3. Sınıf Günlük Planları

3. Sınıf Günlük Planları dosyası 14-03-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3. Sınıf Günlük Planları
Kategori 3. Sınıf Hayat Bilgisi
Gönderen hannev
Eklenme Tarihi 14-03-2018
Boyut 1.6 M
İndirme 13

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  1. HAFTA   ( 15.09.2014  -  19.09.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’ +  40’

ÖĞRENME ALANI

Beş Duyu Organımız

 Masalları Seslendiriyorum

ALT ÖĞRENME ALANI

Duyu Organlarımız ve Görevleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

 1. Duyu organlarını tanır.

1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı, resimler, bilgisayar, internet.

Masallar, çevredeki ses kaynakları

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Dokunma  Öğrenciler e gözlerini kapatmaları söylenir. Dudak, kol, parmak, bacak ve ayakları ile yavaşça bir yerlere dokunmaları söylenir. Ne hissettikleri anlattırılır..

Nasıl Görürüz? Öğrenciler e gözlerini kapatmaları söylenir. Öğretmen öğrencilere “Ne görüyorsunuz?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler e şimdi de gözünüzü açın komutu verilir. Öğretmen, “Ne görüyorsunuz?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır.

Nasıl Tat Alırız? Öğrenciler temiz bir kâğıt mendil ile dilinin üstünü kurutur ve kesme şekeri koyar.Öğretmen öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler dillerini ağızlarının içine alır, dillerini kurutmadan şekeri tekrar dillerinin üzerine koyarlar. Öğretmen, “Tat alabildiniz mi?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır.

Duyma organımızın kulak olduğu ve kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.

Koku  alma duyumuzun burun olduğu benzer etkinliklerle kavratılır, ayrıntılara girilmez.

Masalları seslendiriyorum !
• Öğrencilere, bir masal, öykü vb. anlatılır.
• Burada anlatılan olaydaki varlıklara ait sesleri ( örneğin, atın koşması, ağaçkakanın ağacı delerken çıkardığı ses, rüzgarın, yağmurun sesi vb.) pet şişe, kağıt, ahşap, havan gibi çeşitli malzemeleri kullanarak canlandırmaları istenir.
• Dağarcığımızdaki bir masalı öğrencilere anlatırız.
• Ve bu masalı anlatırken dikkatli bir şekilde öğrencilerin masalı dinlemeleri beklenir.
• Çünkü masaldaki canlılara ait sesleri değişik materyaller kullanarak canlandırmaları istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Deney, inceleme, araştırma, yaparak öğrenme, sorgulama, keşfetme.

Öğretmenimiz  masal anlatırken dinleme kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Birbirilerinin duyu organlarını test ederek işlevlerini anlamaya çalışırlar.

Ders ile ilgili  hazırlık yaparlar.

Özet

Çeşitli etkinliklerle duyu organlarımız ve görevleri tanıtılır.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ses çıkarma çalışmaları yaptırılır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

1.Dinleme izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

2.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

3.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

Türkçe dersi ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  1. HAFTA   ( 15.09.2014  -  19.09.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

İSTİKLAL MARŞI’MIZ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.

1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Müzik çalar,  İstiklâl Marşı, Bayrak

Ilgaz şarkısı, resim defteri, boya kalemleri

DERS ALANI                  

Sınıf, Okul bahçesindeki gönderin önü.

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Ilgaz”  Sınıfta müzik, şiir, öykü, masal, anı, örnekleri sunularak öğrencilerin duygu ve hayal dünyaları zenginleştirilir. Daha sonra öğrencilerin sunulan eseri drama yoluyla ifade etmeleri sağlanır. Sunulan eserlerden yola çıkılarak görsel çalışmalar yapılır. 1. “Ilgaz” Öğrencilere, “Ilgaz” şarkısı söyletilir. Şarkı söylendikten sonra çocukların hayallerinde canlandırdıkları anlattırılır. Sonra, her öğrencinin bu konuda istediği bir resmi renklerle, biçimlerle anlatması sağlanır.

Bayrak törenlerinde, İstiklal Marşı’nı dinlerken ve söylerken sergilenmesi gereken davranışlar vurgulanıp örneklerle gösterilir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Okuma, anlatım, uygulama, çalışmayı yüzeyin tümüne uygulama, çalışmalarında dilediği renkleri seçme, çalışmalarında dilediği tekniği seçme.

İstiklâl Marşını dinlerken ve söylerken gerekli kurallara  uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

 İstiklâl Marşını söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapmayı öğrenirler.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?
 4. Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme :

 1. Çalışmalar , öğrencilerle birlikte

duygunun etkili ifadesi , özgünlük , yaratıcılık  açısından olumlu ve olumsuz yönler belirtilerek eleştirilir

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici

buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

2. Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Eşlik için, dörtlük  nota  ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır, eksik nota ile başlanmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

.Com

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  10. HAFTA   ( 17.11.2014  -  21.11.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

 

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

 

Maddeyi Tanıyalım

 Fıkra Anlatma

ALT ÖĞRENME ALANI

Maddeyi Niteleyen Özellikler

.

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3.1.3. Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.

1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma

2. Çevresindeki yeni fıkraları öğrenme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Soru-cevap, anlatım

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, çeşitli maddeler

Fıkralar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Büyüklerimiz yanımızda olmadan kesici ve delici maddeleri kullanmamalıyız. Yanımızda büyüklerimiz olmadan yanıcı ve yakıcı maddelere yaklaşmamalıyız. Cam araç ve gereçleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Sıvılarla çalışırken etrafa dökmemeye özen göstermeliyiz.  Kolonya yanıcı bir madde olduğu için ateş ile yaklaşmayınız gibi uyarılarla güvenlik tedbirleri almaları gerektiği belirtilecek.

Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar anlatılır ve öğrencilere bildikleri fıkralar anlattırılır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Yapıştırıcıları koklamamalıyız. Kırtasiyeden kokulu okul

araç gereçlerini satın almamalıyız.

Arkadaşlarının anlattığı ve kendi anlattığı fıkralar bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Etkinlik bittikten sonra araç ve gereçleri yerine kaldırmayı, çalışma alanını temizlemeyi unutmama alışkanlığı kazandırma

.

Özet

Maddeyi nitelemek isterken karşılaşabileceğimiz kazalara ve tehlikelere karşı dikkatli olmak gerektiğine değinilecek.

Öğrencilerin anlatım becerilerinin arttırılması için değişik fıkralar anlattırılıp dinlettirildi.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

• Hangi maddeyi, hangi duyu organımızla tanıdık?

• Hangi maddeyi tanırken hangi güvenlik tedbirlerini aldık?

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

 

[!] Sınıfça bilinen ve çocukların gelişim seviyesine uygun değişik fıkralar seçilebilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  10. HAFTA   ( 17.11.2014  -  21.11.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

ATATÜRK VE MÜZİK

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 

 

KAZANIMLAR

5. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur (G.S.B.).

13.Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).

D. 4. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

D. 5. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Boya fırçaları resim defteri, boya kalemleri, resim kağıdı,kova,

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Nesnelerin lekesel olarak algılanması; ayrıntısız, silüet halinde algılanması anlamına gelir.

Leke: Bir yüzey üzerinde, yüzeyin renk ve tonundan daha farklı renk ve tonda fark edilen daha küçük yüzey.

Geometrik şekillerin görünümlerinin lekesel olarak görsel tasarımlarıyla ilgili çalışma yapılır. Yapılan çalışmalar sergilenir veya sınıf panosuna asılır.

Atatürk'le ilgili düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek dağarcıklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Daha önceden yapılan lekesel çalışmaların incelenmesi.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Koyu, orta, açık leke çalışması ile ilgili proje hazırlanması.

 

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılamayı öğrenirler ve çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Öğrenciler çalışmalarında basit geometrik şekilleri kullanabiliyor mu?
 2. Yaptığı çalışmaları sergileyebiliyor mu?
 3. Grup değerlendirme :
 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Hayat Bilgisi  Dersi , “Okul Heyecanım” Teması : Özel günlerin paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  11. HAFTA   ( 24.11.2014  -  28.11.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Maddeyi Tanıyalım

Şarkı Söyleme

ALT ÖĞRENME ALANI

Maddenin Hâlleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

AMAÇ 1: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve  söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, çeşitli maddeler

Müzik ders kitabı, müzik defteri, bilgisayar,  müzik aletleri “Gezsen Anadolu’yu” şarkısı.

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Tuz, şeker, pirinç, silgi, kalem, plastik veya cam bardak gibi katılar; su,  zeytinyağı, süt gibi sıvılar ve hava dolu balon masanın üzerine konur. Öğrenciler bunları inceler ve özelliklerini kaydeder. Balonu farklı şekillere sokarlar. Öğrencilerden katı ve sıvı maddeleri farklı kaplara boşaltmaları istenerek katı, sıvı ve gazların neden farklı davrandıkları tartışmaya açılır. Öğrenciler, bu tartışmada katıların belli şeklinin olduğunu, şeker, tuz gibi küçük taneli katıların tanelerinin genel katı kavramına uyduğunu; ama sıvı gibi aktıklarını, sıvıların akma özellikleri sebebi ile konulduğu kabın şeklini aldığını fark eder.

