4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019

4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019 dosyası 01-05-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Planları 2018-2019
Kategori 4. Sınıf Coğrafya
Gönderen özgür deniz
Eklenme Tarihi 01-05-2018
Boyut 551.13 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PİYALEPAŞA İLKOKULU

4.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ                                                     1.ÜNİTE : DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

AY

HAFTA

 DERS SAATİ

 

 

KONULAR

 

 

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

KAYNAK,

ARAÇ VE GEREÇLER

 ATATÜRKÇÜLÜKLE

İLGİLİ KONULAR ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

 

 

3

 

 

 

2

1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PİYALEPAŞA İLKOKULU

4.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18-22 EYLÜL

1

3

4.1.1.

Destek ve Hareket

4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.                                                                                         

Kendi İskeletimi Oluşturuyorum

 

Bizi Kim Bağlıyor?
 

Vücuda Nasıl Şekil Veririm?

[!] Kemik, eklem, kas ve iskeletin yapısına girilmez.

[!] Kemik, eklem ve kas çeşitlerine girilmez.

Kemikler, eklemler, kaslar, iskelet

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

 

25-29 EYLÜL

2

3

4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.

[!] Kemik gelişiminde dengeli beslenmenin önemi vurgulanır.

İskelet ve kas sağlığı

02-06 EKİM

3

3

4.1.2.

Soluk Alıp Verme

4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir.                                                                                

Kutuya Neler Oluyor?

[!]Soluk alıp verme, soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol,  doğru soluk alıp verme.

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler sadece organ olarak verilir, yapıları-na değinilmez

 

 

Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer,

Soluk alıp-verme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

09-13 EKİM

4

3

4.1.2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.

Balonlara Neler Oluyor?

Akran Değerlendirme Formu


SÜRE

ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 EKİM

5

3

4.1.3.

 Kanın Vücutta Dolaşımı                               

4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.

 

[!]Kan hücreleri, kalbin yapısı, damar çeşitleri, büyük ve küçük kan dolaşımına değinilmez

Kan, kalp,damarlar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

23-27 EKİM

6

3

 

30 EKİM-03 KASIM

7

3

4.1.4.

Egzersiz Yapalım

4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasın-da ilişki kurar.

 

4.1.4.2. Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar. 

                                                                        4.1.4.3. Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.

Egzersiz Neleri Etkiler?

[!]Kanın vücutta dola-şımı esnasında kalbin kanı pompaladığı konu-suna değinilir.

[!]Egzersiz ile ilgili yapılacak olan etkin-liklerde sağlık sorunu (Örnek: solunum yetmezliği, astım, kalp yetmezliği vb.) olan öğrenciler dikkate alınır

Nabız, egzersiz, egzersiz yapmanın önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  KUVVETİN ETKİLERİ

KONU ALAN ADI:  FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

08-10 KASIM

8

3

4.2.1.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Yakan Top Oynayalım mı?

 

1.DÖNEM 1. YAZILI

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri, mıknatısların

temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kuvvetin hız-landırıcı etkisi,

kuvvetin yavaş-latıcı etkisi,

kuvvetin yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

13-17 KASIM

9

3

Şeklini Ne Değiştirdi?

20-24 KASIM

10

3

4.2.2.

Mıknatısların Çekim

Kuvveti

4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.

 

4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.

 

4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.

Mıknatısları Tanıyalım

[!]Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmediği vurgulanır.

Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısların kullanım alanları

1.DÖNEM TEOG

27 KASIM-01 ARALIK

11

3

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08 ARALIK

12

3

4.3.1.

Maddeyi Niteleyen Özellikler                                       

4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Maddeleri Sınıflandıralım

*Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme ve mıknatısla çekilme özelliğine değinilir.

Suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

11-15 ARALIK

13

3

4.3.2.

Maddenin Hâlleri                                                      

4.3.2.1. Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.                                                                                                     4.3.2.2. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

Maddenin Hangi Halindeyim?

 

Şeklim Değişti mi?

 

Gazları Gözlemleyelim mi?

*Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez

Katı, sıvı, gaz

18-22 ARALIK

14

3

4.3.3.

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri                       

4.3.3.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.        

4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.

Nesini Ölçüyorum?

 

Ne Kadar Yer Kaplarım?

*Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.

*Kütlesi ve hacmi olmayan olguların

(Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığı belirtilir.

Kütle, hacim

 

25-29 ARALIK

15

3

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.1. Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.                                                                                                                    4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Sıcaklık Nasıl Değişir?

 

1.DÖNEM 2. YAZILI

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

 


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

01-05 OCAK

16

1

4.3.4.

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi                   

4.3.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Katı ve Sıvı Maddelerde Ne Gerçekleşiyor?

*Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.

Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

08-12 OCAK

17

1

4.3.5.

Madde ve Cisim                                              

4.3.5.1. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

 

 

Madde, cisim

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.

Değişiklikleri Gözlemleyelim

 

Saf madde, karışım


SÜRE

ÜNİTE:  MADDEYİ TANIYALIM

KONU ALAN ADI: MADDE VE DEĞİŞİM

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15-19 OCAK

18

1

4.3.6.

Saf Madde ve Karışım                                              

4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

Karışım mı , Saf mı?

 

Saf madde, karışım

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

2

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Mıknatıs Neleri Çeker?

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

05-09 ŞUBAT

19

3

4.3.7.

Karışımlar Ayrıştırılması                               

4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

 

 

Eleme, süzme, mıknatısla ayırma

 

12-16 ŞUBAT

20

3

4.3.8.

Karışımların Ekonomik Değeri                              

4.3.8.1. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

 

 

Katı atıkların ayrıştırılması

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME


SÜRE

ÜNİTE:  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19-23 ŞUBAT

21

3

4.4.1.

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri                                                                      

4.4.1.1. Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder

Hangisi Daha İyi?

Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

26 ŞBT-02 MART

22

3

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.1. Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapar ve sunar.

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

Nasıl Aydınlatmalıyım?

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

05-09 MART

23

2

4.4.2.

Uygun Aydınlatma                                                      

4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.                                                                 

4.4.2.3. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar,

 

 

Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı

 

1

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

 

 

 

Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

 


SÜRE

ÜNİTE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12-16 MART

24

3

4.4.3.

Işık Kirliliği

4.4.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

19-23 MART

25

1

4.4.3.

IşıkKirliliği

4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

2

4.4.4.

