4.sınıf matematik çalışma yaprakları ve konu tarama testleri

4.sınıf matematik çalışma yaprakları ve konu tarama testleri dosyası 30-01-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.sınıf matematik çalışma yaprakları ve konu tarama testleri
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen ferizet
Eklenme Tarihi 30-01-2018
Boyut 547.45 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

C)

CK016

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK016

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | VERİ | SÜTUN GRAFİĞİ

2.

Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aytır.

3.o

Yaz mevsiminin sıcaklık ortalamasıC dir.

4.

Mayıs ve ayı sıcaklık ortalamalarıeşittir.

5.o

Şubat ve temmuz ayı ortalama sıcaklık farkıC dir.

6.o

Okulların açıldığı ayın sıcaklık ortalamasıC dir.

7.                   En az oyu Okan en fazla oyu Can almıştır.

DoğruYanlış

8.                   Burcu’ya oy veren 3 öğrenci oyunu Can’a verseydi, sınıf başkanı Can seçilirdi.

DoğruYanlış

Herkes oy kullandığına göre sınıf mevcudu 26 kişidir.

9.                   Herkes oy kullandığına göre sınıf mevcudu 26 kişidir.

DoğruYanlış

10.                Okan ile Oya’nın aldıkları toplam oy Burcu’nun aldığı oydan daha azdır.

DoğruYanlış

MAT4 CK017

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK017

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | ÖLÇME | UZUNLUKLARI ÖLÇME

1.  Verilen eski ölçülerin yerine kullandığımız yeni ölçüleri eşleştiriniz.

A)   Arşın, endaze ve kulaç         1) Miladî takvim

2)  Metre

B)   Okka

3)  Kilogram

C)   Hicrî takvim

Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.

2.  1 Ocak 1925’de miladi takvim kullanılmaya başlandı.

DoğruYanlış

3.  Ölçüler Kanunu 26 Mart 1931’de yürürlüğe girdi.

DoğruYanlış

4.  Ölçülerle ilgili yasanın çıkarılmasının nedeni; uluslararası ölçülerle ülkemizde kullanılan ölçüler arasında birlik sağlamaktı.

DoğruYanlış

5.  Ölçüler kanunu ile Güneş’in batışına göre ayarlanan saat yerine Güneş’in doğuşuna göre ayarlanan saat kabul edildi.

DoğruYanlış

6.  Diğer ülkelerle farklı ölçüleri kullanmamız aramızdaki resmî ve ticarî ilişkileri kolaylaştırıyordu.

DoğruYanlış

7.  Cumhuriyetin ilk yıllarında ağırlık ölçüsü olarak arşın kullanılıyordu.

 

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK018

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

1.  İşlemleri zihinden yaparak uygun sonuçlarla eşleştiriniz.

A)   374 + 200    1) 4841

2)     568

B)   68 + 500

3)     574 C) 2752 + 700

4)     7692

                         D) 3941 + 900                   5) 5811

6) 3452

E)   5011 + 800

F)   7092 + 600

2.  876 erkek öğrencisi bulunan okulda kız öğrenciler erkek öğrencilerden 100 fazladır. Okulda kaç kız öğenci vardır?

3.  7325’in 600 fazlası kaçtır?

4.  Parktaki çınar ağacı, çam ağacından 300 yıl daha erken dikilmiş. Çam ağacı 805 yaşında olduğuna göre çınar kaç yaşındadır?

5.  Cumhuriyetin 100. yılı hangi yılda kutlanacaktır?

6.  Bir inek bir filden 4535 kg daha hafiftir. İnek 400 kg geldiğine göre filin kütlesi kaç kg’dır.

7.  Bir televizyon 1150 YTL’dir. Bilgisayar televizyondan 600 YTL

 

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK019

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.

1.  875 YTL maaş alan birisi 300 YTL’sini ev kirası olarak verirse geriye 575 YTL’si kalır.

DoğruYanlış

2.  948 insanın yaşadığı köyde kadınların sayısı 500 ise erkeklerin sayısı kadınların sayısından 52 fazladır.

DoğruYanlış

3.  821’in 200 eksiğinin 300 fazlası 921’dir.

