3. Sınıf Türkçe Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

3. Sınıf Türkçe Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı dosyası 16-03-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3. Sınıf Türkçe Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen mmrymm
Eklenme Tarihi 16-03-2018
Boyut 15.01 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

                                                                                                    .com

  ………………… EĞİTİM-ÖĞRETİM ……….. İLK OKULU

3.SINIF TÜRKÇE DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

 

 

AYLAR

 

 

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇALAR

 

 

 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ

 

 

 

ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR

 

 

 

YÖNTEM

VE

TEKNİKLER

 

 

ARAÇ

VE

GEREÇLER

 

 

 

 

  EKİM

 

 DİNLEME VE

         İZLEME

 

 

 

 

 KONUŞMA

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 37: Dinleme ve izleme becerisi geliştirir.

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 38: Üç sözcük kullanarak tümce kurar

1. Karşılıklı konuşmalarda, konuşanın yüzüne bakar.

2. Konuşmacıyı sessizce dinler.

3. Konuşmacıyı dinlediğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.

4. Bir konuşmayı, belirlenen sürelerde dinler.

5. Dinlediği tümceyi tekrarlar.

6. Dinlediği eksik cümleyi tamamlar.

 

1. Özne, nesne ve yüklemden oluşan üç sözcüklü tümceyle yanıtlanacak bir soruya  uygun yanıtı söyler.

2. İçinde ön ad olan bir ya da birkaç sözcüklü tümceyle yanıtlanacak bir soruya  uygun yanıtı söyler.

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONUŞMA

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 40: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 42: Etkili okuma için gereken kurallara uyar.

1. Kendisiyle ilgili duygularını (üzgünüm, kızgınım, mutluyum, korkuyorum vb.)  anlatır.

2. O anda yaşadığı bir olayla ilgili duygularını anlatır.

3. Görülen ya da yaşanan bir olayı anlatır.

4. Görülen bir yeri anlatır.

5. Bir gününü anlatır.

6. Bir olayla ilgili duygularını grup önünde anlatır.

7. Kendine ait olumlu özellikleri söyler.

9. Basit tekerlemeler söyler.

10. Bilmece, bulmaca sorar.

11. Basit şiirler söyler.

12. Verilen, konulu bir resmi anlatır.

13. Arka arkaya ve birbirini tamamlayacak bir şekilde hazırlanmış resimleri anlatır.

14. Resimlerden oluşan öyküleri anlatır

 

4. Metni, konuşma sesiyle okur

5. Ses tonunu, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlar.

6. Sözcükleri doğru ve anlaşılır biçimde söyler.

7. Noktalama imlerine uygun duraklamalar yapar.

 

 

1 – Soru-Yanıt

2 – Beyin Fırtınası

3 – Anlatım

4 – Alıştırmalar

5 – Grup Tartışması

6 – Gösteri

7 – Rol Yapma

8 – Problem Çözme

9 – Buluş Yoluyla

Öğretim

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Yazı Levhası.

2 – Sözlükler.

3 – Konu ile ilgili kaynak kitaplar.

4 – Etkinlik sayfaları

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 DİLBİLGİSİ

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 39: Dört ve daha fazla sözcük kullanarak tümce kurar.

 

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 54: Ad olan sözcükleri bilir.

1. Gereksinimlerini dört veya daha fazla sözcüklü tümcelerle söyler.

2. Bir olay dizisini anlatan resim kartları verildikten sonra “Şimdi ne olacak?” yönergesine göre bir olayın sonucunu gösteren farklı resimler arasından uygun resmi seçerek tümce söyler.

3. “Neyle oynamak istiyorsun?”, “Ne içmek istiyorsun?” vb. gelecekle ilgili yönergeye uygun tümce söyler

 

1. Tek varlığı gösteren adlara özel ad denildiğini söyler.

2. Birden fazla varlığı gösteren adlara tür adı denildiğini söyler.

3. Kişi, ülke, şehir vb. adların özel adlar olduğunu söyler.

4. Nesne, hayvan, bitki adlarının tür adı olduğunu söyler

 

 

 

OCAK

 

 

 

 

 

 

DİLBİLGİSİ

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 55: Ad olan sözcükleri kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 56: Ad olan sözcüklerin yazım kurallarını bilir.

