3.sınıf dün bugün yarın tema değerlendirme testi

3.sınıf dün bugün yarın tema değerlendirme testi dosyası 21-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf dün bugün yarın tema değerlendirme testi
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen nalanduyar
Eklenme Tarihi 21-01-2018
Boyut 123.51 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

                                      HAYAT BİLGİSİ DÜN-BUGÜN-YARIN TEST

 


1. Aşağıdakilerden hangisi gaz hâlindeki bir maddedir?

 1. gazoz
 2. duman
 3. benzin

 

2. Aşağıdakilerden hangisi millî bayram kutlamaları için yapılan hazırlıklar arasında sayılamaz?

 1. Sınıfımızı ve okulumuzu bayraklarla süslemek
 2. Törende okumak için şiirler ezberlemek
 3. Misafir için çikolata, şeker almak

 

3. Aşağıda geçmişten günümüze araçlardaki değişimle İlgili eşleştirmeler verilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Buharlı lokomotif – hızlı tren     

B) Kağnı - Uçak  

C) Sal - Gemi

 

4. Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını kim vermiştir?

A)Meclis    B)Babası      C)Halk

 

5. Dünya'da farklı özellikler gös­teren dört mevsim vardır. Mevsimlerin oluşumu neye bağlıdır?

 1. Dünya'nm kendi ekseni et­rafında dönmesine
 2. Ay'ın, Dünya ile Güneş'in arasında kalmasına
 3. Dünyanın, Güneş etrafında dönmesine

 

6. Maddeler bazı dış etkilerle şekil değişikliğine uğrayabilirler. Aşağıdakilerden hangisi mad-delerdeki değişime örnektir?

 1. buzun erimesi
 2. suyun akması
 3. kolonyanın kokusu

 

 

 

"Türk çocukları atalarını, onların eserlerini tanıdıkça daha güvende olacaktır."

(M.Kemal Atatürk)

6. Atatürk bu sözüyle neyi öğüt­lemektedir?

 1. Kültürümüzü yaşatmamızı
 2. Geçmişimizi öğrenmeyi
 3. Avrupa Birliğinin önemini

 

 

8. Kültürel değer taşıyan eser­lerin sergilendiği yerlere ne ad verilir?

 1. cami
 2. üniversite
 3. müze

 

9. Hangi seçenekte, bir meslek ve bu meslekle ilgili özellikler doğru olarak eşleştirilmiştir?

 1. Bilgisayar mühendisi=> işlem yapmak ve makinelerle uğ­raşmayı sevmek
 2. Doktor=> cesaretsiz olmak ve ellerini iyi kullanamamak
 3. Öğretmen=>sabırsız olmak ve çocukları sevmemek

 

 

10. Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döner. Dünya'nın hareketleri ile ilgili tahtada verilenlerden hangisi yan

A) Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.

B)Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar.

C)Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.

 

 

 

 

 

 

 

 

           çoğalma                beslenme             solunum yapma                   ölme

11. Yukandakilerden kaç tanesi  hayvan ve bitkilerin ortak özelliklerindendir?

A) 2 

B) 3 

C) 4

 

12. Bayrak töreniyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Bayrak töreni millî bayram­larda yapılır.

B. Okullarda hafta başı ve hafta sonu bayrak töreni yapılır.

C. Okullarda hafta içi her sa­bah bayrak töreni yapılır.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi millî  bayramlarımızdandır?

 1. Ramazan Bayramı
 2. Cumhuriyet Bayramı
 3. Kurban Bayramı

 

14. Aşağıdaki tarihlerden hangi­sinden sonra ülkemizin adı

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değişmiştir?

 1. 23 Nisan 1920
 2. 29 Ekim 1923
 3. 30 Ağustos 1922

 

15. TBMM'nin açılışı hangi tarih­te gerçekleşmiştir?

 1. 19 Mayıs 1919
 2. 29 Ekim 1923
 3. 23 Nisan 1920

 

 

 

 

16. Öğretmenimizin verdiği bir araştırma ödevini en kapsam­lı biçimde hazırlayabilmek için aşağıdakilerin hangisin­den yararlanabiliriz?

 1. televizyondan
 1.   gazetelerden
 2.   internetten

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, aile bireylerimizin geçmişleri hak­kında bilgi vermez?

 1.   Aile albümü
 2. Özel günlerde çekilmiş kame­ra kayıtları
 3. Şu anda yaşadığımız yer

18. Bir meşe palamudunun yeşerip ağaç olabilmesi için toprağa gereksinimi vardır Toprağın aşağıdakilerden hangisinden korunmak için ağaca gereksinimi vardır?

A) Erozyon 

B) Deprem 

C) Yangın

 

 

19. Ağaçların yapraklarını döktüğü, günlerin kısalmaya başladığı mevsim. , hangi renk ile ifade edilebilir?

A) yeşil 

B) sarı 

C) kırmızı

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi evde­ki atıkların tekrar kullanıla­bileceğine örnek verilemez?

 1. Yoğurt    kovasının saksı olarak kullanılması
 2. Kola kutusunun kalemlik olarak kullanılması
 3. Eskiyen mini fırının eskiciye satılması

www.