DoğruYanlış

4.  Yarısının 300 fazlası 586 olan sayı 570’tir.

DoğruYanlış

5.  n < 627 – 400 eşitsizliğinden en büyük “n” sayısı 227’dir.

DoğruYanlış

6.  İşlemleri zihinden yaparak uygun sonuçlarla eşleştiriniz.

A)   666 - 400     1) 367

2)     82

B)   452 - 300

3)     266 C) 525 - 200

4)     152

                         D) 901 - 600                      5) 301

6) 325

E)   867 - 500

F)   782 - 700

7.  948 – 500 işleminin sonucu kaçtır?

8.  Yarısı 225 olan sayısının 200 eksiği kaçtır?

MAT4 CK020

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK020

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yi işaretleyiniz.

1.                   Kare şeklindeki bir kağıt parçasını 8’e katlayarak yaptığımız açı ölçer, standart açı ölçerdir.

DoğruYanlış

2.                   Standart olmayan açı ölçerlerle yapılan ölçme sonuçları farklılık gösterir.

DoğruYanlış

3.                   Nesnelerin uzunluğu, sıvıların miktarları ölçüldüğü gibi açıların büyüklüğü de ölçülebilir.

DoğruYanlış

4.                   Dilimli standart olmayan açı ölçerdeki dilim sayısı arttıkça ölçülen açının ölçüm sonucu küçülür.

DoğruYanlış

5.                   Berke’nin yaptığı açı ölçerlerden hangisi 8 dilimlidir?

6.                   Hangi açının ölçüm sonucu yanlış verilmiştir?

7.                   Standart açı ölçerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)                Farklı dilimlere sahip açı ölçerle yapılan ölçüm sonuçları birbirinden farklıdır.

B)                Açı ölçerdeki dilim sayısı arttıkça ölçüm sonucu olan dilim sayısı da artar.

C)                Standart olmayan açı ölçerler mühendisler tarafındna en çok tercih edilen açı ölçerlerdir.

D)                Açıların doğru ölçülebilmesi için standart açı ölçere gereksinim vardır

MAT4 CK021

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK021

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

Cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükler yazınız.

1.

Açı ölçüsü birimidir.

2. Bir açının ölçüsünü belirlemek veya ölçüsü verilen bir açıyı çizmek

kullanılır.

3.o                                                    o       o            o

ile 30 , 45 , 60 ve 90 lik açıları çizebilir ve

ölçebiliriz.

4.                       o

Ölçüsü “90 ” olan açıya

5.                       o   o

Ölçüsü “0 ile 90 ” arasında olan açılara

6.                       Tanımlara uyan açıları eşleştiriniz.

A)   “90o” lik açı        1) Dar açı

B)   “0o ile 90o” arasındaki açılar  2) Doğru

açı

C)   “90o ile 180o” araısndaki açılar        3) Dik açı

D)  “180o” lik açı      4) Geniş

açı 7. Ölçüsü verilen açılardan hangisi dar açıdır?

B)

C)

8. Ölçüsü bir doğal sayı olan en küçük geniş açı ile bir dar açının ölçüleri toplamı 133o ise dar açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 42B) 51C) 41D) 46

9.             

                                 A) 5                   B) 7                   C) 6                   D) 8

MAT4 CK022

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK022

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

1.

A)   İki kenarı, bir köşesi vardır.

B)   Geniş açıdır.

C)   Dik açıdan küçüktür.

2. Aşağıda 45o lik bir K açısının çizim sırası karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır?

I.                              Bir K noktası alınır.

İşaretlenen noktayı, K noktası ile birleştiren ışın

II.                            çizilir.

III.                          K noktasını başlangıç kabul eden bir ışın çizilir.

Açı ölçer, ışın üzerine yerleştirilerek 45o açıklık IV.

işaretlenir.

A)   I, II, III,B) I, III, IV,C) I, IV, III,D) III, II, I,

IV.                          II    II           V

3.

