3.Sınıf Nisan Ayı Değerlendirme (Deneme) Sınav Soruları

3.Sınıf Nisan Ayı Değerlendirme (Deneme) Sınav Soruları dosyası 11-07-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.Sınıf Nisan Ayı Değerlendirme (Deneme) Sınav Soruları
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen sinemzi
Eklenme Tarihi 11-07-2019
Boyut 94.82 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

ALİYE HÜSEYİN TEKBAŞ İLKOKULU

3-B SINIFI NİSANAYI SINAV SORULARI

ADI – SOYADI:

NO:

 

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

 

1- Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız ilin de bulunduğu bölgenin adıdır?

A)Akdeniz Bölgesi

B)İç Anadolu Bölgesi

C)Ege Bölgesi

 

2-Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A)Sağlam bir eşyanın yanına çökmeliyiz.

B) Çök, kapan, tutun durumuna geçmeliyiz.

C)  Hemen dışarı koşmalıyız.

3- Bir mesleği seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

A )Arkadaşlarımızın isteklerine

B) Kendimizin bilgi ve becerilerine

C)Ailemizin isteklerimize

 

4- ‘‘Geçen yıl ki okul kıyafetim yepyeni ama yine de yenisini almak zorundayım’’ diyen Ayşe niçin yeni kıyafet almıştır?

A) Bedeni büyüdüğü için   

B) Eskidiği için  

C) Eskisini beğenmediği için

 

5- Ülkemiz kaç bölgemizden oluşmuştur?

A)5  B)6  C)7

 

6- Kayısı ile ünlü olan ilimiz hangisidir?

A)Malatya  B)Konya C)Rize

 

7-Fatih Terim: ‘‘Ben yıllarca milli takımımıza liderlik yaptım. Liderler herkesi etrafında toplar. Bir lider ……………………olmalıdır ’’ noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) cesur ve kararlı

B) adil ve bilgili

C)çıkarcı ve ön yargılı

 

8Aşağıdakilerden hangisi ailemizle yapılan özel gün kutlamalarından birisi değildir?

A) Doğum günü  

B)23 Nisan Bayramı  

C) Anneler günü

 

 

 

Tarih                   :               30.04.2015

Velisinin İmzası :

 

 

 

 

9-Okuldan eve dönen Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

A )Kıyafetini değiştirmek

B)Oyuna gitmek

C)Ders çalışmak

 

10-1.diş fırçası 2.kitap 3.silgi

       4. tarak  5.su şişesi

Yukarıdaki eşyalardan hangisi ortak kullanılması halinde sağlık problemi oluşturabilir?

A)1- 4 -5      B)2 – 3 - 4 C)3 – 4 - 5

 

11-Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarından birisidir?

A )büyüklere saygısızlık etmek  

B) çevremizi temiz tutmamak

C)otobüste yaşlılara yer vermek

 

12- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden birisi değildir?

A )Vergi vermek  

B)Askere gitmek

C)Okula gitmemek

 

 

TÜRKÇE  SORULARI

 

13-Cümlede isimlerin yerine geçen’’ ben, sen, o, biz, siz, onlar ‘’ gibi kelimeler kullanılır.              Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimeler farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A.O kalem benim değil.

B.Siz önden gidin.

C.O, pazar günü Konya’ya gidecek.

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘şu’’ kelimesi bir ismin yerine kullanılmıştır?

A)Şu arabayı görüyor musun?

B)Şu, sizin mahallede oturuyor. 

C)Yolun kenarında şu parayı buldum.

 

 

15-‘‘Okulun arkasındaki düzlüğe direkleridiktiler.

              1                                             2           3

Cümlesindeki altı çizili hangi kelime çoğul isimdir?

A-1  B-2 C-3

 

16- ‘‘ufuk – deniz – songül ’’ kelimelerinden hangisi daima özel isim olur?

A)ufuk  B)deniz C)Songül

 

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 A)Ayşe’nin teyze’si bize gelecek.

