4.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2017-2018

4.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2017-2018 dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2017-2018
Kategori 4. Sınıf TEOG
Gönderen levolii
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 20.85 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

YÜCETEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 ÇANKAYA

  2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Yılsonu 4. sınıflar zümre öğretmenler toplantısı 04.06.2018 Pazartesi günü 4-E Sınıfında saat 09.00’ da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

  Arz ederim.

09.06.2017

                                                      Ahmet DALKIRAN

4. Sınıflar Zümre başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama.

2-Gündem maddelerinin okunması.

3-Birinci dönem ve ikinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.

4-2017-2018 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi.

5-Müfredat programının uygulanmasına yönelik çalışmalarının değerlendirilmesi.

6-Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi.

7-Konuların bitirilip bitirilemediği, bitirilememiş ise nedenleri.

8-Uygulamada karşılaşılan güçlükler.

9-Ölçme ve değerlendirmede izlenilen yöntemler.

10-Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.

11-Dilek ve temenniler.

…./06/2018

…………………..

YÜCETEPEİLKOKULUMÜDÜRÜ

 

2016-2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI

YÜCETEPEİLKOKULU4.SINIFLAR YILSONUZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ    :4-E SINIFI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ :12.06.2017

TOPLANTI SAATİ    :09:00

TOPLANTIYA KATILANLAR :

1-Müdür Yardımcısı    : …………………….

2- 4/A Sınıfı Öğretmeni   :…………………….. 3- 4/B Sınıfı Öğretmeni                                          :…………………............

4-4/C Sınıfı Öğretmeni   :…………………………

5-4/D Sınıfı Öğretmeni   :…………………………

6-4/E Sınıfı Öğretmeni   :…………………………

     

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

 

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA:

Dördüncü Sınıf Zümre öğretmenler Kurulu 04.06.2018 Pazartesi günü saat 09:00 da 4-E Sınıfında Müdür Yardımcısı ……………………..başkanlığında toplandı.. Toplantıda bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

 

2-GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI:

Toplantı gündem maddeleri Zümre Başkanı Ahmet DALKIRANtarafından okundu. Başka gündem maddesi eklemek isteyen olup olmadığını sordu. Başka gündem maddesi eklemeye gerek görülmedi                                                                                                                              

 

3-BİRİNCİ DÖNEM VE İKİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARLARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ:

Zümre Başkanı Ahmet DALKIRAN, birinci dönem ve ikinci dönemin başında yapılan zümre öğretmenler kurulunda alınan kararları okudu. Zümre öğretmenleri alınan kararların tamamına uyulduğunu ve hep birlikte gerçekleştirildiğini belirttiler.

 

4-2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ  GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ:

Söz alan 4/A Sınıfı Öğretmeni ………………..; çok yoğun ve yorucu bir yıl geçirdiklerini, öğrencilerin de bu yoğun tempoda yorulduğunu ancak çalışmalarımızın sonucunda bütün öğrencilerin derslerde başarı göstererek mezun olduklarını, bu durumun da bizleri memnun ettiğini gezi ve gözlemlerin yapıldığını söyledi.                                                                                                                                                      

4/B Sınıfı Öğretmeni …………;  bütün dersler programa ve zümre kurallarına uygun olarak işlenmiş ve geziler yapılmıştır. Dedi.

4/C Sınıfı Öğretmeni ……………; derslerimiz programa uygun olarak işlenmiş olup okulda yapılan sosyal çalışmalarda görev alınmış, Geziler  yapılmıştır, Dedi.

4/D Sınıfı Öğretmeni ………………..;4.Sınıflar zümre olarak dersleri haftalar ile uyumlu olarak zamanında tamamladık. Her sene olduğu gibi bu yıl da sosyal etkinlikleri düzenli olarak yaptık. Verimli, güzel bir yıl geçirdik.

4/E sınıfı öğretmeni Zümre Başkanı Ahmet DALKIRAN; yıl içinde derslerimiz ders programına uygun olarak işlenmiş olup milli bayramlarla ilgili kutlama çalışmalarına katılmış bulunmaktayız. Bütün dersler programa ve zümre kararlarına uygun olarak işlenmiş ve geziler yapılmıştır. Okulda yapılan sosyal çalışmalarda görev alınmıştır. Dedi.

