. İhtiyaca göre bu çubuklar uzunlu kısalı olabilir. Koli bandıyla çubukları yatay, dikey, eğik yönlerde birbirine ekleyerek heykel çalışması yapılır. Bu heykel, serbest biçimde ya da bir nesneye benzetme amacıyla yapılabilir. Sonuç, çizgisel etkiye sahip bir heykel olacaktır. Bu yöntemle büyük boyutlu heykeller de inşa edilebilir. Mutlaka grup çalışması şeklinde yaptırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(G.S.B.) GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ(G.S.K.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

01-05 OCAK

16

1

5. Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder.

6. Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verir.

11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır.

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

   5, 6, 11, 13. “Deniz Altında Yaşam”

Öğrencilerden, deniz altını hayal etmeleri ve orada neler olabileceği konusunda konuşmaları istenir. Daha sonra doğaya çıkılarak değişik çakıl taşları, midye kabukları, ağaç kabuğu, bahçe toprağı, çeşitli yapraklar, ince ağaç dalları vb. toplanır. Toplanılan malzemeler, deniz altını canlandıracak düzende resim kâğıdına yapıştırılır. Öğrenciler, deniz altında yaşadığını düşündükleri canlılara ait resimleri dergilerden keserler ve kâğıt üzerinde diledikleri yerlere yapıştırırlar. Ardından, boş kalan alanları sulu boyayla boyayarak resmi tamamlarlar.

5. Doğal Nesneler: Ağaç kabuğu, yaprak, kum, kayalar gibi doğaya ait nesneler.

Yapay Nesneler: Bardak, tabak, ip, kumaş gibi üretilmiş nesneler.

 

08-12 OCAK

17

1

6. Benzer biçimlerin tespit ettirilmesi, sezgi yoluyla ahenk ilkesine temel düzeyde bir giriş yapmak içindir

 

15-19 OCAK

18

1

10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar.

11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır.

12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır.

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

  10, 11, 12, 13. “Tek Tek Çıkarak”

İnşa çalışmaları grup çalışması şeklinde yaptırılmalıdır. Öğrenciler, çalışmayı hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla geometrik etkisi olan hazır biçimlerden birim motif olarak yararlanabilirler. Örneğin, karton kutulardan oluşan birim motifleri kullanarak üç boyutlu düzende tekrarlamalarla inşa çalışmaları yapabilirler. Bu birimleri çalışma öncesinde renklendirebilirler. Plastik bardakları kullanarak da modüler inşa çalışması yapabilirler. Örneğin, plastik bardakları içeriden dışarıya doğru mandallarla tutturarak küre oluşturacak şekilde inşa edebilirler.

11. Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü).

 

13. Öğretmen öğrenciyi mümkün olduğunca çok çeşitli malzeme ve teknikle tanıştırmalıdır

 

05-09 ŞUBAT

19

1

 

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME(G.S.B.) GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ(G.S.K.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

12-16 ŞUBAT

20

1

12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır.(G.S.B.)

12. “Çağrışım’

Genel hatlarıyla somut bir objeyi çağrıştıran bir taş bulunur. Çakıl taşları bu iş için en uygun taşlar olabilir. Bu taşın üzerine beyaz guaj boya ile astar çekilir. Taşın çağrışım yaptığı obje veya figür, taş üzerine kurşunkalemle çizilerek istenen renklerde boyanır. Çizilen biçimlerin belirgin olması için, ince fırça yardımıyla siyah veya uygun görülen bir renkte kontur kullanılabilir. Gerek görülürse çeşitli malzemeler yapıştırılarak ilaveler yapılabilir. Örneğin, pamuklardan sakal, iplerden saç vb.

  2. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında

karşılaştırmalar yapar

 

19-23 ŞUBAT

21

1

1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder. (G.S.K.)

2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder.

(G.S.K.)

  1, 2, 3. “ Üçüncü Boyut”

Öğrencilerden, öncelikle çevrelerindeki eşyaları incelemeleri istenir ve bu yolla üç boyutluluğu fark etmeleri sağlanır. Daha sonra kuş, balık, çiçek, kurbağa, gemi vb. figür ve nesnelerin resimleri çizilir ve renklendirilir. Öğrenciler, resmini yaptıkları nesneleri, kâğıt katlama (origami) veya yoğurma malzemeleri (kil, alçı, tutkal, oyun hamuru) kullanarak üç boyutlu hale getirirler.

2. İki Boyut: Eni, boyu olan.

Üç Boyut: Eni, boyu, derinliği olan.

Origami: Katlama yoluyla kâğıda boyut kazandırma.

 

26 ŞBT-02 MART

22

1

1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder. (G.S.K.)

2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder.

(G.S.K.)

  1, 2, 3. “ Üçüncü Boyut”

Öğrencilerden, öncelikle çevrelerindeki eşyaları incelemeleri istenir ve bu yolla üç boyutluluğu fark etmeleri sağlanır. Daha sonra kuş, balık, çiçek, kurbağa, gemi vb. figür ve nesnelerin resimleri çizilir ve renklendirilir. Öğrenciler, resmini yaptıkları nesneleri, kâğıt katlama (origami) veya yoğurma malzemeleri (kil, alçı, tutkal, oyun hamuru) kullanarak üç boyutlu hale getirirler.

  1, 2. Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı, “İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.”

 

  2. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında

karşılaştırmalar yapar

 

05-09 MART

23

1

1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder. (G.S.K.)

2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder.

(G.S.K.).

  1, 2, 3. “ Üçüncü Boyut”

Öğrencilerden, öncelikle çevrelerindeki eşyaları incelemeleri istenir ve bu yolla üç boyutluluğu fark etmeleri sağlanır. Daha sonra kuş, balık, çiçek, kurbağa, gemi vb. figür ve nesnelerin resimleri çizilir ve renklendirilir. Öğrenciler, resmini yaptıkları nesneleri, kâğıt katlama (origami) veya yoğurma malzemeleri (kil, alçı, tutkal, oyun hamuru) kullanarak üç boyutlu hale getirirler.

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ(G.S.K.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

12-16 MART

24

1

3. Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder.(G.S.K.)

 

  3. “Sürpriz”

Öğretmen, öğrencilere sevip sevmedikleri canlıların neler olduğunu sorar. Öğrencilerin genelinin hoşlanmadığını düşündüğü bir hayvanın, örneğin yılanın derisinden bir kesit görüntüsünü, çocuklara yılan olduğunu hissettirmeyecek şekilde, renkli fotokopiyle büyüterek sınıfa getirir. Aynı işlem salyangoz kabuğunun kesiti vb. için de gerçekleştirilebilir. Bu görüntüler, çeşitli bilim-teknik dergilerinden ya da İnternet ortamından sağlanabilir. Öğretmen sınıfa elindeki kesiti göstererek “Bundan hoşlandınız mı? Sizce bu görüntüdeki renkler, çizgiler, biçimler güzel mi?” gibi sorular yöneltir. En sonunda, bu güzel görüntünün ne olabileceğini sorar. Sonuç ortaya çıktığında her canlının kendine özgü bir güzelliği olabileceği fikrine ulaşmaları sağlanır.

5- Konu: Atatürk’ün İnsan Sevgisi

Açıklamalar: Atatürk’ün insan

sevgisini aktarırken, insanları ilgi ve

yeteneklerine göre değerlendirdiği ve

insana çok yönlü baktığı

vurgulanmalıdır.

 

19-23 MART

25

1

4. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününü inceler.(G.S.K.)

5. Yöresel el sanatları ürünlerinin hangi açıdan önemli olduğunu tespit eder. (G.S.K.)

  4, 5, 6. “Motiflerin Dili”

Halı, kilim, yazma, takı, seramik vb. yöresel ürünlerin motif, renk, biçimlerini inceledikten sonra kendi özgün motiflerini oluşturur. Baskı tekniklerini kullanarak düzenlemeler yapar.

   2. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında

karşılaştırmalar yapar

21-26 Mart

Orman Haftası

26-30 MART

26

1

6. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.(G.S.K)

  4, 5, 6. “Motiflerin Dili”

Halı, kilim, yazma, takı, seramik vb. yöresel ürünlerin motif, renk, biçimlerini inceledikten sonra kendi özgün motiflerini oluşturur. Baskı tekniklerini kullanarak düzenlemeler yapar..

  1, 2. Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı, “İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.”

 

 

02-06 NİSAN

27

1

7. Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilir.(G.S.K.)

Farkı Farkediyorum:

Sınıfa çeşitli fotoğraflar ve resimler getirilerek aralarındaki farklılıklar üzerinde konuşulur.

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ (M.B.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

09-13 NİSAN

28

1

1. Yakın veya uzak çevresinde bulunan ören yeri, tarihî eser, anıt gibi yerlerin geçmişi hakkında ön bilgi edinir.

3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar.

5.Görsel çalışmalarını sınıf, okul panosu ve standında sergilemekten haz duyar.

1,3, 5. “Takvim”

Bu çalışmada her bir yaprağında bir ayın yer aldığı on iki yapraklı bir takvim yapılacaktır. Sınıf mevcuduna göre ikişer, üçer kişilik on iki tane grup oluşturulur. Ardından öğrenciler yıl içerisinden doğum günlerine ya da sevdikleri mevsime ait bir ay seçerler. Her öğrenci yakın çevresindeki bir müzeden beğendiği bir eserin renkli fotoğrafını temin eder. Hata yapma olasılığına karşı fotokopi ile çoğaltma yaptırılabilir. Bu fotoğrafı kullanarak “bir parçası yırtılmış fotoğrafı tamamlama” çalışması yapabilir, birden fazla fotoğrafı bir araya getirip kolaj yapabilir veya fotoğrafın resmini çizerek bir takvim yaprağı oluşturabilir. Ardından çalışmalarını bir karton üzerine yapıştırarak fon hazırlar. Bu çalışmalarda her öğrenci seramik, resim, heykel, mozaik gibi ayrı alanlara ait eserler üzerinde yoğunlaşabilir. Her öğrenci görsel tasarım yaparak oluşturduğu takvim yaprağının altına seçtiği ayın çizelgesini kesip yapıştırır ya da kendisi oluşturur. Ortaya çıkarılan tüm aylar birleştirilerek on iki yapraklı bir sınıf takvimi oluşturulur.

1. İmkân dâhilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.

 

16-20 NİSAN

29

1

  1, 3, 5. “Benim Güzel Eserim”

Daha önce müze ziyareti yapmış olan öğrencilerin edindikleri izlenimlerini arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Ayrıca müzeye ilişkin internet ortamından yapmış oldukları araştırma sonucu edindikleri bilgileri sunmalarına ortam hazırlanır. Öğrencilere müze ve müzedeki eserlere ilişkin görsel belgeler (fotoğraf, broşür, afiş, kartpostal vb.) gösterilir. Etkinlik örnekleri, s.103.

1. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı “Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.”

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23-27 NİSAN

30

1

13. Duygu, düşünce ve izlenim-lerini çeşitli görsel sanat teknik-leriyle ifade eder(G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.(G.S.B.)

Bayram İzlenimlerim: 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı etkinliklerinde gördüklerini görsel çalışmalarla ifade etmeleri istenir.

  2. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında

karşılaştırmalar yapar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

30 NİSAN-04 MAYIS

31

1

2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıl-dığını fark eder.

4. Orijinal eser ile röprodük-siyon arasındaki farkı bilir.

6. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar.

  2. “Koleksiyon”

Öğrenciler, sevdikleri nesneleri biriktirirler. Sonra bu nesneleri sınıflandırarak koleksiyon yapmaya yönlendirilirler. Müzelerin de sundukları eserlere göre sınıflandırıldığını, yaptıkları bu çalışmayla ilişkilendirerek kavrayabilirler.

 

2. Müze Çeşitleri: Sanat, tarih, arkeoloji, etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava müzeleri, askerî müzeler vb.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ (M.B.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

07-11 MAYIS

32

1

2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder.

  2. “Etnografya Müzesi Kuruyoruz”

Öğrenciler, yakın çevrede var ise bir etnografya müzesine götürülmeli, yok ise sanal ortamda etnografya müzesi ziyareti yapmaları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Daha sonra öğrencilerden ninelerine,  dedelerine, yaşlı komşularına, çocukluk ve gençlik yıllarındaki oyuncaklar, kıyafetler ve kullandıkları eşyaların neler olduğunu ve özelliklerini sormaları istenir. Ardından, büyüklerinden yardım alarak daha sonra iade etmek üzere bulabildikleri eskiden kullanılmış bez bebekler, gaz lambaları, yazmalar, yazma oyaları, yöresel kıyafetler, yöresel dokumalar, danteller, bakır kaplar, para kesesi, kumaş mendil vb. eşyaları sınıfa getirirler. Getirilen eşyalar kayıt altına alınarak numaralandırılır, eşyanın adı ve mümkünse kaç yıl öncesine ait olduğu vb’nin yazıldığı etiketlerle sınıfın ya da okulun bir köşesinde müze ortamı hazırlanır. İstenirse o döneme ait canlandırma yapılabilir

1,2. Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür Ve Miras” öğrenme alanı, “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi, “Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.”

