4.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları

4.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları dosyası 22-01-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4.sınıf başarı değerlendirme sınav soruları
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen under33
Eklenme Tarihi 22-01-2018
Boyut 45.95 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 İlköğretim 4. sınıf

 TÜRKÇE TESTİ 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin yapılması

 koşula bağlıdır?

 ÇOCUĞUMU YENİDEN YETİŞTİRMEM MÜMKÜN A). Sevsen de sevmesen de o senin kardeşindir.

 OLSAYDI B)Sular gelirse banyo yapacağım.

 "Çocuğumu   yeniden   yetiştirmem mümkün olsaydı; C)Şimdi bizim oralara kar yağıyordun

 Ona işaret parmağımı kaldırıp Yasaklar koymak yerine, D)

 Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Yeşile bakan göz yorulmaz

 Güç konusunda daha az ders verir, Sevgi konusunda

 daha çok şey öğretirdim."

 Diane LOOMANS

 1. ve 2. sorulan yukarıdaki şiire göre yanıtlayınız. 7."Artık yaklaşmıştım, pişen ekmek kokularını alıyordum.

 1. Şiirde, şair hangi duygusundan bahsediyor? Doğuda gün ışığı hızla yükseliyordu. Sobaya yaklaşıp

 ellerimi uzattım, sıcağın vurmasıyla bütün vücudum

        A)        B) ürperdi."

 kıskançlık acı Yukarıdaki paragrafta hangi duyu ile ilgili ayrıntı

        C)mutluluk          D) pişmanlık yoktur?

 2.Şiire göre çocuklara yetiştirilirken öğretilmesi                    A)işitme          B) koklama

 gereken en önemli ders aşağıdakilerden hangisidir?     C)dokunma     D) görme

    A)sevgi      B) kavga  8." İncik, boncuk sen dur, sen çık."

    C)güç         D) bilgi  Yukarıdaki tekerlemede bulunan zamirin (adıl) çeşidi

 aşağıdakiler-den hangisidir?

 3." Çiçekleri ezme yavrum. Çiçekler bir yüreğe benzer!  A)Kişi zamiri 

 Çiçek ezen insan ezer." B)

 Yukarıdaki  dizelerde   kaç  yerde ulama yapılabilir? İşaret zamiri

 C) Soru zamiri

      A)2      B) 3     C) 4     D) 5  D)Belgisiz zamiri

 4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi  9.isterdim - daha - bir - çok -

 yoktur?        1           2         3       4

 seninle - görüşmeyi

     5              6

 A)Akıl akıldan üstündür.  Yukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturursak

 B)Bu şehrin insanları çok cana yakın. sıralaması aşağıdâkilerden hangisi olur?

 C)Boynunu bükerek konuştu.

 D)Hata yapınca ellerini göğsüne vurmaya başladı.  A)5-4-1 -2-3-6

 B)4-6-5-3-1-2

 5. C)5-2-3-4-6-1

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa D)

 cümlenin anlamı değişmez? 5-3-2-6-4-1

 A) Bu, çocuğun yapacağı iş değil.    10.Hey küçük() Gelir misin() çocuk elindeki hortumu yere

 B)Ana, oğul birlikte oturuyorlar.  bırakarak koştu()

 C)Halil, usta ile konuşuyor.

 D)Yağız, atına atlayıp gitti.  Yukarıdaki paragrafta, () parantez içerisine sırasıyla

 hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

    A)(:)-(!)-(.)        B) (;)-(!)-(.)

    C)(!)-(?)-(.)       D) (,)-(?)-(-)

 Sayfa 1


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 11.Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde işaret sıfatı  15.Aşağıdakilerden hangisinde birden çok yapım eki

 kullanılmıştır? vardır?

 A)Bunlarla anlaşmak kolay değil     A)yakamızda         B) incecik

 B)Bu kitapları nereden buldun?    C)düşürdüler         D) düşüncesizlik

 C)Şuradaki daha güzel.

 D)Onlar her zaman atlıyor.  16.

 "Ağaca bel bağlama çürür, insana bel bağlama

 ölür." diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi

 12." Okuldan çıkınca akşamları,   söylenebilir?

