3.sınıf türkçe konu tarama yaprak testleri (27 adet)

3.sınıf türkçe konu tarama yaprak testleri (27 adet) dosyası 09-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf türkçe konu tarama yaprak testleri (27 adet)
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen burakburcu
Eklenme Tarihi 09-01-2018
Boyut 70.6 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
3.5 / 5 (toplam 2 oy)

ADI SOYADI:……………………..                                                            . . . . /. . ./ … . . .

KONU: Cümle                       TÜRKÇE                                                           TEST-1

 


AHŞAP EV                                                

         Bir zamanlar buranın kadınları kilim dokur, örgü örerlerdi. Gitar çalarlardı. Şiir yazar, şarkı söylerlerdi. Erkekler de tavuk yetiştirirlerdi. Her güz, evlerini onarırlardı.

         Jozef de bu insanlardan biriydi. Jozef; ince uzun boylu, kıvırcık uzun saçlı, mavi gözlü bir çocuktu.  

İlk beş  soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayalım.

1.Kadınlar neler yapıyor?

A. Yemek yapıyor, bebek bakıyor.

B. Halı dokuyor, çiçek suluyor.

C. Kilim dokuyor, örgü örüyor.

2.  Kadınlar aşağıdakilerden hangisini yapmıyor?

A. Tavuk yetiştiriyor.                  B. Gitar çalıyor.                      C. Şiir yazıyor.

3.  Erkekler evlerini ne zaman onarıyor?

A. kışın                                    B. güzün                               C. gazın

4. Aşağıdakilerden hangisi Josef'in özelliklerinden biri değildir?

A. kıvırcık uzun saçlı olması          B.zayıf uzun boylu olması           C.elâ gözlü olması

5.  Metnin birinci cümlesinde kaç kelime vardır?

A. 6                                           B.7                                         C.8

6.  Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A.Biz yarın İzmir'e         B.Teyzem kütüphaneye gitti     C.Havalar gittikçe daha çok

7.”Bu resmi siz mi yaptınız” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A. iki nokta                                 B. nokta                                   C. soru işareti

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duygu bildiriyor?

A. Aman. köpek çocuğu ısıracak!  

B. Hepimiz tiyatroya gittik.        

C. Akşam çok soğuk vardı.

9.  Aşağıdaki  kelimelerle  kurallı  bir  cümle  oluşturulursa  sıralama  nasıl olur?

1. sesi   2. gelir   3. davulun     4.hoş   5.uzaktan

A.3-1-5-4-2                                B.3-2-5-4-1                              C.3-1-4-2-5

10. "Eyvah, geç kaldım”   cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A. ünlem işareti                           B. nokta                                   C. soru işareti

11. Aşağıdaki   kelimelerle  kurallı  bir  cümle  oluşturulursa  sıralama  nasıl olur?

1. sarılır    3. yılana    2. denize  4. düşen

A. 3-4-2-1                                    B. 3-2-4-1                               C.2-4-3-1

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?

A.  Bu kitap ablamındır           B.  Siz kaç yaşındasınız          C.  Hemen eve geliniz

13.”Şeyda yarın tiyatroya gidecek” cümlesinde özne olan kelime hangisidir?

A. yarın                                        B. Şeyda                                  C. tiyatroya

14. “Oh, bende pekiyi almışım”  cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A. soru işareti                               B. nokta                                   C. ünlem işareti

15. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

A. Babam onu benim için aldı.       

B. Annem hiç uyuyamadı akşam.

C. O yazıyı ben yazmadım tahtayA.

16.  "Onlar bize dün gelmişti" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A. ünlem işareti                             B. iki nokta                               C. nokta

17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A. remzi çok çalışkan öğrencidir.     

B. Adilin gözleri de mavidir.       

C. arzu ile Duygu kardeştir

18.  "Melisa bakkala gitti." cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru sıra­lanmıştır?

A. özne, tümleç, tümleç      B. yüklem, tümleç, özne       C. Özne, tümleç, yüklem

19.  "Barış kütüphaneden evine gitti." cümlesinde kaç tümleç vardır?

A. 1                                              B. 2                                          C. 3

20.  "Eve mi gidiyorsun" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konul­malıdır?

A. nokta                                        B. iki nokta                                C. soru işareti

21.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta konulmalıdır?

A. Cengiz'in babası dedi ki

B. Bu problemi babam da çözemedi

C. Arkadaşlarımın hepsi tiyatroya gitti

22.  "Çocuk, kediye et verdi." cümlesinin öznesi hangisidir?

A. kediye                                        B. çocuk                                     C. et

23. Aşağıdakilerden hangisi bir isteği anlatmıyor?

A. Kitaplarımızı temiz tutalım.

B. Söz almadan sınıfta konuşmayalım.

C. Sigara sağlığa zararlıdır.

24. Aşağıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluşturulursa son kelime han­gisi olur?

1.  kıymeti      2.  bilinir          3.  gençliğin        4.  ihtiyarlıkta

A. gençliğin                                     B. bilinir                                      C. kıymeti

25. Aşağıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

    1. olur     2. yol     3. devrilince               4. araba       5. gösteren       6 . çok

A. 4-3-2-5-6-1                             B. 4-3-5-1-6-2                     C. 1-2-4-6-5-3


 

ADI SOYADI:……………………..                                         . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Kelime                       TÜRKÇE                                        TEST-2

 


          Ali, dik yeşil tepeden köye doğru bir adamın geldiğini gördü. Acaba kim, diye dikkatle baktı. Gelen, köyün imamıydı. Yaklaştıkça sarı cübbesi, kocaman kamburu iyice belirginleşti.

          İmamın gittiği yol, bir ağıla çıkıyordu. Çünkü bu yol başka yere gitmezdi. İmamın burada ne işi vardı? Ali, iyice düşünmeye başladı. Elindeki kavalı yere koydu.                                                                                                             

 

(İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1.  Ali, adamın nereden köye doğru geldiğini görüyor?

A. dik yeşil tepeden              B. dik sarı tepeden                 C. dik sarı ormandan

2.  Köye doğru gelen adam kimdir?

A. köyün öğretmeni      B. köyün imamı        C. köyün muhtarı

3.  Aşağıdakilerden hangisi imamın özelliklerinden biridir?

A.  başında şapka olması   B. sırtının kamburlaşması   C. sarı cübbesinin olması

4.  Ali, neyi merak ediyor?

A. ağılda neler olduğunu   B. gelenin kim olduğunu   C. kavalı ne yapacağını

5.  İmamın gittiği yol nereye çıkıyor?

A. bahçeye          B. eve            C. ağıl

6.  İmamın ağıla gittiğini gören Ali ne yapıyor?

A.  Düşünmeye başlıyor.   B. İmamı çağırıyor.      C. İmama doğru koşuyor.

7.  Ali neyi yere bırakıyor?

A. çubuğu          B. kavalı            C. taşı

8.  Metnin birinci cümlesinde kaç kelime vardır?

A. 9                        B. 10              C. 11

9. "Onu da annem aldı." cümlesinde tek başına anlamı olmayan kaç söz­cük vardır?

A. 3                     B. 2                     C. 1

10. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğru­dur?

A. Bize öğretmen gelecek.  B. Ağaçlar çiceg açmış.    C. Dün çok soğuk vardı.

11. Aşağıdakilerden hangisi çiçek adıdır?

A.   kiraz                    B.   gül                  C. abla

12.  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A. çember          B.  şanpiyon         C.  penbe

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte birinci sırada yer alır?

A.  ördek           B. bardak           C. baba

 

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi sözlükte ikinci sı­rada yer alır?

I. Barış   parka   gitti.

II.  Öğretmen   ile   Burcu   kütüphaneye   gitti.

III. Dayım   İstanbul'a   gidecek.

A. dayım                   B. parka               C. öğretmen

15.  "Cengiz, odasında mektup yazıyor, cümlesindeki hangi kelime, sözlük­te üçüncü sırada yer alır?

A.odasında           B.mektup            C.Cengiz

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı olan kelime vardır?

A. Okulumu da öğretmenimi de seviyorum.

B. Biz daha yemeg yemedik.

C. Annem de ıspanak almış.

17.  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A.ahenk                  B.deng                     C.çeleng

18. "O kitabı da bana öğretmen armağan etti." Bu cümlede tek başına anlamı olmayan kelime hangisidir?

A. öğretmen             B. bana                   C. da

19. "Babam, İstanbul'a uçak ile gitti." Bu cümlede tek başına bir anlamı ol­mayan kelime hangisidir?

A. uçak                    B. ile                     C. babam

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı vardır?

A. fakat                   B. veya                 C.çay

21.  "Onlar tatile . . ." Bu söz dizisinin sonuna aşağıdaki kelimelerden han­gisi   getirilirse cümle oluşturulur?

