4. Sınıf Trafik Güvenliği Konu Özeti

4. Sınıf Trafik Güvenliği Konu Özeti dosyası 26-04-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Trafik Güvenliği Konu Özeti
Kategori 4. Sınıf Trafik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 26-04-2019
Boyut 309.46 K
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

TRAFİKTE GÜVENLİĞİMİZ

CAN GÜVENLİĞİMİZ

Kara yolları üzerinde yayaların, araçların ve hayvanların hâl ve hareketleri    trafik denir.

Trafiik Kazalarının Nedenleri

1)      Trafik kurallarına uyulmaması

2)      Olumsuz iklim koşulları

3)      Yol ve araç kusurlarından kaynaklanan durumlar

  Sürücü, yolcu ve yayaların trafik kurallarına uyması, trafikte sorumlu davranması can güvenliğinin sağlanması için gereklidir. Trafik kurallarına uyarak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını koruyabileceğimizi unutmamalıyız.

     Yaya, yolcu ya da sürücü olarak trafikte bulunan her insan, trafik   kurallarına uymalı, trafik kazalarına karşı önlem almalıdır.

    Trafikte en önemli unsur insandır. Trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde yaya yolcu ve , sürücü olarak insanların kusurlu davranışlarının payı yaklaşık % 99 ile ilk sırada yer almaktadır. Trafik kazalarının oluşmasında insanların hatalı davranışlarının payını     azaltabilmek ancak eğitim ve sorumluluk bilincinin gelişmesi ile mümkün olacaktır.

TRAFİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Yaya: Kara yolunda hareketsiz duran veya hareket hâlinde bulunan insan.

Yaya geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.

Yaya kaldırımı: Kara yollarında yalnız yayaların kullanı-    mına ayrılmış olan kısım.

Taşıt: Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlar.

Üst geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunun üstünden geçmesini sağlayan yapı.

Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolunun veya demiryolunun altından geçmesini sağlayan yapı.

Trafik işaret levhası: Trafikle ilgili sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan levha.

Toplu taşıma :Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanması.

Işıklı trafik işaret cihazı: Trafiği düzenlemede kullanılan, üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan bir talimatın aktarılmasını sağlayan ışıklı cihaz.

Banket: Yaya kaldırımı olmayan kara yollarında, taşıt yolu kenarında yayaların kullanabileceği kısım.

 Yaya kaldırımı olmayan kara yollarında taşıt yolunun kenarlarında yayaların kullanması için banketler vardır.

Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik yoğunluğunu azaltır. Trafik yoğunluğunun azalması ise trafik kazalarının azalmasını sağlar. Bu nedenle mümkün olduğunca toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENELİM

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında trafik güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapmak ve yaptırmakla sorumludur. Bunun için kara yollarında işaretleme ölçütlerini belirleyip yayınlar ve denetler.

Trafik işaretleri ve trafik işaret levhaları kara yollarını kullananlara bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajları verir. Bu mesajlar trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar.


Trafik işaret levhalarını; Tehlike uyarı işaretleri,

Trafik tanzim işaretleri

Bilgi işaretleri olarak sınıflandırabiliriz.


Tehlike uyarı işaretleri:

Tehlike uyarı işaretleri genel olarak eşkenar üçgen şeklinde olur.

Kontrolsüz Kontrollü demir yolu demir  yolu geçidi geçidi Trafik tanzim işaretleri: 

Genel olarak daire şeklinde olan trafik tanzim işaretleri; trafikte

öncelik, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyet bildirir.

Mecburi Bisiklet yaya yolu giremez Bilgi işaretleri: 

Bilgi işaret levhaları kare şeklindeki standart levhalar ile değişken boyutlardaki levhalardan oluşur.

       Hastane         geçidiOkul


YAYALAR VE KURALLAR

1.              Yaya kaldırımından yararlanan yayalar, kendi gidiş yönlerine göre sağ taraftan yürümelidir. Grup hâlinde yürüyen yayalar, diğer yayalara engel olmamalıdır.

2.              Yaya kaldırımları oyun alanı değildir. Yaya kaldırımlarında oyun oynanmamalı, bisiklet, scooter (sıkutır), kaykay ve paten kullanılmamalıdır.

