4.sınf 1.dönem sene başı 2018-2019 zümre toplantı tutanağı

4.sınf 1.dönem sene başı 2018-2019 zümre toplantı tutanağı dosyası 26-03-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 4.sınf 1.dönem sene başı 2018-2019 zümre toplantı tutanağı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen ruzgarneo
Eklenme Tarihi 26-03-2018
Boyut 45.61 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET  İLKOKULU      

4. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI   

 

Toplantı Tarihi : 13/09/2013

Toplantı Yeri  : 4-A Sınıfı       

Toplantı Saati  : 10 : 00

Toplantı No  : 1

  Katılanlar  : Mustafa TANRIVERDİ ( Müdür Yrd.)

                                     Cihan KÖKSAL (Rehber Öğrt.)

                                     Zafer DOĞAN ( 4/A Sınıf Öğrt.)

                                     Taylan TETİK ( 4/B Sınıf Öğrt.)

  Eyyüp CEVİZLİ ( 4/C Sınıf Öğrt.)

                                     Şazimet ALTIPARMAK ( 4/D Sınıf Öğrt.)

                                     ………………...              ( İngilizce Öğrt.)

       

 

TOPLANTININ AMACI: 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılının 4. sınıflar arasında planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış Ve Yoklama
 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi.
 3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 4. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi.
 5. 2013-2014 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 4.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması.
 6. Program uygulamalarının değerlendirilmesi, yeni müfredat programlarının etkin kullanımının tartışılması.(Konu,zaman,seviye ,ders kitapları vb.)
 7. 2504 Sayılı Atatürkçülük Konuları Ve İşlenişi.
 8. Kılavuz Kitapların İncelenmesi
 9. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş Süreleri. Serbest Etkinlikler İçerik Ve Saati (Hazırlanmaları)
 10. Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları (Yazılılar, Proje, Performans, Alternatif Ölçme Araçları, Öğrenci Ürün Dosyaları,
 11. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
 12. Çevre Özellikleri
 13. Yapılacak Ders ve Çevre Gezileri
 14. Yıl Boyunca Yapılacak Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Belirli Gün ve Haftalar
 15. Branş öğretmenleriyle iletişim
 16. Kaynaştırma Öğrencileri
 17. Beslenme ve Sağlık Eğitimi
 18. Diğer Zümrelerle İşbirliği
 19. Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması
 20. Öğrencilere Aldırılacak Araç Ve Gereçlerin Belirlenmesi
 21. Veli Toplantılarının Belirlenmesi
 22. Öğrencilerin Sağlık, Beslenme ve Fiziki  Değerlendirilmesi
 23. Dilek Ve Temenniler

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. Fatih Sultan Mehmet  İlkokulu  4.Sınıf zümre öğretmenleri, okul rehber öğretmeni ve sınıflara derse giren branş öğretmenleri, müdür yardımcısı Mustafa TANRIVERDİ başkanlığında 13.09.2013 tarihinde Cuma  günü  saat 10.00’da 4-A sınıfında bir araya geldiler. Toplantı gündem maddeleri Öğretmen Eyyüp CEVİZLİ tarafından okundu ve maddeler görüşüldü. Toplantı tutanağı ise Taylan TETİK tarafından yazıldı.

2. 4/D Sınıf Öğretmeni Şazimet ALTIPARMAK tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılı zümre öğretmenler toplantı tutanağı okundu.  Alınan kararların ve yapılması gereken çalışma ve uygulamaların tamamının yapıldığı, önemli bir sorun ile karşılaşılmadığı söylendi.

3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar)  Müdür Yrd. Mustafa TANRIVERDİ tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkelerin eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

4. İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri Müdür Yrd. Mustafa TANRIVERDİ tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde yeniden hassasiyetle duruldu. Yönetmeliğin yıl boyunca incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği istendi.

5.   2012 – 2013 Çalışma takvimi hazırlanarak iş günü sayısı belirlendi.

                    1. Dönem :  89 iş günü /18 Hafta

                    2. Dönem :  87 iş günü /18 Hafta

                      Toplam   :  176 iş günü /36 hafta

Buna göre 2013-2014 Öğretim yılı takvimi ekte sunulmuştur.

 

6. Eğitim ve Öğretim programları incelendi. 4+4+4 sisteminin bu yıl 4.sınıfları etkilemediğini ve geçen yılın aynı programına göre devam edeceğini ifade eden 4/A sınıf öğretmeni Zafer DOĞAN  yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

 Soru – cevap                                    Sonuç çıkarma                          Araştırma - inceleme                                                                                                                    

 Sonuç cümlesi yazma                      Buluş yolu                                 Tahmin etme                                                                                                 

 Yaparak yaşayarak öğrenme           Grup çalışması                           Drama

 Gösterip yaptırma                            Resimleme                                 Kavram haritası                                                                                                                                                                                                                               

 Beyin fırtınası                                  Tartışma                                     Örnek olay                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

7.  4/C Sınıf Öğretmeni Eyyüp CEVİZLİ  2504 Sayılı  Tebliğler Dergisindeki Atatürkçülük konularının   kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIF

KONULAR VE KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

4. Sınıf

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Konu: Doğum  tarihi ve yeri

     Ailesi ( anne, babası ve kız kardeşi)

     Öğrenim hayatı

     Ölüm tarihi ve yeri

1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.

Açıklama:  Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen kişilerin adları söylenir. Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılır.

“ Atatürk’ün Hayatı” konusunun alt başlıklarına ait davranışları kazandırmak için seçilecek olan metin, Hayat Bilgisi Öğretim Programı 3. sınıfta aynı alt başlıklar için yazılmış olan davranışları da kapsayacaktır (Atatürkçülükle İlgili Konular, Ankara, 2000).

Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler

2. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.