A. gitti                    B. pazara                C. eve

22.  "Sen de ağabeyim gibi güzel resim yapıyorsun." Bu cümlede tek başı­na anlamı olmayan kaç kelime vardır?

A. 1                        B. 2                      C. 3

23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi meyve adıdır?

A. marul           B. zambak           C. muz

24.  Aşağıdakilerden hangisi kelimelerin doğru yazımını öğretir?

A. ansiklopedi        B. yazım kılavuzu        C. sözlük

25. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A. yurt            B. eyitim            C. cenber

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                           . . . . /. . ./ … . . . .

KONU:Anlamdaş kelimeler                 TÜRKÇE                                 TEST-3

 


SAVAŞ ALANINDA

           Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Topların gürültüsünden konuşulan­lar duyulmuyor. Her taraf toz duman içinde.

Bakıyorum, Fevzi Paşanın omuzları eğilmiş. Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın mavi gözleri yükseklere bakıyor. İsmet Paşanın siyah gözleri sabit bi­rer ateşe benziyor. Biraz ilerdeki erlerin yanık yüzlerinde acı ve ızdırap var.

 

 (İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1.  Şiddetle devam eden nedir?

A. gürültü              B. konuşma                C. savaş

2.  Konuşulanlar, neyin gürültüsünden duyulmuyor?

A. topların             B. askerlerin            C. rüzgârın

3.  Kimin omuzlan eğilmis?

A.  İsmet Paşanın       B.  Mustafa Kemal Paşanın  C.Fevzi Paşanın

4. Gözleri yükseklere bakan, hangi paşadır?

A. Mustafa Kemal Paşa    B.  İsmet Paşa        C. Fevzi Pasa

5.  Başkomutan, hangi paşadır?

A. İsmet Paşa         B. Mustafa Kemal Paşa    C. Fevzi Paşa

6.  İsmet Paşanın gözleri, neye benzetiliyor?

A.  sabit bir ateşe       B.  yeni olgunlaşmış zeytine C. sabit bir gölgeye

7.  Erlerin yüzlerinde ne var?

A. sevinç ve gülümseme    B. acı ve sevinç       C. acı ve ızdırap

8.  Her yer niçin toz duman içindedir?

A.  savaşın şiddetinden    B. topların gürültüsünden  C.  yüzlerdeki acıdan

9.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi anlamdaş değildir?

A. armağan-hediye             B. vapur-gemi               C. ileri-geri

10. Aşağıdakilerden hangisi “merhamet” sözcüğünün anlamdaşıdır?

A. sevmek          B.acımak          C.  kızmak

11. "Elimde bir azık torbası vardı." Bu cümledeki “azık” sözcüğünün yerine hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

A. kumanya          B.müstakil          C. bakıcı

12. "Besin" ile "gıda" arasında bir ilişki vardır. “besin” ile hangisi arasında buna benzer ilişki vardır?

A. davet                 B. âlim           C. cahil

13.   “Buyruk” sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A.buyurma              B. ferman                C. emir

14.  Aşağıdakilerden hangisi "sonbahar" sözcüğünün anlamdaşıdır?

A. güz                   B. ilkbahar                 C. yaz

15.    Çekici" ile   "cazip" arasında bir ilişki vardır. "Çıkar" ile aşağıdakiler­den hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A. çözüm           B. toplama          C. menfaat

16.    “Kıymet” sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A. değer           B.değerli          C.değinme

17.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden fark­lıdır?

A. çizelge-cetvel        B. artı-eksi         C.değin-kadar

18.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A.tabiat-doğa         B. doruk-zirve        C. akşam-sabah

19.  sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A.gerçek               B. gelenek                 C. genel

20. "Gecikme" ile "rötar" arasında bir İlişki vardır. "Melodi" ile aşağıda­kilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A. refah                B. ezgi                     C.gerek

21. "Yürekli" ile "cesur" arasında bir ilişki vardır. "İhtiyaç" ile aşağıdaki­lerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A.  gereksinim           B. gerileme         C. gerekli

22. "Dedem çok eskiden buradan göç etmiş." Bu cümledeki "göç" sözcü­ğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  hicret           B.  hiddet          C.  hikmet

23. "Sema" sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A göçmen           B.  gök               C.  görsel

24. "Komedi" sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A gülmece          B.  güldürü         C.  güneş

25. Aşağıdakilerden hangisi "giysi" sözcüğünün anlamdaşıdır?

A elbise            B.  pantolon        C.  gizem

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                                          . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Karşıt Anlamlı Sözcükler        TÜRKÇE                                                 TEST-4

 


                            Tilki çok acıkmış. Yiyecek bulmak İçin bir üzüm bağına girmiş. Gezerken asmadaki üzümleri görmüş. Üzümleri yemek istemiş. Üzümler yüksekte oldu­ğu için yetişip yiyememiş. Yiyemeyince de:

               — Bunlar daha olmamış, koruk, demiş.

Sabahattin EYUBOĞLU

(İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1.  Aşağıdakilerden hangisi bu metne en iyi başlık olur?

A. Tilki ile Üzüm        B. Güzel Bağ         C. Bağ ve Üzüm

2.  Tilki, üzüm bağına niçin giriyor?

A. arkadaşlarını bulmak için

B. avcıların elinden kurtulmak için

C. yiyecek bulmak için

3.  Tilki gezerken neyi görüyor?

A. bağın sahibini        B.  asmadaki üzümleri    C. avcıları

4.  Tilki üzümleri niçin yiyememiş?

A. üzümler daha olmadığı için

B. üzümler yüksekte olduğu için

C. üzümler çok küçük olduğu için

5.  Tilki, üzümleri yiyemeyince ne demiş?

A. Bunlar daha olmamış, koruk.

B. Bunlar çok daha güzelmiş.

C. Sonra gelir iyice yerim.

6. “Bunlar daha olmamış.”    derken anlatılmak istenen nedir?

A.Renginin güzel olmadığını

B.Üzümlerin daha olgunlaşmadığını

C.Daha çok üzüm yemek istediğini

7.  Metnin yazarının adı ve soyadı nedir?

A.Selahattin Eyupoğlu      B.Sabahattin Eyuboğlu   C.Sabahattin Eyiroğlu

8.  Metnin son cümlesinde kaç kelime vardır?

A.5               B.4            C.3

9.  “Taze”  île “bayat”  arasında bir ilişki vardır. “Toplama” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer ilişki vardır?

A.bölme                  B.çarpma         C.çıkarma

 

10. “Uzak” ile “yakın”  arasında bir ilişki vardır. “düşman” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer ilişki vardır?

A.akraba                  B.dost          C. arkadaş

11.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden fark­lıdır?

A.yalan-gerçek                       B.okul-mektep             C. yıl-sene

12.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A.alacak-verecek        B.yanıt-cevap       C. kelime-kelime

13.  "Öz." sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. üzgün                B. özgün             C. üvey

14.    Pahalı   sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. ölçülü            B.zam           C. ucuz

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kulla­nılmıştır?

A. Genç, ihtiyar herkes el çırpıyordu.

B. Uzun boylu adam bu evden çıktı.

C. Sıcak yemek, sağlığa zararlıdır.

16.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A. fert-birey          B. tutsak-Özgür     C. gökyüzü-sema

17.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?

A. cesur-korkak         B. somut-soyut      C. şaka-lâtife

18. "Yeni ayakkabılarımı yarın giyeceğim.”  Bu cümledeki   "Yeni" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. güzel            B. eski          C. erken

19. “Deli”    sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. akıllı                    B.zeki                C.çalışkan

20. “Pişmiş” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. çiğ                      B.çığ           C.çağla

21. Aşağıdaki kelimeler karşıt anlamlılarıyla eşleştirilirse, hangisi açıkta ka­lır?

cömert, soru, eksi, doğu, gizli, artı, yanıt, cimri, batı

A.cömert                B. artı                C.gizli

22. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A.erek-amaç           B.tok-aç          C.kaygı-tasa

23. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A.ilke-prensip          B.yapım-imal       C.kuru-yaş

24. “Peşin” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Veresiye            B.nakit           C.toptan

25. “Yazdı” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Yazısız             B.susuz          C.sözlü


ADI SOYADI:……………………..                                                      . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Sesteş Sözcükler            TÜRKÇE                                                       TEST-5

 

ON KASIM

Saat dokuzu beş geçe,            Öksüz kalmıştık apansız,

Yürekler durdu.         Ağlamıştık günlerce.

Adım başı her yerde,      Dünya ağladı Ata'mız için,

Bir hıçkırık duyuldu.       Aramızdan gidişine.


 

(İlk altı soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.)

