4.sınıf matematik ev ödevi etkinlik çalışması 26 eylül

4.sınıf matematik ev ödevi etkinlik çalışması 26 eylül dosyası 11-07-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.sınıf matematik ev ödevi etkinlik çalışması 26 eylül
Kategori 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen my68
Eklenme Tarihi 11-07-2019
Boyut 111.56 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

                          

           DÖRT BASAMAKLI DOĞAL SAYILARDA SAYI VE BASAMAK DEĞERİ

1. Aşağıdaki doğal sayıların sayı ve basamak değerlerini yazarak okunuşlarını altlarına yazıyla yazınız.


 5 2 6 7      Sayı  Değeri       Basamak Değeri           

                   … 7……            …7 x 1 = 7…..

                  ….6…..           ….6 x 10 = 60 ….

 

                  …2….          …2 x 100 = 200 …

                   …5…          …5 x 1000 = 5000…

            ….Beş bin iki yüz altmış yedi….

 

 8 0 2 3      Sayı  Değeri               Basamak Değeri

                    …………….…  ……………………………….…

 

                             …………….…            ……………………………….…

                   .

                     …………….…                 …………………………...….…

 

                    …………….…   ……………………..……….…

Sayı okunuşu :………...…………………………

 

 7 9 0 0      Sayı  Değeri              Basamak Değeri

                    …………….… ……………………….……….…

 

                             …………….…            ……………………………….…

                   .

                     …………….…                 ……………………...……….…

 

                    …………….…   ………………………..…….…

Sayı okunuşu :………...…………………………

2 0 1 6      Sayı  Değeri           Basamak Değeri

                    ………….……….… ………..…..……….……….…

 

                             ……………..…….…     ……………….…….……….…

                   .

                     ………………….…       ……..…...………………….…

 

                    …………………..…  ………………..…………….…

Sayı okunuşu :………...…………………………

 

6 8 2 7      Sayı  Değeri             Basamak Değeri

                    …………….… ………………………..…….…

 

                             …………….…            …………………….……….…

                   .

                     …………….…                 …………………………….…

 

                    …………….…   ……………………….…….…

Sayı okunuşu :………...…………………………

 

4 5 0 5      Sayı  Değeri            Basamak Değeri

                    …………….… ……………………………….…

 

                             …………….…            ……………………………….…

                   .

                     …………….…                 …………………………….…

 

                    …………….…   …………………….……….…

Sayı okunuşu :………...…………………………


 

BEŞ BASAMAKLI DOĞAL SAYILARDA SAYI VE BASAMAK DEĞERİ

1. Aşağıdaki doğal sayıların sayı ve basamak değerlerini yazarak okunuşlarını altlarına  yazıyla yazınız.


  7 9 0 2 6      Sayı Değeri    Basamak Değeri             

                        ……6…..…            ….6 x 1 = 6………….                                

                                       ...2……             ….2 x 10 = 20 …….                                   

                                       0……            ….. 0 x 100 = 0 ……                                    

                                       ……1…….           ……9 x 1000 = 9000 …..                                     

                                      7……            …… 7 x 10 000 = 70 000 ….                                

         Sayının okunuşu :…..Yetmiş dokuz bin yirmi altı………

 

  6 2 5 4 8      Sayı Değeri                 Basamak Değeri             

                        …….…..…            ……………………………………………………….………….                                

                                       ....……             ……………………………………………………….………….                                 

                                       .……            ……………………………………………………….………….

                                       …….…….           ……………………………………………………….………….                                 

                                      .……            ……………………………………………………….………….

 

          Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

  4 0 2 7 9      Sayı Değeri                 Basamak Değeri             

                        …….…..…            ……………………………………………………….………….                                

                                       ....……             ……………………………………………………….………….                                 

                                       .……            ……………………………………………………….………….

                                       …….…….           ……………………………………………………….………….                                 

                                      .……            ……………………………………………………….………….

 

Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

  1 0 7 0 5      Sayı Değeri                 Basamak Değeri             

                        …….…..…            ……………………………………………………….………….                                

                                       ....……             ……………………………………………………….………….                                 

                                       .……            ……………………………………………………….………….

                                       …….…….           ……………………………………………………….………….                                 

                                      .……            ……………………………………………………….………….

 

Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

  4 4 4 4 4      Sayı Değeri                 Basamak Değeri             

                        …….…..…            ……………………………………………………….………….                                

                                       ....……             ……………………………………………………….………….                                 

                                       .……            ……………………………………………………….………….

                                       …….…….           ……………………………………………………….………….                                 

                                      .……            ……………………………………………………….………….

 

Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

 

   

    8 1 5 3 7       Sayı Değeri                 Basamak Değeri             

                        …….…..…            ……………………………………………………….………….                                

                                       .……             ……………………………………………………….………….                                 

                                       .……            ……………………………………………………….………….

                                       …….…….           ……………………………………………………….………….                                 

                                      .……            ……………………………………………………….………….

 

 

Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

 

ALTI BASAMAKLI DOĞAL SAYILARDA SAYI VE BASAMAK DEĞERİ

1. Aşağıdaki doğal sayıların sayı ve basamak değerlerini yazarak okunuşlarını altlarına  yazıyla yazınız.

 7 9 5 0 2 6        Sayı Değeri    Basamak Değeri             

                          ……6…..…            ….6 x 1 = 6………….                                

                                         ...2……              ….2 x 10 = 20 …….                                   

