3.sınıf dün-bugün-yarın teması konu özeti

3.sınıf dün-bugün-yarın teması konu özeti dosyası 06-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf dün-bugün-yarın teması konu özeti
Kategori 3. Sınıf Mantık
Gönderen gülayengin
Eklenme Tarihi 06-02-2018
Boyut 113.66 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

1

 

DÜN  BUGÜN  YARIN  ÖZET

Artık Büyüdüm

Bebekken;
* Kendi kendimize yemek yiyemezdik.
* Giyinemezdik. www.
* Yürüyemezdik.
* Odamızı toplayamazdık.
* Konuşamazdık.
* Tüm ihtiyaçlarımızı büyüklerimiz karşılardı.
Şimdi;
* Konuşuyoruz, yürüyoruz ve koşuyoruz.
* Yemeğimizi kendimiz yiyoruz.
* Kendimiz giyiniyoruz.
* Elimizi, yüzümüzü yıkayıp dişlerimizi fırçalayabiliyoruz.
* Odamızı toplayabiliyoruz.
* Okula gidiyoruz.

Öz Geçmişim :Bir  insanın  geçmiş  hayatına  ait  tüm  bilgilere  öz  geçmiş  denir. Bir  kişinin  öz  geçmişini  bilmek  onu  daha  iyi  tanımamızı  sağlar.                                                                        Anne -  babalarımızın  ve  başka  kişilerin  öz  geçmişlerini  öğrenmek  için  onlara  sorular  sorup,  fotoğraf  albümlerini  inceleyebiliriz.  Öz  geçmişte  doğum  yılı,  doğum  yeri,  bitirilen  okullar,  ilgi  ve  yetenekler   gibi  bilgiler  bulunur.

      Anne  ve  babalarımızın  ve
Benim öz geçmişim:
Adım ve soyadım, …………………………
Annemin adı, ……………………..
Babamın adı, ……………………..
Doğum  yerim,…………………….
……………… yaşındayım.
…… kardeşim…. ablam,…..ağabeyim var.
………………………İlkokulu ………. sınıfına gidiyorum.
Hobilerim………………………………………………..

DUYGULARIMIZDAKİ   DEĞİŞİMLER

     Gün  boyunca  farklı  duygular  yaşarız. Bu  duygular:

-Mutluluk     -Korku    -Üzüntü    -Şaşkınlık    -Kızgınlık  ve  öfke    -Heyecan    -Suçluluk  gibi  olumlu  ve  olumsuz  duygulardır. İnsanların  duygularını  yüz  ifadelerinden  anlayabiliriz. Başkalarının  duygularına  da  kendi  duygularımıza  olduğu  gibi  duyarlı  olmalıyız.

HAYALİMDEKİ  MESLEK

       Bize  en  uygun  meslek  ilgi  ve  yeteneklerimize  uyan  meslektir.  Böylece  hem  daha  başarılı  hem de  mutlu  oluruz. Mesleğimizi  seçerken;

*Çalışma  ortamı,                                                   *Eğitimi,

*Çalışma  koşulları,                                                *İş  olanakları,

*Meslekte  aranan  özellikler,                                 *Mesleğin  sağladığı  kazanç,

*Meslekte  ilerleme  olanaklarını  öğrenmeliyiz.

HAVA  DURUMU

          Bir  yıl  boyunca  havada  değişik  olaylar  meydana  gelir. Bu  olayların  günlük  değişimine  hava  durumu  denir.   Hava  ile  ilgili  tahminleri  Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü  yaparak  halka duyurur.

           Gökyüzündeki  başlıca  hava  olayları  şunlardır:

*Sıcaklık

*Buharlaşma  ve  nem  oluşumu

*Yağış :          A) Yağmur                 B) Kar                    C) Dolu

*Rüzgar

*Yıldırım  ve  şimşek

        Sıcaklık: Dünya’mız  Güneş  tarafından  ısıtılır. En  sıcak  mevsim  yaz,  en  soğuk  mevsim  kıştır. Hava  sıcaksa  ince,  soğuksa  kalın  giysiler  giyeriz. Sıcaklık  termometre  ile  ölçülür.

