4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018 dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018
Kategori 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen hy52
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 58.35 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

Adı :…………………………

Soyadı : …………………

Sınıfı:…… No:……..   

 

 

1)  “Annem  ne zaman eski bir Türk filmi izlese yanağından yaşlar akmaya başlar.”diye belirten Muhammet, annesinin hangi özelliğinden bahset-mektedir?

A) Duygusal       B) Fiziksel   C) kültürel          D)Hepsi 

 

2) Anne ve babamızın kimliğine bakarak hangi bilgiye  ulaşamayız?

 

A) Doğum tarihi                 B) Kan grubu

C) Kimlik numarası            D) Evlilik tarihi

3) Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir.

A) Oyunlarımız               B) Halk oyunları 

C) El sanatları             D) Ralli yarışları

 

4)  Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mondros Ateşkes A.    B)Sevr Antlaşması

C)Mudanya Ateşkes A.    D)Uşi Antlaşması  

 

5) Aşağıdakilerden hangisi en güvenilir yön bulma yöntemlerinden biridir?

A)  Güneşten yararlanma.

B)  Pusula ile yön bulma.

C)  Yıldızlara bakarak yön bulma.

D)  Kayaların yosunlu yüzüne bakma.

 

6) Camilerde minare kapıları hangi yöndedir?

 

A) Kuzey   B) Güney     C) Doğu     D) Batı

 

           K

 

 

 

 

 

7) Kurtuluş Savaşı’mızın  ilk ve son savaşı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A) Büyük Taarruz  -  Çanakkale                                                            B) Sakarya – I.İnönü

C) I.İnönü - Büyük Taarruz                                                                                     D) I. İnönü – II.İnönü

 

8) Aşağıdaki  yöntemlerden hangisi ile yönümüzü bulamayız?

A) Pusulaya bakarak                                                                                 B) Kutup Yıldızı’na bakarak

C)Böcek deliklerine  bakarak                                                                     D) Güneş’e bakarak

 

9)“Ara tatilde sınıfça yurdumuzun doğal güzellik-lerini görmek için geziye gideceğiz.”diye söyleyen Ayşelerin

 

 

 

 

 

 

sınıfı, aşağıdaki yerlerden hangisine uğramaları söz konusu değildir?

 

A) Boğaz Köprüsü           B) Abant Gölü     

C) Uludağ                         D) Nemrut  Dağı

 

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır?

A) Haritanın  üst tarafı kuzeyi,alt tarafı güneyi,sağ tarafı doğuyu,sol tarafı batıyı gösterir.
B)  Beşeri unsurların oluşumunda insanların herhangi bir etkisi vardır.
C) Kutup Yıldızı’nın diğer adı Demirkazık'tır.

 

11) Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı planlamak için sırası ile hangi şehirlere gitti?

A.Samsun - Erzurum – Sivas -  Amasya - Ankara

B.Samsun - Amasya – Erzurum -  Sivas - Ankara

C.Amasya - Erzurum - Sivas – Ankara - Samsun

D.Samsun  - Sivas - Erzurum - Amasya  - Ankara

 

12 ) İnsanların yönlerini bulmak için kullandıkları mıknatıslı alete………….denir.” ifadesi , hangi kelime ile tamam-lanmalıdır?

A) Kroki          B) Yön        C) Saat      D) Pusula

 

13

 

KiremitKiremitKiremit%70KiremitKiremitKiremit 

 

 

Yukarıdaki krokiye göre, spor salonunun kuzey batısında hangi bina  vardır?

A)  WC                                  B) Müze 

C)  Okul                                D) Büfe

 

14) Yine aynı krokiye bakarak, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir yorumda bulunmuştur?

A) Eser :  Parkın kuzeyinde müze vardır.

B) İrem : Spor salonu, kütüphanenin güneyindedir.

C) Neşe : Okulun batısında park vardır.

D) Mustafa: Matbaa, spor salonunun batısındadır.

