3.sınıf yıl sonu deneme sınavı

3.sınıf yıl sonu deneme sınavı dosyası 28-03-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf yıl sonu deneme sınavı
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen elif4601
Eklenme Tarihi 28-03-2018
Boyut 20.23 K
İndirme 68

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

12. Bir kolide 30 yumurta olduğuna göre 18 kolide kaç yumurta

      vardır?

       A) 530                             B) 450                        C) 540

 

 

13. 50 sayısının 4 katının yarısı kaç eder?

      A) 200                             B) 100                         C) 54

 

14. 14 sayısının 6 katı, 12 sayısının 4 katından kaç fazladır?

       A) 26                              B) 36                           C) 48

 

15. 4 m kumaşın 255 cm’si kullanıldı. Geriye kaç cm kumaş     kaldı?

      A) 255                              B) 145                          C) 165

 

16. 28 sayısının 7 katının 32 eksiği kaçtır?

      A) 164                             B) 154                         C) 144

 

17. Günde 26 litre süt veren bir inek 2 haftada kaç litre süt verir?

      A) 28                               B) 182                         C) 364

 

18. 178 sayısının 5 katının 68 fazlası olan sayı kaçtır?

      A) 890                             B) 958                         C) 822

 

19. Bir saatin akrebi 8’ i,  yelkovanı ise 12’ yi gösteriyorsa saat

      kaçtır?

      A) 08:12                          B) 08:00                      C) 12:08

 

20. Bir yılda kaç ay vardır?

       A) 4                                B) 12                         C) 52

 

 

 

TEST BİTTİ. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sayfa  12

 

ELAZIĞ

KOVANCILAR İLKÖĞRETİM OKULU

3.  SINIFLAR 

SON DENEME

SINAVI

 

AÇIKLAMALAR

              1- Bu kitapçıkta 20+20 Hayat Bilgisi, 20 Matematik, 20+20 Türkçe

               olmak üzere 100  soru  bulunmaktadır.        

           2- Sınav süresi  100  dakikadır.

           3- Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Her soruda bir-

               den  fazla  seçenek işaretlemeyiniz.

           4- Yaptığınız  üç yanlış bir doğruyu götürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1

TÜRKÇE  1  TESTİ

 

 1. Türkçe sözcüklerin başında aşağıdakilerden hangi harf bulunabilir?

A) Ğ                                   B) J                            C) G

 1. Aşağıdaki harflerden hangisi abece sıralamasında önce gelir?

A) m                                  B) n                             C) k

 1. Hangi seçenekte Türkçe sözcük vardır?

A) sözcük                          B) objektif                    C) klarnet

 1. Hangisi basit sözcüktür?

A) sözlük                      B) Karadeniz                 C) Ege

 1. Sözcüklerden hangisi ünlü harfle başlayan ek aldığı halde yumuşamaz?

A) çekiç                             B) yürek                        C) Haluk

 1. Hangisinde ünlü harflerin tamamı vardır?

A) a,e,i,ö,ü                   B)a,e,ı,i,o,ö,u,ü               C) a,ı,i,ü,ö

 1. Hangi sözcük ünsüz harfle bitmiştir?

A) bayrak                          B) Kartalkaya                 C) yelpaze

 1. “ Nadide teyze annemle telefonda konuşmuş.” Tümcesinde ünlü harflerden hangiler kullanılmamıştır?

A) i , u , ü                          B) ı , ö , ü                       C) i , o , ü

 1. Harflerin  belli bir sıraya göre dizilmiş şekline ne ad verilir?

A) abece                           B) harf                            C) ses

 1. Alfabemizde ünlü ve ünsüz harf sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 8 ünsüz -21 ünlü    B) 13 ünlü-14 ünsüz     C) 8 ünlü-21 ünsüz

 1. Bir hecede en çok kaç ünlü harf bulunur?

A) 1                                     B) 2                                  C) 2

 1. Sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A) kum-ar-baz                     B) gırt-la-ğını                    C) park-tan

 1. Hangi seçenekteki sözcüğün hece sayısı diğerlerine eşit değildir?

A) ihtiyar                             B) restoran                        C) raptiyeli

 

Sayfa 2

 1. 324’ ün yarısı ile 102 sayısının 5 fazlasının toplamı kaç eder?

A) 269                          B) 162                         C) 264

 

 

 

 1. 39 tavuk, 78 keçi ve 67 tavşanın toplam kaç ayağı vardır?

A) 650                          B) 658                         C) 656

 

 

 

 

 1. 4, 7, 9  sayıları ile yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıların farkı kaç eder?

