4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019

4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019 dosyası 15-03-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019
Kategori 4. Sınıf Coğrafya
Gönderen banu34
Eklenme Tarihi 15-03-2018
Boyut 391.09 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK SEVENLER İLKOKULU 4.SINIFLAR

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

 

SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

3

4.1.1.

Destek ve Hareket

4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.                                                                                         

Dik Durulabilir mi?

[!] Kemik, eklem, kas ve iskeletin yapısına girilmez.

[!] Kemik, eklem ve kas çeşitlerine girilmez.

Kemikler, eklemler, kaslar, iskelet

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

 

25-29 EYLÜL

2

3

4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.

Nasıl Bükebiliyorum.

[!] Kemik gelişiminde dengeli beslenmenin önemi vurgulanır.

İskelet ve kas sağlığı

02-06 EKİM

3

3

4.1.2.

Soluk Alıp Verme

4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir.                                                                                

Akciğer Modeli

[!]Soluk alıp verme, soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol,  doğru soluk alıp verme.

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler sadece organ olarak verilir, yapıları-na değinilmez

 

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer,

Soluk alıp-verme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

09-13 EKİM

4

3

4.1.2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.

Akciğer Modeli

Akran Değerlendirme Formu


SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 EKİM

5

3

4.1.3.

 Kanın Vücutta Dolaşımı                               

4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.

 

[!]Kan hücreleri, kalbin yapısı, damar çeşitleri, büyük ve küçük kan dolaşımına değinilmez

Kan, kalp, damarlar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

23-27 EKİM

6

3

 

30 EKİM-03 KASIM

7

3

4.1.4.

Egzersiz Yapalım

4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasın-da ilişki kurar.

 

4.1.4.2. Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar. 

                                                                        4.1.4.3. Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.

Nabız Ölçüyorum

[!]Kanın vücutta dola-şımı esnasında kalbin kanı pompaladığı konu-suna değinilir.

[!]Egzersiz ile ilgili yapılacak olan etkin-liklerde sağlık sorunu (Örnek: solunum yetmezliği, astım, kalp yetmezliği vb.) olan öğrenciler dikkate alınır

Nabız, egzersiz, egzersiz yapmanın önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  KUVVETİN ETKİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

08-10 KASIM

8

3

4.2.1.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Kuvvet Hareketi Değiştirir mi?

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri, mıknatısların

temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kuvvetin hız-landırıcı etkisi,

kuvvetin yavaş-latıcı etkisi,

kuvvetin yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

13-17 KASIM

9

3

Şekli Değişti mi?

20-24 KASIM

10

3

4.2.2.

Mıknatısların Çekim

Kuvveti

4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.

 

4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.

 

4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.

Mıknatısla tanışalım.

[!]Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmediği vurgulanır.

Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısların kullanım alanları

1.DÖNEM TEOG

27 KASIM-01 ARALIK

11

3

Mıknatısla Oynayalım

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08 ARALIK

12

3

4.3.1.

Maddeyi Niteleyen Özellikler                                       

4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Kim Yüzdü, Kim Battı

 

Suyu Kim Çekti

*Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme ve mıknatısla çekilme özelliğine değinilir.

Suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

11-15 ARALIK

13

3

4.3.2.

Maddenin Hâlleri                                                      

4.3.2.1. Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.                                                                                                     4.3.2.2. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

Kabın Şeklini Aldı mı?

Sıvı Maddeler

Kokunun Sırrı

Balondaki Gaz

*Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez

Katı, sıvı, gaz

18-22 ARALIK

14

3

4.3.3.

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri                       

4.3.3.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.        

4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.

Nasıl Ölçelim?

Sıvıların Kütlesi

Sıvının Hacmi

Katının Hacmi

*Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.

*Kütlesi ve hacmi olmayan olguların

(Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığı belirtilir.

Kütle, hacim

 

25-29 ARALIK

15

3

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.1. Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.                                                                                                                    4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Havluya Ne Oldu?

Çikolataya Ne Oldu?

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

 


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

01-05 OCAK

16

1

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Havluya Ne Oldu?

Çikolataya Ne Oldu?

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

08-12 OCAK

17

1

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

Karışım

 

Saf madde, karışım


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15-19 OCAK

18

1

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

Karışım

 

Saf madde, karışım

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Nasıl Ayırırım

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

05-09 ŞUBAT

19

3

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Nasıl Ayırırım

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

 

12-16 ŞUBAT

20

3

4.3.8.

Karışımların Ekonomik Değeri                              

4.3.8.1. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

 

 

Katı atıkların ayrıştırılması

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 ŞUBAT

21

3

4.4.1.

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri                                                                      

4.4.1.1. Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder

 

Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

26 ŞBT-02 MART

22

3

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.1. Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapar ve sunar.

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

 

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

05-09 MART

23

2

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

4.4.2.3. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar,

 

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

 

1

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

 

 

 

Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

 


SÜRE

ÜNİTE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12-16 MART

24

3

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

19-23 MART

25

1

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

2

4.4.4.

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri                                                             

 

4.4.4.1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.                                                                                                      4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

Megafon Yapalım

Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler,

ses kayıt teknolojileri

 

26-30 MART

26

1

4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

Megafon Yapalım

Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

 


SÜRE

ÜNİTE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

26-30 MART

26

2

4.4.5.

Ses Kirliliği

 

4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.                                          4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                   

Gürültülü Ortamlar

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

02-06 NİSAN

27

3

4.4.5.

Ses Kirliliği

4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                    4.4.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

Gürültülü Ortamlar

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

SÜRE

ÜNİTE: MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

09-13 NİSAN

28

3

4.5.1.

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

 

Neredesin Sen?

Mikroskopun parçalarına değinilmez.

Mikroskobik canlıların isimlerinden

bahsedilmez.

 

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

 


SÜRE

ÜNİTE: MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 NİSAN

29

2

4.5.1.

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler

Neredesin Sen?

 

Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

1

4.5.2.

İnsan ve Çevre İlişkisi

4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.

 

 

4.5.2.2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.

4.5.2.3. Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.

4.5.2.4. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

 

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

23-27 NİSAN

30

3

 

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

2.DÖNEM TEOG

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

 

 


SÜRE

ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

30 NİSAN-04 MAYIS

31

3

4.6.1. Basit Elektrik Devreleri

4.6.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir devre kurar.

Devre kuruyorum

 

Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

07-11 MAYIS

32

3

4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.

 

 

 

14-18 MAYIS

33

3

4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar

 

 

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 


SÜRE

ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

21-25 MAYIS

34

3

4.7.1. Dünyamızın Hareketleri

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

Gece Gündüz

Hem Dönerim Hem Dolanırım

 

*Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin bir gün; Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin ise bir yıl olarak kabul edildiği belirtilir

Dönme hareketi ve sonuçları, dolanma hareketi ve sonuçları

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

28 MAYIS-01 HAZ

35

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

04-08 HAZİRAN

36

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK SEVENLER İLKOKULU 4.SINIFLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EYLÜL  - EKİM

1 VE 2. HAFTA

(18  - 29 EYLÜL)

4

O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar

“Yer Değiştirme Hareketleri ” kartlarındaki

(sarı, 3‐8 arasındaki kartlar)

 

Oyunlar: Atlı Karınca, Sıçrama Oyunu, Yukarıdan ve Etrafından, Molekül Oyunu, Benimle İp Atlar Mısın?, Balonum Patlamasın, Bahçedeki Yılanlar vb.