 

1.  Yürekler ne zaman duruyor?

A.saat dokuza beş kala      B.saat dokuzu beş geçe    C.saat onu beş geçe

2.  Hıçkırık sesi nerede duyuluyor?

A.her yerde              B.evlerde             C.sokaklarda

3.  Günlerce niçin ağlanıyor?

A.aç kalındığı için         B.yara çok acıdığı için      C.öksüz kalındığı için

4.  Atatürk'ün ölümüne bizimle beraber kimler ağlıyor?

A.bütün dünya insanları   B.komşu ülkelerde yaşayanlar  C.bütün yaşlı insanlar

5.  Şiirin birinci dörtlüğünde kaç kelime vardır?

A.13                         B.12                    C.10

6. Şiirin ikinci dörtlüğünde kaç kelime vardır?

A.10                         B.11                    C. 12

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A.ay                         B. av                   C. az

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir?

A.son                       B. sol                   C. sal

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir?

A.çöl                        B. göl                 C. dil

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir?

A. cam                      B. çay                 C. el

11. ”El”  sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A.Sen elin ağzına bakma     B.Ay, elimi bir şey ısırdı!   C.Beni el gibi göremezsin.

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir?

A.boy                      B.  bez                   C. can

 

 

 

13. “sağ”   sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A.Bu arabadan sağ çıkmış.

B.Sağ tarafımda ağrı var.

C.Sağ yanındaki kitabı bana ver.

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A.kale                     B.   gül                 C. kalfa

15. “Devir”    sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A.Taşı şu tarafa devirelim.

B.Oyuna getirip adamı sırt üstü devirdi.

C.Eski devir hakkında bilgim yoktur.

16.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A.masa                    B. tavan            C.dam

17.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A. fincan                  B. bağ             C.fırın

18.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A. kurum                  B. kasa             C.dam

19. "Bel   sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Bu bel çok ağır.         B. Belin sapı kırıldı.     C. Belim çok ağrıyor.

20. Aşağıdakilerden hangisi sesteştir?

A.pencere            B.terlik             C.kara

21.  Aşağıdakilerden hangisi sesteş değildir?

A. gül                       B. sepet            C. at

22.  Aşağıdakilerden hangisi sesteştir?

A. ay                        B. akşam            C.ayak

23.  Aşağıdakilerden hangisi sesteştir?

A. yağ                       B. bal              C.bet

24. "Al   sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Sen en iyisi şunu al.   

B. Bu daha güzel, bunu al.

C. Al bayrak her yerde dalgalanıyor.

25. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

A. kitap                      B.zar              C.biz


 

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                                          . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Hece                       TÜRKÇE                                                               TEST-6

 

GÖR BENİ

 

Bak şu bebelerin güzelliğine,   Hor baktık mı karıncaya,

Kaşı destan, gözü destan,     Kırdık mı kanadını serçenin?

Elleri kan içinde.          Vurduk mu karacanın yavrusunu?

Kör olasın demiyorsun,      Ya nasıl kıyarız insana?

Kör olma da gör beni.       Kahrolsun demiyorum,

                                            Kahrolma da gör beni.

 


 (İlk sekiz soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.)

1. Ozan, neyin güzelliğine bakmamızı istiyor?

A.çiçeklerin            B.bebelerin             C.ellerin

2. Ozan, ne istiyor?

A.kendisini görmelerini      B.karacanın yavrusunu           C.destan okumayı

3. Ozan, neye hor bakmadığını belirtiyor?

A.karacaya             B.serçeye            C.karıncaya

4 Şiirde aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adı yoktur?

A. karınca              B. kartal                 C. serçe

5. Ozan. neyin kanadını kırmadığını belirtiyor?

A. serçenin             B. karganın             C. güvercinin

6. Şiirin başlığında kaç hece vardır?

A. 1                     B. 2                        C. 3

7. Şiirin birinci dizesinde hem kelime hem de hece olan kaç kelime var­dır?

A. 1                     B. 2                        C. 3

8. Şiirin son dizesinde tek başına anlamı olmayan kaç, kelime vardır?

A 3                      B. 2                        C. 1

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hece sayısı fazladır?

A.  O, kütüphaneye gitti.

B.  Babam eve gelmedi.

C.  Şemsiyemi okulda unutmuşum.

10."Annem Telefon etti" cümlesinde kaç hece vardır?

A. 6                      B. 7                       C. 8

11."Yarın Ankara'ya gideceğim." cümlesinde kaç hece vardır?

A. 10                     B. 9                         C. 8

12. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde daha çok hece vardır?

A. kitapçı                B.kelebekler            C.anahtarcılık

13.  “Kedi miyavlıyor.” cümlesinde kaç hece vardır?

A 5                         B. 6                      C. 7

14.  “Gezginler”  sözcüğündeki hece kadar aşağıdaki kelimelerin hangisin­de hece vardır?

A. ailemiz                B. evimiz                C. kitapları

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin hece sayısı fazladır?

A. Bugünün işini yarına bırakma.

B. Rüzgâr eken, fırtına biçer.

C. Su uyur, düşman uyumaz.

16. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir?

  A. b                       B. n                       C. u

17. "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” atasözünde kaç hece vardır?

A. 11                      B. 12                     C. 13

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A ok-ul                   B. bav-ul                C. ta-rak

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A. ga-ze-te                       B. peç-e-te                   C. re-çet-e

20. "Önce düşün, sonra söyle.”    atasözünde kaç hece vardır?

A. 7                          B. 8                    C. 9

21. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de kelimedir?

A. aza                       B. yel                  C. elli

22. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de kelimedir?

A. kazık                   B. sulu                  C. saz

23. Aşağıdakilerden hangisi dört sesten oluşan bir heceli kelime değildir?

A. yara                    B. kırk              C. yurt

24. “Bîr saat altmış dakikadır” cümlesinde baştan üçüncü kelime hangisi­dir?

A. altmış                   B. at                   C. saat

25. Bir hecede kaç ünlü bulunur?

A. 1                       B. 2               C. 3

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                                        . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Harf                                   TÜRKÇE                                                TEST-7

 


ATATÜRK GALATASARAY'DA

             Ya sekizinci ya dokuzuncu sınıftaydım. O gün okulda bir telâş vardı. Taş tablolar boyanıyor Yıkık yerler sıvanıyordu. Meğer o gün Atatürk, okula gelecekmiş. Okul yönetimi her sınıfa Afet inan'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer tane dağıttı.

              Bütün öğrenciler, çok heyecanlanmıştık. Ah, Atatürk bizim sınıfa gelse; Atatürk'ü yakından görsek, diyorduk.


 (İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1. Yazar, kaçıncı sınıftayken Atatürk, okula geliyor?

A. sekizinci ya da dokuzuncu        B. beşinci ya da altıncı         C. altına ya da yedinci

2. O gün okulda neler boyanıyor?

A. mermer tablolar                B. taş tablolar                    C. tahta tablolar

3. Okulda neden bir telâş varmış?

A. Atatürk hasta olduğu için

B.Atatürk okula geleceği için

C.Atatürk okulda olduğu için

4. Okul yönetimi sınıflara ne dağıtıyor?

A. Afet İnan'ın Coğrafya kitabını

B.Atatürk'ün Hayat Bilgisi kitabını

C. Af et İnan'ın Yurt Bilgisi kitabını

5. Öğrenciler, Atatürk'ün sınıflarına gelmesini neden çok istiyorlar?

A. Atatürk'ü yakından görmek için

B.Atatürk'ten para istemek için

C.Atatürk'ten kitap almak için

6.  Şiirin başlığında kaç yuvarlak ünlü vardır?

A.1                         B.2              C.3

7.  Şiirin başlığında kaç sürekli ünsüz vardır?

A. 3                        B.2              C. 4

8. Şiirin başlığında (Atatürk Galatasaray'da) kaç süreksiz sert ünsüz vardır?

A.3                      B.4              C.5

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin son ünsüzü  "e" ünlüsünü aldığında değişikliğe uğrar?

A. çınar                    B. zil                  C. yaprak

10.  Aşağıdaki   atasözlerinde   altı  çizili   kelimelerden   hangisinin  son   sesi, diğerlerinden farklıdır?

A. Demir tavında dövülür.

B. Dilencinin torbası olmaz.

C. Dostun attığı tas, baş yarmaz.

11.  "Ayağını yorganına göre uzat." Bu atasözündeki hangi kelime, ek alın­ca değişmiştir?

A. göre                B. ayağını                 C. yorganına

12.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sert ünsüzle bitmemiştir?

A. hoşaf               B. köpek               C. ambar

13. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürekli sert ünsüz vardır?

A. Işık                    B. böcek                  C. yapı

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama yoktur?