A) 485                           B) 495                         C) 475

 

 

 

 

 1. Ahmet’ in boyu 182 cm’ dir. Ayşe’ nin boyu Ahmet’ in boyundan 28 cm kısa olduğuna göre ikisinin boylarının toplamı kaç santimetredir?

A) 336                           B) 326                          C) 346

 

 

 

 1.  Benim ağırlığım  42 kilogramdır. Kardeşimin ağırlığı, benim ağırlığımın yarısından 9 kg fazladır. Ağırlıklarımızın toplamı kaç kilogramdır?

A) 70                             B) 72                             C) 74                        

 

 

 

 

 

                                                                                                          Sayfa 11

MATEMATİK TESTİ

 

 1. Üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 10                              B) 9                              C) 1

 

 

 1. 876  doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 876                            B) 21                            C) 20

 

 

 

 1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  1. 925 > 876 > 890 > 745
  2. 436 < 528 < 688 < 687
  3. 256 > 231 > 198 > 115

 

 1. 678 doğal sayısında bulunan rakamların değeri birer artırılırsa yeni sayı kaç olur?

A) 779                          B) 788                          C) 789

 

 

 1. 7 – 11 – 15 – 19 - ? – 27 sayı örüntüsünde “?” olan yere hangi sayı gelmelidir?

A) 23                            B) 22                            C) 24

 

 

 1. “on dört” sayısı Romen rakamı ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru yazılmıştır?

A) XIX                           B) XIV                         C) XIIII

 

 

 

                                                                                                     Sayfa 10

 

 

     14. “Minik kınalı kuzu sürüde hemen fark ediliyordu.” Tümcesi   

       kaç heceden oluşmuştur?

       A) 18                                 B) 19                            C) 20

     15. “lar-ra-ka-ma” karışık hecelerinden hangi sözcükler elde

           edilebilir?

 1. masadalar – kapıdalar
 2. karalar – rokalar
 3. kamaralar – makaralar

     16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yer

           almıştır?

 1. Damlaya damlaya göl olur.
 2. Sakla samanı gelir zamanı.
 3. Yolculuk aşağı yukarı üç saat sürer.
 1. Hangi sözcük eşseslidir?

    A) sinema                         B) dil                              C) kağıt

18.“yoruldum-bugün-çok” sözcükleriyle kurallı bir tümce  

     oluşturulursa en sonda hangisi olur?

     A) yoruldum                      B) bugün                        C) çok

19.“ton” sözcüğü hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?

 1. Şarkı söylerken ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.
 2. Dayım pazar günü iki ton kömür aldı.
 3. Bu odunlar en az dört ton gelir.
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümle değildir?

        A)  Duralım kırmızı ışıkta

        B)  Yeşil ışık yanınca geçelim.

        C)  Sarı ışık dikkat anlamını taşır.

 

 

 

TÜRKÇE 1 TESTİNİZ BİTTİ

 TÜRKÇE 2 TESTİNE GEÇİN

 

 

 

Sayfa 3

TÜRKÇE   2  TESTİ

 

 

 1. “bolluk” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) bereket                    B) sofra                        C) yiyecek

 1. Hangi sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

A) özlem                      B) şahit                        C) koyu

 1. “Benim babam işe gitti.” Tümcesinden hangi sözcük çıkarı-lırsa anlamı bozulmaz?

A) gitti                          B) babam                     C) benim

 1. Hangi sözcük sözlük sıralamasında en önde gelir?

A) sabah                      B) bayram                    C) olacak

 1. “kuş” ile “kafes” arasındaki ilişki hangi sözcükler arasında vardır?

A) koyun-ağıl                B) insan-araba             C) üzüm-bağ

 1.  “ tören” sözcüğünün eş anlamlısı hangi seçenektedir?

      A) topluluk                    B) merasim                  C) cemiyet

 1. “ Nazlı’ nın boyu yetişmediği için zile basamıyordu.” Tümcesi kaç sözcükten oluşmuştur?

 A) 4                               B) 5                              C) 6

 1. Hangi seçenekte atasözü yoktur?

      A) Kırmızı elma her zaman kepekli olur.

B) Ekmek çiğnemeyince yutulmaz.

C) Papaz her zaman pilav yemez.

 1. “Herkes yaptıklarından sorumludur.” Anlamına gelen atasözü hangisidir?

A) Her kuşun eti yenmez.

B) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

C) Her koyun kendi bacağından asılır.

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı yoktur?