Öğrenciler çeşitli yer değiştirme hareketlerini amaca uygun bir şekilde, doğru formda, daha hızlı ve daha kuvvetli yapabilirler. Bu nedenle oyun ve etkinliklerde öğrencilerin koşma, atlama, sıçrama, yuvarlanma vb. yer değiştirme hareketlerini kesintiye uğramadan daha kısa sürede, farklı yönler kullanarak ve güçlü bir şekilde yapmaları beklenmelidir.

Beceri gelişimi için alıştırmalar çeşitlendirilmeli ve öğrencilere yeterli zaman verilmelidir.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

3  VE  4. HAFTA

(02  - 13 EKİM)

4

O.4.1.1.2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.

“Dengeleme Hareketleri”

(sarı, 9‐17 arasındaki kartlar)  ve

“Birleştirilmiş Hareketler”

(sarı, 27‐33 arasındaki kartlar)

 

Oyunlar: Yılanlı Yolda Macera, İp Atlamalı Stafet Yarışması, İpe Basma Oyunu, Beraber Oturalım, Tek Ayaklı Tırtıllar

Öğrenciler bu seviyede oyunlar içerisinde

atlama‐konma, itme‐çekme, ağırlık aktarımı, başlama‐durma vb. dengeleme hareketlerini oyunun amacına uygun olarak istenilen formda kullanma özelliğini geliştirme fırsatı bulurlar.

Bu gelişimin sağlanması için çeşitli oyunlar

seçilip/planlanıp uygulamaya konulmalıdır.

5  VE  6. HAFTA

(16  - 27 EKİM)

4

O.4.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.

““Dans Ediyorum” ve “Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Etkinliklerde tarihsel mirasa duyarlılık, özgürlük ve vatanseverlik değerleri üzerinde durulmalıdır.

Öğrencilerden yıl boyunca kültürümüzü oluşturan Milli bayramların/belirli gün ve haftaların önemini ve coşkusunu yaşayabilecekleri, bireysel ve grupla katılabilecekleri gösteriler hazırlamaları istenir (örneğin; Cumhuriyetle ilgili kutlamalarda, Cumhuriyetin, çağdaşlaşmanın, toplumumuza getirdiği katkıların oyun ve fiziki etkinliklerle yansıtılması vb. gibi).

Hazırlanan gösterilerde öğrencilerin yaratıcılıkları ve istekleri önemlidir. Gösterilerde uygun kıyafet, ekipman, müzik ve koreografi seçiminde öğrenciler işbirliği içerisinde çalışmaya özendirilmelidirler.

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EKİM - KASIM - ARALIK

7  VE  8. HAFTA

(30 EKİM  - 10 KASIM)

4

O.4.1.1.3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır

“Nesne Kontrolü Hareketleri”

(sarı,18‐26 arasındaki kartlar)  ve

“Birleştirilmiş Hareketler”

(sarı, 27‐33 arasındaki kartlar) ,

 

Oyunlar:  Oklava‐Çubuk Çevirme, Düşün‐Bil‐Bul, Hızlı Olan Kim?, Kartonlarla Yürüme, Beyzbol Pas vb.

Paralimpik oyunlar örneği: Oturarak Voleybol, Top Sürme.

Nesne kontrolünde nesnelerin fırlatma, yakalama, vurma, uzun saplı araçla vurma vb. hareket becerilerinin vücut, alan farkındalığı, efor, hareket ilişkileri kavramlarıyla eşleştirerek bir hareket dizini oluşturulmalıdır. Örneğin; uzun saplı araçla arkadaşının attığı topu (ilişki farkındalığı: insan‐eş),  açısal  (vücut farkındalığı), ileriye doğru ve orta yükseklikte (alan farkındalığı: seviye‐yön) güçlü/hızlı (efor farkındalığı: kuvvet‐zaman) olarak fırlatmayı içeren etkinlikler yaptırılabilir.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

 

 

 

 

 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

9. HAFTA

(13  - 17 KASIM)

2

O.4.1.1.4. Özgün, modern danslar yapar

““Dans Ediyorum” (mor 1-3 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Etkinliklerde arkadaşlık ve estetik değerleri üzerinde durulmalıdır.

Oyunlar:  Vals Karesi, Aerobik Grapvine Dansı

Yöresel, halk dansları ve yaratıcı danslarda farklı ritimleri (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8’lik ölçüler) dinleyip dans etmeleri sağlanmalıdır. Farklı kültürlerin geçmişlerini temsil eden dans etkinliklerine küçük grupla katılmaları sağlanmalıdır.

Fiziksel uygunluğu geliştirici temel aerobik adımları çeşitli ritimlerle verilmelidir.

10  VE  11. HAFTA

(20 KASIM  - 01 ARALIK)

4

O.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

Etkinliklerde adalet ve güven değerleri üzerinde durulmalıdır.

Oyunlar: Parkı Kim Önce Geçecek?, Paslaşma Yarışması, Hop Hop Sıçra, Topu Yakala

Öğrencilere yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren temel hareketleri içeren çeşitli oyunlar sunularak, bu oyunlardaki kuralları anlayıp ya da yeni kurallar oluşturup bu doğrultuda oyunlar oynamaları sağlanmalıdır.

12. HAFTA

(04 - 08 ARALIK)

2

O.4.1.2.1. Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Öğrenciler yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren temel hareketleri içeren alıştırma ve oyunlarda, hem bu hareketleri istenilen formda gerçekleştirirlerken, hem de temel hareket becerileri ile ilgili olan kavramları (vücut, alan farkındalığı, efor ve ilişkiler) uygun zamanda ve şekilde kullanma özelliği göstermelidirler.

 

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARALIK - OCAK

13. HAFTA

(11  - 15 ARALIK)

2

O.4.1.2.2. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar..

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Öğrencilere farklı ortamlarda katılabilecekleri çeşitli oyunlar sunularak, bu oyunları ağırlıklı olarak oluşturan hareket beceri gruplarının ve hareket becerilerinin neler olduğunu söylemeleri istenmelidir.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

 

 

 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

14  VE  15. HAFTA

(18 - 29 ARALIK)

4

O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinliklerden yararlanılabilir.

Etkinliklerde sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulmalıdır.  

Bu becerilerin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır.

 

Oyunlar:  Dairede Koşu, Kafa ve Kuyruk Oyunu, Sokakta Hırsız Var, Haydi Topu Yakala

 

Paralimpik oyunlar örneği: Oturarak Voleybol, Top Sürme.

Öğrencilere istenilen sonuca/hedefe ulaşmada çeşitli strateji ve taktiği kullanabilecekleri oyunlar sunulmalıdır. Daha sonra ise öğrencilerden kendilerine sunulan örneklerden yola çıkarak farklı strateji ve taktikleri kullanabilecekleri çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler oluşturup arkadaşları ile oynamaları istenmelidir.

O.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.

16. HAFTA

(01 - 05 OCAK)

2

O.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir

Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı basit programlar hazırlatılmalıdır.