        Hüzünlü hüzünlü bakar arkamdan

        Sınıfın karatahtası.      A)şaşkın              B) sevinçli

        Okuldan çıkınca akşamları,      C)güvensiz          D) pişman

        Bana arkadaşlık eder yollarda

        Kuş sesleri, bahar havası."

 17."Bir kelebek Kış gelmeden gidecek Ayrılıp

  Şiirin üçüncü dizesindeki tamlamanın türü çiçeklerden Baharda yine gelecek."

 aşağıdakilerden hangisidir?  Yukarıdaki şiirde yer alan fiillerin zamanı

 aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Belirtili tamlama.

        B)Takısız tamlama.  A)Geçmiş zaman    B) Şimdiki zaman

        C)Belirtisiz tamlama.  C)Geniş zaman       D) Gelecek zaman

        D) Zincirleme tamlama.

 18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-mi" soru eki

 13."Ayşe'nin kitaplarını arkadaşı getirdi." cümlesinin  soru anlamı oluşturmuştur?

 öğeleri hangi seçenekte doğru sırasıyla verilmiştir?

 A)Gelir mi gelmez mi bilmiyorum

 A)özne - tümleç - yüklem  B)Geldin mi görürsün

 B)tümleç - özne - yüklem  C)Beni mi görecekmiş 

 C)tümleç- tümleç - yüklem   D)Güzel mi güzel meyveler yedik

 D)özne - yüklem

 19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı

 14." Akan suyu severim ben,   kelimeler yer almıştır?

        Işıldayan karı severim...

        Bir yeşil yaprak, A)Çocukluğum ve gençliğim burada geçti. 

        Bir telli böcek, B)Bu hareketinin ilk ve son olmasını istiyorum.

        Yeşeren tohumu C)

        Güneşte görsem; Kapıyı ufak tefek bir adam açtı.

        Sevinç doldurur içimi." D)Bu mektubu günlerce, aylarca bekledim.

                           Necati CUMALI

 

 Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdaki-lerden hangisidir? 20."Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.

 Ya evinde elektriği olan yalancılar...

 A) En iyisi değiştirelim bu atasözünü:

 Güneşe duyulan özlem. Yalancının yalanı doğruya kadar yanar."

 B)Yeşil renge olan tutku.  Hasan Hüseyin YALVAÇ

 C)Doğa sevgisi.

 D)Böcekleri tanıma isteği.   Şair bu atasözünde aşağıdaki sözcük gruplarından

 hangisini değiştiriyor?

 A)yalancının mumu   B) yatsıya kadar

 C)mumu yatsıya        D) yalancının yatsıya 

 Sayfa 2


 İlköğretim 4. sınıf

 21."-cik" eki aşağıdaki isimlerin hangisine "ufak"  SOSYAL BİLGİLER TESTİ

 anlamı vermiştir?

 26.Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerine kıyısı olan

 A)Yine bademciklerim şişti.  bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 B)Tatilde Çınarcık'a gittik,

 C)Gölgedeki fıdancıklar büyüyemiyor.   A)Akdeniz Bölgesi    B) Ege Bölgesi 

 D)Misafirlere   kızılcık   şerbeti   ikram ettik,  C)Marmara Bölgesi  D) Karadeniz Bölgesi 

 27.Bazı el sanatlarının gerilemesine, hatta ortadan

 22."Çocuk, evin anahtarlarını bulamadığı için sokakda  kalkmasına yol açan neden aşağıdakilerden

 kaldı." hangisidir?

 cümlesindeki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A)Turizmin gelişmesi  B) Sanayinin gelişmesi

 C)Tarımın gelişmesi   D) İklimin değişmesi

     A)evin                  B) anahtarlarını

     C)bulamadığı       D) sokakda

 28.Antalya il sınırları içerisinde bulunan, tarih öncesi

 devirlere ait mağara aşağıdakilerden hangisidir?

 23."Yüksekova" sözcüğü aşağıdaki-lerden hangisinde  A) Karain Mağarası      B) Alişar 

 hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? C) Turuva                     D) Hacılar

 A)Yük-se-ko-va     B) Yük-sek-o-va

 C)Yük-sek-o-va     D) Yü-ksek-ova  29.Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaçıncı yüzyılda

 kurulmuştur?

 24.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiildir? A) 18. yy      B) 19, yy 

 C) 20.yy       D) 21.yy 

      A)şekerci      B) simitçi

      C)tuzluk        D) silgi   30.

 l- Karasal iklimin bitki örtüsü makidir.