Açıklama: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir metin okunur. Metinden ne anlaşıldığı açıklanır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karşılaştığı güçlükler söylenir / yazılır. Atatürk’ün güçlüklere rağmen nasıl başarılı olduğu açıklanır.

 

Konu: Atatürk’le ilgili anılar

3. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.

Açıklama:   Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatan bir anı dikkatle dinlenerek anlatılır, anının ana fikri açıklanır. Atatürk ve doğa sevgisi/ çocuk sevgisi konulu bir anı bulunarak sınıfta okunur. 

 

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Konu: Planlı çalışması

           Vatan ve millet sevgisi

           Önder oluşu

4. Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.

Açıklama: Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmak için planlı çalıştığı, vatanını ve milletini çok sevdiği, vatanımızın kurtarılmasında önder olduğu söylenir / yazılır. Atatürk’ün vatanımızın kurtarılmasında Türk milletine güvendiği söylenir.

“Planlı çalışması” ile ilgili kazanım   “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ vatan ve millet sevgisi” ile ilgili kazanım  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ önder oluşu”  ile ilgili kazanım “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili metin içinde  gerçekleştirilecektir.

Konu: Planlı çalışması

           Vatan ve millet sevgisi

           Önder oluşu

5. Atatürk’ün kişilik özelliklerini, resim ve fotoğraflardan hareketle açıklar.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

 Konu: * İnsan hak ve hürriyetleri ile sorumlulukları

                Yerleşme ve seyahat hürriyeti

                 Düşünce hürriyeti

6. Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu açıklar.

 Açıklama: Cumhuriyet yönetimiyle kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen hürriyetlerin adı söylenerek bu hürriyetlere hangi yönetim sayesinde kavuştuğumuz açıklanır. Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu ve Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem açıklanır.

 

 Konu: * Vatandaşlık görevleri

                Seçme ve seçilme hakkı

                Askerlik yapmak

7. Vatandaşlık görevlerini açıklar.

Açıklama: Vatandaşlık görevleriyle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu açıklanır. Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşlık görevlerinin yeniden düzenlendiği söylenerek Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanır.

 

Konu: *Dayanışma

              Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

8. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini açıklar.

 Açıklama: Toplum hayatındaki dayanışmayı konu alan bir metin okunarak anlatılır. Metinde toplum hayatındaki dayanışmayı gösteren olaylar açıklanır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma açıklanır.

 

Konu: *Dayanışma

              Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

9. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.

 

 

8. Öğretmen kılavuz kitapları incelendi. Yıllık planlar hazırlanırken kılavuz kitaplarla örtüşmesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

İlköğretim haftalık ders çizelgesine göre 4. Sınıfta okutulacak dersler ve ders saatleri aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibi düzenlendiği tespit edilmiştir.

İlkokul 4.Sınıf DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Haftalık Ders Saati

Türkçe

6

Matematik

4

Fen ve Teknoloji

3

Sosyal Bilgiler

3

Yabancı Dil (İNGİLİZCE)

3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

2

Görsel Sanatlar

1

Müzik

1

Beden Eğitimi

2

Trafik Güvenliği

1

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI

26

SERBEST ETKİNLİKLER

4

GENEL TOPLAM

30

 

 

9. Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici olarak; müsamere, müzik, monolog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme etkinlikleri dönüşümlü  zümre öğretmenlerince hazırlanan aylık faaliyet raporuna göre uygulanmasına karar verildi.

Serbest etkinliklerin haftada 4 gün birer saat olarak uygulanmasına ve yapılan faaliyetlerin sınıf defterine yazılmasına zümre öğretmenlerce karar verildi.

         Yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve yıllık planların en geç 16 Eylül tarihinde zümre olarak hazırlanıp, bir örneğinin idareye verilmesine karar verildi. Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine karar verildi.

Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

 

4.SINIFLAR TEMA SÜRELERİ (Gün Yayınları)

 

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim             

16.09.2013 – 01.11.2013

18 / 6 Hafta

2.

Maddeyi Tanıyalım                                

04.11.2013 – 03.01.2013

24 / 8 Hafta

3.

Kuvvet ve Hareket                                

06.01.2013 -  24.01.2013

9 / 3 Hafta

4.

Ses ve ışık                                            

10.02.2014 - 14.03.2014

21 / 7 Hafta

5.

 Gezegenimiz Dünya                              

17.03.2014 - 04.04.2014

6 / 2 Hafta

6.

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım       

07.04.2014 - 09.05.2014

15 / 5 Hafta

7.

Yaşamımızdaki Elektrik                       

12.05.2014 - 13.06.2014

15 / 5 Hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER    (Tuna Matbaacılık)

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

Kendimi Tanıyorum

16.09.2013 - 11.10.2013

12  / 4 hafta

2.

Geçmişimi Öğreniyorum

21.10.2013 - 22.11.2013

15 / 5 hafta

3.

Yaşadığımız Yer

25.11.2013 – 27.12.2013

15 / 5 hafta

4.

Üretimden Tüketime

30.12.2013 – 14.02.2014

15 / 5 hafta

5.

İyi ki Var

17.02.2014 - 14.03.2014

12 / 4 hafta

6.

Hep Birlikte

17.03.2014 – 11.04.2014

12 / 4 hafta

7.

İnsanlar ve Yönetim

14.04.2014 – 16.05.2014

15 / 5 hafta

8.

Uzaktaki Arkadaşlarım

19.05.2014 – 13.06.2014

12 / 4 hafta

 

 

4. SINIF  TÜRKÇE  DERSİ      (Bilim ve Kültür Yayınları)

4. SINIF / TÜRKÇE  TEMALARI VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE ( İş Günü )

1.

1. TEMA :  Güzel Ülkem Türkiye

16.09.2013 - 11.10.2013

24+4 Ders Saati

2.

2. TEMA :  Atatürk

21.10.2013 – 22.11.2013

24+4 Ders Saati

3.

3. TEMA : Sağlık ve Çevre

25.11.2013 – 20.12.2013

24+4 Ders Saati

4.

