3.sınıf tüm dersler 2.dönem başı seviye tespit sınavı

3.sınıf tüm dersler 2.dönem başı seviye tespit sınavı dosyası 13-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf tüm dersler 2.dönem başı seviye tespit sınavı
Kategori 3. Sınıf İngilizce
Gönderen kispo
Eklenme Tarihi 13-02-2018
Boyut 18.47 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

3.SINIF II.DÖNEM BAŞI SEVİYE BELİRLEME SINAVI

TÜRKÇE

            D:…….. Y:………

Adı soyadı:………………………………………………………

 

FİLİZ’İN BABASI

    Filiz’in babası gazetecidir. Gazeteci İlhan Beyi herkes tanır ve sever.

    İlhan Bey, yazılarını çoğu zaman evde yazar. Sonra da iş yerine faks ile gönderir. Bu becerikli makine en çok Filiz’in ilgisini çeker. Babası der ki: “Faks, mektup dağıtan postacıdan çok ama çok hızlıdır.”

    Postacı, Filizlerin evine haftada iki kez uğrar. Babasına gönderilen mektupları, dergi ve gazeteleri getirir. Babası onları alır, tek tek okur, inceler. Bazılarına yanıt verir.

    Babasının işi gerçekten zordur. Filiz’in babası ayrıca radyo dinler, televizyon izler. Bilgisayarda internete girer, arkadaşlarıyla haberleşir. Gazete, dergi ve kitap okur. Dünyada olup bitenleri öğrenmesi için bunları yapması gerekirmiş.

     Filiz, büyüyünce babası gibi gazeteci olmak istiyor. Onun için, “Öğreneceğim çok şey var.” diyor. Aklına gelen her şeyi babasına soruyor.

 

 • Aşağıdaki ilk beş soruyu parçaya göre yanıtlayınız.
 1. Filiz’in babasının görevi neymiş?

A) postacı             

B) gazeteci       

C) öğretmen

 

 1. İlhan Bey aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinden yararlanmıyormuş?

A)mektup            

B)Faks (belgegeçer)   

C)telgraf

 

 1. Filiz büyüyünce ne olmak istiyormuş?

A)gazeteci           

B)muhabir      

C)yazar

 

 1. Filiz’in en çok ilgisini çeken şey nedir?

A)bilgisayar        

B)cep telefonu    

C)Faks (belgegeçer)

 1. Postacı Filizlerin evine haftada kaç gün geliyormuş?

A) Haftada bir      

B) haftada üç       

C) haftada iki

 

 1. “Konuk    sözcüğü  hangi  tümcede yanlış kullanılmıştır?

A)Konuksuz bayram, susuz çağlayan olmazmış.

B)Akşama konuklar gelecek.

C) Konuklarımızı iyice sarıp rafa yerleştirdik.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir?
 1. sınıf  
 2. arılar  
 3. çiçek

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?

A)Masanın          B)sütçünün        C)çöplüğün

 

 1. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en başta yer alır?

   A)varlık                B)vasıta            C)varmak

 

 1.         Aşağıdakilerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler verilmemiştir?

A) İyi- güzel      

B) sevgi-nefret   

C) gizli-açık

 

 1.         “Şu ev bizim, öteki ev de amcamın.”

Yukarıdaki tümcede verilen altı çizili sözcüklerden hangisi atılırsa tümcenin anlamı değişmez?

A) bizim             B) ev              C)öteki

 

 1.         “Yeni giysileriyle hemen göze çarpıyordu.” Tümcesinde altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) rahatsız etmek 

B) dikkat çekmek 

C) mutlu olmak

 

 1.         Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?

A) Şu dağın ardı

B) İçindeki özlem

C) Çok yorgunum

 

 1.         “Bu makineni bozuk olduğunu biliyordum.” tümcesinde “bozuk” sözcüğü yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılabilir?