Etkinliklerde çalışkanlık değeri üzerinde durulmalıdır

17  VE  18. HAFTA

(08 - 19 OCAK)

4

O.4.2.2.2. Sağlığını korumak için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.

““Beslenme Piramidi” sarı FEK’inden yararlanılabilir.

Etkinliklerde sağlığa duyarlılık ve sorumluluk değerleri üzerinde durulmalıdır

  Oyunlar:  Sağlık İçin Doğru Besin, Hangisi Yararlı

Öğrencilere yeterli ve düzenli beslenmeye ait bilgiler hatırlatılmalıdır. Oyun ve fiziki etkinliklerde istenilen performansa ulaşmada beslenmenin önemi tartışılmalıdır.

Öğrencilerden sağlığını korumak ve düzenli şekilde katıldıkları etkinliklere uygun olarak günlük ve haftalık beslenme listelerini hazırlayıp sınıfta tartışmaları istenmelidir.

Y A R I Y I L   T A T İ L İ   (19 OCAK–4 ŞUBAT 2018)

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ŞUBAT - MART

19  VE  20. HAFTA

(05 - 16 ŞUBAT)

4

O.4.2.1.1. Okul dışında oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden yararlanılabilir.

Etkinliklerde sorumluluk, çalışkanlık ve özgürlük değerleri üzerinde durulmalıdır

  Oyunlar:   Örümcek Ağı, Kırkayak, Bisiklete Binme, Paten Sürme, Halat Çekme, Çuval Yarışı, Haftanın Aktifi

Öğrencilere okul içinde ve dışında katıldıkları veya katılabilecekleri oyun ve fiziki etkinlikler için plan yapma fırsatları (içinde fiziksel etkinlik içeriği, eğlenme, zaman kullanımı, macera vb. boyutlar olmalı) yaratılmalı ve bu etkinliklere hazırladıkları plan doğrultusunda düzenli katılmaları teşvik edilmelidir.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

21. HAFTA

(19 - 23 ŞUBAT)

2

O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular.

““O.4.2.2.1.” kazanımında öğrenciler tarafından hazırlanan programlar uygulatılmalıdır.

Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulmalıdır.

Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı O.4.2.2.1. kazanımında öğrenciler tarafından hazırlanan programlar uygulatılmalıdır.

22  VE  23. HAFTA

(26 ŞUBAT - 09 MART)

4

O.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır

Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulmalıdır.

Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki oyunlar yardımcı olacaktır.

 

Oyunlar:  Çorabını Sakla, Doğru Hareket Doğru Kıyafet

Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafetin kullanılması, yapılan hareketin kalitesini arttırırken, aynı zamanda hastalık ve kaza riskini de azaltır. Kullanılan kıyafetler mevsim şartlarına uygun olmalıdır. Etkinlikler sırasında çocuğun hareketlerini kısıtlamayacak türden kıyafetler seçilerek kullanılmalıdır. Uygun ayakkabı seçimi ve kullanılması da vurgulanmalıdır. Ayrıca oyun ve fiziki hareket sonrasında kıyafet değişimi üzerinde durulmalıdır.

24. HAFTA

(12  - 16  MART)

2

O.4.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendinin ve başkalarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk alır

Tüm FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Etkinliklerde sorumluluk ve öz saygı değerleri üzerinde durulmalıdır.

 

Oyunlar: Ayağıma Basma

9‐10 yaşlar öğrencilerde kaza ve yaralanmaların sık olarak görüldüğü yaşlardır. Bu nedenle oyun ve fiziki etkinlikler düzenlenirken öğrencilerin yapabilecekleri düzeyde çalışmalar seçilmesine dikkat edilmelidir. Öğrenciler oyun ve fiziki etkinlikler sırasında birbirlerinde gözlemledikleri aşırı kızarıklık, sürekli titreme, nefes alma zorluğu ve olağan dışı yorgunluk durumlarında öğretmenlerine haber vermeleri için yönlendirilmelidirler.

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MART - NİSAN

25  VE  26. HAFTA

(19 - 30 MART)

4

O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki etkinliklerden yararlanılabilir.

Etkinliklerde vatanseverlik, tarihsel mirasa duyarlılık ve estetik değerleri üzerinde durulmalıdır

Paralimpik oyun örneği: Dans

Öğrencilere okul içinde ve dışında katıldıkları veya katılabilecekleri oyun ve fiziki etkinlikler için plan yapma fırsatları (içinde fiziksel etkinlik içeriği, eğlenme, zaman kullanımı, macera vb. boyutlar olmalı) yaratılmalı ve bu etkinliklere hazırladıkları plan doğrultusunda düzenli katılmaları teşvik edilmelidir.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

 

 

 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

27  VE  28. HAFTA

(02 - 13 NİSAN)

4

O.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar

““Geleneksel Çocuk Oyunları” (mor) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir. Etkinliklerde dostluk ve saygı değerleri üzerinde durulmalıdır.

Oyunlar: Ortayı Bul (Küba), Bana Ayak Uydur (Zaire), Değiş Tokuş(Fransa), Ayaklarım Ve Ellerim(İspanya), Üç Teneke Kutu (Günay Afrika), Shake (Tanzanya), Yedi Taş(Ürdün), Galah Asin (Endonezya), Sur Papaq (Azerbaycan), Mendil Oyunu(Mısır), GilliDanda (Pakistan),Ebelemece (Birleşik Krallık)

Bu kazanımda öğrencilere ülkemize ait kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan çocuk oyunlarımızı tanıtmak ve belki de bazı yörelerde unutulan bu oyunların uygulamalarını arttırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerden yöresel ve ulusal çocuk oyunlarımızı araştırmalarını ve bunların kurallarını öğrenerek arkadaşlarına tanıtmaları ve uygulatmaları istenmelidir. Buna ek olarak benzer uygulamalar, farklı kültürlere ait çocuk oyunları için de istenmelidir.

29. HAFTA

(16  - 20 NİSAN)

2

O.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulmalıdır.

Bu kazanıma ulaşmada kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır.

Oyunlar: Numara Oluşturma, Ejderha Avı, Yukarıdan Ve Etrafından.

Paralimpik oyunlar örneği: Tek Kanatlı Ejderha, Engel Yolu, Ünlü Engelliler, Slogan Bul.

Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde yapılan etkinlikler /uygulamalar ile öğrencilerin hem ders içinde, hem de ders dışında zamanı etkili kullanma özellikleri geliştirilmelidir.

30. HAFTA

(23  - 27 NİSAN)

2

O.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.

“Açık Alan Oyunları” (mor 2) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Etkinliklerde sorumluluk ve çevreye duyarlılık değerleri üzerinde durulmalıdır.

Öğrencilerin oyun ve fiziksel etkinliklere katılırken çevreye de duyarlı olmaları önemlidir. Bu nedenle özellikle açık alan oyunlarında öğrencilerin sorumluluk alarak çevreye duyarlılıklarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

KAZANIMLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MAYIS - HAZİRAN

31  VE  32. HAFTA

(30NİSAN –11MAYS)

4

O.4.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği yapar.

