4.sınıf İnsan hakları adalet ve eşitlik konu özeti

4.sınıf İnsan hakları adalet ve eşitlik konu özeti dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.sınıf İnsan hakları adalet ve eşitlik konu özeti
Kategori 4. Sınıf Türkçe
Gönderen minamasal
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 12.81 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

                                       ADALET VE EŞİTLİK  ÜNİTE 3

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR

Farklılıklara Saygı:İnsanları belli bir özelliğe göre yargılamamak,herkesin kendi doğruları çerçevesinde yaşadığının farkında olmaktır.

-Bir insan hangi dinden,milletten,renkten,dilden,düşünceden ve anlayıştan olursa olsun öncelikle insan olduğunun bilinmesi gerekir.

-Her birey,saygıya değer bir varlıktır.

UNUTMA!

-İnsanların değerleri,yaşam tarzları,olaylara bakış açısı,inançları,beklentileri,

Zevkleri,dünyayı algılama ve yorumlama şekilleri farklı olabilir.

-İnsanların farklı özelliklere ve karakterlere sahip olması toplum hayatının devamlılığı için bir zorunluluktur.

-İşlerin yürümesi,işbölümünün sağlıklı yapılabilmesi için farklı nitelikleri olanlara ihtiyacımız vardır.

-Farklılıkla,bir ayrışma,bölünme,çatışma unsuru olarak değil;bir zenginlik ve başarı aracı olarak görülmelidir.

Eşitliğe Doğru

Eşitlik:Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olması demektir.

-Eşitlik haklarının kullanılmasında ayrım yapılmamasıdır.

-Demokraside eşitlik,yasalar önünde eşit olmaktır.

-Yasalar herkese eşit olarak uygulanır;herhangi bir kişiye ,aileye,zümreye (gruba) ayrıcalık tanınmaz.

-Eşitlik,kurallar ve yasalar ile güvence altına alınmıştır.

-Toplumun düzeni,güvenliği,eşitliği ve özgürlüğü kurallar ve yasalar ile sağlanır.

-Kurallar ve yasalar düzenledikleri durumları,eşit bir biçimde ele alırlar.

-Kurallar ve yasalar bir bakıma eşitliğin korunmasını sağlar.

Anayasamızın 10.maddesi:Kişiler arasında ayrımcılık yapılmasını yasaklamakta ve bütün devlet organlarına eşit işlem yapma yükümlülüğü getirmektedir.

ADALET VE EŞİTLİK

Adalet:Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır.

Adalet:Haksızlık yapmamak ve adil olmak demektir.

Adaletli kişi:Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinir.

-Kendisine zarar gelecek olsa bile,hak kimden yanaysa hakkın ve haklılığın gereğini yerine getirir.

-İnsanların hakkını korur.

-İhtiyacı olanlara yardım elini uzatır.

-İnsanlar arasında ayrım yapmaz.

Eşitlik :İnsanların birbiriyle aynı insan doğasına sahip olmak bakımından aynı konum ve değerde olmaları demektir.

Eşitlik:sunulan imkanlardan herkesin ayrım yapılmaksızın eşit biçimde yararlanmasıdır.

UNUTMAYIN!

Eşitlik,iki şeyin her yönden denk olması demektir.

Adalet ise,her hak sahibine hakkını vermek ve haksızları cezalandırmaktır.

Adalet ve eşitlik kavramları farklı anlamları olan kavramlardır.

-Her eşitlik durumu ,adaleti sağlayamayacağı gibi adil olan her durumda eşitliği sağlamaz.

-Adil insan kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygı duyar.Haklının yanında olur.Sadece kendisine değil başkasına da haksızlık yapılmasına karşı çıkar.

-Kendi menfaatine aykırı sonuçlar ortaya  çıksa da adaletten yana olur.

-Başkalarıyla iş yaparsa kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirir.

Bireylerin adil olmaya özen göstermeleri ve bu yönde hayatlarını sürdürmeye çalışmaları,sağlam ve düzgün bir kişilik kazanmaları açısından çok önemlidir.

-Günlük hayatımızda birbirinden farklı çok sayıda olayla karşılaşırız.Karşılaştığımız bu olaylarda nasıl bize adil davranılmasını istiyorsak,biz de başkalarına karşı adil davranmalıyız.

İnsanlar çevrelerindeki olayları gözlemlerken veya incelerken yaşanan haksızlıklara dikkat etmektedir.Haksızlığın yaşanması bireyin ve toplumun adalete duyduğu güvene ve adalet duygusuna zarar verebilir.

Adaletsizliği ortaya çıkaran veya yaşatan durumlarla karşılaşılması bireyi ve toplumu etkilemektedir.Bu tür durumlar toplumda güven duygusunu zedelemektedir.

-Bu  nedenle toplumsal hayatın her aşamasında adaletin sağlanması amaçlanmalı ve bu amaç için tüm kişi ve kurumlar çaba göstermelidir.

-Toplumda huzur ve mutlu bir yaşam sağlanmasında güven duygusu çok önemlidir.

-Güven duygusu adaletin sağlanmasında çok önemlidir.

-İnsanlar hem adil olmalı,hem de adalet sağlamakla görevli kişilere ve kurumlara güvenmelidir.

 

-Adil davranışlarımız başkalarının gözünde saygı ve güven uyandırır.Olumlu örnek oluruz.Bundan dolayı da mutluluk duyarız.

-Adil davranmazsak en başta bu durumdan kendimiz huzursuz oluruz.Başkaları da bize karşı saygı ve güven duymaz.

-Adaletsizlik hem bireyi hem de toplumu etkiler.

-Adaletin sağlanmadığı toplumlarda insanlar arasında birbirlerine karşı güvensizlik ve huzursuzluk oluşur.Kişilerde memnuniyetsizlikler ortaya çıkar.

-Adalet ve eşitlik ,toplumda birlik , beraberlik ve dayanışmanın temelidir.

-Adil ve eşit davranışlarımızla çevremize iyi örnek olmalıyız.

-Adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla insanlarda olumlu duygular gelişir.

Adaletin sağlanması her zaman kendi lehimize sonuçların ortaya çıkması demek değildir.Bazen kendi aleyhimize karar verildiğinde de adalet sağlanmış olur.

-Başkalarının haklarına da saygı göstererek adaletin sağlanmasına yardımcı olmalıyız.