3. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2018-2019

3. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2018-2019 dosyası 26-03-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 3. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2018-2019
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen yusuftemel
Eklenme Tarihi 26-03-2018
Boyut 30.98 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AHMET TANER KIŞLALI İLKOKULU

3.SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

TOPLANTI NO :1

TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2017

TOPLANTI SAATİ: 09.30

TOPLANTI YERİ : ÖĞRETMENLER ODASI

 

 

 

 

 

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER

 

3-A SINIFI ÖĞRETMENİ: GÜLSER AŞÇI

3-B SINIFI ÖĞRETMENİ: FATİH KAVAK

3-C SINIFI ÖĞRETMENİ: ABDULLAH ÖZ

3-D SINIFI ÖĞRETMENİ: BARIŞ ALKAN

3-E SINIFI ÖĞRETMENİ: ZEYNEP SAÇMALI

3-F SINIFI ÖĞRETMENİ: YASEMİN KURU

 

 

 

 

 

                                                             GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması .
 3. 2016-2017 Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
 4. Öğretim programlarının ve 3.sınıf kazanımlarının incelenmesi.
 5. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Saatleri çizelgesinin incelenmesi.
 6. Haftalık Ders Programının hazırlanması.
 7. İş Günü Takviminin hazırlanması.
 8. Serbest Etkinlikler dersi konularının tespiti.
 9.  3.sınıfta kutlanacak belirli gün ve haftaların incelenmesi.
 10.  Değerler eğitiminin planlanması.
 11.  Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 12.  Dersliklerin hazırlanması ve derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçler (İhtiyaç Listesi).
 13.  Öğrencilerin başarısını arttırmak için yapılabilecekler.
 14.  Öğretmen-veli işbirliğinin önemi.
 15.  Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma.
 16.  Ölçme-değerlendirme sürecinin görüşülmesi.
 17.  Temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            1. Açılış ve yoklama.

                 2017-2018 eğitim öğretim yılı Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu 3.sınıflar zümre öğretmenleri 06.09.2017 Çarşamba günü saat 09.30 ‘da Öğretmenler Odasında, Mesut ALTUNTAŞ başkanlığında yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir. Zümre Başkanı Fatih KAVAK Gündem maddelerini okudu. Eklenmesi veya çıkarılması gereken gündem maddeleri belirlendi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.     

            2. Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması.

                 Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesini Zümre Başkanı Fatih KAVAK okudu. Zümre toplantılarının her eğitim öğretim yılının başında ortasında ve sonunda planlamaya uygun olarak en az üç defa yapıldığı, gerektiğinde de her zaman yapılabileceğini belirtti.

            3. 2016-2017 Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.

               2016–2017 eğitim öğretim yılında konuların ve müfredatın yetiştirildiği, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığı söylendi. 3-E Sınıf Öğretmeni Zeynep SAÇMALI, geçen eğitim öğretim yılının genel olarak verimli geçtiğini, başarıya ulaşıldığını belirtti. Zümre öğretmenlerince, okul bazında okuma-yazma sorununun bulunmadığı ve sınıf seviyelerinin planlamalar çerçevesinde olduğu tespit edildi. 3-C Sınıfı Öğretmeni Abdullah ÖZ, Suriyeli öğrencilerin devamsızlık sorunlarının olduğunu bunun da başarılarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

 

 

            5. Öğretim programlarının ve 3.sınıf kazanımlarının incelenmesi.

             TTK’ nun 14/05/2009 Tarihli ve 70 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar), 12/07/2004 - 115; 14/05/2009 - 69 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen

İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar), 12/07/2004 tarihli ve 114 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programlarının 3. Sınıfına ait bölümleri incelendi. “Kazanım Sayılarına Göre Temalar İçin Gereken Süre” Tablosu incelenerek yıllık planların hazırlanmasında göz önünde tutulması istendi.

            İlkokul Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimler ve Türkçe öğretim programlarında yapılan değişikliklere ttkb.meb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

             3-D Sınıf Öğretmeni Barış ALKAN; Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Ders defterine , etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır, dedi 

             Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26/11/2010 tarih ve 19413 sayılı yazılarında;    

             Ders öğretmenleri hazırladıkları yıllık planları okul yönetimine onaylatmalı ve istenildiğinde bu planları ilgililere göstermelidir. Öğretmenler kağıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını yazılı ve elektronik ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere 2 (iki) nüsha halinde verip onaylatabilir. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmenlerinde kalırken; elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilebilir.                  