““Açık Alan Oyunları”, “İş Birliği Yapalım” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Etkinliklerde arkadaşlık ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulmalıdır.

Oyunlar:  Oturarak Voleybol, Top Koşturma, Sırt Sırta Top Taşıma, Büyük Tırtıl, Battaniye Voleybolu, Sen Benim Gözüm Ben Senin Kolunum, Kütük Geçişi

Öğrencilere küçük gruplar halinde ve takım olarak katılabile-cekleri oyunlar oynatılarak, işbirlikli ve rekabete dayanan oyunlar arasındaki farkı yaşamaları sağlanmalıdır. Bu oyunlar-da öğrencilerin ortak amaç belirleme ve bu amaca ulaşmak için işbölümü yapma, birbirini kabullenme ve birlikte oynamaktan mutlu olma, amaca ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapma ve arkadaşlarını destekleme gibi özellikleri göstermeleri ve bu özellikleri geliştirmeleri için fırsatlar sunulmalıdır.

 • Sunuş yoluyla öğr.modeli
 • Buluş yoluyla öğr.modeli
 • Taktik oyun öğretim modeli
 • Oyun oynama
 • Akran öğretimi
 • Kendi kendine öğrenme
 • Eşli çalışma yöntemi
 • Alıştırma yöntemi
 • Kendini değerlendirme yöntemi
 • Katılım yöntemi
 • Yönlendirilmiş buluş yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

 

 

 •    Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu
 •    Oyun Oynayalım Formu
 •    En Sevdiğim Fiziksel Etkinlik Formu
 •    Haftalık Beslenme Listem Formu
 •    Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Ne Yapmalıyım Formu
 •    Nesne Kontrolü Gerektiren Beceriler Formu
 •    Oyunlara Etkinliklere Katılım Puanlama Anahtarı

33. HAFTA

(14 - 18 MAYIS)

2

O.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Etkinliklerde adalet, dürüstlük, saygı ve eşitlik değerleri üzerinde durulmalıdır

Oyunlar:  Adil Oyun Anlayışı

Oyunda kurallara uymaktan daha öte bir davranış tarzı olan adil oyun anlayışı, rakibi bir düşman olarak değil, aksine oyunun bir parçası olarak görmeyi ve ona saygı duymayı; oyunda kazanmak için hileye ve şiddete başvurmamayı; oyunu kazanma ve kaybetme durumlarında sonuca ve kazanana saygı göstermeyi vb. özellikleri içeren bir anlayıştır.

34   HAFTA

(21 MAYIS – 25 MAYIS)

2

O.4.2.3.4. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.

Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulmalıdır

Sınıf içerisinde öğrenciler gruplara ayrılarak grupların  Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularından istediklerini araştırmaları ve bu sporcular hakkında sunum yapmaları teşvik edilebilir.

35.HAFTA

28 MAYIS-2 HAZİRAN

2

O.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer

Açık Alan Oyunları”, “Yönümüzü Bulalım (Oryantiring)” (mor 2. kart), “Problemi Çözdüm” (mor 3. kart)

ve “Uçan Disk” (mor 4. kart) FEK’leri kullanılabilir.

Etkinliklerde çalışkanlık ve sabır değerleri üzerinde durulmalıdır

Öğrencilere çeşitli oyunlar oynatarak, oyunlarda istenilen sonuca gitmeyi engelleyen durumların farkına varmaları ve bunlar için bireysel ve grup halinde çözüm üretmeleri istenmelidir.

Öğrencilerden çözümleri oyunlarda uygulamaları ve arkadaşları ile paylaşmaları istenmelidir.

36. HAFTA

(04  - 08 HAZİRAN)

2

O.4.1.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.

Tüm  FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılabilir.

Etkinliklerde arkadaşlık, paylaşma ve dürüstlük değerleri üzerinde durulmalıdır.

Oyunlar: Hemen Çık

Öğrencilerden, katıldıkları oyun ve fiziki etkinliklerde “ortaya konulan” ile “gösterilmesi beklenen” performans arasındaki farkı belirleyerek kendi ve arkadaşlarının/akranlarının performanslarını değerlendirmeleri istenmelidir.

Değerlendirme sonuçlarını arkadaşları ile paylaşmaları, böylece öğrencilerin yaptığı bu değerlendirmenin sonucuna göre oyun ve fiziki etkinlik performanslarında neleri geliştirmesi gerektiğini anlamaları sağlanmalıdır.

 

                                                      1

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK SEVENLER İLKOKULU 4.SINIFLAR

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

 

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE GÜVENLİK

 

TG.4.1.1. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.

Trafiğin tanımı ve insan yaşamındaki yerinden bahsedilir.

CAN GÜVENLİĞİMİZ

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular ile derse katılım

25-29 EYLÜL

2

1

TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.

Öğrencilerin günlük yaşamında trafikte karşılaşabileceği temel kavramlar (yaya, yaya geçidi, kaldırım, taşıt, alt geçit, üst geçit, ışıklı trafik işaret cihazı, trafik levhaları, toplu taşıma, banket vb.) üzerinde durulur

TRAFİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Soru-cevap, tartışma,  beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

İnsana değer verme, saygı, hoşgörü, duyarlılık, sorumluluk

Ders kitabındaki sorular ve Kendimi Değerlendiriyorum Formu.

02-06 EKİM

3

1

09-13 EKİM

4

1

TG.4.1.3. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır.

Trafik işaretleri ve işaret levhalarının şekillerinin (bilgilendirme, uyarı ve yasaklama) anlamları üzerinde durulur. Ayrıca trafik işaretleri ve işaret levhalarını korumanın gerekliliği vurgulanır.

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARINI ÖĞRENELİM

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gözlem, gösteri

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına varma, tahmin etme, iletişim

Kurallarına uyma, sorumlu-luk, sabır

Sorumluluk, kurallara uyma, tahmin etme,

görsel ve işitsel

algı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

16-20 EKİM

5

1

23-27 EKİM

6

1

TG.4.1.4. Yaya olarak trafik kurallarına uyar.

Karşıdan karşıya geçiş kuralları, kaldırımı olan ve olmayan yollarda uyulması gereken kurallar vb. üzerinde durulur. Ayrıca park hâlindeki araçların önünden, arkasından ve iki aracın arasından geçilmemesi gerektiği nedenleriyle açıklanır.

YAYALAR VE KURALLAR

Soru-cevap, gösteri,

Tartışma,gözlem,drama

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel

algı, farkına varma, tahmin etme, sorumluluk, kurallara uyma,

saygı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

30 EKİM-

043KASIM

7

1

 

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

06-10 KASIM

8

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE GÜVENLİK

1

TG.4.1.5. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.

Güvenli ve güvenli olmayan yol kavramları açıklanarak öğrencilerin okul, market, park vb. yerlere gidiş-gelişlerinde kullandıkları yolları belirtmeleri istenir. Bu yolların yayalar için güvenli olup olmadığı üzerinde durulur.

GÜVENLİ YOLLAR

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına varma,

kurallara uyma, sorumluluk, saygı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

13-17 KASIM

9

1

1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

20-24 KASIM

10

1

TG.4.1.6. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.