4. TEMA : Doğal Afetler

23.12.2013 – 17.01.2014

24+4 Ders Saati

5.

5. TEMA : Değerlerimiz

10.02.2014 – 07.03.2014

24+4 Ders Saati

6.

6. TEMA : Birey ve Toplum

10.03.2014 – 04.04.2014

24+4 Ders Saati

7.

7. TEMA : Hayal Gücü

07.04.2014 – 09.05.2014

24+4 Ders Saati

8.

8. TEMA : Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

12.05.2014 – 06.06.2014

24+4 Ders Saati

Her bir  okuma parçası 1 haftalık  sürede işlenecektir.

 

4.SINIF MATEMATİK  DERSİ  (Meram Yayınları)

4. SINIF MATEMATİK ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

1.Ünite                        

16.09.2013 - 31.10.2013

28 / 7 hafta

2.

2.Ünite                       

01.11.2013 – 29.11.2013

16  /4 hafta

3.

3.Ünite                       

02.12.2013 – 20.01.2014

32  /8 hafta

4.

4.Ünite                       

22.01.2014 – 07.04.2014

32 / 8 hafta

5.

5.Ünite                       

09.04.2014 – 12.05.2014

20 /5 hafta

6.

6.Ünite                       

14.05.2014 – 13.06.2013

16 /4 hafta

 

 

 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ TEMA SÜRELERİ  (Gizem Yayıncılık)

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM

16.09.2013 – 01.11.2013

12 / 6 Hafta

2.

TEMİZ OLALIM

04.11.2013 – 13.12.2013

12 / 6 Hafta

3.

HAZRETİ MOHAMMED’İ TANIYALIM

16.12.2013 -  14.02.2014

14 / 7 Hafta

4.

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

17.02.2014 - 14.03.2014

8 / 4 Hafta

5.

SEVGİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK

17.03.2014 - 25.04.2014

12 / 6 Hafta

6.

AİLE VE DİN

28.04.2014 - 13.06.2014

14 / 7 Hafta

 

 

 

 

 

 

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ (Koza Yayıncılık)

 

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

 

ÜNİTELER

 

BAŞLAMA BİTİŞ

 

SÜRE (Hafta )

 

1.

TRAFİK BİLİNCİ

16.09.2013 - 04.04.2014

26 / 26 hafta

 

2.

İLKYARDIM

07.04.2014 - 13.06.2014

10 / 10 hafta

 

10.       Öğrenciye verilecek proje ve performans görevlerinin belirlenmesi:     Öğrencilerin birinci  dönem ve yıl sonu değerlendirmelerinde proje ve performans görevlerinin de ağırlıklı rol oynayacağı belirtildi. Bu konu hakkında bilgi alınacak tebliğler dergisi ve yönetmelik dikkatle incelendi.

 

      İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen; “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.” Hükmü gereğince öğrencilere aşağıda yazılı proje ve performans görevlerinin verilmesinin, değerlendirme ölçeğine yada dereceli puanlama anahtarına  göre değerlendirilmesine karar verildi. İlköğretim Genel Müdürlüğünün B.0.08.İGM.0.08.01.01-320/443 sayı ve 10.01.2008 tarihli yazısı doğrultusunda  Proje ve performans görevlerinin öğretmen gözetiminde yaptırılması gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıklarının sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma aşamalarının ise sınıf içinde yaptırılarak öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performansın gözlenerek gerçekçi bir değerlendirme yapılmasına çalışılması kararı alındı.

 

        Yönetmeliğin 35.maddesi gereği; Proje  bir tane dersten hazırlanacak ve öğrenciler istediği dersi seçecekler. Eğer öğrenci isterse projeyi bireysel değil grup çalışması şeklinde yapabilecek.

 

        Performans görevine gelince her öğrenci 1. dönem her dersten ayrı ayrı olmak üzere en az birer performans görevi hazırlayacak. Ancak performans görevleri öğrencilerce bireysel olarak hazırlanacak.

Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre bu sınıfta haftalık ders saati bir olan Trafik Güvenliği dersinden ve haftalık ders saati  iki  olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve haftalık ders saati üç saat olan İngilizce dersinden iki, haftalık ders saati üç olan Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersinden ve haftalık ders saati üçten fazla olan Türkçe, Matematik derslerinden ise üç sınav yapılmasına karar verildi.

         Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.

          Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

         Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız ortak sorularla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına  ve bu soruların  cevap anahtarlarının  çıkarılarak kullanılmasına karar verildi. 

Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı. Mihver derslerde 2. sınavların ortak sınav olarak uygulanması kararlaştırıldı.

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Yıllık

Yazılı

Ders ve Etk.Katı.

Performans Gör. En Az

Proje

Türkçe

3

2

1

Öğrencinin seçeceği herhangi bir dersten yıllık en az bir proje ödevi verilir.

Matematik

3

2

1

     Fen ve Tek.

3

2

1

Sos.Bil.

3

2

1

Trafik

2

2

1

İngilizce

2

2

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

2

1

Beden Eğitimi

-

2

1

 

Sınav tarihleri aşağıdaki şekildeki gibi belirlenmiştir.Ortak yapılmayacak olan derslerin sınavları tarihleri belirtilen haftada sınıf öğretmeninin uygun olduğu herhangi bir günde yapılacaktır.

4/B sınıf öğretmeni Taylan TETİK ders programına göre veya branş öğretmenlerinin yapacakları sınavlarla çakışma durumunda tarihlerinin değiştirilebileceğini söylemiştir. Böyle bir duruma meydan vermemek için branş öğretmenleriyle birlikte ekim ayı başında yeniden sınav takvimi belirlenmesine karar verilmiştir. Bu bir taslak çalışmadır.