A)kötü             B)arızalı            C)kırık

 

 

 1.         Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim değildir?
 1. kaya               B) gibi                 C) arı 

 

 

 1.         “yaşlı” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

    A) Gözü yaşlı kadın el salladı

    B) Yaşlı adam duvara yaslandı

    C) Yaşlı kadına ekmek aldım

 

 

 1.         Aşağıdaki sözcükler eş anlamlılarıyla birlikte verilmiştir. Eş anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir? “önder-genişlik-vatan-tören-lider-en-yurt”   

A)genişlik            B)önder             C) tören

 

 

 1.         Aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesinin birden fazla anlamı vardır?

“gül-ırmak -soba- kaz-sepet-el”

  A)4                    B)5                    C)3

 

 

 1.         “gözlerinde–bir–parladı–ışığı–umut” kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Gözlerinde bir umut ışığı parladı.

B) Umut gözlerinde ışığı parladı bir.

C) Bir gözlerinde umut parladı ışığı.

 

 

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir?

A) Büyük bir parti düzenliyoruz.

B) Fatih annesini hiç

C) Vatanımı çok seviyorum.

 

 

 

 

MATEMATİK

                            D:…….. Y:………

1-         2   1  8

        +  K  M  K

            8   2  4

 

Yukarıda toplama işleminde K ve M birer rakamdır. Buna göre (M + K)  işleminin sonucu kaçtır?

          A)7                    B) 6                C) 12

 

2-   13 – 17 – 21 – 25 – K – 33    örüntüsünde   K   yerine kaç gelmelidir?

 1. 38              B) 28              C) 29         

 

3-   63 – 66 – 70 – 75 - ?  - 88 -   ?   -   105    örüntüsünde  (?)  işareti yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

 1. 81  B) 96            C) 177

 

4-   385 + ………… = 605 toplama işleminde noktalı yere hangi sayı gelmelidir?

 1. 220                  
 2.  230            
 3.  320

 

5- Hangi sayıya 215 eklenirse sonuç 497 0lur?

 1. 282             B) 392           C) 516

 

6-   4 + 315 + 67 = 67 + M + 315 

İşleminde M yerine hangi sayı gelmelidir?

 1. 315                    
 2.  4                
 3. 67

 

7- Üç basamaklı doğal sayıların en küçüğü ile iki basamaklı doğal sayıların en büyüğünün toplamı kaçtır?

 1. 100                    
 2. 119                    
 3. 199

 

8-     

300

      7

     80

Tabloda basamak değerleri verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangidir?

A) 378                   

B) 873                 

C) 387     

 

9-       4 onluk  +  5 yüzlük +  7 birlik 

Basamak değerleri verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

       A)547                 B) 457               C) 754

 

10- Aşağıdaki sayılardan kaç tanesinin okunuşu doğrudur?

1. 507  Beş yüz yedi                  2.390  Otuz dokuz

       3. 861  Sekiz yüz altmış bir

          4. 700   yetmiş

A) 1                B) 2                  C) 3

 

11- Aşağıdaki sayılardan kaç tanesinin yazılışı doğrudur?

1. Sekiz elli altı     806         

2. Yüz sekiz           180

3. Beş yüz kırk       540          

4. Altı yüz seksen   608

A) 1                     B) 2                   C) 3

 

 

12- 767 sayısının sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19                

B) 20                  

C) 21           

 

13- 988 sayısında 8 rakamlarının sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16             

B) 17                

C) 88

 

14- 505 sayısında 5 rakamlarının basamak değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10            

B) 505          

C) 500

 

15-   687 sayısı için aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?

 1. 687=6 yüzlük,8 birlik,7 onluk vardır.
 2. 687= 6 onluk,8 birlik,7 yüzlük vardır.
 3. 687 = 8 onluk, 6 yüzlük, 7 birlik vardır.

