4. Sınıf 1. Dönem Değerlendirme Raporu

4. Sınıf 1. Dönem Değerlendirme Raporu dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf 1. Dönem Değerlendirme Raporu
Kategori 4. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 14.39 K
İndirme 0

Arşivi
Ön izleme

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI   MUCUR/ATATÜRK  İLKOKULU

4-A SINIFI 1.DÖNEM DERS DEĞERLENDİRMESİ

 

        4-B sınıfı uhdemize verildikten sonra olumlu-olumsuz, yeterli,yetersiz yönler çeşitli uygulamalarla tespit edilerek çözümü için farklı stratejiler geliştirilmiştir.Veli toplantısında öğrenci velileri ile tanışılmış,onlardan neler beklendiği açıklanmış,öğrencinin daha iyi bir seviyeye ulaşması için yapılabilecekler konuşulmuştur.

    Öğrencilerde;

*Bazı olumsuz davranışların bulunduğu(kaba ve küfürlü ifadelerin kullanılması)

*Defter-kitap kullanma becerisinin yeterli seviyede olmadığı,

*Temel sınıf disiplinin yerleşmediği( parmak kaldırma,sınıf içinde serbestçe gezme,derse geç gelme,ödev yapmama,araç-gereç getirmeme vb)

 * Öğrenci okuma ve yazma seviyesinin dördüncü sınıf seviyesinin altında olduğu,

  tespit edildikten sonra süratle planlı bir şekilde bu konularda çalışmalar yapılmış ve her gün bu hususa yer verilmiştir. Birinci dönem sonunda müfredattaki bütün hedeflere ulaşılmış,disiplin alanında da epey bir yol alınmıştır.4/B sınıfındaki öğrencilerden dördü takdir,sekizi teşekkür alırken iki öğrencinin de başarısız olduğu ders bulunmamaktadır.

1-Türkçe dersinde okuma-yazma,dilbilgisi,yazılı ve sözlü anlatım faaliyetlerinin yanında yapılandırılmış drama çalışmaları yapılmıştır.Öğrencilere kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır.Öğrenci seviyesine uygun pandomim ,skeç,rond,diyalog,monolog çalışmaları yapılarak öğrencilerin kendilerini ifade becerileri geliştirilmiş,okuma saatlerinde de düzenli olarak öğrencilerle birlikte kitap okunarak okuma alışkanlığı edinmeleri sağlanmıştır.Türkçe ile birlikte diğer derslerde de çeşitli konularda araştırma ödevleri verilmiş ,araştırma yapan öğrenci tarafından araştırmanın, sınıfta sunumu yapılmıştır.

2-Fen B. ile Sosyal  B.dersinde konular yeri geldikçe EBA dan işlenmiş,farklı yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin ilgileri çekilmeye çalışılmış,grup çalışması ve kubaşık öğrenme metotları uygulanmıştır.

3-Her öğrencinin derse katılmasına azami gayret gösterilmiş,konu iyice anlaşılmadan diğer üniteye geçilmemeye çalışılmış,unutmaya mani olmak için sık sık tekrarlara yer verilmiştir.Her ünite sonunda o üniteyle alakalı gerek ders kitabındaki  değerlendirme soruları,gerekse de diğer yardımcı kaynaklardaki soruların cevaplandırılmış ve anlaşılamayan konular tekrar işlenmiştir.

4-Fen B. dersinde mümkün mertebe deney ve gözleme yer verilmiştir.

5-Matematik dersinde konu anlatıldıktan sonra bol bol soru çözülmüş,öğrencilerin de tahtada çok sayıda alıştırma yapmaları sağlanmış,anlaşılmayan konular ise farklı teknikler kullanılarak tekrar işlenmiştir.Herşeyden önce matematikle ilgili öğrencilerle olumlu tutum ve duygular oluşturulmaya ağırlık verilmiş,her öğrencinin matematiği sevmesi sağlanmıştır.En önemlisi de matematiğin zor bir ders olmadığı fikri ortadan kaldırılmıştır.