3.              Yayalar, kara yollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmelidir. Yaya ve okul geçitleri, alt ve üst geçitler, karşıya geçişlerin trafik ışıkları ile düzenlendiği yerler, güvenli geçiş yerleridir. Yaya kaldırımında olduğu gibi güvenli geçiş yerlerini kullanan yayalar da gidiş yönlerine göre sağ taraftan yürümelidir.

4.              Kara yollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerleri bulunmuyorsa; yolun, karşıya geçmek için uygun olduğundan emin olmadan taşıt yoluna inmemeliyiz. Bunun için önce sol tarafa, sonra sağ tarafa bakmalı, eğer yol karşıya geçmek için uygun ise tekrar sol tarafa bakıp yolu kontrol etmeliyiz. Karşıya güvenle geçebileceğimizden emin olunca koşmadan hızlı adımlarla karşıya geçmeliyiz.

5.              Yayalar; yaya kaldırımı olmayan yollarda, taşıt yolunun kenarında bulunan banketlerden yararlanır. Banketleri kullanan yayalar gidiş yönlerine göre sol taraftaki banketi kullanmalıdır. Banketlerde grup hâlinde yürürken taşıt yolu işgal edilmemeli, karayollarının yaya ve taşıt sürücülerinin ortak kullanım alanı olduğu unutulmamalıdır.

6.              Duran taşıtların önünden, arkasından özellikle duran iki taşıtın arasından karşıya geçmemeliyiz. Duran taşıtlar, hareket hâlindeki taşıtları görmemize engel olur. Bu durumda trafik kazasına sebep olabiliriz.

GÜVENLİ YOLLAR

Kara yollarında yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için; yol çizgileri, trafik işaret levhaları, ışıklı işaret cihazları, alt ve üst geçitler ile aydınlatma cihazları vardır. Böyle yollara güvenli yollar denir. Ancak güvenlik önlemleri bütün yollarda alınmamış olabilir.

Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için güvenli yolları tercih etmeliyiz. Güvenlik önlemleri alınmamış yollardan yararlanmak zorunda kalırsak trafik kazasına sebep olmamak için daha dikkatli olmalıyız.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bisiklet, scooter (sıkutır), kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar, taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında kullanılmalıdır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; taşıt yolunda bisiklet kullananların 11 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

 Bisiklet, scooter, kaykay, paten ve kızak gibi motorsuz taşıtları kullanmadan önce güvenlik önlemleri almalıyız. Kask, dizlik, dirseklik ve eldiven takmak bu güvenlik önlemlerindendir. Yapacağımız  sportif aktiviteye ve iklim koşullarına uygun, vücut hareketlerini engellemeyecek şekilde giyinmek de güvenlik önlemlerinin bir parçasıdır. Tercih edeceğimiz kıyafetin yapacağımız sportif aktiviteye uygun olmasına özen göstermeliyiz.

 Trafiğe kapalı oyun alanlarında motorsuz taşıtları gidiş yönümüze göre sağdan sürmeli, karşı taraftan gelebilecek taşıtların geçişine engel olmamalıyız. Kullanılan aracın kontrolünü zorlaştıracak şekilde hız yapmamalıyız. Kullanılan araç üzerinde akrobatik hareketler yapmanın kazalara sebep olabileceğini unutmamalıyız.

ULAŞIM ARAÇLARI

            Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köpr  ü konumundadır.

          Ülkemizin sahip olduğu coğrafi özelliği, ulaşım seçeneklerini de arttır maktadır. Mesela

İzmir’den İstanbul’a kara, deniz, hava yolu ile ya da aktarmalı olarak   demiryolu ile gidebiliriz.

Ulaşım araçları kullanılış amacına göre,

Yük taşıtı ve yolcu taşıtı; Kullanıldığı yere göre

kara yolu taşıtı, hava yolu taşıtı, demir yolu taşıtı ve deniz yolu taşıtı

olarak sınıflandırabiliriz.

Yolculuk yapacağımız ulaşım türünü ve ulaşım aracını belirlerken bazı ölçütlere dikkat ederiz. Bir yere, birden fazla ulaşım türünden yararlanarak gidebiliyorsak hangi ulaşım türünü tercih edeceğimizi ulaşım süresi, ulaşım maliyeti ve ulaşım türünün güvenli oluşu belirler.