 

 

16-   (4x100) + (6x10) + (2x1) = ?     Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 426           

B) 550           

C) 462

 

17-  943 sayısının sayı ve basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 943           

B) 959              

C) 934  

 

18- 346 sayısında onlar basamağındaki rakamın sayı değerini 4 artırır, yüzler basamağındaki rakamın sayı değerini 2 azaltırsak yeni sayı kaç olur?

A) 186           

B) 386             

C) 786

 

19- Aşağıdaki sayıların büyükten küçüğe doğru sembolle sıralanışı hangi şıkta doğrudur?

      234     43     567     4      57      7

 

A) 567 > 234 > 43 > 57 >7 > 4             

B) 567 > 234 > 57 > 43 > 4 >7

C) 567 > 234 > 57 > 43 > 7 > 4

 

20-  57 > A > 45 sıralanışında “A” nın yerine hangi sayı yazılamaz?

A) 44             

B) 46             

C) 55 

 

 

HAYAT BİLGİSİ

                               D:………  Y:………

 

1. İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?

A) Okulların açıldığı hafta                          

B) Okulların kapandığı hafta

C) 29 Ekim günü   

 

2. Niçin tatil yaparız?

A) Dinlenmek ve eğlenmek için                    

B) Herkes tatil yaptığı için

C) Havalar sıcak veya soğuk olduğu için 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?

A) Beslenme                     

B) Barınma                  

C) Eğlenme

 

4. Okul işlerini kolaylaştırmak ve öğrencilere yaşamla ilgili bilgi kazandırmak için hangi çalışmalar yapılır?

A) Dernek çalışmaları          

B) Eğitici kol çalışmaları                

C) Kurul çalışmaları

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kitap okumanın yararlarından biri değildir?

A) Yazı yazma becerisi kazanmak                    

B) Bilgi ve görgümüzü arttırmak

C) Boş zamanlarımızı değerlendirmek             

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel araç gereçlerimizdendir?

A) Yazı tahtası         B) Sıra        C) Çanta

 

7. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

A) 23 Nisan 1920                

B) 19 Mayıs 1919                 

C) 29 Ekim 1923                 

 

8. Sağlık kurumlarında aşağıdaki meslek gruplarından hangisi bulunmaz?

A) Hasta Bakıcı               

B) Maliyeci                      

C) Sağlık Memuru

 

9. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler  hangi meslek grubuna girer ?

A) Çiftçi        B) Tüccar          C) Mühendis    

 

10. Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?

A) Elektrikleri boşa yakmama   

B) Suları boşa akıtmama        

C) Camları silme

 

11. Hangisi eğitici kolların amaçlarından değildir?

A) Yaramazlık yapmayı öğreniriz     

B) Sorumluluk almayı öğreniriz

C) Toplu çalışma zevkini ediniriz.

www.

12. Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz?

      A) TSE damgasına 

B) Satana   

C) Ucuz olmasına

 

13. Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa nereye başvurmaz?

A) Jandarma Karakoluna       

B) Satıcıya         

C) Tüketici haklarını koruma derneğine

 

14. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden değildir?

 A) Askere gitme    

B) Vergi verme 

C) Okula gitme

 

15. Hangisi suda yaşayan hayvanlardan değildir?

A) Mercan      B) Köstebek       C) Yengeç

 

16. M.K. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra hangi ilimize uğramamıştır?

A) Amasya         B) Adana         C) Erzurum

 

17. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımızdan biri değildir?

A) 23 Nisan       

B) 30 Ağustos  

C) 6 Mart

 

18- Aşağıdaki hayvanların hangisinin gücünden faydalanmayız?

A) Katır          B) Koyun              C) At

 

19. “İlköğretim ……… yıl ve zorunludur.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?

    A) 5            B) 13                 C) 8

 

20. TSE olarak kısaltılan kuruluşun okunuşu nedir?

   A)Türk Standartları Enstitüsü

   B) Türk Sağlık Enstitüsü

   C) Türk Spor Enstitüsü

 

 

TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.