3.sınıf sıfatlar konu anlatımı

3.sınıf sıfatlar konu anlatımı dosyası 23-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf sıfatlar konu anlatımı
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen meliketurk
Eklenme Tarihi 23-02-2018
Boyut 7.14 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Adı ve Soyadı:

…………………………………….

Varlıkların Özelliklerini Bildiren Sözcükler

SIFATLAR

www.

 

Sınıfı ve No:

3 A / ………….

Velisinin

İmzası:………………

 

Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini belirten sözcüklere sıfat denir.
       Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılırlar      
       Sıfatlar görevleri bakımından iki ana kısma ayrılır:

I. NİTELEME SIFATLARI:
       Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.          ÖRNEK:
       Hasta adam     -->Durumunu belirtir.
       Kırmızı elma     --> Rengini belirtir.
       Yuvarlak masa   -->  Şeklini belirtir.
       NOT: Niteleme sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " nasıl " sorusunu sorarız.

II. BELİRTME SIFATLAR:
Varlıkları işaret ve soru yolu ile belirten, onların yerlerini, sayılarını bildiren sıfatlardır.        Belirtme sıfatları dört çeşittir:
        1.    İşaret sıfatı        2.    Soru sıfatı
        3.    Sayı sıfatı        4.    Belgisiz sıfat

 1.İşaret sıfatı: Varlıkların yerini işaret ederek belirten " bu, şu, o " sözcüklerine işaret sıfatları denir. Ayrıca " öteki, beriki " sözcükleri de işaret sıfatı olarak kullanılırlar.
       ÖRNEK:
       Bu kalem               Şu pencere  O araba
       Öteki çocuk  Beriki bisiklet

    NOT: İşaret sıfatı olan " bu, şu, o, öteki, beriki " sözcükleri tekil ve yalın olarak kullanılırlar. Aksi halde sıfat olmazlar.

 

2. Soru sıfatı:Varlıkların yerlerini, durumlarını, sayılarını soru yolu ile belirten sıfatlardır.
       ÖRNEK:
        Nasıl çocuk   Hangi okul   Kaç para                

Kaçar elma         Kaçta kaç pasta            Kaçıncı çocuk
        Ne biçim böcek      Ne tür bitki          Ne çeşit meyve

Ne kadar karpuz  Neredeki ev

 

3.Sayı sıfatı: Varlıkların sayılarını, sıralarını, eşit miktarlarını ve eş parçalarını belirten sıfatlardır.
 *****Varlıkların sayılarını tam sayılarla ( 1, 2, 3, 4... ) belirtirler.
       ÖRNEK:
        Bir araba  İki elma           Üç silgi   

Yirmi kilometre  Beş düzine yumurta        On sayfa

NOT: Sıfat olan sözcüğü bulmak için isme " kaç, ne kadar " sorularından birini sorarız.
 

 

*****Varlıkların sıralarını belirtirler. " -inci " eki getirilerek yapılır.
       ÖRNEK:
       Birinci araba   Onuncu ev
       Yirminci kilometre  Yirmi birinci yüzyıl
       NOT: Sıfat olan sözcüğü bulmak için isme " kaçıncı " sorusunu sorarız.

*****Varlıkların eşit sayılarda paylaştırıldığını gösterirler. " -er, -ar, -şar, -şer" eklerinden biri getirilerek yapılır.
       ÖRNEK:
           Sekizer kalem
           Dokuzar silgi
           Altışar elma
           İkişer kavun 
       NOT:Sıfat olan sözcüğü bulmak için isme " kaçar " sorusunu sorarız.

 

*****Varlıkların kaç eş parçaya ayrıldığını ve bu eş parçalardan kaç tanesinin belirtilmek istendiğini anlatır.
       ÖRNEK:  
           Sekizde bir karpuz.
            Onda üç elma
            Yüzde yetmiş faiz
            Dörtte bir pasta
       NOT: Cümle içerisindeki isme " kaçta kaç" sorusu sorularak bulunur.

 

*****Topluluk anlamında kullanılırlar.
       ÖRNEK:  
            İkiz çocuk               Üçüz bebek

 

 4. Belgisiz sıfat: Varlıkları tam olarak değil de aşağı yukarı, yaklaşık olarak, şöyle böyle belirten sıfatlardır.

        ÖRNEK:
        Biraz süt                   Birkaç çocuk
         Birçok insan               Birtakım kuşlar
         Her anne                 Başka gün
         Herhangi bir konu       Hiç bir zaman
         Beş on defter            Üç beş ay
         Bütün yıl                  Bir gün

        NOT: " Bir " sözcüğü:
               a) "Bir tane" anlamında kullanılmışsa sayı sıfatıdır.
               b) "Herhangi bir" anlamında kullanılmışsa belgisiz sıfattır.

        ÖRNEK:  
        Manavdan bir karpuz aldım.
                      Sayı sıfatı      

         Bir gün size geleceğim.          Bir yaz akşamı güneş erken batmıştı...
         Belgisiz sıfat             Belgisiz sıfat

 

 

 

 

Not : Bu çalışma etkinlik yaprağını odanıza asın ve konu tekrarı yapınız.(Sıfatlar konusu ile çalışma yapacağınız zaman sürekli yanınızda bulundurun)

www.

 

1