3. Sınıf Müzik Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2018-2019

3. Sınıf Müzik Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2018-2019 dosyası 14-08-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3. Sınıf Müzik Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2018-2019
Kategori 3. Sınıf Müzik
Gönderen elakeskin
Eklenme Tarihi 14-08-2019
Boyut 24.15 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

İNCİRLİOVA İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR                  

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

 

18 EYLÜL – 22 EYLÜL    (1. Hafta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

 

 

 

 

Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılır.

Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama ve ateş söndürme gibi taklit çalışmalarla diyaframlarını kullanmaları sağlanır.

Şarkı söylerken ve konuşurken çok bağırmadan, uygun tonda söylemelerine ilişkin etkinlikler yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM HAFTASI

 

EYLÜL

25 EYLÜL 29 EYLÜL   (2. Hafta)

1

 


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

EKİM

2 EKİM – 6 EKİM  (3. Hafta)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

 

 

 

A.2. Birlikte söyleme ve çalma  kurallarına uyar.

 

 

 

Müziklere birlikte başlama – bitirme, arkadaşının sesini dinleme, fazla bağırmama vb. durumlara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

 

 

“Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır”, kazanımıyla ilişkilendirilmelidir.

 

A.l ""► A.2

EKİM

9 EKİM –13 EKİM    (4. Hafta)

1

 

 

 

 

 

A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

 

Öğrencilerin belirli gün ve haftaların konusu hakkındaki fikirlerini ve  düşüncelerini ifade etmeleri sağlanır. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilerek anlamlarına uygun söylemeleri sağlanır. Bu kutlamalarda düzenlenecek

etkinlikler için görüşleri sorulur.

 

 

 

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Hayat Bilgisi  Dersi , “Okul Heyecanım” Teması : Özel günlerin paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

EKİM

16 EKİM –20  EKİM      (5. Hafta)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A.4. Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler.

 

 

 

Öğrencilere, Atatürk’ü anlatan şarkılardan hangilerini öğrendikleri ve bu şarkılar ile ilgili olarak neler hissettikleri sorulur. Atatürk’le ilgili şarkılardan düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek bunlara sesleriyle eşlik etmeleri istenir.

 

 

 

[!] 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinde ve Millî bayramlarda bu kazanıma yer verilmelidir.

A.l ""► A.4

O Hayat Bilgisi Dersi, "Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün  hayatıyla   ilgili   olgu  ve   olayları   sanat yoluyla ifade eder.

 

23 EKİM –27 EKİM            (6. Hafta)

1

AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

EKİM - KASIM

30 EKİM – 3 KASIM       (7. Hafta)

 

1

DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

 

A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.

Bayrak törenlerinde, İstiklal Marşı’nı dinlerken sergilenmesi gereken davranışlar vurgulanıp örneklerle gösterilir.

 

 

KASIM

6 KASIM – 10 KASIM  (8. Hafta)

1

 

 

A.6. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırladıkları müzikal çalışmalarını sergileyecekleri ortamlar oluşturulur. Bu etkinliklere arkadaşlarının  yanı sıra velilerin de izleyici olarak katılmaları sağlanabilir. Ayrıca izlenen çalışmaları nasıl buldukları hakkında görüşlerini açıklamaya ilişkin etkinlikler düzenlenir.

[!] Öğrencilerden birikimlerini sunmaları istenmelidir.

“Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder”  kazanımıyla ilişkilendirilmelidir.

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”, Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Özel Eğitim Alanı:

6. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

KASIM

13 KASIM– 17 KASIM (9. Hafta)

1

A.7. Yarattığı ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

 

[!]  Ritimsel eşliklerde en fazla dörtlük, sekizlik nota ve dörtlük sus  değerleri kullanılmalıdır.

“Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”Öğrenme Alanı: Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

KASIM

20 KASIM – 24  KASIM  (10. Hafta)

1

MÜZİKSEL ALGI VE                                        BİLGİLENME                  

 

B.1. Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.

Öğrencilerin dağarcıklarındaki sayışmaca, tekerleme ve okul şarkılarının sözlerinde yer alan uzun ve kısa ses süreleri belirlenip sembolleştirilir. Oluşturulan semboller, ritim çalgıları kullanılarak vurdurulur. 

 

 

 

[!]Dörtlük, sekizlik, onaltılık nota ile dörtlük ve sekizlik sus süre değerleri  kullanılmalıdır.

[!] Bu sınıf düzeyinde süre değerleri  ritim kareleri ve ritim noktaları ile verilmelidir. 

[!] Konuşma kalıpları veya şarkı sözleri ritim kareleri içinde verilmeli ve süre değerleri ritim nokta ve çizgileriyle belirlenmelidir.