 

1. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı “Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.”

 

 

14-18 MAYIS

33

1

2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji  Müzesi, Etnografya Müzesi ve BilimMüzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder.

 

3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar.

  2, 3. “Bil Bakalım”

Öğrencilerden, ders öncesi müze çeşitleri hakkında küçük bir araştırma yaparak gelmeleri istenir. Kurulacak olan müze çeşidinin sayısına göre öğrenciler gruplara ayrılır. Müze çeşitlerinin adları ayrı kâğıtlara yazılarak kura çekilir. Öğretmen, çektikleri kurada çıkan müze çeşidinin adını grup dışından hiç kimseye söylememelerini ister. Öğrenciler, yaptıkları araştırmalardan yararlanarak kuracakları müzenin özelliklerini listelerler. Bir grubun sözcüsü belirledikleri özelliklerden bir tanesini söyler. Sınıf, bu özelliğin hangi müze çeşidine ait olduğunu bilmeye çalışır. Bilemezlerse, grup sözcüsü, ikinci özelliği söyler. Oyun, müze çeşidi bilininceye kadar bu şekilde devam eder. Daha sonra diğer  gruplara sıra gelir. Ardından grupça konu ile ilgili görsel çalışmalar yapabilirler.

2. Müze Çeşitleri: Sanat, tarih, arkeoloji, etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava müzeleri, askerî müzeler vb.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

21-25 MAYIS

34

1

2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve BilimMüzesi

gibi sınıflandırıldığını fark eder.

 

3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar.

Bütün öğrenme alanlarında açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme formları, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci ürün dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir

 

28 MAY-01 HAZİRAN

35

1

4. Orijinal eser ile röprodüksi-yon arasındaki farkı bilir.

4. “ Karşılaştırma”

Öğrenciler, her hangi bir resim müzesinde eserin orijinali ile müzeyi tanıtıcı katalogdan kıyaslama yapabilirler.

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT BİLİNCİ(G.S.B.)

AY

HAFTA

SÜRE

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

04-08 HAZİRAN

36

1

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.(G.S.B.)

Sergimize Hoş geldiniz:

Yıl içinde yapılan çalışmalar sergilenir.

 

ÇEVRE HAFTASI

 

 

 

 

 

         Gökhan POLAT        Zafer TÜRKDOĞAN

        4-A sınıf öğretmeni                                                                       4-B sınıf Öğretmeni                                                                         Okul Müdürü

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

2

1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” kartlarındaki (sarı, 38 arasındaki  kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.

Bu becerilerin pekiştirilmesinde  kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da  yardımcı olacaktır: Atlı Karınca, Sıçrama Oyunu, Yukarıdan ve  Etrafından, Molekül Oyunu, Benimle  İp Atlar mısın?, Balonum Patlamasın,  Bahçedeki Yılanlar vb.  

Öğrenciler çeşitli yer değiştirme hareketlerini amaca uygun bir şekilde, doğru formda, daha hızlı ve daha kuvvetli  yapabilirler. Bu nedenle oyun ve etkinliklerde öğrencilerin koşma, atlama,  sıçrama, yuvarlanma vb. yer değiştirme  hareketlerini kesintiye uğramadan daha

kısa sürede, farklı yönler kullanarak ve  güçlü bir şekilde yapmaları beklenmelidir.   Beceri gelişimi için alıştırmalar  çeşitlendirilmeli ve öğrencilere yeterli  zaman verilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Yer Değiştirme Becerileri Gözlem Formu

25-29 EYLÜL

2

2

1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” kartlarındaki (sarı, 38 arasındaki  kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.

Bu becerilerin pekiştirilmesinde  kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da  yardımcı olacaktır: Atlı Karınca, Sıçrama Oyunu, Yukarıdan ve  Etrafından, Molekül Oyunu, Benimle  İp Atlar mısın?, Balonum Patlamasın,  Bahçedeki Yılanlar vb.  

Öğrenciler çeşitli yer değiştirme hareketlerini amaca uygun bir şekilde, doğru formda, daha hızlı ve daha kuvvetli  yapabilirler. Bu nedenle oyun ve  etkinliklerde öğrencilerin koşma, atlama,  sıçrama, yuvarlanma vb. yer değiştirme  hareketlerini kesintiye uğramadan daha

kısa sürede, farklı yönler kullanarak ve  güçlü bir şekilde yapmaları beklenmelidir.   Beceri gelişimi için alıştırmalar  çeşitlendirilmeli ve öğrencilere yeterli  zaman verilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Yer Değiştirme Becerileri Gözlem Formu

02-06 EKİM

3

2

2. Oyunlarda  dengeleme  gerektiren  hareketleri etkili kul-lanır. 

 “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 917 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı, 2733 arasındaki  kartlar) kartlarındaki etkinlikler  kullanılmalıdır.

Bu becerilerin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da  yardımcı olacaktır: Yılanlı Yolda  Macera, İp Atlamalı Stafet Yarışması, İpe Basma Oyunu, Beraber Oturalım,  Tek Ayaklı Tırtıllar vb.

Öğrenciler bu seviyede oyunlar içerisinde atlamakonma, itmeçekme, ağırlık aktarımı, başlamadurma vb. dengeleme hareketlerini oyunun amacına uygun olarak istenilen formda kullanma özelliğini geliştirme fırsatı bulurlar.

Bu gelişimin sağlanması  için çeşitli  oyunlar  seçilip/ planlanıp uygulamaya  konulmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

09-13 EKİM

4

2

3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren

hareketleri etkili

kullanır.

“Nesne Kontrolü Hareketleri” (sarı, 1826 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler”  (sarı, 2733 arasındaki kartlar) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır.

 

Nesne kontrolünde nesnelerin fırlatma, yakalama, vurma, uzun saplı araçla vurma vb. hareket becerilerinin vücut, alan farkındalığı, efor, hareket ilişkileri kavramlarıyla eşleştirerek bir hareket dizini oluşturulmalıdır.

Örneğin; uzun saplı araçla arkadaşının attığı topu (ilişki fakındalığı: insaneş), açısal (vücut farkındalığı), ileriye

doğru ve orta yükseklikte (alan farkındalığı: seviyeyön) güçlü/hızlı (efor farkındalığı: kuvvetzaman) olarak fırlatmayı içeren etkinlikler yaptırılabilir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 EKİM

5

2

4. Yaratıcı, modern, aerobik, kültürel dansları ve halk

danslarını içeren çeşitli dans türlerini küçük grupla yapar.

“Dans Ediyorum” (mor, 13 arasındaki kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” (13 arasındaki kartlar) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır.

Bu becerilerin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki etkinlikler de yardımcı olacaktır: Vals Karesi, Aerobik Grapvine Dansı vb.

Yöresel, halk dansları ve yaratıcı danslarda farklı ritimleri (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8’lik ölçüler) dinleyip dans etmeleri sağlanmalıdır. Farklı kültürlerin geçmişlerini temsil eden dans etkinliklerine küçük grupla katılmaları sağlanmalıdır. Fiziksel uygunluğu geliştirici temel aerobik adımları çeşitli ritimlerle verilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

23-27 EKİM

6

2

15. Milli  bayramlar/ belirli  gün ve 

haftaların  kutlanışını içeren gösteri/festival  hazırlayarak  katılır.

 “Dans Ediyorum” ve “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır

Öğrencilerden yıl boyunca kültürümüzü  oluşturan Milli 

bayramların/belirli gün ve  haftaların önemini ve coşkusunu yaşayabilecekleri, bireysel ve grupla  katılabilecekleri gös-teriler hazırlamaları  istenir(örneğin; Ulusal Egemenlikle veCumhuriyetle ilgili kutlamalarda, Atatürk’ün  çocuklarımı-za armağan ettiği Ulusal  Egemenliğin, Cumhuriyetin, çağ-daşlaşmanın,  toplumumuza getirdiği katkıların oyun ve  fi-ziki etkinliklerle yansıtılması vb. gibi).  Hazırlanan gösteri-lerde öğrencilerin  yaratıcılıkları ve istekleri önemlidir.  Gösterilerde uygun kıyafet, ekipman, müzik  ve koreografi se-çiminde öğrenciler işbirliği  içerisinde çalışmaya özendirilmelidirler. 

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

30 EK-03 KASIM

7

2

5. Kurallı takım oyunları oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” kartlarındaki (sarı, 2733 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.

 

Öğrencilere yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren temel hareketleri içeren çeşitli oyunlar sunularak, bu oyunlardaki kuralları anlayıp ya da yeni kurallar oluşturup bu doğrultuda oyunlar oynamaları sağlanmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

06-10 KASIM

8

2

6.Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır. Bu becerilerin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Dairede Koşu, Kafa ve Kuyruk Oyunu, Sokakta Hırsız Var, Haydi Topu Yakala vb.

Öğrenciler yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren temel hareketleri içeren alıştırma ve oyunlarda,

hem bu hareketleri istenilen formda gerçekleştirirlerken, hem de temel hareket becerileri ile ilgili olan kavramları (vücut, alan farkındalığı, efor ve ilişkiler) uygun zamanda ve şekilde kullanma özelliği göstermelidirler. Böylece, öğrencilerin yaşamlarında oyun, spor ve diğer fiziki etkinliklere katılırken kavramları doğru ve yerinde kullan-maları sağlanır. Aynı zamanda, farklı iletişim araçları ile bu

konularda kendilerine sunulan bilgileri daha iyi anlayacaklardır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

13-17 KASIM

9

2

6.Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır. Bu becerilerin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Dairede Koşu, Kafa ve Kuyruk Oyunu, Sokakta Hırsız Var, Haydi Topu Yakala vb.

Öğrenciler yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren temel hareketleri içeren alıştırma ve oyunlarda,

hem bu hareketleri istenilen formda gerçekleştirirlerken, hem de temel hareket becerileri ile ilgili olan kavramları (vücut, alan farkındalığı, efor ve ilişkiler) uygun zamanda ve şekilde kullanma özelliği göstermelidirler. Böylece, öğrencilerin yaşamlarında oyun, spor ve diğer fiziki etkinliklere katılırken kavramları doğru ve yerinde kullan-maları sağlanır. Aynı zamanda, farklı iletişim araçları ile bu

konularda kendilerine sunulan bilgileri daha iyi anlayacaklardır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Yer Değiştirme Becerileri Gözlem Formu

20-24 KASIM

10

2

7.Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır.

Öğrencilere farklı ortamlarda katılabilecekleri çeşitli oyunlar sunularak, bu oyunları ağırlıklı olarak oluşturan hareket beceri gruplarının ve hareket becerilerinin neler olduğunu söylemeleri istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

27 KAS-01 ARA

11

2

8. Çeşitli stratejiler ve taktiklerin kullanıldığı oyun ve fiziki etkinlikleri tasarlayıp, oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” kartlarındaki (sarı, 2733 arasındaki kartlar) etkinliklerden yararlanılmalıdır.

Paralimpik oyun örneği: Paralimpik

Oyunlar.

Öğrencilere istenilen sonuca/hedefe ulaşmada çeşitli strateji ve taktiği kullanabilecekleri oyunlar sunulmalıdır. Daha sonra ise öğrencilerden kendilerine sunulan örneklerden yola çıkarak farklı

strateji ve taktikleri kullanabilecekleri çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler oluşturup arkadaşları ile oynamaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

04-08 ARALIK

12

2

9.Fiziksel uygunluğunu

geliştirecek uygun

programlar tasarlar.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır.

Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı basit programlar yaptırılmalı; programları uygulamaları ve uygulamalarının yazılı kaydını tutmaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11-15 ARALIK

13

2

10. Sağlığını korumak için haftalık ve günlük beslenme listesi hazırlar.

“Beslenme Piramidi” (sarı) kartından

Yararlanılmalıdır.  Bu kazanıma ulaşmada kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır:  Sağlık İçin Doğru Besin,  Hangisi Yararlı vb.

Öğrencilere yeterli ve düzenli beslenmeye ait bilgiler hatırlatılmalıdır. Oyun ve fiziki etkinliklerde istenilen performansa ulaşmada beslenmenin önemi tartışılmalıdır. Öğrencilerden sağlığını korumak ve düzenli şekilde katıldıkları etkinliklere uygun olarak

günlük ve haftalık beslenme listelerini hazırlayıp sınıfta tartışmaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

18-22 ARALIK

14

2

11.Okul içinde ve

okul dışında katılabileceği

oyun ve fiziki

etkinlikleri planlayarak, düzenli olarak katılır.