GeçmiştenGünümüze SesTeknolojileri                                                             

 

4.4.4.1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.                                                                                                      4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

2.DÖNEM 1. YAZILI

Ses şiddetinideğiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler,

ses kayıt teknolojileri

 

26-30 MART

26

1

4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

 

Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.

 


SÜRE

ÜNİTE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

26-30 MART

26

2

4.4.5.

Ses Kirliliği

 

4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.                                          4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                   

Okulumuzdaki Ses Kirliliği Ne Kadardır?

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

02-06 NİSAN

27

3

4.4.5.

Ses Kirliliği

4.4.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.                                                                    4.4.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

 

 

 

Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

SÜRE

ÜNİTE: MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

09-13 NİSAN

28

3

4.5.1.

MikroskobikCanlıları Tanıyalım

4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

 

 

Mikroskopun parçalarına değinilmez.

Mikroskobik canlıların isimlerinden

bahsedilmez.

 

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

 


SÜRE

ÜNİTE: MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

KONU ALAN ADI: CANLILAR VE HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16-20 NİSAN

29

2

4.5.1.

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlılarıgözlemler

Mikroskobik Canlılar

 

Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.

Mikroskop ve mikroskobik canlılar

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

1

4.5.2.

İnsan ve Çevre İlişkisi

4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.

 

 

4.5.2.2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.

4.5.2.3. Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.

4.5.2.4. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

Çevrem İçin Ne Yapabilirim?

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

23-27 NİSAN

30

3

*Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme

2.DÖNEM TEOG

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

 

 


SÜRE

ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

30 NİSAN-04 MAYIS

31

3

4.6.1. Basit Elektrik Devreleri

4.6.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir devre kurar.

 

 

 

 

 

Ampulün Işık Vermesini Sağlayalım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DÖNEM 2. YAZILI

 

Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

07-11 MAYIS

32

3

4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.

 

 

14-18 MAYIS

33

3

4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar

 

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 


SÜRE

ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

KONU ALAN ADI: FİZİKSEL OLAYLAR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KAVRAMLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

21-25 MAYIS

34

3

4.7.1. Dünyamızın Hareketleri

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

Dön Dön Dünya

 

*Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin bir gün; Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin ise bir yıl olarak kabul edildiği belirtilir

Dönme hareketi ve sonuçları, dolanma hareketi ve sonuçları

Açık uçlu sorular

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Akran Değerlendirme Formu

28 MAYIS-01 HAZ

35

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

04-08 HAZİRAN

36

3

4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PİYALEPAŞA İLKOKULU

4.SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

EYLÜL

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

4.1.1.Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır.

 

Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır.

 

İsraf konusunun ele alınacağı ve biçimlendirme basamaklarını (fikir, eskiz, malzeme seçimi, tasarım ve ürün) içeren bir çalışma yapması istenir. Cömertlik, paylaşma, yardımseverlik, iyilikseverlik gibi değerler üzerinde durulabilir.

 

Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri kurar.”

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 


ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

EYLÜL

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

4.1.1.Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır.

 

Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır.

 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konusunun ele alınacağı ve biçimlendirme basamaklarını (fikir, eskiz, malzeme seçimi, tasarım ve ürün) içeren bir çalışma yapması istenir.

 

Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri kurar.”

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 


ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

EKİM

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

3

4.1.2.Edindiği bilgi ve tecrübelerini görsel sanat çalışmasında gösterir.

 

4.1.3.Görsel sanat çalışmasını oluştururken hayal gücünü kullanır.

 

Hayal kurmanın ne olduğu örneklendirilerek öğrencilere bununla ilgili çalışma yaptırılır.

 

Sevimli Canavar Tasarlama

Sevimli canavarlar çizgi filmi fragmanını çocuklara izletilir. Sevimli canavar çizimlerinden örnekler gösterilir. Canavarların özellikleri çocuklardan istenir. "En sevimli canavarı kim çizecek?" diye sorulur. Onlardan kendi özgün sevimli canavarlarını çizmeleri istenir. El işi kağıtları ile tasarım da yaptırılr.

‘Hayalimdeki Okul’

Öğretmen, öğrencilere herkesin kendi öğrenme mekânını kendisinin belirlemesini, bu konuda her türlü hayali kurabileceklerini, bunun bir “düşlerini gerçeğe dönüştürme projesi” olduğunu söyler. Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup, kendi içinde hayallerindeki okulda neler olması gerektiğini tartışır. Fikirlerden yola çıkılarak çeşitli yoğurma maddeleri, artık malzemeler, karton kutular, ahşap materyaller, boya malzemeleri vb. ile “Hayalimdeki Okul” projesini gerçekleştirirler.

 

“Benim Odam” 

Öğrencilerden  kendi hayallerindeki odayı çizmeleri istenir. Çalışmalar pastel boya ile renklendirilir.

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 


ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

EKİM

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

4.1.4.Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel sanat çalışması oluşturur.

 

 

Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle aktarır.

Konular hayatın içinden, çocuğun çevresinde gördüğü dünyayı içine alan ve öğrencinin ilgisini çekebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

 

 “HAYALİMDEKİ BAYRAM”

 

Öğrenciler hayal ettikleri bayram kutlamasını fon kartonlarından kesip yapıştırarak gerçekleştirirler. İsteyen öğrencilere atık malzemeleri de kullanabilecekleri belirtilir.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

KASIM

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

4.1.5.Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapar.

 

Görsel sanat çalışmasında sanat elemanları ve tasarım ilkelerinden uygun olanların seçilmesi sağlanır.

 

Konular hayatın içinden, çocuğun çevresinde gördüğü dünyayı içine alan ve öğrencinin ilgisini çekebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

 

3.Kompozisyon: Bir sanat eserinde, sanatın elemanlarının sanatın ilkelerine göre düzenlenmesi.

Öğrencilerden, görsel biçimlendirme öğelerini kullanarak Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği önemi anlatan özdeyişlerinden birini içeren tasarım hazırlamaları istenir.

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

KASIM

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

4.1.4.Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel sanat çalışması oluşturur.

 

 

Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle aktarır.

Konular hayatın içinden, çocuğun çevresinde gördüğü dünyayı içine alan ve öğrencinin ilgisini çekebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

 

 “HAYALİMDEKİ LİDER”

 

Öğrenciler Atatürk Haftası ile ilgili fon kartonlarından kesip yapıştırarak çalışma gerçekleştirirler.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

KASIM

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

2

4.1.6.İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi yaratır.

