2019-2020 Felsefe dersi 11.sınıf yıllık planı

2019-2020 Felsefe dersi 11.sınıf yıllık planı dosyası 10-09-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 11. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 2019-2020 Felsefe dersi 11.sınıf yıllık planı
Kategori 11. Sınıf Felsefe
Gönderen Htt Mstf
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 109.14 K
İndirme 50

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
5 / 5 (toplam 4 oy)

 C:\Users\Hithit\Desktop\3011_505898959473108_1890497989_n.jpg

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

                                                                     1. ÜNİTE: MÖ 6.YÜZYIL  - MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EYLÜL

2. HAFTA

09 - 13 EYLÜL

 

1

 

1

 

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

1.1. Felsefenin Ortaya Çıkışı

İlk medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi.

a) Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde varlık, bilgi ve değer anlayışlarının felsefenin doğuşundaki etkilerine değinilir.

Anlatım

Soru – Cevap

Beyin Fırtınası

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

GILGAMIŞ DESTANI ÜZERİNDE DURULACAK; FELSEFE VE DÜŞÜNCE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ VURGULANACAKTIR.

3. HAFTA

16 - 20 EYLÜL

1

 

1

 

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

-Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar.

b) Anadolu’da yaşamış filozofların (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Herakleitos, Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Ksenofanes ve Aristoteles) doğduğu ve yaşadığı yer vurgulanarak haklarında kısaca biyografik bilgi verilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

İlkçağ Felsefe Tarihi

ANADOLUDA YAŞAMIŞ ANTİK FİLOZOFLAR ETKİLEŞİMLİ KİTAPTA YER ALAN HARİTA AÇILARAK ÖĞRENCİLERE GÖRSEL OLARAK TANITILACAK,ÖĞRENCİLERE KISA BİR ETKİNLİK YAPTIRILACAKTIR.

EYLÜL

4. HAFTA

23- 27 EYLÜL

 

1

 

1

 

 

11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

1.2. MÖ 6.Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri.

İlk Neden ve Değişim Düşünceleri

Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları.

Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları.

 

a) Filozofların ilk neden hakkındaki düşünceleri (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele alınır.

b) Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır.

c) Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır.

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Macit Gökberk

Felsefe Tarihi

 

 

 

 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

1. ÜNİTE: MÖ 6.YÜZYIL  - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ / 2. ÜNİTE: MS 2.YÜZYIL - MS 15.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EKİM

1. HAFTA

30 EYLÜL - 04 EKİM

 

1

 

1

 

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

1.3. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerinin analizi.

a) Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

b) Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle Sokrates’in “bilgelik ve erdem” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

İlkçağ Felsefe Tarihi

 

2. HAFTA

07 - 11 EKİM

 

1

 

1

 

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

1.3. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerinin analizi.

c) Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

d) Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “altın orta” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

İlkçağ Felsefe Tarihi

ÖĞRENCİLERDEN “UYGARLIKLARIN FELSEFEYE OLAN KATKILARINI”ORTAYA KOYAN BİR ÇALIŞMA YAPMALARI İSTENECEKTİR.

3. HAFTA

14-18 EKİM

 

1

 

1

 

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

1.4. MÖ 6.Yüzyıl-MS 2.Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

a) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların tartışılması sağlanır.

b) Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

İlkçağ Felsefe Tarihi

1.DÖNEM PERFORMANS

GÖREVİ

4. HAFTA

21 EKİM -              25 EKİM

1

 

1

 

11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

2.1. MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı.

 

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Orhan Hançerlioğlu

Felsefe Ansiklopedisi

 

           EKİM

5. HAFTA

28 EKİM - 01 KASIM

1

 

1

11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin ayırıcı nitelikleri.

Hristiyan Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemleri.

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemleri.

 

a) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

 

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE ÖNEMİ CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

2. ÜNİTE: MS 2.YÜZYIL - MS 15.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

KASIM

1. HAFTA

04 - 08 KASIM

1

 

1

11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

2.2. MS 2.Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinde İnanç ve Akıl İlişkisi.

MS 8. Yüzyıl 12. Yüzyıl Arasındaki Çeviri Faaliyetlerinin İslam ve Batı Felsefesine Etkileri.

 

1.DÖNEM 1.YAZILI  YOKLAMA

c) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin temel problemlerinden “inanç akıl ilişkisi” konusunda Hristiyan ve İslam felsefesinin yaklaşımları arasındaki farklar vurgulanır.

d) 8-12. yüzyıl arasındaki çeviri faaliyetlerinin İslam felsefesine ve Batı felsefesine etkileri üzerinde durulur.