       II- En kurak bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.

 25."Güzelliği çizdim, Kızdılar. Sevgiyi anlattım, Kızdılar...       III- Çukurova bir kıyı ovasıdır.

 Yoksa bunlar, Hiç mi çocuk olmadılar."      IV- Doğu Anadolu Bölgesi en yüksek bölgemizdir.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 Yukarıdaki şiirde "bunlar" diye sözü edilenler

 kimlerdir?      A) II     B) l    C) IV     D) III

    A)çocuklar       B) yetişkinler  31.

    C) D) Ülkemizde genel nüfus sayım sonuçları aşağıdaki

 öğrenciler      arkadaşları kuruluşlardan hangisi tarafından değerlendirilerek

 yayımlanır?

 A) Sayıştay

 B) Yüksek Seçim Kurulu

 C) Türk Standartları Enstitüsü

 D) Devlet İstatistik Enstitüsü

 Sayfa 3


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 32.Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu değildir? 37.I- M.Ö. 2000 yılında Anadolu'ya gelmişlerdir.

      II- Başkenti Hattuşaş'tır.

 A) Bir bölgenin coğrafî özellikleri.       III- Resim ve Çivi yazısı kullanmışlardır.

 B) Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki kavimlerden hangisi

 İnsan topluluklarının kültürleri. ile ilgilidir?

 C) Geçmiş insanların yaşam biçimleri

 D) Devletler arasındaki savaş ve barışlar.   A) Frigyalılar      B) Hititler

 C)Sümerler       D) Lidyalılar

 33.Tarihimizin araştırılması ve gerçeklerin ortaya

 çıkarılması amacıyla Atatürk'ün 1931 yılında kurduğu 38.

 kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir? Seracılığın Akdeniz Bölgesi kıyılarında yaygın

 olarak yapılmasının nedeni aşağıdakilerden

 hangisidir?

 A)Türk Dil Kurumu 

 B)Türk Tarih Kurumu  A) Sulamanın kolay olması

 C) Türk Hava Kurumu B)İklimin uygun olması

 D) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu  C) Doğal körfezlerin olması

 D) Delta ovasının olması

 34.Fizikî haritalarda deniz seviyesinden fazla yüksek

 olmayan yerler, aşağıdaki renklerden hangisi ile 39.

 gösterilir? Yeni Çağ aşağıdaki olaylardan hangisi ile

 başlamıştır?

 A) Kahverengi    B) Sarı  A)

 C) D) B) Yazının bulunması

  Yeşil                Mavi 

 Kavimler göçü

 C) Fransız İhtilâli

 35.Aşağıda bazı bölgelerimizle, burada yetiştirilen  D) İstanbul'un fethi 

 ürünler eşleştirilmiştir Bu eşleştirilmelere göre

 seçeneklerden hangisi yanlıştır?

 40.Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan "Atatürk

 A) Ege-Çay Barajı" hangi coğrafî bölgemizde yer almaktadır?

 B)Marmara - Ayçiçeği

 C) Akdeniz - Pamuk A)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 D) Karadeniz - Fındık B) Marmara Bölgesi

 C) İç Anadolu Bölgesi

 D) Karadeniz Bölgesi

 36.Yer şekillerinin yüksekliği aşağıda-kilerden

 hangisine göre hesaplanır?

 41."Dağlık yerlerin ulaşıma olanak veren bölümlerine geçit

 A)Dağlara göre  denir."

 B) Geniş düzlüklere göre   Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaz?

 C) Deniz seviyesine göre

 D) Akarsuların oluşturdukları vadiye göre  A) Sertavul Geçidi.     B) Gülek Boğazı

 C) Kalkanlı Geçidi      D) İstanbul Boğazı

 42.Aşağıdaki ulaşım şekillerinden hangisi Antalya'da

 görülmez?

 A) Hava     B) Deniz   C) Kara  D) Demiryolu

 Sayfa 4


 İlköğretim 4. sınıf

 43.Aşağıda bazı akarsularımız ile bu ; akarsuların    MATEMATİK TESTİ

 döküldükleri   denizler   eşleştirilmiştir,  Bu

 eşleştirilmelere  göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi 46."YASAK" sözcüğündeki harfler A kümesini,

 yanlıştır? "KAYSAK" sözcüğündeki harfler de B kümesini

 oluşturursa, bu kümeler için aşağıdakilerden hangisi

 A) Gediz • Ege           B) Sakarya - Karadeniz  söylenemez?

