2023 Vizyon Belgesi Özet Sunum

2023 Vizyon Belgesi Özet Sunum dosyası 25-09-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2023 Vizyon Belgesi Özet Sunum
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ahmet676
Eklenme Tarihi 25-09-2019
Boyut 670.7 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi
Slaytlar
Slayt numarası 1

2023 VİZYONU ÖZETYEŞİLGÖLCÜK 75. YIL TÜRKAN YÜKSEL ILKOKULUNİĞDE

Slayt numarası 2

Vizyon = Dava. Türkmene düş gerekvizor

Slayt numarası 3

Bakan Selçuk, "Bugün yaptığımız açıklamalarla eğitim sistemimiz yarın en iyi eğitim sistemi olmayacak. Eğitim sistemimiz aniden bir dönüşüm yaşamayacak. Eğitim sistemleri 100 tonluk bir vagon gibidir, spor araba gibi döndüremeyiz." ZİYA SELÇUK

Slayt numarası 4

VİZYONGörme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

Slayt numarası 5

Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. VİZYON

Slayt numarası 6

Selçuk, "Bizim sorumluluğumuz çok daha artacak. Çünkü derdiyle dertlendiğimiz milletimize karşı mahcup olmama gayretimiz yükselecek. Bu gerçekten zor bir süreç"ZİYA SELÇUK

Slayt numarası 7

İyi bir Vizyonun Hissetirdikleri. Metni Kısa, anlamı öz, açık ve kesindir.İnsanları HeyecanlandırırÇalışanları mutlu ve önemli hissettirir.Öğrenme ve yetkinin önemini ortaya koyarİnsanları bir araya getirir. Ekip olmayı teşvik ederİşi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir. Bütünlük, sadakat ve cesaret verir. Uzun hedefli düşündürtür.Çalışanlara bütün resmi gösterir. Karar Almaya Destek Verir. Innovasyon (yenilikçilik) zenginliği

Slayt numarası 8

"Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlemek ve hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu görmemizin mümkün olduğu bir okul bu. Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Her okul müdürü açısından çok önem taşıyor. Müdürün yeterliliği çok önemli. Tüm yöneticilerimizin liyakat temelli olmasını istiyoruz. Bir okul mimarisi kuruyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak kuruluyor. İlkokulla üniversitenin bağlantısı var. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak çok önemli. Müfredatla ilgili bir başka şeyi paylaşmak isterim. Genelde müfredatı çıkarır, sonra öğretmen eğitimi yaparız. Aslında müfredatı yazmadan önce öğretmenlerin eğitimini tamamlamak, sonra müfredat yazmak gerekiyor. Daha az ders saati, daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz."ZİYA SELÇUK

Slayt numarası 9

İÇERİK VE UYGULAMA• Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor. • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor. • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor. Eğitim Vizyonu Belgesi:

Slayt numarası 10

• Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor. OKUL GELİŞİM MODELİ

Slayt numarası 11

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor. • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor. • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Slayt numarası 12

• Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor. • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Slayt numarası 13

• Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR) • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor • Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor. • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor. • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor. • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyorİNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

Slayt numarası 14

• Okullara gelişim bütçesi veriliyor. • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor. • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor. • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor. OKULLARIN FİNANSMANI

Slayt numarası 15

• Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor. TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

Slayt numarası 16

• Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor. • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor. • Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Slayt numarası 17

• Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor. • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor. • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyorÖZEL EĞİTİM

Slayt numarası 18

• Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor. • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor. • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor. • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.ÖZEL YETENEK

Slayt numarası 19

• Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.• Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor. • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Slayt numarası 20

• Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor. • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor • Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor •Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

Slayt numarası 21

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor. • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor. • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor. ERKEN ÇOCUKLUK

Slayt numarası 22

• İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor. • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor. • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor. • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor. • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor. TEMEL EĞİTİM

Slayt numarası 23

• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor. • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor. • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor. • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor. ORTAÖĞRETİM

Slayt numarası 24

• Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor. • Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor • Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor. FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Slayt numarası 25

• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. • Ders çeşidi azaltılıyor • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor. • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyorİMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

Slayt numarası 26

• Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor. • Esnek ve modüler müfredat geliyor. • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor. • Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor. • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor. • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor. • Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor. MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

Slayt numarası 27

• Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor • Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor • Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyorÖZEL ÖĞRETİM

Slayt numarası 28

• Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor. • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor. • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor. • Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor. • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor. HAYAT BOYU ÖĞRENME

Slayt numarası 29

Slayt numarası 30