        Yukarıdaki yasal mevzuat göz önünde bulundurulduğunda;

        1- Öğretmenlerimizin iki nüsha olarak hazırlayarak okul yönetimine onaylattıkları ünitelendirilmiş yıllık planlarından kağıt olan nüshayı uygulamada yararlanmak ve denetim yetkisi olanlarla paylaşmak üzere yanında bulundurmasına, 

         2- Kılavuz kitabı olan dersler için ders planı yapılmasının istenilmeyeceği, bunun yanı sıra  öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun olarak ders planı hazırlanıp uygulanabileceği,

         3- Kılavuz kitabı bulunan derslerin ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanıp elektronik ortamda okul idaresine teslim edilmesine, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler derslerinin ünitelendirilmiş yıllık planlarının yanında günlük planlarında yapılmasına karar verildi.

             Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisi incelendi. Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara uygun olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine karar verildi.

 

 

    6. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Saatleri çizelgesinin incelenmesi.

              Talim Terbiye Kurulu’nun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla değişikliği kabul edilen İlköğretim Kurumları haftalık ders saatleri çizelgesindeki 3.sınıflar bölümü incelendi:

DERS

Türkçe

Matematik

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

Yabancı Dil

Görsel Sanatlar

Müzik

Oyun ve Fiz. Etk.

Serbest Etk.

SAATİ

8

5

3

3

2

1

1

5

2

            7. Haftalık Ders Programının hazırlanması.

              Haftalık Ders Programının bir örneği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İngilizce ders saatinin düzenlemesinden sonra her sınıf kendi ders programını oluşturacaktır.

 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİLGİSİ

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

FEN BİLİMLERİ

SERBEST ETKİNLİKLER (okuma)

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

TÜRKÇE

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MÜZİK

İNGİLİZCE

GÖRSEL SANATLAR

OYUN ve FİZİKÎ ETKİNLİKLER

OYUN ve FİZİKÎ ETKİNLİKLER

OYUN ve FİZİKÎ ETKİNLİKLER

İNGİLİZCE

OYUN ve FİZİKÎ ETKİNLİKLER

OYUN ve FİZİKÎ ETKİNLİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER

          8. İş Günü Takviminin hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL/2017

EKİM/2017

KASIM/2017

Pazartesi

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Salı

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Çarşamba

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Perşembe

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

Cumartesi

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

Pazar

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

İşgünü/hafta

10

22

22

GÜNLER

ARALIK/2017

OCAK/2018

ŞUBAT/2018

Pazartesi

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Salı

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

6

13

20

27

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Perşembe

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

 

Cuma

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

Cumartesi

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

Pazar

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

İşgünü/hafta

21

14

18

GÜNLER

MART/2018

NİSAN/2018

MAYIS/2018

Pazartesi

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

Salı

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

Çarşamba

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

Perşembe

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

Cuma

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

Cumartesi

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

Pazar

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

İşgünü/hafta

22

20

22

GÜNLER

HAZİRAN/2018

TEMMUZ/2018

AĞUSTOS/2018

Pazartesi

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Salı

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Çarşamba

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Perşembe

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Cumartesi

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

Pazar

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

İşgünü/hafta

6

 

 

Toplam İşgünü/hafta:177/36

Birinci dönem: 18 hafta 89 iş günü

İkinci dönem: 18 hafta 88 iş günü

 

Kurban Bayramı

31 Ağustos Arefe-1,2,3,4 Eylül

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması

11-15 Eylül 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı

18 Eylül 2017 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2017 Pazar

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 -16 Kasım 2017

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2018 Pazartesi

1.Dönemin Sona Ermesi

19 Ocak 2018 Cuma

Yarıyıl Tatili

22 Ocak–02 Şubat 2018

2.Yarıyıl Başlangıcı

05 Şubat 2018 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2018 Pazartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2018 Salı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2018 Cumartesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi

08 Haziran 2018 Cuma

 

 

 

 

 

9. Serbest Etkinlikler dersi konularının tespiti.

   3.sınıflarda 2 saat olan Serbest Etkinlikler dersinin 1 saatinin “okuma” şeklinde planlanmasına zümrece karar verildi. Diğer saatin ise bulmaca, şiir okuma, güzel konuşma ve yazma, sınıf süsleme, çizgi film izleme, oyun, monolog vb. etkinliklere yer verilerek planlanması kararlaştırıldı.

10. 3.sınıfta kutlanacak belirli gün ve haftaların incelenmesi.

             ŞUBAT 2005/2569 sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre belirtilen önemli gün ve haftaların uygun derslerde işlenmesi kararı alınarak aşağıdaki gibi listelendi.       