 C) Ceyhan - Akdeniz  D) Meriç - Marmara

 A)A=B     B) A = B  C) s(A)=s(B)  D) s(A)=5

 44.l-Sağlık sorunu

      II-Ticaretin azalması 47.Sınıfımızdaki öğrencilerin 11'i futbol, 12'si

      III- Yetersiz beslenme basketbol oynamaktadır. 7 öğrenci hem futbol, hem

      IV- Çarpık kentleşme basketbol oynadığına göre sınıfta spora katılan kaç

 Yukarıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının öğrenci vardır?

 sonuçlarından biri değildir?

  A) -30    B) 16   C) 23   D) 30

    A) II      B) IV    C) l D) III

 48.403020 sayısının çözümlenmiş şekli

 aşağıdakilerden hangisidir?

 45.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bize ilk insanların  A) (4x100000) + (3x10000) + (2x10)

 yaşamları hakkında bilgi yermez? B) (4x10000) + (3x100) + (2x100)

 C) (4x1000000)+ (3x100000)+ (2x1000) 

 A) Taştan yapılmış silahlar D) (4x100000) + (3x1000) + (2x10)

 B) Toprak kaplar

 C) Hayvan fosilleri 

 D) Mağaraki resimler 49.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden

 farklıdır?

 A)0,500    B) 0,50   C) 0,05    D) 0,5

 50.

               A   B   C

               A   B   C

   +          A   B   C

          2   6    8    8

 Yukarıdaki toplama işleminde  A + B + C kaçtır?

       A) 23    B) 24   C) 25    D) 34

 51.    en küçük kesir    en büyük basit kesir        ise

 m  x n kaçtır ?

 A) 63      B) 56     C) 42    D) 72

 Sayfa 5


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 52.Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi diğerlerinden  58.Baba ile oğlunun yaşları toplamı 43'tür. 4 yıl sonra

 farklı bir kurala göre dizilmiştir? babanın yaşı, oğlunun yaşının 2 katı olacağına göre

 baba kaç yaşındadır?

 A)1 -2- 4- 8 16

 B)2- 4- 8- 16- 32      A)30  B) 35  C) 33 D) 26

 C) 3- 6- 12- 24- 48

 D) 4- 8- 12- 16- 20  59.Cemil Kâzım'a 150000 lira verirse paraları eşit

 oluyor. İkisinin paralarının toplamı 1300000 lira ise

 53. Cemil'in kaç lirası vardır?

 A>289 + 27 + 325 ifadesini sağlayan en küçük A

 doğal sayısı kaçtır?

 A) 500000    B) 800000 C) 300000  D) 1000000

 A) 641  B) 642  C) 645  D) 675

 60.Aşağıdaki Grafikte gösterilen sınıfın mevcudu

 54. kaçtır?

 55.Bir çuval toz şekerin önce   'ü, sonra kalanının  

 

 Yukarıdaki üçgende verilenlere göre ACD açısının

 değeri aşağıdaki-lerden hangisidir?

 A)120°  B) 130°  C) 110°   D) 125°

  'si satıldı. Geriye A)32      B) 30      C) 35     D) 40

 15 kg şeker kaldığına göre çuvalda kaç kg toz şeker

 vardır?

 61.Bir havuzun  'ü su ile doludur.

     A)160  B) 130  C) 120 D) 90

 Havuza 140 it daha su konulduğunda havuzdan 20 it su

 56.Bir kümeste tavşan ve tavukların ayaklarının sayısı  taşıyor. Havuzun tamamı kaç It'dir?

 106'dır. 20 tane tavşan olduğuna göre, kümeste kaç

 tane tavuk vardır?   A)200     B) 180  C) 160   D) 120

 A)26    B) 80   C) 13   D) 15

 62.26.12.1925 tarihinde zaman ölçülerinin bu gün

 57.(2-0,5)+ (1-0,4)-? işleminin sonucu aşağıdakilerden  kullanılan şekli yasallaştırıldı. Bu kullanımın 75. yılı

 hangisidir? hangi tarihe rastlar?