A. Ayranım ekşidir diyen olmaz.

B. Ay ışığında ceviz silkilmez.

C. Altın pas tutmaz.

15. Aşağıdaki kelimelerin hangisine gelen ekin ilk sesi değişmiştir?

A. gezgin                 B. seçkin                 C. ağacı

16. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili kelimelerden hangisi büyük ünlü uyu­muna uymaz?

A. Altın yere düşmekle pul olmaz.

B. Arpa eken buğday biçmez.

C. Ateş düştüğü yeri yakar.

17. "Atılan ok, geri gelmez." atasözünde kaç düz ünlü vardır?

A. 3                       B. 6                       C. 5

18.  ''Damlaya damlaya göl olur." atasözünde kaç yuvarlak ünlü vardır?

A. 4                       B. 5                         C. 6

19. "Boş gezmekten bedava çalışmak iyidir." atasözündeki hangi sözlükte ünsüzlerin benzeşmesi vardır?

A. gezmekten            B. boş                    C. bedava

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ünsüzü "e" ekini aldığı zaman deği­şikliğe uğrar?

A. deniz                  B. kapak                   C. sınıf

21. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A. keten                 B. bavul                   C. sincap

22. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ikinci sırada yer alır?

A. geyik                  B. kazan                  C. cetvel

23. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaşma vardır?

A. Boş başak dik durur.

B. Çobansız koyunu kurt kapar.

C. Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.

24. Hangi seçenekte süreksiz sert ünsüzler vardır?

A. p, ç. t, k                   B. f, h, s, ş                     C. b, c, d, g

25. Hangi seçenekte süreksiz yumuşak ünsüzler vardır?

A. f, h, s, ş                      B. b, c, d, g                    C. p, Ç, T, k

 

ADI SOYADI:……………………..                                                     . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Yapılarına Göre Sözcükler       TÜRKÇE                                           TEST- 8

 

ALİ RIZA BEY

Ali Rıza Beye apartmanda denize bakan bir oda hazırlamışlardı, ihtiyar adam, rahat ve bol yiyeceğe kavuşunca kısa sürede iyileşti. Artık elinde bas­tonuyla evin içinde dolaşıyor. Leylâ'nın papağanına, kelimeler öğretmeye çalışıyordu.

Evde oturmaktan sıkıldığı zaman Ali Rıza Beyi güzelce giydiriyordu Hay­riye Hanım. Sonra açık bir arabaya bindirerek gezmeye gönderiyordu.

Reşat Nuri GÜNTEKİN

(İlk yedi soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)


1. Ali Rıza Beye nasıl bir oda hazırlanıyor?

A.sokağa bakan         B.denize bakan      C.okula bakan

2. İhtiyar adam neye kavuşuyor?

  A.çocuklarına ve evine      B.rahata ve eşine     C. rahata ve bol yiyeceğe

3. Ali Rıza Bey iyileştikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmıyor?

  A.Bastonuyla duvarlara vuruyor.

B.Evin içinde bastonuyla dolaşıyor,

C.Leyla'nın papağanına kelimeler öğretiyor.

4. Ali Rıza Beyi kim giydiriyor?

A. Hayriye Hanım            B. Leylâ Hanım              C. hizmetli

5. Ali Rıza Bey gezmeye ne ile gidiyor?

A. kapalı bir arabayla     B. açık bir arabayla     C. Hayriye Hanımla

6. Metnin ilk cümlesinde kaç kelime vardır?

A. 9                       B. 8                    C. 7

7. "Açık bir arabaya bindi." cümlesinde "açık" sözcüğü hangi anlamda­dır?

A. Ne model olduğu belirsiz

B. Kimin sürdüğü bilinmeyen

C. Üzeri kapalı olmayan

8. Aşağıdaki atasözlerinde koyu yazılı olan kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?

A. Lâf torbaya sığmaz.    B. Misafirlik üç gündür.   C. Sanat altın bileziktir.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?

A. kavak                 B. taşlık               C. baston

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit kelimedir?

A. lekeli             B. tuzluk            C.kaşıklar

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?

  A. kitaplar           B. gecekondu          C.kuzumuz

12. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili kelimelerden hangisi türemiş yapılı değildir?

A. Sağlık varlıktan gelir.

B. Topalla gezen aksamak öğrenir.

C. Dilenci bir olsa şekerle beslenir.

13.  "Dilsizin dilinden anası anlar." atasözünde baştan kaçıncı kelime türe­miş kelimedir?

A. 3.                     B. 2.                        C. 1.

14. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde türemiş kelime yoktur?

A. okul-bahçeler       B. düzenli-yağsız      C. sözcü-kışlık

15.  "Kitapçıdan kitap, gazeteciden gazete aldım." cümlesinde kaç türemiş kelime vardır?

A. 2                       B. 3                       C. 4


16.  "Bilgili, dağlık, kuzular, bağa" kelimelerinin kaçı türemiş kelimedir?

A. 3                      B. 2                         C. 1

17.  “Simitçi, paranın üstünü vermeden gitti.” cümlesinde hangi kelime yapım eki almıştır?

A. üstünü                B. simitçi             C. paranın

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik yapılı değildir?

A. çayhane             B. evlerimiz           C. başmakale

19.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapım ekiyle türetilmiştir?

A. gözlük                B. sebzelik              C. ılık

20.  “Camcı, dükkanı bir saat sonra açacakmış.” cümlesinde hangi kelime türemiş

yapılıdır?

A.saat             B. dükkânı                 C. camcı

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime vardır?

A. Başıboş köpeklerden uzak duralım.

B. Kardeşim yarın İstanbul'a gidecek.

C. O kitap benim değildir.

22.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit yapılıdır?

A.bacı             B.avcı          C.uncu

23.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit yapılıdır?

A.terli                    B. saatçi                C. şairler

24. “Kitapçı”  kelimesi için aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

A.Büyük ünlü uyumu kuralına uyar.

B.Türemiş yapılı kelimedir,

C. -cı ekiyle türemiş kelimedir.

25. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A.sıralar                 B. dağcı                C. anahtar

ADI SOYADI:……………………..                                                . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Adlar                                     TÜRKÇE                                  TEST-9

 

PERİLİ KONAK

Perili konağın yaban güvercinleri, kumruları, yarasaları şaşkınlık içindeydiler. Şaşkınlıkları, kızarmış et kokusundandı. Et kokusu konaktan değil. Cevriyelerin gecekondusundan geliyordu.

Gecekonduda şarkı, türkü sesleri de birbirine karışıyordu. Arada bir de oyun havaları duyuluyordu.

Orhan KEMAL

(İlk yedi soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)


1.  Aşağıdakilerden hangisi perili konaktaki kuşlardan biri değildir?

A. yarasa       B. kumru          C. martı

2.  Kuşlar ne kokusundan şaşkınlaşıyor?

A.  kızarmış et kokusundan    B.  peynir kokusundan        C.  yemek kokusundan

3.  Et kokusu nereden geliyor?

A. Cevriyelerin villâsından

B. Cevriyelerin gecekondusundan

C. lokantadan

4.  Birbirine karışan nedir?

A.  şarkı türkü sesleri    B.  kadın, erkek konuşmaları     C.  çocuk ağlamaları

5.  Metinde kaç kuş adı vardır?

A. 1                     B. 2                        C. 3

6.  Metinde kaç birleşik kelime vardır?

A.  1                    B. 2                        C. 3

7.  Metnin son cümlesinde tek başına anlamı olmayan kaç kelime vardır?

A. 1                     B. 2                       C. 3

8.  Metnin yazarı kimdir?

A. Rıfat Ilgaz                   B. Orhan Kemal               C. Aziz Nesin

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çiçek adı vardır?

A. Dayım bize gelmedi.   

B.Kirazı da çok seviyorum. 

C.En çok menekşeyi seviyorum.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi akrabalık adıdır?

  A. Bunu teyzem aldı.

B. O arkadaş dün gitti.

C. Çevreyi hamsi kokusu sarmış.

11. Aşağıdakilerden hangisi ağaç adıdır?

A. patlıcan             B. söğüt              C. karanfil

12.  Aşağıdakilerden hangisi sebze adıdır?

A. kivi                   B. papatya           C. patates

13.  Aşağıdakilerden hangisi renk adıdır?

A. yaprak              B. yeşil                C. güvercin

14.  Aşağıdakilerden hangisi, bazı hayvanlara verilen genel addır?

A. kuş                   B. güvercin           C. martı

15. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi ülke adıdır?

A.  Türkçe-Almanca     B.  İran-Suriye      C. Hıristiyanlık-Müslümanlık

16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Lüfer kuş adıdır.

B. Zambak renk adıdır.

C. Babamızın kız kardeşine hala deriz.

17. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık adıdır?