       Buharlaşma:  Deniz,  göl,  akarsu,  kar  örtüsü  ve  buzullar  sıcaklığın  etkisiyle  buharlaşır. Buharlaşma  sonucu  havada  nem  oluşur.

      Yağış:  Havadaki  su  buharı  yoğunlaşır. Yağmur, kar,  dolu  olarak  yeryüzüne  düşer.  Buna  yağış  denir.

Yağış  Türleri:

Yağmur:  Su  buharı  taşıyan  bulutlar,  soğuk  hava  ile  karşılaşınca,  su  buharı  yoğunlaşır, damlalar  halin- de  yeryüzüne  düşer. Buna  yağmur  denir.

Kar:  Bulutlar,  soğuk  bir  hava  katmanına  girince, küçük  su  damlaları  birden  bire  donarak,  kar  tane- cikleri  şeklinde  yeryüzüne  düşerler.

Dolu:  Yağmur  damlaları  yere  düşerken, kuvvetli  rüzgarlar,  damlaları  daha  yukarıdaki  soğuk  hava  kat- manlarına  iter. Damlalar  donar. Buna  dolu  denir.

Rüzgar:  Soğuk  hava  ile  sıcak  havanın  yer  değiştirmesi  sonucu  oluşan  hava  olayına  rüzgar  denir.

Meteoroloji  ve  Önemi:

     Hava  olaylarını  inceleyen  bilim  dalına  meteoroloji  denir.  Meteoroloji:

*Hava  sıcaklığı,

*Yağış  durumu  ve  çeşidi,

*Rüzgarın  şiddeti  ve  yönü,

*Havadaki  nem  ve  bulutlar  hakkında  hava  tahminleri  yapar.

Hava  Tahminleri  Nasıl  Hazırlanır?

*Meteoroloji  istasyonlarında  her  gün  çeşitli  aletlerle  ölçüm   yapılır.

*Uzaydaki  uydulardan  da  hava  durumuna  ilişkin  bilgiler  alınır.

Hava  gözlemleri;  tarımla  uğraşanlar, gemiciler,  pilotlar, balıkçılar  ve  sürücüler  için  gereklidir.

Hava  olaylarını  meteoroloji  sayesinde  önceden  bilerek  bazı  önlemler  alabiliriz. Örneğin;

*Çiftçiler  soğuk  havalarda  önceden  önlem  alarak  ürünlerinin  zarar  görmesini  önler.

*Uçak  ve  gemiler  fırtınaya  karşı  uyarılır.

*Bizler de  hava  durumuna  göre  giyinerek  sağlığımızı  koruruz.

Hava  Durumunu  Gösteren  İşaretler:

Güneşli            Bulutlu            Yağmurlu           Kar yağışlı        Parçalı bulutlu      Rüzgarlı

SUMMR017Heavy Clouds Weather Symbol Clip Art1228428520667582858sivvus_weather_symbols_4WINTR052SPRNG015

ATATÜRK’ÜN  HAYATI

      Mustafa  Kemal  ATATÜRK  1881 (bin  sekiz  yüz  seksen  bir)  yılında  Selanik’te  doğdu.  Babası   Ali  Rıza  Bey,  annesi  Zübeyde  Hanım,  kız  kardeşi  Makbule’dir.

      Küçük  Mustafa  öğrenim  çağına  gelince  annesinin  isteğiyle  Mahalle  Mektebi’nde  öğrenimine  başladı.  Sonra babasının  isteğiyle  Şemsi  Efendi   Mektebi’ne  geçti.  Selanik  Mülkiye  Rüştiyesi’ne  (ortaokul)  kaydoldu.  Kısa  bir süre  sonra  Askeri  Rüştiye’ye  sınavı  kazanarak  girdi.  Bu  okuldaki  matematik  öğretmeni  Mustafa  adına  Kemal’i ilave  etti.  1905  yılında  Harp  Akademisini  başarıyla  tamamlayarak  kurmay  yüzbaşı  olarak  mezun oldu.  Trablus- garp  Savaşı’na  katıldı.             ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

       Birinci  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  yenilmiş  ve  diğer  devletler  tarafından  işgal  edilmiş  olan  yurdumuzu   düş- manlardan   kurtarmak  için  19  Mayıs  1919’da  Samsun’a  çıktı.  Kurtuluş  Savaşı’nı  başlattı. 