 A)2,2   B) 2,2    C) 1,1   D) 2,3  A) 26.01.2000    B) 16.12,2000

 C) 26.12.2000     D) 26.12.2001

 Sayfa 6


 İlköğretim 4. sınıf

 63.İstanbul-Ankara arası 480 km'dir. Aynı anda  69.Her birinin çevresi 64 cm olan üç kare yanyana

 karşılıklı hareket eden iki münübüsten, Ankara'dan getiriliyor. Bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oluşturulan

 hareket edenin hızı 90 km/sjdır. İstanbul'dan hareket AGHD dikdörtgeninin çevresi kaç cm'dir?

 edenle 3 saat sonra karşılaştıklarına göre İstanbul'dan 

 hareket eden minibüsün saatteki hızı aşağıdakilerden

 hangisidir?

  A) 80    B) 170   C) 70   D) 240

 64.Bir kamyon 3 ton 500 kg gelmektedir. Bu kamyona,  A) 128     B) 256   C) 48    D) 96

 her birinin kütlesi 300 kg gelen tomruklardan 45 tane

 yüklenmiştir. Kamyonun brüt kütlesi kaç ton olur?

 70.Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

 A) 17        B) 13      C) 20     D) 21

 A)  B)  

 65.Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B ve C noktalarına  C)  D)

 karşılık gelen ondalık kesirler sırasıyla hangi

 seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

 A) 0,6-1,1-2,3    B) 0,6-0,16-0,26

 C) 0,5-1,6-2,6    D) 0,5-0,6-1,6 

 66.29,091 sayısını 40'a tamamlayan sayı

 aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 10,091        B) 11,009

 C) 10,09          D) 10,909

 67.Düzgün bir beşgenin çevresinin uzunluğu 385

 cm'dir. Bu beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç

 milimetredir?

 A)77 mm            B) 770 mm

 C)7700 mm        D) 77000 mm

 68.Bir terzi 3 günde 5 pantolon dikebiliyor. Bu terzi 18

 günde kaç tane pantolon dikebilir?

 A)35       B) 20     C) 25     D) 30

 Sayfa 7


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 FEN BİLGİSİ TESTİ 77.Aşağıdaki canlı ile solunum organı eşleştirilmiştir.

 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 71.Canlıları gruplandırırken aşağıdaki-lerden hangisi

 dikkate alınmaz? A) Kabak-Yaprak      B) Maymun-Akciğer 

 C) Balık-Yüzgeç        D) Solucan-Deri

 A) Büyüklükleri        B) Çoğalma şekli 

 C) Beslenme şekli    D) Yaşama ortamı  78.

 Bazı bitkiler besinlerini gövdelerinde depo eder.

 Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

 72.Aşağıdakilerden   hangisi   protista grubunda yer

 almaz? A) Turp             B) Havuç

 C) Pancar          D) Patates

 A) Bakteri          B) Paramesyum

 C) Öglena          D) Amip

 79.

 73.Aşağıdakilerden  hangisi  toprakta kalıcı kirliliğe  

 yol açmaz?

 A)Plâstik poşet     B) Teneke kutu 

 C) Deterjan            D) Hayvan ölüsü

 Yukarıdaki çiçekte dişi organ kaç numara ile

 gösterilmiştir?

 74.l- Mantarların  klorofilleri  yoktur, fotosentez   

 yapamazlar. A) 1          B) 2         C) 3        D) 4

     II- Küf mantarları antibiyotik üretiminde kullanılır.

     III- Zehirli mantarların zehiri öldürücüdür.

     IV-Kültür mantarları, oldukça besleyicidir, rahatlıkla

 yenilebilir. 80.Yavrusu   kendisine   benzemeyen canlı

 aşağıdakilerden hangisidir?

 Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 A) Kedi                 B) Kuş

 A)I-II-IV             B) l-ll-lll  C) Kurbağa           D) Fare

 C) Hepsi            D) Yalnız IV

 81.Aşağıdakilerden hangisi mevsimlere göre bir

 75.Aşağıdakilerden  hangisi  çiçeksiz bitkilerden  davranış değildir?

 değildir?

 A) Kedinin bir defada birden fazla yavru yapması.

 A) eğrelti otu       B) kara yosunu   B) Sincabın yuvasına besin biriktirmesi 

 C) kaktüs            D) kibrit otu  C)Kurbağanın kış uykusuna yatması.

