4. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2017-2018

4. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2017-2018 dosyası 14-08-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2017-2018
Kategori 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen hmc22
Eklenme Tarihi 14-08-2019
Boyut 1.1 M
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 Heybeli İlkokulu 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılı 4.Sınıf

Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Adı – Soyadı: …………………………………………………       NOTU: ……… / ……

 

     1 – Yandaki basit elektrik devresi kurulurken hangi devre elemanı

     kullanılmamıştır?

     a) duy    c) bağlantı kablosu 

b) pil yatağı   d) ampul

 

2 – Aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

I – Ampul, elektrik devresinin enerji kaynağıdır.  II – Duy, pilin devreye bağlandığı yerdir.

III – Televizyonun açma-kapama düğmesi bir devre elemanıdır.

a) I ve II  b) II ve III  c) I ve III  d) I, II ve III

 

   3 – Yandaki devre elemanları ve isimleri hangi seçenekte

  doğru eşleştirilmiştir?

  a) 1-b, 2-a, 3-c  c) 1-b, 2-c, 3-a

  b) 1-a, 2-c, 3-b  d) 1-c, 2-a, 3-b

 

 

4 – Yandaki elektrik devrelerinin

hangisi ya da hangileri ışık verir?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) Yalnız III

d) II ve III

 

5 – Aşağıdakilerden hangisi, basit bir elektrik devresinde, elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına ulaştırır?

a) anahtar                       b) ampul  

c) bağlantı kablosu  d) pil

 

6 – Dünya’nın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir?

a) Galilei  b) Kopernik  

c) Kepler  d) Edison

 

7 – Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir?

a) daire  b) kare  

c) elips  d) yuvarlak

 

8 – Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir?

a) pil   b) duy   

c) ampul  d) bağlantı kablosu

9 – Basit elektrik devresinde ampul ışık vermemektedir. Bunun sebebi nedir? (5p)

……………………………………………

……………………………………………

 

 

10 – Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir?

a) asansör  b) laptop  

c) radyo  d) mikser

 

 

11 – Yandaki elektrik devrelerinden hangileri

ışık vermez?

a) I ve II  c) I ve III

b) II ve III  d) I, II ve III

 

12 – Aşağıdaki paragrafta verilen boşlukları uygun şekilde doldurun. (12p)

 Dünya, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ……… saatte, yani …… günde tamamlar. Böylece ………… ve

……………………… oluşur. Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanımını ise …………… gün …… saatte tamamlar. Böylece ………………………, ……………………… ve ………………………… oluşur. Her yılın sonunda artan 6 saat, dört yılda 24 saat

(1 gün) eder. Bu 1 gün ………………… ayının sonuna eklenir. Yani ……………… ayı, 4 yılda bir ……… çeker.

 

13 – Hangi seçenekteki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında ampul ışık vermez?

a)          b)     c)          d)

 

 

 

 

Image result for tick 

Image result for çarpı14 – Aşağıdaki olaylardan mikroskobik canlıların etkili olduklarına     , mikroskobik canlıların etkisi olmayanlara     koyun. (8p)

 

         Yoğurdun mayalanması               Havanın kirlenmesi             Sirke yapımı

 

         Hasta olmamız                Ayakkabının çamur olması   Ekmeğin küflenmesi

 

         Elmanın ağaçtan düşmesi              Ölen canlıların çürümesi     

 

15 – Aşağıdaki şemayı dikkatli inceleyerek boşlukları doldurun. (10p)

  

 

 

                   K

          L

                        M

               N

 

 

 

 

 

 

16 – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazın. (10p)

       Anahtar, devrenin açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanıdır.

       Mevsimler, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşturur.

       Hayvan ve bitki kalıntılarının toprağa karışmasını mikroskobik canlılar sağlarlar.

       Yiyecek maddelerini kurutma, tuzlama, konserve vb. yöntemlerle uzun süre bozulmadan saklayabiliriz.

       Basit elektrik devresinde anahtar açık olursa, ampul ışık verir.

       Dünya’nın kendi etrafında dönüşü doğudan batıya doğrudur.

       Basit bir elektrik devresinin çalışabilmesi için pil sayısının fazla olması gerekir.

       Evlerimizde kullandığımız lambaların enerji kaynakları kendi içlerindedir.

       Bağlantı kabloları elektrik enerjisini kontrol eden devre elemanıdır.

       Bina bölümlerindeki elektrik kablolarının uçları elektrik düğmeleri ve prizlere bağlıdır.

…BAŞARILAR DİLERİM…

Test soruları 5’er puandır.        Mehmet Gürdal TEKİN