I. Dönem

Türkçe

1.Yazılı

4– 8  Kasım

2.Yazılı

9–13 Aralık

3.Yazılı

6 – 9 Ocak

Matematik Dersi

1.Yazılı

4 – 8 Kasım

2.Yazılı

9 -13 Aralık

3.Yazılı

6– 9 Ocak

Fen ve Teknoloji

1.Yazılı

21 – 31 Ekim

2.Yazılı

25 Kasım– 29 Kasım

3.Yazıl

23 – 31 Aralık

Sosyal Bilgiler

1.Yazılı

21 – 25 Ekim

2.Yazılı

5 Kasım– 29 Kasım

3.Yazıl

23 – 31 Aralık

Trafik

1.Yazılı

18 – 22 Kasım

2. Yazılı

23 - 27 Aralık

 

 

Din Kültürü

1.Yazılı

18 – 22 Kasım

2. Yazılı

23 - 27 Aralık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dönem

 

Türkçe Dersi

1.Yazılı

03– 07 Mart

2.Yazılı

14 -18 Nisan

3.Yazılı

12  – 16 Mayıs

Matematik Dersi

1.Yazılı

03– 07 Mart

2.Yazılı

14 -18 Nisan

3.Yazılı

12  – 16 Mayıs

Fen ve Teknoloji

1.Yazılı

10 – 14 Mart

2.Yazılı

14-18 Nisan

3.Yazılı

12  – 16 Mayıs

Sosyal Bilgiler

1.Yazılı

10 – 14 Mart

2.Yazılı

14 -18 Nisan

3.Yazılı

12  – 16 Mayıs

Trafik

1.Yazılı

17-21 Mart

     2. Yazılı

     05 - 09 Mayıs

 

Din Kültürü

1.Yazılı

17 – 21 Mart

     2. Yazılı

     05 - 09 Mayıs

 

 

 

PERFORMANS VE PROFE GÖREV KONULARI

 

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

Yaşadığımız çevrede geçmişte oynanan oyunlar

Teknolojik bir ürünün icat edildiği günden günümüze kadar geçirdiği değişiklikler nelerdir? çalışması

Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)

Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

Deprem bilgi posteri hazırlama

Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

Şekerin serüveni. Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.

Köyünüzün Düğünleri             

Sizden TBMM’nin Bakanlar Kurulunda hangi bakanlıkların olduğunu araştırmanız ve seçtiğiniz bir bakanlığın hangi görevleri yüklendiğini bulmanız isteniyor.

Toplumsal hayattaki temel ihtiyaçların karşılanması için kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların bazıları devlet tarafından, bazıları da gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuştur. Çevrenizdeki devlet kurumlarından 5, gönüllü insanların kurdukları kuruluşlardan 5 tanesini araştırmanız isteniyor.

Yerel yönetim birimleri

TBMM ve görevleri

Türkiye’nin tarihi eserleri

Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

Dünyanın doğal harikalarının araştırılması

Egemenliğimizin sembolleri

Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Cumhuriyeti kurana kadar geçen aşamaları anlatan harita çalışması yapınız.

Atatürk’ün hayatı ile ilgili resim albümü hazırlaynız.

Yöremizdeki gelin alma, kına ve düğün eğlencelerini kapsayan bir sunu hazırlayınız.

Okul ve çevresinin krokisini çizerek  maketini yapınız..

Deprem ile ilgili bilgilendirici afişler hazırlayınız.

Eviniz yakın çevresinin krokisini çizerek bunun üzerinde yönleri gösteriniz yönlere göre eviniz çevresinde neler bulunduğunu yazınız.

Beş farklı mesleği araştırarak bunların adı, bu mesleği yapacak olanların alması gereken eğitimi,yaptığı işi,bu işi yapmak için gereken özellikleri belirtin..Bu meslekler olmasaydı neler olurdu?Düşüncelerinizi yazın. Bu çalışmalarınızı sunum şeklinde hazırlayınız.

Sakarya’nın tarihi ve turistik yerlerini araştırınız.

Doğa olayları ile ilgili araştırma yapınız

Atatürk albümü oluşturunuz

Okulumuzun bulunduğu caddenin krokisinin çiziniz.

Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimleri bir örnekle anlatınız.

Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları anlatan bir sunum hazırlayınız.

Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtınız.

Kendinizin ve bir arkadaşınızın fiziksel ve duygusal özelliklerini belirleyin.Bu özellikleri fiziksel ve duygusal olarak sınıflandırın.Benzer ve farklı yönleri belirleyin.

Soy ağacının bilinmesinin önemini belirtin.

Sözlü tarih yöntemini kullanarak aile tarihinizi yazın.

Yaşadığınız yerdeki kültürel etkinliklerden

Yöresel yemeklerin tanıtımı

Düğün töreni ile ilgili bilgiler toplayın.resimler yapıştırın.

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili 5 tane şiir bulunuz.Bu savaşlarda yurdumuzun kurtarılması için fedakarlık gösteren kahraman insanlarımıza duyduğunuz saygı ve sevgiyi anlatan 3 kıtalık bir şiir yazın.Resimlerle destekleyin.

Bahçe sınırları içinde okulunuzun bulunduğu alanın krokisini çizip.boyayınız.gerekli işaret ve sembolleri kullanınız.

Deprem  ve korunma yolları hakkında bir çalışma yapınız. Deprem sırasında nasıl davranmalıyız?Depremin zararlarını azaltmak için deprem öncesi ve sonrasında nasıl davranmalıyız?Deprem çantasının önemi nedir?İçinde neler olmalıdır?

Alış verişe çıkmadan önce ve alış veriş esnasında nelere dikkat etmeli ve nasıl davranmalıyız?Aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında neler yaparsınız?Bir üründeki TSE damgası,garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir?

 

4. SINIF TÜRKÇE DERSİ

Sakarya ilini tanıma

Hoşgörülü Birey.( Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.)

Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.

İçinde dünya,güneş,ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.