“Etkin KatılımAçık Alan Oyunları” kartlarından yararlanılmalıdır.

Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Örümcek Ağı, Kırkayak,

Bisiklete Binme, Paten Sürme, Halat

Çekme, Çuval Yarışı, Haftanın Aktifi vb.

Öğrencilere okul içinde ve dışında katıldıkları veya katılabilecekleri oyun ve fiziki etkinlikler için plan yapma fırsatları (içinde fiziksel etkinlik içeriği, eğlenme, zaman kullanımı, macera vb. boyutlar olmalı) yaratılmalı ve bu etkinliklere hazırladıkları plan doğrultusunda düzenli katılmaları teşvik edilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

25-29 ARALIK

15

2

11.Okul içinde ve

okul dışında katılabileceği

oyun ve fiziki

etkinlikleri planlayarak, düzenli olarak katılır.

“Etkin KatılımAçık Alan Oyunları” kartlarından yararlanılmalıdır.

Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Örümcek Ağı, Kırkayak,

Bisiklete Binme, Paten Sürme, Halat

Çekme, Çuval Yarışı, Haftanın Aktifi vb.

Öğrencilere okul içinde ve dışında katıldıkları veya katılabilecekleri oyun ve fiziki etkinlikler için plan yapma fırsatları (içinde fiziksel etkinlik içeriği, eğlenme, zaman kullanımı, macera vb. boyutlar olmalı) yaratılmalı ve bu etkinliklere hazırladıkları plan doğrultusunda düzenli katılmaları teşvik edilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

01-05 OCAK

16

2

12. Hazırladığı

Fiziksel uygunluğunu

Geliştirecek programları uygular.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır.

Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı basit programlar yaptırılmalı; programları uygulamaları ve uygulamalarının yazılı kaydını tutmaları istenmelidir. Bu kayıtlardaki bilgilerden yola çıkarak bilgi işleme, değerlendirme ve yansıtma yapmaları sağlanmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

08-12 OCAK

17

2

13.Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafeti ile katılır.

Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki oyunlar yardımcı olacaktır:

Çorabını Sakla, Doğru Hareket,  Doğru Kıyafet vb.

Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafetin kullanılması, yapılan hareketin kalitesini arttırırken, aynı zamanda hastalık ve kaza riskini de azaltır. Kullanılan kıyafetler mevsim şartlarına uygun olmalıdır. Etkinlikler sırasında çocuğun hareketlerini kısıtlamayacak türden kıyafetler seçilerek kullanıl-malıdır. Uygun ayakkabı seçimi ve kullanılması da vurgulanmalıdır. Ayrıca oyun ve fiziki hareket sonrasında kıyafet değişimi üzerinde durulmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

15-19 OCAK

18

2

14.Oyun ve fiziki etkinliklere kendi

ve başkalarının güvenliği ile ilgili sorumluluk alarak katılır.

Tüm kartların “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılmalıdır. Bu kazanıma ulaşmada kartlar dışında aşağıdaki oyun da yardımcı olacaktır: Ayağıma Basma vb.

910 yaşlar öğrencilerde kaza ve yaralanmaların sık olarak görüldüğü yaşlardır. Bu nedenle oyun ve fiziki etkinlikler düzenlenirken öğrencilerin yapabilecekleri

düzeyde çalışmalar seçilmesine dikkat edilmelidir.

Öğrenciler oyun ve fiziki etkinlikler sırasında birbirlerinde gözlemledikleri aşırı kızarıklık, sürekli titreme, nefes alma zorluğu ve olağan dışı yorgunluk durumlarında öğretmenlerine haber vermeleri için yönlendirilmelidirler.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

05-09 ŞUBAT

19

2

16. Kültürümüze

ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki etkinliklerden yararlanılmalıdır. Paralimpik oyun örneği: Dans

Öğrencilere kendi kültürel değerlerimizi oluşturan halk danslarımız tanıtıldıktan sonra, evrensel nitelik taşıyan ve dünyada önemli değerler oluşturan farklı kültürlere ait halk oyunlarından örnekler sunulma-lıdır. Bu örnekleri sunarken yakından uzağa ilkesi gereği, ülkemizin komşularından başlayarak diğerlerine ulaşılması tavsiye edilir. Ayrıca sınıfta öğrencilerden farklı kültürlere ait halk danslarına ait örnekleri tanıyıp, uygulamasının yapılacağı “ farklı kültürler günü” ya da “haftası” yapmaları da istenebilir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

12-16 ŞUBAT

20

2

16. Kültürümüze

ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki etkinliklerden yararlanılmalıdır. Paralimpik oyun örneği: Dans

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 ŞUBAT

21

2

17.Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.

“Geleneksel Çocuk Oyunları” (mor) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır.

Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır:

Ortayı Bul (Küba),

 

Bana Ayak Uydur (Zaire),

 

Değiş Tokuş (Fransa),

 

 Ayaklarım Ve Ellerim (İspanya),

 

Üç Teneke Kutu (Güney Afrika),

 

Shake (Tanzanya),

 

Yedi Taş(Ürdün),

 

Galah Asin (Endonezya),

 

Sur Papaq (Azerbaycan),

 

Mendil Oyunu(Mısır),

 

GilliDanda (Pakistan),

 

Ebelemece (Birleşik Krallık) vb.

Bu kazanımda öğrencilere ülkemize ait kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan çocuk oyunlarımızı tanıtmak ve belki de bazı yörelerde unutulan bu oyunların uygulamalarını arttırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerden yöresel ve ulusal çocuk oyunlarımızı araştırmalarını ve bunların

kurallarını öğrenerek arkadaşlarına tanıtmaları ve uygulatmaları istenmelidir. Buna ek olarak benzer uygulamalar, farklı kültürlere ait çocuk oyunları için de istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

26 ŞUBAT-02 MART

22

2

17.Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.

05 -09 MART

23

2

17.Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.

12-16 MART

24

2

17.Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 MART

25

2

18. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır. Bu kazanıma ulaşmada kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Numara Oluşturma, Ejderha Avı, Yukarıdan ve Etrafından vb.

Paralimpik oyunlar örneği: Tek Kanatlı Ejderha, Engel Yolu, Ünlü Engelliler, Slogan Bul.

Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde yapılan etkinlikler/uygulamalar ile öğrencilerin hem ders içinde, hem de ders dışında zamanı etkili kullanma özellikleri geliştirilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Yer Değiştirme Becerileri Gözlem Formu

26 -30 MART

26

2

18. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır. Bu kazanıma ulaşmada kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Numara Oluşturma, Ejderha Avı, Yukarıdan ve Etrafından vb.

Paralimpik oyunlar örneği: Tek Kanatlı Ejderha, Engel Yolu, Ünlü Engelliler, Slogan Bul.

Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde yapılan etkinlikler/uygulamalar ile öğrencilerin hem ders içinde, hem de ders dışında zamanı etkili kullanma özellikleri geliştirilmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

02-06 NİSAN

27

2

19. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara ve çevreye saygı gösterir.

“Spor Engel Tanımaz” kartı ve tüm mor kartların “Öğretimsel Uyarlama” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

Öğrenciler arasında kalıtımsal ve çevresel faktörlerden kaynaklanan nedenlerle bireysel farklılıklar vardır. Bazı öğrenciler daha güçlü, bazıları daha hızlı, bazıları ise daha esnektir. Oyun ve fiziki etkinliklerde bu farklılıkları fark edip, farklılıklara rağmen birlikte hedef koyarak ve  birbirlerini kabul ederek oynamak en istenilen durumdur. Ayrıca çeşitli engelleri olan öğrenciler ile birlikte aynı etkinlikte/oyunda farklı roller dağıtarak oynamak da empati özelliği geliştirmeye yardımcı olur.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

09-13 NİSAN

28

2

19. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara ve çevreye saygı gösterir.

“Spor Engel Tanımaz” kartı ve tüm mor kartların “Öğretimsel Uyarlama” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 NİSAN

29

2

20. Küçük grup ve takım oyunlarında

Arkadaşlarıyla işbirliği yapar.

“Açık Alan Oyunları” İşbirliği Yapalım (mor1. kart) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır.  Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Oturarak Voleybol,

Top Koşturma,

Sırt Sırta Top Taşıma,

Öğrencilere küçük gruplar halinde ve takım olarak katılabilecekleri oyunlar oynatılarak, işbirlikli ve rekabete dayanan oyunlar arasındaki farkı yaşamaları sağlanmalıdır. Bu oyunlarda öğrencilerin ortak amaç belirleme ve bu amaca ulaşmak için işbölümü yapma, birbirini kabullenme ve birlikte oynamaktan mutlu olma, amaca ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapma ve arkadaşlarını destekleme gibi özellikleri göstermeleri ve bu özellikleri geliştirmeleri için fırsatlar sunulmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

23-27 NİSAN

30

2

15. Milli  bayramlar/ belirli  gün ve 

haftaların  kutlanışını içeren gösteri/festival  hazırlayarak  katılır.

 “Dans Ediyorum” ve “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır

Öğrencilerden yıl boyunca kültürümüzü  oluşturan Milli 

bayramların/belirli gün ve  haftaların önemini ve coşkusunu yaşayabilecekleri, bireysel ve grupla  katılabilecekleri gös-teriler hazırlamaları  istenir(örneğin; Ulusal Egemenlikle veCumhuriyetle ilgili kutlamalarda, Atatürk’ün  çocuklarımı-za armağan ettiği Ulusal  Egemenliğin, Cumhuriyetin, çağ-daşlaşmanın,  toplumumuza getirdiği katkıların oyun ve  fi-ziki etkinliklerle yansıtılması vb. gibi).  Hazırlanan gösteri-lerde öğrencilerin  yaratıcılıkları ve istekleri önemlidir.  Gösterilerde uygun kıyafet, ekipman, müzik  ve koreografi se-çiminde öğrenciler işbirliği  içerisinde çalışmaya özendirilmelidirler. 

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

30MNİSAN-04 MAYIS

31

2

20. Küçük grup ve takım oyunlarında

Arkadaşlarıyla işbirliği yapar.

“Açık Alan Oyunları” İşbirliği Yapalım (mor1. kart) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır.  Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır:

Büyük Tırtıl,

Battaniye Voleybolu,

Sen Benim Gözüm Ben Senin Kolunum,

Kütük Geçişi vb.

Öğrencilere küçük gruplar halinde ve takım olarak katılabilecekleri oyunlar oynatılarak, işbirlikli ve rekabete dayanan oyunlar arasındaki farkı yaşamaları sağlanmalıdır. Bu oyunlarda öğrencilerin ortak amaç belirleme ve bu amaca ulaşmak için işbölümü yapma, birbirini kabullenme ve birlikte oynamaktan mutlu olma, amaca ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapma ve arkadaşlarını destekleme gibi özellikleri göstermeleri ve bu özellikleri geliştirmeleri için fırsatlar sunulmalıdır.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

07-11 MAYIS

32

2

21.Küçük grup ve

takım oyunlarında adil oyun anlayışı gösterir.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır.

Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı

olacaktır: Adil Oyun Anlayışı vb.

Oyunda kurallara uymaktan daha öte bir davranış tarzı olan adil oyun anlayışı, rakibi bir düşman olarak değil, aksine oyunun bir parçası olarak görmeyi ve ona saygı duymayı; oyunda kazanmak için hileye ve

şiddete başvurmamayı; oyunu kazanma ve kaybetme durumlarında sonuca ve kazanana saygı göstermeyi vb. özellikleri içeren bir anlayıştır. Paylaşmaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR

SÜRE

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

14-18 MAYIS

33

2

21.Küçük grup ve

takım oyunlarında adil oyun anlayışı gösterir.

Tüm kartlardan yararlanılmalıdır.

Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı

olacaktır: Adil Oyun Anlayışı vb.

Oyunda kurallara uymaktan daha öte bir davranış tarzı olan adil oyun anlayışı, rakibi bir düşman olarak değil, aksine oyunun bir parçası olarak görmeyi ve ona saygı duymayı; oyunda kazanmak için hileye ve

şiddete başvurmamayı; oyunu kazanma ve kaybetme durumlarında sonuca ve kazanana saygı göstermeyi vb. özellikleri içeren bir anlayıştır. Paylaşmaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

21-25 MAYIS

34

2

22. Oyunlarda karşılaştığı problemleri çözer.

“Açık Alan Oyunları” Yönümüzü

Bulalım (Oryantiring) (mor2. kart),

Problemi Çözdüm (mor3. kart) ve

Uçan Disk (mor4. kart) kartları kullanılmalıdır.