 

1. Ad olan bir sözcük söyler.

2. Verilen sözcükler arasından özel adları gösterir.

3. Verilen sözcükler arasından tür adlarını gösterir.

4. Verilen tümcede özel adları/tür adlarını işaretler.

5. İçinde özel ad bulunan tümce söyler/yazar.

6. İçinde tür adı bulunan tümce söyler/yazar.

7. Verilen metindeki ad olan sözcükleri işaretler.

 

 

1. Özel adların ilk harflerinin büyük yazılacağını söyler.

2. Özel adların sonuna gelen eklerin “ ' ” (kesme imi) ile ayrılarak yazıldığını söyler.

 

 

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 DİLBİLGİSİ

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 63: Noktalama imlerini bilir.

 

1. Tümce sonlarına nokta imleri konulacağını söyler.

2. Kısaltmaların sonuna nokta imleri konulacağını söyler.

3. Noktanın “” simgesiyle gösterildiğini söyler.

4. Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül imi konulacağını söyler.

5. Virgülün “”simgesiyle gösterildiğini söyler.

6. Soru bildiren tümce ya da sözcüklerin sonuna soru imi konulacağını söyler.

7. Soru iminin “?” simgesiyle gösterildiğini söyler.

8. Duygu ve hayret bildiren sözcük ya da tümcenin sonuna ünlem imi konulacağını  söyler.

9. Ünlem iminin “!”simgesiyle gösterildiğini söyler.

 

 

 

MART

 

 

 

 

 

 

DİLBİLGİSİ

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 48: Abecemizdeki harfleri kavrar

 

 

1. Karışık verilen sözcüklerden ünlüyle başlayan sözcükleri işaretler.

2. Karışık verilen sözcüklerden ünlüyle başlayan sözcükleri yazar.

3. Karışık verilen sözcüklerden ünsüzle başlayan sözcükleri işaretler.

4. Karışık verilen sözcüklerden ünsüzle başlayan sözcükleri yazar

 

 

 

NİSAN

 

 

DİLBİLGİSİ

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 54: Ad olan sözcükleri bilir.

 

 

 

1. Tek varlığı gösteren adlara özel ad denildiğini söyler.

2. Birden fazla varlığı gösteren adlara tür adı denildiğini söyler.

3. Kişi, ülke, şehir vb. adların özel adlar olduğunu söyler.

4. Nesne, hayvan, bitki adlarının tür adı olduğunu söyler.

 

 

 

 

       MAYIS

 

 

 

DİLBİLGİSİ

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 66: Yazım kurallarına uyar.

 

 

1. Özel adların ilk harfini büyük harfle yazar.

2. Tümcelerin ilk harfini büyük harfle yazar.

3. Noktadan sonra büyük harfle başlayarak yazar.

4. Unvan, devlet, kurum, şirket adlarının kısaltılmış biçimlerini yazar.

5. Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerinden bölerek yazar.

6. Soru bildiren eki ayrı yazar.

 

 

 

HAZİRAN

 

 

 

DİLBİLGİSİ

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 67: Yazım çalışması yapar.

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 63: Noktalama imlerini bilir.

 

1. Söylenen sözcükleri yazar.

2. Yazım hatası bulunan sözcüklerin doğrusunu yazar.

3. Söylenen tümceleri yazım kurallarına uygun olarak yazar.

4. Hatalı yazılan tümcelerin doğrusunu yazar.

 

1. Tümce sonlarına nokta imleri konulacağını söyler.

2. Kısaltmaların sonuna nokta imleri konulacağını söyler.

3. Noktanın “” simgesiyle gösterildiğini söyler.

4. Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül imi konulacağını söyler.