A)   B noktası     B) A noktası      C) D noktası      D) C noktası

4. Aşağıda açılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)   Açıların ölçüsü, açı ölçer ile belirlenir.

B)   Açının konumu değiştiğinde ölçüsü de değişir.

C)   Dik açı gönye ile çizilebilir ve ölçülebilir.

D)   69o lik bir açı dik açıdan 21o daha küçüktür.

5.

                 A) I ve IV                 B) II ve IV                 C) II ve III                  D) I ve IV

MAT4 CK023

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK023

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

1.

2.

                 A) 60                      B) 90                      C) 120                        D) 180

3.             

A) İki kenarı bir köşesi vardır.

C)

D) Dar açıdır.

 

CK024

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK024

 

 

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

 

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

 

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

 

 

1.

                 A) Kenarları, [PŞ], [YP], [YT], [ŞT]   dir.

D)

2. Aşağıdakilerden hangisi kare ve dikdörtgenin ortak özelliği olamaz?

A)   Kenar sayısı

B)   Açılarının ölçüsü

C)   Açı sayısı

D)   Kenar uzunlukları

3.

C)   4 kenarı ve 4 köşesi vardır.

D)   Kenarları birer ışındır.

4.                   Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)                Karenin tüm kenarlarının, dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir.

B)                Karenin de dikdörtgenin de iç açılarının ölçüleri toplamı 360o dir.

C)                Kare ve dikdörtgende tüm kenarların uzunluğu birbirine eşittir.

D)                Kare ve dikdörtgenin dörder kenarı, dörder açısı ve dörder köşesi vardır.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise D’yi, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz.

Dikdörtgenin bütün açıları 90o dir.

5.                   Dikdörtgenin bütün açıları 90o dir.

DoğruYanlış

6.                   Karenin tüm kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir.

DoğruYanlış

7.                   Karenin iç açıları toplamı 180o dir.

DoğruYanlış

8.                   Dikdörtgenin 4 kenarı da birbirinden farklı uzunluktadır.

DoğruYanlış

MAT4 CK025

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK025

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1.

A)                [NK]      B) [KM] C) [LM] D) [LK]

2.   Karenin köşegenleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Birer doğru parçasıdır.

B)   Uzunluklarının ölçüsü eşittir.

C)   İki tanedir.

D)   Birbirini dik kesmez.

3.   Aşağıdaki düzlem şekillerden hangisinin köşegeni çizilemez?

A)B)C)D)

       Paralelkenar           Kare            Üçgen            Dikdörtgen

4.   Köşegeni çizili olan dikdörtgen hangi seçenektedir?

5.   Dikdörtgenin köşegenleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?

I.     Birbirini dik keser.

II.   Uzunlukları birbirine eşittir.

III. Bir köşegen dikdörtgeni iki eş üçgene ayırır.

IV.  Birbirini ortalar.

A) 1B) 2C) 3D) 4

6.             

                                  A) [ZF]                    B) [EF]                    C) [ZT]                     D) [FT]

MAT4 CK026

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK026

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

1.  Aşağıdaki ifadelerle uygun sonuçları eşleştiriniz.

                         A) 8’den büyük 14’ten küçük ardışık sayıların toplamı          1) 460

2) 55 B) 21’den büyük ardışık beş tek doğal sayının

                                toplamı                                                         3) 135

C) 98’den küçük, 86’dan büyük çift doğal sayıların toplamı

2.  Toplamları 152 olan iki basamaklı farklı üç sayının en küçüğü 35 ise en büyüğü en fazla kaç olabilir?

A) 77B) 80C) 81D) 83

3.  Selin ile Seda’nın kalemlerinin toplamı 46’dır. Selin kalemlerinin 6 tanesini Seda’ya verince kalemlerinin sayısı eşit oluyor. Selin’in kaç kalemi vardır?

A) 26B) 28C) 29D) 32

4.  Tanesi 70 YKr tan 2 çikolata ile tanesi 85 YKr’tan 2 defter alan öğrencinin geriye 90 YKr’u kaldığına göre, harcama yapmadan kaç YTL’si vardı?