Öğrencilere çeşitli oyunlar oynatarak, oyunlarda istenilen sonuca gitmeyi engelleyen durumların farkına varmaları ve bunlar için bireysel ve grup halinde çözüm üretmeleri istenmelidir. Öğrencilerden çözümleri oyunlarda uygulamaları ve arkadaşları ile paylaşmaları istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

28 MAY-01 HAZ.

35

2

23. Kendi ve arkadaşlarının oyun ve fiziki etkinliklerdeki performanslarını değerlendirir.

Tüm kartların “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılmalıdır. Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır:

Hemen Çık vb.

Öğrencilerden, katıldıkları oyun ve fiziki etkinliklerde “ortaya konulan” ile “gösterilmesi beklenen” performans arasındaki farkı belirleyerek kendi ve arkadaşlarının/akranlarının performanslarını değerlendirmeleri istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

04-08 HAZİRAN

36

2

23. Kendi ve arkadaşlarının oyun ve fiziki etkinliklerdeki performanslarını değerlendirir.

Tüm kartların “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılmalıdır. Oyunların çeşitlendirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır:

Hemen Çık vb.

Öğrencilerden, katıldıkları oyun ve fiziki etkinliklerde “ortaya konulan” ile “gösterilmesi beklenen” performans arasındaki farkı belirleyerek kendi ve arkadaşlarının/akranlarının performanslarını değerlendirmeleri istenmelidir.

Anlatım,

Yaparak, yaşayarak öğretim,

Gösteri yolu, 

Sunuş yolu,

Alıştırma ile öğretim,

Gözlem

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlen-dirme Formu,

Gözlem Formları,

Hareket Becerileri Gözlem Formu

 

 

 

 

 

                                                    Gökhan POLAT                     Zafer TÜRKDOĞAN

        4-A sınıf öğretmeni                                                                       4-B sınıf Öğretmeni                                                       Okul Müdürü

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

TRAFİK BİLİNCİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ

1

D E RS   Y I L I  B A Ş I  E T K İ N L İ Ğ İ

Soru-cevap, Anlatım,

Resim yapma

Ders kitabı, Öğrenci çalışma kitabı, boya kalemleri

 

Sorulara verilen cevaplar ile yapılan resimler değerlendirilir.

25-29 EYLÜL

2

1

1. Kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark ederek trafik bilinci kazanır.

Trafikte en önemli şeyin “insan ve insan hayatı” olduğu fikri verilmelidir. Trafik eğitiminin temel amacının trafikte tehlike yaratmamak ve tehlikelerden korunmak olduğu işlenişte verilir

TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR

Soru-cevap, yazılı ve sözlü anlatım, drama, tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

İnsana değer verme, saygı, hoşgörü, duyarlılık, sorumluluk

Ders kitabındaki sorular ve Kendimi Değerlendiriyorum Formu.

02-06 EKİM

3

1

09-13 EKİM

4

1

2. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları seçer.

Güvenli ve güvenli olmayan yollarla ilgili bilgiler işleniş sırasında verilir. 

Gidilecek yere (okula, alış verişe, parka vb.) en kısa yoldan gitmek yerine, büyüklerden yardım alınarak güvenli yolun tercih edilmesi gerektiği ve bunun nedenleri üzerinde durulur

NEDEN GÜVENLİ YOL?

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gözlem, gösteri

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, tahmin etme, iletişim

Kurallarına uyma, sorumlu-luk, sabır

Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabındaki sorular

16-20 EKİM

5

1

3. Oyun oynamak için güvenli yerleri seçer.

Güvenli oyun yerleri ve oyun oynamak için neden bu yerlerin seçilmesi gerektiği üzerinde durulur.

 Cadde ve sokaklar ile bunlara yakın olan yerlerde oyun (futbol, yakan top vb.) oynamanın sakıncaları üzerinde durulur

GÜVENLİ OYUN YERLERİ

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Sorumluluk, kurallara uyma, tahmin etme,

görsel ve işitsel

algı

Öğrenci çalışma kitabındaki sorular

23-27 EKİM

6

1

4. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli kullanma kurallarını uygular.

Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten vb. binerken kask, dizlik, dirseklik takılması ve bisikletin selesine ikinci bir kişinin alınmaması gerektiği vurgulanır.

 Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken akrobatik hareketler yapılmaması, sağa sola dönüşlerde dikkatli olunması, hızlı gidilmemesi gerektiği üzerinde durulur.

 Bisikletin boyuna uygun olması, kornasının ve frenlerin çalışır durumda olması gerektiği üzerinde durulur.

 Bisikletin hangi yaştan itibaren ulaşım aracı olarak kullanıldığı vurgulanır

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

KURALLARA UYARIM

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Bisiklet, kaykay,

kızak, paten, kask, dirseklik, dizlik, ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel

algı, farkına varma, tahmin etme, sorumluluk, kurallara uyma,

saygı

Ders kitabındaki sorular, öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikler

30 EKİM-

03 KASIM

7

1

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

06-10 KASIM

8

TRAFİK BİLİNCİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ

1

5. Emniyet kemeri kullanmanın önemini açıklar.

Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltukları hakkında bilgi verilerek yaş gruplarına, kiloya ve boya göre nasıl kullanılması gerektiği üzerinde durulur.  Okul taşıtı ve özel taşıtlarda, emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu belirtilir.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR

Soru-cevap, gösteri, beyin fırtınası

Büro koltuğu, rafya, ip, ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma,

kurallara uyma, sorumluluk, saygı

Ders kitabındaki sorulara verdikleri cevaplar ile değerlendirme

13 -17 KASIM

9

 

1

 

1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

20-24 KASIM

10

TRAFİK BİLGİSİ

1

6. Trafikte karşılaşabileceği trafikle ilgili ögeleri tanır.

Yaya, yolcu ve sürücü kavramları verilir.

 Öğrencilerin; cadde, sokak, yaya kaldırımı, yaya geçidi, okul geçidi, trafik polisi, trafik ışıkları (yeşil, sarı, kırmızı),trafik işaretleri ve taşıt kavramlarının anlamlarının farkına varmaları sağlanır.

BEN BİR YAYAYIM

Soru-cevap, gösteri,

araştırma yoluyla öğrenme

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitse algı, farkına var-ma, iletişim, kurallara uyma, sabır, sorumluluk

Ders kitabındaki sorular, öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikler

27 KASIM-

01 ARALIK

11

1

7. Ulaşım türlerini tanır.

Ulaşım türleri; kara, demir, deniz ve hava yolları görseller kullanılarak tanıtılır.

Ulaşım türlerini zaman, güvenlik ve ekonomiklik açılarından karşılaştırır.

ULAŞIMIN HAYATIMIZDAKİ

YERİ

Soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, grup çalışması

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahminetme,sorumluluk

Tartışma Değerlendirme Ölçeği

04-08 ARALIK

12

1

8. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını tanır ve ayırt eder.

Trafik işaret levhalarının şeklinin (bilgilendirme, uyarı, yasaklama) anlamları üzerinde durulur.

Yaya geçidi, okul geçidi, ışıklı trafik işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez, kontrolsüz demiryolu geçidi ve bisiklet giremez trafik işaret levhaları tanıtılır.

IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENİYOR

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Kazanımla ilgili trafik işaret levhaları görselleri, ders kitabı, öğrenci çalış- ma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahmin et-me,kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabındaki sorular, öğrenci çalışma kitabındaki sorular

11-15 ARALIK

13

1

9. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını korur.

Trafik işaret levhalarına niçin zarar verilmemesi gerektiği üzerinde durulur.

IŞIKLI TRAFİK CİHAZI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI KORURUM

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Sorumluluk, duyarlılık,

saygı, kural-lara uyma, tahmin et-me, farkına varma

Der kitabındaki değerlendirme soruları

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 ARALIK

14

TRAFİK BİLİNCİ

TRAFİK BİLGİSİ

1

10. Kara yolunda karşıya geçiş kurallarını uygular.

Geçitlerle ilgili bilgi verilir.  Kara yolunda karşıya geçişlerde, alt-üst geçitlerin, yaya geçitlerinin, trafik ışıklarının, okul geçitlerinin ve trafik polisinin olduğu yerlerin kullanılması, bunların bulunmadığı yerlerde ise güvenli geçiş kural-larının uygulanması gerektiği açıklanır.

Trafik polisi tarafından yönetilen kavşaklardaki karşıya geçişlerde trafik polisinin işaretlerine uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanır.

 Yayalara yeşil ışık yanmış olsa bile sürücülerle göz göze gelerek araçların tam olarak durdu-ğundan emin olunduktan sonra karşıya geçil-mesi gerektiği üzerinde durulur.

 Trafik ışıklarının geçişlerinin saniyelerle  sürelendirildiği ışıklı bir yaya geçidinde, yeşil ışık çok önceden yanmış ise kısa bir süre sonra bu ışık kırmızıya döneceğinden yayanın bir sonraki yeşil ışıkta karşıya geçmesinin daha güvenli olacağı vurgulanır.

 Karşıya geçişlerde yayaların yeşil ışığı yol üzerinde değil, kaldırımda yola iki adım mesafede beklemesinin daha güvenli olduğu vurgulanır.  Güvenli geçişin bulunmadığı yerlerde, yayaların önce durmaları, daha sonra yola bakıp trafiğin sesini dinlemeleri ve güvenli olduğuna karar verdikten sonra karşıya geçmelerini simgeleyen “Dur, Bak ve Dinle, Karar Ver, Geç” komutları üzerinde durulur.

 Karşıya geçişlerde araçların durma  mesafe-sinin de göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulur.

 Ani olarak yola inmenin, duran araçların önünden, arkasından ve arasından geçmenin sakıncaları üzerinde durulur.

 Karşıya geçişlerde, değişik ülkelerde trafiğin akış yönünün ülkemizdekinden farklı olabileceği vurgulanarak örnekler verilir.

 Çevre yolu ve otoyollardan kesinlikle karşıya geçilmemesi gerektiği ve bunun nedenleri üzerinde durulur.

 Engelli bireylerin (görme, duyma, ortopedik vb.) güvenli olarak karşıya geçişlerine yönelik bilgiler verilir.

KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN

VE KURALLARA

UYGUN GEÇERİM

Soru-cevap, gösteri, tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma,

sorumluluk, kurallara uyma, sabır, saygı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

25-29 ARALIK

15

1

KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN

VE KURALLARA

UYGUN GEÇERİM

Soru-cevap, gösteri, tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma,

sorumluluk, kurallara uyma, sabır, saygı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

01-05 OCAK

16

TRAFİK BİLİNCİ

 

1

 

1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

08-12 OCAK

17

TRAFİK KURALLARI

1

11. Yaya kaldırımında uyulması gereken kuralları uygular.

Yaya kaldırımı kavramı verilerek önemi üzerin-de durulur. Yaya kaldırımında yürürken/ beklerken diğer yayaların geçişine engel olacak davranışlarda bulunulmaması, bisiklet, paten, kaykay vb. araçların kullanılmaması gerektiği açıklanır. Trafiğe uzak olan taraftan yürünmesi, yaya kaldırımında bulunabilecek ağaç, çukur, levha vb. engellere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulur. Yaya kaldırımında yürürken /beklerken çocuklara, yaşlılara, hamilelere, engellilere vb. hassasiyet gösterilmesi gerektiği açıklanır

YAYA KALDIRIMINDA

YÜRÜRKEN

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahmin et-me,kurallara uyma, sorumluluk,

sabır, saygı,

hoşgörü

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

15-19 OCAK

18

1

12. Yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken kuralları uygular.

Banket kavramı verilir. Yaya kaldırımı olmayan yollarda, sürücülerin yayayı fark edeceği şekilde görüş yönünde ve taşıt trafiğine uzak olan taraftan yürünmesi gerektiği vurgulanır. Yürürken cep telefonu, cep bilgisayarı, müzik çalar gibi aletleri kullanmanın neden olacağı olumsuz sonuçlarla ilgili örnekler verilir.

YAYA KALDIRIMI BULUNMAYAN YOLLARDA YÜRÜM

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, tahmin etme, kurallara

uyma, sorumluluk

Öğrenci çalışma kitabındaki çalışmalar

05-09 ŞUBAT

19

1

13. Taşıtlara biniş ve iniş kurallarını uygular.

Taşıtlara biniş ve inişlerde, kaldırım tarafındaki (sağ) kapıdan binilip inilmesinin nedenleri üzerinde durulur. Taşıtlar tam durmadan (hareket hâlindeyken) binilip inilmesinin tehlikeleri üzerinde durulur. Toplu taşıma araçları ile ilgili bilgiler verilerek ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve nedenleri üzerinde durulur. Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde durulur.