Bisiklet, kaykay, scooter, paten ve kızak gibi oyun araçlarını kullanırken gerekli ekipmanlar (kask, eldiven, dizlik vb.) ile uyulması gereken kurallar üzerinde durulur.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma, beyin fırtınası

Bisiklet, kaykay,

kızak, paten, kask, dirseklik, dizlik, ders kitabı,

Görsel ve işitse algı, farkına var-ma, iletişim, kurallara uyma, sabır, sorumluluk

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

27 KASIM-

01 ARALIK

11

1

TG.4.1.7. Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırır.

Ulaşım araçlarının güvenlik, ekonomi, hız ve zaman gibi özellikleri üzerinde durulur.

ULAŞIM ARAÇLARI

Soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, grup çalışması

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahminetme,sorumluluk

Tartışma Değerlendirme Ölçeği

04-08 ARALIK

12

1

TG.4.1.8. Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanıtır.

Trafikte geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve polis araçları ile bunların geçiş üstünlüğünün nedenleri ele alınır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

YAPALIM ÖĞRENELİM

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahmin et-me,kurallara uyma, sorumluluk

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

11-15 ARALIK

13

1

 

 

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 ARALIK

14

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE GÜVENLİK

1

TG.4.1.9. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.

Trafikle ilgili mesleklerden trafik polisi, şoför, kaptan, makinist, vatman ve pilot gibi meslekler ele alınır. Trafikle ilgili kurumlardan Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde durulur

TRAFİKLE İLGİLİ KURUMLAR VE MESLEKLER

Soru-cevap, gösteri, tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına varma,

sorumluluk, kurallara uyma, sabır, saygı

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

25-29 ARALIK

15

1

01-05 OCAK

16

1

1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

08-12 OCAK

17

1

TG.4.1.10. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrar.

Toplu taşıma aracı (gemi, tren, tramvay, metro, uçak, otobüs vb.) kullanarak gereksiz trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması ve bu konuda çevre bilinci oluşturulması üzerinde durulur.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, iletişim, tahmin et-me,kurallara uyma, sorumluluk,

sabır, saygı,

hoşgörü

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

15-19 OCAK

18

1

TG.4.1.11. Taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken kurallara uyar.

Okul servisi, otomobil, otobüs, traktör, gemi, tren, tramvay, metro, uçak ve motorsiklet gibi araçlara binerken ve araçlardan inerken uyulması gereken kurallar üzerinde durulur. Yolculuk sırasında yaşlılara, hamilelere, engellilere ve hastalara yer verilmesi hususu vurgulanır. Ayrıca yolculuk sırasında toplu taşıma araçları ve diğer araçları korumanın önemi açıklanır.

KURALLARLA YOLCULUK

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Görsel ve işitsel algı, farkına var-ma, tahmin etme, kurallara

uyma, sorumluluk

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

05-09 ŞUBAT

19

1


AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12-16 ŞUBAT

20

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE GÜVENLİK

1

TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere örnekler verir.

Trafik kazalarına yol açan nedenler (uykusuz ve alkollü araç kullanma, dikkatsizlik, aşırı hız, aydınlatmanın yetersizliği, değişik hava koşullarının fark edilmeyi güçleştirmesi vb.) de açıklanır

TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ

Soru-cevap, gösteri,

tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Çalışkanlık Sorumluluk

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

19-23 ŞUBAT

21

1

TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar.

Emniyet kemeri kullanmanın önemi vurgulanarak trafik kazalarını önleyici tedbirler üzerinde durulur. Okul servislerinde ön koltukta yolculuk etmenin, camdan sarkmanın ve emniyet kemeri kullanmamanın tehlikelerinden bahsedilir.

TEHLİKELER VE ÖNLEMLER

 

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Çalışkanlık Sorumluluk

 

26 ŞUBAT-

032MART

22

1

TG.4.1.14. Taşıt trafiğinde tehlikeli hareketlerden kaçınır.

Üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yapmanın, taşıtlara asılma, tutunma ve taşıtların önünden kontrolsüz geçmenin tehlikeleri üzerinde durulur.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösteri, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

05-09 MART

23

1

TG.4.1.15. Trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın gerekliliğini sorgular.

Trafik kurallarına uymayanları nezaket kuralları çerçevesinde uyarma, kendisine yapılan uyarıları dikkate almanın gerekliliği üzerinde de durulur.

TRAFİKTE SABIR, SAYGI VE SORUMLULUK

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Sabır

Saygı Sorumluluk

 

12-16 MART

24

1

TG.4.1.16. Trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkilerini tartışır.

Trafik kurallarına uymanın sosyal ve ekonomik açıdan kısa ve uzun vadeli etkileri üzerinde durulur.

TRAFİK KAZALARININ ETKİLERİ

Soru-cevap, gösterip

yaptırma, tartışma,

beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

Bilimsellik  Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk

Tartışma Değerlendirme Ölçeği

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 MART

25

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE GÜVENLİK

1

TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.

 

KURALLARA UYALIM

Soru-cevap, gösterip

yaptırma, tartışma,

rol yapma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

26-30 MART

26

1

TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.

 

YAPALIM ÖĞRENELİM

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

02-06 NİSAN

27

1

2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

09-13 NİSAN

28

 1. ÜNİTE

TRAFİKTE İLK YARDIM

1

TG.4.2.1. Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanıtır

 

İLK YARDIM MALZEMELERİ

Soru-cevap, tartışma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

İlk yardım çantası

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

16-20 NİSAN

29

1

AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

23-27 NİSAN

30

2.ÜNİTE

TRAFİKTE İLK YARDIM

1

TG.4.2.2. Trafikte ilk yardım gerektiren durumlarda kimlerden ve nasıl yardım istenmesi gerektiğini açıklar.

Kaza anında ambulans 112, polis imdat 155, jandarma 156 ve itfaiye 110 gibi numaraların aranması gerektiği ve arandığında verilmesi gereken bilgiler üzerinde durulur.

112 ACİL YARDIM

Soru-cevap, tartışma, drma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

01-05 MAYIS

31

1

07-11 MAYIS

32

1

TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında doğru müdahalenin önemini tartışır.

İlk yardım uygulamalarının kimler tarafından ve nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulur.

DOĞRU MÜDAHALE

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

14-18 MAYIS

33

1

2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA


AY

HAFTA

ÜNİTE ADI

KONU ADI

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

BECERİ/

DEĞERLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

21-265MAYIS

34

İLK YARDIM

 

1

TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında doğru müdahalenin önemini tartışır.

İlk yardım uygulamalarının kimler tarafından ve nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulur.

DOĞRU MÜDAHALE

Soru-cevap, gösteri, tartışma, gösterip yaptırma

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Ders kitabındaki konu ile ilgili sorular

28 MAYIS-01HAZİRAN

35

 

 

1

TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarını araştırır.

Solunum yolunu açık tutma ve sıyrık, bere, çürük, ezik vb. hafif yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları üzerinde durulur. İlk yardım uygulamalarında öncelikli amacın hastaya zarar vermemek olduğu belirtilir.

HAFİF YARALANMALARDA İLK YARDIM

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum etkinliği

04-08 HAZİRAN

36

 

 

1

TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarını araştırır.