 

Oluşturulan biçimlerle derinlik etkisi sağlamak için üst üste yerleştirme, ölçüde değişiklik ve kompozisyonda yer değişikliği kullanılır.

 

Derinlik; bir cismin üçüncü boyutunun yani kalınlığının anlaşılması, hissedilmesi ile etkinlik kazanır. İki ya da üç boyutlu cisimler yan yana durduklarında bize göre farklı uzaklıkta hissediliyorsa, bu biçimler ya da cisimler derinlik ifadesi verebiliyor demektir. Tabakalaşma; resme derinlik kazandırır. Renkler ve biçimler tabakalaşmayı sağlar. Derinlik etkisi bazı cisimlerin kenarlarını kuvvetli çizgilerle çevirmekle sağlanır. Şekil olarak algılanırlar. Sıcak renkli, koyu tonlu, parlak ve sert dokulu cisimler yakında, soğuk renkli, açık tonlu, mat ve yumuşak dokulu cisimler uzakta etki yaparlar.

 

2. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı “Bilgi vermek amacıyla konuşur.”

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

KASIM

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4.1.7.Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.

 

Kontur, tek çizgi olarak ele alınmalıdır. Örneğin çevredeki mimari yapılar seçilebilir.

 

Kontur: Bir nesnenin dış kenarını belirleyen çizgiye kontur denir. Resimde nesnelerin sınırlarını belirleyen çizgidir. Nesnelerin çiziminde kullanılan iç çizgiler de iç kontur çizgileri olarak ifade edilir.

 

Kontür en basit ne ile yapılır?

Kontür yaparken açık ve koyu olmak üzere 2 renge ihtiyacınız olacak. Koyu renk ile gölge yani kontür yaparken, koyu rengin bittiği yerlere açık rengi uygulayarak kontürü daha da vurgulamak profesyonel bir yöntemdir.

 

Gölgelemede de çizgiler kullanacağız ve kesinlikle parmakla silme yapılmaması gerekiyor. Çizim yaparken bolca silik çizgi kullanabilirsiniz çünkü gölgelediğinizde kontür çizgisi yani, kalın çizgiyle üzerinden yine aynı teknikle geçtiğiniz zaman o araştırma çizgileri yani silik çizgiler gözükmeyecektir.

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

ARALIK

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4.1.7.Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.

 

1-Resimde normal bir çember ve ışığın yoğun olarak toplanacağı alanı (en göze batan bölümleri) çizeriz.

2-Resimde kürenin ışığı geçirmeyen bölümlerde oluşturduğu genel gölgeli alanı oluştururuz.

http://www.sectit.com/images/shade/ball1.gif

http://www.sectit.com/images/shade/ball2.gif

3-Burada geri yansımalar ve etraftaki ışık etkisi burada 4. resimdeki yansıma efektini oluşturacaktır.

4-Kürenin arka ve öne doğru olan alanlarında gölgelemeler yapılır. Fakat bu gölge hilal biçimindeki alandan daha açıktır çünkü ışık yansımaları etkilidir.

http://www.sectit.com/images/shade/ball3.gif

http://www.sectit.com/images/shade/ball4.gif

5-Tam olarak bitmiş ve gölgelenmesi yapılmış küremizi görürüz.

Burada sırasıyla 1. alan en yüksek ışığı alan bölgedir. 2. alan kürenin alt kısma yansıyan ışıktır. 3. alan objenin hemen hemen tam rengidir. 4. alan objenin en az ışık alan bölümüdür. 5. alan objemizin tam gölgesidir ve gerçek gölgedir.

http://www.sectit.com/images/shade/ball5.gif

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

ARALIK

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

3

4.1.8. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.

 

4.2.4. numaralı kazanımda belirtildiği gibi müzelerdeki farklı kültürlere ait eserler incelendikten sonra öğrencilerde oluşan fikirler doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar yaptırılır.

Ayrıca 4.1.9. numaralı kazanımda belirtilen renk ve doku elemanlarını çalışmasında gösterir.

 

“Çizgilerle Heykel”

Ömer Uluç’un spiral borularla çalıştığı üç boyutlu eserlerinden örnekler gösterilebilir. Öğrenciler, renkli spiral borular, renkli plastik kablolar vb. kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar.

 

 “Uzay Merdiveni”

Çöp şiş veya kürdanlar, renkli oyun hamurlarından yapılan küçük toplara

batırılarak eklenir. Öğrenciler, isteğe göre çöp şiş veya kürdanları uzunlu kısalı kırarak ve farklı yönlerde kullanarak grupla inşa çalışması yapabilirler. Zemin olarak çöp şişleri batırma kolaylığından doalayı köpük (strafor) pano kullanılması uygundur.

 

“HAYALİMDEKİ EVİM”

Öğrenciler hayal ettikleri mimari eserlerini fon kartonlarından kesip yapıştırarak gerçekleştirirler. İsteyen öğrencilere atık malzemeleri de kullanabilecekleri belirtilir.

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

OCAK

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

3

4.1.9.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.

 

Renk: Rengin türleri, açık, koyu, yoğun

Doku: Gerçek, yapay

Değer (valör): Bir rengin şiddeti, derecelendirme ve gölgelendirme

Çeşitlilik: Bir veya birden fazla sanat elemanının ilgi yaratmak için bir arada kullanılması

Renklerle Oynuyorum”

Öğrencilerden bir renk seçmeleri istenir. Seçtikleri rengi neden tercih ettikleri hakkında konuşmaları sağlanır. Öğretmen beyaz ve siyah rengi ortaya koyarak hangisinin ışığa, hangisinin karanlığa benzediğini sorar. Öğrenciler, tercih ettikleri

boya malzemelerine göre seçtikleri rengi, farklı kaplarda önce beyazla, sonra siyahla ayrı ayrı karıştırarak ya da sulandırarak resim yaparlar. Bu çalışmayla bir rengin değerlerini elde etmiş olurlar. Çalışmalar bittiğinde, sınıf panosuna yapmış oldukları resimler asılabilir.

 

 Renkli Kağıtlarla Oyun: Çeşitli renkli kâğıtları geometrik şekiller hâlinde kâğıt makasıyla (ucu küt makas) büyüklü küçüklü keserek, bir yüzey üzerinde diledikleri biçimde düzenleyebilirler. İstedikleri yerlere geometrik biçimler kazandırdıkları nesneleri boyayıp karton baskı, sebze baskısı vb. yaparak çalışmayı tamamlayabilirler.