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  Öğrenme Alanı: Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

 

 

KASIM - ARALIK

27  KASIM– 1 ARALIK (11. Hafta)

1


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

ARALIK

4 ARALIK 8  ARALIK (12. Hafta)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 

B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

Çevrelerinde duydukları seslerden ince ve kalın olanlar belirlenir ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istenir. Taklit etme kendi sesleri ile veya “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırılabilir. Öğrencilere, çalgılarından çıkardıkları seslerin inceden kalına doğru sıralanış biçimlerine göre oyunlar oynatılabilir. Belirlenen seslere uygun işaret ve semboller kullanılarak grafikler oluşturulur.

 Sonraki aşamada, dağarcıklarındaki herhangi bir şarkının sözleri tahtaya yazılır. Şarkıdaki sözlere karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlıklarına göre grafiğe dönüştürülür. Bu grafiklere göre, öğrencilerin çalgıları ile de eşlik etmeleri sağlanarak, şarkı tekrarlanır.                           

 

Matematik Dersi, “Veri”Öğrenme Alanı: Şekil grafiğini oluşturur.

 

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”Öğrenme Alanı: Şekil sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

 

 

ARALIK

11 ARALIK – 15 ARALIK   (13. Hafta)

1

ARALIK

18  ARALIK – 22 ARALIK (14. Hafta)

1

       MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 

 

 

 

 

 

B.3. Duyduğu basit ritim ve ezgiyi tekrarlar.

 

 

 

Öğrencilerden, duydukları düzeylerine uygun ritim veya ezgileri yansılama yöntemiyle (taklit etme) tekrarlamaları istenir.  Ritim ve ezgi örneklerini öğretmen kendisi çalabileceği gibi kaset ya da cd’den de dinletebilir.

 

 

[!] Bu sınıf düzeyinde dörtlük ,sekizlik , on altılık  nota ile, dörtlük ve sekizlik  sus  süre değerlerinden oluşan ritim kalıpları kullanılmalıdır.

[!] Ritimler ve ezgiler iki olçüyü geçmemelidir.

“Birlikte çalma ve söyleme kurallarını uygular.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

ARALIK

25 ARALIK – 29 ARALIK (15. Hafta)

1

B.4. Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirir.

Öğrencilerden, dağarcıklarında bulunan müzikleri belirtilen hız ve gürlükte seslendirmeleri istenir.

[!]    Çabuk-yavaş   hız   ve   kuvvetli-hafif   gürlük çalışmaları yapılmalıdır. [!]    Seslendirme    kavramı,    çalma    ve    söyleme etkinliklerini kapsamaktadır.


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

OCAK

1 OCAK 5 OCAK              (16. Hafta)

 

 

 

 

 

1

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 

 

 

 

 

 

B.5. Müziklerdeki aynı ve farklı söz kümelerini harekete dönüştürür.

 

 

 

 

Öğrencilerin seviyesine uygun şarkılarda yer alan, aynı ve farklı söz kümelerine dikkat çekilir ve bu söz kümelerine uygun hareket oluşturmaları istenir. Söz kümelerine hareket oluştururken, tekrar eden sözlere aynı, değişen sözlere ise farklı hareket biçimleri oluşturmaları beklenir.

 

 

 

 

[!]   Çalışmalar   seviyeye   uygun   şarkı   ve   türkü örnekleri ile yapılmalıdır.

OCAK

8 OCAK – 12 OCAK  (17. Hafta)

1

OCAK

15 OCAK – 19 OCAK  (18. Hafta)

 

 

 

1

 

 

ŞUBAT

5 ŞUBAT9 ŞUBAT (19. Hafta)

1


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANII

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

12 ŞUBAT–

16 ŞUBAT ( 20. Hafta)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

MÜZİKTE YARATICILIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.

 

 

 

 

 

Öğrencilere, dinletilen müziklere ilişkin hissettikleri duyguların neler olduğu sorulur (sevinç, hüzün, öfke, sevgi vb.). Bu duyguları canlandırabilmek için uygun ritim çalgılarını belirlemeleri istenir. Örneğin öfke için vurmalı (davul, boncuk dolu pet şişe vb.) çalgılar, sevinç için çelik üçgen vb. çalgılar, hüzün için ise üflemeli çalgılar seçilebilir. Bunların dışında da duygu ve düşüncelerini  farklı bir anlatım yoluyla da ( resim çizerek, dans ederek, yazı yazarak, dramatize ederek vb.) ifade etmeleri sağlanır.

 

 

 

 

 

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.Duygu düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Rehberlik ve Pskolojik Danışma: Grup içinde duygu ve düşüncelerini paylaşır, grupla işbirliği yapar.

 

ŞUBAT

19 ŞUBAT– 23 ŞUBAT (21. Hafta)

1

ŞUBAT-MART

27  ŞUBAT– 2 MART ( 22 Hafta)

1

C.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.

Öğrencilere şarkı içinde değişen ezgi cümleleri fark ettirilir (Örn. "jimnastik oyunu" şarkısı... Şarkının "a" cümlesinde öğrenciler el ele tutuşup halka oluşturarak sağa ve sola doğru yürürler, "b" cümlesinde ise dağılarak serbest hareket yaparlar. Ayrıca öğrencilerden, şarkı içerisindeki her farklı ezgi cümlesi için değişik hareketler yaratarak dans etmeleri beklenir).

