4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Kategori 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Balıms
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 11.82 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

LÜLEBURGAZ İ.Ö.OKULU 2010-2011 EĞ.ÖĞ.YILI 4.SINIFLAR I. DÖNEM  II. FEN VE TEK.. SINAVI  SORULARI 

Adı-Soyadı:www.yazilisorulari.org

Tarih:  

Sınıf           :                                        No :

Puan :

Aşağıdaki kavramlarla onları tanımlayan açıklamaları eşleştiriniz (10 puan).

 

 Madde

1

Çeşitli işlerin yapımında kullanılan ve işlerimizi kolaylaştıran araçlar

 

Cisim

2

Belirli bir şekli olan sert maddelere verilen isim

 

Eşya

3

Maddelerin şekil almış haline verilen isim

 

Alet

4

Bir maddenin uzayda kapladığı yer

 

Malzeme

5

Günlük hayatın her alanında kullanılan nesnelere verilen isim

 

Katı

6

Çevremizde bulunan bütün canlı ve cansız varlıkların ortak ismi

 

Sıvı

7

Cisimleri oluşturmak için kullanılan maddelere denir

 

Kütle

8

Bulunduğu kabın şeklini alan ve hacim olarak hepsini kaplayan madde

 

Hacim

9

Eşit kollu terazi ile ölçülen, birimi kilogram olan madde miktarı

 

Gaz

10

Bulundukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere verilen isim


 

C  ) Aşağıdaki cümlelerden doğru ifadelerin başına ‘D’ harfini, yanlış ifadelerin başına ‘Y’ harfini yazınız. (16 puan )


(        ) Tahta, katı maddedir.

(        ) Gazlar, bulundukları ortamda her yöne yayılır.

(        ) Işık geçiren maddelere opak maddeler denir. 

(        ) Tüm maddeler suya batar.

 (        ) Sıvıları ölçme birimi kilogramdır.

(        ) Koşan insanın nabzı hızlı atar

(        ) 1 litre 1000 mililitredir.

(        ) Uyku sırasında insanların kalp atış hızı artar.

(        ) Sıvıların hacmi eşit kollu terazi ile ölçülür.

 (        )  Isı değişimi maddeyi etkiler.

(        )  Plastik doğal bir maddedir.

(        ) Altın yüzük işlenmiş bir maddedir.

(        ) Katılar bulundukları kabın şeklini alır.

(        ) Gazların belirli bir kütleleri yoktur.

 (        ) Gazların yayılma özellikleri vardır.

(       )  Su doğada üç halde bulunur


 

D-Boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.      (15 puan )

*madde*cisim*hacim*kütle*yüzme*hissedilir*görülür*opak*değişmeyen*doğal*işlenmiş*ısı

*erime*gram*donma*sıvılara *uzayda kapladığı

 1. Hacmi,kütlesi olan her şeye……………………………...denir.
 2. Maddenin işlenmiş veya şekil almış haline…………………………….denir.
 3. Katı bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine………………………………….denir.
 4. Sıvı bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine ………………………………..denir.
 5. Küçük taneli katı maddeler,…………………………………………………..benzer davranır.
 6. Maddenin ölçülebilir özellikleri…………………………….ve……………………………………….dir.
 7. Kilogramın binde biri……………………………………dır.
 8. Maddenin hal değiştirmesi……………………………………..etkisiyle olur.
 9. Gül…………………………maddedir.Gül suyu ise ………………………………..maddedir.
 10. Işığı geçirmeyen maddelere …………………………………… maddeler denir.
 11. Tatlı, acı ve ekşi gibi özellikler maddenin ……………………………………. özellikleridir.
 12. Saydam, parlak, renkli ve renksiz gibi özellikler maddenin …………………………….. özellikleridir.
 13. Buz, zeytinyağı ve mantar gibi maddeler suda …………………………………………… özelliği gösterir.
 14. Kütle hiçbir ortamda …………………………………………………..bir ölçüdür.
 15. Hacim maddenin …………………………………………………alandır.

D. AŞAĞIDAKİ MADDELERİ VE BU LUNDUKLARI HÂLLERİ EŞLEŞTİRİNİZ.  ( 9 puan )

NO

MADDE

NO

MADDE

NO

MADDE

NO

HAL

 

Buz

 

Petrol

 

Yağmur

1

katı  maddedir

 

Su

 

Kolonya

 

Zeytinyağı

2

sıvı  maddedir.