A) 4B) 5C) 6D) 7

5.  Bir kalem, 2 silgi fiyatına, bir defter 2 kalem fiyatına ve bir silgi 35 YKr olduğuna göre 1 silgi, 1 kalem ve 1 defter alan öğrenci toplam kaç lira öder?

A)   2 YTL 35 YKr

B)   2 YTL 55 YKr

C)   2 YTL 45 YKr

D)   3 YTL 15 YKr

6.  Her biri diğerinden 187 fazla olan 3 sayının en küçüğü 205 ise, diğeri iki sayının toplamı kaçtır?

A) 392B) 579C) 971D) 1176

7.  7425 kişinin yaşadığı bir ilçede 3200 kişi 20 yaş altı, 3900 kişi

0 – 65 yaş arası, geriye kalanlar da 65 yaş üstüdür. İlçede 65 yaşından büyük kaç kişi yaşamaktadır?

A) 275B) 325C) 330D) 337

8.  Bir çift çorap bir atletten 3 YTL daha ucuzdur. Bir çift çorap 1 YTL 75 YKr olduğuna göre, bir atlet ile bir çift çorap alan bir kimse ne kadar para öder?

A) 65B) 65C) 5 YTL 75D) 6 YTL 550

       YTL               YKr               YKr                      YKr


MAT4 CK027

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi :

MAT4 CK027

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

1. Aşağıdaki olaylarla tarihleri eşleştiriniz.

A)   Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

B)   İstanbul’un fethedildiği yıl

C)   Atatürk’ün doğum yılı

D)   Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi

E)   T.B.M.M.’in açıldığı tarih

F)   Cumhuriyet’in ilân edildiği tarih

1)  1881

2)  1453

3)  19 Mayıs 1919 4) 1299

5)  23 Nisan 1920

6)  29 Ekim 1923


2.                   İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan kaç yıl sonradır?

A) 104B) 154C) 155D) 165

3.                   Atatürk Samsun’a çıktığında kaç yaşındaydı?

A) 31B) 38C) 39D) 42

4.                   Cumhuriyet T.B.M.M.’sinin açılışından ne kadar zaman sonra ilân edilmiştir?

A)   3 yıl 66 gün

B)   3 yıl 10 ay 6 gün

C)   3 yıl 3 ay 6 gün

D)   3 yıl 6 ay 6 gün

5.                   Bir ceket bir takım elbiseden 85 YLT ucuz, bir mont da bir ceketten 134 YTL ucuzdur. Bir takım elbise 337 YTL olduğuna göre, bir mont kaç YTL’dir?

A) 252B) 219C) 118D) 49

6.                   Aralarında 19 fark bulunan ardışık 4 sayının en büyüğü 158 ise, bu 4 sayının toplamı kaçtır?

A) 518B) 632C) 799D) 817

7.                   2 kalem, 3 silgiye 2 YTL, 15 YKr ödedim. Bir silgi 35 YKr odluğuna göre bir kalem kaç YKr’tur?

A) 110B) 86C) 64D) 55

8.                   Alınan 2100 kg kömürün, 680 kg’ı kasım – aralık aylarında,

920 kg’ı Ocak – Şubat aylarında yakıldığına göre, geriye kaç

kg kömür kalmıştır?

A) 420B) 500C) 620D) 830

9.                   Elif, parasının 6 YTL’sini kardeşine verince paralarlı eşit oluyor. Kardeşi Elif’e

6 YTL verirse Elif’in parası kardeşinin parasından kaç YTL fazla olur?

A) 12B) 18C) 24D) 30

MAT4 CK028

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK028

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1.  Aşağıdaki ifadeleri eşleştiriniz.

A)                   Bütün kenarları eşit olan üçgen  1) İkizkenar

üçgen

B)                   Bütün kenar uzunlukları

2) Eşkenar farklı olan üçgen

üçgen

                            C)           İki kenar uzunluğu eşit olan

                                                    üçgen                                               3) Çeşitkenar

üçgen

2.  Üçgenler kenar uzunluklarına göre üçe ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Eşkenar üçgenB) Dik üçgen

C) İkizkenar üçgenD) Çeşitkenar üçgen

3.  Aşağıdakilerden hangisi çeşitkenar üçgendir?

4.

