4. Sınıf Müzik Kitabı Meb

4. Sınıf Müzik Kitabı Meb dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Müzik Kitabı Meb
Kategori 4. Sınıf Müzik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 9.6 M
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
Ön izleme

4

gùUHQFLdDO×üPD.LWDE×

DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI

…………………, 2016

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI ......................................................................: 5737 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR D‹Z‹S‹ .................................................................:  411 16.?.Y.0002.4236 

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

DİL UZMANI

Serdar ARHAN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANI

Özge ARICI

GÖRSEL TASARIM UZMANI

Osman YILDIRIM Nuran BOZTAŞ

REHBERLİK UZMANI Ömer Uğur AKSOY

ISBN 978-975-11-3644-2

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.03.2012 gün ve 1841 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 6766495 sayılı yazısı ile beşinci defa 1.321.906 adet basılmıştır.
 

GENÇLİĞE HİTABE

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk 


İÇİNDEKİLER

1.    İstiklâl Marşı’mızı Doğru Söyleyelim ...............................................................................9

2.    Sesleri Graf ikle Gösterelim .............................................................................................12

3.    Temel Müzik Yazı ve Ögelerini Öğrenelim .............................................................16

4.   


Sesler ve Temel Özellikleri .................................................................................................285. Ritim ve Ezgi Oluşturalım ......................................................................................................41

6.        Farklı Ritmik Yapılar .................................................................................................................45

7.        Dans Edelim....................................................................................................................................48

8.        Müziklerde Hız Değişiklikleri ..............................................................................................50

9.        Müzikte Gürlük Değişiklikleri ..............................................................................................55

10.   Belirli Gün ve Haftalarımız ..............................................................................................57

11.   Farklı Müzik Türleri ..................................................................................................................62

12.   Atatürk ve Müzik .....................................................................................................................66


KİTABIMIZI TANIYALIM-<3ǔ64ǔ3


) İstiklal Marşı’nı CD’den dinleyelim. Dinlerken aşağıda verilen tabloyu takip edelim. Hecelerin üç vuruş uzatıldığı yerleri işaretleyelim.

 B. İstiklal Marşı’nın sözlerini okuyalım ve ezberleyelim. Tabloda belirtilen nefes yerlerini şiir üzerinde de gösterelim.

İSTİKLÂL MARŞI

Söz: Mehmet Âkif Ersoy

Ezgi: Osman Zeki Üngör


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir,  o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım,  çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

                                                                                                      Tekerleme


                                                                                                       Metin ÇELİK

Arabaya binelim,

Hep birlikte gezelim.-<3ǔ64ǔ3:  “Hayvanlar” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkının ilk sözlerindeki hecelerin seslerini kalınlık ve inceliklerine göre işaretleyerek graf ikle

Vak vak vak

Ah ne güzel dalıyor Vak vak vak

Yolda köpek geziyor

Hav hav hav

Geçenleri süzüyor

Hav hav hav

Vız vız vız

Çiçeklere konuyor Vız vız vız

Evde kedi uyuyor

Mır mır mır

Hiç kimseyi duymuyor

Mır mır mır


HAYVANLAR

Metin Tufan

                         Suda ördek yüzüyor                           Kırda arı uçuyor


-<3ǔ64ǔ3" Dizeğin çizgilerinin renklerini inceleyelim. Renklere bakarak çizgi numaralarını renkli dairelerin içine yazalım.

-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki dizeğin çizgi ve aralık numaralarını yeşil dairelerin içerisine yazalım.

koyarız. Anahtarlar notaların dizek üzerindeki isimlerinin belirlenmesini sağlar. 

 

 

 


Ölçü: Müzikte belirli kurallarla bir araya getirilen notaların oluşturduğu gruba denir. Ölçü bir müzik eserinin en küçük birimidir. i Vuruş-Dörtlük Nota-Dörtlük Sus-Sekizlik Nota

Vuruş: Seslerin sürelerini ölçmek için elimiz veya ayağımızla yaptığımız, aşağı ve yukarı yöndeki eşit süreli harekete vuruş denir. Bir vuruş elin veya ayağın yukarıdan aşağıya bir defa inip kalkması arasında geçen süre olarak

!-<3ǔ64ǔ3"Siz de elinizle ya da ayağınızla bir vuruş yapınız.

