4. Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğu Ve Dünyanın Hareketleri 1. Dönem 1. Yazılı 2019-2020

4. Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğu Ve Dünyanın Hareketleri 1. Dönem 1. Yazılı 2019-2020 dosyası 03-10-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğu Ve Dünyanın Hareketleri 1. Dönem 1. Yazılı 2019-2020
Kategori 4. Sınıf
Gönderen hacerdoymus
Eklenme Tarihi 03-10-2019
Boyut 17.72 K
İndirme 84

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
5 / 5 (toplam 1 oy)

Arşivi

ADI VE SOYADI:                                                                     02.10.2019

SINIFI:

 

………………………………………….. OKULLARI İLKOKULU

FEN BİLGİSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI

 

 

  1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(20 P)

İFADELER

D

Y

1.Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

 

 

2.Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.

 

 

3.Canlıların sadece kemikleri fosilleşir.

 

 

4.Demir,altın,mermer madenlere örnektir

 

 

5.Fosillerin oluşumu kısa sürer.

 

 

6.Fosilleri inceleyen bilim dalı Paleontoloji, bilim insanı ise Paleontolog’dur

 

 

7.Dünya’nın kendi keseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.

 

 

8.Dünya, Güneş etrafında tam dolanımını 24 saatte tamamlar.

 

 

9.Petrol,doğalgaz ve kömür fosil yakıtlara örnek verilebilir.

 

 

10.Bor ,ülkemizde çıkartılan en önemli madendir.

 

 

 

  B) Aşağıdaki cümlelerle kutucuklarda verilen uygun kavramları eşleştirerek

noktalı alanlara yazınız.(30 P)

Altın

mineraller

Kayaç

Mermer

Dönme

365 gün

6 saat

 

 

24 saat

dolanma

Bor

mevsimler

fosil

bakır

 

 

 

1.Yer kabuğu …………………………dan oluşur.

2. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekete…………………………………..hareketi denir.

3…………………….. ve gümüş takı yapımında kullanılır.

4………………………….inşaat sektöründe ve heykel yapımında kullanılır.

5. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına …………………………………denir.

6.Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme süresi……………………..………dir.

7.Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı hareket sonucunda………………………………………oluşur.

8.Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde olan maden……………………………………..madenidir.

9.Kayaçların rengini ve yapısını ……………………………….belirler.

10.İletken tel yapımıında …………………………kullanılır.

 

 

 

C.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?                                  

     A) Altın            B)Bakır               C) Kömür        D) Ağaç

C Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?                                  

     A) Altın            B)Tebeşir              C) Kömür        D) Ağaç

 

1-Kayaç             2- Kum               3-Çakıl               D-Taş

2.Yukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

     A)  2 -   4    1  -  3                                    B)  3 –  4    1    2

     C)  2  -  3  -  4    1                                    D)  1  -  4  -  3  -  2

3.  I.    Butün madenlerin ekonomik değeri vardır.

      II.  Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.

      III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

     A)  Yalnızca I doğrudur.                     B)  Yalnızca II doğrudur.

     C)  I ve II. İfade doğrudur.                     D) Her üçü de doğrudur.

 

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.

     B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.

     C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.

     D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.

 

5. Trabzon’da Güneş’in İstanbul’dan önce doğmasının sebebi nedir?

     A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması

     B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi

     C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması

     D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması

 

6. Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

     A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.

     B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.

     C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.

     D) Ölen her canlı fosildir.

7.    I.Kayaçlar ,minerallerden oluşur.

       II.Her kayacın ekonomik değeri vardır.

     III.Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. I ve II             B) I ve II            C) II ve III                 D) I,II ve III

8.Demir-çelik fabrikalarında demirin eritildiği fırınlarda kullanılır. Çok yüksek enerjiye sahiptir.

Yukarıdaözellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Bor               B) Taş kömürü          C) Bakır                  D)Altın

 

9.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonucu değildir?

A)Mevsimler           B) Günlük sıcaklık farkları          

 C)Gece –gündüz     D)Gölge boylarının değişmesi

 

           10. Bir canlıya ait aşağıdaki yapılardan hangisinin fosili oluşması beklenir?

                   A) Diş                                               B) Deri

                  C) Böbrek                                        D) Mide

 

D.Fosillerin oluşum aşamalarını ve nerelerde bulunabileceğiniğinı yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar…..