B)Kadir’in babası araba almış. 

C)Ahmet’in kardeşi çarşıya gitti.

 

18-Mehmet: ‘‘ Müdür 30 Nisan 2015 cuma gününe bilet aldı.’’ Cümlesindeki hangi kelimede yazım yanlışı vardır?

A)Müdür              B)Cuma C)Nisan

 

19-Aşağıdaki hangi ifade hayal ürünü değildir?

A )Rüzgâr ağaca şarkı söylüyordu.  

B)Kuş üzüntüsünden ağıtlar yakıyordu.  

C)Zeytin ağacı yemyeşil bir sahilde yaşıyordu.

 

20-Aşağıdakicümlelerinhangisindesebepsonuçilişkisivardır?
A)Başarılıolduğuiçinödülaldı.  

B)Kitapokumayıçokseviyorveçokkitapokuyor.

C)Benigörmekistemişsin.

 

21-  I- dayısına  II- Ayşe

      III- yazdı  IV- mektup

Yukarıdakikelimelerdenanlamlıbircümleoluşturulmasıiçinsıralamanasılolmalıdır ?

A)I-II-IV-IIIB)II-I-IV-III     C)I-IV-II-III

 

22-Şeyma: ‘‘ Dedemşekerlikahve sever.’’Cümlesindkihangikelimealdığıekilefarklıanlamkazanmıştır?

A)şekerliB)dedemC)kahve

 

23-Aşağıdakicümlelerinhangisinde zıt anlamlıkelimelerbiraradaverilmemiştir?

A)Resimlerindesiyahvebeyazıkullanmış.

B)Lütfenilerigerikonuşma !

C)Bu yaztatilegideceğiz.

 

24-Aşağıdakicümlelerinhangisindealtıçizilikelimeeşseslideğildir?

A)Ağustosböceğiyazboyuncasazçalmış.

B)Buzgibisularıiçip hasta oldu.

 C)Kırlardaçiçektopladı.

 

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ‘’ mükafat ‘’ kelimesinin eş anlamlısıdır?

A-Aldığı ödüllerle gurur duyuyordu.

B-Doğum gününde birçok hediye aldı.

C-Çevredeki güzellikleri görmeden gitti.

 

26.Nasrettin Hoca (   )

     (   ) Parayı veren düdüğü çalar (  ) dedi (   )

Yukarıdaki metinde parantez yerlerine hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A)( . ) ( - ) ( - ) ( . )

B)( , ) ( - ) ( . ) ( . )

C)( : ) ( - ) ( , ) ( . )

 

 

 

MATEMATİK  SORULARI

 

27- Aşağıdaki şekillerden hangisi   gösterir?

A )                                   B)

 

C)

 

28- XIV Romen rakamının sayı olarak gösterimi hangisidir?

  1. 14  B) 12  C)19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-Yukarıdaki şeklin kesir ile gösterimi hangisidir?

 A) 4   B)8 C )12

          12                                 12                           4

 

30-7         Yandaki kesrin okunuşu ile ilgili hangisi                        

15         yanlıştır?

A) on beşte yedi

B) yedi bölü on beş 

C) yedide on beş

31-Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 12, bölünen kaçtır?

A) 96              B) 4C) 20

 

32-Hülya 96 sayfalık kitabın 24 sayfasını okudu. Kalan sayfaları 4 günde bitirebilmesi için günde yaklaşık kaç sayfa okumalıdır?

A) 20   B) 18  C) 15

 

 

33-Yandaki saatte gösterilen             

açının çeşidi aşağıdakilerden

hangisidir?        

 ? 

 

 

 

A)   Dik açı          B)   Geniş açı        C)   Dar açı

 

 

34-                                Yandaki altıgenin bir kenarı                                             

                                      42 cm ise çevresi kaç cm’dir?

 

 

 

A)420 cm  B) 128 cm C)252 cm

 

35-6 sayısının 10 katı ile 7 katı arasındaki fark kaçtır?