A. odun                B. defter              C. kuzu

18. Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız varlık adıdır?

A. kahramanlık        B. kedi                C. rüzgâr

19. Aşağıdakilerden hangisi kuş adıdır?

A. palamut             B. bıldırcın            C. marul

20. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi akrabalık adı değildir?

A. amca-dayı                     B. ebe-komşu                   C. teyze-hala

21. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı yanlıştır?

A. Topkapı Sarayı       B. İstiklâl Marşı      C. Afrikalı

22. Aşağıdaki eklerden hangisi özel adın sonuna gelirse kesme işaretiyle ayrılır?

A. -ler                     B. -gil                   C. -de

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?

A. Biz kütüphaneye gideceğiz.

B. Annem, Maviş'e yem almış.

C. Okula müfettiş geldi.

24.  Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Avrupada                      B. Yunan’lı                        C. Bakırköy'de

25.  Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. İsmet Paşa bulvarı     B.  Özgürlük Meydanı    C.  Galatasaray köprüsü

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                                   . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Özel Ad-tür ad                               TÜRKÇE                                     TEST-10

 

ÖĞÜT

Cumhuriyeti kuran,      Bize düşen yaşatmak,

Ulu önder Atatürk.       Bu ölümsüz eseri.

Cennete döndü vatan,     Bununla doğdu her hak.

         Mutludur bugün her Türk.   Büyüktür hizmetleri.

Vehbi Cem AŞKUN


 (İlk altı soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.)


1.  Atatürk neyi kurdu?

A. cumhuriyeti          B. saati               C. vatanı

2.  Cennete dönen nedir?

A. evler                B. yollar                C. vatan

3.  Mutlu olan kimdir?

A. Atatürk             B. her Türk              C. çocuk

4.  Şiire göre, bize düşen görev nedir?

A.  ölümsüz eseri yaşatmak B.  sınıfımızı geçmek   C.  Atatürk'ü sevmek

5.  Şiirde kaç özel ad vardır?

A. 1                     B. 2                        C. 3

6.  Şiirin birinci dörtlüğünde kaç kelime vardır?

A. 10                    B. 11                   C. 12

7. Aşağıdakilerden hangisi din adıdır?

A. Türk                  B. Arapça            C. Müslümanlık

8.  Aşağıdaki kitap adlarından hangisinin yazımı doğrudur?

A. Onuncu Köy         B. Devlet ana       C. Orta direk

9.  Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Adana’lı             B. Serpilgil            C. Turgutun

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı doğrudur?

A.  Onlar Antalyaya tatile gittiler.

B.  Biz Hürriyet sokağında oturuyoruz.

C.  Teyzem. Fransa'dan akşam geldi.

11. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Atatürk'cü                      B. Türkiye’li                   C. Almanca

12. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Ağrı Dağı             B. Sakarya Irmağı          C. Van gölü

 

13. Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?

A. Kayseri             B. Kaymakam        C. Kızılırmak

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A.  Ağabeyim, İstanbul Millî Eğitim müdürlüğünde çalışıyor.

B.  Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisine hiç gitmedim.

C.  O, Namık Kemal İlköğretim Okulunda okuyor.

15. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Trabzon'a                       B. Dolmabahce sarayı     C. Kız kulesi

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?

A.  Dayım okula gelmedi.

B.  Dedem, Tekir'e ciğer almış.

C.  Öğretmen, evine gitti.

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?

A.  O kalemi Ilgın'dan aldım.

B.  Duygu teyzem telefon etmedi.

C.  Biz de size gelmek istiyoruz.

18.  Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Şavşatlı               B. Pervin'gil         C . Kenanın

19. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A.  Atatürk'ün           B. Orhanın           C. Arzuda

20.  Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı yanlıştır?

A. Devlet Malzeme Ofisi

B. Türk hava Kurumu

C. Hasan Âli Yücel İlköğretim Okulu

21. "Meltem, çanta ve şemsiyesini eve getirmesi için Burcu'ya verdi." Bu cümlede kaç tür adı vardır?

A.1                          B. 2                   C. 3

22. Aşağıdaki hayvan adlarından hangisinin yazımı yanlıştır?  

A. Fino                     B. Yağız               C. karabaş

23. Aşağıdakilerden hangisi türemiş yapılı tür adıdır?

A. başlıklar               B. başlar              C. başları

24.  “Hazal, keklik,Pınar, akarsu,  amca" kelimelerinden kaçı tür adıdır?

A.1                  B.2                 C.3

25. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış tür adıdır?

A. kitaplık                B. dolaplar            C. cetvelimiz


 

 


ADI SOYADI:……………………..                                         . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Tür Adı                                      TÜRKÇE                             TEST-11

 

KİTAP

       Kitap çok iyi arkadaş,          Geceleri uyumaz o.

       Bana neyi sorsam söyler.    Beni kaldırır erkenden.

       Ne anlatsa, en sonunda      Okuldan bile güzeldir,

       Çalış, iyi, doğru ol, der.      Kitabı çok severim ben.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Kuş Ayak

(İlk sekiz soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.)


1.  En iyi arkadaş olan nedir?

A.anne                 B. kitap                  C.defter

2.  Kitap en sonunda ne der?

A.Çalış, iyi, doğru ol.   B.Uyuma, resimlerime bak.  C.Her zaman benimle iyi geçin.

3. Geceleri ne yapar?

A.üzülür          B.ağlar            C.uyumaz

4. Şair, kitabı neden daha güzel buluyor?

A.okuldan              B.evden               C.bahçeden

5.  Yazar neyi çok seviyor?

A. evini                 B.okulu                C. kitabı

6.  Şiirin birinci dörtlüğünde kaç kelime vardır?

A. 17                   B.15                    C. 14

7. Şiirin birinci dörtlüğünde gözle görülüp elle tutulan kaç varlık adı var­dır?

A. 1                     B. 2                      C.  3

8.  Şiirin şairi kimdir?

A. Mehmet Akif Ersoy    B. Fazıl Hüsnü Dağlarca    C.Fakir Baykurt

9.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız tür adıdır?

A. muz                  B. neşe                 C. kivi

10.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız tür adıdır?

A. bulut                 B.sis                    C. dev

11.  Aşağıdakilerden hangisi kavram adıdır?

A. yükseklik            B.yangın               C. ateş

12.  Aşağıdakilerden hangisi hem tür adı hem de çiçek adıdır?

A. bağımsızlık                 B.enginar                       C.nilüfer

13.  Aşağıdakilerden hangisi hem tür adı hem de sebze adıdır?

A. bamya                  B.sümbül              C. korkak

14.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız tür adı değildir?

A.rüzgâr                   B.üzüntü              C.cennet

15.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız tür adı değildir?

A. günah                   B.iyilik                 C. demir

 

16. Aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

A. Tür adları dize başlarında büyük harfle başlar.

B. Tür adları cümle içinde büyük harfle başlar.

C. Tür adları cümle başında büyük harfle baslar.

17. Aşağıdakilerden hangisi meslek adı olan tür adı değildir?

A. saatçi                    B. yolcu              C. balıkçı

18. Aşağıdakilerden hangisi alet adıdır?

A. masa                    B. balta              C. göz

19. Aşağıdakilerden hangisi alet adı değildir?

A. keser                     B. bel                 C. koltuk

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi duyu organı adı­dır?

A. Cengiz'in burnu kanıyor.

B. Adilin boyu çok uzundur.

C. Remzi'nin ayağında yara vardı.


KORKU

Naif, evin kapısını açtı. Kurtlar uluyordu. Dün geceye göre daha beriye gelmişlerdi. Evin iyice yakınındaydılar.

Uluma sesini işiten Naif, korktu. Dişlerini sıktı. Kapıyı çabucak kapadı. Eşik­ten biraz odun aldı. Yanmakta olan sobaya attı. O gürültüye eşi Bedrana uyandı. Bir süre birbirlerine baktılar. Bedrana, eşinin yüzündeki korkuyu anladı.

(İlk dokuz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)


21. Naif neyi açıyor?

A.odanın kapısını         B.ahırın kapısını       C.evinin kapısını

22. Daha beriye gelenler nedir?

A. koyunlar              B. kurtlar               C. tilkiler

23.  Naif, uluma sesini işitince ne yapıyor?

A.korkuyor              B.gülüyor                C.ağlıyor

24. Naif, korkunca ne yapıyor?

A. Dişlerini sıkıyor.        B. Kapıyı iyice acıyor.     C. Eşine sesleniyor.

25. Naif, aldığı odunu ne yapıyor?

A. Uluma sesinin geldiği yöne atıyor

B. Kapının arkasına dayıyor.

C.  Yanmakta olan sobaya atıyor.

26.  Bedrana niçin uyanıyor?

A.  eşi uyandırdığı için      B.  gürültü olduğu için   C.  kapı kapandığı için

27.  Bedrana neyi anlıyor?

A.  gürültü olduğunu       B.  yağmurun yağdığını   C.  eşinin korktuğunu

28.  Metinde kaç özel ad vardır?

A. 1                        B. 2                    C. 3

29.  Metnin birinci cümlesinde kaç tür adı vardır?

A.1                        B. 2                    C. 3

30. "Adil, kitabı öğretmene verdi." cümlesinde kaç tür adı vardır?