Çocuklar için yararlı bir besin maddesi tasarlayın.Bu ürüne bir paket tasarlayın.Bu ürünün satması için bir reklam senaryosu yazınız.

Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.

Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.

Eş anlamlı, zıt anlamlı, eşsesli, kelimeleri içeren bir bulmaca hazırlayınız.

Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.

Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.

Ebru sanatını anlatan bir afiş hazırlama

Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.

Atatürk'ün Türk Milleti'nin çağdaşlaşma ile ilgili sözleri veya Atatürk'ün kadın haklarıyla ilgili söylediği sözleri renkli kartlara yazma

Cumhuriyet yönetiminin ülkemize kazandırdıklarını araştırınız.

Her hangi bir konuda iki tane akrostiş çalışması yapınız.

Bu yıl öğrenilen yeni kelimelerden en az 10 tanesini yazarak anlamlarının yazıp  birer cümlede  kullanınız.

Eş sesli kelimelerle ilgili bir çalışma yapınız en az 15 tane eş sesli kelimeyi farklı anlamlarıyla   cümlede kullanınız.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri

örneklerle anlatınız.

Mecaz anlamla ilgili bir araştırma yapınız örneklerle anlatınız.

Zıt ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili araştırma yapınız.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, iki nokta ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri  örneklerle anlatınız

Cumhuriyetle birlikte elde edilen hak ve özgürlüklerimizi anlatan bir afiş çalışması yapınız.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili (hayatı,eserleri) bir sunu hazırlayınız.

Resimlerle Atatürk konulu bir sunu hazırlayınız.

Dünya’nın yedi harikasından birisi  hakkında araştırma ve sunum hazırlayınız.

Dostluk konulu kendinize özgün bir hikâye yazma çalışması.

İnsanların okuduğunda veya dinlediğinde eğlendiği ve ders çıkardığı üç adet fıkra bulup. Bu   fıkralardan almamız gereken dersleri açıklayınız.

Hayvanlar konulu şiir kitabı oluşturunuz.

Okul fıkraları konulu fıkra kitabı oluşturunuz.

Küçük bir atasözleri sözlüğü hazırlayınız.

Küçük bir deyimler sözlüğü hazırlayınız.

Cumhuriyet Bayramı için kısa bir kutlama programı hazırlayınız.

Dünyadaki ve ülkemizdeki okuma alışkanlığı ile ilgili araştırma yapınız  Okuma alışkanlığını geliştirmek için öneriler sununuz.

 

4. SINIF MATEMATİK DERSİ

Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sunma.

Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

Roma rakamları ve 100'e kadar sayıların roma rakamlarıyla yazılışını gösteriniz.

Beyaz bir karton üzerine çubuk makarna kullanarak açı çeşitlerini yapıştırınız. Üzerine özelliklerini yazınız.

Doğru, doğru parçası ve ışını tanımlayan bir model tasarlayınız.

50x70 cm boyutlarındaki beyaz kartona farklı renklerdeki kartonlarla öğrendiğimiz geometrik şekilleri kesip yapıştırınız ve altlarına özelliklerini yazınız.

Karton kullanarak küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması yapınız. Bunların yüzey, kenar, köşe ve ayrıtlarını gösteriniz.

Paralarımızı ve özelliklerini anlatan resimli bir levha hazırlayınız.

Uygun malzemelerden litre, yarım litre ve dereceli kap yapınız.Yaptığınız araçların hangi mesleklerde     ve nasıl kullanıldığını araştırınız.

 

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

Termometre  hakkında bilgi sahibi olalım.

Besinler ve Değerleri.

Doğal ve işlenmiş maddeler.

Peri bacaları nasıl oluşmuştur?

Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir?Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?

Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?

Basit elektrik devresi oluşturma

İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.

Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.

İç organların görevleri (Model üzerinde gösterme)

İskelet modeli yapınız.İskelet sağlımız için nelere dikkat etmemiz gerektiğini araştırarak bir sunum hazırlayınız.

Basit bir stetoskop modeli yapınız.Bunun ne işe yaradığını anlatınız.

Sağlıklı olmak için spor ve egzersizin önemi büyüktür. Spor yapmanın sağlığımıza yararlarını araştırarak İnsanların konuyla ilgili duyarlılığını artırmak için sloganlar yazıp bir sunum hazırlayınız.

Bir vücut modeli çizerek bunun üzerinde renkli iplerle  kas ve damarlarımızı gösteriniz kanın vücutta dolaşımını anlatınız.

Çeşitli karışımlar oluşturarak bunları hangi yöntemlerle ayırabileceğiniz deneyler yapınız ve sonucunu anlatınız.

Bilimin insanlığa ışık tutmuş bilim adamlarından birinin hayatını ve buluşunu araştırıp çizgisiz kağıda bitişik eğik yazıyla yazınız.(İbni Sina, Arşimet, Aynşıtayn, Kristof Kolomb, Pisagor, Luis Pastör, Benjamin Franklin vb.)

Çevremizde gördüğümüz madde, cisim, malzeme, alet, eşya ve araç resimlerinden poster çalışması yapınız.

İpekten yapılmış bir gömlek düşünün. Bu gömleğin , gömlek oluncaya kadar geçirdiği evreleri gömleğin ağzından anlatın.

Madde ve dönüştüğü ürünler ile ilgili bir tablo hazırlayın.

Sürtünmenin günlük hayattaki yararları ve zararlarını araştırın. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinin.

Kas sistemimiz ve çalışması ile ilgili bir çalışma yapınız.

Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim’ temasına ait soru bankası oluşturunuz.

Beş arkadaşının nabız sayısını egzersiz yapmadan önce ve sonra ölçüp grafiğini hazırlayınız.

Evde, okulda ve sokakta çekme ve itme kuvvetlerinin türlerini nedenleriyle açıklayarak resimleyiniz ve sınıfa sununuz.