A)42B)18C)102

 

36- 293 sayısının 59 fazlasının 75 eksiği olan sayı kaçtır?

 A)287     B)325 C)277

 

37-Okulumuzun bahçesine 125 çam ağacı, çam ağaçlarından 75  fazla da erik ağacı dikildi. Okulumuzun bahçesine toplam kaç ağaç dikildi?

A ) 200 B)325 C)375

 

 

38-      : 288                : 377                 : 386
 

Yukarıdaki şekilleri kullanarak 763 toplamı hangi işleme aittir?

 

A)  +  

 

B) +   

 

C)     + 
 

39- XI  IV  XII

      XV  IX  VIII

Yukarıdaki Romen rakamları ile verilen sayılardan kaç tanesi çift sayıdır?

A)3  B) 4  C)5

 

40-İleriye doğru 6’şar ritmik sayarken 1. Adım 18 ise 4.adımdaki sayı kaç olur?

A )30  B) 42  C)36

 

FEN  BİLİMLERİ   SORULARI

 

41-I – Koklama

II – Tat alma

      III– Görme

Yukarıdaki seçeneklerde hangi duyu organımızın görevi yer almamaktadır?

A) Deri                  B) DilC) Burun

 

42- Aşağıdaki davranışlardan hangisi işitme duyu organımızın sağlığının bozulmasına neden olabilir?

A) Yüksek sesle müzik dinlemek                        

B) Sürekli şekerli besinler tüketmek

C) Mevsim koşullarına uygun giyinmek

 

43-I –Kuvvet uygulanan cisimler renk değiştirir  

 II – Kuvvet uygulanan cisimlerin şekli değişir. 

III – Kuvvet uygulanan cisimlerin hızı artar. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I – II                 B) I – III                 C) II – III 

 

44-I – Yaralanabiliriz.   

II – Sonu ölümle bitebilecek sonuçlarla karşılaşabiliriz

III – Büyüyebiliriz.  

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri hareket halindeki bir varlığı durdurmanın sonuçlarındandır?

A) I – II                 B) II – III               C) Hepsi

 

45- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Helikopterin pervanesi yön değiştirme hareketi yapar.  

B) Kızakla kayan çocuklar sallanma hareketi yapar.      

C) El arabasının tekerleği dönme hareketi yapar.

 

46-Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre ile ilgili söylenmiş doğru bir bilgidir? 

A) Tamamen kendiliğinden meydana gelmiş yapılardır.             

B) Yapımında insanların etkisi söz konusudur.          

C) Göller ve akarsular yapay çevreye örnektir.  

47-Aşağıdakilerden hangisi insanların çevresi sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir?

A) Ormanlık alanda piknik yapıp yerdeki çöpleri toplamamak

B) Koyun ve ineklerin sokakları kirletmesi

C) Yerlere gelişi güzel çöp atmak

 

48-Aşağıdakilerden hangisi çevre bilincine sahip birinin yapacağı bir davranış değildir?

A) Atık yağ ve deterjanları deniz veya akarsulara dökmek

B) Yerde bulduğu çöpleri çöp kutusuna atmak

C) Okuldaki arkadaşlarını çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek 

 

49-  -)                   ÇEVRE

 

……….1……….              Yapay Çevre

 

Göl                                      ………2……….

 

Yukarıdaki şemada numaralandırılmış kutucuklara hangi kavramlar yazılmalıdır?

              1                                           2

A) Doğal Çevre                           Orman           

B) Hayvanat Bahçesi                   Denizler

C) Doğal Çevre                           Oyun Parkı 

 

50-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir ortamda yaşar?  

A) Yunus                                  

B) Maymun 

C) Aslan

 

Not : Her soru 2 puandır.             BAŞARILAR…

 

   MEHMET GÜDÜCÜ

   3-B Sınıfı Öğretmeni