3.sınıf düzlem ve düzlemsel şekiller konu testi

3.sınıf düzlem ve düzlemsel şekiller konu testi dosyası 08-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf düzlem ve düzlemsel şekiller konu testi
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen ugurhoca
Eklenme Tarihi 08-01-2018
Boyut 108.87 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

MATEMATİK(Düzlem ve Düzlemsel Şekiller)

ADI -SOYADI:                                                                                                                   TARİH:...../...../20..

1)Aşağıdaki oklarla gösterilen yerlere “düzlem” veya “düzlem parçası” ifadelerinden uygun olanını yazınız.

 

       Ders: Matematik                                                                                  .......................

 

 

         

...............

2) Resme göre aşağıdaki ifadeleri kullanarak doldırunuz.

Duvar ve masa yüze-

    yi.......................................dır. Duvardaki ayna, masadaki telefon ve anahtar

............................................................................dir.

Düzlem

 

Düzlem parçası

3)Aşağıdaki düzlemsel şekillerden dikdörtgenleri maviye, üçgenleri kırmızıya, kareleri turuncuya boyayınız.

 

4)Hangisi düzlem modeline örnektir?

A)odamızın tabanı              B)basketbol topu

C)arabanın tekeri

 

5)Verilen düzlemsel şekillerden hangisinin kenar sayısı daha azdır?

 

 

6)Hangisi düzlemsel şekil değildir?

8)Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi farklıdır?

 9)                Hangi nokta düzlemin dış bölgesindedir?

                    A) C noktası    B) B noktası

                                             C) A noktası

10)Aşağıdakilerden hangisinin yüzeyi diğerlerinden farklıdır?

Halı üzerinde en hazla olan düzlemsel şekil hangisidir?

A)                             B)                     C)

 

 

12)            Yandaki şekilde kaç tane        17)Verilen özellikleri ait olan şekillere oklarla           düzlemsel şekil vardır?     eşleştiriniz.

                                                                                                   6 köşesi var. 8 köşesi var. 12 ayrıtı var.

                                    A)5 B)6               C)7 

13)            yandaki şekilde en fazla olan                       düzlemsel şekil hangisidir?   9 ayrıtı var.

                                                  A)                                        

                                                 

B)                                                          

             

C)                                                            18)Hangi şeklin köşe sayısı daha azdır?

14)            Yandaki şeklin oluştu-A)Kare prizma      B)Üçgen prizma C)Küp                           rulmasında hangi düz-  19)Hangi cisim küp şeklindedir?

                          lemsel şekil en az kulla-                           nılmıştır?

A)                      B)                    C)

 

15)Aşağıdaki geometrik cisimlerin köşe sayıla- A)     B)       C)       rını bulup kutulara yazınız.

                                                                                               20)Küpün ayrıt sayısı kaçtır?

                                                                                              A)9                  B)11                            C)12

            21)Dikdörtgen prizmanın kaç tane köşesi var            dır?

                                                                                              A)7                  B)8                              C)9

                                                                                                22)Aşağıdakilerden hangisi kare prizmadır?

             

             

             

                                                                                             A)               B)                                    C)

 

                                                                                                23)Hangi geometrik cismin 5 yüzü vardır?

                                                                                                      A)Üçgen prizma                  B)Kare prizma  

                                                                                                  C)Dikdörtgen prizma

                                                                                              24)Üçgen prizmanın her köşesine bir bayrak

16)Aşağıdaki geometrik cisimlerin ayrıtlarını dikersek kaç bayrak olur?

oklarla gösterip ayrıt sayısını kutulara yazınız. A)5                                     B)6                              C)7

25)küpün ayrıt sayısı üçgen prizmanın ayrıt sayısından kaç tane fazladır?

                                                                                                                                 A)3                           B)4                  C)5