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

 

2. HAFTA

11 - 15 KASIM

1

 

1

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

2.3. MS 2. Yüzyıl- MS15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

a) St. Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) Fârâbî’nin “el-medînetü’l fâzıla” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

10 KASIM ATATÜRK HAFTASI

ATATÜRK İLKLERİ ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

 

 

18-22 KASIM  ARA TATİL DÖNEMİ

4. HAFTA

25-29 KASIM

1

 

1

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

MS 2. Yüzyıl- MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

c) İbn Sînâ’nın “Salâmân ve absâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık görüşünün irdelenmesi sağlanır.

d) Gazâlî’nin “el-münkız mine'd-dalâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi görüşünün irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

“DÜNYA FELSEFE GÜNÜ” İLE İLGİLİ OLARAK ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR.

ARALIK

1. HAFTA

02 - 06 ARALIK

1

 

1

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

MS 2. Yüzyıl- MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

e) İbn Rüşd’ün “Tehâfut et-tehâfut el-felâsife” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “din felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Macit Gökberk

Felsefe Tarihi

06-10 ARALIK MEVLANA HAFTASI

 

“MEVLANANIN 7 ÖĞÜDÜ” FELSEFİ GÖRÜŞ AÇISINDAN YORUMLATILACAKTIR.

2. HAFTA

09 - 13 ARALIK

1

 

1

11.2.4. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

2.4. MS 2. Yüzyıl- MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

a) Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî‘nin eserlerinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle tasavvuf düşüncesindeki insan anlayışının tartışılması sağlanır.

 

 

“ 10 ARALIK  İNSAN   HAKLARI GÜNÜ”

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

      GEZİ-GÖZLEM

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONUNCA ; İL KÜLTÜR MÜD.DE DÜZENLENECEK OLAN KONFERANSA ÖĞRENCİLER GÖTÜRÜLECEKTİR.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

2. ÜNİTE: MS 2.YÜZYIL - MS 15.YÜZYIL FELSEFESİ / 3. ÜNİTE: 15.YÜZYIL - 17.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ARALIK

3. HAFTA

16 - 20 ARALIK

1

 

1

11.2.4. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

MS 2. Yüzyıl- MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

b) “Anlamak için inanıyorum” düşüncesinden hareketle “inanç akıl ilişkisini” ele alan özgün bir metin yazılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

 

4. HAFTA

243- 27 ARALIK

1

 

1

 

11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

3.1. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı.

12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesine Etkileri.

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesine Önceki Felsefi Dönemlerin Etkisi.

 

a) 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Cevizci

17.yy Felsefesi

 

OCAK

1. HAFTA

30 ARALIK -         03 OCAK

1

 

1

11.3.2. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

3.2. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri.

Skolastik Düşünce İle Modern Düşüncenin Temel Farkları.

*1.DÖNEM 2.YAZILI   YOKLAMA

a) Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları üzerinde durulur.

b) Hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulur.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

 

2.HAFTA

06 - 10 OCAK

1

 

1

11.3.2. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Bilimsel Çalışmaların 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesine Etkisi.

c) N. Kopernik, G. Galileo, F. Bacon ve I. Newton’un bilimsel çalışmalarının 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

 

3.HAFTA

13 - 17  OCAK

1

 

1

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

3.3. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

a) R. Descartes’ın “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Cevizci

17.yy Felsefesi

 

YARIYIL TATİLİ(20 OCAK-02 ŞUBAT)

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

3. ÜNİTE: 15.YÜZYIL - 17.YÜZYIL FELSEFESİ / 4. ÜNİTE: 18.YÜZYIL - 19.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ŞUBAT

1. HAFTA

03 - 07 ŞUBAT

1

 

1

 

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

3.3. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

b) B. Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

c) T. Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Alfred Weber Felsefe Tarihi

 

2. HAFTA

10 - 14 ŞUBAT

1

 

1

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

3.4. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

a) F. Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerinin günlük hayattan örneklerle tartışılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

 

3 HAFTA

17 - 21 ŞUBAT

1

 

1

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

3.4. 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

b) Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

Ahmet Cevizci

17.yy Felsefesi

 

ŞUBAT

4. HAFTA

24  – 28 ŞUBAT

1

 

1

 

11.4.1. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

 

 

 

 

4.1. 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı.

 

 

 

 

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

4. ÜNİTE: 18.YÜZYIL - 19.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MART

1. HAFTA

02 - 06 MART

1

 

1

11.4.2. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

4.2. 18. Yüzyıl -19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri.

18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemleri.

