3.sınıf genel deneme sınavı 2018-2019

3.sınıf genel deneme sınavı 2018-2019 dosyası 29-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf genel deneme sınavı 2018-2019
Kategori 3. Sınıf TEOG
Gönderen osmançövüt
Eklenme Tarihi 29-01-2018
Boyut 93.35 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

              HAYAT BİLGİSİ

1. Aşağıdakilerden hangisi lider bir insanın özelliği olamaz?

A) İleri görüşlü olması

B) Grupla ortak hareket etmesi

C) Önyargılı davranması

 

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)doktor-stetoskop

B)terzi-makas

C)kasap-çekiç

 

3- Aşağıdakilerden hangisi dedelerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz?

A) saklambaç         

B) bilgisayar

 C) körebe

 

4-Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında insanlığa hizmette bulunmuştur?

A) Mimar Sinan          

B) İbni Sina

 C) Mehmet Akif Ersoy

 

5- “Toplumu oluşturan en küçük gruplara ………… denir” noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) aile               B) okul               C) yurt

 

 

I. İnsanlar, hava koşullarından korunmak için barınma ihtiyacı duyarlar.

II. Barınma, sinemaya gitmek gibi temel ihtiyaçlarımızdan biridir.

III. Evimizin, barınma ihtiyacımızı karşılayabilmesi için büyük olması gerekmektedir.

 

6.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. I ve II  B. II ve III  C. yalnız I

 

7.. Evde beslediğimiz bitkilerin …….. karşılamalıyız.Evde hayvan beslemek …………. gerektirir. Bu cümlelerdeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A. zenginlik  B. ihtiyaçlarını  C. sorumluluk

 

8. Odasında bir saksı bitkisi yetiştiren Öykü’nün, bitkinin bakımı için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?
A. Düzenli olarak bitkiyi sulaması 

B. Bitkiyi ara sıra balkona çıkarması 

C. Belli aralıklarla toprağını değiştirmesi

 

I. Köpeği belli aralıklarla bahçeye çıkarmak

II. Köpeğin aşılarını düzenli olarak yaptırmak

III. Köpeği belli aralıklarla ve uygun besinlerle beslemek

IV. Köpeğe uygun giysiler diktirmek

 

9.Yukarıdakilerden hangileri, evde köpek beslemek isteyen bir kişinin sorumluluklarındandır?

A. I ve II B. III ve IV  C. I, II, ve III

 

10. Hangi seçenekteki tüm hayvanları evde besleyebiliriz?
A. güvercin, kanarya, leylek, balık 

B. balık, kedi, köpek, muhabbet kuşu 

C. serçe, tilki, papağan, köpek

 

11. Canlılar; bitkiler, hayvanlar ve insanlar olmak üzere üç gruba ayrılır.

  Hangi seçenekteki tüm canlılar aynı gruptandır?

A. Martı, balina, zebra, yılan  

B. timsah, kaktüs, kartal, yunus  

C. menekşe, kavak, kurbağa, papatya

 

12. Esra ve ablası evde yalnızdı. Oynarlarken Esra’nın ablası birden bayıldı. Esra’nın ambulans çağırabilmesi için aşağıdakilerden hangisini bilmesi gerekmektedir?

A. Ablasının rahatsızlığını   

B.Ev adreslerini     

C. Telefon numaralarını

 

13. Ali, Güneş’in doğduğu yöne sağ kolunu uzatmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Sağ kolu doğu, sol kolu batı, önü kuzey, arkası güney

B. Sağ kolu doğu, sol kolu batı, önü güney, arkası kuzey

C. Sağ kolu doğu, sol kolu güney, önü kuzey, arkası batı

 14. Murat’ın hayalindeki ev tek katlı, bahçesinde meyve ağaçları olan bir evdir. Murat hayalindeki evin resmini yapmıştır.

     Buna göre Murat’ın yaptığı resim hangisi olabilir

ev3 

ev4ev2A                              B)                                C)

 

 

 

 

 

 

15. Çok kitap okur.Kelimeleri iyi kullanır İyi bir gözlemcidir.Çeşitli yazılar yazar.

A. Öğretmen B. Avukat C. Yazar

 

16.Ekmeğin üretilmesinde, aşağıdaki mesleklerin hangisinin emeği yoktur?

A. Fırıncı B. Çiftçi C. Berber

 

17. Evde hiç sebze kalmamış. Temel Reis , hangi meslekten ihtiyacını karşılayabilir?

A. Kasap   B.   Manav      C. Fırıncı

 

18.Doğadaki bütün canlıların yuvası vardır.     Bu bilgiye göre Şila canlılarla yuvaları eşleştirmelerinden hangisini işaretlemeli?

