3.sınıf matematik evrensel iletişim yayınları güncel yıllık plan 2018-2019

3.sınıf matematik evrensel iletişim yayınları güncel yıllık plan 2018-2019 dosyası 01-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf matematik evrensel iletişim yayınları güncel yıllık plan 2018-2019
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen mmeelliiss
Eklenme Tarihi 01-01-2018
Boyut 45.3 K
İndirme 4

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

TAŞKÖPRÜ FATİH İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

1.TEMA :  DÜZLEM – DOĞRU – NOKTA – AÇI -  GEOMETRİK ŞEKİLLER - ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER - SİMETRİ  (28 EYLÜL-13 KASIM)

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

DERSİÇİ VE DİĞER DERSLERLE

 İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME VE ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL – EKİM - KASIM

1.HAFTA

2

 

DÜZLEM

1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.

 [!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır.

 Ders Kitabındaki “Alıştırmalar” ve “Konu Değerlendirme” bölümlerinin yaptırılması

 Ders Kitabının 45, 46 ve 47. sayfalarındaki “Ünite Değerlendirme” bölümünün, Çalışma Kitabının 25, 26 ve 27. sayfasındaki “Öğrendiklerimizi Değerlendirelim” bölümünün ve Ders Kitabının 48. sayfasındaki “Öz Değerlendirme” bölümünün yaptırılması

 Performans ve proje ödevlerinin yaptırılması

 

 

2

2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.

[!] Kürenin yüzü ile yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır.

[!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz.

1

3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.

[!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin açınımı isimlendirilmez.

2.HAFTA

1

 

DOĞRU

1. Doğruyu, ışını ve doğru   parçasını modelleri ile tasvir eder.

[!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

 [!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna gidilmez.

[!] Bir doğrunun yatay, dikey ya da eğik olma durumları, başka bir doğruya göre değil, durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir.

[!] Bir düzlemdeki doğruların paralel olmaları ile kesişmeme durumlarının aynı olduğu vurgulanır.

 

 

 

1

    2.Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi

modellerini oluşturur.

 

 

 

2

3.Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler

  vererek çizimlerini yapar.

 

 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama 11. Kazanım.

 

1

4. Düzlemde iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.

 

3.HAFTA

2

 

NOKTA

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.

 

 [!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde, uzunluk, alan ve hacimde, nokta kavramının uzunluk, alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir.

[!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler seçtirilir.

 

3

2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

 

4.HAFTA

2

AÇI

1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

!] Açı normal olarak tanımlanmaz.       [!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta, kenarlarının ışın olduğundan söz edilmez.    [!] Açının çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır   [!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz edilmez.

 

3

2. Açıyı modelleriyle çizer.

 

 

5.HAFTA

2

 

ÜÇGEN,KARE

DİKDÖRTGEN

ve

ÇEMBER

1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.

[!] Cetvel, gönye, pergel kullanmadan çizimler yaptırılır.

[!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu, dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır.

 

 

2

2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.

 

 

6.HAFTA

2

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve  boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

 

3

SİMETRİ

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

[!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.

7.HAFTA

2

ÜÇGEN,KARE

DİKDÖRTGEN

ve

ÇEMBER

3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.

[!] Üçgenin, karenin, dikdörtgenin açı sayısı ve bu açıların çeşitleri vurgulanır.

[!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen düzlemsel şekiller kullandırılır.

 

 

3

4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

 

 

 

3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

 

 

 

TAŞKÖPRÜ FATİH İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2.TEMA :  DOĞAL SAYILAR, TOPLAMA İŞLEMİ, ÇIKARMA İŞLEMİ, ÇARPMA İŞLEMİ, BÖLME İŞLEMİ           (16 KASIM – 18 MART )

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

DERSİÇİ VE DİĞER DERSLERLE

 İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME VE ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM – ARALIK – OCAK - ŞUBAT

8.HAFTA

2

SAYILAR

DOĞAL

 

SAYILAR

1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar

[!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.

 Ders Kitabındaki “Alıştırmalar” ve “Konu Değerlendirme” bölümlerinin yaptırılması

 Ders Kitabının 45, 46 ve 47. sayfalarındaki “Ünite Değerlendirme” bölümünün, Çalışma Kitabının 25, 26 ve 27. sayfasındaki “Öğrendiklerimizi Değerlendirelim” bölümünün ve Ders Kitabının 48. sayfasındaki “Öz Değerlendirme” bölümünün yaptırılması

 Performans ve proje ödevlerinin yaptırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnsan Hakları ve Vatandaşlık 26. Kazanım, Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Farklılıkları insanlığın kültürel zenginliği olarak görür.