6-Din Kültürü ve Ahlak B. dersinde özellikle milli ve manevi değerlerimizi severek benimsemeleri,yüce dinimizin temel inanç ve ibadet esaslarını kavrayıp içselleştirmeleri üzerinde durulmuştur.Kitapta geçen dua ve sureleri -istekle-  manasını bilerek ezberlemeleri sağlanmıştır.

7-İnsan Hakları dersinde temel insan hakları üzerinde durulmuş,her öğrencinin hakları ve sorumluluklarının farkına varması için çalışma yapılmış, insanların doğuştan getirdiği hakların önemini kavramaları sağlanmaya çalışılmıştır.

8-Trafik G.  dersinde ise  konular işlenirken yapılandırılmış drama ,pandomim ve küçük skeçlerden faydalanılmış,uygulamaya ve görselliğe ağırlık verilmiştir.

9-Görsel S. dersinde öğrencilerin severek,ilgiyle yapacağı çalışmalar seçilmiş, güzel çalışmalar panoda sergilenmiş ,her öğrencinin okul içinde ve okul dışında yapılan yarışmalara katılması için teşvik edilmiştir.Öğrencilere   ana ve ara renkler tanıtılarak farklı resim çalışmaları yaptırılmıştır.

10-Müzik dersinde   öğrencilere temel müzik terimleri ve sembolleri tanıtılmış,sınıf korosu oluşturularak  “Ilgaz”,”Gençlik Marşı”,” “Öğretmenim”, “Küçük Köpek” , “ Gezsen Anadoluyu” şarkıları öğretilmiştir.Türk halk müziği ve Türk sanat müziğine karşı ilgi uyandırılmaya uğraşılmıştır.

11- Oyun ve Fiziksel Etkinlikler dersinde ,hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda mutlaka okul bahçesinde belli bir disiplin içerisinde temel düzen alıştırmaları öğretilmiş;eşli ve bireysel fiziki etkinlikler ,çocuk oyunları(Gölgeme basma,Tek Ayak/Zızı Zımba Bekçi,İstop,Yakan Top,Mendil Kapmaca,Hentbol,Atletizm yarışmaları) oynanmış,temel kültür-fizik hareketleri yaptırılmıştır.Hava şartlarının müsait olmadığı zamanlarda ise sınıf içinde çeşitli çocuk oyunları( yüzük kaçırma,Nesi var,Deve-cüce,Kelime türetme,Sessiz film vb) oynanmıştır.Bu sayede sınıf kültürü kazanmaları  ve arkadaşlık bağlarının kuvvetlenmesi hedeflenmiştir.

12-Mevcut sınıf kitaplığına yeni çocuk kitapları kazandırılarak her öğrenci ile birebir ilgilenerek en az dört kitap okumasından sonra  bazı hikayelerin sınıfta anlatılması öğrencilerin ifade güçlerini arttırmada etkili olmuştur.

13-Öğrencilere sorumluluk duygusu kazandırmak için sınıf başkanının yanında, özbakım kontrolü, sınıfın havalandırılması,nöbet  , akıllı tahtanın açılıp kapatılması,panoların düzenlenmesi,kütüphane giriş-çıkış ile  Oyun ve F. Etkinlik dersi için öğrenciler görevlendirilmiştir.

14- Bütün öğrencilerin bize emanet olduğu,geleceğimizin onların ellerinde olduğu bilinciyle  onların maddi,manevi yönden  gelişmeleri için öğrenci merkezli bir çalışma yürütülmüş ;en nihayetinde de hem akademik başarı yükseltilmiş hem de öğrenci  davranışlarında olumlu bir iyileşme sağlanmıştır.

    İkinci dönemde de öğrenci merkezli çalışmalarımız planlı ve düzenli bir şekilde yürütülecektir.                                       

                                                Musa ŞAHİN

                                                                                         4/B Sınıf Öğretmeni