Dörtlük Nota: Bir vuruşluk sürede söylenen veya çalınan nota değerine dörtlük nota denir.

Dörtlük Sus: Müzikte bir vuruş süresince susulması gerektiğini gösteren işarettir. Dörtlük sus ile dörtlük notanın süre değerleri birbirine eşittir.

Sekizlik Nota: Yarım vuruşluk sürede söylenen veya çalınan nota değerine sekizlik nota denir. İki tane sekizlik notanın toplam süresi bir tane dörtlük notaya eşittir.

-<3ǔ64ǔ3"Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız. A) Sekizlik nota kaç vuruştur?

B)     Dörtlük nota kaç vuruştur?

C)     Yandaki işaretin yanına süre değerini ve adını yazınız.


-<3ǔ64ǔ3"“Küçük Fidan” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arkadaşlarımızla birlikte söyleyelim.

KÜÇÜK FİDAN

Salih Aydoğan

Top oynarken dikkat et,                                  Sana kalem olurum,

Kırma dalımı.                                                      Defter olurum.

Koparma hiç yaprağımı,                                  Büyütürsen çiçek açar,

Yakma canımı.                                                    Meyve olurum.

)  “Küçük Fidan” adlı şarkının ölçü belirteci aşağıdakilerden han-

-<3ǔ64ǔ3"“Kuşların Dili” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arkadaşlarımızla birlikte söyleyelim.

KUŞLARIN DİLİ

Faik Canselen

Cik cik cik

Şen kuşlar öter.

-<3ǔ64ǔ3" “Bir (İ)ki Üç” adlı şarkıyı öğrenelim ve sınıfta arkadaşlarımızla birlikte söyleyelim.

BİR (İ)Kİ ÜÇ

Ziya Aydıntan

          1. Sözler                                                                  2. Sözler

           Bir (i)ki üç say.                                                      Bu ritme uy.

Ritmi var bak.                                                                           Bir i(ki) üç say.

Blok flütte fa-sol-la seslerinin yerlerini öğrenelim.

SOL SESİ: “Sol” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.


* Yandaki çizimde görülen f lüt üzerindeki ses deliklerinden koyu renkli olanlar parmakla ka-

patılmalıdır. Açık renkli olanlar ise açık bırakılmalıdır.

-<3ǔ64ǔ3"Aşağıdaki dizekler üzerindeki  “sol” seslerini blok f lütümüzle çalalım. “Sol” seslerini blok fl ütümüzle çalarken notaların vuruşlarını ayağımızla yapalım.

LA SESİ: “La” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.

FA SESİ: “Fa” sesi blok flütle aşağıdaki gibi çalınır.


!-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki tekerlemeleri ve 40. sayfaya kadar olan şarkıları blok f lütümüzle çalalım.

AH NE SÜSLÜ KELEBEK

Tekerleme


Ah ne süslü kelebek.

Üstü mavi, al benek.

Aman tutsam şunu ben, Hemen uçup gitmeden.

YAĞ YAĞ YAĞMUR

Tekerleme

                                                                Yağ yağ yağmur,                                     


Teknede hamur,

Tarlada çamur, Ver Allah’ım ver,

Sicim gibi yağmur.

BULUT OLSAM

Salih Aydoğan

Havada bir top bulut olsam

Ne güzel parasız dolaşırdım.

NE İSTER

Ömer Faruk Yurtoğlu

Gıt gıt gıdak yem ister.

Miyav miyav ne ister?

Hav hav hav hav et ister.

Vak vak kardeş ne ister?

Cik cik cik cik yem ister Vız vız vız vız ne ister?

Küçük kuzu ot ister.

Karakaçan ne ister?


-<3ǔ64ǔ3" “Uç Uç Böceğim” adlı tekerlemenin boş bırakılan ölçülerindeki nota değerlerini belirleyip yazalım.-<3ǔ64ǔ3"Aşağıdaki ezginin solfejini yapalım. Ezgi için ritim kalıbı oluşturarak çalışma kitabımıza yazalım. Ezginin solfejini yaparken oluşturduğumuz ritim kalıbını çalalım.

-<3ǔ64ǔ3"“Üç Nota” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıya uygun ritim kalıbı oluşturalım. Şarkıyı bu ritim kalıbını çalarak söyleyelim.

ÜÇ NOTA

Selçuk Yıldırım

          Besim Akkuş

1. El ele vermiş, sıraya girmiş.        2. El ele vermiş, sıraya girmiş. Yan yana gelmiş üç nota.            Arkadaş olmuş la, sol, fa. -<3ǔ64ǔ3" “Bahar” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıya uygun ritim kalıbı oluşturalım.

BAHAR


Söz: Barış Arda Şendağ

Müzik: Mehmet Akpınar

Kışın ne güzel yağar,

Yumuşacık güzel kar.

Her yeri pamuk kaplar,


-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki ezgilerin boş bırakılan ölçülerini “fa, sol, la” notalarını kullanarak tamamlayalım. Oluşturduğumuz ezgileri sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.


-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki verilmiş olan ölçülerin ölçü belirteçlerini yazalım. 5/8’lik ölçü belirteci olan ölçüyü işaretleyelim.

a)                                                                                                                                           c)

b)                                                                                                                                          d)

-<3ǔ64ǔ3"Aşağıdaki ölçüleri öğrendiğimiz nota değerlerini kullanarak 5/8’lik ölçü kuruluşuna göre tamamlayalım.

-<3ǔ64ǔ3"Aşağıdaki 5/8’lik ölçü belirteçli (ritimli) türküyü vuruşlarına dikkat ederek seslendirelim.

EVLERİNİN ÖNLERİ SARI KARINCA

                                        Türkü


    Yöresi: Balıkesir

Evlerinin önleri sarı karınca.

Aman sarı karınca.

Oynan gızlar oynan bayram gelince.

Aman bayram gelince.

-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki 5/8’lik ölçü belirteçli (ritimli) şarkıyı vuruşlarına

YURDUMDA


Mahir Dinçer

1. Tohumlar f idana,  2. Yuvadır kuşlara, Fidanlar ağaca,       Örtüdür toprağa,

Ağaçlar ormana,

Dönmeli yurdumda.

1.

                 Hav hav hav!                         El çırpılır.

               Benim cici köpeğim.              Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.

                 Hav hav hav!                         El çırpılır.

                Köyümü bekle.                   Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

                Sana kemik vereyim            Kemik veriliyormuş gibi yapılır.

                  Gel biraz da seveyim          Bir elle köpek okşanıyormuş gibi yapılır.

               Benim cici köpeğim.              Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.


                Köyümü bekle.                   Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

2.

                Hav hav hav!                         El çırpılır.

               Benim cici köpeğim.              Ellerle yanaklar okşanıyor gibi yapılır.

                Hav hav hav!                         El çırpılır.

               Evimi bekle.                         Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.

            Taştan sopadan korkma.       Eller bele konarak cesurca dik durulur.

               Yabancıyı hiç sokma.           Parmakla hayır diyormuş gibi yapılır.

               Saldır, havla, bırakma.       El çırpılır.

               Evimi bekle.                         Parmakla tembih ediliyormuş gibi işaret yapılır.


 Aşağıdakilerden hangisi çabuk hızı ifade eden müzik terimidir?


a) Sol anahtarı       b) Allegro   c) Ölçü Çizgisi       d) Moderato  Aşağıdakilerden hangisi yavaş hızı ifade eden müzik terimidir?

a) Dizek               b) Ölçü c) Adagio            d) Moderato

 Aşağıdakilerden hangisi orta çabukluktaki hızı ifade eden müzik terimidir?

a) Moderato  b) Ölçü belirteci   c) Bitiş çizgisi         d) Allegro -<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki şarkıyı öğrenelim ve çabuk hızda söyleyelim.

HAYDİ BİLİNİZ


-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki şarkıyı öğrenelim ve orta hızda söyleyelim.

MEVSİMLER


Bir yılda tam dört mevsim.

Hepsi de ayrı isim.

Gel birlikte sayalım.


Takalım birer isim.

Sefai Acay

İlkbahar yaz sonbahar Kış gelince kar yağar. Haydi haydi evine,

Her tarafta soğuk var.


-<3ǔ64ǔ3" Aşağıdaki türküyü öğrenelim ve yavaş hızda söyleyelim.

GELİN AYŞE

Türkü

Koyun gelir yata yata

Çamurlara bata bata

 

Gelin Ayşe’m suya gitmiş Yosunları tuta tuta

Aman Ayşe’m yaman Ayşe’m

Dağlar başı duman Ayşe’m

Müziklerin hangi hız ile seslendirilecekleri dizek başında belirtilir ancak anlamlarına göre bazen müzikleri giderek yavaşlayarak ya da çabuklaşarak seslendirmek gerekebilir. Bu bölümler müzik üzerinde kelimelerle gösterilir. Müzik dilinde giderek çabuklaşmayı ifade eden ritim terimine “Accelerando” (okunuşu: accelerando) giderek yavaşlamaya, “Ritardando” (okunuşu: ritardando) denir.

-<3ǔ64ǔ3" “Oyun” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim. Şarkıdaki hız değişikliklerinin olduğu bölümleri sözler üzerinde işaretleyelim.

OYUN

                                        Söz: Hasan Toraganlı

Müzik: Johannes Brahms-<3ǔ64ǔ3"“Kuşların Dili”  adlı şarkının sözlerinde harfl er bazı yerlerde gittikçe büyüyerek bazı yerlerde ise gittikçe küçülerek yazılmıştır. Bu değişiklikler şarkının hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Açıklayalım ve bunlara dikkat ederek şarkıyı söyleyelim.
-<3ǔ64ǔ3" “Cumhuriyet Marşı”nı anlamına uygun olarak birlikte seslendirelim.

CUMHURİYET MARŞI


Zati Arca

Cumhuriyet, cumhuriyet, En güzel şey hürriyet.

Nice zahmet, nice emek

-<3ǔ64ǔ3" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bizim için anlam ve önemini açıklayalım.

İstemihan Taviloğlu

El ele verelim tral lal lal lal la


Güneşe erelim tral lal lal lal la Şarkılar söyleyelim, Haydi çocuklar.

Yıldızlar uyansın gülüşümüzden,

Çiçekler boyansınlar sevincimizden, Rengârenk bayram olsun, 23 Nisan.

El ele verince tral lal lal lal la

Güneşe erince tral lal lal lal la Şarkılar söyleyince İşte çocuklar.

Yıldızlar uyandı gülüşümüzden,

Çiçekler boyandılar sevincimizden, Rengârenk bayram oldu, 23 Nisan.


Kişi Numarası

Dinlediği Müzik Türü

En Çok Dinlediği Müzik Eserinin Adı

Mesleği

Yaşı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 


* Anketten elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

-<3ǔ64ǔ3" “Bayrağım” marşını anlamına uygun olarak birlikte seslendirelim.

BAYRAĞIM


-<3ǔ64ǔ3" “Atatürk Çocukları” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim.

-<3ǔ64ǔ3" “Atatürk” adlı şarkıyı birlikte seslendirelim.

ATATÜRK

                                                                                                                        Söz: Hasan Ali Yücel

 Müzik: Hasan Toraganlı


Türk’ü ölümden O’dur kurtaran. O’dur yeniden Türklüğü kuran.

Yaptığı ordu, düşmanı kovdu. Ulusu, yurdu O’dur yaratan.

Bu memleketi, Cumhuriyeti,

Canıyla etti bize armağan.