5.  Aşağıda verilenlerden hangisi eşkenar üçgen ile ikizkenar üçgende ortak özellik değildir?

A)            İki üçgen çeşidinin her birinin iç açılarının ölçüleri toplamı 180o’dir.

B)            İki üçgen çeşidinde de kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir.

C)            İki üçgen çeşidinin de üçer kenarı vardır.

D)            İki üçgen çeşidinin de üçer açısı vardır.

6.  Aşağıda verilenlerden hangileri yalnızca çeşitkenar üçgene ait özelliktir?

I. Üç kenarı farklı farklı uzunluktadır. II. Üç kenarı vardır.

III.Üç açısı da farklı ölçülerdedir.

A) I ve IIIB) Yalnız IIC) I, II ve IIID) II ve III


MAT4 CK029

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK029

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1. Aşağıdaki ifadeleri eşleştiriniz. A) Bütün açıları dar açı olan üçgen

B)  Bir açısı dik açı olan üçgen

C)  Bir açısı geniş açı olan üçgen

1)  Dik açılı üçgen

2)  Geniş açılı üçgen

3)  Dar açılı üçgen


2.

                A) Eşkenar üçgen                                             B) Geniş açılı üçgen

                 C) Dar açılı üçgen                                             D) Dik açılı üçgen

3.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)   Bir üçgende en fazla bir adet geniş açı bulunabilir.

B)   Bir üçgende birden fazla dik açı bulunamaz.

C)   Bir üçgende birden fazla dar açı bulunamaz.

D)   Geniş açılı üçgenin iki açısı dar açıdır.

4.  Hangisi dik açılı üçgendir?

5.  Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir?

6.  Kenarlarına göre üçgenlerden hangileri aynı zamanda dik açılı üçgende olabilir?

I. İkizkenar üçgen

II.Eşkenar üçgen

III.Çeşitkenar üçgen

MAT4 CK030

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK030

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

1. Düzinesi 5 YTL 40 YKr olan kalemlerin, bir tanesi kaç yeni kuruştur?

A) 60B) 55C) 50D) 45

2.

A) 29B) 38C) 44D) 55

3.  952 litre zeytinyağı 17 litrelik tenekelerden kaç tanesini doldurur?

A)   56B) 54C) 47D) 28

4.  Hangi sayı 28’e bölünürse bölüm 19 kalan 7 olur?

A)   728B) 539C) 532D) 215

5.             

A) 12B) 8C) 5D) 3

6.

A) 484B) 562C) 672D) 754

7. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 26 bölüm 29 ise bölünenin en büyük değeri kaç olur?

A) 780B) 779C) 755D) 754

MAT4 CK031

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK031

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1.  Aşağıdaki çarpma işlemlerin sonuçlarıyla eşleştiriniz.

A)   5 x (16 x 4)  1) 320

2)  768

B)   (25 x 3) x 5

3)  3240

C)   8 x (32 x 3)

4)  375

D)   (54 x 6) x 10            5) 6000

E)   100 x (6 x 10)

2.  6 x (25 x 7) işleminin sonucu kaçtır?

A) 181B) 192C) 870D) 1050

3. (7 x 25) x n = 7 x (25 x 4) eşitliğinde “n” yerine kaç gelmelidir?

A) 4B) 7C) 25D) 6

4. Sonucu 1624 olan işlem hangisidir?

A) 4 x (3 x 134)B) 9 x 7 x 26C) (55 x 5) x 6D) 4 x 7 x 58

5.

                A) (3 x 6) x 4                  B) (6 x 4) x 3                  C) (3 x 4) x 6                  D) (4 x 6) + 3

6. 26 x 29 x 5 < a   eşitliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük çift sayı kaçtır?

A) 3768B) 3770C) 3772D) 3774

MAT4 CK032

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK032

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerin sonuçlarıyla eşleştiriniz.