       23  Nisan    1920  tarihinde  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  (TBMM)  açıldı  ve  Mustafa  Kemal  ilk  meclis  başkanı  seçildi.  Daha  sonra  meclisin  verdiği  Başkomutanlık  rütbesiyle  Kurtuluş  Savaşı’nı  yönetti.  29  Ekim  1923’te  Cum- huriyet’i  ilan  ederek  TBMM  tarafından  ilk  cumhurbaşkanı  seçildi.  Cumhuriyet’in  ilanından  sonra  bir çok  yenilik  yaptı.  Ülkesinin  gelişmesi  için  tüm  gücüyle  çalıştı.

       10  Kasım  1938  yılında  İstanbul  Dolmabahçe  Sarayı’nda  hayata  gözlerini  kapadı. Naaşı  on beş  yıl  Etnografya  Müzesi’nde  kaldı.  10 Kasım  1953’te  Ankara’da  yapımı  tamamlanan  ebedi  istirahatgahı  Anıtkabir’e  nakledildi.

ATATÜRK’ÜN  KİŞİLİK  ÖZELLİKLERİ

*Zeki  ve  çalışkandır.

*İyi  bir  konuşmacı,  iyi  bir  asker,  güçlü  bir  komutandır.

*İleriyi  gören,  yenilikçi  bir  devlet  adamıdır.

*Yapacağı  işleri  önceden  düşünür  ve  bir  sıraya  koyardı  yani  planlı  ve  programlıydı.

*Eğitime,  bilime,  tekniğe  ve  sanata  büyük  önem  verirdi.

*Herkese  eşit  davranır,  ayrım  yapmazdı. İnsan  hak  ve  hürriyetlerine  büyük  önem  verirdi.

*Kişilerin  değil,  devletin  çıkarlarını  ön  planda  tutardı.

*Kimsesizleri  korur, yoksullara  yardım  ederdi.

*Alçak  gönüllü  ve  hoşgörülü  bir  insandı; kibirli  değildi.İnsanlara  tepeden  bakmazdı.

*Umutsuzluğa  düşmez, geleceğe  güvenle  bakardı. İstanbul’un  işgali  sırasında  düşman  gemilerini  görünce ‘Gel- dikleri  gibi  giderler.’demişti.

*Milletine  çok  güvenirdi. Hastalandığı  zaman  ‘Beni  Türk  hekimlerine  emanet  ediniz.’ Demişti.

*Çevre  bilincine  sahipti.Doğayı  çok  sever  ve  korumak  için  elinden  geleni  yapardı. ‘Ormansız  ve  ağaçsız  toprak  vatan  değildir.’ Demişti.

*Liderlik  özelliğine  sahipti. Kurtuluş  Savaşı’nda  Türk  Milleti’ ne  önderlik etti.

ATATÜRK’ÜN  TÜRK  MİLLETİNE  YAPTIĞI  HİZMETLER

  1. Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti’ni  kurmuştur.
  2. Saltanat  ve  halifeliği  kaldırmıştır.
  3. Kadınlara  seçme  ve  seçilme  hakkını  getirmiştir.
  4. Kılık  ve  kıyafette  yenilikler  yapmıştır.
  5. Medeni  kanunu  getirmiştir.
  6. Takvim,  saat  ve  ölçülerde  yenilikler  yapmıştır.
  7. Soyadı  kanununu  gerçekleştirmiştir.
  8. Yeni  Türk  Harflerini  getirmiştir.
  9. Bizi  çağdaş  medeniyetler  seviyesine  çıkaracak  bir çok  yenilik  yapmıştır.