A) kaya                          B) gibi                         C) eğlence

 1. “özgürlük” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

     A) hürriyet                      B) cesaret                   C) yürekli

 

Sayfa 4

 

 

 1.    “Bugün 12 kişinin saçını kestim, 5 kişiye sakal traşı yaptım.” diyen Ahmet’ in mesleği nedir?

A) terzi                      B) öğretmen               C) berber

 

 1.  “Canlıların barındıkları yere……….veya……….denir.” tümcesini hangi sözcük çifti tamamlar?

A) barınak-yuva        B) ev-apartman          C) köy-kasaba

 1. Kuzey ve doğu arasında kalan ara yön hangisidir?

A) kuzey                   B) kuzeydoğu             C) kuzeybatı

 1. “Pusulanın ibresinin koyu renkli ucu her zaman…gösterir.” Tümcesini hangisi tamamlar?

A) kuzeyi                  B) batıyı                      C) güneyi

 1. Hangisi çekirdek ailede bulunmaz?

A) anne                    B) baba                       C) dede

 1. İnsanlar niçin tasarruf yaparlar?

A) Cimri oldukları için

B) Gerektiğinde harcamak için

C) Başkalarına vermek için

 1. Hangisi devlete karşı görevlerimizden değildir?

A)düşünce hürriyeti   B)vergi vermek      C) askerlik yapmak

 1. Hangisi hem görsel hem işitsel iletişim araçlarındandır?

A) mektup                 B) televizyon               C) telsiz

 1. İnternet bağlantıları aşağıdaki araçlardan hangisi ile sağlanır?

     A) televizyon             B) bilgisayar                C) belge geçer

 1. Hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?

A) Evin geçimini sağlamak

B) Ders çalışmak

C) Ev işlerine yardım etmek

 

 

HAYAT BİLGİSİ TESTİNİZ BİTTİ

MATEMATİK TESTİNE GEÇİN

                                                                                                               Sayfa 9

 

 

HAYAT BİLGİSİ  2  TESTİ

 

 1. Okulumuzda bir yangın çıktığında aramamız gereken telefon numarası ve kuruluş hangi seçenekte verilmiştir?

A)110-İtfaiye            B)155-Polis imdat     C)156-Jandarma

 1.  “Su ve elektrik ………….. zenginlik kaynaklarımızdandır.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A)tükenmez             B)tükenir                   C) yenilir

 1. “Taşıtların ve yayaların yollardaki gidiş gelişine ……denir.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A)sürücü                  B) trafik                     C) kural

 1. “Toplu taşıma araçlarına ……kapıdan binmeli, ……kapıdan

           İnmeliyiz.” tümcesini hangi seçenek çifti tamamlar?

A)birinci-ikinci          B) ön-arka                 C) ilk-son

 1. Hangisi  sınıfımızda kurduğumuz eğitici kulüplerden değildir?

A) Sivil Savunma Kulübü                B) Sınıf başkanı

                 C) Sağlık,Beslenme ve Temizlik Kulübü

 1. Bir trafik kazası olduğunda aramamız gereken acil numaralar hangi seçenekte verilmiştir?

A) 154-112               B) 110-156                C) 118-155

 1. Hangisi çevre kirliliğinin sorumlusu olmaz?

A) insanlar               B) ormanlar                C) fabrikalar

 1. “Yayalar ……………yürümelidir.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A) Yolun ortasından 

B) Yolun her yerinden

C) Yaya kaldırımından

 1. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Dilan, hangi ışığın yanmasını beklemelidir?

A) sarı                      B) yeşil                      C) kırmızı

 1. “Kutup yıldızı daima …………gösterir.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A) kuzeyi                  B) güneyi                   C) batıyı

Sayfa 8

 

 1. “Ayhan bir büroda deneyim kazanıyor.” Tümcesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) odada-deneme          B) ofiste-tercüme        C) ofiste-tecrübe     

 1.  Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eşseslidir?

A) ek – in                        B) koş – yaz               C) kart – umut

 1.  “çorap – çörek – çocuk – çomar – çömlek” sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında birinci sırada yer alır?

A) çocuk                         B) çorap                     C) çomar

 1. “Çok hareketli, söz dinlemez.” Anlamına gelen deyim hangi seçenekte verilmiştir?

A) Eli ayağı dolaşmak.

B) Elden ayaktan düşmek.

C) Ele avuca sığmamak

 1. “Belli yeri olmayan, gezici” anlamına gelen sözcük hangisidir?

A) seyyar                        B) seyrek                   C) seymen

 1.  Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerin-

      den farklıdır?

A) ağlamak-gülmek        B) sürat-hız                C) israf-tutum

18. “ömür” sözcüğünün eş anlamlısı hangisi olamaz?

