3. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları 2018-2019

3. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları 2018-2019 dosyası 10-05-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları 2018-2019
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen ülfet2009
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 24.46 K
İndirme 302

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

3.SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLAR VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

DİNLEME/İZLEME.Com

 

1- Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmineder.

2- Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahmindebulunur.

3- Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıylaanlatır.

4- Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmineder.

5- Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunubelirler.

6- Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunubelirler.

7- Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevapverir.

(Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede ve nasıl) yöneltilir.)

8- Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklarönerir.

9- Dinlediği/izlediği hikâye edici metinlericanlandırır.

10- Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifadeeder.

11- Sözlü yönergeleriuygular.

12- Dinleme stratejileriniuygular.

a- Dinlerken nezaket kurallarına uymaları gerektiğihatırlatılır.

b- Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir.

13- Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarınıkavrar.

 

KONUŞMA

 

1- Kelimeleri anlamlarına uygunkullanır.

(Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.)

2- Hazırlıksız konuşmalaryapar.

3- Çerçevesi belirli bir konu hakkındakonuşur.

(Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.)

4- Konuşma stratejileriniuygular.

a- Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemihatırlatılır.

b- Beden dilini etkin kullanmanın önemivurgulanır.

5- Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalarakatılır.

a- Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.

b- Başkalarını dinleme, uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesinibekleme,akışiçindesözalarakkonuşmayakatılma,karşısındakinisaygıylavesabırladinlemenin gerekliliğihatırlatılır.

6-Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

 

OKUMA AkıcıOkuma

 

1- Okuma materyallerindeki temel bölümleritanır.

(Okuma materyallerindeki içindekiler, sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak kısaca işlevlerinedeğinilir.)

2- Noktalama işaretlerine dikkat ederekokur.

3- Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederekokur.

4- Şiirokur.

(Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk altı kıtasını okuma ve ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.)

5- Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazılarıokur.

6- Okuma stratejileriniuygular.

(Öğrencilerin sesli, sessiz ve tahmin ederek okuma yapmaları sağlanır.)

 

Söz Varlığı

 

7- Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmineder.

a- Resimlisözlük,kavramharitası,sözlük,deyimlerveatasözlerisözlüğüvebenzeraraçlardanyararlanılır.

b- Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmalarısağlanır.

 

8- Kelimelerin zıt anlamlılarınıbulur.

9- Kelimelerin eş anlamlılarınıbulur.

10- Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

 

Anlama

 

11- Görsellerle ilgili sorularıcevaplar.

12- Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmineder.

13- Okuduklarını ana hatlarıylaanlatır.

(Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.)

14- Okuduğu metnin konusunubelirler.

15- Metnin ana fikri/ana duygusunubelirler.

16- Okuduğu metinle ilgili sorularıcevaplar.

17- Metinle ilgili sorularsorar.

18- Okuduğu metindeki hikâye unsurlarınıbelirler.

(Metnin olay örgüsü, mekân, şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.)

19- Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklarbelirler.

20- Metin türlerini ayırteder.

(Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir hakkında örneklerden yararlanılarak genel kısa bilgiler  verilir.)

21- Metinleri oluşturan ögeleritanır.

a- Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgiverilir.

b- Kıta ve dize hakkında kısa bilgiverilir.

22- Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajıkavrar.

(Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine (davet, teşekkür mesajları vb.) yer verilir.)

23- Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırteder.

24- Okudukları ile ilgili çıkarımlaryapar.

a- Metindeki problem durumlarının tespit edilmesi ve bunlara farklı çözüm yolları bulunmasısağlanır.

b- Metindeki durumlarla kendi yaşantıları arasında ilişki kurmaları teşvikedilir.

25- Görsellerle okuduğu metnin içeriğiniilişkilendirir.

(Görsel ve konu arasındaki ilişki vurgulanır.)

26- Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarınıkavrar.

( Bilişim teknolojileri (bilgisayar, tablet) ve iletişim araçlarında kullanılan şekil ve semboller üzerinde durulur.)

27- Yazılı yönergelerikavrar.

(Harita, ilan, afiş, ürün etiketi, kullanım kılavuzu gibi materyallerden faydalanılır.)

28- Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin sorularıcevaplar.

 

 

YAZMA

1- Şiiryazar.

2- Kısa metinleryazar.

a- Mektup ve/veya anıyazdırılır.

b- Öğrenciler günlük tutmaları için teşvikedilir.

c- Olayları oluş sırasına göre yazmalarısağlanır.

3- Hikâye edici metinyazar.

a- Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanmaları için teşvikedilir.

b- Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiğivurgulanır.

c- Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvikedilir.

4- Yazdıklarının içeriğine uygun başlıkbelirler.

5- Kısa yönergeleryazar.

(Öğrencilerin basit bir etkinlik ve çocuk oyunu yönergesi yazmaları  sağlanır.)

6- Formları yönergelerine uygundoldurur.

7- Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerdekullanır.

a- Nokta,virgül,ikinokta,ünlem,tırnakişareti,soruişareti,kısaçizgi,konuşmaçizgisivekesmeişaretinin yaygın kullanılan işlevleri üzerindedurulur.

b- Kurum adlarının baş harflerinde, dizelerin başında, yer adlarının yazımında büyük harf kullanımı üzerindedurulur.

 

 

8- Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygunkullanır.

9- Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görsellerkullanır.

10- Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazıyazar.

11- Yazdıklarınıdüzenler.

(Yapılacak düzenleme çalışması sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.)

12- Yazdıklarınıpaylaşır.

(Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.)

13- Harfleri yapısal özelliklerine uygunyazar.

(Öğrencilerin yazılarında harfleri asli ve ilave unsurlarına dikkat ederek yazmaları sağlanır.)

14- Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleleryazar.

(Öğrencilerin yazılarında kelimeler arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve düzgün yazmaları yazmaları sağlanır.)

15- Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinleryazar.

(Serbest veya bakarak kısa metinler yazmaları sağlanır.)

16- Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

17- Yazma stratejileriniuygular.