A. ayı – mağara  

B. koyun – ağıl  

C. arı – kulübe

 

19. Melek, arkadaşından okumak için öykü kitabı istemiş. Kitabı eve götürüp masanın üzerine koymuş. O sırada masanın üzerinde bulunan sürahiden su içmek istediğinde suyu kitabın üzerine dökmüş.Bu durumda Melek aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a.Arkadaşına durumu anlatıp özür dilemeli, yenisini alabileceğini söylemelidir.

b.Arkadaşına kitabı kaybettiğini söyleyip ona yeni bir kitap almalıdır.

c.Kitabı o şekilde arkadaşına verip kendisinin yapmadığını söylemelidir

 

         TÜRKÇE

 

1) ‘’ O, sınıfta bağırarak konuşurdu.’’ tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur ?

A) Kim?  B) Ne zaman?

C) Nasıl?  D) Nerede?

 

2) ‘’ Çağrıldığın yere git  (  ) ar eyleme  (  )  çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme (  ) ‘’ tümcesinde ayraçla gösterilen yerlere hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?)  (,)  (.)  B) (!)  (,)  (,)

C) (, )  (,)  (!)  D) (,)  (;)  (.)

 

3) ‘’ Küçük kardeşim, lunaparkta hepimize

ayak bağı  oldu.’’ cümlesinde altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Engel olmak     B)Her şeyi güç anlamak

C)Kafa şişirmek  D)Kendisine güvenilmemek

 

4) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur ?

 A) kiprik  B) pisküvit

 C) yanlış  D) yalnış

 

5) ‘’ Kendimize,  ………………. ve ulusumuza karşı ………………….  vardır.’’ tümcesini en anlamlı şekilde hangi sözcük çifti tamamlar?

  1. düşmanlara – dikkatli
  2. öğrencilerimize – dertlerimiz
  3. ailemize – sorumluluklarımız
  4. geleceğe – işlerimiz

 

6)  “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Üzümlerin olgunlaşması birbirine bakarak olur.

B) İnsanlar birbirlerinin yaptıklarından etkilenirler.

C) Üzümleri birbirine bakacak şekilde yerleştirmeliyiz.

D) Kara üzümden pekmez yapılmaz.

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır?

A) Alperler de bu sokakta oturuyorlar.

B) Handenin kardeşi çok yaramaz.

C) Adanalı gençler konserde çok eğlendiler.

D) Atatürkçü düşünce derneğine gittik.

 

8)  "………..………… için dün okula gelmemiş."

Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi

gelmelidir?

A) Hastalandığı             B) Okula gelmediği

C) Evine gidince           D) Karşıdan

 

9)   1. Uçurtmamı gökyüzüne bıraktım.

        2. Açık bir araziye yürüdüm.

        3. Hava güneşli ve açıktı.

        4. Uçurtmam kuş gibi süzülüyordu.

Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir metin

oluşturulduğunda doğru sıralama hangisi

olur?

A) 1 - 4 - 3 – 2                       B)  3 - 2 - 1 - 4

C) 2 - 3 - 4 – 1                      D) 4 - 1 - 2 - 3

 

10)  Hangi cümlenin sonuna soru işareti (?)

gelmelidir?

A) Ne sen sor ne ben söyleyeyim

B) Ne güzel bir gün

C) Ne zaman geldin

D) Ne zaman geldiğini bilemedim

 

11)  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?

A) Çifçiler tarlada çalışıyorlar.

B) Yolda karşılaşıp sohbet ettiler.

C) Eyitimini yurt dışında tamamlayacak.

D)Kardeşini görünçe çok sevindi.

 

12)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında önce yer alır?

A)kitaplık                  B) kestane                  C)karanlık                 D)kelime

 

13)’Kafaya takmak ’ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çok sinirlenmek        

B) Çaresiz kalmak             

C) Bir konu üzerinde çok düşünmek        

D)Başı ağrımak

 

14)Aşağıdaki  tümcelerin hangisinde soyut ad kullanılmamıştır?

A)Seni görmek beni çok mutlu ediyor.                B)Sokaktaki çocuklar ikişerli sıra olmuştu.

C)Resim sanatı , yetenek gerektirir.                   D)Korku içinde yürüyordu.

 

15) ‘’ Sınıfta hep bağırarak konuşurdu.’’ tümcesinde yüklemin (eylemin) belirttiği işi yapan kimdir?

A) ben   B) sen       C) o    D) biz

 

16)  "arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi

cümlede kullanılmıştır?

A) Evin karşısında okul var.

B) Arabanın ön koltuğuna bebekleri oturtmayın.

C) Köşeyi dönünce ileride bir bakkal var.

D) Bizim ev okulun yan tarafındadır.

                                                      17.Aşağıdaki sözcüklerden üçüyle anlamlarına göre bir grup oluşturulduğunda hangi sözcük grubun dışında kalır?