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Gaz maddeler, gözle görülemez. Gaz maddeleri, koklama duyumuz

ve dokunma duyumuzla algılayabiliriz.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Etkinlik bittikten sonra araç ve gereçleri yerine kaldırmayı, çalışma alanını temizlemeyi unutmama alışkanlığı kazandırma.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Maddenin üç hali ve bu hallerin arasındaki farklılıklar deneylerle ve çeşitli etkinliklerle kavratılacak .

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Tuz, toz şeker ve pirincin sıvı maddelerle benzerliği var mıdır?

Kolonya kokusu, uzak bir mesafeden size nasıl ulaşıyor olabilir?

Sıvıların belirli bir şekli var mıdır?

1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?
2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

Müzik dersi ile ilişkilendirilecek.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  11. HAFTA   ( 24.11.2014  -  28.11.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.)

DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

ATATÜRK VE MÜZİK

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

6. Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar (G.S.B.).

 

7. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar (G.S.B.).           

D. 4. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

D. 5. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

 

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Boya fırçaları resim defteri, boya kalemleri

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Kompozisyonum”

Mondrian’ın geometrik tarzdaki herhangi bir eserini inceledikten sonra kolaj tekniğini ya

da boya malzemelerini kullanarak kendi kompozisyonlarını yapabilirler.

Atatürk'le ilgili düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek dağarcıklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Daha önceden yapılan lekesel çalışmaların incelenmesi.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Koyu, orta, açık leke çalışması ile ilgili proje hazırlanması.

 

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılamayı öğrenirler ve çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Yaptığı çalışmaları sergileyebiliyor mu?
 2. Grup değerlendirme :
 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Öğretmenler Günü ( 24 Kasım )

 

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Hayat Bilgisi  Dersi , “Okul Heyecanım” Teması : Özel günlerin paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

 

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  12. HAFTA   ( 01.12.2014  -  05.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Maddeyi Tanıyalım

Diyalog

ALT ÖĞRENME ALANI

Maddenin Hâlleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

Seviyelerine uygun karşılıklı konuşmalar yapabilme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, çeşitli maddeler

Konuşma, sözcük, görgü kuralları, telefonla konuşma kuralları

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Günlük hayatta kullandığımız maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak da sınıflandırabiliriz.

Taş, masa, kitap, elma, çivi ve kaşık gibi maddeler katı maddelerdir. Bu örnekleri arttırabiliriz.

Su, süt, zeytinyağı, meyve suyu ve kolonya sıvı maddelerdir. Sıvı maddeler, katı maddelerden farklı özelliklere sahiptir.

Hava, su buharı, uçan balonların içindeki helyum gazı, gaz maddelerdir.

Gaz maddeler, gözle görülemez. Gaz maddeleri, koklama duyumuz ve dokunma duyumuzla algılayabiliriz.

Konu ile ilgili deneyler yapılır.

Yakınlarımızı aramak için hangi iletişim aracını kullanırız?
Telefonla konuşmayı kimler canlandırmak ister?
Bu dersimizde telefonla konuşma kurallarını öğreneceğiz.
“Telefon, yakınlarımız veya arkadaşlarımızla iletişim kurmaya yarayan en kolay iletin aracıdır. Telefonun kullanmayı ve nasıl konuşacağımızı iyi bilmeliyiz. Telefonda ilk önce çevir sesini duyduktan sonra aramak istediğimiz telefon numarasını tuşlarız. Karşımıza çıkan kişiye “İyi Günler, iyi akşamlar” gibi karşılama selamları verilir ve aradığımız kişi olup olmadığını  sorarız. Sonra kendimizi tanıtır ve dileklerimizi dile getiririz. Konuşmamız bittiğinde tekrar “iyi günler veya iyi akşamlar demeliyiz. Bir başkası bizi aradığında ilk hitap kelimesi “Alo” olmalıdır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri  (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Maddeyi hallerine göre sınıflandırabilir.

Diyalog esnasında nazik olma becerisi kazandırılır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Etkinlik bittikten sonra araç ve gereçleri yerine kaldırmayı, çalışma alanını temizlemeyi unutmama alışkanlığı kazandırma.

Karşılıklı konuşmalar yaptırılır.

Özet

Maddenin üç hali ve bu hallerin arasındaki farklılıklar deneylerle ve çeşitli etkinliklerle kavratılacak .

Diyalog kurma becerisi ve diyalog kurarken dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili bilgiler verilecek

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

1. ( ) Tanımadığımız maddelerin tadına bakabiliriz.

2. ( ) Her maddenin kokusu yoktur.

3. ( ) Maddenin şeklini ve rengini dokunarak anlayabiliriz.

4. ( ) Kuvvet uygulayarak esnek maddelerin şeklini değiştirebiliriz.

5. ( ) Tahta ve plastik bardak katı maddedir.

6. ( ) İçtiğimiz su ve meyve suları sıvı maddelerdir.

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3.Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

Türkçe dersi konuşma kazanımları ile ilişkilendirilebilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  12. HAFTA   ( 01.12.2014  -  05.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme(G.S.B.)

DİNLEME -  SÖYLEME -  ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

SESİN YÜKSEKLİĞİ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

7. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar (G.S.B.).

8. Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır (G.S.B.).      

 

Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Boya fırçaları resim defteri, boya kalemleri

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Leke Çalışması Yapıyorum:

Mürekkep, suluboya gibi malzemeleri fırça ile damlatma yöntemi ile  2 boyutlu leke çalışmalarına örnek olarak Karagöz  ve Hacivat resmi yaptırılır.

 • Çevrelerinde duydukları seslerden ince ve kalın olanlar belirlenir ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istenir.
 • Taklit etme kendi sesleri ile veya “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırılabilir.
 • Öğrencilere, çalgılarından çıkardıkları seslerin inceden kalına doğru sıralanış biçimlerine göre oyunlar oynatılabilir.
 • Belirlenen seslere uygun işaret ve semboller kullanılarak grafikler oluşturulur.
 • Sonraki aşamada, dağarcıklarındaki herhangi bir şarkının sözleri tahtaya yazılır.
 • Şarkıdaki sözlere karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlıklarına göre grafiğe dönüştürülür.
 • Bu grafiklere göre, öğrencilerin çalgıları ile de eşlik etmeleri sağlanarak, şarkı tekrarlanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Daha önceden yapılan lekesel çalışmaların incelenmesi.

Çevrenizde duyduğunuz sesleri ince ve kalın olarak sınıflandırınız.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Koyu, orta, açık leke çalışması ile ilgili proje hazırlanması.

 

Bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılamayı öğrenirler ve çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır.

Öğrencilerden çevrelerindeki ince ve kalın sesleri ezgili vurmalı çalgılarla taklit etmeleri istenir. 

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Öğrenciler çalışmalarında basit geometrik şekilleri kullanabiliyor mu?
 2. Yaptığı çalışmaları sergileyebiliyor mu?
 3. Grup değerlendirme :
 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1. Çevrenizdeki ince ve kalın sesleri incelediniz mi?
 2. Bu sesleri ezgili vurmalı çalgılarla taklit etmeyi denediniz mi?

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

 

Matematik Dersi, “Veri”Öğrenme Alanı: Şekil grafiğini oluşturur.

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”Öğrenme Alanı: Şekil sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  13. HAFTA   ( 08.12.2014  -  12.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Masal   Dinleme

ALT ÖĞRENME ALANI

Işığın Görmedeki Rolü

.

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.

Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Masal veya öykü okuma, anlatma, dinleme, dramatizasyon

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Işık kaynakları

Resimli masal ve öykü kitapları: , “Uyuyan Güzel”

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Işık Hakkında Ne Biliyoruz?

“Daha önce hiç karanlık bir ortamda bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız ortam ile ilgili gözlemleriniz nelerdir?”, “Bu ortam daha sonra aydınlık hâle geldi mi?”, “Işık hakkında neler biliyorsunuz?”, “En çok yararlandığınız aydınlatma araçları nelerdir?” sorularına cevap arayan öğrenciler, ön bilgilerini, tecrübelerini, gözlemlerini öğretmen rehberliğinde arkadaşlarıyla paylaşırlar. Üniteye girişte “Aydınlık ve karanlık” ile ilgili bir şiir, hikâye veya okuma parçası okunarak öğrencilerin konuya ilgisi çekilir. Merak uyandırılır.

Karanlıkta Görmeyi Dene

Öğrenciler, karanlık bir ortam (örneğin büyük bir kutu ile) oluştururlar. Karanlık ortamı inceleyerek gözlem yaparlar.

Sonra ortamı kademe kademe aydınlatırlar. Yeni durum için tekrar gözlem yaparak sonuçları ilk durumdaki gözlemleriyle karşılaştırırlar. Işığın görme olayına etkisini yorumlarlar.