      Ulaşım yolunun ve ulaşım aracının güvenliğini iklim ve yol koşulları belirler.         Ulaşım türünü ve ulaşım aracını tercih ederken ulaşım süresi ve ulaşım ücreti de belirleyici olur. Gideceğimiz yere daha kısa sürede ulaşmak istersek uçak veya hızlı treni tercih edebiliriz. Ekonomik ulaşım için demir yolu veya deniz yolu ulaşımını tercih edebiliriz.

         Ulaşım türünü ve taşıtını tercih ederken coğrafi koşullar da belirleyici olur. Coğrafi koşullar ve ulaşım altyapısı ulaşım türünden bazılarını zorunlu hâle getirebilir.

      Ulaşım türünü ve ulaşım aracını tercih ederken kişisel beğeni ve beklentilerimiz de etkili olur. Aynı yere farklı ulaşım türü ile gidebiliriz.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

           Kara yollarından yararlanma koşulları, hız ve doğrultu değiştirme kuralları Kara   yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Kanun ve yönetmelikle belirlenmiş olan geçiş hakkına uymak zorunda olmayan; geçiş üstünlüğü olan taşıtlar da  vardır. İtfaiye, ambulans (cankurtaran) ve polis araçları geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlardır. Bu araçların ancak görev hâlinde iken geçiş üstünlüğüne sahip olduğu unutulmamalıdır.

    Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri ancak görev hâlinde iken bu haklarını kullanabilir. Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri görev hâlinde olduğunu belirtmek için görülür (ışıklı) ve duyulur (sesli) işaret kullanmak zorundadır.

Geçiş üstünlüğü olan araçların görev hâlinde olduğunu görülür ve duyulur işaretlerinden anlayabiliriz. Bu amaçla ışıklı uyarı işaretleri ile sesli uyarı işaretlerinden yararlanılır.

     Işıklı uyarı işareti; ambulans ve polis araçlarında mavi – kırmızı veya mavi ışık veren ışık kaynakları vardır. İtfaiye araçlarında ise kırmızı ışık veren ışık kaynakları bulunur.      Sesli uyarı işareti; ambulans, itfaiye ve polis araçlarında 150 metreden duyulabilecek düzeyde ses çıkaran siren veya canavar düdüğü denen cihazlar bulunur.

     Geçiş üstünlüğü olan araçların görülür ve duyulur işaretini alan diğer sürücü ve yayalar, bu araçlara yol vermek zorundadır. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişini zorlaştırmak ve engellemek, yaşanan olumsuzluklara müdahaleyi geciktirir. Bu durumun Türk Ceza Kanununa göre suç olduğu unutulmamalıdır.

TRAFİKLE İLGİLİ KURUMLAR VE MESLEKLER

Karayolları Genel Müdürlüğü: Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapar ve yaptırır. Trafik kazalarının oluş sebebine ilişkin verileri değerlendirerek önleyici tedbirler alır. Gerekli hâllerde hız sınırlamaları yapar.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Kara yollarını kullananların kurallara uyup uymadığını; trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetler. Trafik kazasında yaralananların sağlık kurumlarına sevkini sağlayarak, kazazedelerin yakınlarına haber verir.

Sağlık Bakanlığı: Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk yardım hizmetlerini planlar ve uygular. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurar. Bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlar.

Millî Eğitim Bakanlığı: Genel trafik eğitim planı hazırlar ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygular. Motorlu araç sürücülerini yetiştirmek için sürücü kursları açar; özel sürücü kursu açılmasına izin verir ve bu kursları denetler. Sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına sertifikalarını verir.

Trafik polisi: Trafik güvenliğinin sağlanması için trafik akışını ve düzenini sağlar. Verdiği komutlar ile trafiği yönetir. Herhangi bir trafik suçunda ve trafik kazasında gerekli belgeleri düzenler. Trafik kazalarının nedenlerini araştırarak kazaların önlenmesi için ilgili kuruluşlara teklifte bulunur.

Şoför: Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren ve mesleği araç kullanmak olan kişi.

Kaptan: Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli, gemiyi sevk ve idare eden kişi.      

Makinist: Lokomotif ve vapur kullanan kişi.

Vatman: Genellikle yerleşim birimleri içinde yolcu taşımacılığında kullanılan, raylar üzerinde hareket eden tramvayı süren kişi.

Pilot: Uçak, helikopter ve sıcak hava balonu gibi hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle gö-revli kişi.