 A)dere             B)nehir            C)ırmak                 D)su

 

18.  Aşağıdaki sözcüklerden üçüyle anlamlarına göre bir grup oluşturulduğunda hangi sözcük grubun dışında kalır?

 A)ocak       B)ay       C)şubat    D)mart

 

19. “terzi” ile “elbise” arasında bir ilişki vardır. “ağaç” sözcüğüyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında böyle bir ilişki vardır?

 A)benzin            B)şeker          C)kağıt                 D)yağ

20. “Öğretmen” ile “okul” arasında bir ilişki vardır. “doktor” sözcüğüyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında böyle bir ilişki vardır?

 A)hasta        B)eczane   C)hastane                                             D)üniversite

 

21. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır

 A)Annem pencereden bize bakıyordu.            B)Öğretmenimiz ödevlerimize baktı.

C)18 yaşına kadar ona dedesi baktı.           

D)Akvaryumdaki balıklara uzun uzun baktım.

 

22.  Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

A)kurum              B)kuruluş              C)kurul                   D)kuru

23.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 A)sözleşme           B)kasırga             

C)bademcik          D)badana

 

24.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hayal ürünü ve abartı vardır?

A) Dün okula gelirken karşıma sekiz kanatlı dev gibi bir kuş çıktı.B) Bizim araba mavi renklidir.C) Ben öğretmenimi çok seviyorum.

D) Sınıfımızda çalışkan öğrenciler vardır.

MATEMATİK

 

  C:\Documents and Settings\BİRCAN\Belgelerim\Resimlerim\020.jpg     C:\Documents and Settings\BİRCAN\Desktop\3-A İÇİN SORULAR\bicoş\1vac6-thumb.jpg         C:\Documents and Settings\BİRCAN\Desktop\3-A İÇİN SORULAR\bicoş\1washingmachine4-thumb.jpg Fırın= 375TL    Elektrik süpürgesi    Çamaşır Mak.                                 

 

1-) Yukarıdaki elektrik süpürgesi fırından 180 TL ucuzdur. Çamaşır makinesi ise elektrik süpürgesinden 450 TL daha pahalıdır. Buna göre çamaşır makinesi kaç TL’dir?

      A) 650 TL            B) 565   C) 645 TL

 

2) Babamın 845 TL parası var. 350 TL sini ev kirasına,125 TL sini mutfak masraflarına ayırdı. Eğitimimiz için ise 75 TL harcadı. Babamın geriye kaç lirası kaldı?

       A) 295                 B) 305                   C) 345

 

  1. Aşağıdaki cisimlerden hangisi silindirdir?

 

A.

 

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

4.Aşağıdaki harflerin hangisinde eğik doğru yoktur?

A.  Y  B. T  C. V

 

5.Yukarıda verilen grafiğe göre 3 arkadaşın toplam kaç YTL paraları vardır?

A. 35  B. 45  C.55

 

6) 13.30’dan 14.45’e kadar kitap okuyan Ayşe, kaç dakika kitap okumuştur?

A) 1 saat 10 dakika 

B) 1 saat 15 dakika

C) 1 saat 30 dakika 

 

7) 0, 2, 4 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan en büyük ve en küçük üç basamaklı doğal sayılar toplanıyor.Toplam kaç olur?

A)  ) 642     B) 606   C) 624

 

8) Ben Halit. 9 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımın 4 katıdır.Verilen bilgilere göre Halit, annesinden kaç yaş küçüktür?

A) 13     B) 17          C) 36

 

9) Bir çiftlikte 18 tavuk ve 10 koyun vardır. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır?

A) 28 ayak   B) 56 ayak     C) 76 ayak

 

10) Bir manav kivilerin tanesini 40 kuruştan alıp, 50 kuruştan satmaktadır. Bu manavın 15 kivinin satışından kârı kaç kuruştur

A) 105 kuruş B) 750 kuruş  C) 150 kuruş

 

11) Bir çıkarma işleminde çıkan 177, fark 459 olduğuna göre eksilen kaçtır?

A)  282    B)  636     C)  736

 

12) 714 ve 349 sayıları en yakın onluğa yuvarlanıyor. Bulunan sayılar arasındaki fark kaçtır?

A) 350        B) 360  C) 370

 

13) Bir kolide 10 yumurta vardır. Günde 8 koli yumurta satılan bir markette bir haftada kaç yumurta satılır?

A) 87 yumurta

B) 460 yumurta

C) 560 yumurta

 

14.

 

 

 

A) 6 kalem B) 16 kalem    C) 63 kalem

 

15) Bir fabrikada 500 işçi çalışmaktadır. Kadın işçilerin sayısı 178 olduğuna göre, erkek işçiler kadın işçilerden kaç kişi fazladır?

A) 322 

B) 222 

C) 144

 

www.