TAŞITLARA BİNİŞ VE TAŞITLARDAN İNİŞLERDE

KURALLARA UYALIM

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahmin et-me,kurallara uyma, sorumluluk,

sabır, saygı,

hoşgörü

Öğrenci çalışma kitabındaki çalışmalar

12-16 ŞUBAT

20

1

14. Yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları uygular.

Öğrencilere, taşıt hareket hâlindeyken ya da dururken, taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartmanın, bir yere tutunmadan ayakta durmanın tehlike yaratacağı vurgulanır. Yolculuk sırasında sürücüyle konuşulmaması, sürücünün meşgul edilmemesi gerektiği vurgulanır. Toplu taşıma araçlarında diğer yolcularla yüksek sesle konuşulmaması vb.

YOLCULUKTA NELERE

DİKKAT ETMELİYİZ?

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, tahmin etme,iletişim

kurallara uyma, sorumluluk,

saygı

Öğrenci çalışma kitabındaki çalışmalar

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 ŞUBAT

21

TRAFİK BİLİNCİ

TRAFİK KURALLARI

1

15. Toplu taşıma araçlarını ve diğer araçları korur.

Toplu taşıma (uçak, otobüs, tren, yeraltı treni, vapur vb.) araçlarına ve diğer araçlara zarar verilmemesi (boyanmaması, çizilmemesi, kirletilmemesi, koltukların kesilmemesi, üzerine yazı yazılmaması, taş atılmaması vb.) ve bunların mali boyutu üzerinde durulur.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA

ZARAR VERMEYELİM

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösteri, beyin fırtınası

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına var- ma, tahmin etme, iletişim,

kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabındaki değerlendirme soruları, Öğrenci çalışma kitabındaki çalışmalar

26 ŞUBAT-

02 MART

22

TRAFİKTE ALINACAK ÖNLEMLER

1

16. Değişik hava koşullarında, karşılaşabileceği tehlikelere karşı önlemler alır.

Değişik hava koşullarında (sisli, yağmurlu, karlı, güneşli) alınacak önlemler (kıyafet seçimi, yürürken daha dikkatli olmak, tutunarak yürümek, çatılarda oluşan buz sarkıtları ve yolda oluşan buzlanmalara dikkat etmek vb.) üzerinde durulur. Trafikte araçların buzlanma nedeniyle kayabileceği bu nedenle dikkatli olunması gerektiği üzerinde durulur.

ADIMINIZA DİKKAT!

Soru-cevap, grup çalışması

Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, değişik gazete ve dergi haberleri,

İnternet

Görsel ve işitsel

algı, iletişim, tahmin

etme, kurallara uyma,

sorumluluk

Sözlü Sunum Değerlendirme Ölçeği

05-09 MART

23

1

12-16 MART

24

1

17. Karanlıkta sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemleri alır.

Yansıtıcı malzeme ile ilgili bilgi verilir.

Yayaların, karanlıkta sürücüler tarafından fark edilebilmesi için yansıtıcı özelliği olan ve açık renkli kıyafetler giymesi, el feneri taşıması, eşyalarında ve kıyafetlerde yansıtıcı özelliği olan etiketlerin vb. bulunması gerektiği nedenleri ile açıklanır.

KARANLIKTA YÜRÜRKEN

Soru-cevap, gösterip

yaptırma, tartışma,

beyin fırtınası

El feneri, yansıtıcı özelliği olan etiketler, açık ve koyu renkli giysiler, çanta, kitap, defter, ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, tahmin etme, kurallara uyma, sabır, sorumluluk, saygı

Tartışma Değerlendirme Ölçeği

19-23 MART

25

1

18. Üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yapmanın, taşıtlara asılma ve tutunmanın sebep olacağı sonuçları değerlendirir.

Yük taşımak için kullanılan taşıtlarda (kamyonet, kamyon, traktör vb.) yolculuk yapılması hâlinde yol kenarındaki ağaçların, yüksekliği az olan üst geçitlerin, alçaktan geçen elektrik tellerinin ve olumsuz hava koşullarının neden olacağı tehlikeler üzerinde durulur. Taşıtlara asılma ve tutunmanın sebep olacağı tehlikeler üzerinde durulur

GÜVENLİ YOLCULUK

Soru-cevap, gösterip

yaptırma, tartışma,

rol yapma

Ders kitabı,

Öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, tahmin etme, kurallara uyma, sorumluluk

Öğrenci çalışma kitabındaki sorular ile değerlendirme

26-30 MART

26

 

1

 

2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

02-06 NİSAN

27

TRAFİK BİLİNCİ

TRAFİKTE ALINACAK ÖNLEMLER

1

19. Trafik kazalarının nedenlerini açıklar.

İnsanlardan (dikkatsizlik, alkol, uykusuzluk vb), taşıtlardan ve yollardan kaynaklanan nedenler üzerinde durulur. Trafik kazalarının nedenlerine yönelik istatistikler verilerek karşılaştırma ve yorum yapmaları sağlanır.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYELİM

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı, öğrenci

çalışma kitabı, gazete, dergi yazıları

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, tahmin etme, kurallara uyma, sorumluluk

Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri yapma

09-13 NİSAN

28

İLK YARDIM

 

1

1.  Kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istenmesi gerektiğini belirtir.

Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri numara-sının 112 olduğu vurgulanır. 112’nin hangi durumlarda aranması, arayanın kendisi ve bulunduğu yer hakkında kısa, açık, öz olarak bilgi vermesi ve bu numaranın gereksiz yere aranmaması gerektiği belirtilir. Sadece trafik kazalarında değil her türlü acil durumlarda 112’nin aranabileceği vurgulanır. Ağır yara-lanmalarda, 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri’nin aranması ve sağlık kuruluşlarına ailenin ya da tanıdık bir yetişkinin kontrolünde gidilmesi gerektiği belirtilir. Kan ve organ bağışı konusunda duyarlılık oluşturmak için seviyeye uygun kısa bilgi verilir. Gerektiğinde “155 Polis İmdat”, “156 Alo Jandarma” ve “110 İtfaiye” numaralarının aranabileceği belirtilir

ACİL DURUM

Soru-cevap, tartışma, rol yapma

Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, telefon

Görsel ve işitsel algı, iletişim, tahmin etme, farkına varma, sorumluluk

Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri yapma

16-20 NİSAN

29

1

23-27 NİSAN

30

1

2. İlk yardım uygulamalarının kimler tarafından yapılması gerektiğini açıklar.

Kaza anında yapılan yanlış müdahalelerin, sakatlıklara ya da ölümlere neden olabileceği, bu nedenle herhangi bir kaza anında yaralıya basit müdahaleler dışında, sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış kişiler hariç, hiç kimsenin ilk yardım uygulaması yapmaması gerektiği vurgulanır.

HAYAT KURTARAN İLK

YARDIM

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı,

Görsel ve işitsel algı, tahmin etme, iletişim, kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabındaki konu sonundaki soruları cevaplandırma

30 NİS -04 MAYIS

31

1

3. Araçlardaki ilk yardım çantasında bulunan ilk yardım malzemelerini tanır ve bunların nasıl kullanıldığını açıklar

İlk yardım çantası içerisinde yer alan malzemeler tanıtılır. Bu malzemelerin nasıl kullanıldığı ile ilgili örnek uygulamalar yaptırılır

İLK YARDIM ÇANTASI

Soru-cevap, tartışma, gösteri, drama

İlk yardım çantası ve malzemeleri, ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabındaki konu sonundaki soruları cevaplandırma

07-11 MAYIS

32

1

 

 

FATİH İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

14-18 MAYIS

33

 

 

1

 

2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

21-25 MAYIS

34

İLK YARDIM

 

1

4. Hafif yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarını açıklar.

Sıyrık, bere, çürük, ezik vb. hafif yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları üzerinde durulur.

BASİT İLK YARDIM YAPABİLİRİM

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma

Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, ilk yardım çantası ve malzemesi, kırmızı kalem

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, iletişim, tahmin etme, kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabındaki konu sorularını cevaplandırma

28 MAYIS-01 HAZİRAN

35

1

5. Ambulansa yol vermenin önemini açıklar.

Ambulansın trafikte diğer araçlara göre geçiş üstünlüğünün bulunduğu ve ambulansa diğer sürücüler tarafından neden ve nasıl yol verilmesi gerektiği açıklanır.

AMBULANSA YOL VER, HAYAT KURTAR

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası

Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, sabır, saygı, sorumluluk, duyarlılık, insana değer verme

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum etkinliği

04-08 HAZİRAN

36

1

D E R S   Y I L I   S O N U   E T K İ N L İ Ğ İ

Soru-cevap

Ders kitabı

 

Bütün temaları kapsayan sorular

 

 

 

                                                           Gökhan POLAT                                                                      Zafer TÜRKDOĞAN

        4-A sınıf öğretmeni                                                                       4-B sınıf Öğretmeni                                                                      Okul Müdürü

 

 

4.SINIF OYUNLARI

 

1.KAZANIM: Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

 

Atlı Karınca: Uzunca bir ipin iki ucu düğümlenir, daire yapılır. Öğrenciler bu ipi sol ya da sağ elleri ile

tutarlar. Daire bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan koşmaya

geçilir. Öğretmen “el değiştir” deyince bu kez öğrenciler ters yöne yürür veya koşarlar. “Atlı karınca

yavaşla…dur…” denilince öğrenciler durur.Oyun bir süre yürüyüş ve koşulardan sonra bitirilir. Dairede

ipi en güzel tutan, el değiştirirken şaşırmayan öğrenciler alkışlanır.

 

Sıçrama Oyunu: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplara ayrılırlar ve derin kolda sıralanırlar. Her grubun

önüne belli mesafe uzaklıkta üzerinde 1’den 5’e kadar sayıların yazılı olduğu kumaşlar ve kurdeleler

ve ilerisine de stafet çubukları konulur. Öğretmenin komutu ile grubun başındaki öğrenciler

kumaşlara doğru koşarlar. Sırayla yan yana dizili olan kumaşların önünde kumaşın üzerinde yazılı olan

sayı kadar sıçrarlar ve yerden bir kurdele alıp koşarak stafet çubuğuna gidip, kurdeleyi çubuğa

bağlayıp, hızlıca sırasına dönerler. Sırayla bütün öğrenciler oyunu oynarlar.

 

Yukarıdan Ve Etrafından: Öğrenciler 12’şer kişilik gruplar oluştururlar. Her grup kendi içerisinde

belirlenen alanda 8 kişi ile kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluşturulduktan sonra 4 öğrenci

engellere yaklaşırlar. Engele geldikleri zaman engel olanlar engeli nasıl geçeceklerini söylerler (bacak

arasından, etrafından iki kez dönerek vb. gibi). Verilen sürenin sonunda engel oluşturan öğrenciler

değişir ve yeni kişiler engel olur. Oyun bu şekilde belirlenen süre içerisinde devam eder.

 

Molekül Oyunu: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzen alırlar. Öğretmen müzik çalar ve

öğrenciler müziğe göre hareket ederler (bazılar dans eder veya müzik ritminde yürüyüp, koşabilirler).

Müzik sustuğunda öğretmen bir sayı söyleyerek kaçarlı gruplar oluşturulacağını açıklar. Örneğin 3’erli

veya 5’erli olun vb. gibi. Öğrenciler hızlıca söylenen rakam kadar bir araya gelerek gruplar

oluştururlar. Açıkta kalan oyuncu veya oyuncular oyundan çıkarlar. Sonra yeniden müzik başlatılır ve

öğrenciler tekrar müziğe göre hareket ederler. Öğretmen müziği kapatarak yeniden bir rakam söyler

ve oyuncular o rakamı oluştururlar.Bir gruba dahil olamayan oyuncular oyundan çıkar. Oyun bu

şekilde iki kişi kalana kadar devam eder. Öğrencilerden müzikle beraber söylenen hareketi yapmaları

istenebilir (örn. İp atlama, mekik çekme, şınav çekme vb. gibi). Ayrıca dışarı çıkan oyuncular belli bir

süre sonra ikinci bir grup oluşturup aynı şekilde oyunu oynayabilirler.

 

Benimle İp Atlar Mısın?: Öğrenciler eşit gruplara ayrılır ve her gruba bir adet uzun atlama ipi verilir.

İki grupta da ikişer kişi ipi tutar ve sallamaya başlar. Gruplarda geriye kalanlar ipin önünde derin kolda

sıraya geçerler. Her gruptan birer kişi ortaya girip beş kez ip atlar. Daha sonra çıkıp gruptan birisine

“benimle ip atlar mısın?” der ve onunla el ele tutuşarak ikisi aynı anda beş kez ip atlarlar. Daha sonra

ilk öğrenci bir başka arkadaşını da oyuna davet eder ve üç kişi beş kez ip atlarlar. Oyun bu şekilde

devam eder. İpe takılan öğrenci oyundan çıkar ve ipi tutar. Oyun tüm oyuncular aynı anda ipi 5 kez

atlayana kadar devam eder. İp atlama sayısı, şekli (tek ayakla, dönerek vb. gibi) değiştirilebilir. Oyun

iki grup halinde yarışma şeklinde de oynatılabilir.