Solunum yolunu açık tutma ve sıyrık, bere, çürük, ezik vb. hafif yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları üzerinde durulur. İlk yardım uygulamalarında öncelikli amacın hastaya zarar vermemek olduğu belirtilir.

HAFİF YARALANMALARDA İLK YARDIM

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası

Ders kitabı

Trafik eğitim seti

Bilgisayar

Projeksiyon

 

 Bilimsellik  Sabır Çalışkanlık Saygı Dayanışma Sorumluluk Doğal Çevreye Duyarlılık

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum etkinliği

 

 

 

 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK SEVENLER İLKOKULU 4.SINIFLAR

TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

BİREY VE TOPLUM

EYLÜL

 1. HAFTA 
 2.  OKULUM

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,3, 4, 7, 14, 15, 24

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONULARI

 

 

ARA DİSİPLİNLER

 

SOSYAL BİLGİLER:

1. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

2.Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

3.Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

4.Yaşama ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

 

MATEMATİK :

Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.

 

İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK:

Metinleri okuyup tartışır.

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

 

Mecaz Anlam –Gerçek Anlam

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme:  3, 5

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 11

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2, 3,5,18,21,29

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 6, 14,16

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 3,5,14

Görsel sunu: 1, 2,5,8,10

 1. HAFTA                    

       PAYLAŞMAYI ÖĞRENEN SİNCAP

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2, 5,6, 9, 13,16,18,19,29,30,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3

1-Ana Fikri Bulma

2- İsim Olan Kelimeleri Belirleme

3-Eş Anlam-Zıt Anlam

4-Özetleme Tekniği

5-Sebep-sonuç ilişkileri

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,19

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 3,7,19,26,30,39

Anlam kurma: 2

Söz varlığını geliştirme: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4,8,11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 3,7,11,18,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 14

Görsel s3.unu: 1, 2,6

1.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

BİREY VE TOPLUM

EKİM

 1. HAFTA 

TRAFİKTE NASIL GÜVENDE OLABİLİRİZ?

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 8, 16, 17,32,

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

 

ARA DİSİPLİNLER

 

SOSYAL BİLGİLER:

1. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

2.Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

3.Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

4.Yaşama ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

 

MATEMATİK :

Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.

 

İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK:

Metinleri okuyup tartışır.

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR ;

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

 

. 1-Şiirde Anaduygu Ve Konuyu Ve Şiire Başlık Bulma

2-Yapım Ekleri

3-Eşsesli  Kelimeler

4-Sorgulayıcı Yazma

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 1,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma:  6

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,19,20,23,27,32,41

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 3,5

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma:7,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 9,16,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 10

1-Yapım Eki

2-De Eki Ve De Bağlacı

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 1,8

Görsel sunu: 1, 2,6

 1. HAFTA

KOMŞU KUNDUZLAR

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 3, 6,12,18,21,24,28,29,30,33

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,4,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,20,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel sunu: 1, 2, 7,10

 

 

 

 

 

 

1.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ATATÜRKÇÜLÜK ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

ATATÜRK

EKİM

 1. HAFTA

CUMHURİYETİN BEKÇİLERİ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,11,24,26,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 5

1.Atatürkçülük ve Cumhuriyet Eğitimi

2.Atatürk ün hayatı ve eserleri

3.Atatürkçü sisteminde yer alan düşünceler

4.Atatürkün kişilik özellikleri

 

FEN TEKNOLOJİ

Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklere göre sınıflandırır

 

SOSYAL BİLGİLER :

Yaşanmış Olaylardan Ve Görsel Materyallerden Yola Çıkarak Milli Mücadele Sürecinde Yakın Çevresini Ve Türkiyeyi Betimler.

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Öznel ve Nesnel Yargı

2-betimleme

3-Karşılaştırma Cümleleri

4-Özetleyen ve Sonuç bildiren cümleler

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13

Kendini ifade etme:6,18

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma:  3,7,11

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,10,15,17,29,34,35

Anlam kurma: 1

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma:8,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6,7

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 5,7,11

Görsel sunu: 1, 2, 3

 1. HAFTA

ATATÜRK!ÜN ÇOCUKLUĞU

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama:  2,3,6,9,15,21,23,25,28,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 6

1-Açıklayıcı bilgilendirici yazılar

2-Betimleme

3-Eş anlam ve zıt anlam

4-deyimler

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 4,5

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 8,11

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama:  2, 3,22,25,32,36

Anlam kurma:2, 3

Söz varlığını geliştirme: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2, 3

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,6,8,11

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 11

Görsel sunu: 1, 2, 8

2.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

ATATÜRK

EKİM-KASIM

 1. HAFTA

İSTİKLAL SAVAŞINDA ATATÜRK

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 12,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4,5

 

3.7. Atatürkçülük Konuları: Atatürk, Millî Mücadele ve Cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

(Atatürkçülük Etkinlikleri: Atatürk’ün Askerî Kişiliği / Her Güçlüğü Yendi)

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

 

1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

2-Giriş ve sonuç cümleleri

3-Mektup yazar

4-ünlem işareti

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 21,26

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 10

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama:  2, 16,23,26

Anlam kurma: 1, 2

Söz varlığını geliştirme: 6

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 6,7,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 5,9,19,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3,10

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel sunu: 1, 2,6,10

KASIM

 1. HAFTA

SANATSAL DEVRİMLER

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 2,6,16,17,21,27,28,3

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 4,7,8,10,17

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5

1-Anafikir ve yardımcı fikirler

2-cümlenin öğeleri

 

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 9,11,12,20,

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 13

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel sunu: 1, 2, 8

 

 

 

 

 


3.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

SAĞLIK VE ÇEVRE

KASIM

 1. HAFTA

BABAANNE VE IHLAMUR AĞACI

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2,7,10,11,19,21,24,30,33

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3

SOSYAL BİLGİLER

Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

FEN VE TEKNOLOJİ :

*Doğa olaylarından rüzgar,akarsu,yağmur ve buzullanmanın madde üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

*Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını sözlü,yazılı,ve görsel malzeme kullanarak uygun şekilde sunar.

*Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.

MATEMATİK :

*olasılık belirten ifadeleri uygun cümlelerde kullanır..

*litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirler.

REHBERLİK :

Çevre duyarlılığına sahip olur.

Yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı açıklar.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM

Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirti.

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

 

1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

2-Duygusal ve abartılı ifadeler

3- Öznel ve Nesnel Yargı

4-noktalama işaretleri

5-hikaye unsurları

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 1,3,9,12,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2,9

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 2,6,17,25,29,31,35,36,39

Anlam kurma: 1

Söz varlığını geliştirme: 6

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 10,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 1,8

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,14

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 7,10,14

Görsel sunu: 1,2,3

 1. HAFTA

 TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT EDELİM.

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2,6,9,15,16,17,22,28,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4

1- Eş anlam ve zıt anlam

2--Gerçek Ve Mecaz Anlam

3-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

4-konu,anafikir,yardımcı fikirler

5-zihin haritası

6-genel ve özel durum cümleleri

7-ismin hal ekleri

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 5,6,7,9,14,26

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6,9

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 3,13,18,19,20,26,28,36

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2,6,11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 3,4,5,8,13,27,29

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,9

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 4,5

Görsel sunu: 1,2,7

 

3.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

SAĞLIK VE ÇEVRE

KASIM-ARALIK

 1. HAFTA

 İP BACAKLI UZAYLI ÇOCUK

 

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,3,5,6,10,12,18,24,26,30,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

 

SOSYAL BİLGİLER

Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

FEN VE TEKNOLOJİ :

*Doğa olaylarından rüzgar,akarsu,yağmur ve buzullanmanın madde üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

*Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını sözlü,yazılı,ve görsel malzeme kullanarak uygun şekilde sunar.

*Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.

MATEMATİK :

*olasılık belirten ifadeleri uygun cümlelerde kullanır..

*litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirler.

REHBERLİK :

Çevre duyarlılığına sahip olur.

Yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı açıklar.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM

Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirti.

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Betimleme

 

 

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 1, 2,3,12,17,18

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6,7,8

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2,6,7,10,12,16,26,27,32,33,35

Anlam kurma: 1

Söz varlığını geliştirme: 1

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 10,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 6,7,14,16,17,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1,6,9

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 1,4,7

Görsel sunu: 1,2,3

ARALIK

 1. HAFTA

             UMUTLAR

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,4,6,14,24,25,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 6

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 5,10,23

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 9,11

1-Özet Çıkarma

2-Başlık Bulma

 

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8,10

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 14

Görsel sunu: 1,2,8,10

 

 

 

4.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DİLBİLGİSİ KONULARI

OYUN VE SPOR

ARALIK

 1. HAFTA

                     BUZ PATENİ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2,9,15,17,23,24,29,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4,7

SOSYAL BİLGİLER :

Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

FEN TEKNOLOJİ :

Maddeyi beş duyu organı ile ifade edilen özelliklerine göre sınıflandırır

MATEMATİK

Uygun karesel dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak boşuk kalmayacak şekilde süsleme yapar.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM

Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.

REHBERLİK

Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler

2-Karşılaştırma cümleleri

3-Davetiye ve tebrik kartı

4-özetleme

5-genel ve özel durum cümleleri

6-kurum kuruluş isimleri

7-destekleyici ve açıklayıcı cümleler

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 5,6,18,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5,9

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 2,13,18,20,29,30,35,36,41

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1,9,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 1,12,15

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 2,4

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 5,9,11,13

Görsel sunu: 1, 2,8

14. HAFTA

  EN BÜYÜK TAKIM BİZM TAKIM

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 3,6,7,10,13,15,16,18,19,21,24,27,30,33

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

1-Duygusal ve abartılı ifadeler

2- Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

3- Sebep-sonuç ilişkileri

4-deyimler

5- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

6-ismin yerini tutan kelimeler

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 1, 4,12,19,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 10

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,3,6,8,11,14,18,23,24,25,26,27,31,34,35

Söz varlığını geliştirme: 6

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3,11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,8,18,25

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5,10

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 4,14

Görsel sunu: 1, 2 ,6

 

4.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

OYUN VE SPOR

ARALIK

15.HAFTA

İZCİLİK

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,6,8,13,23,24,28

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4

 

SOSYAL BİLGİLER :

Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

FEN TEKNOLOJİ :

Maddeyi beş duyu organı ile ifade edilen özelliklerine göre sınıflandırır

MATEMATİK

Uygun karesel dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak boşuk kalmayacak şekilde süsleme yapar.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM

Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.

REHBERLİK

Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

2 Sebep-sonuç ilişkileri -

3-betimleme

4-eşsesli kelimeler

 

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,3,11,26

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6,9

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2,8,9,11,12,22,29,32,37

Anlam kurma: 1

Söz varlığını geliştirme: 4

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma:4,6,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 4,6,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 12,13

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 1,11,12

Görsel sunu: 1, 2,8

OCAK

16. HAFTA

  HAYDİ ÇOCUKLAR OYUNA

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,6,14,24,26,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 12,22

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6,7,9

1-Betimleme

2-özet bildiren cümleler

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 1, 16,20,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8,10

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 14

Görsel sunu: 1, 2,6

 

 

 

5.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DİLBİLGİSİ KONULARI

ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK

OCAK

17. HAFTA

  TUTUMSUZUN ÖYKÜSÜ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 5,11,12,16,21,30

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 5

 

SOSYAL BİLGİLER

*Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

* çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembollleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

*çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

 

MATEMATİK

*Sütün grafiğini oluşturur.

*sütün grafiğini yorumlar.

İNSAN HAKLARI VATANDAŞLIK

Okuldaki karar verme süreçlerine katılır.

ÖZEL EĞİTİM

İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Öznel ve Nesnel Yargı

2-özetleme

3-kelime türetme

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,3,7,20,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 4,8

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2,7,16,17,25,30,33,39

Söz varlığını geliştirme: 5

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5,7,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 6,7,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7,9

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 7

Görsel sunu: 1, 2, 6,10

18. HAFTA 

ÇALIŞMAK

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,3,6,9,10,14,15,24,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 6

1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler

2-deyimler

 

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 4,5,10,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 10,11

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2, 3,6,18,21,22,29,41

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5,11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,20,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8,9,11

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 5

Görsel sunu: 1, 2, 3

 

5.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK

ŞUBAT

19.20.. HAFTA

 ŞEKERCİ GÜZELİ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2,6,10,12,20,24,26,27,29,30

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

SOSYAL BİLGİLER

*Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

* çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembollleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

*çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

 

MATEMATİK

*Sütün grafiğini oluşturur.

*sütün grafiğini yorumlar.

İNSAN HAKLARI VATANDAŞLIK

Okuldaki karar verme süreçlerine katılır.

ÖZEL EĞİTİM

İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Betimleme         2-Mektup yazar

3-deyimler

4-yazım yanlışları

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 3,12,14,23,25

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1,6,7,10

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 2,4,6,8,10,12,16,24,27,29,34,35,36,37,38,40

Anlam kurma: 2

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 8,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 1 ,6,10,14,16,17,19

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3,12

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 4,6,14

Görsel sunu: 1, 2,5,8

ŞUBAT-MART

21.22. HAFTA

 KUMBARA İÇİ DOLU PARA

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,6,11,13,16,21,23,28,29

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3,7

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 6,7,12,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2,4,8,9

1-Öznel ve Nesnel Yargı            2-Özetleme

3-Ki bağlacı

 

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 18,22,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,11,14

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel sunu: 1, 2, 3

 

 

 

 

20. ve 22. Haftada  serbest okuma metinleri ve dilbilgisi konularına kazanımlarına uygun devam edilecektir.

6.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

MART

23. HAFTA

  ANADOLU

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2, 4,7,10,14,24,28

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 5

SOSYAL BİLGİLER

Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunur.

*Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 

MATEMATİK

İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

*Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

*uygun karesel dikdörtgensel,üçgensel bölgeleri kullanarak boşluk kalmayacak şekilde süsleme yapar.

 

FEN TEKNOLOJİ

Varlıkları hareket özelliklerine göre yön değiştirme hızlanma yavaşlama karşılaştırılarak sınıflandırma yapar.

 

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır.

1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

2-duygusal ve abartılı ifadeler

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 10,13,22,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3,9,11

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,5,6,16,21,22,27

Anlam kurma: 1

Söz varlığını geliştirme: 6

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 7,8,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 1, 20,21,22

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,6,8,11

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 3,8,13,14

Görsel sunu: 1, 2,5

24-. HAFTA

 İSTANBUL DÜNYA

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 5,6,8,12,18,24,29,30,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

1-Eşsesli kelimeler                                      2-özetleme

3- tırnak işareti                                      4-ki eki ve ki bağlacı

5-fiiler ve fiillerde zaman

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,3,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 2,3,7,15,29,30,35,36,41

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 3

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 6,7,9,16,23,24,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 7,10

Görsel sunu: 1,2,8

6.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

MART

25. HAFTA

 YEDİ GÖLLER MİLLİ PARKI

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 11,15,16,17,21,24,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4

SOSYAL BİLGİLER

Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunur.

*Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 

MATEMATİK

İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

*Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

*uygun karesel dikdörtgensel,üçgensel bölgeleri kullanarak boşluk kalmayacak şekilde süsleme yapar.

 

FEN TEKNOLOJİ

Varlıkları hareket özelliklerine göre yön değiştirme hızlanma yavaşlama karşılaştırılarak sınıflandırma yapar.

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır

1-öznel ve nesnel yargı

2Konu,anafikir,yardımcı fikirler      

3-eş anlam

4-öznel-nesnel yargı                                  5-genel ve özel durumlar

 

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 1, 4,8,11,13,17,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3,8

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 2,7,13,17,18,19,20,25,29,2,34,36

Anlam kurma: 1

Söz varlığını geliştirme: 1

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 3,9,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,3,4,12,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,13

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 3,13,14

Görsel sunu: 1, 2, 9

26.  HAFTA

 GEZDİĞİM ŞEHİRLER

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,6,10,15,21,26

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 3,5,9,25

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 4,9

1-duygusal ve abartılı ifadeler

2-önem belirten ifadeler

3- konu,anafikir,yardımcı fikirler

4-mektup azma

 

 

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 6,14,16,17,19,30

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3,10

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 14

Görsel sunu: 1, 2, 3

7.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DİLBİLGİSİ KONULARI

DEĞERLERİMİZ

NİSAN

27. HAFTA

 MEMLEKET TÜRKÜLERİ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1, 14,15,23,24,27,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 6

Atatürk,milli mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerinde katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

SOSYAL BİLGİLER

Sözlü tarih yöntemini kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.

*Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri ifade eder.

*Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.

*Tarihte türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnekler verir.

MATEMATİK

Doğal sayılarla toplama,çıkarma,çarpma,bölme işlemi gerektiren problemler çözer.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır

1-kelime türetme-kök-ek

2- destekleyici ve açıklayıcı cümleler

3-zamirler

4-fiilin cümledeki görevi

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,5,12

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3,5,8,10

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,18,21,22,23,29,41

Anlam kurma: 3

Söz varlığını geliştirme: 5

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 5,9,15,25

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,9

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 8,11,14

Görsel sunu: 1, 2, 9

28. HAFTA

ÖLÜMSÜZLEŞEN BAHÇE

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,6,10,11,18,21,24,29,30,33

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

1-duygusal ve abartılı ifadeler

2-betimleyen ve tanımlayan ifadeler

3-eş anlamlı kelimeler

4-sıra sayılarına gelen ekler

5-fiilde zaman ve kişi

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 4,8,9,24

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2,9

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,4,6,12,26,30,31,33,35,39

Söz varlığını geliştirme: 4

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2,11

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,7,11,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4,5,6

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 5

Görsel sunu: 1, 2,8,10


7.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DİLBİLGİSİ KONULARI

 

DEĞERLERİMİZ

NİSAN

29. HAFTA 

DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,11,17,28,32

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4

Atatürk,milli mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerinde katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

SOSYAL BİLGİLER

Sözlü tarih yöntemini kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.

*Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri ifade eder.

*Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.

*Tarihte türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnekler verir.

MATEMATİK

Doğal sayılarla toplama,çıkarma,çarpma,bölme işlemi gerektiren problemler çözer.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır

1-genel ve özel durum cümleleri

2-özetleyen ve sonuç bildiren cümleler

3-öznel-nesnel yargı

4-özetleme

5-ismin hal ekleri

 

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 2,4,6,15,16,22

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5,6,9,10

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1, 2,3,13,15,17,19,27,32,41

Anlam kurma: 3

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 4,7,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 8,9,12,27,29

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3,4,7,9

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 7,11,14

Görsel sunu: 1, 2,3

30. HAFTA

  CIMBIZ ALİ

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,3,6,10,15,16,18,19,23,25,30,31,33

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 7,12,14

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3,7,8

 

 

YAZMA

 

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 2,21,31

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5,6,9,13

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel sunu: 1, 2

 

 

 

 

 

8.  TEMA

AYLAR

HAFTA

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DİLBİLGİSİ KONULARI

GÜZEL SANATLAR

NİSAN-MAYIS

31. HAFTA

  KIŞIN FOTORAF ÇEKERKEN

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 2,6,17,24,26,27

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2

Atatürk,milli mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerinde katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

SOSYAL BİLGİLER

Milli mücadelenin kazanılmasında ve cumhuriyetin ilanında Atatürkün rolünü fark eder.

*Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunur.

MATEMATİK

Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümlerini tanımlar.

Sütün grafiğini oluşturur ve yorumlar.

KARİYER BİLİNCİ GELİŞTİRME

Farklı iş tiplerini tanır.

 

 

 

 

 

• Gözlem formları,

• Çalışma yaprakları,

• Bireysel

   değerlendirme

   formları,

• Yazılı anlatım,

• Görselleştirme,

• Kendini

   değerlendirme

   ölçekleri vb.

   kullanılarak ölçme ve

   değerlendirmeler

   yapılır.

 

AÇIKLAMALAR

Bu tema kapsamında yer alan belirli gün ve haftalar ile temaya uygun yapılacak gezi ve gözlem çalışmaları ile güncel ve önemli olaylarla ilgili yapılabilecek farklı etkinlikler için gerekli süre ayrılmıştır

1-KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

2-Betimleyen ve tanımlayan ifadeler

3- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

4-davetiye ve tebrik kartı yazar

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 3,5,8,11,21

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 6

 

 

OKUMA

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,10,12,20,29,34,37

Söz varlığını geliştirme: 6

Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2,6,11

 

YAZMA

Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14

Kendini ifade etme: 3,4,6,14,17,20

Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 2

GÖRSEL OKUMA

GÖRSEL SUNU

Görsel okuma: 2,7,11,14

Görsel sunu: 1,2,3,4,10

MAYIS

32. HAFTA

  EN YARARLI İŞ HANGİSİ ?

 

DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5

Dinlediğini anlama: 1,3,5,6,12,29,30

Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:5

1-öznel-nesnel yargı

2-kesme işareti

3-kısa çizgi

4-karşılaştırma cümleleri

 

KONUŞMA

 

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

Kendini ifade etme: 4,14,18,25

Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 4,8,9

 

 

OKUMA

 

 

Okuma  kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Okuduğunu  anlama: 1,2,7,8,12,17,26,30,32,35

Anlam kurma: 1