  A. 2                       B. 3                    C. 4


 

ADI SOYADI:……………………..                                         . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Tekil Ad, Çoğul Ad, Topluluk Adı          TÜRKÇE                           TEST- 12

 

YAZ GELİNCE

                Yaz gelince         Dere de şırıl şırıl

                Ateş böcekleri.       Akarak katılır.

                Işıklarını yakar.      Onların sevinçlerine,

                Cırcır böcekleri.      Yaz gelince.

               Korolarını kurar.

Yalvaç URAL

(İlk yedi soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.)


1.  Ateş böcekleri ışıklarını ne zaman yakar?

A.ayaz gelince                 B. gece olunca            C. kış gelince

2.  Cırcır böcekleri ne yapar?

A.Evlerini yapar.        B.Işıklarını yakar.        C.Korolarını kurar.

3.  Dere nasıl akar?

A.vızır vızır          B.şırıl şırıl            C.cık cık cık

4.  Dere şırıl şırıl akarak ne yapar?

A. Cırcır böceklerinin sevinçlerine katılır.

B. Dere kenarındaki çiçekleri sular,

C. Cırcır böceklerinin üzüntülerine katılır.

5.  Şiirde kaç hayvan adı vardır?

A. 1                      B. 2                      C. 3

6.  Şiirde kaç mevsim adı vardır?

A. 3                      B. 2                      C. 1

7.  Şiirin şairi kimdir?

A. Yalvaç Ural                 B. Ali Yüce                  C. Aziz Sivaslıoğlu

8.  "Bahar gelince çiçekler acar, kelebekler uçar, kuzular meler." Bu tümcede kaç çoğul ad vardır?

A. 1                      B. 2                     C. 3

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır?

A.Burcu, bakkala gitti.

B. Öğrenciler bahçede top oynuyorlar.

C. Annem bana defter aldı.

10.  Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır?

A. orman               B. çiçek                C. televizyon

11. Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır?

A. terlik                  B. tablo                  C. tabur

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı çoğul addır?

A. yoncalar                      B. sucular                   C. sütçüler

13.  Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı çoğul addır?

A. serçeler                   B. horozibiği               C. hanımelleri

14. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı tekil addır?

A. davul                    B. çiçekçi                   C. gözcü

15. Aşağıdakilerden hangisi hem sebze adı hem de çoğuldur?

A. muzlar                    B. kiviler                    C. bamyalar


16. Aşağıdakilerden hangisi hem tür adı hem de çoğuldur?

A. Ayşeler                  B. Müdürler               C. Adiller

17. Aşağıdakilerden hangisi çoğul ad değildir?

A. tavuklar                  B. kestaneler           C. kiler

18. Aşağıdakilerden hangisi, çoğul eki almadığı hâlde çokluk bildirir?

A. yolcu                      B. elçi                       C. halk

19. Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir?

A. katar                   B. kervan                 C. katran

20. Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?

A. sular                       B. fular                     C. yular

21. Aşağıdakilerden hangisi tekil bir meyve adıdır?

A. iğde                      B. nergiz                     C.enginar

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad yoktur?

A. Yapraklar iyice sarardı.

B. Kilerde yiyecek bir şey kalmamış.

C. Ağaçların dalları kırılmış.

23.  "Elma' sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek çoğul yaparız?

A. -den                       B. -lar                      C. -sız

24. Aşağıdaki adlardan hangisi çokluk bildirmez?

A. tümen                    B. kediler                 C. kupa

25.  "Melisa'nın çantası ve şemsiyesi büroda kalmış.” cümlesinde kaç tür adı

vardır?

A. 2                        B. 3                       C. 4

 

 

 

 

 

 


ADI SOYADI :……………………………………..                               

KONU : Soyut ad, Somut ad                   TÜRKÇE                                   TEST – 13

 

İŞ BÖLÜMÜ

Gün boyu ceviz ağacının altında kitap okudum. Akşam olmak üzereydi. Denize gitmeye karar verdim. Bu nedenle cevizin altından ayrıldım. Bağ kulübesine yaklaşırken annemle babamı gördüm. Annem, badem ağacının altına çömelmiş ineği sağıyordu. Babam da iki adım ötesinde buzağıyı tutuyordu. Küçük erkek kardeşim de yanlarındaydı. Büyük kardeşim ateş yakmak için bağ çubuğu topluyordu. Ailem, iyi bir iş bölümü yapmıştı.

Necati CUMALI

Değişik Gözle

(İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1.  Yazar, gün boyu ne yapıyor?

A. Ceviz ağacının altında uyuyor.

B. Ceviz ağacının altında kitap okuyor.

C. Ceviz ağacının altında arkadaşını bekliyor.

2.  Yazar, neye karar veriyor?

A.  evine gitmeye      B.  denize gitmeye      C.  okuduğu kitabı bitirmeye

3.  Yazar, ceviz ağacının altından ayrıldıktan sonra kimleri görüyor?

A.  annesi ile babasını

B.  annesi ile teyzesini

C.  annesi ile kız kardeşini

4.  Anne, ineği nerede sağıyor?

A.  ceviz ağacının altında   B. kulübenin yanında    C.  badem ağacının altında

5. Anne, ineği sağarken baba ne yapıyor?

A. ineği tutuyor.                  B. Buzağıyı tutuyor.           C. Odun kesiyor.

6. Anne ile babanın yanında olan kimdir?

A. yazarın büyük erkek kardeşi

B. yazarın küçük kız kardeşi

C. yazarın küçük erkek kardeşi

7. Yazarın büyük kardeşi ne yapıyor?

A. Ateş yakmak için bağ çubuğu topluyor.

B. Babasına yardım ediyor.

C. Buzağıyı tutuyor.

8.  Metnin yazarı kimdir?

A. Alpay Kabacalı                B. Necati Cumalı              C. Orhan Kemal

9.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi somut addır?

A. Her tarafı sis kaplamış.   B. Onu çok üzgün gördüm.  C. O, çok iyi bir insandır.

10.  "Kitabımı,  masanın  çekmecesine  koydum." cümlesinde kaç somut  ad vardır?

A. 2                         B. 3                      C. 4

11. Aşağıdakilerden hangisi soyut addır?

A. kâğıt                     B. rüzgâr              C. hayal

12. Aşağıdakilerden hangisi soyut addır?

A. kaygı                     B. ses                   C. kayık

13. Aşağıdaki kelime çiftlerinden ikisi bir öbek oluşturmaktadır. Öbeğin dışında kalan hangileridir?

A. bilgi-saygı                        B. şeytan-peri                  C. kep-çiçek

14. “Televizyonun fişini prize taktım.”  cümlesinde kaç somut ad vardır?

A. 2                        B. 3                        C. 4

15. “Annem , heyecandan ağladı.”  cümlesinde kaç soyut ad vardır?        

A. 1                        B. 2                        C. 3

16.  Aşağıdakilerden hangisi kavram adıdır?

A. bamya                  B. masa                 C. ağırlık

17.  Aşağıdakilerden hangisi meslek adı değildir?

A. doktorluk                    B. öğretmenlik                  C. yolculuk

18.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Yükseklik bir kavram adıdır.

B.Telefon canlı varlık adıdır.

C. Lâcivert, bir çiçek, adıdır .

19.  Aşağıdakilerden hangisi taşıt adıdır?

A. sandık                  B. sandal               C. otogar

20.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız ad değildir?

A. duman                  B. üzüntü               C. sevinç


21.  Aşağıdakilerden hangisi kavram adıdır?

A. bamya                  B. masa                 C. ağırlık

22.  Aşağıdakilerden hangisi meslek adı değildir?

A. doktorluk                    B. öğretmenlik                C. yolculuk

23.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Yükseklik bir kavram adıdır.

B.Telefon canlı varlık adıdır.

C. Lâcivert, bir çiçek, adıdır .

24.  Aşağıdakilerden hangisi taşıt adıdır?

A. sandık                  B. sandal               C. otogar

25.  Aşağıdakilerden hangisi aklımızla tasarladığımız ad değildir?

A. duman                  B. üzüntü               C. sevinç


ADI SOYADI:……………………..                                                     . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Adın Durumları                          TÜRKÇE                                        TEST-14

 


KÜÇÜK BARIŞ

         İlkbahar gelmişti. Kırlar yeşile, ağaçlar yaprağa bürünmüştü. Renk renk kelebekler, bir o yana bir bu yana uçuşup duruyordu.