 

Balonum Patlamasın: Öğrencilere ikişer balon dağıtılır. Öğrenciler balonları şişirir ve uçlarını iple

bağlar. Balonlardan birini sağ ayak bileklerine, birini de sol ayak bileklerine bağlarlar. Öğrenciler

belirlenen alan içerisinde dağınık düzende yerleşirler.Öğretmenin komutuyla birlikte, öğrenciler bir

yandan diğer arkadaşlarının balonlarını ayaklarıyla patlatmaya çalışırken, bir yandan da kendi

balonlarının patlamasını engellemeye çalışırlar. Oyunun sonunda ayağında balon kalan oyuncu

oyunun galibi olur. Oyun müzikle de oynatılabilir ve müzik durduğu zaman oyuncular da durur. Alan,

öğrenci düzeyine bağlı olarak büyültülüp küçültülebilir. Oyun tek balonla da oynatılabilir.

 

Bahçedeki Yılanlar: Bir öğrenci bahçedeki yılan olarak seçilir. Diğer öğrenciler serbest olarak sahaya

dağılırlar. Ebe olan yılan ortamdaki bütün öğrencileri yakalar ve kendine katar. Yani ebelenen öğrenci

yılanın arkasına geçer ve önündeki öğrencinin omuzlarından tutar. Oyun oynanırken yılanın başı “ben

doydum” diyip yılanın başı olmaktan vazgeçebilir ve yılanın başı görevini bir arkasındaki öğrenciye

devredebilir. Yılan kopmadan, herkesi yemekle (yakalamakla) yükümlüdür. (Eğer oyunun zamanında

ya da formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Sınırlar

değiştirilebilir. Yılanın timsah ya da ayı olmasına izin verilebilir. Bu değişim öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürümeleri için yapılır).

 

2.KAZANIM: Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.

 

Yılanlı Yolda Macera: Gazetelerden oluşturulmuş yılanlar sınıfta yerlere gelişi güzel bir şekilde

bırakılır. Sonra yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkılacağı anlatılır. Öğrenciler yılanlara basmadan

öğretmenin verdiği yönergelere göre hareket ederler. Örneğin; topuk-parmak ucu temasıyla yürüme,

tek-çift ayak zıplayarak, sekerek yılanların üzerinden atlayarak ilerleme vb.

 

İp Atlamalı Stafet Yarışması: Öğrenciler 8-10 kişilik gruplar halinde dizilirler ve çıkış çizgisinin önünde dururlar. Çıkış çizgisinin hemen önüne bir daire çizilir. Bu dairenin on metre ilerisine bir daire daha çizilir. Çıkış çizgisine yakın dairelerin içinde atlama ipleri vardır. Komutla grupların ilk yarışmacıları bu dairelerin içine girip ipi alıp atlayarak diğer daireye kadar gidip bu daireye ipi bırakıp geri dönerler. Diğer öğrenciler ip olan daireye gidip ipi alıp atlayarak ipi diğer daireye bırakırlar. İp bir daireden diğerine taşınarak yarışma devam eder.

 

İpe Basma Oyunu: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 10’arlı gruplara ayrılırlar.Her gruptan bir

öğrenciyerde bir ucu serbest olan ipi dalgalandırarak geri geri koşar. Diğer öğrenciler ise ipin üstüne

basmaya çalışırlar. İpe basan oyuncu ip sallama görevini yürütür.

 

Beraber Oturalım: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılarak daireler oluştururlar.

Dairedekiler birbirlerinin kollarından ya da omuzlarından tutunurlar. Öğretmenin komutu ile birlikte,

grup halinde düşmeden oturup kalkarlar. Düşen veya teması bırakan oyuncu oyundan elenmiş olur.

Gruptaki öğrenci sayıları arttırılıp, azaltılabilir. Tutuş şekilleri değiştirilebilir (örneğin ayaktan tutmak

gibi).

 

Tek Ayaklı Tırtıllar: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda

sıralanırlar.Öğrenciler sağ elleriyle geriye bükülü olan sağ bacaklarının ayak bileklerinden tutarlar. Sol

elleriyle de öndeki arkadaşlarının omuzlarından tutarlar. Öğretmenin “başla” komutu ile gruplar

belirlenen çizgiye kadar birbirinden kopmadan tek ayakla sıçrayarak gitmeye çalışırlar. Belirlenen

çizgiden birbirinden kopmadan, önce geçen grup oyunu kazanır. Mesafe arttırılabilir. Oyun aynı

şekilde öğrencilerin birbirinin dizlerine oturarak da oynanabilir.

 

3. KAZANIM: Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.

 

Oklava-Çubuk Çevirme: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplar oluştururlar ve el ele tutuşarak bir daire

şeklinde pozisyon alırlar. Her öğrencinin önünde bir oklava vardır. Öğrenciler avuç içleri ile yere dik

olacak şekilde oklavaları tutarlar. Öğretmenin komutuna bağlı olarak öğrenciler sağlarında bulunan

oklavayı düşürmeden avuç içleri ile tutmaya çalışırlar. Oklavasını düşüren öğrenci gruptan ayrılır.

Oyun son bir kişi kalana kadar devam eder.

 

Düşün, Bil, Bul: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılır. Her grup için bir öğrenci hakem olur.Her

grubun önüne matematik işlemlerini içeren kartlar (işlemler sınıf seviyesine uygun ve basit olmalı),

basketbol topları, minder ve minderin ilerisine de cevap kartları konulur.Öğretmenin komutu ile

birinci öğrenciler soru kartlarından bir tane matematik sorusu alır, okur ve kartı hakeme verir. Sonra

kartı bırakarak basketbol topunu alır ve top sürerek mindere kadar gider. Topu bırakıp minderde

yuvarlanma veya takla yapar. Sonra hızlıca cevap kartlarının olduğu yere gidip, işlemin sonucunu

gösteren kartı alır ve koşarak başlangıç bölgesine döner ve cevap kartını hakeme verir. Cevap kartı

doğru ise grup 1 puan alır. Oyun bu şekilde devam eder ve oyunun sonucunda en yüksek puanı

toplayan grup birinci olur.

 

 

Hızlı Olan Kim? : Sınıftaki tüm öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Öğrencilerden bir ebe

seçilir ve dairenin ortasına gelir. Ebenin yanına cevizler konur. Bir öğrenciden başlayarak her birine bir

numara ve bir kaşık verilir. Ebe ortada ard arda 2 sayı söyler örneğin: 4-5. Bu sayılar bulundukları

yönden zıt yönde dairenin dışından bir tur koşarlar ve kendi yerlerine geldikleri zaman içeri girip

ebenin yanına giderek yerde bulunan bir cevizi alıp kaşığın içerisine koyarlar ve kendi yerlerine kadar

hızlıca getirmeye çalışırlar. En hızlı şekilde cevizi düşürmeden yerine dönen oyuncu sayı kazanır. Oyun

bu şekilde devam eder. Sınıftaki öğrenci sayısına göre katılımı sağlamak için 2-3 grup şeklinde

oynanabilir. Ceviz yerine farklı ekipmanlar kullanılabilir.

 

Kartonlarla Yürüme: Öğrenciler üç eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda

sıralanırlar. Her gruba kartondan yapılmış yuvarlak şeklinde kapaklar verilir. Öğretmenin başla

komutu ile birlikte her gruptan birinci öğrenci kartonun birini yere koyarak bir ayakları ile üzerine

basar ve daha sonra ikinci kartonu onun önüne koyarak ona basar. Öğrenciler bu şekilde bitiş

çizgisine kadar yürürler ve çizgiye geldiklerinde kartonları alarak başlangıç çizgisine kadar koşup

kartonları ikinci arkadaşına verip grubunun arkasına geçerler. Kartonları alan oyuncular aynı şekilde

yürüyerek çizgiye ulaşmaya çalışırlar. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce bitiren grup oyunu

kazanır. Mesafe değiştirilebilir. Kartonlar üzerinde farklı şekillerde yer değiştirmeler (tek ayak ve ya

çift ayakla sıçrama vb. gibi) yapılabilir.

 

Beyzbol Pas: Sınıf 4 eşit gruba ayrılır ve her grup salonun her bir köşesine yerleştirilir. İki öğrenci

kendi balonlarıyla ellerini kullanmadan bir sonraki bölgeye ulaşmaya çalışır ve karşıdaki eşi de onu

bekler. Top geldiğinde o da topu karşıya taşımaya çalışır. Bu böyle sıra başları gelene kadar devam

eder. İlk bitiren takım kazanır. (eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse

gruplardaki kişi sayıları artırılabilir, daha fazla üs yapılarak grupların dönüşümü sağlanabilir.)

 

4.KAZANIM: Yaratıcı, modern, aerobik, kültürel dansları ve halk danslarını içeren çeşitli dans

türlerini küçük grupla yapar.

 

Vals Karesi: Ayaklar birleştirerek karenin bir ucunda durulur. Öğrencilere önlerine kare çizmeleri

istenir. Kare şeklinin üzerinde dans edilecekleri söylenir. Dansa karenin sol alt köşesinden başlanır.

1- Sağa sağ ayakla bir adım alınır,

2- Sol bacak sağ ayağın yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur,

3- Sol ayağa ileri adım alıp, sağ ayakla ileri yavaş bir adım alınır ve parmak ucu ile nokta konur.

4- Sol ayak sola adım alıp,sağ ayakla yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur.

5- Sağ ayak geriye adım alıp,sol ayakla yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur.

Dans bir kez daha tekrar edilmelidir. Dans adımları iki kez daha hızlı ritimde yapılmalıdır.

 

Aerobik –Grapvine Dansı: Bir adım yana alınırken diğer adım ya öne ya arkaya alınır. Örneğin: Sağ

adımla sağa, sol adımla sağa önde çapraz adım alınır; sağ adımla sağa, sol adımla sağa doğru arkadan

çapraz adım alınır.

 

Sağ grapvine (sağa)

1- Sağ adımla sağa

2- Sol adımla önden çapraz

3- Sağ adımla sağa

4- Sol adım arkadan çapraz adım

5- Ayaklar birleştirerek yukarı sıçrama

 

Sol grapvine (sola)

1- Sol adımla sola

2- Sağ adımla önden çapraz

3- Sol adımla sola

4- Sağ adımla arkadan çapraz adım

5- Ayaklar birleştirerek yukarı sıçrama

 

5.KAZANIM: Kurallı takım oyunları oynar.

 

Parkı Kim Önce Geçecek?: İki takım halindeki 15-20 metre mesafedeki öğrenciler bir çizgi üzerinde

karşılıklı tek sıra dizilirler. Aradaki alan da “park” olur. Öğrenciler verilen komutla bu alandan karşıya

en kısa zamanda geçmek için yarışırlar. Hedefe önce ulaşan takım kazanır.

 

Paslaşma Yarışması: Sekizer kişilik gruplar arka arkaya tek sıra olurlar. Gruplar aynı sırada beklerken

grupların iki, üç metre ilerisinde bir öğrenci elinde top ile bekler. Başlama komutuyla elindeki topu

sırayla arkadaşlarına verir. Pası alıp veren öğrenciler kendi gruplarının arkasına geçerler. Bütün

öğrenciler paslaşmayı tamamladıktan sonra önce bitiren grup puan alır.

 

Hop Hop Sıçra: Sınıftaki öğrenciler beş eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda

dizilirler. Her grubun karşısına 5 adet labut çapraz şekilde 1’er metre aralıkla dizilir. Her gruba birer

çuval verilir. Öğretmenin başla komutu ile her gruptan birinci oyuncu ayaklarına geçirdikleri çuvallarla

sıçrayarak labutların arasından geçerek belirlenen noktaya kadar giderler. Dönüşte ise labutların sağ

taraflarından düz yolda sıçrayarak gruplarına geri dönerler. Çuvalı bir sonraki öğrenciye verip,

gruplarının arkasına geçerler. Aynı uygulamayı ikinci oyuncu yapar. Oyunu ilk bitiren grup oyunu

kazanır ve sınıfça alkışlanır. Labut sayıları ve diziliş şekilleri, çuvalla sıçrama şekilleri (tek ayakla, iki kişi vb. gibi) değiştirilebilir.

 

Topu Yakala: Okul bahçesine oyun için 6 tane eski araba lastiği getirilir.(lastik yerine çember ya da

benzeri bir malzeme de kullanılabilir.) Lastiklerden bir tanesinin başına iki öğrenci yerleştirilir. Diğer

beş lastik bahçede sıra olan diğer öğrencilerin daire şeklinde koşup başladıkları yere geri

gelebilecekleri şekilde bahçeye yerleştirilir. Öğretmenin konutuyla sıranın başındaki öğrenci topa

hızlıca vurarak diğer iki öğrenci topu yakalamadan o beş lastiğe dokunup yerine gelmeye çalışır. Sıra

ile bütün öğrenciler oyuna devam ederler.