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.2. Kültürel Miras

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

ŞUBAT

 

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

 

2

4.2.1.Sanatçı ve zanaatkârın rollerini tanımlar.

 

 

Sanatçı: İnsanların istemleri sonucu, estetik amaçlı,süslemeye dayalı orjinal eser yaratan, sanatla profesyonel bir şekilde uğraşan kimse.

 

Zanaatkar: Daha çok teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan, pratik kalıp ve ölçülere dayalı, insanların ihtiyaçlarına istinaden  aynı işi tekrar tekrar yapan kimse.

 

Sanatın insanların ihtiyaçları ve istemleri doğrultusunda doğayı işlemesi tanımı yapılır. İhtiyaçları ne, istemleri ne,  sınıfça belirlenir. Bunların hangisi zanaat, hangisinin sanat olabileceği konuşulur. Sanat ve zanaat ayrımı yapılır.

 

Kültürel miras alanı ile ilgili konular, müze eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.2. Kültürel Miras

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

ŞUBAT

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4.2.2.Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait sanat eserleri ve mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.

 

Özellikle bu kazanımda tarihi yapılar tercih edilir. Tarihi yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki farklılıklara dikkat çekilir.

 

Kültürel miras alanı ile ilgili konular, müze eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

MART

 

 

1-3


ÖĞRENME ALANI: 4.2. Kültürel Miras

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

MART

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

2

4.2.3.Farklı kültürlerde yapılmış sanat eserlerinin genel özelliklerini karşılaştırır.

 

Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. kültürlere ait sanat eserlerinden örnekler incelenir.

 

Kültürel miras alanı ile ilgili konular, müze eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir

 

Türk sanatı olmak üzere farklı dönemlerin özelliklerini, önemli sanatçılarını ve sanat eserlerinden örnekleri bir bütünlük içerisinde gösteren sanat tarihi şeridi oluşturmalı, bunu bir öğretim materyali olarak kullanmalıdır.

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.2. Kültürel Miras

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

NİSAN

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

2

4.2.4.Müzedeki farklı kültürlere ait sanat eserlerindeki ortak özellikleri belirler.

 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere planlı ziyaretler yapılır. Bu imkânların bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden, vb. materyallerden yararlanılır.

 

Farklı kültürlerin sanat eserlerinin yer aldığı yabancı müzelere, internet ortamı aracılığıyla sanal müze gezileri düzenlenmelidir.

 

Benim Güzel Eserim” Daha önce müze ziyareti yapmış olan öğrencilerin edindikleri izlenimle-rini arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Ayrıca müzeye ilişkin internet ortamından yapmış oldukları araştırma sonucu edindikleri bilgileri sunmalarına ortam hazırlanır. Öğrencilere müze ve müzedeki eserlere ilişkin görsel belgeler (fotoğraf, broşür, afiş, kart-postal vb.) gösterilir.

 

Öğrencilerden müzede ya da galeride baktıkları her sanat yapıtına (resim, heykel, fotoğraf vb.)

yaklaşıldığında herhangi bir şey söylemeden bir an için bakmaları ve bu anda olabildiğince çok çizgi

bulmaları istenir. Gördükleri her tür çizgiyi kâğıt üzerine aktarmaları istenir. Çalışma bittiğinde yapılan işler bir araya getirilir ve değerlendirmesi yapılır.

Kültürel miras alanı ile ilgili konular, müze eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir

 

Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür Ve Miras” öğrenme alanı, “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi, “Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.”

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.2. Kültürel Miras

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

NİSAN

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

2

4.2.5.Görsel sanat alanındaki meslekleri tanır.

 

Fotoğraf sanatçısı, heykeltıraş, ressam, mimar, illüstratör, tasarımcı gibi meslekleri inceler.

 

Kültürel miras alanı ile ilgili konular, müze eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

MAYIS

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

2

4.3.1.Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkı bilir.

 

Figüratif sanat, resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı.

 

Soyut sanat, duyularımızın fark edemediği, farketmeye alışık olmadığı görselliği işleyen sanat olarak tarif edilebilir. "Soyut sanat, genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir.

 

Gerçekçi sanat,  gerçek dünyanın, çağdaş yaşamın dikkatli bir gözlemine dayanan doğru, nesnel ve tarafsız bir betimini verir.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

MAYIS

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4.3.2.Bir sanat eserini seçmesindeki tercih sebebini açıklar.

 

4.3.3.Estetik tercihlerin kişilere göre değiştiğini fark eder.

 

Farklı üsluplarda yapılmış sanat eseri örnekleri öğrencilere seçtirilir. Öğrencilerin seçtikleri o eseri niçin tercih ettiklerini açıklamaları sağlanır.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: 4.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Ay

Hafta

Saat

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Ara Disiplinler ve

Atatürkçülük Diğer Derslerle İlişkilendirme

Öğretim Materyalleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

MAYIS-HAZİRAN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

4.3.4.Görsel sanat alanındaki etik kurallara uyar.

 

Görsel sanat çalışmalarını oluştururken telif hakları gibi konulara ilişkin etik davranışlar göstermeleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini dikkate almaları amaçlanmıştır.

 

 

 

Sanat eseri, tıpkıbasım, sanat kitapları belgesel, video, poster, resim, fırça-boya, makas-kâğıt vb.

 

 

 

Drama,

Örnek olay inceleme, Sorgulama

Araştırma

Birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme,

Disiplinler arası ilişkilendirme yapma, Oyunlaştırma,

Eleştirel düşünme,

İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması,

Gözlem

 Ölçme ve değerlendirmede çeşitli ölçme araçlarından (doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) yararlanılır.

 

 

1-2

 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PİYALEPAŞA İLKOKULU

4.SINIFLAR İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

EYLÜL  - EKİM - KASIM

1. HAFTA

(18-22

EYLÜL)

2

1. ÜNİTE: İNSAN OLMAK

İnsan Olmak

(Hacivat ile Karagöz)

Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

 • İnsanı insan yapan değerlere odaklanılmalıdır.

 

 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

2. HAFTA

(25-29

EYLÜL)

2

Doğuştan Gelen Haklarımız

Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.