 

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ

Trafik işaret ve anlamları

Ulaşım türleri

Karayolu üzerindeki yayalar için yapılan güvenli geçiş yerleri

Trafik kazalarını azaltmak için alınacak önlemler

Trafik tehlike ve uyarı işaretlerinin çizimini yapma

Trafikte bulunan unsurları anlatan maket tasarlayınız.

Trafik işaret ve levhalarını anlatan poster çalışması yapın.3 tane uyaran(üçgen şeklinde olanlar),3 tane bilgi veren(kare şeklinde olan),3tane düzenleyen yada yasaklayan(daire şeklinde olan)levhalardan fon kartonuna uygun büyüklükte çizerek boyayın.

Trafik kazalarıyla ilgili bir albüm oluşturunuz.

Trafik kazalarının nedenlerini araştırınız. Kazaları azaltmanın yollarını araştırarak yazınız.

Işıklı trafik cihazı ile ilgili bir sunum hazırlayınız.

Yayaların uyması gereken kuralları araştırarak resimlerle destekleyen bir çalışma yapınız.

 

 

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

Okul ve çevresinin temiz olmasın sağlamak

Kuran-ı Kerim’i tanıyalım.İndirilişi, kitap haline getirilişi, çoğaltılması ve iç düzeni.

Değerlerimiz

 

 

4. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

Sağlıklı yaşamış beslenme ve sporun sağlığımıza etkileri konusunda kapsamlı araştırma.

Eski oyunlar.

Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştırma

 

4. SINIF MÜZİK DERSİ

Okulda öğrenmediğimiz bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretme

Atatürk’ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazma.

 

4. SINIF GÖRSEL SANATLAR

Hayalinizdeki evin resmini çizme

Doğal afetler konulu bir resim çalışma yapma

Sağlımız konulu bir resim çalışması yapma

Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması

Çeşitli ülkelerin bayraklarını araştırıp çizme

 

 

11. Rehber Öğretmeni Cihan KÖKSAL derslerin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda karşılaşılan güçlükler  üzerine konuştu. En önemli sebepler ; ailelerin ilgisizliği, ailelerin eğitim durumlarının yetersiz olması, maddi olanaksızlıklar en başta gelmektedir. Öğrenmeyi desteklemek amacıyla ev ödevleri verilmeli, ailelerle sık sık iletişim içerisinde olunmalı, öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere yeteri zaman verilmeli, gerekirse ayrı değerlendirilmeli ve bireysel çalışmalar yapılmalıdır.

 

12. Mustafa TANRIVERDİ (Müdür Yrd.) e-okul öğrenci ve veli bilgilerinin gecikmeksizin en kısa sürede güncellenmesi gerektiğini, eksik olan bilgileri elde etmek amacıyla velilere bilgi fişi gönderilmesinin faydalı olacağını söyledi.

 

13. Yapılması düşünülen ders ile ilgili ve çevre gezileri için önceden gezi planı hazırlanması ve yıllık planda belirtilmesi gerektiği söylendi. Gezi önerileri : İstanbul Gezisi, yardım kuruluşlarına geziler, çevre gezileri.

 

14. Müdür Yrd. Mustafa TANRIVERDİ Belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesine devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 29 Ekim, 23 Nisan gibi önemli kutlamalarda yapılacak, ront, şiir okuma şarkı söyleme v.b. etkinliklerin öğrencilerin kendilerini göstermede ve öz güven kazanmada çok faydalı olacağı söylendi.

 

KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ( Değişik: 12.8.2005/25904 RG )

 

 • İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
 • Gaziler Günü (19 Eylül)
 • Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
 • Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)
 • Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
 • Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
 • İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
 • Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
 • Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
 • Sivil Savunma Günü    (28 Şubat)
 • Yeşilay Haftası (Mart ayının ilk haftası)
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
 • Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)
 • Şehitler Günü (18 Mart)
 • Orman Haftası      (21-26 Mart)
 • Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
 • Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günü)
 • Turizm Haftası     (15-22 Nisan)
 • Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
 • Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
 • Müzeler Haftası    (18-24 Mayıs)
 • Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

 

15. Yeni düzenlemeye göre davranış notları verilirken branş öğretmenlerinin de görüşünün alınacağı konusu görüşüldü. Sınıfın durumu ve öğrencilerin davranışlarıyla ilgili sürekli iletişim halinde olunmasına karar verildi.

 

 

16. 4/C Sınıfı Öğretmeni Eyyüp CEVİZLİ tarafından kaynaştırma öğrencileri ile ilgili velilerle yapılacak görüşmelerin, öğrenciler ait rapor ve tutanakların saklanması , Bireysel Eğitim Planlarının (BEP), ölçme ve değerlendirme araçlarının  hazırlanması , uygulanması ve saklanması gerektiği ifade edildi.

 

17. . Müdür Yardımcısı Mustafa TANRIVERDİ,  beslenme ve sağlık konusunda görülen yanlışlıkların, öğrenci ile ilgili olanların öğrenci ve velilerle, kantin ile ilgili olanlarında okul idaresi ile görüşülmesi gerektiği, yeni yayınlanan genelge doğrultusunda kantinlerde, sağlığa zararlı ürünlerin ( kola , cips v.b.) satılamayacağı, meyve, yoğurt v.b. sağlıklı gıdaların satılabileceği hatırlatıldı. Takipte olunmasının fayda getireceğini söyledi. 4/D Sınıfı Öğretmeni Şazimet ALTIPARMAK, kimi öğrencilerin kahvaltı etmeden gelmesi sorunu nedeniyle bu konuda velilerle konuşulması gerektiğini söyledi.

 

18. Eyyüp CEVİZLİ geçen yıl 4. sınıf okutan öğretmenlerle bilgi alışveriş yapılması ve mevcut diğer zümrelerle ortak kazanımlarla ilgili ortak çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

 

19. Öğrenci seviyelerine göre sınıf kitaplıkları oluşturulması, en çok kitap okuyan, okuduğunu en iyi anlatabilen öğrencilerin ödüllendirilmesi gerektiği ifade edildi.