18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi Döneminde Dil ve Edebiyat İlişkisi.

a) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin, dönemin dil ve edebiyatla ilişkisine değinilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Alfred Weber Felsefe Tarihi

ÖĞRENCİLERDEN; ”ÇAĞLARA DAMGASINI VURMUŞ BİR FİLOZOF İLE YAŞIYORMUŞCASINA RÖPORTAJYAPMALARI ”İSTENECEKTİR.

2. HAFTA

09 - 13 MART

1

 

1

11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

4.3. 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin  Analizi.

a) J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Sahakian

Felsefe Tarihi

 

 

2.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

3. HAFTA

16 - 20 MART

1

 

1

11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

4.3. 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin  Analizi.

b) I. Kant’ın ”Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “ödev ahlakı” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) F. Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “diyalektik idealizm” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Alfred Weber Felsefe Tarihi

“18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ” ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

4. HAFTA

23 - 27  MART

1

 

1

11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

4.4. 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

a) J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözünden hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Sahakian

Felsefe Tarihi

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

4. ÜNİTE: 18.YÜZYIL - 19.YÜZYIL FELSEFESİ / 5. ÜNİTE: 20.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

NİSAN

1. HAFTA

30 MART - 03 NİSAN

1

 

1

11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

4.4. 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

 

 

 

*2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

 

b) Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin yazılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Voltaire

Felsefe Sözlüğü

 

 

 

 

06-10 NİSAN ARA TATİL DÖNEMİ

2. HAFTA

13 - 17 NİSAN

1

 

1

 

11.5.1. 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 

5.1. 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı.

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin 20. yüzyıl felsefi akımları üzerindeki etkilerine değinilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Sahakian

Felsefe Tarihi

 

3. HAFTA

20 - 24 NİSAN

1

 

1

11.5.2. 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

5.2. 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Özellikleri.

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri, problemleri ve Ana Akımları.

a) 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları (fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk, diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, yeni ontoloji) üzerinde durulur.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Voltaire

Felsefe Sözlüğü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ATATÜRKÜN ULUSAL EGEMENLİĞE VERDİĞİ ÖNEM ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

4. HAFTA

27 - 30 NİSAN

1

 

1

11.5.2. 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Türkiye’de Felsefi Düşünceye Katkıda Bulunan Felsefeciler.

b) Türkiye’de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeciler üzerinde durulur.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Macit Gökberk

Aydınlanma Felsefesi

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

                                                                              5. ÜNİTE: 20.YÜZYIL FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MAYIS

1. HAFTA

   04-08    MAYIS

1

 

1

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

5.3. 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

a) F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Alfred Weber Felsefe Tarihi

 

    2. HAFTA

11 - 15 MAYIS

1

 

1

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

5.3. 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

b) H. Bergson’un “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi sağlanır.

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Shakian

Felsefe Tarihi

 

3. HAFTA

18 - 22  MAYIS

1

 

1

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

5.3. 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi.

c) T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilim anlayışının irdelenmesi sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Arthur Hubscher

Çağdaş Filozoflar

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ATATÜRKÜN GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

4. HAFTA

25 - 29 MAYIS

1

 

1

11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

5.4. 20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

*2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

a) N. Topçu’nun “İsyan Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle düşünürün ahlak hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Alfred Weber Felsefe Tarihi

25 MAYIS ‘DÜNYA ETİK GÜNÜ’

HAZİRAN

1. HAFTA

01-05 HAZİRAN

1

 

1

11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

5.4. 20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

b) T. Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı eserinden alınan ve derlenen bir metinden hareketle filozofun “insanı bir bütün olarak gören” düşüncelerinin tartışılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Selahattin Elibol

Felsefe Konuşmaları

 

2.HAFTA

08 12HAZİRAN

 

11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

5.4. 20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme.

c) K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sözünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili özgün bir metin yazılması sağlanır.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Selahattin Elibol

Felsefe Konuşmaları

 

3. HAFTA

15- 19 HAZİRAN

1

 

1

 

11.5.5. Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimlerini ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir.

 

5.5. 20. Ve 21. Yüzyıl Felsefecilerinin Yaşadıkları Coğrafya.

a) Felsefeciler ve yaşadıkları yerler, Türkiye ve Dünya haritası üzerinde gösterilir.

b) Felsefecilerin, isimleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezberletilmesi yoluna gidilmez.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Arthur Hubscher

Çağdaş Filozoflar

 

**11. sınıflar FELSEFE dersi yıllık planı, Talim ve Terbiye kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programına uygun olup; yukarıya çıkarılmıştır; uygulanmasını müsaadelerinize arz ederim.              

 **Atatürkçülük konuları 2104  ve 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden alıntılanmıştır.

   UYGUNDUR

     09.09.2019

          Mustafa HİTHİT                 

Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                          OKUL MÜDÜRÜ