4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018

4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018 dosyası 13-08-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Sınav Soruları 2017-2018
Kategori 4. Sınıf Dil ve Anlatım
Gönderen gonul14
Eklenme Tarihi 13-08-2019
Boyut 36.21 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

YÜCEKAPI İLKOKULU

  İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ  DERSİ  II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

 ADI -SOYADI :  …………………………….    NO: ……               PUAN:……………………….

A-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. (10 P )

 

(     ) Kurallar toplumda huzuru sağlar.

(     ) Kurallara uyulmadığında yaptırımlarla karşılaşırız.

(     ) Toplumda sadece yazılı olmayan kurallara uymak yeterlidir.

(     ) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir.

(     ) Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır.

(     ) Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir.

(     ) Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür.

(     ) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.

(     ) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.

(     ) Kurallar zaman içerisinde değişebilir.

 

B-) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (10 P)

yasalarla

haymatlos

Yazılı kurallar

Yazılı olmayan kurallar

uzlaşı

 

gönüllü

mülteci

Hukukun üstünlüğü

ceza

yurttaş

  1. Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları .......................... belirlenmiştir.
  2. Yasa, yönetmelik...................................................dır.
  3. Görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlâk kuralları ………….................. ................. .................dır.
  4. ...................................en az iki kişinin  karşılıklı anlayış ve hoşgörü sorunları çözmesidir.
  5. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ................................ verir.
  6. Sivil toplum kuruluşları ………………………….. olarak çalışır.
  7. Hem insanların hem de devletin kurallara uymasına ……………………………………………….. denir.
  8. Kütü sebeplerden dolayı başka ülkelere sığınan kişilere……………………………….. denir.
  9. Hiçbir ülkeye vatandaşlık bağı olmaya insanlara ……………………………. denir.
  10.           Aynı vatanda yaşayan insanlara…………………….. denir.

C)  Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz. (5X2=10 Puan )

1 – İletişim

 

İnsanlara hizmet eden en büyük düzenleyici kurumdur.

2 – Vatan

 

Kendisini karşı tarafın yerine koymak ve olaylara onun bakış açısıyla bakmak

 

3 - Yeşilay

 

İnsanların bir arada yaşadığı toprak parçasıdır.

 

4 – Devlet

 

Duygu, düşünce, bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması

5 – Empati

 

İçki,sigara, uyuşturucu kullanımını engellemeye çalışan STK’dır.

 

D) Aşağıda verilen ifadeler hangi kural türüdür? İşaretleyiniz. (10 x 1= 10 Puan )

Kurallar

Yazılı Kurallar

Yazılı Olmayan Kurallar

Verdiği sözü tutmak

 

 

Okula zamanında gitmek

 

 

Vergi vermek

 

 

Biri ile konuşurken sözünü kesmemek

 

 

Hapşırırken ağzını kapatmak

 

 

Ağızda lokma varken konuşmamak

 

 

Askere gitmek

 

 

Askere uğurlama töreni yapmak

 

 

Herkese karşı saygılı olmak

 

 

On sekiz yaşından sonra oy kullanmak

 

 

 


 

 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI (15X4=60 PUAN )

1) Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?

A) Uzlaşıcı olmak                     B) Yasalara uymak

C) Hoşgörülü olmak                D) Ayrımcı olmak

 

2) Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?

A) Ali’nin yedi yaşında okula başlaması                

B) Hasan’ın söz hakkı alarak konuşması

C) Merve’nin otobüse sıra takip etmeden binmesi

D) Ahmet Bey’in kırmızı ışıkta durması  

 

3) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?

A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak              

 B) On sekiz yaşında oy kullanmak

C) Konuşan birinin sözünü kesmemek 

D) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

 

4) Aşağıdakilerden devlet kurumlarından değildir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Türk Eğitim Vakfı

C) Sağlık Bakanlığı

D) Eleşkirt Kaymakamlığı

 

5) Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Metin, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Adı “A” ve “O” harfleri ile başlayanlar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binerken diğerleri ücretli binmektedir.”

 

Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Kurallar herkese eşit uygulanmaktadır.

B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.

C) İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır.

D) İnsanlara saygı gösterilmektedir.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir?

A) Kırmızı ışıkta durmak.   

B) Hırsızlık yapmamak.

C) Okula zamanında gitmek.   

D) Bayramda büyüklerin elini öpmek.

 

7) Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Kavga etmek

B) Anlaşma sağlamak

C) Yasal yollara başvurmak

D) İnsan Hakları Kurulu’na başvurmak.

 

 

8) Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cimri olmak                    B) Tembel olmak

C) Hoşgörülü  olmak           D) Kıskanç  olmak

9) Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?

 

A) Anlaşma  B) Eşitlik  

C) Sorumluluk  D) Uzlaşı

 

10) Büyüklerine karşı saygılı davranmayan bir çocuğa hangi yaptırım uygulanır?

A) Para cezası verilir.              B) Hapis cezası verilir.

C) Okuldan uzaklaştırma verilir.   D) Ayıplanır.

 

11)     Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya

       gerek yoktur?

A) Teneffüste oynanacak oyunu belirlerken 

B) Ailemizle tatilde gideceğimiz yeri belirlerken

C) Ailece izleyeceğimiz filme karar verirken              

D) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken

 

 

    12) Yukarıdaki şemanın  belirttiği kurallar hangi   gruba girer ?

A) Yazılı kurallar        B) Yazılı olmayan  kurallar

C) Sınıf kuralları         D) Trafik kuralları

 

13) Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?

A)  Öğretmenin sınavda bütün sınıfa aynı soruları sorması.

B)   Annenin çocuklarının tabaklarına beşer tane köfte koyması.

 C) Doktorun hastalarını ilk gelenden başlayarak sıra ile muayene etmesi.

D)  Mehmet’in otobüs sırasında öne geçip beklemeden binmesi

 

14 ) Bir yerde demokrasi ve insan hakları varsa orada neyin olması gerekir?

A) Ekonomik ve siyasi güç           B) Aile içi şiddet      

C) Eşitlik ve adalet                        D) Belediyenin olması

 

15) Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların cezası değildir?

A) Kınama      B) Ayıplanma

C) Hapis cezası        D) Dışlanma

 

 

SINAV BİTTİ.CEVAPLARINIZ KONTROL EDİNİZ.

BAŞARILAR…