 

5-MÜFREDAT PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

    4-ASınıfı Öğretmeni:……………..müfredat programının uygulanmasında özellikle matematik konularının çok fazla olduğunu ve sürenin yetersiz kaldığını, yine sosyal bilgiler dersi için Kurtuluş Savaşı konularını çok kısa sürede işlemek mecburiyetinde kaldıklarını söyledi. Matematik kitabının çok kullanışsız ve soruların az olduğunu belirtti.

4-B Sınıfı Öğretmeni ;………………………Bazı kitapların gelmediğini bazı kitapların geç geldiğini ve kılavuz kitabının olmadığını söyledi.Bunu dışında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.

 

6-ÖĞRENCİLERİN DERSLERDEKİ BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının değerlendirilmesine geçildi. Söz alan 4/C Sınıfı Öğretmeni ………………;Öğrencilerin derslerinde oldukça başarılı olduklarını, yıl sonu itibariyle bütün sınıflarda başarısız öğrenci bulunmadığını ve bütün öğrencilerin mezun olduklarını belirtti.  Öğrencilerin başarısının öğretmen-veli-öğrenci işbirliğiyle sağlandığını söyledi.

 

7-KONULARIN BİTİRİLİP BİTİRİLEMEDİĞİ, BİTİRİLEMEMİŞ İSE SEBEPLERİ:

Bütün öğretmenlerimizin her ders için konuları zamanında bitirdikleri görüldü. Ders kesim raporlarının doldurularak okul idaresine teslim edilmesi gerektiği hatırlatıldı

 

8-UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER:

Derslerin işlenişinde önemli güçlüklerle karşılaşılmamıştır. Ancak bazı öğrenciler kitap, defter, cetvel, sözlük gibi araç ve gereçlerini getirmemeleri ve velilerin de buna duyarlılık göstermemeleri kendilerini etkilemiştir. Bu gibi durumlarda öğretmen tarafından o eksikler giderilmeye çalışılmıştır. Sınıflarımızda bilgisayar, projeksiyon sistemi gibi teknolojik araçlardan etkin bir şekilde yararlanılmıştır.

9-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE İZLENİLEN YÖNTEMLER:

4/B Sınıfı Öğretmeni ……………………; her dönem ve her ders için yazılı değerlendirmelerin  zümre kararlarında alındığı gibi  sınıflarda yaptırıldığını ve değerlendirildiğini söyledi.

4/A  Sınıf Öğretmeni …………………;   Sınıf içi ders etkinliklerine katılımın değerlendirildiğini söyledi.

4/E Sınıf Öğretmeni Edip SEVİM; Yazılı değerlendirmelerin çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma ve klasik olarak yapıldığı söylendi. Yazılı kâğıtlarının idareye teslim edildiğini belirtti.

Müdür Yardımcısı ……………; Sınav evraklarının mutlaka okul idaresine teslim edilmesi gerektiğini eksikler var ise tamamlanmasını istedi.

10-Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi:

4/E sınıfı öğretmeni ……………..; Sınıflarımızda büyük çapta davranış sorunu olan öğrenciler olmadığını söyledi. Birkaç küçük olay da öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ile çözülmüştür dedi. Diğer sınıflardan da davranış problemi olan öğrenciler olmadığı yönünde görüşler belirtildi

11-DİLEK VE TEMENNİLER:Çok verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Zümre Başkanı Ahmet DALKIRAN, bu durumun sonraki yıllarda da devam etmesini dilediğini belirtti. Bölge zümre toplantısında iletilmesini istedikleri herhangi bir konu olup olmadığını sordu.

4-D Sınıfı Öğretmeni………….;  söz alarak matematik konularının fazla olduğunu ve ünite sürelerinin az olduğunun iletilmesini istedi.

12-Kapanış: Başka söz alan öğretmenimiz olmadığı için Zümre Başkanı Ahmet DALKIRAN herkese teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

 

 

 

 

……………….  ……………  …………….…..

4-A Sınıfı Öğret.  4-B Sınıfı Öğret. 4-C Sınıfı Öğret.

 

 

 

 

………………  ……………..  ……………….

4-D Sınıfı Öğret.  4-E Sınıfı Öğret. Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

…../06/2018

……………..………

………..OKULU MÜDÜRÜ