3. SINIFTA İŞLENECEK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

2. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü

3. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

4. Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü)

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

6. Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

7. Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

8. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 9. Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-16 Aralık)

10. Orman Haftası (21-26 Mart)

11. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

12. Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk cumartesi günüyle başlayan hafta)

13. Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)

14. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı         

          11. Değerler eğitiminin planlanması

1. YARIYIL

EKİM AYI

AHLAK

KASIM AYI

SORUMLULUK

ARALIK AYI

MİSAFİRPERVERLİK

OCAK AYI

SEVGİ-SAYGI

2. YARIYIL

ŞUBAT AYI

VATAN SEVGİSİ

MART AYI

VEFA

NİSAN AYI

ŞEFKAT

MAYIS AYI

YARDIMLAŞMA

            12. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.

                Derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. 3-F  Sınıf Öğretmeni Yasemin KURU  eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:

Soru – cevap     Sonuç çıkarma  Araştırma inceleme

Sonuç cümlesi yazma   Buluş yolu   Tahmin etme

Yaparak yaşayarak öğrenme  Grup çalışması  Gösterip yaptırma

Drama     Resimleme   Kavram haritası

Beyin fırtınası    Tartışma    Örnek olay

 

 

     13. Dersliklerin hazırlanması, derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçler (İhtiyaç Listesi).

     Dersliklerdeki eksikliklerin seminer döneminde giderilmesi söylendi. 3. Sınıfta öğrencilerin ihtiyaç duyacağı araç gereç listesi zümre öğretmenlerince tartışılarak, okulun ilk günü velilere verilmek üzere ortak bir liste hazırlandı.

         3.SINIFLAR İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

 • 1 siyah, mavi, 1 kırmızı renk tahta kalemi
 • 40  yapraklı büyük boy çizgili defter (Türkçe)
 • 40  yapraklı büyük boy kareli defter (Matematik)

    ( Not: Defterlerin sayfa kenarları çizgili olsun lütfen.)

 • 30-40 yapraklı orta boy resim defteri (Kalın yapraklı olmalı-çantaya sığması için büyük boy olmamalı)
 • 1 tane ödev defteri ve 1 tane çıtçıtlı dosya (Günlük ödevini koymak için)
 • 12’li  kuru boya ve pastel boya
 • 30 cm’lik cetvel, Geometrik Cisimler Seti
 • Kaliteli kurşun kalem, kırmızı kalem, kokusuz yumuşak silgi, çöp hazneli kalem açacağı
 • Resimli Türkçe Sözlük- İmla Kılavuzu- Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
 • Defter ve kitaplar için cilt ve etiket (Not: Kitapları şeffaf kaplıkla kaplayınız.)
 • Pritt yapıştırıcı (solvent içeren sıvı yapıştırıcı almayınız.), Makas(plastik ve küt uçlu olmalı), ataş, bant
 • Beslenme çantası, öğrenci masasına sermek için küçük bez sofra, kaliteli ıslak mendil, kâğıt peçete.

Yukarıdaki malzemelerden geçen yıldan evde olanlar varsa kullanılabileceği, kitap ve defterlerin en kısa zamanda kaplanıp etiketlenmesi gerektiği, kitaplarının yayınevlerine dikkat edilmesi gerektiği söylendi.

  14. Öğrencilerin başarısını arttırmak için yapılabilecekler.

 3-A Sınıf Öğretmeni Gülser AŞÇI; öğrenci başarısını arttırmak için konuların pekiştirilmesini sağlayacak ödevler verilmesini, ödevlerin öğrencilerin yapmakta zorlanacağı yıldırıcı zorlukta olmaması ve verilen ödevlerin kontrol edilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

 Zümre Başkanı Fatih KAVAK öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere bire bir zaman ayrılması gerektiğini söyledi. Davranış bozuklukları olan ve uyum sorunu gösteren öğrenciler ile yakından ilgilenip davranışlarının nedenlerinin araştırılması ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasını gerektiğini belirtti. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

     3-E Sınıf Öğretmeni Zeynep SAÇMALI; Türkçe ders kitabındaki, metinlerin sırasının öğrencilerin hazır bulunuşlukları gözetilerek  öğretmen tarafından belirlenmesi, matematik becerileri ile ilgili olarak öğrencilerin seviyeleri doğrultusunda konuların işlenmesi gerektiğini, söyledi. Gerekli olması durumunda konulara, öngörülen ders saatinden daha çok zaman ayrılmasına karar verildi.

            3-D Sınıf Öğretmeni Barış ALKAN, Projeksiyondan yararlanmanın da başarıyı artıracağını belirtti.

            15. Öğretmen-veli işbirliğinin önemi.