Masal dinlemeyi kim sever? Sorusu sorulur.
O zaman  masalı iyi dinleyin sizlere bazı sorular soracağım. Masal sizlerin dinleme yeteneğinizi geliştirir.
Masalı anlatmaya başlar.  Masal anlatıldıktan sonra birkaç öğrenci aklında kalanları anlatır. Canlandırma yapmak için yeteri sayıda öğrenciye rolleri dağıtılır. Drama yapılır, rolleri yapan öğrenciler alkışlanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Işık görmek için gereklidir; ancak fazla ışık zararlı olabilir. Örneğin, güneşe çıplak gözle bakmak sakıncalıdır..

Öğrencilerin birbirlerine anlattıkları masallar bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Etkinlik bittikten sonra araç ve gereçleri yerine kaldırmayı, çalışma alanını temizlemeyi unutmama alışkanlığı kazandırma.

 

Özet

 

Öğrencilerin anlatılan herhangi bir konuyu dinlemeleri ve dinlerken nelere dikkat etmeleri gerektiği kavratılır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1. Karanlık bir odada eşyaları görebilir miyiz?

2. Doğal ışık kaynağımız nedir?

3. Geceleri hangi ışık kaynaklarını kullanırız?

1.Bu masalda kimler var?
2.Okuduğum masalın adı neydi?
3.Bu masal neyi anlatıyordu?
4.Drama yapan arkadaşlarını alkışlama.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

Türkçe dersi dinleme kazanımları ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  13. HAFTA   ( 08.12.2014  -  12.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

DİNLEME -  SÖYLEME -  ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

SESİN YÜKSEKLİĞİ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

 13. Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).

Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Boya fırçaları resim defteri, boya kalemleri

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Resimle ifade edilen Karagöz ve Hacivat oyununa ait görsel materyaller hazırlanır. Hazırlanan materyallerle görsel sunumlar yaptırılır.

 • Çevrelerinde duydukları seslerden ince ve kalın olanlar belirlenir ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istenir.
 • Taklit etme kendi sesleri ile veya “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırılabilir.
 • Öğrencilere, çalgılarından çıkardıkları seslerin inceden kalına doğru sıralanış biçimlerine göre oyunlar oynatılabilir.
 • Belirlenen seslere uygun işaret ve semboller kullanılarak grafikler oluşturulur.
 • Sonraki aşamada, dağarcıklarındaki herhangi bir şarkının sözleri tahtaya yazılır.
 • Şarkıdaki sözlere karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlıklarına göre grafiğe dönüştürülür.
 • Bu grafiklere göre, öğrencilerin çalgıları ile de eşlik etmeleri sağlanarak, şarkı tekrarlanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Daha önceden yapılan lekesel çalışmaların incelenmesi.

Çevrenizde duyduğunuz sesleri ince ve kalın olarak sınıflandırınız.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Koyu, orta, açık leke çalışması ile ilgili çalışmaların incelenmesi

 

Bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Özet

Öğrenciler bu etkinlikler ile nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılamayı öğrenirler ve çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır.

Öğrencilerden çevrelerindeki ince ve kalın sesleri ezgili vurmalı çalgılarla taklit etmeleri istenir. 

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Öğrenciler çalışmalarında basit geometrik şekilleri kullanabiliyor mu?
 2. Yaptığı çalışmaları sergileyebiliyor mu?
 3. Grup değerlendirme :

Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1.           Çevrenizdeki ince ve kalın sesleri incelediniz mi?
 2.           Bu sesleri ezgili vurmalı çalgılarla taklit etmeyi denediniz mi?

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Matematik Dersi, “Veri”Öğrenme Alanı: Şekil grafiğini oluşturur.

Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”Öğrenme Alanı: Şekil sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  14. HAFTA   ( 15.12.2014  -  19.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Güzel Konuşma ve Yazma

ALT ÖĞRENME ALANI

Işık Kaynakları

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.2.1.Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

Güzel Yazı yazmaya istekli olur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşayarak öğrenme

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Işık kaynakları

 Defter, kalem, şiir örnekleri

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Işık Kaynaklarını Gözlemleyelim

Öğrenciler, çevrelerindeki, çeşitli ışık kaynaklarını (Güneş, yıldız, ampul, mum, trafik ışıkları, el feneri vb.) gözlemler ve karşılaştırırlar. Gözlem sonuçlarını tartışırlar. Gözlem sonuçlarına göre ışık kaynakları, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırırlar.

Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.

İnsanlar tarafından yapılmış ışık kaynakları

yapay ışık kaynaklarıdır.

Güzel yazı ile seçilen bir şiiri veya metni yazma.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırmalar yapar.

Güzel yazı yazma  bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

 

Özet

Öğrenciler, çevrelerindeki çeşitli ışık kaynaklarını doğal/yapay oluşları bakımından sınıflandırırlar

 Öğrenciler tarafından düzgün ve doğru yazı yazma çalışması yapılır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

1.Tüm ışık kaynaklarının kaynağı sayılabilecek ışık kaynağımızın adı nedir?

2. Ay bir ışık kaynağı mıdır?

3. Yapay ışık kaynakları gerekli midir?

1.Bitişik eğik yazıyı  kurallarına uygun yazıyor mu?

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

 

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  14. HAFTA   ( 15.12.2014  -  19.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

DİNLEME -  SÖYLEME -  ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

EZGİ DENEMELERİ YAPALIM

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

9. Ana ve ara renkleri ayırt eder (G.S.B.).

3. Ezgi denemeleri yapar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu  , anlatım ,  gözlem, inceleme, gösterip yaptırma , uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim kağıdı , sulu boya , fırça , su kabı

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Renkler”

Şarkı , türkü , tekerleme , şiir vb. etkinliklerle öğrencilerin dikkati çekilir.

...  kalemkutun çok güzel ! rengi ne?

.....  en sevdiğin renkler hangileri?

Günlük yaşantımızda çok önemli bir yere sahip olan renkleri ve çeşitlerini tanıyacağız.

‘’Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir. Işık olmadan  her şey , şekil ve renk olarak  karanlıkta kaybolur.

Ana renkler : Sarı , kırmızı , mavi      Ara renkler : Turuncu , mor , yeşil

Sıcak renkler : Sarı – turuncu – kırmızı      Soğuk renkler : Mor , mavi , yeşil

açıklamalarının yapılması  ve bu renklerin elde edilmesi ile ilgili olarak resim kağıtlarına renk çeşitlerini gösteren basit renk çemberinin yapılması

 

 • Öğrencilerden, duydukları düzeylerine uygun ritim veya ezgileri yansılama yöntemiyle (taklit etme) tekrarlamaları istenir.
 •  Ritim ve ezgi örneklerini öğretmen kendisi çalabileceği gibi kaset ya da cd’den de dinletebilir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

 

Çevrenizdeki sesleri sınıflandırınız.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Özet

Renk duyumu organımız göz , algılamayı sadece ışıkta yapabilir.

Bu sesleri uygun ve ritim ve yansımalarla taklit ederler. 

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Ana renklerimiz hangileridir?
 2. Soğuk renkler hangileridir?
 3. Kırmızı ve mavi karışımından hangi rengi elde ederiz?

Grup değerlendirme :

 Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi.

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1. Çevrenizdeki sesleri dinliyor musunuz?
 2. Bunları uygun ritim ve yansımalarla taklit edebilir misiniz?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Bu sınıf düzeyinde dörtlük ,sekizlik , on altılık  nota ile, dörtlük ve sekizlik  sus  süre değerlerinden oluşan ritim kalıpları kullanılmalıdır.

[!] Ritimler ve ezgiler iki ölçüyü geçmemelidir.

“Birlikte çalma ve söyleme kurallarını uygular.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  15. HAFTA   ( 22.12.2014  -  26.12.2014   5 iş günü  )

 

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Kenar Süsü Yapma

ALT ÖĞRENME ALANI

Işık Kaynakları

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.2.1.Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşayarak öğrenme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Işık kaynakları

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Işık Kaynaklarını Gözlemleyelim

Öğrenciler, çevrelerindeki, çeşitli ışık kaynaklarını (Güneş, yıldız, ampul, mum, trafik ışıkları, el feneri vb.) gözlemler ve karşılaştırırlar. Gözlem sonuçlarını tartışırlar. Gözlem sonuçlarına göre ışık kaynakları, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırırlar.

Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.

İnsanlar tarafından yapılmış ışık kaynakları yapay ışık kaynaklarıdır.

Örneği verilen kenar süslerinin kuralına uygun olarak yapılması sağlanır.  Öğrencilerin yaptıkları kenar süslerini gereken yerde kullanmaları sağlanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırmalar yapar.

 İşini zamanında bitirme alışkanlığı kazanma

 Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanma.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılmasını uygun gördüğü çalışmaları belirleme.

Özet

Öğrenciler, çevrelerindeki çeşitli ışık kaynaklarını doğal/yapay oluşları bakımından sınıflandırırlar

Kenar süsleri yaptırılacak.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

1.Tüm ışık kaynaklarının kaynağı sayılabilecek ışık kaynağımızın adı nedir?

2. Ay bir ışık kaynağı mıdır?

3. Yapay ışık kaynakları gerekli midir?

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?
2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?
3.İşini zamanında bitiriyor mu?
4.Temiz ve düzenli mi?
5.Çalışanlara saygılı mı?
Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

Matematik dersi örüntü ve süslemeler kazanımları ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  15. HAFTA   ( 22.12.2014  -  26.12.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

DİNLEME -  SÖYLEME -  ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

EZGİ DENEMELERİ YAPALIM

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

10. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder (G.S.B.).         

3. Ezgi denemeleri yapar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu  , anlatım ,  gözlem, inceleme, gösterip yaptırma , uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim kağıdı , sulu boya , fırça , su kabı

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Renkler”

Öğrencilerden bir kâğıt üzerine diledikleri gibi düzensiz, serbest biçimler çizmeleri istenir. Daha sonra mavi, kırmızı ve sarı jelatin kâğıtları ikişerli olarak üst üste koyup ışığa tutulduğunda ara renklerin oluştuğu gözlenebilir.

 

 • Öğrencilerden, duydukları düzeylerine uygun ritim veya ezgileri yansılama yöntemiyle (taklit etme) tekrarlamaları istenir.
 •  Ritim ve ezgi örneklerini öğretmen kendisi çalabileceği gibi kaset ya da cd’den de dinletebilir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

 

Çevrenizdeki sesleri sınıflandırınız.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Özet

Renk duyumu organımız göz , algılamayı sadece ışıkta yapabilir.

Bu sesleri uygun ve ritim ve yansımalarla taklit ederler. 

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Ana renklerimiz hangileridir?
 2. Soğuk renkler hangileridir?
 3. Kırmızı ve mavi karışımından hangi rengi elde ederiz?

Grup değerlendirme :

 Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi.

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1. Çevrenizdeki sesleri dinliyor musunuz?
 2. Bunları uygun ritim ve yansımalarla taklit edebilir misiniz?

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Bu sınıf düzeyinde dörtlük ,sekizlik , on altılık  nota ile, dörtlük ve sekizlik  sus  süre değerlerinden oluşan ritim kalıpları kullanılmalıdır.

[!] Ritimler ve ezgiler iki ölçüyü geçmemelidir.

“Birlikte çalma ve söyleme kurallarını uygular.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  16. HAFTA   ( 29.12.2014  -  02.01.2015   4 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Grup çalışması :

ALT ÖĞRENME ALANI

Sesin İşitmedeki Rolü

Koleksiyonculuk

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.3.1. Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Bireysel ve grup çalışmalarında işbirliği ve dayanışma anlayışı geliştirebilme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Bireysel ve grup çalışmalarında işbirliği ve dayanışma anlayışı geliştirebilme.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Ses kaynakları

Kurutulmuş  bitki yaprakları, bilgisayar.

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

İşitemediğimiz Sesler de Var mıdır?

Öğrenciler, “Her sesi duyabilir miyiz? İşitemediğimiz sesler de var mıdır?” sorularına, çeşitli kaynaklardan bilgi toplayıp araştırma yaparak cevap ararlar. İşitme organımız kulaktır. Ses ve işitme birbirini tamamlayan iki kavramdır. İşitme için ses gereklidir. Ancak kulaklarımızla her sesi işitemeyiz. Bir sesin işitilebilmesini sağlayan özellik sesin şiddetidir. Ses şiddeti, kaynağından çıkan sesin yüksek ya da düşük olmasıdır. Her canlının işitebileceği ses şiddeti farklıdır. İnsanlar, belirli şiddetteki sesleri duyabilirler. Bazı hayvanlar ise insanların duyamadığı birçok sesi duyabilir.

Koleksiyon yapma isteği oluşturmak amacıyla koleksiyon örnekleri gösterilecek. Çeşitli bitki yaprakları toplama. Bitki yapraklarını uygun bir yerde kurutma.  Kurutulan yapraklardan koleksiyon yapma. Sınıfta sergileme.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Bir ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.

Koleksiyonculuğa merak sarma.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Ses ile gürültü arasındaki farkı belirler.

Grupla çalışmaya istekli olma.

Özet

Sesin işitmedeki rolü kavratılır.

Koleksiyon yapma isteği uyandırılacak.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1. Bir an duymadığınızı düşünün. Hayatınız nasıl olurdu?

2. Arabaların korna sesi bizi rahatsız ederken şelalenin sesi niçin rahatsız

etmez?

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?
2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?
3.İşini zamanında bitiriyor mu?
4.Temiz ve düzenli mi?
5.Çalışanlara saygılı mı?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

Görsel Sanatlar dersi kazanımları ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Yılbaşı tatiline denk gelirse 2 ders saati olarak işleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  16. HAFTA   ( 29.12.2014  -  02.01.2015   4 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.)

Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.) 

MÜZİKTE YARATICILIK

ALT ÖĞRENME ALANI

 

FARKLI RİTMİK YAPIDAKİ EZGİLERİMİZ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3. Görsel çalışmalarında yararlandığı eseri yapan sanatçı hakkında bilgi edinir (G.S.K.).

9. Ana ve ara renkleri ayırt eder (G.S.B.).

10. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder (G.S.B.).

C.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu  , anlatım ,  gözlem, inceleme, gösterip yaptırma , uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim kağıdı , sulu boya , fırça , su kabı

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 “Lokantada”

Öğrencilere bir  röprodüksiyon örneği gösterilir. Öğrencilerden “Eserde hangi renkler kullanılmış? Eserde hangi figürler var? Eserde hangi nesneler var? Bu yer neresi olabilir? Orada olmak

ister miydiniz? İnsanlar ne yapıyor? Eser sizin olsaydı adını ne koyardınız? Eserden hoşlandınız mı, en çok ne hoşunuza gitti?” gibi sorulara cevap vermeleri istenir. Gösterilen resim asıldığı yerden kaldırılır ve eserden edinilen izlenimden, eserde beğendikleri herhangi bir bölümden ya da eserle ilgili duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak görsel çalışmalar yaptırılabilir.

Öğrencilere 3/4'lük ve 6/8'lik ölçülerden oluşan müzikler dinletilir ve bu müziklere uygun hareketler yaratmaları beklenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Röprodüksiyon nedir? İle ilgili araştırma ödevi verilebilir.

Ezgilere hareketler eşlik edilir.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Öğrenciler gruplar halinde ezgilere eşlik ederek kendi oluşturdukları dansları ortaya koyarlar.

Özet

Öğrenciler bu etkinlik ile görsel çalışmalarında yararlandığı eseri yapan sanatçı hakkında bilgi edinmeyi öğrenirler. Gösterilen eserdeki renklerin,   biçimlerin, figürlerin ve objelerin nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Ezgilerle dans etmeyi öğrenirler?

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. İncelediğimiz örneği hangi sanatçı yapmıştır?
 2. Örnekteki renklerin,   biçimlerin, figürlerin ve objeler nasıl kullanılmıştır?

Grup değerlendirme :

 Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi.

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1. Şarkı dinler misiniz?
 2. Şarkılara  bedeninizle eşlik ettiniz mi?
 3. Şarkılara dans etmek nasıl bir duygu?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

3.  Türkçe dersi, “Konuşma” öğrenme alanı “Konuşmalarında betimlemeler yapar.”

[!] Şarkının değişen bölümleri sezdirilerek verilmeli, bilişsel anlatıma girilmemelidir.

[!] Seçilen örnek şarkılar “ab” formu ile sınırlı olmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  17. HAFTA   ( 05.01.2015  -  09.01.2015   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Resim Anlatma

ALT ÖĞRENME ALANI

Sesin İşitmedeki Rolü

.

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.3.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar.

4.3.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrar.

Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Resim, resim anlatma,  olay, oluş sırası
Tümevarım, tümdengelim, birlikte çalışmalar, sözlü anlatım

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Ses kaynakları

Resimler, ders kitapları, bilgisayar

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Ses Şiddetini Değiştirmek Elimizde

Öğrenciler, ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yönelik araçları (işitme cihazı, yükseltici vb.) araştırır. Bu araçlarla ilgili olarak topladıkları bilgileri sınıfa sunarlar.

İşitme ve Sağlık

Ses kaynağına yakın olduğumuzda ses şiddetli, uzak olduğumuzda ses, zayıf işitilir.

Müzik dinlemekten hoşlanırız ancak bir iş makinesinin sesi bizi rahatsız eder.

Öğrenciler, şiddeti yüksek olan seslerin işitme sağlığı açısından zararlarını ve bu zararlardan korunmak için alınabilecek önlemleri tartışırlar.

Ses Çevrede Kirlilik Oluşturur mu?

Öğrenciler, ses kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olan zararları ve kirliliği azaltmak için alınması gereken önlemleri, beyin fırtınası yaparak tartışırlar. Bu tartışmanın sonunda öğrenciler, günlük yaşamlarında ses kirliliğini azaltmaya yönelik davranış ve yöntemler önerirler.

Öğrenciler resim üstünde konuşturulur.   
Materyallerde yer alan resimli sayfalar açtırılır.   
Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma
Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama
Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma, çalışmaları yaptırılır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Yüksek sesle müzik dinlemenin işitmeye ve kulak sağlığına olumsuz etkilerini ve uzun süreli ve tekrarlanan gürültünün işitme  kaybına sebep olabileceğini bilir.

Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını, dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinleme becerisini geliştirme.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yüksek şiddette, hoşumu­za gitmeyen ve bizi rahatsız eden seslere gürültü denildiğini deneylerle gösterme.

Grup içerisinde söz alarak konuşma becerisini geliştirme.

Özet

Ses şiddetinin işitme organımıza olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ve onu korumak için gürültüden uzak durulması gerektiği anlatılacak.

Kendisine gösterilen resimleri düzeyine uygun olarak yorumlama becerisini geliştirme.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Yüksek sesler sağlığımıza zarar verir mi? Nasıl?

 

Yüksek ………. teki sesler kulak sağlığımız için zararlıdır.

1. Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.

2. Resimleri düzeyine uygun olarak yorumlayabiliyor mu?
 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)

Türkçe dersi anlamaya ve konuşmaya yönelik kazanımlar

BÖLÜM IV:  Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  17. HAFTA   ( 05.01.2015  -  09.01.2015   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)   

MÜZİKTE YARATICILIK

ALT ÖĞRENME ALANI

 

FARKLI RİTMİK YAPIDAKİ EZGİLERİMİZ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

9. Ana ve ara renkleri ayırt eder (G.S.B.).

10. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder (G.S.B.).         

C.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu  , anlatım ,  gözlem, inceleme, gösterip yaptırma , uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim kağıdı , sulu boya , fırça , su kabı

Müzik çalar, çalgılar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Renkler”

Şarkı , türkü , tekerleme , şiir vb. etkinliklerle öğrencilerin dikkati çekilir.

...  kalemkutun çok güzel ! rengi ne?

.....  en sevdiğin renkler hangileri?

Günlük yaşantımızda çok önemli bir yere sahip olan renkleri ve çeşitlerini tanıyacağız.

‘’Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir. Işık olmadan  her şey , şekil ve renk olarak  karanlıkta kaybolur.

Ana renkler : Sarı , kırmızı , mavi      Ara renkler : Turuncu , mor , yeşil

Sıcak renkler : Sarı – turuncu – kırmızı      Soğuk renkler : Mor , mavi , yeşil

açıklamalarının yapılması  ve bu renklerin elde edilmesi ile ilgili olarak resim kağıtlarına renk çeşitlerini gösteren basit renk çemberinin yapılması

Öğrencilere 3/4'lük ve 6/8'lik ölçülerden oluşan müzikler dinletilir ve bu müziklere uygun hareketler yaratmaları beklenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

 

Ezgilere hareketler eşlik edilir.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Öğrenciler gruplar halinde ezgilere eşlik ederek kendi oluşturdukları dansları ortaya koyarlar.

Özet

Renk duyumu organımız göz , algılamayı sadece ışıkta yapabilir.

Ezgilerle dans etmeyi öğrenirler?

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Ana renklerimiz hangileridir?
 2. Soğuk renkler hangileridir?
 3. Kırmızı ve mavi karışımından hangi rengi elde ederiz?

Grup değerlendirme :

 Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi.

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 1. Şarkı dinler misiniz?
 2. Şarkılara  bedeninizle eşlik ettiniz mi?
 3. Şarkılara dans etmek nasıl bir duygu?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Şarkının değişen bölümleri sezdirilerek verilmeli, bilişsel anlatıma girilmemelidir.

[!] Seçilen örnek şarkılar “ab” formu ile sınırlı olmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  18. HAFTA   ( 12.01.2015  -  16.01.2015   5 iş günü  )

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Okuma

ALT ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Sesler

.

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.3.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrar.

4.4.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yönde yayıldığı  sonucunu  çıkarır. 4.4.2.Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.

 

1. Okuduğu metni türüne uygun okur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Sessiz Okuma, Tümdengelim

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Ses kaynakları

Okuma parçaları, Okuma kitapları, hikaye ve masal kitapları

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek şiddetli seslerin bulunduğu ortamlarda kalmak ve böyle ortamlarda çalışmak işitme kayıplarına sebep olabilir. Şiddetli seslerden kulaklarını korumayan insanlar, belli bir süre sonra işitme problemi yaşayabilirler.

Ses Her Yönde Yayılıyor

 Öğrenciler, ses kaynağı olarak kullanılmak üzere bir çalar saat (veya radyo vb.) sınıfa getirirler. Saat bir iple sınıfın ortasında tavana asılır. Saat çaldığında öğrenciler sesi dinlerler. Saate göre farklı konumlarda oturan öğrenciler, sesi duyup duymadıkları hakkında görüşlerini bildirirler. Kaynaktan çıkan sesin hangi yönlerde yayıldığını araştırırlar.

Çevremizdeki  Ses  Kaynakları

Öğrenciler, çevrelerinde farklı sesler çıkaran kaynakları (insanlar, hayvanlar, su, rüzgâr, otomobil, müzik aletleri vb.) gözlemler ve gözlem sonuçlarını tartışarak ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır.

Öğrencilere okumalarını geliştirmek amacıyla ders kitapları, hikaye ve masal kitapları okutturulur. Okuma sırasında sesli ve sessiz okuma tekniklerini uygulamaları istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri  (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Sesin dalgalar halinde yayıldığını öğrenme.

Arkadaşlarla birlikte serbest okumalar yaptırmak bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Sesin dalgalarının boşlukta yayılmadığını deneyle gösterme.

 

Özet

Sesin yayılması ve ses kaynaklarını sınıflandırma ilgili deney araştırma ve gözlemler yaptırılacak ve konu kavratılacak.

Öğrencilerin okuma becerilerinin arttırıcı çalışmalar yapılarak okuma becerileri geliştirilecek.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

Ses nasıl yayılır?

Boşlukta ses duyabilir miyiz?

Ses kaynakları nelerdir?

1.Metnin anlatılması

2.Olay, yer, zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

Müzik dersinde, keman, mandolin gibi telli veya davul, tef gibi vurmalı çalgılarla üretilen seslere atıf yapılır.

[!] Okuma becerilerinin artması diğer tüm dersleri olumlu yönde etkiler ve daha kolay anlamaları sağlanır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  18. HAFTA   ( 12.01.2015  -  16.01.2015   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)   

MÜZİKTE YARATICILIK

ALT ÖĞRENME ALANI

 

BİLDİĞİMİZ ÇALGILAR

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

5.  Gösterilen eserle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder (G.S.K.).

 6.Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır (G.S.K.).

7. Görsel sanat çalışmalarını sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan zevk alır (G.S.K.).

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Renkli resim teknikleri, soru- cevap, gösterim, uygulama.

Öğrenciler kendi aralarında bilinen çalgıları sınıflandırırlar.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim örnekleri,  resim defteri, boya kalemleri

Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırırlar.

DERS ALANI                  

Sınıf

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Hareketli Resim Yapıyorum”

Öğrencilere, Jackson Pollock’un yaptığı aksiyon resimlerinden birisi gösterilir. Resimdeki renklerin, lekelerin, çizgilerin hareketleri hakkında öğrencilerin fikirlerini söylemeleri sağlanır. Resmin nasıl oluşturulduğu konusunda öğrencilerden damlatma, sıçratma, akıtma vb. cevaplar gelmesine imkân tanınır. Daha sonra, çeşitli renklerde hazırlanmış tutkallı ya da akrilik boyaları damlatma, sıçratma, akıtma vb. yöntemleri kullanarak kendi resimlerini yapabilirler.

Öğrencilere, bilinen yada sınıfta tanıştıkları veya çevrelerinde gördükleri çalgıların kullanım biçimlerine göre nasıl isimlendirildiği konusunda açıklamalar yapılır. Daha sonra, sesi duyurulan çalgının hangi sınıflaya girdiği oyunlaştırma yoluyla sorgulanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri   (Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çalışma grupları oluşturulabilir.

Öğrenciler kendi aralarında bilinen çalgıları sınıflandırırlar.

Özet

Bu ders ile yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanmayı öğrenirler ve görsel sanat çalışmalarını sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan zevk almayı öğrenirler.

Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırırlar.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1.Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı ve grup çalışmasının gerektirdiği paylaşımın sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.

2. Öğrencilerin “grup değerlendirme formu”nu doldurmaları sağlanır.

 

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!]  Vurmalı (Ezgili vurmalı çalgılar: Metalofon , ksilefon.... Ezgisiz vurmalı çalgılar: Ses kutuları, ritim çubukları, çelik üçgenler, davullar, defler, çıngıraklar, ziller, kastanyet, marakas...) nefesli, yaylı, mızraplı çalgılar üzerinde durulmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  19. HAFTA   ( 19.01.2015  -  23.01.2015   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Resimleri  Sıraya Koyma

ALT ÖĞRENME ALANI

Çevremizdeki Sesler

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4.4.2.Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.

4.4.3. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp-uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım, tartışma, öyküleme.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar, Ses kaynakları

Ders kitabı, örnek resimler, bilgisayar

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Çevremizdeki Ses Kaynakları

Öğrenciler, çevrelerinde farklı sesler çıkaran kaynakları (insanlar, hayvanlar, su, rüzgâr, otomobil, müzik aletleri vb.) gözlemler ve gözlem sonuçlarını tartışarak ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır.

Ses Kaynağının Yerini Tahmin Et Öğrencilerden birkaçının gözleri bağlanır. Bu öğrenciler, farklı uzaklıklardaki bir ses kaynağından (çalar saat, radyo vb.) çıkan sesi dinler. Kaynağın uzaklığını (daha yakın veya daha uzak şeklinde) kestirmeye çalışır. Bu deney, ses kaynağı hareket hâlindeyken de tekrarlanarak sonuçlar tartışılır. Öğrenciler bu deneyle ilgili, günlük yaşamlarından örnekler verirler örneğin hareket hâlindeki bir ambulans ya da polis arabasının siren seslerinin uzaklıkla değişimi gibi).

Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istenilecek.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Uzaktan veya yakından gelen seslerin yönünü tahmin etme.

Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını, dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinleme becerisini geliştirme.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

Doğal ve yapay ses kaynakları hakkında araştırma yapma ve ses kaynaklarını sınıflandırma.

Grup içerisinde söz alarak konuşma becerisini geliştirme.

Özet

Ses kaynaklarını kullanarak sesin hangi yönden yayıldığını bulma ile ilgili deney araştırma ve gözlemler yaptırılacak ve konu kavratılacak.

Kendisine gösterilen resimleri düzeyine uygun olarak sıraya koyma becerisini geliştirme.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A. Flüt sesi B. Araba kornası C. Dalga sesi

2. Trafikte taşıtların çıkardığı sesler ne diye adlandırılır?

A. Ses B. Ses şiddeti C. Gürültü kirliliği

 

3.Ses kaynağını görmeden sesin hangi yönden geldiğini bulabilir miyiz?

1.Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını, dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

Gözlem sadece göz ile yapılan bir etkinlik değildir, dinleme de bir gözlem aktivitesidir.

Türkçe dersi dinleme ve konuşma kazanımları ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  19. HAFTA   ( 19.01.2015  -  23.01.2015   5 iş günü  )

 

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)

MÜZİKTE YARATICILIK

ALT ÖĞRENME ALANI

 

BİLDİĞİMİZ ÇALGILAR

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

5.  Gösterilen eserle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder (G.S.K.).

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Renkli resim teknikleri, soru- cevap, gösterim, uygulama.

Öğrenciler kendi aralarında bilinen çalgıları sınıflandırırlar.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim örnekleri,  resim defteri, boya kalemleri

Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırırlar.

DERS ALANI                  

Sınıf

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 

Çizgilerin Anlattıkları:

Çeşitli renklerde hazırlanan tutkallı ya da akrilik boyalarla damlatma , sıçratma , akıtma  vb. yöntemler kullanılarak grup çalışması yaptırılır. Fikir alışverişinde bulunarak kısa bir çizgi roman oluşturmaları sağlanır.

 

Öğrencilere, bilinen yada sınıfta tanıştıkları veya çevrelerinde gördükleri çalgıların kullanım biçimlerine göre nasıl isimlendirildiği konusunda açıklamalar yapılır. Daha sonra, sesi duyurulan çalgının hangi sınıflaya girdiği oyunlaştırma yoluyla sorgulanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

 

Bilinen çalgılar sınıflandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çalışma grupları oluşturulabilir.

Öğrenciler kendi aralarında bilinen çalgıları sınıflandırırlar.

Özet

Bu ders ile yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanmayı öğrenirler ve görsel sanat çalışmalarını sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan zevk almayı öğrenirler.

Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırırlar.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1.Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı ve grup çalışmasının gerektirdiği paylaşımın sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.

2. Öğrencilerin “grup değerlendirme formu”nu doldurmaları sağlanır.

 

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

 

[!]  Vurmalı (Ezgili vurmalı çalgılar: Metalofon , ksilefon.... Ezgisiz vurmalı çalgılar: Ses kutuları, ritim çubukları, çelik üçgenler, davullar, defler, çıngıraklar, ziller, kastanyet, marakas...) nefesli, yaylı, mızraplı çalgılar üzerinde durulmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni            Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  2. HAFTA   ( 22.09.2014  -  26.09.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’ +  40’

ÖĞRENME ALANI

Beş Duyu Organımız

 Şarkı  Öğrenelim

ALT ÖĞRENME ALANI

Duyu Organlarımız ve Görevleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

1.1.3 Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar.

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı, resimler, bilgisayar, internet.

Müzik çalar,  “ Okulumu Pek Çok Severim” şarkısı

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

1.1.Derste duyu organlarımız ve görevleri ile ilgili etkinliklere devam edilecek.

2.Duyu organlarımızın sağlığını korumanın önemi üzerinde durulacak.

3.Duyu organlarımızı korumak için neler yapılabileceği söylenilecek. Örneğin;

Burun, kulak, ağız, göz gibi organlarımıza sivri ve kesici şeyler sokmamak ;

Dilimizi korumak için çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemek;

Gürültüden uzak durmak;

Kulağımıza su kaçırmamak;

Ne olduğunu kesin bilmediğimiz şeyleri vücudumuza değdirmemek;

Çok parlak ışıklardan uzak durmak;

Bilgisayar ekranına çok bakmamak ve televizyonu uzaktan seyretmek;

Okuma yaparken dik oturmak; gibi.

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Deney, inceleme, araştırma, yaparak öğrenme, sorgulama, keşfetme.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili araştırma ve tartışmalar yaptırılacak.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için yapılması gerekenler anlatılacak.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

[!] Eşlik için, en fazla dörtlük  nota  ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  2. HAFTA   ( 22.09.2014  -  26.09.2014 )

1.1.Derste duyu organlarımız ve görevleri ile ilgili etkinliklere devam edilecek.

2.Duyu organlarımızın sağlığını korumanın önemi üzerinde durulacak.

3.Duyu organlarımızı korumak için neler yapılabileceği söylenilecek. Örneğin;

Burun, kulak, ağız, göz gibi organlarımıza sivri ve kesici şeyler sokmamak ;

Dilimizi korumak için çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemek;

Gürültüden uzak durmak;

Kulağımıza su kaçırmamak;

Ne olduğunu kesin bilmediğimiz şeyleri vücudumuza değdirmemek;

Çok parlak ışıklardan uzak durmak;

Bilgisayar ekranına çok bakmamak ve televizyonu uzaktan seyretmek;

Okuma yaparken dik oturmak; gibi.

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

 

Deney, inceleme, araştırma, yaparak öğrenme, sorgulama, keşfetme.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili araştırma ve tartışmalar yaptırılacak.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için yapılması gerekenler anlatılacak.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

1.1.3 Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar.

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

Ders kitabı, resimler, bilgisayar, internet.

Müzik çalar,  “ Okulumu Pek Çok Severim” şarkısı

Sınıf

Sınıf

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

İSTİKLAL MARŞI’MIZ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).

A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Masallar, resim defteri, boya kalemleri

Müzik çalar,  İstiklâl Marşı, Bayrak

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf, Okul bahçesindeki gönderin önü.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Resimliyorum”  Sınıfta müzik, şiir, öykü, masal, anı, örnekleri sunularak öğrencilerin duygu ve hayal dünyaları zenginleştirilir. Daha sonra öğrencilerin sunulan eseri drama yoluyla ifade etmeleri sağlanır. Sunulan eserlerden yola çıkılarak görsel çalışmalar yapılır. Öğrencilere bir masal dinletilir.. Masal dinletildikten sonra çocukların hayallerinde canlandırdıkları anlattırılır. Sonra, her öğrencinin bu konuda istediği bir resmi renklerle, biçimlerle anlatması sağlanır.

Bayrak törenlerinde, İstiklal Marşı’nı dinlerken ve söylerken sergilenmesi gereken davranışlar vurgulanıp örneklerle gösterilir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Okuma, anlatım, uygulama, çalışmayı yüzeyin tümüne uygulama, çalışmalarında dilediği renkleri seçme, çalışmalarında dilediği tekniği seçme.

İstiklâl Marşını dinlerken ve söylerken gerekli kurallara  uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

 İstiklâl Marşını söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapmayı öğrenirler.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?
 4. Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme :

 1. Çalışmalar , öğrencilerle birlikte

duygunun etkili ifadesi , özgünlük , yaratıcılık  açısından olumlu ve olumsuz yönler belirtilerek eleştirilir

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici

buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

2. Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Eşlik için, dörtlük  nota  ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır, eksik nota ile başlanmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  3. HAFTA    ( 29.09.2014  -  03.10.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’ +  40’

ÖĞRENME ALANI

Kuvveti Tanıyalım

 Sözcük Bulmacası

ALT ÖĞRENME ALANI

Varlıkların Hareket Özellikleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.1.1 Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

Düzeylerine uygun olarak sözcük dağarcığını zenginleştirebilme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Soru – cevap , ,anlatım ,  tartışma ,  bireysel çalışmalar, bulmaca

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı, resimler, bilgisayar, internet, çevredeki hareket eden varlıklar.

Bulmacalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Çevremizdeki Hareketleri Gözlemleyelim

Öğrenciler, çevrelerinde (örneğin evde, parkta, okulda vb.) hareket eden varlıkları gözlemler. Gözlem sonuçları ve deneyimlerine dayanarak örnekler üzerinde çeşitli hareket türlerini (hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme) tartışır. Tartışma sonucunda bir tablo oluşturarak örnekleri hareket özelliklerine göre sınıflandırır.

Sözcük dağarcığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz?
Saydıklarınızdan hangisini en çok beğendiniz?
Bu dersimizde  sözcük bulmacası yapalım.
Bulmaca öğretmen tarafından tahtaya hazırlanır.
Bulmacanın öğrenciler veya sıra grupları tarafından çözülmesi  sağlanır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Deney, inceleme, araştırma, yaparak öğrenme, sorgulama, keşfetme.

Yazım  kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çevremizdeki hareketlilik ve hareket şekilleri ile ilgili araştırma ve tartışmalar yaptırılacak.

Birbirilerine yardımcı olurlar.

Özet

Çevredeki hareketliliğin farkında olup bu hareketleri türlerine göre sınıflandırmaları sağlanılacak.

Öğrencilere sözcük bulmacaları hazırlatılır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

1. Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?
2. Onların düşüncelerini alıyor mu?
3. Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?
4. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

[!]Türkçe dersi ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  3. HAFTA    ( 29.09.2014  -  03.10.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

İSTİKLAL MARŞI’MIZ

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verir (G.S.B.).

A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, oyunlaştırma

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Oyunlar, dal parçaları, gazete kağıdı, tutkal, akrilik boya,oyun hamurları, patlamış mısır, resim defteri, kalem, boya kalemleri

Müzik çalar,  İstiklâl Marşı, Bayrak

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf, Okul bahçesindeki gönderin önü.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Oyunlarımda Çizgi” Öğrencilere hangi oyunlarında çizgileri kullandıkları sorulur. Sek sek oyunu,çizgi bulmaca, futbol sahası çizgileri gibi oyunları hatırlamaları sağlanır.Öğretmen, atladıkları ip, bellerinde çevirdikleri çember ve tırmandıkları ağaç dallarının vb. çizgiye benzeyip benzemediğini sorar.

Bayrak törenlerinde, İstiklal Marşı’nı dinlerken ve söylerken sergilenmesi gereken davranışlar vurgulanıp örneklerle gösterilir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Çizgisel çalışma örneklerinin araştırılması istenebilir.

İstiklâl Marşını dinlerken ve söylerken gerekli kurallara  uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

 İstiklâl Marşını söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alırlar.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?
 4. Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme :

 1. Çalışmalar , öğrencilerle birlikte

duygunun etkili ifadesi , özgünlük , yaratıcılık  açısından olumlu ve olumsuz yönler belirtilerek eleştirilir

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici

buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

2. Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Eşlik için, dörtlük  nota  ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır, eksik nota ile başlanmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  4. HAFTA    ( 08.10.2014  -  10.10.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Kuvveti Tanıyalım

 Müzik Kültürü

ALT ÖĞRENME ALANI

Varlıkların Hareket Özellikleri

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.1.1 Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı, resimler, bilgisayar, internet, çevredeki hareket eden varlıklar.

Müzik çalar,  “ Atatürk Ölmedi” şarkısı

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Çevremizdeki Hareketleri Gözlemleyelim
Öğrenciler, çevrelerinde (örneğin evde, parkta, okulda vb.) hareket eden varlıkları gözlemler. Gözlem sonuçları ve deneyimlerine dayanarak örnekler üzerinde çeşitli hareket türlerini (hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme) tartışır. Tartışma sonucunda bir tablo oluşturarak örnekleri hareket özelliklerine göre sınıflandırır.

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Deney, inceleme, araştırma, yaparak öğrenme, sorgulama, keşfetme.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çevremizdeki hareketlilik ve hareket şekilleri ile ilgili araştırma ve tartışmalar yaptırılacak.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Çevredeki hareketliliğin farkında olup bu hareketleri türlerine göre sınıflandırmaları sağlanılacak.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

1. Atatürk’le ilgili şarkıları öğrendiniz mi?
2. Bu şarkıları sevdiniz mi?.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

Atatürkçülük konuları  ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  4. HAFTA    ( 08.10.2014  -  10.10.2014 )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

BİRLİKTE MÜZİK YAPARKEN

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3.Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alır (G.S.B.).                                       

1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, oyunlaştırma

 

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Oyunlar, dal parçaları, gazete kağıdı, tutkal, akrilik boya,oyun hamurları, patlamış mısır, resim defteri, kalem, boya kalemleri

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Çiçekli Renkli Dallar” Sınıfa bol miktarda kolları olan kuru bir dal parçası getirilir. Yere gazete kâğıtları serilir. Öğrenciler, grupça, çeşitli renklerde hazırlanan tutkallı boya yada akrilik boyayla kalın fırçalar kullanarak dalları rengârenk boyarlar. Dalların uçlarına minik toplar halinde hazırlanan oyun hamurları ya da patlamış mısırlar batırılır.

Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Çizgisel çalışma örneklerinin araştırılması istenebilir.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alırlar.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?
 4. Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme :

 1. Çalışmalar , öğrencilerle birlikte

duygunun etkili ifadesi , özgünlük , yaratıcılık  açısından olumlu ve olumsuz yönler belirtilerek eleştirilir

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici

buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

[!] Eşlik için, en fazla dörtlük  nota  ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır.

BÖLÜM IV: Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  5. HAFTA   ( 13.10.2014  -  17.10.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Kuvveti Tanıyalım

Okuma

ALT ÖĞRENME ALANI

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

 

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.

1. Okuduğu metni türüne uygun okur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Ansiklopediler, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar

Sessiz Okuma, Tümdengelim

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders  ve çalışma kitabı, Ansiklopediler,

Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar

Okuma parçaları, Okuma kitapları, hikaye ve masal kitapları

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Öğrencilerden sıralarının üzerinde duran defterlerini nasıl hareket ettireceklerini tahmin etmeleri istenir. Tahminlerini gerçekleştirirler. Öğrenciler sınıftaki diğer cisimleri de hareket ettirmeye çalışır. “Hareket ettirirken ne yaptıkları”, “İtme veya çekme olmaksızın bu cisimleri hareket ettirip ettiremeyecekleri” tartışılır. Öğrenciler sınıfta ya da çevrelerinde gördükleri cisimlerden sadece itme ya da çekme; hem itme hem de çekme ile harekete geçebilen cisimlerin resimlerini verilen tabloya çizer. 

Öğrencilere okumalarını geliştirmek amacıyla ders kitapları, hikaye ve masal kitapları okutturulur. Okuma sırasında sesli ve sessiz okuma tekniklerini uygulamaları istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

İtme ve çekme ile hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar.

Arkadaşlarla birlikte serbest okumalar yaptırmak bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

İtme ve çekme deneyleri öğretmen kontrolünde yaptırılır.

 

Özet

İtme ve çekme kuvvetlerinin bir hareket  oluşmasına sebep olduğu cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğimiz kavratılacak.

Öğrencilerin okuma becerilerinin arttırıcı çalışmalar yapılarak okuma becerileri geliştirilecek.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer, zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Doğayı izler doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

[!] Okuma becerilerinin artması diğer tüm dersleri olumlu yönde etkiler ve daha kolay anlamaları sağlanır.

BÖLÜM IV  : Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmenin yanında sesli ve sessiz okuma tekniklerini de kavramaları sağlanır.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  5. HAFTA   ( 13.10.2014  -  17.10.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

BİRLİKTE MÜZİK YAPARKEN

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

3.Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alır (G.S.B.).                                       

 

2. Birlikte söyleme ve çalma  kurallarına uyar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, oyunlaştırma

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Oyunlar, dal parçaları, gazete kağıdı, tutkal, akrilik boya,oyun hamurları, patlamış mısır, resim defteri, kalem, boya kalemleri

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

“Çiçekli Renkli Dallar” Sınıfa bol miktarda kolları olan kuru bir dal parçası getirilir. Yere gazete kâğıtları serilir. Öğrenciler, grupça, çeşitli renklerde hazırlanan tutkallı boya yada akrilik boyayla kalın fırçalar kullanarak dalları rengârenk boyarlar. Dalların uçlarına minik toplar halinde hazırlanan oyun hamurları ya da patlamış mısırlar batırılır.

 • Müziklere birlikte başlama – bitirme, arkadaşının sesini dinleme, fazla bağırmama vb. durumlara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Çizgisel çalışma örneklerinin araştırılması istenebilir.

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alırlar.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?
 4. Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme :

 1. Çalışmalar , öğrencilerle birlikte

duygunun etkili ifadesi , özgünlük , yaratıcılık  açısından olumlu ve olumsuz yönler belirtilerek eleştirilir

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici

buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

“Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır”, kazanımıyla ilişkilendirilmelidir.

BÖLÜM IV :  Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  6. HAFTA   ( 20.10.2014  -  24.10.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Kuvveti Tanıyalım

Masalları Seslendiriyorum

ALT ÖĞRENME ALANI

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

.