           A) Her birinde 400 balon bulunan 27 kutudaki toplam balon            1) 3652

3. Bir bayide tanesi 800 YTL olan buzdolaplarından 43 adet vardır. Bu buzdolaplarının toplam değeri kaç YTL’dir?

A) 30400B) 30440C) 34400D) 3404

4.  Günde ortalama 9000 yumurta üretilen bir çiftlikte, 5 haftada üretilen yumurta sayısı kaçtır?

A) 45000B) 63000C) 243000D) 315000

5.  Aşağıdaki işlemlerden hangisini sonucu yanlıştır?

A)   93 x 300 = 27900

B)   224 x 700 = 156800

C)   601 x 800 = 488000

D)   54 x 2000 = 108000

6.  Elif katıldığı Cumhuriyet Bayramı geçit töreninde baştan ve sondan 15.sıradaydı. Her sırada 5 kişi olduğuna göre törene katılan öğrenci sayısı kaçtır?

A) 140B) 145C) 150D) 151

MAT4 CK033

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK033

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

1.

492 sayısının 3 il bölümünde, bölümbasamaklıdır.

8.  Aşağıdakilerden hangisi 846 9 işleminin sonucu için hangisi kesinlikle söylenemez?

A)   İki basamaklı bir sayıdır.

B)   100’den küçüktür.

C)   100 ile 10 arasındadır.

D)   10’dan küçüktür.

9.  324 4 işleminde bölüm iki basamaklı bir doğal sayıdır. Bölünene en az kaç ilave edilirse yeni sayının 4’e bölümünde bölüm üç basamaklı bir doğal sayı olur?

A)   100B) 76C) 10D) 1

10.

A)   60 ile 599 arasındadır.

B)   700 den küçüktür.

C)   1000’den büyüktür.

D)   600 ile 5994 arasındadır.

11. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinde bölüm 2 basamaklı bir doğal sayıdır?

MAT4 CK034

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK034

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1.  Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak sonuçlarıyla eşleştiriniz.

A)   87 x 100      1) 6410

2)  8700

B)   381 x 1000

3)  90000

C)   402 x 100

4)  381000

D)   641 x 10      5) 40200

E)   90 x 1000

2.  Günlüğü 21 YTL olan bir işçinin bir haftalık kazancı kaç YKr’tur?

A) 14700B) 147C) 14007D) 1470

3. 100 gramı 1900 YKr olan ceviz içinden 1 kg alınırsa satıcıya kaç YKr ödenir?

A) 19B) 190C) 190000D) 19000

4.  8 dakikada 264 lira su akıtan bir musluk bir havuzu 100 dakikada doldurduğuna göre havuz kaç litreliktir?

A) 330B) 33000C) 3300D) 3030

5.  Bir çiftçi tanesini 90 YKr’tan sattığı yumurtalardan 1000 tane alana 100 YTL indirim uyguluyor. Bir bakkal 1000 yumurta aldığına göre bu çiftçiye kaç YTL öder?

A) 900B) 800C) 9000D) 8000

6.  Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur?

A) 58 x 100 = 58000B) 374 x 1000 = 374000

C) 16 x 1000 = 1600D) 504 x 10 = 5004

MAT4 CK035

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK035

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Aşağıdaki çarpma işleminlerini yaparak sonuçlarını boş bırakılan yerlere “410, 130, 2300, 3600, 900, 700” yazınız.

1.

26 x 5 =

2.            92 x 25 =

3.            72 x 50 =

4.            28 x 25 =

5 .

82 x 5 =

6.

18 x 50 =

7. Tanesi 25 YKr olan kalemlerden 88 adet alınırsa kırtasiyeciye kaç YTL ödenir?

A) 220B) 44C) 2200D) 22

8. 52 tane 50 YKr kaç YKr eder?

A) 3090B) 5800C) 2600D) 2800

9. Bir kolide 30 yumurta vardır. Bir günde 25 koli yumurta satan üretici 50 günde kaç yumurta satar?

A) 2750B) 37500C) 3750D) 40000

10. 70 tane 5 YKr ile 86 tane 25 YKr’un toplamı kaç YTL dir?