[!] Şarkının değişen bölümleri sezdirilerek verilmeli, bilişsel anlatım yöntemine girilmemelidir. [!]   Seçilen  örnek   şarkılar,   "Bir  Bölümlü"   şarkı formu ile sınırlı olmalıdır.

B.5 ""► B.7

 


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

MART

5  MART – 9 MART (23. Hafta)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

MÜZİKSEL ALGI VE             

 BİLGİLENME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Ezgi denemeleri yapar.

Öğrencilerin hissettikleri duygularını ezgiye dönüştürme etkinlikleri yapılır..

 

MART

12  MART – 16 MART  ( 24 Hafta)

1

 

 

 

 

 

MART

19  MART – 23  MART (25. Hafta)

1

MÜZİKTE YARATICILIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.

 Öğrencilere 3/4'lük ve 6/8'lik ölçülerden oluşan müzikler dinletilir ve bu müziklere uygun hareketler yaratmaları beklenir.

[!] 3/4'lük ve 6/8'lik ölçülere ilişkin ritmik yapı, teorik değil; hissettirilerek verilmelidir.

MART

26 MART – 30 MART  ( 26.  Hafta)

1


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

2 NİSAN6 NİSAN (27. Hafta)

 

 

 

 

 

1

 

 

     MÜZİKTE YARATICILIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1. Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırır.

  Öğrencilere, bilinen yada sınıfta tanıştıkları veya çevrelerinde gördükleri çalgıların kullanım biçimlerine göre nasıl isimlendirildiği konusunda açıklamalar yapılır. Daha sonra, sesi duyurulan çalgının hangi sınıflaya girdiği oyunlaştırma yoluyla sorgulanır.

[!] öğrencilere sınıfta ve çevresinde tanıştığı vurmalı (Ezgili vurmalı çalgılar: Metalofon, ksilefon.... Ezgisiz vurmalı çalgılar: Ses kutuları, ritim çubukları, çelik üçgenler, davullar, defler, çıngıraklar, ziller, kastanyet, marakas...) nefesli, yaylı, tuşlu ve telli çalgılar tanıtılmalıdır.

NİSAN

9 NİSAN13  NİSAN (28. Hafta)

 

 

 

 

1

NİSAN

16 NİSAN20 NİSAN (29. Hafta)

1

MÜZİK KÜLTÜRÜ

 

 

 

D.2. Çevresindeki halk oyunlarını müzikleri ile tanır.

Çevrelerinde yöresel olarak oynanan halk oyunları örnekleri CD, DVD, kaset vb. araçlardan yararlanılarak öğrencilere izletilir. Halk oyunlarının müziklerini dinledikleri diğer müzik türlerinden ayırt edebilmelerine yönelik etkinlik ve dinletiler düzenlenir. Düzeylerine uygun olan halk oyunlarını oynamaları sağlanır.

 

NİSAN

23 NİSAN27  NİSAN ( 30. Hafta)

1


AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

1 MAYIS – 4 MAYIS                (31. Hafta)

 

 

 

1

 

 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ

 

D. 3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

 

[!] Öğrendikleri müzik türlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden de düzeye uygun olarak seçilen nitelikli örnekler dinletilmelidir.

MAYIS

7 MAYIS – 11  MAYIS                    ( 32. Hafta)

 

 

 

1

 

 

 

D. 4. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 

3. Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatımlar yaptırılarak; gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilmelidir.

MAYIS

14   MAYIS – 18 MAYIS           (33. Hafta)

 

 

1

 

 

 

MAYIS

21  MAYIS – 25 MAYIS         ( 34. Hafta)

 

 

1

 

 

 

D. 5. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.

 

[!] 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinde ve Millî bayramlarda bu kazanıma yer verilmelidir.

D. 6. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığını geliştirmeye istekli olur.

Atatürk'le ilgili düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek dağarcıklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

 

MAYIS - HAZİRAN

28   MAYIS – 1 HAZİRAN (35. Hafta)

1

 

 

 

AY

HAFTA

 

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

TEMA

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME

VE

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

4 HAZİRAN– 8 HAZİRAN ( 36. Hafta)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ

 

D. 7. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

Öğrencilere, yakın çevrelerinde Atatürk ile ilgili izledikleri veya katıldıkları etkinlerin neler olduğu sorulur. Bu tür etkinliklerde neler izledikleri sorgulanır. Bunların yanı sıra Atatürk'le ilgili ayrıca bir müzik etkinliğini planlamaları ve sergilemeleri de istenebilir.

 

Hayat Bilgisi Dersi," Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.

                     13/09/2018

                    UYGUNDUR

 

………………………….             Yaşar KORKMAZ

Sınıf Öğretmeni             İncirliova İlkokulu Okul Müdürü

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ders içi ilişkilendirme Diğer derslerle ilişkilendirme Ara disiplinlerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme