3.sınıf 2.dönem ilçe zümre öğretmenler toplantı tutanağı 2018-2019

3.sınıf 2.dönem ilçe zümre öğretmenler toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 15-12-2017 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3.sınıf 2.dönem ilçe zümre öğretmenler toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 3. Sınıf Sanat
Gönderen İVRİZ
Eklenme Tarihi 15-12-2017
Boyut 15.36 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.EĞİTİM BÖLGESİ

3.SINIFLAR 2.DÖNEM MERKEZ İLÇE

 BÖLGE ZÜMRE  TOPLANTISI

 

 

Toplantı Yeri    :DÜZCE TİCARET MESLEK LİSESİ

Toplantı Tarihi:  19/02/2014  Çarşamba

Toplantı Saati   : 15:00

 

www.

         Gündem Maddeleri         

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bölge zümre başkanının ve yazman seçimi.
 3. Gündem maddelerinin okunması  ve gündeme eklenecek maddeler.
 4. 1. Dönem zümre toplantısında alınan kararların ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve değerlendirme yapılması.
 5. Başarıyı engelleyen faktörlerin görüşülmesi ve alınacak tedbirler.
 6. Eğitim-Öğretimle ilgili yenilik ve gelişmelerin görüşülmesi
 7. Konularla ilişkili diğer zümre öğretmenleri ve sosyal kulüp öğretmenleri ile işbirliği,
 8. Bölge zümre başkanları arasında iletişimin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar (Tel zinciri,e-posta adresleri,ortak alan vb.
 9. Proje ve performans görevleri ile ilgili uygulamaların değerlendirilmesi,
 10. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik, araç ve gereçler,
 11. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi,
 12. Olumsuz davranışların engellenmesine, olumlu davranış kazandırmaya yönelik çalışmaların belirlenmesi,
 13. Dilek ve temenniler.
 14. Kapanış.

 

 

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 

     Toplantı 19.02.2014 tarihinde Düzce Ticaret Meslek Lisesi  3. katta bir derslikte 3.sınıf okul zümre  başkanları  katılımıyla başladı.

1- Açılış konuşmasını 1. dönem zümre başakanı  olan Adem ACAR yaptı.  16 okulun öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2- Zümre başkanlığına Uzun Mustafa İlkokulundan Adem ACAR yeniden seçildi. Yazman Yunus Emre İlkokulundan Tunaltan ERSOY seçildi.

 

3- Gündem maddeleri  Şehit Yalçın Güzeler İlkokulu Öğretmeni Ömer Faruk BIÇAKÇIOĞLU tarafından okundu. gündeme eklenecek madde bulunmadığı tespit edildi.

 

4- Eğitim-Öğretim yılının 1. döneminde alınan kararların uygulandığı her hangi bir sorun olamadığı tüm zümre başkanları tarafından dile getirildi. Zümreye yeni katılan merkez köy okullarının da alına kararların parelelinde olduğu yeni katılım sağlayan başkanlar tarafından dile getirildi. 1. dönemin genel değerlendirmesi yapıldı. Nejdet BIÇAKÇIOĞLU İlkokulu öğretmeni  G.Seda YAĞIZ  geçen öğretim yılının genel olarak verimli geçtiğini, ortaya çıkan eğitim sorunlarının en aza indirgenerek genelde başarıya ulaşıldığını belirtti.  Zümre olarak, öğrenci gelişim düzeyleri ve öğrenci hazır bulunuşluğu farklarından kaynaklanan farklılıklar olmakla birlikte okullar bazında genel olarak okuma-yazma sorununun bulunmadığı ve sınıfların genel olarak seviyelerinin planlamalar çerçevesinde olduğu oy birliğiyle tespit edildi.

 

5- Toplantı başkanı Adem ACAR başarıyı etkileyen faktörlerin başında sosyo-kültürel farklılıklar  , araç –gereç eksikliğinin bulunduğunu belirtti. Bunlar giderildiği takdirde başarının artacağını belirtti.

     Necmi Hoşver İlkokulu öğretmeni Ayşe DİKMEN ise okulların en büyük sorununun devamsızlık olduğunu , bunu giderebildikleri takdirde başarıya ulaşacaklarını belirtti.

 

6- Eğitim-Öğretimle ilgili yenilik ve gelişmelerin MEB sitesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden takip edildiği katılımcılar tarafınadan belirtildi.

 

7- Konularla ilişkili sıkıntı çekilen yerler  olduğunda diğer zümre öğretmenleri ve sosyal kulüp öğretmenleri ile işbirliğinin faydalı olduğu  ve böyle devam edilmesi kararı alındı.