 

6. KAZANIM: Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

 

Dairede Koşu: Bütün öğrenciler bir daire üzerinde sıralanırlar.Bir kişi ebe olur ve dairenin ortasında

yer alır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler

verir. Örneğin, 1’ler bebekler; 2’ler trenler; 3’ler tahta askerler; 4’ler uçaklar; 5’ler çiçekler ve 6’lar

sporcular gibi. Bundan sonra ortadaki oyuncu “trenler” diye bağırır. Tren olan ikiler geriye doğru bir

adım atarak daire etrafında koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarı

kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek ikinci oyunu başlatır.

 

Kafa Ve Kuyruk Oyunu: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve geniş kolda birbirlerinin yüzlerine bakacak

ve aralarında 5-6 metre olacak şekilde iki grup halinde sıralanırlar.Öğrenciler toplu oturuş pozisyonu

alırlar ve el ele tutuşurlar. Grupların bir ucuna “Kafa”, diğer ucuna “Kuyruk” ismi verilir. Öğretmenin

verdiği komuta göre (örneğin, kafa) tüm öğrenciler ellerini bırakmadan ayağa kalkar ve kuyruk

tarafındaki en son iki öğrencinin kollarının altından geçerler. Tüm öğrenciler geçip başlangıç

pozisyonunda otururlar. Ellerini bırakmadan düzgün şekilde oturmayı ilk tamamlayan grup 1 puan

kazanır. Öğretmenin vereceği “kafa ya da kuyruk” komutu ile oyun devam eder. Süreye göre ilk 5

veya 10 puanı alan grup oyunu kazanır.

 

Sokakta Hırsız Var: Öğrenciler 5’erli gruplara ayrılarak geniş kolda arka arkaya dizilirler. Kollarını yana açarak yan taraftaki sırada bulunan arkadaşlarıyla el ele tutuşurlar. Öğrencilerden bir hırsız, bir de

polis seçilir. Hırsız sıraların ortasındaki koridora geçer. Dışarıda da polis onu gözetlemektedir.

Öğretmen veya oyun yöneticisi “sola” veya “sağa” der ve düdüğünü öttürür. Düdükten sonra

oyuncular söylenilen yöne 90 derece dönüş yaparak el tutuştukları eşinden ayrılır ve yeni yönündeki

eşiyle el ele tutuşarak farklı bir koridor oluştururlar. Bu sırada polis, hırsızı değişen koridorlar arasında

kovalar ve yakalamaya çalışır. Oyun esnasında hırsız ya da polis kolların altından geçiş yapamaz. Hırsız

yakalandığında nerede yakalandıysa oraya en yakın bulunan oyunculardan iki kişi polis ve hırsız olur.

 

Haydi Topu Yakala: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzende pozisyon alırlar. Öğrencilerden

birkaç kişiye top verilir. Topu olan öğrenciler, olmayan öğrenciler ile istedikleri şekilde paslaşmaya

başlarlar. Öğrencilerin arasından bir ebe seçilir. Ebe topu olmayan, paslaşmayan öğrencileri

ebelemeye çalışır. Ebelenen öğrenciler oyundan çıkar. Oyun iki kişi kalana kadar devam eder. Ebe

sayısı değişebilir. Oyun alanı büyültülüp küçültülebilir. Öğrencilere paslaşma şekilleri söylenerek

(Yerden pas veya göğüs pası vb. ) paslaşmaları istenebilir.

 

10. KAZANIM: Sağlığını korumak için haftalık ve günlük beslenme listesi hazırlar. 

 

Sağlık İçin Doğru Besin: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Gruplar başlangıç çizgisinin

önünde, arka arkaya sıra olur. Belli bir mesafe uzaklıktaki masanın üzerine sağlıklı ve sağlıksız

besinlerin resimleri karışık konulur. Sağlıklı ve sağlıksız besinlere uygun birer hareket belirlenir.

(Örneğin; sağlıklı besinlere çift ayakla sıçrama, sağlıksız besinlerde tek ayakla sıçrama vb.) Öğretmenin

komutuyla (sağlıklı besin ya da sağlıksız besin) uygun hareketi yaparak öğrenci masaya gider ve uygun

resmi alıp gruba geri döner. Resmi ilk ve doğru getiren grup bir puan alır.

 

Hangisi Yararlı? : Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda sıra

olurlar. Grupların 7-8 m. ilerisine besin tablosu levhası asılır veya sandalye üzerine konur. Grupların 5

m. ilerisine de besinlerin isimlerinin (örn. Kuru fasulye, hamburger, karpuz vb. gibi) yazılı olduğu

kağıtlara ait kutu konur. Bu kapta hem yararlı hem de yararsız besinlerin isimleri vardır. Öğretmen

komut verdiğinde grupların birinci öğrencileri koşarak kutuya doğru giderler ve besinlerin yazılı

olduğu bir kağıt alırlar. Tekrar koşarak besin tablosunun olduğu yere koşup besinin yerini bulup oraya

kağıdı yapıştırırlar. Eğer öğrencinin kutudan aldığı kağıtta yararsız bir besin yazılıysa, besin tablosunun

dışındaki siyah kısma bunu yapıştırır. Sonra sağ ya da sol ayakla sıçrayarak başlangıç çizgisine geri

dönüp sonraki arkadaşının eline vurup grubunun arkasına geçer. Oyun bu şekilde devam eder ve en

önce hatasız olarak levhayı dolduran grup birinci olur. Besin tablosu levhası öğrenci düzeyine göre

düzenlenebilir. Aynı oyun farklı bir dersteki konuyu pekiştirmek amaçlı da kullanılabilir. Ayrıca levhaya

giderken ve dönerken farklı yer değiştirme hareketleri (ip atlama, yuvarlanma vb.) kullanılabilir.

 

11. KAZANIM: Okul içinde ve okul dışında katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri planlayarak düzenli olarak katılır.

 

Haftanın Aktifi: Öğretmen öğrencilere haftalık etkinlik raporu formu dağıtır ve öğrencinin bir hafta

boyunca okul içinde ve dışında katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri yazmalarını ister. Öğretmen

raporları toplayıp en çok aktif olan öğrencilerin formlarını panoda sergiler.

 

ETKİNLİKLER

PAZARTESİ

 

Örümcek Ağı

 

SALI      

 

Kırkayak

 

ÇARŞAMBA

Bisiklete Binme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERŞEMBE

Paten Sürme

 

 

CUMA

Halat Çekme

 

 

CUMARTESİ

PAZAR

Çuval Yarışı

 

 

Örümcek Ağı: Sınıf 2 eşit gruba ayrılır. Hentbol kaleleri fileleri çıkarılmış bir şekilde boş bir vaziyette

dururken liderler tarafından istenilen noktalardan ip geçirilerek kale içinde 10 farklı büyüklükte nokta

oluşturulur. Daha sonra gruplar kendi içlerinde 4 kişiyi taşıyıcı olarak belirlerler. Bu taşıyıcıların 2 si

takımın diğer üyelerini bu deliklerin içinden iplere değdirmeden geçirerek karşıdaki 2 taşıyıcıya

vererek karşıdaki alana göndermek durumundadırlar. Eğer iplere kişiler değdirirlerse tüm takım

baştan kalenin bu yanına tekrar geçmek için gelir. İlk olarak takımının tümünü karşıya geçiren takım

kazanır.

 

Halat Çekme: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılırlar. Öğrenciler arka arkaya sıraya girerler. Kalın

olmayan üç metre uzunluğundaki halatı gruplar arasında bir metre olacak şekilde tutarlar. Birinci

oyuncular orta çizgiye ayaklarını basarlar. Öğretmenin komutuyla halatı çekmeye başlarlar. Karşı

grubun birinci oyuncusunu çizgiden kendi alanlarına çektiklerinde oyun tamamlanmış olur.

 

 

Çuval Yarışı: Öğrenciler derin kolda iki grup halinde sıraya girerler. Grup başlarındaki öğrenciler birer

çuval giyerler. Öğretmenin komutuyla belirlenen çizgiye kadar çuvalla zıplayarak giderler, dönerler ve

çuvalı sıradaki arkadaşlarına teslim ederler. Oyun grubun tüm öğrencilerin katılımı gerçekleşince

biter.

 

13.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafeti ile katılır.

 

Çorabını Sakla: Öğrenciler ikişerli eş olurlar ve spor ayakkabılarını çıkararak sırt sırta otururlar.

Öğretmenin komutu ile eşler yerlerinden kalkmadan birbirlerinin çoraplarını çıkarmaya ve kendi

çoraplarını ise korumaya çalışırlar. Verilen süre içinde eşinin her iki çorabını da çıkaran öğrenciler

oyunu kazanır.

 

Doğru Hareket Doğru Kıyafet: Öğretmen sınıfı uygun gruplara ayırır. Her grup için tahtaya veya

duvara kartona çizilmiş bir çocuk resmi asar. Kartonların önüne değişik kıyafet resimleri koyar. Her

gruptan bir öğrenci koşarak kartonun yanına gelir ve kartona uygun bir spor kıyafet giydirir. Kartona

ilk uygun kıyafeti giydiren grup oyunu kazanır.

 

14. KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere kendi ve başkalarının güvenliği ile ilgili sorumluluk alarak katılır.

 

Ayağıma Basma: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup el ele tutuşup daire

oluşturur. Amaç el ele tutuştuğun iki öğrencinin ayağına basmak. En çok ayağına basan öğrenci

kazanıyor. Her öğrenci hem kendi ayağını korumaya hem de yanındaki öğrencilerin ayağına basmaya

çalışır. Öğretmen öğrencileri yavaş olmaları ve birbirlerine zarar vermeden oyunu oynamaları

yönünde yönlendirir. Oyun esnasında onları takip eder.

 

17. KAZANIM: Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.

 

Ortayı Bul (Küba): Orijinal ismi “Chocolonga” olan bu oyun 10 veya daha fazla oyuncuyla oynanır.

Duvara yapıştırılmış olan kağıda bir daire çizilir ve bir kişi ebe seçilir. Ebe daireden bir kol boyu uzakta

durur ve gözleri bağlanır. Amaç; ebe seçilen oyuncunun, dairenin ortasına veya en yakın yere

dokunmasıdır. Ebe oyuna başlamadan evvel olduğu yerde üç defa döndürülür. Bu sırada diğer

oyuncular dairenin önüne geçerler ve ebenin dikkatini dağıtmak amacıyla parmaklarını ona zarar

vermeyecek şekilde çekerler.

 

Bana Ayak Uydur (Zaire): Bu müzikli oyunda oyuncular önce bir lider seçerler ve daire oluşturacak

şekilde dizilirler. Lider el çırparak ritim tutar ve diğerleri de yavaş yavaş ona katılırlar. Sonra lider

oyuncu herhangi bir oyuncunun önünde durur ve ritim eşliğinde bir dans yapar. Liderin seçtiği oyuncu

bu dansı başarıyla tekrarlarsa lider olur. Eğer başaramazsa, lider yeni bir oyuncu seçer ve dansı

tekrarlar.

 

Değiş Tokuş (Fransa): Fransız çocukların favori oyunu olan değiş tokuş için geniş bir bez parçasına ve

sandalyeye ihtiyaç vardır. On ya da daha fazla kişiyle oynanan bu oyunda herkes birden başlayarak bir

numara alır. Sandalyeler çember oluşturacak şekilde dizildikten sonra ebe seçilen oyuncu gözlerini

bağlayıp çemberin ortasına geçer ve iki sayı söyler. Sayıları söylenen oyuncular yerlerini değiş tokuş

eder. Gözü kapalı olan ebe de ayağa kalktıkları sırada bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan,

ebe olur.

 

Ayaklarım ve Ellerim (İspanya): Açık alanda oynanan bir oyundur. Oyunun adı “Beilecocodrilo”dır.

Alanın ortasındaki çizgide ebe durur. Önce sağ ayağını sonra sol ayağını üç kez yere vurur. Ellerini üç

kez birbirine vurduklarında ebe orta çizgiden ayrılmadan bir alandan diğer alana geçen öğrencileri

yakalamaya çalışır. Yakaladığı arkadaşı ile aynı ritmi tekrarlar. Her yakalanan öğrenci orta çizgide

zincirleme gruba katılır ve yanlara hareket eder. Alanda serbest kalan bir öğrenci olunca oyun bitirilir.