 

3

2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

[!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.

9.HAFTA

3

4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır  ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

 

[!] “<”, “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. `Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma 1. Kazanım.

 

 

 

2

5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

 

 

10.HAFTA

3

6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

[!]Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır.

 

 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama 11. Kazanım.

2

7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

 

[!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. Çizim ikinci planda tutulur. Verilen örüntüler en fazla üç aşama daha genişletilir.

11.HAF.

3

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

[!] Sayının birler basamağındaki rakama bakılarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.

2

9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

 

12-13.

HAFTA

5

TOPLAMA

 

 İŞLEMİ

1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

 [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.

[!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlanılır.

[!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Verilmeyen rakamlar yerine  , ∆, O” gibi simgeler kullanılmalıdır.

[!]  En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.

5

2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

 

14.HAFTA

3

3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

 

2

DOĞAL

SAYILAR

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

 [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.

 

15-16.

HAFTA

5

ÇIKARMA

 

İŞLEMİ

1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

 [!] Onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren; onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.

 

5

2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini  yapar.

 

[!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır.

17-18.

HAFTA

5

3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal  sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

[!] Onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren; onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.

 

5

TOP-ÇIK.

4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar

Problemler sınıf düzeyi sınırlılıkları içinde derlenecektir.

 

 

3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

 

TAŞKÖPRÜ FATİH İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2.TEMA :  DOĞAL SAYILAR, TOPLAMA İŞLEMİ, ÇIKARMA İŞLEMİ, ÇARPMA İŞLEMİ, BÖLME İŞLEMİ   (16 KASIM – 18 MART )

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

DERSİÇİ VE DİĞER DERSLERLE

 İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME VE ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT - MART

19.HAFTA

2

 

ÇARPMA

 

İŞLEMİ

1. Çarpım tablosunu oluşturur.

[!] Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablo-sunu oluşturmaları sağlanır.

 Ders Kitabındaki “Alıştırmalar” ve “Konu Değerlendirme” bölümlerinin yaptırılması

 Ders Kitabının 45, 46 ve 47. sayfalarındaki “Ünite Değerlendirme” bölümünün, Çalışma Kitabının 25, 26 ve 27. sayfasındaki “Öğrendiklerimizi Değerlendirelim” bölümünün ve Ders Kitabının 48. sayfasındaki “Öz Değerlendirme” bölümünün yaptırılması

 Performans ve proje ödevlerinin yaptırılması

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 Türkçe dersi

“Görsel Okuma ve

Görsel Sunu”öğrenme alanı Görsel Okuma 1.

   Kazanım.

 

3

 

2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

[!] Sayılar, çarpım en çok üç basamaklı olacak şekilde seçilir.

 

20.HAFTA

3

 

3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

[!] Önce bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının daha sonra da bir basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.

2

 

4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile, bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

 [!]Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemi yaptırılır.

 

21.HAFTA

5

 

BÖLME

 

İŞLEMİ

 

1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

[!] Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölüm çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olduğunda işleme devam edilemeyeceği belirtilir.

 

 

 

22.HAFTA

5

 

2. Biri bölme olacak şekilde, iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 [!] Problemlerdeki veriler bu sınıf düzeyinde olmalıdır.

 [!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama 11. Kazanım.

 

23.HAFTA

5

 

ÇARPMA

5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

 [!]Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞKÖPRÜ FATİH İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

3.TEMA : KESİRLER, TARTMA, PARALARIMIZ, ZAMANI ÖLÇME, SIVILARI ÖLÇME ( 21 MART– 29 NİSAN )

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

DERSİÇİ VE DİĞER DERSLERLE

 İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME VE ATATÜRKÇÜLÜK

MART - NİSAN

24.

HAFTA

2

SAYILAR

KESİRLER

1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.

[!] Kesrin biriminin bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiğini ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.  [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır.   [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur (1/4 “dörtte bir” gibi).  [!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

 Ders Kitabındaki “Alıştırmalar” ve “Konu Değerlendirme” bölümlerinin yaptırılması

 Ders Kitabının 45, 46 ve 47. sayfalarındaki “Ünite Değerlendirme” bölümünün, Çalışma Kitabının 25, 26 ve 27. sayfasındaki “Öğrendiklerimizi Değerlendirelim” bölümünün ve Ders Kitabının 48. sayfasındaki “Öz Değerlendirme” bölümünün yaptırılması

 Performans ve proje ödevlerinin yaptırılması

 

 

3

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

25.HAFTA

2

3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.