 

20.  Zafer DOĞAN İhtiyaç Listesi belirlenerek öğrencilere bildirilmesi gerektiği söyledi.

 

21. 4/B sınıf öğretmeni Taylan TETİK velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

      Her dönem en az birer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Sağlık, Beslenme ve Fiziki Değerlendirme:

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4-A

 

OKUL NO

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

KİŞİLİK

DURUMU

DEĞERLEN

DİRMESİ

BESLENME

DURUMU

DEĞERLEN

DİRMESİ

SAĞLIK

DURUMU

DEĞERLEN

DİRMESİ

SOSYAL

İLİŞKİLER

DEĞERLEN

DİRMESİ

EKONOMİK

DURUMU

DEĞERLEN

DİRMESİ

BAŞARI

DURUMU

DEĞERLEN

DİRMESİ

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ İÇİN NE  YAPILACAĞI

154

Mehmet DEMİREL

Hareketli, neşeli,güleryüzlü bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Herhangi bir sağlık sorunu yok.

Sosyal ilişkileri iyi, çevresinde sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu düşük

Dersleri pek iyi değil. Ders çalışma alışkanlığı kazanmamış.

Veli ile işbirliği içerisinde daha sıkı bir çalışma programı içine girmesi ve bol soru çözmesi sağlanmalı

203

Rabianur KALKAN

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve istekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

264

Mustafa ÖZGÜR

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

333

Tuğba KARAMAN

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

335

Ceyda KABATAŞ

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

336

Ayşegül Rana ÖZPINAR

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

337

Ebranur GENÇ

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

338

Elif SAĞIR

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

339

Esin Gül ERİKÇİOĞLU

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

340

Furkan DANIŞMAN

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

341

İlayda BARIŞ

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

342

Kerem ÖREN

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

343

Mehmet ÖZPINAR

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

344

Metehan TÜRKMEN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

345

Nisa KAYA

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

346

Recep Zafer TEKİR

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

347

Talha SOYTÜRKOĞLU

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

348

Tuğba SEPİCİ

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

349

Zeynep AKSOYOĞLU

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

350

Berfin Beren ELİK

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

351

Safanur EDİN

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

352

Emel AKIN

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

354

Mehlika ŞEKER

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

355

Nisanur İMAMOĞLU

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

357

Leyla AKKANOĞLU

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

541

Ömer Faruk NARİN

Olgun,,ağır başlı,saygılı, tertipli,düzenli

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Başarı durumu normal seviyede,istek var fakat temel bilgi eksikliği var daha özenli çalışırsa başarır

Veli ile işbirliği içerisinde daha sıkı bir çalışma programı içine girmesi ve bol soru çözmesi sağlanmalı

4-B

24

Yunus Emre AYDIN

 

 

 

 

Saygılı,bazen yaramazlık yapan,güleryüzlü,girişken,

aktif

 

 

 

 

Beslenme durumu iyi

 

 

 

 

Sağlık durumu iyi

 

 

 

 

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

 

 

 

Ekonomik durumu orta

Sadece dikkatli olmadığından ve planlı-programlı çalışmadığından istenen başarı elde edilmiyor

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı ve devamsızlığı yakından takip edilmeli

236

Emine KAPLAN

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

259

Şengül Sena YILDIRIM

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

334

Hanife BOZAN

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

358

Recep Kutay YILMAZ

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

359

Furkan ÇELİKGÖĞÜS

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

360

Abdüssamet KÖSE

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

361

Ali Kaan FİLİZFİDANOĞLU

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

362

Burak YILMAZ

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

364

Elif İclal SARI

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

365

Erhan AYVACI

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

366

İnci KALYONCU

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

367

Mehmet Nuri ALTINKAYNAK

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

368

Mihriban ÇETİNKAYA

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

369

Muhammet Mert SÖNMEZ

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

370

Mustafa ASLANBAY

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

371

Seda YİĞİT

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

372

Sudenaz BEKTAŞ

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

373

Sümeyye ÇETİNKAYA

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

374

Talha KAYA

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

375

Yağızhan SERBEST

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

376

Emir Burak SARIKAYA

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

377

Semanur ÖZTÜRK

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

378

Muhammet ALTINDAĞ

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

380

Semanur EMİNOĞLU

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

403

Metin Furkan SOĞUCAK

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

4-C

95

Özge YALÇIN

Saygılı,dürüst,aktif,girişken,

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevile

Ekonomik durumu İYİ

Dersleri iyi. Ancak daha fazla gayret ederse daha başarılı olacaktır.

Daha fazla ders çalışması için teşvik edilmeli.

160

Tuğçe PULAT

Saygılı,sakin,

Sessiz, dürüst bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Sağlık durumu iyi

Çevresindekilerle ilişkilerinde ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

 

Herhangi bir sorunu yoktur.

 

293

Ayşenaz SARIOĞLU

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

356

Kübra GÜRLEK

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

382

Adem DEVECİOĞLU

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

383

Alanur BOZAN

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

385

Canpolat ŞAHİN

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

386

Ecrin DEMİR

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

387

Erdem YILMAZ

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

388

Fahrican ARSLAN

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

389

Furkancan ÇİL

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

391

Mert KILIÇARSLAN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

392

Muhammet Emir BAKİ

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

393

Muhammet FİLİZFİDAANOĞLU

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

394

Onur DİKBAŞ

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

395

Ramazan AYGÜNEŞ

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

396

Rümeysa BULUT

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

397

Sahra ŞAN

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

398

Serap Sude TİRYAKİ

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

399

Sezen UZUN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

400

Zikrullah Erdem Alp SARIOĞLU

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

401

Tuğbanur YAVUZYİĞİT

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

402

Yusuf KOÇ

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

405

Yunus Emre KESKİN

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

406

Cerennur TUNÇ

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

524

Anıl AV

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

527

Duygu ŞENTÜRK

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

4-D

407

Yusuf İsmet ÖZKAN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

408

Ziya Talha UĞUR

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

409

Özlem YÜKSEL

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

410

Şule GÜNEŞ

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

411

Ahmet Ali SALHAN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

412

Ayden KARA

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

413

Buğra Alp BAYRAK

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

414

Burak GÜNDOĞDU

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

415

Ceren SAKA

Saygılı,dürüst,biraz utangaç, sakin bir öğrenci.