 

Oksijen

 

Odun

 

Karbondioksit

3

gaz maddedir.

ÇOKTAN SEÇMELİ ( Her Soru 2 Puandır  25 X 2 = 50 Puan )

1) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi uygun değildir?

        A)  Yorgan – eşya     B)  Soba – cisim        C)  Su – madde          D)  Ceket – malzeme

2) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

        A) süt→ sıvı  B) oksijen → gaz  C) hava→ sıvı  D) şeker→katı

3) Aşağıdaki maddelerden hangisi suya batar?

       A)  Mantar tıpa B)  Zeytinyağı C)  Küçük bir çivi D)  Kâğıt

 4) Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren maddelere ne ad verilir?

          A)  Şimşek        B)  Mıknatıs C)  Yıldırım D)  Yer çekimi

5. Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?

          A) Demir bilye  B) Tahta kaşık  C) Taş  D) Demir soba

6)Aşağıdakilerden hangisi opaktır?

             A)Çay bardağı            B)Ampul  C)Pencere camı  D)Duvar

7) Aşağıdakilerden hangisi ısıtıldığı halde erimez?

             A)  bakır       B)  kalay C)  su D)  demir

8)Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

          A)Cam                      B) Ağaç                 C) Plastik                  D) Demir

9) Aşağıdaki varlıklardan hangisinde su emicilik özelliği en fazladır?

            A)  Naylon gün karışımı kumaş     B)  Sentetik kumaş          C)  Ağaç kepçe     D)  Pamuklu kumaş

10) ) Aşağıdakilerden hangisinde uzun kemik bulunur?                            

         A-)  Kollarımızda        B-)  El Bileğinde         C-)  Kaburgamızda          D-) Kafatasında

11.) -  Vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

     A – kas - kafatası       B -  kollar - bacaklar       C -  kas – eklem - iskelet      D – iskelet – kas - damar

12.)      I.     Kütle  II.   Saydamlık  III.  Sertlik

            Yukarıdaki özelliklerden hangisi tüm maddeler için ortaktır?

                     A) Yalnız I                     B) Yalnız II   C) I ve II  D) I,II ve II

13) Aşağıdaki maddelerden hangisi doğal maddedir.

                    A) beton  B) kurşun kalem  C) kaynak suyu  D) silgi

14- Verilenlerden hangisi Hacim ölçü birimidir?

                 A. litre                           B. Dm               C. kg                           D. mm

15 Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı ve organlar nelerdir?

        A)burun  B)damar-kalp              C)hareket-kas  D)eklem

16 Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükülmesini sağlayan yapı hangisidir?

        A)kas               B)eklem          C)omurga           C)yassı kemik

17.) Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında gerçekleşir?

  A) Oksijen Alıp Karbondioksit Veririz. B) Kalbimiz Hızlı Çalışır.  C) Hücre Sayısı Artar. D) Burundaki Kıllar Zarar Görür.

18. ) Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

             A) Tebeşir                     B) Silgi                    C) Toprak                  D) Defter

19 .) Aşağıdakilerden hangisi dolaşımla ilgili bir organ değildir?

               A) Kalp                        B) Damarlar                   C) Kan                   D) Gırtlak

20) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

                A) Altın                  B) Ses                        C) Su                                D)  Hava 

21. )“Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler.”

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?

              A) Tahta                B) Ağaç                     C) Un                             D) Çivi

22 Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizi olumsuz etkiler?

       A) Dengeli Beslenme                 B) Ağır Kaldırmak     C) Düzenli Spor Yapma             D) Düzenli Uyku

23.) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

                 A) Toprak                   B) Cam                      C) Duvar                      D) Taş

24. )Aşağıda verilen iskelet kısımlarından hangisindeki eklemler diğerlerine göre daha hareketlidir?

   A) Bacaklar         B) Omurga          C) Kafatası        D) Göğüs kafesi

25.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İskeletin temel kısımlarından değildir ?

A)Kafatası               B)Göğüs Kafesi          C)Omurga              D)Kaslar

 

www.yazilisorulari.org