3.sınıf matematik 1.dönem 1.değerlendirme sınavı

3.sınıf matematik 1.dönem 1.değerlendirme sınavı dosyası 30-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf matematik 1.dönem 1.değerlendirme sınavı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen gülayengin
Eklenme Tarihi 30-01-2018
Boyut 306.13 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.(5)

  1-(    ) Birler basamağında 1,2,3,4 olan üç basamaklı sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır.

   2-(    )  Romen rakamlarını sadece saat ifadelerinde kullanırız.

   3-(    )  Bir sayının, rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir.

  4-(    )  Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102’dir.

  5-(    )  Birler basamağında 0,2,4,6,8 rakamlarından biri olan doğal sayılar çift sayılardır.

       Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(5 Puan)

 

 

 1. Bir rakamın bulunduğu basamaktaki değerine …………………..... değeri denir.
 2. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı ………….. sayısıdır.
 3. Sayıları yazmak için kullanılan işaretlere ……………….. denir.
 4. Romen rakamlarında I ve X rakamları yan yana en fazla ………….. kez yazılabilir.
 5. Üç basamaklı en büyük doğal sayı……………… sayısıdır.

 

Aşağıdaki tabloyu örnekte olduğu gibi çözümleyip doldurunuz.(10 puan)

Sayı

Yüzlük

Onluk

Birlik

              Sayının okunuşu

625

 6 yüzlük

2 onluk

5 birlik

     Altı yüz yirmi beş

856

 

 

 

 

507

 

 

 

 

340

 

 

 

 

918

 

 

 

 

163

 

 

 

 

      Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe örnekte olduğu gibi sıralayınız.(10 puan)

 •        125 < 385< 846 < 948

    ………………………………………………………………………………………….

                                                               ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

                                                              …………………………………………………………………………………………..

**    Aşağıdaki sekizer ileri ritmik saymanın devamını 104’e kadar yazınız.( 10 puan)

 1. – 16 –

      Aşağıda verilen sayıların basamaklarını ve basamak değerlerini yazınız. (10 puan)

846

Bas. Adı

Bas değeri

Birler bas.

 

 

 

 

 

603

Bas. Adı

Bas değeri

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK TEST SORULARI


 1.       “Altı yüz iki” Okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı hangisidir?
 1.         62  B) 602  C) 620
 1.       “596” Rakamla yazılışı verilen doğal sayının okunuşu hangisidir?
 1. Beş yüz altmış dokuz 

        B) Altı yüz doksan beş   

        C) Beş yüz doksan altı

 1.       Aşağıdaki Romen rakamlarından en büyüğü hangisidir?
 1. XX  B) XVII  C) XIX

4-) “ 387” doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?

 1.  3  B) 8  C) 7

5-)                        

 

Yukarıdaki iki sayının arasında hangi sayı vardır?

 1. 325 B) 327 C) 329

6-)                      

 

Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1.   Yedişer ileriye   B) Yedişer geriye           C) Sekizer ileriye

  7-) Sınıfımızda bulunan öğrencilerden hangisinin numarası diğerlerinden küçüktür?

A)              B)         C)          

 

 

 8-) “706” sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) 7 rakamı yüzler basamağındadır. 

 B) Onlar basamağında 0(sıfır) rakamı vardır.

      C) 6 rakamının basamak değeri 60’tır.

 9-) 4, 1, 5 rakamları kullanılarak   elde edilen üç basamaklı en büyük doğal sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

http://www.okulistik.com/qimage/tr/q37387-b0.png
 A) 514 B) 541  C) 451

10-) Yukarıdaki abaküste modellenen sayı kaçtır?

 1. 423   B) 432  C) 342

11-) Emirsu’nun anneannesi elektrik faturasını 3 tane 100TL,4 tane 10TL ve 5 tane de 1TL vererek vezneye ödemiştir. Emirsu’nun anneannesi kaç TL elektrik faturası ödemiştir?

 1. 351    B) 315 C) 345

12-)Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayıdır?

                            

 

A

938

B      

13-)

 

938 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayı  A ve B ise sayılar nelerdir?

 1.   937-940      B) 936-937 C) 937-939

 

 14-) m > 147 eşitsizliğinde  m yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

 1.   148 B) 146 C) 150 

15-) Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi yan yana iki defa yazılamaz?

 1. I B) V  C) X

 

16-)                       Yandaki sayının onlar basamağındaki rakam 3 arttırılıyor, yüzler basamağındaki rakam 2 eksiltiliyor. Yeni oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 878 B) 478 C) 676

17-)

 

 

 

 1. 241TL B) 244TL C) 254TL

 

18-) 3m4 doğal sayısı üç basamaklı bir sayıdır ve sayı değeri toplamı 15’tir.Buna göre m kaçtır?

 1. 7  B) 8   C) 9

canstockphoto-1328855 

  

               cats.jpg