4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
Kategori 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen kent2
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 13.92 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


İNSAN  HAKLARI , YURTTAŞLIK  ve  DEMOKRASİ  2. DÖNEM 2. YAZILISI

A –  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( 20 puan)

(     ) 1 –  Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür.

(     ) 2 –  Kurallar zaman içerisinde değişebilir.   

(     ) 3 –  Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.                                                                     

(     ) 4 –  Mülteci ,vatansız olmak anlamına gelir. 

(     ) 5 –  Uzlaşının olmadığı yerde anlaşmazlık ve çatışma vardır .

(     ) 6 –  Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.                                              

(     ) 7 –  Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.

(     ) 8 –  Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.

(     ) 9 –  Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplama , kınama , dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız.

(     ) 10 –  Kanunlara uymanın , bireyler için de devlet için de zorunlu olması durumuna pozitif ayrımcılık denir.

B –  Aşağıdaki cümleleri, verilen kelime veya kelime grubu ile tamamlayınız.  (  20  puan )

*  devlet       *  eşitlik        *  Yeşilay       *  uzlaşı

*   yurttaş     *  duyarlı olmak      *  yurt     * mülteci             

*  haymatlos   *  Kızılay  *  anlaşmazlık   *  taraf

1 –  Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara   .   .   .   .    .   .   .   .    .    denir.

2 – Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan ,vatandaşlıktan çıkarılan kişilere   .   .   .   .   .   .   .   .   .  denir.

3 –   .   .   .   .   .   .   .   insanların üzerinde yaşadığı toprak parçasına denir.

4 –  İki veya daha çok tarafın ,düşünce ve amaçları arasında ayrılık durumuna   .   .   .   .   .   .   .   .    denir. 

5 –  Yazılı kurallar   .   .   .   .   .   .   .   .   .   tarafından konulur. 

6 –  Etrafımızda yaşanan olaylara karşı  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ve hakkımızı aramak aktif yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.                            

7 –  İnsanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasına   .   .   .   .   .   .   .   .  denir.

8 –  İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine   .   .   .   .   .   .   .   .   .   denir.

9 –  Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşu     .   .   .   .   .   .   .   dır/dir.

10 –      .   .   .   .   .   .   .   .     birlikte yaşamayı kolaylaştır ve değerli kılar.

1 –  Aşağıdaki durumlardan hangisinde uzlaşıya gerek  yoktur ?

A)  Arkadaşlarımla hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken                                                                                     B)  Hangi takımı tutacağıma karar verirken                          C)  Ailemizle gideceğimiz piknik yerine karar verirken D)  Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken

 

 

 

2 –  Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir ?

A)  Toplumun huzur ve refahını sağlamak                                       B)  Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak                           C)  Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak                   D)  Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

3 –  Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır ?

A)  Adaleti sağlamak                  B)  Seyahat etmek                    C)  Vergi vermek                        D)  Güvenliği sağlamak

 

 

4 –     Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. “

       Yukarıdaki kural aşağıdakilerden hangisidir ? 

A)  Ahlak Kuralı                         B)  Görgü Kuralı                         C)  Gelenek Görenek                D)  Örf ve Adetler

 

 

5 –  Uzlaşı süresince nasıl davranmalıyız ? 

A)  Karşı tarafın fikrini önemsememeliyiz.                                       B)  Sabırlı olmalıyız.                                                                      C)  Herkes fikrini söylemelidir.                                                        D)  Kişiler birbirini dinlemelidir.

 

 

6 –  Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.

        Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır ?

A)  Yazılı kurallar                        B)  Kanunlar                             C)  Yazılı olmayan kurallar         D)  Yönetmelikler

 

 

7 –  Uzlaşının önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir ? 

A)  Anlayış                                      B)  Ön yargı                         C)  Sevgi – saygı                            D)  Empati

8 – Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ? 

A)  Uzlaşıya açık olur.                                                                         B)  Empati yaparlar.                                                                              C)  Ortak kararlara uyarlar.                                                                   D)  İnatçıdırlar.

 

9 –  Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir ?

A)  Çevresine karşı duyarlıdır.                                      B)  Sorumluluklarını yerine getirir.                                            C)  Toplumda kural koyucudur.                                                 D)  Haksızlığa uğradığında hakkını arar.

 

 

10 –       * Yaşlılara            * Engelli yurttaşlara

               * Hamilelere        * İş adamlarına

 

        Yukarıdaki gruplardan kaç tanesine pozitif  ayrımcılık yapılabilir ?

 

A)  1                B)  2                 C)  3                 D)  4

 

 

11 – Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir ? 

A)  Mehmetçik Vakfı               B)  Yeşilay                                                         C)  Belediye                            D)  TEMA

 

12 –  İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir ?

A)  İnsanlar arasında kültür birliğinin olması                                 B)  Birlikte ve barış içinde yaşaması                                                  C)  Herkesin aktif yurttaş olması                                                        D)  Üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olması.