 • Hakların insan olmaktan kaynaklandığı vurgulanmalı ve insanın nitelikleri ile haklar arasındaki bağa vurgu yapılmalıdır.
 • İnsan haklarının herkesi kapsadığı vurgulanmalıdır

3. HAFTA

2-6

 EKİM)

2

Haklarım

Y4.1.3. Haklarına kendi yaşamından örnekler verir.

 • Can, beden ve mal dokunulmazlığı, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü,yaşama, çalışma, sağlık, eğitim, oyun, dinlenme vb. haklar üzerinde durulur.

4. HAFTA

(9-13

EKİM)

2

Çocukluk ve Yetişkinlik

Y4.1.4. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.

 • Çocuk ile yetişkin arasındaki farklar; hak, görev, sorumluluk, özerk karar verme, temel ihtiyaçları karşılama vb. açılardan ele alınmalıdır.
 • Yaşı ilerledikçe hak, özgürlük ve sorumluluklarının nasıl farklılaştığına değinilmeli; bu bağlamda çocuk hakları ve insan hakları genel biçimde karşılaştırmalı olarak ele alınmalıdır.

5. HAFTA

(16-20

EKİM)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

6. HAFTA

23-27

EKİM)

2

2. ÜNİTE: HAK ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK

Hak Özgürlük Sorumluluk

Y4.2.1. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

7. HAFTA

(30 EKİM - 03 KASIM)

2

İnsan Olmanın Sorumluluğu

Y4.2.2. İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar.

 • İnsanın kendine, ailesine, insanlara, arkadaşlarına, diğer insanlara, doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarına yer verilmelidir.

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

KASIM - ARALIK

8. HAFTA

6-10 KASIM)

2

2. ÜNİTE: HAK ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK

Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması

Y4.2.3. Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır.

 • Örneklerin hem yakın hem de uzak çevreyi kapsamasına özen gösterilmelidir.

 

 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

9. HAFTA

(13-17

KASIM)

2

Hak ve Özgürlük İhlali

Y4.2.4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ya da kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder.

 • Hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin duygularına duyarlı olmanın önemine vurgu yapılmalıdır.
 • Kişilerin görüş, düşünce ve hislerine duyarlı olmamanın neden olacağı sorunlara değinilmelidir.

10. HAFTA

(20-24

KASIM)

2

Hak Arayışı

Y4.2.5. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir.

 • Çözüm önerilerinin uzlaşıya dönük şiddetten uzak ve demokratik olması sağlanmalıdır.
 • Sorunların çözümü için izlenecek yollar ile başvurulacak kurum ve kuruluşlara okul meclisleri  İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) vb değinilmelidir.

11. HAFTA

(27 KASIM-01 ARALIK)

2

Hak ve Özgürlüklere Saygı

Y4.2.6. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.

 • Kendi hak ve özgürlüklerine gösterilmesini beklediği saygıyı, kendisinin de başkalarının hak ve özgürlüklerine göstermesi gerektiği vurgulanmalıdır.

12. HAFTA

(04-08 ARALIK)

2

Birlikte Yaşama Kültürü

Y4.2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.

 • Hak ve özgürlüklerin özenle kullanıldığı veya kısıtlandığı, ihlal edildiği durumların olası sonuçlarına yer verilmelidir.
 • Cumhuriyetin ve değerlerinin birlikte yaşama kültürüne katkısı vurgulanmalıdır.

13. HAFTA

(11-15 ARALIK)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

 

 

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARALIK -OCAK

14. HAFTA

(18-22

 ARALIK)

2

3. ÜNİTE: ADALET VE EŞİTLİK

Farklılıklara Saygı

Y4.3.1. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir.

 • İnsanlar arasındaki farklılıkların doğal olduğu ve bunun ayrımcılığa neden olmaması gerektiği vurgulanmalıdır.

Farklılıkların arkadaşlığa, dostluğa ve diğer insanlarla ilişkiye engel olmayacağı vurgulanmalıdır.

• Farklılıkların kimi zaman farklı haklara (çocuk hakları, kadın hakları, engelli hakları vb.) sahip olmayı gerektirdiğine değinilmelidir.

 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

15. HAFTA

(25-29

 ARALIK)

2

Adalet ve Eşitlik

Y4.3.2. Adalet ve eşitlik kavramlarını birbirleriyle ilişkili olarak açıklar.

• Adalet ve eşitlik kavramlarının farklarına değinilmelidir.

• Adalet ve eşitlik bağlamında pozitif ayrımcılık konuları (cinsiyet eşitliği, dezavantajlılar, engelliler, çocuklar ile ilgili örnekler gibi) ele alınmalıdır.

16. HAFTA

(01-05

 OCAK)

2

İnsanlar Eşittir

Y4.3.3. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.

 

• Eşitliğin kurallar ve yasalar ile güvence altına alındığına değinilmelidir.

17. HAFTA

(08-12

 OCAK)

2

Adalet ve Eşitlik Sağlanmalı

Y4.3.4. Adaletin veya  eşitliğin sağlandığı ve sağlanamadığı durumları karşılaştırır.

• Karşılaştırmalar; demokrasi kültürü, birlikte yaşama, uzlaşı, çatışma bağlamlarında örneklerle ele alınmalıdır.

18. HAFTA

(15-19

 OCAK)

2

GENEL TEKRAR

Y A R I Y I L   T A T İ L İ  (19 OCAK–04 ŞUBAT 2018)

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ŞUBAT -MART

19. HAFTA

(05-9

 ŞUBAT)

2

3. ÜNİTE: ADALET VE EŞİTLİK

Adil Davranılmazsa

Y4.3.5. Adil ya da eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.

 • Öğrencilerin empati kurmalarını sağlayabilecek örneklere yer verilmelidir.
 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

20. HAFTA

(12-16 ŞUBAT)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

21. HAFTA

(19-23

 ŞUBAT)

2

4. ÜNİTE: UZLAŞI

Anlaşmazlıkların Nedenleri

Y4.4.1. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar.

• Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve doğal olduğu vurgulanmalıdır.

• Anlaşmazlık durumlarında bütün tarafların aynı anda haklı olup olamayacağı sorgulanmalıdır.

 • Anlaşmazlıkların nedenlerinden bazılarının iletişim ile ilgili olabileceğine değinilmelidir.

22. HAFTA

(26 ŞUBAT-02

 MART)

2

Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar

Y4.4.2. Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları karşılaştırır.

• Uzlaşının bireysel yaşamla değil, toplumsal yaşamla ilgili olduğu vurgulanmalıdır.

