4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019 dosyası 31-05-2020 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019
Kategori 4. Sınıf
Gönderen muallim4343
Eklenme Tarihi 31-05-2020
Boyut 39.4 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

S-1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.  (10 Puan)

(         ) Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmıştır.

(         ) Vergi vermek yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.

(         ) Adil bir toplumda birlikte yaşama arzusu azalır, birlik ve beraberlik sağlanamaz.

(         ) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.

(         ) Kurallara uymayan kişiler yaptırımlarla karşılaşmazlar.

(         ) Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur.

(         ) Uzlaşı, güven ve saygı ortamına zarar verir.

(         ) Yazılı kurallara uyulmaması durumunda devlet tarafından ceza verilir.

(         ) Kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir.

(         ) Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunludur.

 

 

  S-2) Aşağıda verilen boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.  (10 Puan)

 

 

  1. Yazılı kurallar ………………………………..…… tarafından belirlenir. 
  2. Zulüm ve baskı nedeniyle, ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilere ……………….………………… denir.
  3. TEMA, TEV, Kızılay önemli  ………………………………………………………… kuruluşlarındandır.
  4. Devletin tüm yurttaşlarına karşı ………………………………….. vardır.
  5. Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara ………………………………. denir.

 

 

 S-3) Aşağıdaki ifadeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (10 Puan)

 

1

Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan ya da başka nedenlerle vatansız kalan kişi

 

Mülteci

2

Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanması

 

Haymatlos

3

Yurttaşların haklarını koruyan, toplumun ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayan en büyük güç.

 

Uzlaşı

4

Zulüm ve baskı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişi

 

Devlet

 

 

 

S-4) Aşağıdaki kuralları, “Yazılı Kurallar” ve “Yazılı Olmayan Kurallar” olarak ayırınız. (10 Puan)

 

Kurallar

Yazılı Kurallar

Yazılı Olmayan Kurallar

Verdiği sözü tutmak

 

 

Vergi vermek

 

 

Hapşırırken ağzını kapatmak

 

 

Otobüste yaşlılara yer vermek

 

 

Askere gitmek

 

 

 

 


*Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (5er Puan)

 

1) İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?

A) Devlet  B) Sivil toplum kuruluşları

C) Mülteci  D) Haymatlos

 

2) Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?

A) Anlaşma               B)  Sorumluluk            

C)  Eşitlik                   D) Uzlaşı

 

3) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?

A) Sorunu görmezden gelmek                      

B) Empati kurmak

C) Karşımızdakini dinlememek

D) Taraflı davranmak

 

4) Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? 

A) Uzlaşıya açık olur  B) Empati yaparlar   

C) Ortak kararlara uyarlar D) İnatçıdırlar

 

5) Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?

A) Ali’nin yedi yaşında okula başlaması

B) Şoför Ahmet Bey’in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması

C) Hasan’ın söz hakkı alarak konuşması

D) Merve’nin otobüse sıra takip etmeden binmesi

 

6) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?

A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak

B) On sekiz yaşında oy kullanmak

C) Konuşan birinin sözünü kesmemek

D) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki şemanın belirttiği kurallar hangi gruba girer?

 

 

 

  A) Yazılı kurallar B) Yazılı olmayan kurallar

  C) Sınıf kuralları D) Trafik kuralları

 

 

8 Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımızdan arasında yer almaz?

A) Askerlik yapmak

B) Vergi vermek

C) Yaşlılara yardım etmek

D) Kanun ve yasalara uymak

 

9) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?

A) Millî Eğitim Bakanlığı

B) Patnos Devlet Hastanesi

C) Mehmetçik Vakfı

D) Şehit Astsubay Emrah Çelebi İlkokulu

 

10) Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.

B) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.

C) Aktif yurttaş ülkesini çok da sevmez.

D) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.

 

11) Empati ne demektir?

A) Kişinin istediği gibi hareket etmesidir      

B) Toplumda hep doğruları yapmaktır.

C) Kişinin kendisini karşısındaki kişi yerine koyması ve onun gibi düşünmesidir.

D) Yasalara ve kanunlara uymaktır.

 

12) Yurttaşların karşılaştıkları sorunları çözebilmek ve bu sorunlarını duyurabilmek için oluşturdukları topluluklara ne ad verilir?

A) Haymatlos   B) Vatan

C) Sivil Toplum Kuruluşları D) Kanun