3

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

[!] Bir çokluğun belirtilen kesir birimi kadarı buldurulurken çokluk, bir bütün olarak kabul edilir.

 

 

 

26.HAFTA

2

ÖLÇME

TARTMA

1. Kilogram ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir:  2 kilogram = 2 kg, 50 gram = 50 g.

 [!]1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.

 

 

 

3

2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

[!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.

 

 Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama 11. Kazanım.

 

27.HAFTA

5

PARALARIMIZ

1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

[!]  Problemler, bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

 

28.HAFTA

2

ZAMANI

ÖLÇME

1.Saati okur

[!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.

 [!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü geçiyor.” dediğinde, 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor.” dediğinde  5’e ne kadar var?  sorularıyla yelkovanın görevi fark ettirilir.

 

1

2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.

 

2

3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri  çözer ve kurar.

[!] 1 saatin 60 dakika, yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.

 

29.HAFTA

2

SIVILARI

ÖLÇME

1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

 

[!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap, litre, dereceli tüp vb. kullandırılır.

[!] Ölçme ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L).

 

 

1

2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder

 

 

2

3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri  çözer ve kurar.

[!] 1 saatin 60 dakika, yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞKÖPRÜ FATİH İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4.TEMA : UZUNLUKLARI ÖLÇME, ÇEVRE, ALAN, ŞEKİL GRAFİĞİ, TABLO                       ( 02 MAYIS – 16 HAZİRAN )

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

DERSİÇİ VE DİĞER DERSLERLE

 İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME VE ATATÜRKÇÜLÜK

MAYIS - HAZİRAN

30.HAFTA

2

ÖLÇME

UZUNLUKLARI

 

ÖLÇME

1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

[!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol

kullanımına dikkat çekilir.

Örneğin, santimetre = 2 cm; 1 metre = 1 m vb.

 Ders Kitabındaki “Alıştırmalar” ve “Konu Değerlendirme” bölümlerinin yaptırılması

 Ders Kitabının 45, 46 ve 47. sayfalarındaki “Ünite Değerlendirme” bölümünün, Çalışma Kitabının 25, 26 ve 27. sayfasındaki “Öğrendiklerimizi Değerlendirelim” bölümünün ve Ders Kitabının 48. sayfasındaki “Öz Değerlendirme” bölümünün yaptırılması

 Performans ve proje ödevlerinin yaptırılması

 

 

3

2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını

gerektirmeyen dönüşümler yapar.

31.

HAFTA

2

3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır

[!]Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.

3

4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.

[!]Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir.

 

 

 

32.HAFTA

5

5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar

[!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler, öğrencilerin düzeyine uygun olacak şekilde, bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.

 

 

 

33.HAFTA

1

ÇEVRE

1. Nesnelerin çevrelerini belirler.

[!]Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.

 

 

2

2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

[!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır, ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.

[!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz.

 

2

3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

34.

HAFTA

5

ALAN

1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.

[!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.

 

35.HAFTA

1

VERİ

ŞEKİL GRAFİĞİ

1. Bir problemle ilgili veri toplar.

[!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne grafiği

yaptırılır, bu grafikten hareketle öğrenciler yönlendirilerek

şekil grafiğini oluşturmaları sağlanır. Bir şeklin birden fazla

veriyi temsil ettiği şekil grafikleri de çizdirilir.

 

2

2. Şekil grafiğini oluşturur.

 

 

 

2

3. Şekil grafiğini yorumlar.

 

 

36.

HAFTA

5

TABLO

1.Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.

Grafiği verilen bir çokluğun tablolarını oluşturmaları sağlanır

 

 

 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

                      Mustafa ZOR                          Hüseyin ÜREGEN                       Seyfi ÜNALDI         Mustafa SALIN  Kamile AYRAN             

                   3 /A   Sınıf Öğrtm.                             3 / B  Sınıf Öğrtm.                              3 / C  Sınıf Öğrtm.                                    3 / D  Sınıf Öğrtm.                         3 / E  Sınıf Öğrtm.                    

                 www.                                                                                                                                                                                                                               

 

         Hüsnü BARIN

                                                                                                                                                                                                                                          Okul Müdürü