                                         0……           ….. 0 x 100 = 0 ……                                    

                                         ……5…….           ……5 x 1000 = 5000 …..                                     

                                         9……         …… 9 x 10 000 = 90 000 ….           

                                         …..7 …….        ……7 x 100 000 = 700 000 ….

 

          ………………Yedi yüz doksan beş bin yirmi altı……………………………….

 

 

5 0 8 3 9 6        Sayı Değeri        Basamak Değeri             

                          ………..…            ……….…………….………….…….                                

                                         ...……              ……………………. …..…….                                   

                                         ………             ….. …………………..…...……                                    

                                         ……….               ………………………….….…..                                     

                                         ………              ………………………….….…..                                                          

                                        ..…….             ………………………….….…..                                     

 

  Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

 

 

8 3 6 2 5 9        Sayı Değeri        Basamak Değeri             

                          ………..…             ……….…………….………….…….                                

                                         ...……                ……………………. …..…….                                   

                                         ………             ….. …………………..…...……                                    

                                         ………….               ………………………….….…..                                     

                                         ………              ………………………….….…..                                                          

                                         ..…..…….             ………………………….….…..                                     

 

          Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

4 6 9 1 0 5        Sayı Değeri        Basamak Değeri             

                          ………..…            ……….…………….………….…….                                

                                         ...……              ……………………. …..…….                                   

                                         ………             …..…………………..…...……                                    

                                         ………….               ………………………….….…..                                     

                                         ………              ………………………….….…..                                                          

                                        ..…….             ………………………….….…..                                     

 

Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

 

 

1 0 0 7 8 9        Sayı Değeri        Basamak Değeri             

                          ………..…            ……….…………….………….…….                                

                                         ...……              ………………………… …..…….                                   

                                         ………             ….. …………………..…... ……                                    

                                         ……….               …………………………. ….…..                                     

                                         ………              …………………………. ….…..                                                          

                                        …..…….             …………………………. ….…..              

 

   Sayının okunuşu :……………………………………………………………………

                 

                                      YER KABUĞUNDA NELER VAR

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına

“Y” yazınız.

1. (.....) Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu kaya, taş ve topraktan meydana gelir.

2. (.....) Yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak, kaya ve taş parçalarına maden adı verilir.

3. (.....) Madenler teknoloji ve sanayide ayrıca birçok eşyanın yapımında hammadde olarak kullanılır.

4. (.....) Geçmişte yaşanmış canlıların kalıntı ve izleri, fosilleri oluşturur.

5. (.....) Yer kabuğunun derinliklerinde, çeşitli doğal etkenlerle oluşan ve ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?

   A) maden        B) kayaç              C) mineral            D) taş

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

   A) Demir      B) Bakır              C) Elmas            D) Çakıl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ekonomik değeri olan kayaç ve  minerallere ne ad verilir?

   A) toprak      B) maden     C) tuz             D) altın

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz?

   A) Renk          B) Sertlik            C) Parlaklık            D) tat

 

9. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?

    I. Isınma ve soğuma           II. Akarsular ve rüzgâr        III. Yer sarsıntıları

   A) I                 B) I, II            C) II                    D) I, II, III 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Kayaçlar nasıl oluşmuştur?

A)Toprağın sıkışması sonucunda   B)Magmanın soğuyup katılaşması ile

C)Rüzgarın etkisiyle     D)Yağmurun etkisiyle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Aşağıdaki madenlerden hangisi yer altından çıkarıldıktan sonra doğrudan kullanılır?

A)Demir  B)Bakır  C)Altın  D)Kömür

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. “çakıl-kaya-kayaç-taş-kum”

Yukarıdaki oluşumların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Kayaç-kaya-taş-çakıl-kum    B)Taş-kaya-kayaç-çakıl-kum

C)Taş-çakıl-kayaç-kaya-kum    D)Kum-çakıl-taş-kaya-kayaç

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.Taşların yapısını oluşturan mineraller taşların hangi özelliğinde belirleyici değildir?

A)Renk  B)Sertlik  C)Büyüklük  D)Aşınma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.Aşağıdakilerden hangisi altın, gümüş, elmas gibi madenleri değerli kılan özelliklerden değildir?

A)Doğada az bulunma    B)Rengini ve parlaklığını kaybetmeme

C)Kolay elde etme     D)Dış etkenlerle özelliğini kaybetmeme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.Kayaçları oluşturan maddelere ne ad verilir?

A)Mineral  B)Maden  C)Kum  D)Taş

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.Büyük taş kütlelerine ne ad verilir?

A)Mineral  B)Maden  C)Taş   D)Kayaç

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.Hangi seçenekte toprağın önemi daha iyi vurgulanmaktadır?

A)Bitkilerin yaşaması için toprak gereklidir       B)Hayvanların yaşaması için toprak gereklidir

C)İnsanları yaşaması için toprak gereklidir       D)Tüm canlıların yaşaması için toprak gereklidir

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.Toprak kayaçların ufalanıp parçalanması sonucu oluşmuştur. Toprağın oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A)Yağışların ve rüzgarın B)İnsanların   C)Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının    D)Bitkilerin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.Aşağıda verilen madenlerin kullanım alanlarına ait örnekleri yanlarındaki boşluğa yazınız.

 

ALTIN: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

BOR: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

MERMER: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DEMİR: …………………………………………………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.Verilen görselleri adları ile eşleştiriniz.

 

 

 

                                     

 

 

 

 

1