5. Virgülün “”simgesiyle gösterildiğini söyler.

6. Soru bildiren tümce ya da sözcüklerin sonuna soru imi konulacağını söyler.

7. Soru iminin “?” simgesiyle gösterildiğini söyler.

8. Duygu ve hayret bildiren sözcük ya da tümcenin sonuna ünlem imi konulacağını  söyler.

9. Ünlem iminin “!”simgesiyle gösterildiğini söyler.

 

 

 

 

 

 

  2009 – 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

3.SINIF MATEMATİK DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

AYLAR

 

 

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇALAR

 

 

 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ

 

 

 

ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR

 

 

 

YÖNTEM

VE

TEKNİKLER

 

 

ARAÇ

VE

GEREÇLER

 

 

 

EKİM - KASIM

 

 

 

 

 

 

  DOĞAL SAYILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 29: Üç basamaklı doğal sayıları kavrar

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen üç basamaklı doğal sayının aynısını gösterir.

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen üç basamaklı doğal sayıyı gösterir.

3. Gösterilen üç basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdaki yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.

6. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7. Rakamla yazılı üç basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8. Üç basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

 

 

 

Açık anlatım yöntemi

 

 

Anlatım

 

Model olma

 

Fiziksel Yardım

 

Sözel İpucu

 

Soru cevap

 

Sayı çubukları

 

Resimli kartlar

 

 

Abaküs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOĞAL SAYILAR

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 33: Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 34: Tek ve çift doğal sayıları tanır.

 

3. Bir basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

4. İki basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

5. İki basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

6. İki basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

7. Üç basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

8. Üç basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

9. Üç basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

 

 

1. 10’a kadar olan çift doğal sayıları söyler.

2. 10’a kadar olan tek doğal sayıları söyler.

 

OCAK

 

 

 

 

 

 

TOPLAMA İŞLEMİ

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 43: Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 44: Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.

 

15. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

17. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler

 

5. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

6. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç üç basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

 

 

Açık anlatım yöntemi

 

 

Anlatım

 

Model olma

 

Fiziksel Yardım

 

Sözel İpucu

 

Soru cevap

 

Sayı çubukları

 

 

 

Abaküs

 

 

 

ŞUBAT - MART

 

 

 

 

 

 

TOPLAMA İŞLEMİ

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 44: Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.

 

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 45: Toplama işlemi yaparak problem çözer.

 

6. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç üç basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

 

 

15. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayarak problem çözer.

16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak problem çözer.

 

NİSAN

 

 

 

 

ÇIKARMA İŞLEMİ

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 47: Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

 

4. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

7. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

 

 

 

MAYIS

 

 

 

 

ÇIKARMA İŞLEMİ

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 48: Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, onbinlik... bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 49: Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.

 

ÖĞRETİMSEL  AMAÇLAR :

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirecek şekilde bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

2.İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkararak problem çözer.

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer.

3. İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan çıkararak problem çözer.

 

 

HAZİRAN

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 77: Kütle ölçülerini bilir.

 

 

 

KISA  DÖNEMLİ  AMAÇ 75: Litreyi bilir

ÖĞRETİMSEL  AMAÇLAR :

1. Kütle ölçü araçlarından bir kilogramı gösterir.

2. Bir kilogram gösterildiğinde “bir kilogram” olduğunu söyler.

3. Kütle ölçü araçlarından yarım kilogramı gösterir.

4. Yarım kilogram gösterildiğinde “yarım kilogram” olduğunu söyler.

5. Katı maddelerin kilogramla ölçüldüğünü söyler.

6. Kilogramın kısaltılmış gösteriminin “kg” olduğunu söyler.

.

ÖĞRETİMSEL  AMAÇLAR :

1. Litreyi gösterir.

2. Litre gösterildiğinde “litre” olduğunu söyler.

3. Sıvıların litreyle ölçüldüğünü söyler.

4. Sıvı ölçüsü biriminin litre olduğunu söyler.

5. Litrenin kısaltılmış gösteriminin “I” olduğunu söyler/yazar