            Öğretmen- veli işbirliğinin başarıyı artırmada önemli olduğu vurgulandı. Velilerimize veli toplantılarında rehberlik ağırlıklı bir toplantı yapılması gerektiği ve velilerin de motive edilerek yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrenci tanıma formlarının doldurulması gerektiği belirtildi. Velilerle sürekli iletişim halinde olmanın başarıyı arttıracağı ifade edildi. Bu görüşmelerin ardından veli toplantılarının öğretmenler kurulu kararı ile okul idaresinin belirteceği tarihlerde yapılmasına karar verildi. Özel durumu olan öğrencilerin velileri ile gerektiğinde özel olarak görüşülmesi gerektiği konuşuldu.

      16. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma.

            3-C Sınıf Öğretmeni Abdullah ÖZ, okuma alışkanlığı kazandırmanın başarıyı artırmada önemli bir faktör olduğunu bu amaçla sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkçe dersinde haftada bir saat serbest okuma yaptırarak öğrencilerin okuma becerilerini arttırabileceklerini, okul kütüphanesinden faydalanılması gerektiğini söyledi. Öğretmenlerinin de bu saatlerde öğrencilere örnek olma amacıyla kitap okuyabilecekleri belirtildi.

            17. Ölçme-değerlendirme sürecinin görüşülmesi.   

            3-D Sınıf Öğretmeni Barış ALKAN, değerlendirmede gayenin öğrencilerin ne bilmediklerini değil, neyi bildiklerini görmek ve sahip oldukları becerileri, günlük yaşantıda uygulayabilmelerine katkıda bulunmak olduğunu, bu nedenle sınıf seviyesine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılmasını,  gerektiğini söyledi.

          ALINAN KARARLAR

1) Öğretim Programlarındaki “Kazanım Sayılarına Göre Temalar İçin Gereken Süre” nin yıllık planların hazırlanmasında göz önünde tutulmasına, gerekli olması durumunda konulara, öngörülen ders saatinden daha çok zaman ayrılmasına,

2) Kılavuz kitabı bulunan derslerin ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanıp elektronik ortamda okul idaresine teslim edilmesine, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler derslerinin ünitelendirilmiş yıllık planlarının yanında günlük planlarında yapılmasına, konulara uygun olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

3) Haftalık Ders Programının, İngilizce ders saatinin idare tarafından düzenlemesinden sonra her sınıfın kendi ders programını oluşturmasına,

4) Serbest Etkinlikler dersinin 1 saatinin “okuma” şeklinde planlanmasına, diğer saatin ise bulmaca, şiir okuma, güzel konuşma ve yazma, sınıf süsleme, çizgi film izleme, oyun, monolog vb. etkinliklere yer verilerek planlanmasına,

5) Belirli gün ve haftaların zamanında işlenmesine, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanmasına,

6) Öğrencilere ayda bir, serbest etkinlik dersinin bir saatinde değerler eğitimiyle ilgili etkinlik yaptırılmasına,

7) Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olmasına, mümkün olduğunca görsel materyallere yer verilerek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenerek derslerin işlenmesine,

8) Etkileşimli tahtadan azami derecede yararlanılmasına,

9) Dersliklerdeki eksikliklerin seminer döneminde giderilmesine,

10) 3. Sınıfta öğrencilerin ihtiyaç duyacağı araç gereç listesinin okulun ilk günü velilere bildirilmesine,

11) Öğrencilerin yapmakta zorlanacağı ödevlerin verilmemesine ve verilen ödevlerin kontrol edilmesine,

12) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere bire bir zaman ayrılmasına ve ayrı ödevlendirilmesine,

13)  Davranış bozuklukları olan ve uyum sorunu gösteren öğrenciler ile yakından ilgilenilmesine, nedenlerinin araştırılmasına, ailelerle iş birliğinin sağlanmasına ve Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

14) Velilerle sürekli iletişim halinde bulunulması gerektiğine, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile gerektiğinde özel olarak görüşülmesine, okul idaresinin belirleyeceği tarihlerde veli toplantısı yapılmasına,

15) Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, Öğretmenler Kurulu kararı gereği her cuma ilk dersin serbest okuma yapılmasına, öğretmenin de örnek olması için okumasına, okul kütüphanesinden faydalanılmasına,

16) Sınıf seviyesine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılmasına, karar verildi.

 

 

Fatih KAVAK                     Gülser AŞÇI                    Abdullah ÖZ                        Barış ALKAN

3-A Sınıf Öğretmeni          3-B Sınıf Öğretmeni     3-C Sınıf Öğretmeni   3-D Sınıf Öğretmeni

 

 

Zeynep SAÇMALI                  Yasemin KURU

3-E Sınıf Öğretmeni               3-F Sınıf Öğretmeni

 

                                                              

                                                                      07 /09/2017

         UYGUNDUR

 

 

Necip TAŞTEPE

Okul Müdürü V.