3.sınıf türkçe dersi kazanımları 2015/2016

3.sınıf türkçe dersi kazanımları 2015/2016 dosyası 13-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf türkçe dersi kazanımları 2015/2016
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen sinbap
Eklenme Tarihi 13-02-2018
Boyut 20.19 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

KAZANIM TABLOSU-1

 

 

DİNLEME

 

 

KONUŞMA

 

1. Dinleme Kuralarını Uygulayabilme.

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Dinlemeye hazırlık yapar.

1. Konuşmaya hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

3. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

3. Dinleyicilerle göz teması kurar.

4. Görgü kurallarına uygun dinler.

4. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

     2. Dinlediğini Anlama

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

1. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

6. Kelimeleri doğru telâffuz eder.

   2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

7. Akıcı konuşur.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.

8. Sesine duygu tonu katar.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

   6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.

7. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur.                                                                    

8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

9. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.

1. Kendine güvenerek konuşur.

10. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

11. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

3. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

4. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

13. Dinlediklerinin konusunu belirler.

5. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.

14. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

6. Konuşmasında ana fikri vurgular.

15. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

7. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

16. Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncele­rini belirtir.

8. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

17. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.

9. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

18. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

10. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

19. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

11. Konuşma biçimi, içeriği ve konuşma ortamı hakkındaki düşüncelerini belirtir.

20. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

12. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

21. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

22. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur.

14. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

23. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

15. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

24. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

16. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

25. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

17. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.

26. Dinlediklerini özetler.

18. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

27. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

28. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözüm­ler bulur.

1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

29. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

30. Dinlediklerinde "hikâye unsurları"nı belirler.

3. Topluluk önünde konuşur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

4.Üstlendiği role uygun konuşur.

1. Katılımlı dinler.

5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

2. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler/izler.

6. Deneyim ve anılarını anlatır.

  3. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

4. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

8. İkna edici konuşur.

 

 

 

KAZANIM TABLOSU-2

 

 

OKUMA

 

1. Okuma Kurallarını Uygulama

23. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklı­lıkları belirler.

1. Okumaya hazırlık yapar.

24. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

2. Okuma amacını belirler.

25. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

3. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder.

26. Okuduğunu özetler

4. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

27. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.

5. İşitilebilir ses tonuyla okur.

28. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

  6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

29. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır.

7. Akıcı okur.

30. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

31. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.

9. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.

32. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.

2. Okuduğunu Anlama

33. Metin içerisinde kalın, renkli, altı çizili vb. ifadelerin önemli noktaları vur­guladığını bilerek okur.

1. On bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

3. Anlam Kurma

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin an­lamlarını tahmin eder.

1. Metin içi anlam kurar.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevap­landırır.

2. Metin dışı anlam kurar.

4  Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.

4. Söz varlığını Geliştirme

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

6. Okuduklarında duygusal ve abartılı öğeleri belirler ve sorgular.

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.

7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) soru­larına cevap arar.

3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

1. Serbest okur.

12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

13. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.

3. Not alarak okur.

14. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

15. Okuduklarının konusunu belirler.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

16. Okuduğunun ana fikrini belirler.

6. Bilgi edinmek için okur.

17. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.

18. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

8. Paylaşarak okumaktan zevk alır.

19. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.

9. Rehber yardımıyla okur.

20. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar.

10. Sorgulayıcı okur.

21. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

11. Gazete ve dergi okur.

22. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIM TABLOSU-3

 

 

YAZMA

 

 

YAZMA  -      GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1. Yazmaya hazırlık yapar.

1. Günlük, anı vb. yazar.

2. Yazma amacını belirler.

2. Davetiye, tebrik kartı yazar.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

3. Mektup yazar.

4. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

4. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

5. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

5. Hikâye yazar.

6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

6. Yazılarında betimlemeler yapar.

7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.

7. Kısa oyunlar yazar.

8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

8. Şiir yazar.

9. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

9. İş birliği yaparak yazar.

10. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

10. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

11. Konu dışına çıkmadan yazar.

11. Serbest yazmaya istek duyar.

     2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

12. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

             GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU

2. Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır.

3. Yazısına uygun başlık belirler.

 1. Görsel Okuma

4. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

2. Reklâmlarda verilen mesajları sorgular.

6. Yazılarında ana fikre yer verir.

3. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

4. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

8. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

5. Beden dilini yorumlar.

9. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnek­ler verir.

6. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

10. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

7. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

11. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

8. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

12. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

9. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.

13. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

10. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

14. Kendisini tanıtan yazılar yazar.

11. Harita ve kroki okur.

15. Özet çıkarır.

12. Trafik işaretlerinin anlamını bilir.

16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

2. Görsel Sunu

17. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

1. Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

18. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

2. Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.

19. Sorular yazar.

3. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

20. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.

4. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

 

5. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

 

6. Sunum şeklini belirler ve sunuma hazırlık yapar.

 

7. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

 

www.