A) hayat                         B) canlı                       C) yaşam

19. Hangi sözcük bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) sokak                         B) cadde                     C) ev

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A) isbat                           B) kambur                  C) etiket

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TESTİ 2 BİTTİ

HAYAT BİLGİSİ TESTİNE GEÇİN

 

 

 

                          Sayfa 5

HAYAT BİLGİSİ  1  TESTİ

 1. “Etik davranışlar …………. davranışlardır.” Tümcesini hangi seçenekle tamamlamak doğru olur?

A) ahlaki                    B) bencil                     C) isteksiz

 1. Okul ve sınıf eşyalarını nasıl kullanmalıyız?

A) Dikkatsiz kullanmalıyız.

B) Dikkatsiz kullananlara karışmamalıyız.

C) Dikkatli ve özenli kullanmalıyız.

 1. “Arkadaş seçerken  …………… gözetmeliyiz.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A) zenginliğini           B) olumlu değerlerini   C) güzelliğini

 1. “Arkadaşlar arasında çıkan bir tartışmada aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermemiz yanlış olur?

A) Görmezden gelmek.

B) Tarafsız davranmak.

C) Uzlaştırıcı olmak.

 1. Sabah okula giden Selda yolda öğretmenini görünce nasıl davranmalıdır?

A) Saklanmalıdır   B) Görmezden gelmelidir  C) Selamlamalıdır

 1. Aşağıdakilerden hangisini ortaklaşa kullanırız?

A)okul-sınıf               B)defter-kalem             C) çanta-önlük

 1. Arkadaşına kaba ve kırıcı davranan Hasan’ ın “Keşke onu üzmeseydim.” demesi hangi duygusunu ifade etmektedir?

A) pişmanlık              B) mutluluk                  C) kızgınlık

 1. Bir konuyla ilgili doğruyu, gerçeği bulmak için araştırma yapanlara ne ad verilir?

A) sözcü                    B) deneyci                   C) araştırmacı

 1. “Arkadaşlarım arasında çıkan bir tartışmada …..........davran-mam …………. olurum.” Tümcesini sıra ile hangi sözcük

      çifti tamamlar?

A) eşit- yanlı              B) yanlı-adil                 C) farklı-yanlı

 1. Hangisi krokide mutlaka kullanılmalıdır?

A) Yönleri gösteren bir ok    

B) Ölçülü çizim

C) Ölçek

Sayfa 6

 1. Okula hazırlıklı gidebilmek için hangisini yapmalıyız?

A) Günlük ders programını hazırlamalıyız

B) Ödevlerimizi annemize yaptırmalıyız.

C) Bol bol oyun oynamalıyız.

 1.       1.Dengeli beslenmek

            2.Temiz olmak

            3. Aşı olmak

       Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı olmak için gereklidir?

       A) 1 ve 3                   B) 2 ve 3                   C) 1,2 ve 3

 1.   Hangisi kişisel bakımın tanımıdır?

        A) Kişinin elini yüzünü yıkaması.

        B) Kişinin kendisi ile ilgili her türlü bakımı yapması.

        C) Kişinin sık sık doktora gitmesi.

 1.  “Kazaya uğrayanlara yapılan ilk müdahaleye ………………

  denir.” Tümcesini hangi seçenek tamamlar?

       A) ilkbakım                B) İlkyardım               C) İlksorgu

 1.   “En iyi öğrenme şekli …………… ve ………….öğrenmedir.”  

             cümlesini sıra ile hangi sözcükler tamamlar?

       A) okuyarak-ezberleyerek

       B) yaparak-yaşayarak

            C) işiterek-anlayarak

 1.   Hangisi yararlanacağımız yazılı kaynaklardandır?

        A) ansiklopedi            B) bilgisayar               C) internet

 1.   “Kaynak kitaplar ……………lerde  bulunur.” Tümcesini  

             hangi seçenek tamamlar?

        A) okul                       B) sınıf                        C) kütüphane

 1.   TSE kısaltmasının açılımı hangisidir?

        A) Türk Standartları Enstitüsü

        B) Garanti Belgesi

        C) Tüketiciyi Koruma Derneği

 1.   “Tüketici olarak ……….larımızı ve ……larımızı bilmeliyiz.”

        Tümcesi sıra ile hangi sözcük çifti tamamlar?

        A) aldık-bulduk           B) bugün-yarın            C) hak-sorumluluk

20.  Bir yıl kaç gündür?

       A) 12                            B) 365                          C) 30

            Sayfa 7