3.sınıf matematik bölme işlemi problemleri

3.sınıf matematik bölme işlemi problemleri dosyası 13-08-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf matematik bölme işlemi problemleri
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen haticemirler
Eklenme Tarihi 13-08-2019
Boyut 134.99 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

MATEMATİK BÖLME PROBLEMLERİ

1-Bir bölme işleminde bölen sayı 9’dur. Aşağıdakilerden hangisi bu işlemde kalan sayı olamaz?

 1. 7  B) 8   C) 9

2-Can ,Cem ve Oya üçüzlerdir. Üçünün yaşları toplamı 42 dir. Buna göre, Oya, 6 yıl sonra kaç yaşında olur?

 1. 14  B)20   C)24

3-     Zeynep renkli kartonlardan 270 tane daire kesiyor. Bu dairelerden şekildeki gibi

     Oyun kartları hazırlıyor.3 dairenin bulunduğu kart sayısı 42 olduğuna göre,

     9 dairenin bulunduğu kart sayısı kaçtır?

     A)25   B)16   C)8

4-Bir manav , 20 kasanın herbirine üçer tane karpuz koydu. Eğer her kasaya, altışar karpuz koysaydı kaç kasa artardı?

 1. 10  B) 15   C)20

5-Bir kabiledeki yerliler, üçerli 36 grup oluşturabiliyor. Aynı yerliler dörderli kaç grup oluşturabilir?

 1. 28  B)27   C)26

6- 75:15 = 25 :      eşitliğinde         yerine hangi sayı getirilmelidir?

 1. 5  B) 10   C) 15

7- 8 katı 96 olan sayının , 50 fazlası kaçtır?

 1. 62  B) 50   C) 24

8-36 okçu, eşit sayıda gruplar oluşturarak 9 hedef tahtasına atış yapacaktır. Buna göre , bir hedef tahtasına atış yapacak okçuların sayısı hangi seçenekte verilmiştir?

 1. 4  B)3   C)5

9-            Yandaki terazi dengede durmaktadır. Bir       ‘nin kütlesi 24 kg olduğuna göre,

         Bir        ‘nin kütlesi kaç kilogramdır?

      A)20  B)18  C)16

 

 

10-10 dakika aralıklarla alarmı kurulmuş bir saat , 3 saatte kaç kez çalar?

 1. 17  B) 18   C) 19

11- “113:4 “ İşleminin kalansız olması için bölünen sayıya en az kaç eklenmelidir?

 1. 1  B) 2   C) 4

12- Bir bölme işleminde bölen 4 , bölüm 7 ve kalan 3 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır?

 1. 30  B)31   C)32

13-                 8 İSE           : 6 işleminin sonucu kaçtır?

 1. 15 B)14  C)13

                      9

          6

14-Her birinde 30 kg şeker bulunan 5 torba şeker, 2 kg poşetlere dolduruldu. Kaç poşet şeker oldu?

 1. 70  B)75   C)80

15-Bahçede sıra olan çocuklardan Faruk baştan 14. Sondan ise 9.’dur. bu öğrenciler, ikişerli kaç grup oluşturur?

 1. 9  B)10   C)11

16- 8 kişilik pilav yapmak için , 4 bardak pirinç kullanıldığına göre, 210 kişilik pilav yapmak için kaç bardak pirince ihtiyaç vardır?

 1. 840  B)470   C)105

17-Bir sınıftaki öğrenciler dörderli 8 grup oluyor. 3 öğrenci grup dışı kalıyor. Aynı öğrenciler yedişerli kaç grup oluşturur?

 1. 7  B) 6   C) 5

18-

           ı      ı         ı

          78   92        104

Suna , sayı doğrusundaki sayıları en yakın onluğa yuvarlıyor ve aşağıdaki işlemleri yapıyor.

        : 7 = …….                        : 7= ……..                    : 7 = …….

Her işlemde kalan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       3      6            2

B)       6                3            2

C)       2                6            3

 

19-  7 yüzlük + 7 birlik     iki basamaklı en        Ayça, yandaki bölme işlemini yapıyor. Ayça , bulduğu bölümü “ 1 metre”

       Küçük doğal sayı          uzunlukla karşılaştırıyor. Bu karşılaştırma sonucunda aşağıdakilerden

          hangisi doğrudur?

 1. Bölüm, 1 metreden 93 cm küçüktür.

       Kalan                          B) 1 metre, bölümden 30 cm büyüktür.   C) Bölüm, 1 metrenin yarısından azdır

 

20- İrem’in yaptığı işlem kalanlı bir bölmeydi. Yaptığı işlemde bölen 9 , bölüm 37 olduğuna göre bölünen sayı en fazla kaç olacaktır?

 1. 333   B)341   C)342

 

        ı  ı ı ı ı

       A          B C D E

A ve E noktaları arası 120 metredir ve 4 eş parçaya bölünmüştür.  21 , 22 ve 23. Soruları verilen bilgilere göre yanıtlayınız.

21- B ve C noktaları arası kaç metredir?

 1. 30  B)40   C)50

22- C noktasında bulunan kişiyi sıradan çıkarır ve ölçüm şeridini yeniden eşit aralıklara bölersek, A ve B noktaları arası kaç metre olur?

 1. 30  B)35   C)40

23- B ve D noktalarında bulunan kişileri sıradan çıkarır ve ölçüm şeridini yeniden eşit aralıklara bölersek iki kişi arası kaç metre olur?

 1. 70   B) 60   C)50

24-Bir seferde  7 kg ağırlık taşıyabilen biri, 455 kg ağırlığı kaç seferde taşıyabilir?

 1. 60   B) 65   C) 70

25-Bir çiftlikteki eşeklerin ayakları sayısı 152, deve kuşlarının ayakları sayısı ise 64’tür. Çiftlikteki eşek ve deve kuşlarının sayısı kaçtır?

 1. 32   B)38   C)70

26-

                       1                          2            1 numaralı kefedekinin kütlesi 57 kg’ dır. Buna göre aşağıdaki

                  Terazilerden hangisi dengede değildir?

 

 

 1.                             76 KG  B)                    39 kg             C)            95 kg

 

 

27-Ahmet’in 44 tane , İbrahim’in  4 deste , Cem’in  de 6 düzine misketi vardır. Üç arkadaş misketlerini  birleştirerek eşit olarak paylaşıyorlar. Buna göre i Cem’in misket sayısı nasıl değişir?

 1. 20 azalır  B) 20 artar   C) 32 azalır

28-Aralarında 5 yaş fark bulunan iki kardeşin yaşları toplamı 37’dir. Buna göre , büyük kardeşin 2 yıl sonraki yaşı kaç olur?

 1. 21   B)23    C)25

29-Bahçedeki kız öğrenciler dokuzarlı 4 grup, erkek öğrenciler ise sekizerli 5 grup oluşturuyor. Öğrencilerin tamamı dörderli kaç grup oluşturur?

 1. 19   B)18    C)17

30-

     99 : 3=       150: 2=

                                  : 3=                                                                                       : 25=

                : 11=                                                  : 3=

 

 

31- 75 metrelik bir kurdeladan  5’er metrelik parçalar kesiliyor. Parçalardan  9 tanesi satılıyor. Geriye kaç parça kurdela kalmıştır?

 1. 15   B)11   C)6