• Uzlaşı gerektiren durumları değer, ilgi, inanç ve beklentilerle ilgiliyken; kural, yasa, yönetmelik vb. ile belirlenmiş hususların uzlaşı gerektirmeyen durumlarla ilgili olduğuna değinilmelidir.

23. HAFTA

(5-9

 MART)

2

Uzlaşı Yolları

Y4.4.3. Anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşı yolları arar.

• Uzlaşı aramada sürecin (ortak dil, iletişim vb.) sonuçtan daha önemli olduğu vurgulanmalıdır.

• Uzlaşı sürecinde fikirlerin gerekçe ve kanıtlara dayalı olarak savunulması gereği üzerinde durulmalıdır.

• Uzlaşı sürecinde saygı, açık fikirlilik, sabırlı olma, güven, empati, iş birliği vb. önemine vurgu yapılmalıdır

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

MART - NİSAN

24. HAFTA

(12-16 MART)

2

4. ÜNİTE: UZLAŞI

Anlaşmazlık ve Uzlaşı

Y4.4.4. Anlaşmazlık ve uzlaşı durumlarının sonuçlarını örneklerle karşılaştırır.

 • Sonuçların karşılaştırılmasında birlikte yaşama kültürü dikkate alınır.
 • Anlaşmazlık durumlarında karşılıklı olarak hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
 • Uzlaşı ile çözülen sorunun, başka bir soruna neden olup olmayacağına değinilmelidir.
 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

25. HAFTA

(19-23

MART)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

26. HAFTA

(26-30

 MART)

2

5. ÜNİTE: KURALLAR

Kurallar

Y4.5.1. Kural kavramını sorgular.

• Kuralların neden var olduğuna, kim veya kimler tarafından ve nasıl konulduğuna güncel yaşamdan örneklerle değinilmelidir.

• Yazılı ve yazılı olmayan kurallara değinilmelidir.

• Kuralların zaman içerisinde değişebileceği vurgulanmalıdır.

27. HAFTA

(02-06

 NİSAN)

2

Kurallar ve Özgürlükler

Y4.5.2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.

 • Kuralların özgürlükleri ve hakları sınırlandırıp sınırlandırmayacağına değinilmelidir.

28. HAFTA

(9-13

 NİSAN)

2

Kurallar ve Toplumsal Ahenk

Y4.5.4. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşama olan katkısını değerlendirir.

 • Kurallara uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlara değinilmelidir.
 •  Kurallara uyulmadığında uygulanacak yaptırımların önemine değinilmelidir.
 • Birey, toplum, devlet ilişkisinin kurallarla düzenlendiğine ve bunun hukukun üstünlüğü ile olan ilişkisine değinilmelidir.

 

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

NİSAN - MAYIS

29. HAFTA

(16-20

 NİSAN)

2

5. ÜNİTE: KURALLAR

Kurallara Uyarım

Y4.5.3.Kuralların uygulanmasına katkı sağlar.

 

• Kurallara uymanın ve uyulmasını takip etmenin yurttaşlık görevi olduğu belirtilmelidir.

• Kurallara uymayanları uyarmanın doğru bir davranış olduğu vurgulanmalıdır.

 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

30. HAFTA

(23-27

 NİSAN)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

31. HAFTA

30 NİSAN-4  MAYIS)

2

6. ÜNİTE: BİRLİKTE YAŞAMA

Yurdumuz

Y4.6.1. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir.

 • Yurdun sadece bir mekân olmadığına; yaşayış biçimi, ortak değerler ve kültür ile anlam bulduğuna vurgu yapılmalıdır.
 • Haymatlos ve mülteci kavramları öğrenci seviyesine uygun şekilde açıklanmalıdır

32. HAFTA

(07-11

 MAYIS)

2

Düzenleyici Kurumlar

Y4.6.2. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.

• Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile bunların işlevlerine değinilmelidir.

33. HAFTA

(14-18

 MAYIS)

2

Devletin Sorumlulukları

Y4.6.3.Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yurttaşların haklarını korumak ve geliştirmek, yurttaşlarına hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını ve güvenliğini karşılamak için var olduğuna değinilmelidir.

 

 

AYLAR

GÜNLER

D. SAATİ

ÜNİTE

ETKİNLİKLER VE MASALLAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR VE UYARILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

MAYIS - HAZİRAN

34. HAFTA

(21-25 MAYIS)

2

6. ÜNİTE: BİRLİKTE YAŞAMA

Yurttaş Olmanın Sorumlulukları

Y4.6.4. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar.

• Aktif yurttaşlık kavramına örneklerle vurgu yapılmalıdır.

• Yurttaş olma sorumluluğu bireylerin konumları (çocuk-yetişkin) ile ilişkilendirilmelidir.

• Yurttaşın hem diğer yurttaşlara hem de devlete karşı sorumluluklarına değinilmelidir.

 • Görsel okuma
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Çıkarımda Bulunma
 • Beyin fırtınası
 • Gözlem
 • Karşılaştırma
 • Hatırlama
 • Tahmin

35. HAFTA

(28 MAYIS-01 HAZİRAN)

2

Birlikte Yaşama Kültürü

Y4.6.5.Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.

 

• Verilen örneklerin saygı, sorumluluk alma, iş birliği ve paylaşım, kararlara katılma, kurallara uyma, diyalog ve iletişimi içermesi sağlanmalıdır.

36. HAFTA

(04-08 HAZİRAN)

2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

 

 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PİYALEPAŞA İLKOKULU

4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE

 

18 – 22 EYLÜL

1

5

SAYILAR

 

Doğal Sayılar

 

1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basa-maklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!] En büyük ve en küçük 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar buldurulur.

 [!] 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.

[!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.

[!]Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.

1.ÜNİTE

25 – 29 EYLÜL

2

3

SAYILAR

 

Doğal Sayılar

 

3- 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.

 

 

[!] Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır.

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılar

 

4.Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

 

 

1.ÜNİTE

02-06 EKİM

3

3

SAYILAR

 

Doğal Sayılar

 

5.Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 6, 12)

[!]Bir örtüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.

[!]Örüntü şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yapılır.

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılar

 

6.En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.

Uzunlukları ölçme

[!] Sıralamalarda sembol kullandırılır.

[!] Önce iki sayı, sonra ikiden fazla sayılarla karşılaştırma yaptırılarak sıralatılır


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE

 

09-13 EKİM

4

3

GEOMETRİ

Açı ve Açı Ölçüsü

1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.

2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma  (Kazanım 2)

[!] Açı formal olarak tanımlanmaz.

[!] Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin, açının çizimi ile elde edilen şekil yani ““ veya “ ” sembolü olduğu vurgulanır. Yandaki I. model “O açısı” olarak adlandırılır ve “ O” veya “ ”  sembolü ile gösterilir.

[!]Açıyı, köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendir-meleri sağlanır.

2

GEOMETRİ

Açı ve Açı Ölçüsü

4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.

 

[!] Açı ölçme birimi olarak derece sembolü  ( ) kullandırılır.

[!] Dik açının ölçüsünün 90 ve doğru açının ölçüsünün 180 olduğu buldurulur.

[!] Dar açının  0 ile 90, geniş açının   90 ile 180 arasında olduğu vurgulanır.

 [!] Açıları, s(Â) = 90 veya s(Â) = 180 biçiminde göstermeleri sağlanır.

[!] Açı ölçüsünün en az 0 ve en fazla 180 olduğu vurgulanır

 1. ÜNİTE

16-20 EKİM

5

2

GEOMETRİ

Açı ve Açı Ölçüsü

3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar

 

 

[!] Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları; kapının yarı açık, tam açık, kapalı durumları vb. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün, uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır.

3

GEOMETRİ

Açı ve Açı Ölçüsü

5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder

 

[!] Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENMEALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE

 

23-25 EKİM

 

6

1

1.DÖNEM 1.YAZILI

2

VERİ

Sütun Grafiği

1.Sütun grafiğini oluşturur

2.Sütun grafiğini yorumlar.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3,4)

Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi (Kazanım 4.2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Kazanım 12)

[!] Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

[!] Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır. 

[!] Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.

[!] Grafik eksenlerinin ve grafiğin isimlendirilmesine önem verilir.

[!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlanabilir.

[!]Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır.

[!] Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık, süreç, rapor ve sunu) göz önünde bulundurulmalıdır.

1.ÜNİTENİN SÜRESİ        18 EYLÜL – 25 EKİM        28 DERS SAATİ /6 HAFTA

 1. ÜNİTE

26-27 EKİM

6

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

 

 

[!]  Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

 

 


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

2.ÜNİTE

30 EKİM-03 KASIM

7

1

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!]  Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.

[!] İşlemlerin doğruluğu, hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

2.Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

 

[!]Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.

 

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

3.Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları,  100’ün katlarıyla zihinden toplar.

4.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama  (Kazanım 4)

[!] Ardışık doğal sayılar, ardışık tek ve çift doğal sayıların her biriyle işlemler yaptırılır.

[!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

06 – 10 KASIM

8

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

4.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

3

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

 

[!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır.

[!]Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

 


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE

13 – 17 KASIM

9

1

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır.

[!]Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır

[!] Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2.En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

 

[!] Çıkarma işleminin sonucunun tahminini gerektiren durumlara örnekler verdirilir.

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3.Üç basamaklı doğal sayılardan, 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

4.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

()Zaman ölçme

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (kazanım4)

[!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

Doğal sayılarla en çok üç işlemil problemler çözdürülür ve kurdurulur.

2.ÜNİTE

20 – 24 KASIM

10

2

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

()Zaman ölçme

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (kazanım4)

[!] Problemlerde bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

Doğal sayılarla en çok üç işlemil problemler çözdürülür ve kurdurulur.

3

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 

2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir

 

[!]Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendirilirken harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

[!]Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan  "Δ"   kullandırılır.

[!]Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.

[!]Uçları A, B olan doğru parçası; veya ile temsil edildiğinde uzunluğu, sırasıyla AB veya ile gösterildiği belirtilir.


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

2.ÜNİTE

27 KASIM-01 ARALIK

11

 

2

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.

 

 

[!]Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.

2

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

4. Köşegeni belirler.

 

[!]Kenar ile köşegen arasındaki fark vurgulanır.

[!]Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir.

1

1. DÖNEM 2. YAZILI

04 – 08 ARALIK

12

2

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

5.Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

 

3

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.

 

 

[!]Farklı duruşlardaki üçgenlerin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.

Modeldeki açıların karışmaması için üçgen köşelerin düz kestirilmez.

2.ÜNİTE

11 – 15 ARALIK

13

2

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

 

7. Üçgeni iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler

 

[!]Farklı duruşlardaki üçgenlerin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.

Modeldeki açıların karışmaması için üçgen köşelerin düz kestirilmez.

 

 


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

2.ÜNİTE

11 – 15 ARALIK

13

3

GEOMETRİ

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

8. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!]Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez.

2.ÜNİTE

18 – 22 ARALIK

14

1

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

1.Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur.

[!] Bu sınıftaki ölçme birimleriyle sınırlı kalınır.

[!] Atatürk’ün ölçülerle ilgili olarak getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamakları kullanılarak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur.

[!]Ölçme araçlarının ve birimlerinin sergilendiği arkeoloji, etnografya ve cumhuriyet müzelerine gezi düzenlenerek ve buralarda yer alan uzunluk, tartma, zaman ve sıvı ölçme araçları inceletilerek yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle tartışılabilir.

1

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

2.Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

 

 

3

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

3.Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.

4.Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.

 

[!] Bu sınıftaki ondalık kesir sınırlılıkları içerisinde dönüşümler yaptırılır.

[!] Milimetre ve kilometrenin kısaltılmış yazımı kullandırılır.

[!] Ondalık kesir gösterimini gerektirmeyen dönüşümler üzerinde durulur.


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

2.ÜNİTE

25 – 29 ARALIK

15

2

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

5.Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

 

 

3

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

6.Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

[!] Problemler bu sınıfın sınırlılıkları içinde kalınarak seçilir.

2.ÜNİTENİN SÜRESİ        25 EKİM – 29 ARALIK        47 DERS SAATİ /9 HAFTA

3.ÜNİTE

01 – 05 OCAK

16

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 

1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

 

[!] Basamak tablolarından yararlandırılır.

[!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır.

[!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir.

[!]Verilmeyen farklı rakamlar yerine farklı şekiller veya harfler kullanılır.

[!]Bu sınıftaki işlem ve sayı sınırlılığı içinde kalınır.