 

Beslenme durumu 0rta

Sağlık durumu iyi

ılımlı,hoşgörülü,arkadaşları arasında sevilen biri

Ekonomik durumu düşük.

Dersleri genelde iyi. Hırslı ve i,stekli.Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

 

Ekonomik durumu orta .

 

416

Cihan SAKA

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

417

Emirhan BİR

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

418

Faruk BALCIOĞLU

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

419

Hatice Sude BOSTAN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

420

Hümeyra Betül YAVUZYİĞİT

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

421

Kazım Bedirhan ÖZPINAR

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

422

Melisa ÖZEN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

423

Metehan SAKA

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

424

Muhammet YAVUZYİĞİT

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

425

Muhammet Eren İNAN

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

426

Mustafa ERTÜRK

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

427

Selinay ERDOĞAN

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

428

Sudenaz KISIR

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

429

Yadigar Sıla ERDOĞAN

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

430

Yağmur KAÇAR

Saygılı ağırbaşlı.

Beslenme durumu iyi

 

Sağlık durumu iyi

Biraz içe kapanık. Sosyal yönden pasif.

Ekonomik durumu orta

Derslerine daha fazla zaman ayırmalı

Yakından ilgilenilip ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı

431

Yunus UYĞUN

Neşeli , girişken, aktif bir öğrenci.

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet iyi. Biraz daha gayretle daha iyi olacaktır.

Ekonomik durumu orta

432

Akif AKSU

Ağırbaşlı, sakin, dürüst bir öğrenci

Beslenme durumu iyi

Beslenme durumu iyi

Sosyal ilişkileri iyi, sevilen bir öğrenci.

Ekonomik durumu orta

Dersleri gayet ilgili. Planlı ve düzenli çalışır.

 

Herhangi bir sorunu yoktur

 

23. 2013 /2014 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabı olan derslerin de sadece yıllık planının yapılarak günlük planının yapılmaması, bunun yerine bu derslerin kılavuz kitabındaki etkinlikler takip edilerek işlenmesi, yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,

2.Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesine,

3. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

4. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmıştı bu yıl ise sınavların olacağı ve bu notların ürün dosyaları proje ve performans, ders içi etkinlik olarak karneye geçeceği konuşuldu.

5. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

6. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına, dönem sonlarında çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verildi.

7. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

8. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

9. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

10. Branş öğretmenleriyle sürekli işbirliği halinde olunmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

         Zafer DOĞAN                                  Taylan TETİK                            Eyyüp CEVİZLİ  

     4-A Sınıf Öğretmeni        4-B Sınıf Öğretmeni                    4-C Sınıf Öğretmeni                        

 

 

 

 

 

 

Şazimet ALTIPARMAK                   Cihan KÖKSAL

   4-D Sınıf Öğretmeni                            Rehber  Öğretmen                        İngilizce Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa TANRIVERDİ

Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet BAYHAN

Okul Müdürü

 

 

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                     KARASU

 2013 / 2014 Eğitim – Öğretim Yılı I. Dönem 4. Sınıflar Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı okul müdür yardımcısı Mustafa TANRIVERDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere      13. 09. 2013, Cuma  günü saat 10.00’da 4/A  sınıfında  yapılacaktır.

 Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

 

Branşı

 

Öğretmenin Adı Soyadı

 

Öğretmenin İmzası

 

Müdür Yardımcısı

 

Mustafa TANRIVERDİ

 

Rehber Öğretmen

Cihan KÖKSAL

 

 

4 / A Sınıf Öğretmeni

 

Zafer DOĞAN

 

 

4 / B Sınıf Öğretmeni

 

Taylan TETİK

 

 

4 / C Sınıf Öğretmeni

 

Eyyüp CEVİZLİ

 

4 / D Sınıf Öğretmeni

Şazimet ALTIPARMAK

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış Ve Yoklama
 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi.
 3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 4. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi.
 5. 2013-2014 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 4.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması.
 6. Program uygulamalarının değerlendirilmesi, yeni müfredat programlarının etkin kullanımının tartışılması.(Konu,zaman,seviye ,ders kitapları vb.)
 7. 2504 Sayılı Atatürkçülük Konuları Ve İşlenişi.
 8. Kılavuz Kitapların İncelenmesi
 9. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş Süreleri. Serbest Etkinlikler İçerik Ve Saati (Hazırlanmaları)
 10. Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları (Yazılılar, Proje, Performans, Alternatif Ölçme Araçları, Öğrenci Ürün Dosyaları,
 11. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
 12. Çevre Özellikleri
 13. Yapılacak Ders ve Çevre Gezileri
 14. Yıl Boyunca Yapılacak Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Belirli Gün ve Haftalar
 15. Branş öğretmenleriyle iletişim
 16. Kaynaştırma Öğrencileri
 17. Beslenme ve Sağlık Eğitimi
 18. Diğer Zümrelerle İşbirliği
 19. Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması
 20. Öğrencilere Aldırılacak Araç Ve Gereçlerin Belirlenmesi
 21. Veli Toplantılarının Belirlenmesi
 22. Öğrencilerin Sağlık, Beslenme ve Fiziki  Değerlendirilmesi
 23. Dilek Ve Temenniler  .

O  L  U  R.

12 / 09 / 2013

 

Mehmet BAYHAN

Okul Müdürü