 

 

Üç Teneke Kutu (Güney Afrika): Güney Afrika’nın kültür mirasını oluşturan hedef vurma oyunlarından biridir. En az beş kişiden oluşan eşit büyüklükte iki takım oluşturulur. Oyun alnına üç teneke kutu üst üste yerleştirilir. İlk oyuncunun tenekeleri yıkmak için üç hakkı bulunur. Oyuncu topu işaretlenen oyun alanının dışından atar. Atış başarılı olursa, oyuncu koşar; kutuları tekrar dizer, etraflarına bir kare çizer ve kutuların üstünden üç kere atlar. Top hedefi vuramaz ve çok uzağa giderse, oyuncular top atış çizgisine geri gelene dek ‘Thayma’ diye bağırırlar. Üç atışta da oyuncu başarılı olamazsa, sıra karşı takımın oyuncusuna geçer.

 

Shake (Tanzanya): Tanzanya’da çocuklar tarafından yaygın olarak oynanan ve kökeni bilinmeyen bir

ebeleme oyunudur. Altı oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun alanı, yaklaşık bir voleybol

sahası büyüklüğünde bir zemin üzerine çizilmiş bir ızgara şeklindedir (üzerinde kutular bulunan

koridorlar). Savunma takımının oyuncuları ızgara içindeki koridorlar üzerinde istedikleri konumu alır.

Hücum oyuncuları alanın dış ucunda konumlanır. İşaretle birlikte hücum oyuncuları karşı tarafa

geçmek için kutudan kutuya ilerler. Savunma takımı hücum oyuncularının koridordan geçmesi

sırasında ebelemeye çalışır. Ebelenmeden ızgaranın karşı tarafına ebelenmeden geçen her bir hücum

oyuncusu bir puan alır. Hücum takımı uca vardıktan sonra başlangıç noktasına dönmek için etkinliği

tekrarlar.Hücum oyuncusu koridorda ebelenirse, savunma takımına katılır. Hücum eden takım puan

toplamak için oyuna iki tur devam eder, sonra takımlar rol değiştirir.

 

Yedi Taş (Ürdün): Yerel bir hedef vurma oyunudur. Her birinde en az iki oyuncu bulunan iki takım

oluşturulur. Oyuncu sayısına göre büyüklüğü değişebilen açık ve güvenli bir oyun alanı seçilir. Bir

çember içinde üst üste dizilmiş yedi taş konulur. Hücum takımı çember merkezin 3-4 m. mesafede

durur. Hücum oyuncuları sırayla taş yığınını devirene kadar top atar. Tüm taşlar dağıldıktan sonra

savunma oyuncuları topu alır ve hücum oyuncularının dizlerinden aşağısını vurmaya çalışırlar. Dizinin

altından vurulan hücum oyuncusu oyunda donar. Tüm oyuncuları donmadan önce hücum takımı

taşları yeniden üst üste dizebilirse bir puan alır ve hücuma devam etme hakkı kazanır. Savunma

takımı hücum oyuncularının tamamını dondurabilirse bir puan alır ve hücum rolünü üstlenir.

 

Galah Asin (Endonezya): Endonezya takımadalarında oynanan geleneksel bir ebeleme oyunudur. Biri

savunma biri ise hücum rolünü üstlenecek her biri beş oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun

alanı 15 m. x 9 m. büyüklüğündedir ve altı eşit parçaya bölünür.Her bir talkımın olabildiğince fazla

puan toplamaya çalışacağı 15 dakikası vardır.Hücum tarafı oyun alanının bir ucundan başlar ve

işaretin gelmesi ile önlerindeki tüm çizgilerden geçerek karşı tarafa ulaşmaya çalışırlar. Hücum

oyuncuları belli bir yerde bulunan iki çizgi arasında duraklayabilir ancak önceden geçtikleri çizgilerden

geriye dönemezler.Savunma oyuncuları çizgilerin üzerinde durarak çizgiden geçmeye çalışan hücum

oyuncularını ebelemeye çalışır. Savunma oyuncuları hücum oyuncularını ebelemek için bulundukları

çizgiden ayrılamaz. Ebelenmeden karşı tarafa geçen her bir hücum oyuncusu bir puan alır.

 

Sur Papaq (Azerbaycan): Bir pas oyunu olan “şapkayı atma (papag attı)” Azerbaycan’daki en eski

oyunlardandır. Her birinde sayıları 4 ile 8 arasında değişen oyuncuların olduğu iki takım oluşturulur.Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde düz bir oyun alanı belirlenir.Oyun her biri 10

dakikalık iki yarıdan oluşur. Oyun, oyun alanının ortasında hücum eden takımın topu kendi

oyuncularından birine pas vermesi ile başlar. Hücum eden takım birbirlerine pas vererek savunmadaki takımın sahasında bulunan potadan topu geçirmek için koşmalıdır. Savunma oyuncusu hücum oyuncusuna dokunamaz ancak top fırlatıldığında pası engellemeye çalışır. Puan kazanıldıktan

sonra top sahanın ortasına döner ve bu defa savunma yapan takımın oyuncuları hücum oyuncusu

olur. Puan alınmadan önce savunma oyuncuları topu ele geçirirse, bulunulan noktadan itibaren

savunma yapanlar hücuma başlar ve oyun alanının ters tarafındaki potada puan kazanmaya çalışır.

Aynı anda iki oyuncunun topu tutması halinde hakem oyunu yeniden başlatmak için topu oyuncuların

arasında havaya atar. Hücum yapan bir oyuncu topu 10 saniyeden uzun bir süre tutamaz.

 

Mendil Oyunu (Mısır): Ülke çapında yaygın biçimde oynanan geleneksel bir Mısır oyunudur.5 ya da

daha fazla sayıda oyuncusu bulunan eşit büyüklükte iki takım ve bir oyun lideri seçilir.Oyun alanı

birbirinden 20 m. uzaklıkta iki paralel çizgi ile belirlenir. Lider oyun alanının ortasına çizilmiş olan

çemberin içinde elinde bir mendil tutar.Her iki takımdaki oyunculara da 1’den 5’e kadar numara

verilir (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa numaralar artırılır).Oyun, liderin elindeki mendili kolu

açık halde yukarı kaldırması ve 1’den 5’e kadar bir numarayı (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa

numaralar artırılır) yüksek sesle söylemesi ile başlar. Her iki takımdan söylenen numaraları taşıyan

oyuncular hızla çembere doğru koşarak mendili liderden almaya çalışır. Mendili alan oyuncu aynı

numarayı taşıyan diğer oyuncu tarafından ebelenmeden sıradaki yerine geçmeye çalışır. Oyuncu

görevi başarı ile tamamlarsa takımı için bir puan kazanmış olur. Oyuncu ebelenirse puan karşı takıma

verilir.

 

Gilli-danda (Pakistan): 13.Yüzyılın sonlarından bu yana ortaçağ metinlerinde geçen bir vurma

oyunudur. Eşit büyüklükte iki takım kurulur. Bir grup vurucu, diğer grup ise saha oyuncusudur.

Oyunun amacı dandayı (2m. uzunluğunda ahşap sopa) kullanarak gilliye (uzun, ince çam kozalağı)

vurmaktır. Belirli sınırları olmayan açık bir oyun alanına bir çember (ev) çizilir. İlk vurucu gilliyi

çemberin içine yerleştirir ve danda ile vurarak havaya fırlatır. Gilli havalandığında, vurucu gilliyi

olabildiğince çemberden uzağa göndermek için tekrar vurmaya çalışır. Gilli yere düştüğünde vurucu o

noktada aynı işlemi tekrarlar; bu, saha oyuncuları gilliyi yakalayana kadar devam eder. Gilli

yakalandığında merkezden yakalanma noktasına kadar olan mesafe ölçülür. Vurucu takımdaki tüm

oyuncular süreci tekrar eder. Daha sonra saha oyuncuları vurucu rolüne geçer. Her oyuncunun gilliyi

ne kadar uzağa gönderdiğini ölçmek için danda kullanılır. Bir danda mesafesi bir puan kazandırır.

Ölçüm saha oyuncusunun yakalama noktası ile merkez çember (ev) arasında yapılır. En fazla puanı

toplayan takım kazanır.

 

Ebelemece (Birleşik Krallık): Birleşik Krallık ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde oynanan

bir ebeleme oyunudur. Oyuncu sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktur anacak oyuncu sayısı oyunu

yeterince eğlenceli kılacak kadar çok olmalıdır. Geniş bir kapalı alan ya da açık havada oyun alanı

oluşturulabilinir. Alanın iki ucunda “ev” kısımları oyun alanı enine çizilen bir çizgi ile işaretlenir.

Oyunculardan bir ya da ikisi “ebe” olarak seçilir. Ebeler oyun alanının ortasında durur ve oyunun

başlaması için “ebelemece” diye bağırır. Kalan oyuncular oyun alanının kenarındaki “ev”dedir.

Oyunun amacı ebelenmeden oyun alanının bir ucundan diğerine koşmaktır. Oyuncular yakalanınca

ebe olur. Oyunu ebelenmeden kalan son kişi kazanır. Oyun her defasında ebelerin değiştiği bir kaç

turda tamamlanır.

 

18. KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.

 

Numara Oluşturma: Öğrenciler onar kişilik gruplara ayrılırlar ve gruplar birbirinden ayrı olarak geniş

kolda bir çizginin arkasında sıralanırlar. Her gruptaki oyunculara 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 rakamlarının

yazılı olduğu kartlar verilir. Öğretmen 9-10 metre uzakta durarak sınıf düzeyine uygun bir sayı söyler

(örneğin 486 gibi). Her grupta bu rakamlara sahip olan oyuncular hızlıca öğretmenin yanına koşarak

söylenen sayıyı ellerindeki rakamları yukarı kaldırarak doğru olarak oluşturmaya çalışırlar. Hangi grup

daha önceden söylenen sayıyı doğru olarak oluşturursa o grup puan alır. Daha sonra tüm oyuncular

başlangıç noktasına dönüp, yeni sayı için hazırlanırlar. İlk olarak 10 puana ulaşan takım oyunu kazanır.

Koşu mesafesi değiştirilebilir.Koşu yerine farklı yer değiştirme şekilleri (sıçrama, yuvarlanma, ip

atlama vb.) kullanılabilir. Söylenecek sayılar sınıf düzeylerine uygun olarak zorlaştırılıp, basitleştirilebilir. Ayrıca basit toplama ve çıkarma işlemleri söylenip sonuçlarının oluşturulması

istenilebilir.

 

Ejderha Avı: Öğrenciler el ele tutuşarak büyük bir daire oluşturur. Bu dairede iki kişi ejderha olarak

seçilir. Birisi ejderhanın başını diğeri de kuyruk kısmını oluşturur. Ejderha daire içine alınır ve daireyi

oluşturanlar sünger topla ejderhanın kuyruğunu vurmaya çalışırlar. Hiçbir öğrenci topu üç saniyeden

fazla elinde tutamaz. Kuyruğu vuran öğrenci kuyruk olmaya hak kazanır. (eğer zaman fazla gelir ya da

oyun formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Daha fazla

ejderha oluşturulabilir. Oyun içinde en az iki top kullanılabilir. Çeşitli daire boyutları oluşturulabilir.

Ejderhanın kuyruğu daha uzun olabilir. )

 

 

Yukarıdan Ve Etrafından: Öğrenciler çeşitli büyüklüklerdeki gruplara bölünürler. Her grup kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluştuktan sonra öğrenciler engele doğru yaklaşırlar. Engele geldiklerinde engeldekiler engeli nasıl ve ne kadar zamanda geçebileceklerini öğrencilere söylerler. Engele gelecek grup kalmadığında son insan engeli bozulup oyuncu haline gelir ve engellere giren grupta engelleri tamamladığında bir engel haline gelir (birdirbir düzeni gibi). Bu böyle saatlerce devam edebilir. İnsansız engeller konulabilir. Konuşmadan engeller geçirtilebilir. İnsanlardan oluşan her engeldeki insan sayısı artırılabilir. Engeller geçilirken top sürme gibi beceriler eklenilebilir.

 

20. KAZANIM: Küçük grup ve takım oyunlarında arkadaşlarıyla işbirliği yapar.

 

Oturarak Voleybol: Öğrenciler 6’şar kişilik gruplara ayrılarak iki takım oluştururlar. Takımlar voleybol sahasına daha önceden yerleştirilmiş minderlerde diz üstü veya bağdaş kurarak otururlar. Voleybol sahasındaki file 100-120 cm civarındadır. Takımlar üç pas yaparak ve voleybol kuralları geçerli olacak şekilde paslaşarak topu filenin üzerinden geçirerek karşı tarafa atmaya çalışırlar. Öğrenciler diz  üstünde yükselebilirler ama ayağa kalkmak yasaktır. Oyun 15 ya da 25 sayıya ilk ulaşan takımın seti/maçı alması ile son bulur.

 

Top Koşturma: Sınıftaki öğrencilerden bir ebe seçilir. Diğer oyuncular belirlenen alan içerisinde

ellerindeki topu kaptırmamaya çalışarak paslaşırlar ve topla beraber yakalanmamak için koşarlar. Ebe