1

1.DÖNEM 3.YAZILI

3.ÜNİTE

08 – 12 OCAK

17

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

3.  En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100, 1000 ile zihinden çarpar

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!] Üç çarpanlı işlemlerde, çarpanlar parantezle gruplandırılır. İşlem önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır.

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

 

[!]5 ve 50 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar 2’ye bölünebilen; 25 ile kısa yoldan çarpılacak sayılar ise 4’e bölünebilen sayılardan seçtirilir.

 

 

ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

 1. ÜNİTE

15 – 19 OCAK

18

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

6.En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!]Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanabilir.

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

7. Doğal Sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

Girişimcilik (Kazanım 29-30)

[!] Doğal sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

[!] İşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

[!] Problemler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

[!] En az biri bölme olmak üzere toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

3.ÜNİTE

05 – 09 ŞUBAT

19

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

1.Bölme işleminde bölümün                           basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

 

 

[!]Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanabilir.

 [!]Bölen, bir basamaklı doğal sayı olarak seçtirilir.

[!]Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir

[!]Kalanlı ve kalansız bölme yaptırılır

[!]Yan yana bölme işlemi verilerek de yaptırılır

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ‘e kısa yoldan böler.

 

[!]Bölümün doğruluğu kontrol ettirilir

[!]Kalanlı ve kalansız bölme yaptırılır

[!]Yan yana bölme işlemi verilerek de yaptırılır

 

 

 

ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

3.ÜNİTE

12 - 16 ŞUBAT

20

5

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

5.İki adımlı işlemleri yapar.

 

 

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!] İşlemlerin öncelikleri parantez kullandırılarak belirletilir.

[!]  Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!]Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi ikisinin kullanıldığı işlemler de yaptırılır.

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 4)

Girişimcilik (Kazanım 29-30)

[!] Doğal sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

[!] İşlemlerin sonuçları bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

[!] Problemler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

[!] En az biri bölme olmak üzere toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

3.ÜNİTENİN SÜRESİ            29 ARALIK 2017- 16 ŞUBAT 2018                 24  DERS SAATİ / 5 HAFTA

4.ÜNİTE

19 – 23 ŞUBAT

21

5

SAYILAR

Kesirler

1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

 

2.Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

 

 

[!] Paydanın, bütünün kaç eş parçaya (yani kesrin birimine) bölündüğü, payın bu parçalardan (yani kesrin biriminden) kaç tanesinin alındığı anlamında olduğu vurgulanır.

[!] Bu sınıfta bileşik kesir ile tam sayılı kesirler birbirine dönüştürülmez.

[!] Basit, bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

4.ÜNİTE

26 ŞUBAT-02 MART

22

5

SAYILAR

Kesirler

 

3.Kesirleri karşılaştırır.

 

4.Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar

 

5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!] Karşılaştırma sonucunu <, >  ve = sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sağlanır.

[!] Karşılaştırma etkinlikleri farklı kesir çeşitleri (basit-basit, basit- tamsayılı, tam sayılı- bileşik vb.) arasında yaptırılır.

[!] Kesirler model kullanılarak karşılaştırılır.

[!] Modellemede zorlanmamak için paydası bir basamaklı olan kesirler seçilir.

[!] Tam sayılı kesirlerin tam kısmı, bir basamaklı olmalıdır.

[!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin, payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.

[!] Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıkları içerisinde kalınır.

[!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.

Kesirlerle ilgili bu sınıf sınırlılıklar içinde kalınır.

4.ÜNİTE

05 – 09 MART

23

2

SAYILAR

Kesirler

6. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

Uzunlukları Ölçme

Zamanı Ölçme

[!] Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır.

[!] Basit kesrin paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!] Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma etkinliklerine önce problemlerle başlanır. Sonra işlemler yaptırılır.

3

SAYILAR

Ondalık Kesirler

1.Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin odalık kesir olduğunu belirtir.

 

 

 


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

4.ÜNİTE

12 – 16 MART

24

4

SAYILAR

Ondalık Kesirler

 

2.Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.

 

3.Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

 

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

 

 

 

1

2.DÖNEM 1.YAZILI

19 -23 MART

25

3

SAYILAR

Ondalık Kesirler

4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

 

2

SAYILAR

Zamanı Ölçme

1.Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.

2.Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6, 7, 20)

Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam(Kazanım7, 23)

Kariyer Bilinci Geliştirme (Kazanım 20)

[!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır.  Örneğin; 15.38’in , “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor.” anlamına gelmesi gibi.

[!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır.

[!] Saat, dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. 

[!] Bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde dönüşümler yaptırılır.


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK

AÇIKLAMALAR

4.ÜNİTE

26 – 30 MART

26

2

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

3.Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 54)

[!] “Bir ay 4 haftadır.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz.

[!] Artık yıl açıklanır.

.

3

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

4. Zaman ve ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Kariyer bilinci geliştirme (Kazanım 20)

 

[!]Bu sınıf sınırlıkları içerisinde zaman ölçülerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur.

4.ÜNİTENİN SÜRESİ    19 ŞUBAT-30 MART 2018               30 DERS SAATİ/6 HAFTA

5.ÜNİTE

 

02 – 06 NİSAN

27

2

SAYILAR

Kesirlerle Toplama İşlemi

1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

 

DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

 

PROBLEM ÇÖZME

 

AKIL YÜRÜTME

 

İLİŞKİLENDİRME

 

İLETİŞİM

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

ÖN DÜZENLEME YETERLİLİKLERİ

 

[!]Kesirlerle yapılan toplama işleminde kesrin birimlerinden yararlanılır.

[!]Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır.

[!]Basit- basit, basit-bileşik, bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.

2

SAYILAR

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

1.Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar

 

[!]Kesirlerle yapılan çıkarma işlemlerinde kesrin birimlerinden yararlandırılır.

[!]Tam sayılı kesirlerle işlem yapılırken kesrin tam kısmı ve paydası bir basamaklı olmalıdır.

[!]Tam sayılı kesirlerde kendi içinde toplama işlemi yaptırılır.

[!]Basit- basit, basit-bileşik, bileşik-bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken pay ve payda en fazla iki basamaklı olmalıdır.

1

SAYILAR

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

2.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 

 

 


ÜNİTE NUMARASI

AYLAR

HAFTA

SÜRE (Ders Saati)

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANLARI

KAZANIMLAR

BECERİLER VE ÖZELLİKLER

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME, ARA DİSİPLİNLER,

ATATÜRKÇÜLÜK