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar.

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Ansiklopediler, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar

Masallar, çevredeki ses kaynakları

DERS ALANI                  

Sınıf

Sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Cisimleri Hareket Ettirmek İçin Ne Yaparsınız? Öğrenciler, sınıf ortamında bulunan cisimleri hareket ettirmeye çalışırlar; itme ve çekme olmaksızın bu cisimleri hareket ettirip ettiremeyeceklerini tartışırlar.

 

Cisimleri Hızlandırma, Yavaşlatma ve Durdurma

Öğrenciler, bir cisme kuvvet uygulandığında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunurlar; önerilen her bir tahminin doğruluğunu test edecek etkinlikler yaparlar.

 

Oyuncak Arabalarla Oynayalım

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri oyuncak arabaları nasıl hızlandırıp yavaşlatacaklarını veya arabaların yönünü değiştirebilmek için ne yapılması gerektiğini deneyerek keşfeder.

Masalları seslendiriyorum !
• Öğrencilere, bir masal, öykü vb. anlatılır.
• Burada anlatılan olaydaki varlıklara ait sesleri ( örneğin, atın koşması, ağaçkakanın ağacı delerken çıkardığı ses, rüzgarın, yağmurun sesi vb.) pet şişe, kağıt, ahşap, havan gibi çeşitli malzemeleri kullanarak canlandırmaları istenir.
• Dağarcığımızdaki bir masalı öğrencilere anlatırız.
• Ve bu masalı anlatırken dikkatli bir şekilde öğrencilerin masalı dinlemeleri beklenir.
• Çünkü masaldaki canlılara ait sesleri değişik materyaller kullanarak canlandırmaları istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

İtme ve çekme ile hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar.

Öğretmenimiz  masal anlatırken dinleme kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

İtme ve çekme deneyleri öğretmen kontrolünde yaptırılır.

Ders ile ilgili  hazırlık yaparlar.

Özet

İtme ve çekme kuvvetlerinin bir hareket  oluşmasına sebep olduğu cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğimiz kavratılacak.

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ses çıkarma çalışmaları yaptırılır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

1.Dinleme izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

2.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

3.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

Türkçe dersi ile ilişkilendirilir.

BÖLÜM IV  : Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  6. HAFTA   ( 20.10.2014  -  24.10.2014   5 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

BİRLİKTE MÜZİK YAPARKEN

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

4. Kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı çizgi çeşitlerini tanır  (G.S.B.).

2. Beğenilerdeki farklılığa saygı duyar.(G.S.K.).

 

2. Birlikte söyleme ve çalma  kurallarına uyar.

B.3. Duyduğu basit ritim ve ezgiyi tekrarlar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Resim defteri, boya kalemleri

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

  “Çizgiler Konuşuyor”

Öğrenciler, çeşitli sanatçıların çizgisel çalışmalarını sınıfa getirerek çizgileri anlatırlar.

 • Müziklere birlikte başlama – bitirme, arkadaşının sesini dinleme, fazla bağırmama vb. durumlara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Şarkı söylerken şarkı kurallarına uyalım.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çalışma grupları oluşturulabilir.

Birlikte şarkı söylemeden önce hazırlık yaparlar.

Özet

Öğrenciler bu etkinliklerle kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı çizgi çeşitlerini tanır 

Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılır. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Çalışmada özgünlük , yaratıcılık var mı?
 2. Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu?
 3. Temiz ve düzenli çalışmış mı?

Grup değerlendirme :

 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

Hayat Bilgisi dersi, “Okul Heyecanım” teması, “Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder.”

Girişimcilik 1 “ Kişiler arasındaki farklılıkları tanır.”

“Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır”, kazanımıyla ilişkilendirilmelidir.

BÖLÜM IV :  Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  7. HAFTA   ( 27.10.2014  -  31.10.2014   4 iş günü  )

 

BÖLÜM I

DERS

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER

SÜRE

40’ +  40’ +  40’

40’  +  40’

ÖĞRENME ALANI

Kuvveti Tanıyalım

Tekerlemeler

ALT ÖĞRENME ALANI

Günlük Hayatımızda Hareketli Cisimlerin Oluşturabileceği Tehlikeler

..

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

2.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.

1.Tekerleme söylemekten zevk alır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, deney, araştırma, inceleme, uygulama.

Anlatım, soru-cevap, gözlem, inceleme.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Ansiklopediler, Güncel yayınlar, Resim ve fotoğraflar, bilgisayar

Tekerleme

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

H Hareketli Cisimleri Durdurmak Tehlikeli Olabilir!

Öğrencilere hareket eden oyuncak bir araba gösterilir ve bu arabayı nasıl durdurabilecekleri sorulur. Öğrenciler hareket eden bazı cisimleri durdurmayı denemenin neden tehlikeli olabileceğini tartışır (Tartışmanın boyutu, değişik video

filmler veya simülasyonlar kullanılarak genişletilebilir.)

ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak..

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

Okul koridorunda koşan bir öğrencinin durmakta olan bir öğrenciye çarpması durumunda oluşabilecek durumları bilir.

Arkadaşlarla birlikte söylenen tekerlemeler bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Deprem, çığ, sel vb. yaşamsal örnekler verilir.

Öğrenciler, 2,3,4, gruplar halinde oyuna katılır.

Özet

Her kuvvetin her zaman bir harekete neden olmayacağı da vurgulanarak hareketli cisimlerin oluşturabileceği tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiği açıklanır.

Öğrencilerin konuşma kabiliyetlerinin arttırılması için değişik tekerlemeleri kendilerinin bulup söylemeleri istenecek.

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 

1. Açık uçlu sorularla ve ders kitabındaki değerlendirme soruları ve etkinlikleri ile değerlendirilebilir.

 

 1. Tekerleme söylenirken arkadaşını dinliyor mu?
 2. En güzel tekerleme  söyleyen öğrenci seçilir, alkışlanır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

Türkçe dersi okuduğunu anlama ile ilişkilendirilir.

[!] Sınıfça bilinen ve çocukların gelişim seviyesine uygun değişik tekerlemeler seçilebilir.

BÖLÜM IV  :   Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

3. SINIFLAR  GÜNLÜK  DERS  PLÂNLARI  7. HAFTA   ( 27.10.2014  -  31.10.2014   4 iş günü  )

BÖLÜM I

DERS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SÜRE

40’

40’

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme(G.S.B.) 

 DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA

ALT ÖĞRENME ALANI

 

RİTİM ÇALGISI İLE KISA VE UZUN SESLER

BÖLÜM   II

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

KAZANIMLAR

5. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur (G.S.B.).

13.Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).

 

2. Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Boya fırçaları resim defteri, boya kalemleri, resim kağıdı,kova,

Müzik çalar

DERS ALANI                  

Sınıf

Okul, sınıf

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 “Damlatma Oyunu”

Resim kâğıdını akan su altına tutarak, kova içerisindeki suya daldırıp çıkartarak yada kalın fırça veya süngerlerle ıslatırlar. Kâğıdın kurumasına izin vermeden, suluboya renklerini istedikleri gibi fırça yardımı ile damlatarak lekesel hoş dağılımlar elde ederler.

Aynı çalışma, renkli mürekkeplerle veya su ve toz boya karışımından elde edilen boyalarla da yaptırılabilir.

 •             Öğrencilerden şimdiye kadar öğrendikleri tekerlemeleri, ninnileri, sayışmacaları hatırlamaları istenir.
 •             Bunlardaki susma durakları işaretlenerek buralara ritim çalgıları ile ritim eklenir.
 •             Bu sayede öğrencilerin şimdiye kadar kulaktan dolma öğrendikleri bu anonim eserler öğrencilerin kendi çalışmaları sonucunda daha kalıcı hale getirilir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Öğrenciler şimdiye kadar öğrendikleri tekerlemeleri, ninnileri, sayışmacaları hatırlamaya çalışırlar.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Yapılmış örneklerin karşılaştırılmasının  istenmesi.

Bunları öğrenciler kendi aralarında tekrarlarlar.

Özet

Öğrenciler bu çalışmalar yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

Öğrencilerin dağarcıklarındaki sayışmaca, tekerleme ve okul şarkılarının sözlerinde yer alan uzun ve kısa ses süreleri belirlenip sembolleştirilir. Oluşturulan semboller, ritim çalgıları kullanılarak vurdurulur. 

BÖLÜM   III

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

 1. Öğrenciler çalışmalarında basit geometrik şekilleri kullanabiliyor mu?
 2. Grup değerlendirme :
 1. Öğrenciler , ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır

Öz veya akran değerlendirme formları ile değerlendirme yapılır.

1.Şimdiye kadar öğrendiğiniz sayışmaca, tekerleme ve okul şarkılarının sözlerini hatırlıyor musunuz?

2.Bunları hiç ritim çalgılarıyla söylemeyi denediniz mi?

3.Şimdiye kadar öğrendiğiniz bu anonim eserler ritim çalgılarıyla nasıl bir duygu oluşturdu sizlerde?

De