         Küçük Barış, burnunu cama dayamış dışarıya bakıyordu. Yeni uçmayı başlayan yavru kuşları gördükçe dışarıya çıkmak istiyordu. Ama hava hâle soğuk olduğu için annesi Küçük Barış'ı sokağa göndermiyordu.

Demirtaş CEYHUN

www.Savaş ve Küçük Barış

(ilk yedi soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1.  Metinde anlatılan olay hangi mevsimde geçiyor?

A. ilkbahar                B. kış                    C. yaz

2.  O yana bu yana uçuşanlar nelerdir?

A. renk renk böcekler

B.  renk renk kelebekler

C.  renk renk kuşlar

3.  Küçük Barış nereye bakıyor?

A. televizyona             B. annesine         C. dışarıya

4.  Küçük Barış neyi gördükçe dışarıya gitmek istiyor?

A.  kendi yaşındaki çocukları

B.  yeni uçmaya başlayan yavru kuşları

C.  küçük kedi yavrularını

5.  Küçük Barış'ı annesi niçin sokağa çıkartmıyor?

A. hava hâlâ soğuk olduğu için

B.  Küçük Barış hasta olduğu için

C.  Küçük Barış yürüyemediği için

6.  Metnin ikinci cümlesinde ad durum eki almış kaç kelime vardır?    

A. 1                              B. 2                         C. 3

7.  Metnin son cümlesinde adın -e durum ekini alan kaç kelime vardır?

A. 1                             B. 3                         C. 4

8.  Aşağıdakilerden hangisi hem türemiş kelime hem de adın -e durumundadır?

A. kapıcıda                 B. kapıya                C. kitapçıya

9.  "Babam, Ankara'ya yarın gidecek," cümlesinde adın durum ekini alan kaç kelime vardır?

A. 1                             B. 2                        C. 3

10.   Ablam biraz önce okula gitti." cümlesinde hangi kelime durum eki almıştır?

A. ablam                   B. önce                  C. okula

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı durum eki almıştır?

A. sokakta                 B. sobada             C. keklikten

12.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı durum eki almıştır?

A. çiviyi                    B. kiviye                   C. odunu

13.    Sabah.. beri yağmur yağıyor." cümlesindeki noktalı yere hangi ek gelmelidir?

A. - e                          B. - tan                  C. – u

14.  "Adil’... ev..     giderken  gördüm."   cümlesindeki noktalı yerlere sırasıyla hangi ekler getirilmelidir?

A. -i, -e                      B. -e, -i                  C. -i. –de

15.  Aşağıdakilerden hangisi adın -de durumundadır?

A. yolda                      B. oda                   C. soda

16.  Adın durum ekleri hangi seçenekte tam ve doğru gösterilmiştir?    

A. -i. -e. -de, -den                B. -i, -e, -de                     C. -de, -e, -ten

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem türemiş hem de -e durumundadır?    

A. kapıdan                   B. sucuya               C. sütçüler

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ad durum eki almıştır?    

A. cüzdan                     B. efe                    C. ele

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ad durum eki almıştır?

A. ipe                         B. küre                  C. küpe

20.  Aşağıdakilerden hangisi adın - de durumundadır?

A. tende                      B. madde                C. cadde

21.  "Öğretmen evi ...    gitti." cümlesindeki noktalı yere hangi durum eki yazılmalıdır?

A. - i                          B. - dan                 C. - e


22.  Aşağıdakilerden hangisi çiçek adıdır?

A. amca                      B. dut                  C. gelincik

23. Aşağıdakilerden hangisi balık adıdır?

A. kaplumbağa            B. sazan               C. papatya

24.  Aşağıdakilerden hangisi soyut addır?

A. cimri                        B. cami                  C. cetvel


25.  Aşağıdakilerden hangisi soyut addır?

A. çimento                  B. çalışkan              C. kar


 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI:……………………..                                                      . . . . /. . ./ … . . . .

KONU:  Ad                  www.   TÜRKÇE                                  TEST- 15

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?        

A. saygı          B. sevgi           C. dergi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A. yapraklı        B. yaslı       C. hürmetli

3. Aşağıdakilerden hangisi soyut ad değildir?

A. zihin           B. zarf            C. melek

4. Aşağıdakilerden hangisi soyut ad değildir?

A.dost              B. divan         C. zengin

5. Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

A.vicdan         B. tutumlu       C. tulum

6. Aşağıdakilerden hangisi hem çoğul ad hem de somuttur?

A.sevinçler    B. düşünceler    C. kelebekler

7. Aşağıdakilerden hangisi hem tekil ad hem de soyuttur?

A.güven        B. iyilikler         C. düşler

8. Aşağıdakilerden hangisi hem çoğul ad hem de soyuttur?

A.üzüntüler                       B. rüyalar           C. ray

9. Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

A.çalışkan         B. tembel        C. direk

10.Aşağıdakilerden hangisi somut ad değildir?

A.umut            B. kivi           C. çivi

11. Aşağıdakilerden hangisi adın -i durumundadır?

A. kayısı                     B. kivi            C. yeri

12. Aşağıdakilerden hangisi adın -den durumundadır?

A. fistan                B. mintan            C. dipten

13. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?

A. boyaya: -i durumunda  B. peçete: -den durumunda  C. sacı: -i durumunda

14. Aşağıdakilerden hangisi adın - de durumundadır?

A. pergeli               B. ağaçtan              C. camda

15. Aşağıdakilerden hangisi adın -i durumundadır?

A. deri                  B. kimi                     C. veri

16.  "Bu eldiveni ablamdan aldım." cümlesinde sırasıyla hangi durum ekleri vardır?

A. -i, -den                B. -e, -den         C -i, -e

17.  "Şemsiyeyi pencereden çocuğa verdi." cümlesinde sırasıyla hangi durum ekleri vardır?

A. i, -den, -e           B. -i, -u, -e          C. -i, -den, -i

18. Aşağıdakilerden hangisi ad durum eki almıştır?

A. yapı                 B. kapı                    C. sapı

19. Aşağıdakilerden hangisi hem türemiş ad hem de adın -den durumundadır?

A. balıkçılar            B. kayıkçıdan      C. camdan

20.  Aşağıdakilerden hangisi türemiş yapılı tür adıdır?

A. okulda             B. çiçekçilik        C. çiçekler

21.Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A.  İlce Millî eğitim Müdürlüğü

B. Yeşil kurbağalar

C. Dostlar Beni Hatırlasın

22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?

A.O kitabı kardeşime verdim.

B. Gelirken Minnoş'a ciğer almayı unutma

C. Müdür okula gelmedi.

23.Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A. Kastamonulu         B. Ayşe'gil        C. Burcular

24.Aşağıdakilerden hangisi hem somut ad hem de çoğuldur?

A. üzüntüler          B. neşeler            C. davullar

25.Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

A. elem                B. heyecan         C. yastık

26.Aşağıdaki kelimelerden hangisi adın -e durumundadır?

A.daire                              B. ete                               C. efe

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A.Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

B. Onlar İzmirde oturuyor.

C. Mehmet'gil bize gelmedi.

28.Aşağıdaki kitap adlarından hangisinin yazımı doğrudur?

A. Öğretmenim ve Okulum   B. Kitap Ve Kütüphane  C. Leylâ İle Mecnun

29. Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır?

A.soba                              B. yüncü                           C. kediler

30.Aşağıdakilerden hangisi akrabalık adıdır?

A. komşu                            B. hala                             C. dost

31.Aşağıdaki tür adlarından hangisi basit yapılıdır?

A.yüzücü                           B. kitap                            C. öğrenci

32. Aşağıdakilerden hangisi tekil olduğu hâlde çokluk bildirir?

A.kalem                             B. karga                           C. katar

 

ADI SOYADI:……………………..                                                       . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Okuma - Anlama                            TÜRKÇE                                 TEST- 16

 


ÇİFTÇİ İLE DONMUŞ YILAN

Çiftçinin biri, kışın yerde küçük bir yılan görmüş. Hayvan donmuş. Hiç kımıldamıyor. Adamcağız acımış, yerden alıp koynuna koymuş. Yılan ısınınca uyanmış. Gördüğü iyiliği düşünmeden adamı sokuvermiş. Zavallı çiftçi ölürken:

— İyi oldu bana, kötüye acınır mı, demiş.

Nurullah ATAÇ

www.

(İlk on soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)


1.  Çiftçinin biri yerde ne görmüş?