 

15) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan değildir?

 


A)I.İnönü Savaşı            B)II.İnönü Savaşı

C)Çanakkale Savaşı       D)Sakarya Meydan Savaşı

 

16) I.Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin                                   işgal eden devlet hangisidir?

A) İngilizler  B)  Yunanlılar                                    C) Fransızlar             D)  Ermeniler

 

17) Kurtuluş  savaşı  döneminde  işgalci  devletlerle  savaş  yaptığımız  cepheleri  eşleştiriniz.

İşgal  devletleri

Savaştığımız cepheler

1. Ermeniler

……

Batı    cephesi

2. Yunanistan

……

Güney  cephesi

3. Fransa

……

Doğu  cephesi

 

18) Ülkemizde hava tahminlerinde bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü

B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

C) Sivil Savunma Müdürlüğü

D) İl Sağlık Müdürlüğü

 

19 )“Karınca yuvalarının giriş yönü………… dendir.

Fakat toprağı ………. yönüne yığarlar.” İfadesinde noktalı yerlere gelecek olan kelime ikilemesi nasıl                                                                                                                              

olmalıdır?

 A)  doğu - batı                 B) güney - kuzey 

C)   kuzey – batı              D) güney – doğu

 

20)  İnebolu' dan Kastamonu'ya cephane taşırken, Kastamonu Kışlası önüne kadar gelmiş, mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olan kadın kahramanımız kimdir?

A)  Halime Çavuş             B) Gördesli Makbule  

C)Şerife Bacı                   D)Erzurumlu Kara Fatma

 

21)    I. Doğu       II. Güneydoğu              III. Sis

Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Ana yön - hava olayı - ara yön

B) Hava olayı - ara yön - ana yön

C) Ana yön - ara yön - ara yön

D) Ana yön - ara yön - hava olayı

 

22 ) İstanbul, Boğazlar bölgesi ve Doğu Trakya hangi antlaşmayla savaş yapılmadan kurtarılmıştır?

 

A) Ankara Antlaşması  

B) Balkan Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması  

       D) Lozan Antlaşması

23) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız. (18 puan)

 

Lozan

özelliklerden

hava durumunu

yön

kroki

dini bayramlar

Çığ

beşeri

nüfus cüzdanı

1. Yetenekler insanları birbirinden ayıran ……………………………… dir.

2. Büyüklerimizin  doğum  tarihlerini  öğrenmek  için …………………   …………………………… bize  doğru  bilgi  verir.

3. Kültürel ögelerden ……………………  ……………………………… bir araya gelmemizi sağlar.

4. …………………… Antlaşması ile ülkemizin bağımsızlığı diğer devletlerce kabul edildi.

5. ……………………………herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre nerede olduğunu belirtir.

6. Bir  yerin  kuşbakışı görünüşünün  ana  hatlarıyla  ölçülmeden  kabataslak  çizimine …………………….denir.

7. Herhangi  bir  yerde,  bir  günde  meydana  gelen  hava  olayları, o yerin ……………………… …………………………gösterir.

8. Çevremizdeki fabrikalar, köprüler, binalar ……………………………  unsurlardır.

9. Dik  yamaçlarda  biriken  kar  kütlesinin  düşmesi sonucu………………………meydana gelir.

 

      24)  Yön  bulmada  kullanılan  yöntemlerden  altı  tanesini  yazınız. (6  puan)

   I……………………………………………………………………………

   II…………………………………………………………….……………

  III………………………………………………….….………………

   IV…………………………………….…………….………….…………

   V……………………………………………………………………………

  VI………………………………………………………………………..

 

    25) Ara ve ana yönleri yazınız.(5 p )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26 ) Kurtuluş savaşında yer alan kahramanlarımızdan 2 erkek   3 kadın  isim belirtiniz?(5 p)

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

 

 

   Test soruları 3’er  puandır.              BAŞARILAR