A) 25B) 21C) 20D) 26

11. Aşağıdaki kısa yoldan kolay çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?

A)   16 tane 25 16 : 4 = 4, 4 x 100 = 400


B)   56 tane 5 56 : 2 = 28, 28 x 10 = 280

C)   64 tane 50 64 : 2 = 34, 34 x 100 = 3400

D)   68 tane 25 68 : 4 = 17, 17 x 100 = 1700

MAT4 CK036

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK036

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

1.  Aşağıdaki çarpma işlemleri ile tahmini sonuçlarını eşleştiriniz.

                                            A) 63 x 30                                       1) 1800 ile 2000 arası

2) 600 ile 700 arası

B) 74 x 48

3) 4500 ile 5000 arası

C) 86 x 32

4) 3400 ile 3600 arası

D)   24 x 28   5) 2700 ile 3000 arası

E)   90 x 52

2.  Günde ortalama 69 CD satan bir müzik market bir ayda tahminen kaç CD satar? (Bir ay 30 gün olarak alınacak)

A)   2000 ile 2100 arasıB) 2100 ile 2200 arası

C) 1900 ile 2000 arasıD) 2200 ile 2300 arası

3.  62 x 75        işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   4200B) 4800C) 5800D) 5600

4.  Bir adımı 53 cm olan öğrenci, 79 adım yürürse tahminen kaç metre yol alır?

A)   40B) 400C) 4000D) 4

5.  3 tanesi 27 Ykr olan yumurtaların 140 tanesi ne kadardır?

A)   126 YTLB) 12 YTL 60 YKr

C) 12 YTL 6 YKrD) 126 YKr

6.  Pınar kumbarasına her gün 50 YKr atıyor. 80 gün sonra Pınar’ın kaç YTL’si olur?

A)   400B) 4C) 4000D) 40

MAT4 CK037

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK037

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

1.  Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır?

A)   30000 : 100 = 300B) 44000 : 10 = 4400

C) 3000 : 1000 = 30D) 28700 : 100 = 287

2.  10 koli yumurtanın kütlesi 21000 gramdır. Bir adet yumurtanın kütlesi 70 gram olduğuna göre bir kolide kaç yumurta vardır?

A)   25B) 30C) 20D) 32

3.  Bir bakkal 100 tanesi 2500 YKr olan sakızlardan 860 adet alıyor. Toptancıya kaç YTL öder?

A)   86B) 25C) 250D) 215

4.  Bir satıcı tanesini 10 YKr’tan aldığı, 1000 yumurtanın satışından 30 YTL kâr ediyor. Bir yumurtanın satış fiyatı kaç YKr’tır?

A)   40B) 12C) 13D) 11

5.  Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur?

A)   50000 : 1000 = 500B) 76000 : 10 = 760 C) 8000 : 1000 = 8D) 54500 : 100 = 5450

6.  Hangi sayının 100 katının 58 fazlası 11058’dir?

A)   100B) 101C) 158D) 110

MAT4 CK038

Alıştırma Bilgileri

 

Sınav İsmi

:

MAT4 CK038

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | SAYILAR | DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

1.  378 : 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna daha yakındır?

A)   300 : 20B) 400 : 20

C) 340 : 20D) 380 : 20


2.  504 : 21 işleminde sonuç bölünen en yakın yüzlüğe bölen en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edildiğinde bölüm aşağıdakilerden hangisi olur?

A)   26B) 25C) 27D) 23

3.  Saatteki hızı 48 km olan bir kamyon 246 km yolu tahminen kaç saatte alır?

A)   3 saatteB) 8 saatteC) 5 saatteD) 9 saatte

4.  19 kg pancardan 1 kg şeker elde edildiğine göre 500 kg pancardan elde edilebilecek tahmini şeker miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   25B) 35C) 15D) 40

5.  Aşağıdaki hangi bölme işleminin sonucunun tahmininde uygulanan yuvarlama yöntemi yanlıştır?

A)   312 : 9 = ? 310 : 10 = 31

B)   153 : 32 = ? 150 : 30 = 5

C)   296 : 21 = ? 200 : 20 = 10

D)   318 : 54 = ? 300 : 50 = 6

6.  Ayda 185 ekmek tüketen bir aile günde yaklaşık kaç ekmek tüketir?

A)   10B) 6C) 3D) 9

7.  164 : 23 işleminin tahmini sonucu için hangisi kesinlikle doğrudur?

A)   6 dan küçük bir sayıdır.

B)   10 dan büyük bir sayıdır.

C)   9 dur.

D)   6 ile 9 arasında bir sayıdır.

8.  416 : 48 işleminin sonucuna ait tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A)   5B) 8C) 13D) 15

MAT4 CK039

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK039

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin iç açılarının ölçüleri olamaz?

A) 80oB) 3oC) 48oD) 60o


       65o                                            98o                                       81o                                             60o

       35o                                            79o                                       41o                                             60o

3.

                A) 76                             B) 56                             C) 54                             D) 46

4.

                A) 52                             B) 53                             C) 55                             D) 62

5.

                A) 39                             B) 66                             C) 75                             D) 78

6. Bir ikizkenar üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü tepe açısının 2 katıdır. Bu üçgenin tepe açısı kaç derecedir?

A) 36B) 38C) 72D) 76

7.

                A) 33                             B) 43                             C) 53                             D) 63

MAT4 CK040

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK040

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN

1.  I. Çizilen doğru parçasının her iki yanına açı ölçer veya gönye ile dik açılar çizilir. II.Cetvelle istenilen uzunlukta bir doğru parçası çizilir.

III.Çizilen açıların kenarlarında istenilen eşit uzunluklar işaretlenir.

IV.İşaretlenen noktalar birleştirilir.

Yukarıda dikdörtgenin çizimi karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama hangi seçenektedir?

A) I, III, IV ve IIB) II, I, III ve IVC) III, II, IV ve ID) II, III, I ve IV

2.  Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin iki tanesi ile bir kare oluşturabilir?


3.  Aşağıdakilerden hangisi dik kenarları 3 ve 4 cm olan dik üçgendir?


A)

D)

4.  Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin iki tanesi ile bir dikdörtgen oluşturulabilir?

C)

5.  Dik üçgen, kare ve dikdörtgen çizerken:

I. Dik açı oluşturmada açı ölçer veya gönyeden yararlanılır. II.Kenarların çiziminde cetvel veya gönye kullanılır. Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?


A) I ve II doğruB) I doğru, II yanlış

                C) I                          ve II yanlışD) I yanlış, II doğru

MAT4 CK041

 

Alıştırma Bilgileri

Sınav İsmi

:

MAT4 CK041

 

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | SİMETRİ

 

1.  Hangi şeklin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir?

B)

D)

C)

2. 


Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu yoktur?

                                                             D)


3.  Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin simetri doğrusu en azdır?

                A)                                                                      B)

                                                               D)

C)

4.     Birden fazla simetri doğrusu olan harf hangisidir?

5.     Aşağıdaki düzlemsel şekillerden simetri doğrusu en fazla olan hangisidir?

MAT4 CK042

Alıştırma Bilgileri

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

6.     Eşkenar dörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır.

DoğruYanlış

7.     Eşkenar üçgenin iki tane simetri doğrusu vardır.

DoğruYanlış

8.     Dikdrötgenin dört tane simetri doğrusu vardır.

DoğruYanlış

9.     Simetrik şekillerdeki simetrik noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşittir.

DoğruYanlış

10.  “ECE” sözcüğünün simetri doğrusu çizilebilir.

DoğruYanlış

Sınav İsmi

:

MAT4 CK042

Tip

:

Çalışma Kağıdı

Sınıf

:

4. Sınıf

Kategori

:

-

Sınav Süresi

:

20 dk. (Önerilen süre)

Konu

:

MAT 4. Sınıf | GEOMETRİ | ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

1.

2.

                 A) AŞAK                        B) KAŞA                        C) ŞAKA                        D) AŞKA

3.

                A) 11 ve 12                       B) 9 ve 10                     C) 10 ve 11                          D) 8 ve 9

4.

5. 3 – 7 – 5 – 9 – 7 – 11 – 9 – ?   örüntüsünde ? işaretinin olduğu yere hangi sayı gelmelidir?

A) 10B) 11C) 12D) 13