 

BAYRAĞIMIZ

          Bayrak  bir  milletin  bağımsızlık  sembolüdür.  Bağımsız  olan  her  ulusun  bir  bayrağı  ve  marşı  vardır. Bayrağımız  ayrıca  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletini  temsil  eder.  Bayraklardaki   renk  ve  şekillerin  hepsinin  bir  anlamı  vardır.  Bayrağımız  kırmızı  dikdörtgen  zemin  üzerine  beyaz  ay  ve  yıldızdan  oluşur.  Rengini  şehitlerimizin  kanından  almıştır.  Ulusal  bayramlarda,  okulların  açılış  ve  kapanışında  bayrak  töreni  yapılır.  Tören  sırasında;

*İstiklal  Marşımız’ı  coşkuyla  söyleriz.

*Hazır ol  duruşunda  bekleriz.

*Bayrağımızı  selamlarız.

         Bayrağımızı  sever  ve  koruruz. Yıpranmış, yırtık  ya da  kirli  bayrakları  kullanmayız.  Başka  ülkelerin  bayraklarına  da  saygı  gösterir,  onların da  bizim  ülkemizin  bayrağına  saygı  göstermesini  bekleriz.

NİÇİN  BAYRAM  YAPIYORUZ?

                          Geçmişte  yaşanan  tarihi  olaylar  ve  kahramanlıkların  unutulmaması  için  bu  günleri  milli  bayram  olarak  kutlarız.

Milli  Bayramlarımız:

*29  Ekim  Cumhuriyet  Bayramı :29 Ekim 1923’te Cumhuriyet  ilan  edildi.

*23  Nisan  Ulusal  Egemenlik  ve  Çocuk  Bayramı : 23 Nisan 1920’de  TBMM  açıldı.

*19  Mayıs  Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve  Spor  Bayramı :19 Mayıs 1919’da Atatürk  Samsun’da Kurtuluş  Savaşı’nı  başlattı.

*30  Ağustos  Zafer  Bayramı : 30 Ağustos 1922’de  Büyük  Taarruz  kazanıldı. Yurdumuz  düşmanlardan temizlendi.

                   Milli  bayramlarımızda  sınıflarımızı  süsler, kutlama  programları  hazırlarız.  Ülkemiz  için  gurur  kaynağı  olan  bu  günleri  milletçe  coşku  içinde  kutlarız.

Dini  Bayramlarımız:

*Ramazan  (şeker) Bayramı

*Kurban  Bayramı

                 Dini  bayramlarımızı  tüm  İslam  alemi  ile  birlikte  kutlarız.  Büyüklerimizi  ziyarete  gider, ellerini  öperiz. Büyüklerimiz  bize  bayram  harçlığı  ve  şeker  verirler. Evimizde  çeşitli  hazırlıklar  yaparız.

CUMHURİYETİMİZİ  KORUMAK

                   Cumhuriyet  ilan  edilmeden  önce  devletimizin  adı  Osmanlı  Devleti  idi  ve  padişah  tarafından  yöne- tiliyordu.  29 Ekim  1923’te  Cumhuriyet’in  ilanıyla  birlikte  halk  kendini  yönetecek  kişileri  kendisi  seçmeye  baş- ladı.  Halkın  kendi  kendini  yönettiği  Cumhuriyet  en  iyi  yönetim  şeklidir.

    Cumhuriyet;

*Halk  egemenliğidir.

*Halkın  kendi  kendini  yönetmesidir.

*Aydınlıktır.

*Yeniliktir.

*İlerlemedir.

*Zor  olanı  başarmaktır.

*Kendi  yurdunda,  kendi  bayrağının  altında,  bağımsız  yaşamak  demektir.

*Yurdunu,  milletini,  tüm  insanları, barışı  yürekten  sevmek  demektir.

Cumhuriyetimizi  korumak  için;

*Atatürk  ilke  ve inkılapları (devrimleri)  ile,  milli  değerlerimize  ve  demokrasiye  sahip  çıkmalı,

*Bilime  ve  sanata  önem  vermeli,

*Eğitim  seviyemizi  yükseltmeli,

*Ülke  zenginliklerini  akılcı  kullanmalıyız.

*Fabrikalar  yapıp,  üretimi  artırmalıyız.

*Çok  çalışmalıyız.

 

‘CUMHURİYETİ  BİZ  KURDUK. O’NU  YAŞATACAK  VE  YÜKSELTECEK  OLAN  SİZLERSİNİZ.’

                                                                                                                                                   Mustafa  Kemal  ATATÜRK