A.  evde bir yılan        B.  yerde bir yılan   C.  bahçede bir yılan

2.  Aşağıdakilerden hangisi görülen yılanın özelliği değildir?

A. büyük olması                   B. donmuş olması           C. hiç kımıldamaması

3.  Yılanı gören çiftçi ne yapmış?

A.  Yılanın başına taş vurmuş.

B.  Yılanı yerden alıp koynuna koymuş.

C.  Korkup kaçmış.

4.  Çiftçinin koynundaki yılan, ısınınca ne yapmış?

A. saklanmış             B. kaçmış            C. uyanmış

5.  Uyanan yılan ne yapmış?

A.  Yapılan iyiliği düşünmeden çiftçiyi sokuvermiş.

B.  Kendini donmaktan kurtaran adama teşekkür etmiş.

C.  Çiftçinin koynundan kaçıp kurtulmuş.

6.  Çiftçi ölürken ne diyor?

A. Bir daha donmuş yılanı koynuma koymayacağım.

B.  İyi oldu bana, kötüye acınır mı?

C. Tarladaki bütün yılanları öldürseydim.

7. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

A. Tüm yılanlar, insanın düşmanıdır.

B. Yılan, insana zararlı bir hayvandır.

C. Ne kadar iyilik etseniz, kötüye yaranamazsınız.

8.  Metnin başlığında kaç kelime vardır?

A. 8                                     B. 7                    C. 6

9.  Metnin başlığında kaç hece vardır?

A. 4                            B. 2                     C. 3

10. Metnin yazarı kimdir?

A. Demirtaş Ceyhun          B. Nurullah Ataç      C. Sabahattin Ali

 

ADI SOYADI:……………………..                                                           . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Okuma – Anlama                           TÜRKÇE                          TEST  -  17


 

DERE BOYU

             Delikanlının köyü, ormanlık bir dağ yamacındaydı. Dört yanı dağlarla çevriliydi. Kıvrıla kıvrıla dağlar arasından gelen bir dere. köyün içinden geçiyordu. Derenin sağı ve solu ağaçlarla kaplıydı. Diz boyu uzanan papatyalar, dere boyuna ayrı bir güzellik katıyordu. Hele kuşların cıvıldamaları, başka bir durumdu.

Halikarnas BALIKÇISI

Gençlik Denizlerinde

 (İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)


1.  Delikanlının köyü nasıl bir yerdedir?

A. Ormanlık bir ovadadır.

B. Ormanlık bir dağ yamacındadır.

C. Dağlık bîr ovanın kenarındadır.

2.  Kıvrıla kıvrıla gelen nedir?

A. yılan                       B. ırmak                   C. dere

3.  Sağı ve solu ağaçlarla kaplı olan nedir?

A. dere                    B. köy                      C. mahalle

4.  Dere boyuna güzellik veren nedir?

A. diz boyu uzanan papatyalar

B. diz boyu uzanan zambaklar

C. diz boyu uzanan gelincikler

5.  Okunan yazının türü nedir?

A. şiir                        B. marş                      C. öykü

6.  Metnin birinci cümlesinde kaç kelime vardır?

A. 6                           B. 5                          C. 4

7.  Metnin birinci cümlesinde topluluk adı olan kaç kelime vardır?    

A. 3                          B. 2                         C. 1

8.  Metnin birinci cümlesinde kaç birleşik kelime vardır?

A. 1                           B. 2                          C. 3

 

 

 

 

 


 

ADI SOYADI:……………………..                                            . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: Okuma – Anlama                         TÜRKÇE                            TEST- 18

 


KİRALIK EV

Berrin'i arabada bırakıp indim. Apartman kapısının yanındaki zillerin en alttakine bastım. Kapının yanındaki pencere açıldı. Tombul, genç bir kadın belirdi pencerede. Bana kuşkulu gözle bakmaya başladı.

Kadına, kiralık evi görmek isteğimi söyledim. Kadın, kiralık evin anahtarını yüzüme bakmadan pencereden attı.

Ahmet ALTAN

 Tehlikeli Masallar

(İlk on soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)

1. Yazar, Berrin'i nerede bırakıyor?

A. arabada                          B. kapıda                                 C. evde

2.  Zil nerededir?

A.  apartman kapısının altında

B.  apartman kapısının üstünde

C. apartman kapısının yanında

3.  Aşağıdakilerden hangisi pencereyi açan kadının özelliği değildir?

A. genç olması                    B. yaşlı olması                         C. tombul olması

4.  Pencereyi açan kadın, yazara nasıl bakıyor?

A. kuşkulu gözlerle             B. korkarak                              C. neşeli gözlerle

5.  Yazar, kadına ne söylüyor?

A. Kiralık ev var mı?         B. Kiralık evi görmek istiyorum.      C. Kiralık ev sizin mi?

6.  Kadın, pencereden neyi uzatıyor?

A. dış kapının anahtarını

B. kapıcı odasının anahtarını

C. kiralık evin anahtarını

7.  Metnin birinci cümlesinde kaç özel ad vardır?

A 1                                    B. 2                                     C. 3

8.  Metnin son cümlesindeki ad tamlamasının türü nedir?

A. belirtisiz ad tamlaması      B. zincirleme ad tamlaması     C. takısız ad tamlaması

9.  Metnin yazarı kimdir?

A. Müfit Aksakal                   B. Samim Kocagöz                 C. Ahmet Altan

10.  Metin hangi tür bir yapıttan alınmış olabilir?

A. şiir                                 B. öykü                                    C. masal

 

ADI SOYADI:……………………..                                             . . . . /. . ./ … . . . .

KONU: SIFATLAR(Ön Adlar)                 TÜRKÇE                                   TEST-19

 


HOŞÇAKALIN

Okullar tatil oldu. Öğretmenler. Derik'ten ayrılmanın hazırlığına başladılar. Köy enstitüsünde, kendi elleriyle yaptıkları güzel bavullarına eşyalarını yerleştirdiler. Kasabalılara ve öğrencilerine hoşçakalın. dediler. Sevgi seli ve alkışlar arasında Diyarbakır'a gitmekte olan otobüse bindiler.

Ümit KAFTANCIOĞLU

Tüfekliler (Uyarlanmıştır.)

(İlk sekiz soruyu yukarıdaki yazıya göre yanıtlayalım.)

 


1.  Öğretmenler neyin hazırlığına başlıyor?

A.  Derik'ten ayrılmanın     B. Derik'e gelmenin      C. Derik'te oturmanın

2.  Öğretmenler bavullarını nerede yapıyorlar?

A. köy odasında                    B. Köy enstitüsünde           C.Derik okulunda

3.  Öğretmenler kime hoşça kalın, diyorlar?

A. öğrencilere          B.  köylülere     C.  kasabalılara ve öğrencilere

4.  Öğretmenler ne arasında otobüse biniyorlar?

A.  ağlama ve alkışlar      B.  sevgi seli ve alkışlar    C.  gülme ve ağlamalar

5.  Öğretmenler nereye giden otobüse biniyorlar?

A. Diyarbakır'a             B. Derik'e                C. Siirt'e

6.  Metnin son cümlesinde tek başına anlamı olmayan kaç kelime vardır?

A. 3                        B. 2                            C. 1

7.  Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. masal                    B. öykü                   C. şiir

8.  Metnin yazarı kimdir?

A. Ümit Kaftancıoğlu             B. Demirtaş Ceyhun           C. Ahmet Altan

9.  "Sınıfımızda yirmi kız öğrenci var." cümlesinde kaç ön ad vardır?

  A. 3                             B. 2                     C. 1

10.  Aşağıdakilerden hangisi ön ad tamlamasıdır?

A. cam şişe                         B. üç böcek                     C. demir kaşık

11. Aşağıdakilerden hangisi ön ad tamlaması değildir?

A. ekşi elma                          B. taş merdiven              C. taze ekmek

12.  Aşağıdaki kelime öbeklerinin hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime vardır?

A. sarı ayva                          B. üç kavun                    C. o kalem

13.  Aşağıdaki ön ad tamlamalarının hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime vardır?

A. bu çocuk                 B. uzun kulak                     C. sert ceviz

14.  "Öğretmenimiz; kısa boylu, kıvırcık saçlı, ela gözlü bir bayandır." Bu cümlede kaç ön ad vardır?

A. 3                            B. 4                      C. 5

15.  "Dergideki  sekiz problemi çözdüm."  cümlesinde ön  ad olan  kelime hangisi değildir?

A. dergideki                B. problem                 C. sekiz

16.  Aşağıdakilerden hangisi adın başına geldiğinde ön ad tamlaması oluşturmaz?

A. yumuşak                B. kırık                  C. kalem

17.  Aşağıdakilerden hangisi adın başına geldiğinde ön ad tamlaması oluşturur?

A. kitap                      B. mor