 

8- Bölge zümre başkanları ile iletişimin okul telefonları  ve e- posta ile sağlanması kararına varıldı.

 

9- Proje  ve performans görevleri ile ilgili uygulamaların müfredata uygun bir şekilde verildiği ve takibinin yapıldığı  tüm katılımcılar tarafından belirtildi.

 

10-Derslerde kullanılan strateji yöntem ve teknikler üzerinde konuşuldu. Yeni müfredatın getirdiği öğrenci merkezli yaklaşım stratejileri ile derslerin işlenmesi gerektiği, öğrenciyi ön plana çıkaran, ezberlemeyi değil, sorgulamayı, araştırmayı gerektiren buluş yolu ile öğrenme stratejisi ve araştırma-soruşturma yolu ile öğretim stratejilerini sıklıkla kullanılması gerektiği Azmimilli İlkokulu öğretmeni Muhsin AKYÜZ tarafından belirtildi.

     Tam öğrenme ve aktif öğrenme stratejilerinin de sınıflarımızda uygulanarak; öğretmeni ders anlatan olarak değil, yönlendirici olarak alan, öğrenciyi de ezber yapan değil, öğretim sürecine aktif olarak katılımını sağlayıp öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği Gölormanı İlkokulu öğretmeni Necati AKTAŞ  tarafından belirtildi.

     Bahsi geçen öğretim stratejilerini, beyin fırtınası, tartışma, drama gibi öğrenciyi aktif olarak öğretimin içine alan tekniklerle desteklemek gerektiği Aydınpınar İlkokulu öğretmeni Elif Parlak CAN tarafından belirtildi.

     Eski Mengencik İlkokulu  öğretmeni Ebru KAHRAMAN kütüphanenin, araç odalarının, laboratuarın, ders araç-gereçleri ile görsel ve işitsel ders araç-gereçlerinin aktif bir şekilde kullanılması gerektiğini;    öğrenmeyi somutlaştırarak, görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmeye yardımcı olan, ortam sağlayan,  okulun imkanı ölçüsünde faydalanılması gerektiğini belirtti. 

    Paşaormanı İlkokulu  öğretmeni Faruk AKDEMİR; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32. 33. ve 35. Maddelerini okudu. Buna göre, yeni müfredatın getirdiği çağdaş öğretim stratejilerine uygun olan ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanması gerektiği, bu sayede sonucu değil, süreci baz alan bir değerlendirme yapılarak öğrenci gelişimini yakından takip edebileceğimizi ve öğrencinin ders ders değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca tüm derslerden bir tane ortak  öğrenci ürün dosyası oluşturulmasının uygun olacağını söyledi.

    Şıralık Vatan  İlkokulu öğretmeni Selim ÖZBEK “Performans görevlerinin ders içi çalışmalarda yapılması gerektiğini vurgulayarak, eve verilecek ödevlerin daha çok pekiştirici çalışmalar olmasının yararlı olabileceğini , zaten verilen performans görevlerini öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailesine yaptırdığını ya da hazır bulduğunu söyleyerek bu tip çalışmaların bir yararının olmayacağı kanısını taşıdığını belirtti.

 

    Derslerin MEB müfredatında belirtilen ve kılavuz kitaplarda  da belirlenen tüm yöntem ve tekniklerin okulun ve çevrenin şartlarının el verdiği ölçüde uygulanarak derslerin işlendiğinin görüldüğü katılımcılar tarafından belirtildi.

 

11-  Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere BEP hazırlanası gerekli görülenlerin geç kalmadan R.A.M. ‘ne gönderilerek işbirliği içerisinde bunu telafi etmenin uygun olacağı kararına varıldı.

 

12. - Aziziye İlkokulu öğretmeni Gülçin KAPTAN; “Öğrencilerde zaman zaman davranış bozuklukları ile karşılaşabiliriz .Bu davranış bozuklukları öğrenci seviyeleri göz önüne alınarak özel ilgi ve öğrencilere verilecek sorumluluklarla düzeltilme çalışmalarına gidilmelidir. Öğrenci velileri ile gerek okul idaresi ile ve gerekse bireysel olarak yapılacak olan veli toplantılarında,velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmeli ve veliler mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmelidir.Öğrenci velileri ile sık sık diyaloğa gidilmesi;eğitim öğretimde karşılaşılan güçlükleri aşmada önemli bir etken olacaktır. Bu çerçevede her dönemde en az iki  (dönem başlarında ve dönem sonlarında) veli toplantısı yapılması, ihtiyaç duyuldukça da sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

     Öğretime etki edebilecek ders dışı etkinliklerden en faydalısının belirli günler ve haftalar ile ilgili çalışmalar olacağı, bununla ilgili bireysel ya da grup olarak proje görevleri verilebileceği ve değerlendirmesinin yapılabileceği Atatürk  İlkokulu  öğretmeni Sefa KONCA  tarafından belirtildi.

 

 Olumsuz davranış sergileyen öğrencilerin , okulda rehber öğretmen var ise onunla yok ise ailesi ile birlikte bunların giderilmeye çalışması gerektiği belirtildi.

 

13. II. Yarıyılın hayırlı bir şekilde geçmesi temennisi ile toplantı başkanı Adem ACAR tarafından toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR:

1-  2013–2014 Eğitim öğretim yılı başında ve II. Döneminde ilimizde yapılmış olan zümrede alınan kararlara azami ölçüde riayet edilmesi gereğine;

2-  Öğrenci gelişim düzeyleri ve öğrenci hazır bulunuşluğu farklarından kaynaklanan farklılıklar olmakla                                        birlikte okullar bazında planlamalar çerçevesinde olması gerektiği; 

3-  Başarıyı etkileyen faktörlerin (sosyo-kültürel farklılıklar  , araç –gereç eksikliğinin) imkanlar   ölçüsünde giderimesine;

4- Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula   devamlarına çalışılmasına;

5- Eğitim-Öğretimle ilgili yenilik ve gelişmelerin MEB sitesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden takip edilmeye devam edilmesine;

6-  Konularla ilişkili sıkıntı çekilen yerler  olduğunda diğer zümre öğretmenleri ve sosyal kulüp öğretmenleri ile işbirliğinin yapılmasına;

7-  Bölge zümre başkanları ile iletişimin okul telefonları  ve e- posta ile sağlanmasına;

8- Proje  ve performans görevleri ile ilgili uygulamaların müfredata uygun bir şekilde verilmesine ve takibinin yapılmasına;

9-  Derslerin MEB müfredatında belirtilen ve kılavuz kitaplarda  da belirlenen tüm yöntem ve tekniklerin okulun ve çevrenin şartlarının el verdiği ölçüde uygulanarak derslerin işlenmesine;

10- Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere BEP hazırlanası gerekli görülenlerin geç kalmadan R.A.M. ‘ne gönderilerek işbirliği içerisinde bulunulmasına;

11- Olumsuz davranış sergileyen öğrencilerin , okulda rehber öğretmen var ise onunla yok ise ailesi ile birlikte bunların giderilmeye çalışmasına;

12- Öğrenci velileri ile sık sık bireysel ve genel toplantılar yapılarak okula karşı mutlaka iyi izlenimler edinmeleri sağlanmasına  ve  mutlaka eğitim olgusunun içerisine aktif olarak sokulmaya çalışılmasına;

       Oy birliği ile karar verilerek imza altına alındı.

 

 

          [imza]                                                     [imza]                                                           [imza]

Adem ACAR (Başkan)                         Tunaltan ERSOY (Yazman)              Ömer Faruk BIÇAKÇIOĞLU     

Uzun Mustafa İlkokulu                           Yunus Emre İlkokulu                       Şehit Yalçın Güzeler İlkokulu

 

        [imza]                                                        [imza]                                                           [imza]

 Ayşe DİKMEN                                          Necati AKTAŞ                                            Muhsin AKYÜZ

Necmi Hoşver İlkokulu                            Gölormanı İlkokulu                                      Azmimilli İlkokulu

 

 

         [imza]                                                       [imza]                                                           [imza]

  Elif Parlak CAN                                   Ebru KAHRAMAN                                      Faruk AKDEMİR

Aydınpınar İlkokulu                            Eski Mengencik İlkokulu                               Paşaormanı İlkokulu 

 

 

         [imza]                                                      [imza]                                                           [imza]

  Selim ÖZBEK                                         Sefa KONCA                                            Gülçin KAPTAN

Şıralık Vatan  İlkokulu                            Atatürk  İlkokulu                                          Aziziye İlkokulu

 

 

                   [imza]                                                      [imza]                                                 [imza]

           G.Seda YAĞIZ                                    Hüseyin ARSLAN                                Gül CEYLAN   

 Nejdet BIÇAKÇIOĞLU İlkokulu              Rıza Malatyalı İlkokulu                             Işık İlkokulu

 

 

       [imza]                                                     

  Ersin URMAN

Pakmaya İlkokulu

1