 D) Leyleğin göç etmesi.

 76.Yeşil bitkiler yeryüzünden tamamen yok olsa  82.Aşağıdakilerden hangisinin çoğalma biçimi

 havadaki gazlardan hangisi çoğalır? diğerlerinden farklıdır?

 A) Hidrojen          B) Oksijen  A) Kedi                  B) Yarasa

 C)Azot                D) Karbondioksit C)İnek                   D) Timsah

 Sayfa 8


 İlköğretim 4. sınıf

 83.Bulut ->yoğunlaşma ---->?----> yeraltı suyu  88.

 Yukarıdaki sıralamaya göre "?" olan yere

 aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

 A)bulut     B) yağış     C) sis    D) buharlaşma

 Yukarıdaki kabın içi su ile doludur, Suyu 100 dereceye

 84.Bir bölgedeki hayvanların çeşidi ve miktarı  kadar ısıttığımızda aşağıdakiler-den hangisi görülmez?

 aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 A)Su kaynar.

 A)Bitki örtüsüne      B) Hava basıncına   B)Suda hal değişiklikleri olur.

 C)İklimine                D) Su miktarına   C)Suda fiziksel değişiklikler olur.

 D) Suda kimyasal değişiklikler olur.

 85.Canlının kendi yaşamını sürdürmesi için zorunlu  89.l) Virüsler ancak elektron mikroskobu denilen gelişmiş

 olmayan ancak nesillerin devamını sağlayan eylem mikroskoplarla incelenebilir.

 aşağıdakilerden hangisidir?  II) Virüsler insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde

 hastalıklara neden olurlar.

 A)            B)  III) Canlılık özelliğini ancak bir canlı hücrede koruyabilir.

 solunum boşaltım Virüslerle ilgili yukarıda söylenenlerden hangileri

 C) üreme              D) fotosentez  doğrudur?

 86.Özgür, banyo küvetini su ile doldurup, vücudunun  A)I        B) I-II-lll     C) l-ll    D) lI

 tamamını suyun içine sokuyor. Özgür, taşan suyu

 ölçerek aşa-ğıdakilerden hangisini bulur? 90.

 A) Kendisinin kütle miktarını  

 B)Kendisinin hacmini

 C) Kendisinin boyunu

 D) Suyun yoğunluğunu

 87. Şekilde A, B, C, D harfleri deniz seviyesinden belirli

 Ali bir bardağın içine bir miktar buruşturulmuş yükseklikteki şehirleri ifade etmektedir. Hava

 kâğıt sıkıştırıyor. Bardağı içinde su bulunan bir kaba basıncının en yüksek olduğu şehir aşağıdakilerden

 ters çevirip batırıyor. Bardağı çıkardığı zaman kâğıdın hangisidir?

 ıslanmadığını görüyor. Ali, bu deneyle neyi öğrenmiş

 oldu?

 A)A       B) C      C) B     D) D

 A) Kâğıdın sert olduğunu

 B)Havanın yer kapladığını

 C)Suyun kireçli olduğunu 

 D) Bardağının içinde havanın olmadığını 

 Sayfa 9


 Başarı Değerlendirme Sınavı

 4. SINIF BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI 47.B

 CEVAPLARI 48.D

 49.C

 1.D 50.A

 2.A 51.B

 3.B 52.D

 4.A 53.B

 5.B 54.A

 6.B 55.D

 7.A 56.B

 8.A 57.C

 9.D 58.A

 10.C 59.B

 11.B 60.A

 12.A 61.B

 13.B 62.C

 14.C 63.C

 15.D 64.A

 16.C 65.C

 17.D 66.D

 18.C 67.C

 19.B 68.D

 20.C 69.A

 21.C 70.B

 22.D 71.A

 23.A 72.A

 24.D 73.D

 25.B 74.C

 26.C 75.C

 27.B 76.D

 28.A 77.C

 29.C 79.A

 30.B 80.C

 31.D 81.A

 32.A 82.D

 33.B 83.B

 34.C 84.B

 35.A 85.C

 36.C 86.B

 37.B 87.B

 38.B 88.D

 39.D 89.B

 40.A 90.A

 41.D

 42.D

 43.D

 44.A

 45.C

 46.D

 Sayfa 10