2019-2020 Felsefe dersi 10.sınıf yıllık planı

2019-2020 Felsefe dersi 10.sınıf yıllık planı dosyası 10-09-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 2019-2020 Felsefe dersi 10.sınıf yıllık planı
Kategori 10. Sınıf Felsefe
Gönderen Htt Mstf
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 275 K
İndirme 206

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
5 / 5 (toplam 1 oy)
Açıklama
2019-2020 Felsefe dersi 10-11.sınıf yıllık planları ekte sunulmuştur.İyi çalışmalar. Mustafa Hithit /Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi

 

Açıklama: C:\Users\Hithit\Desktop\3011_505898959473108_1890497989_n.jpg

           2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ

             10. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

 

SÜRE

                                                                                     1. ÜNİTE: FELSEFEYİ TANIMA

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

                     EYLÜL

2. HAFTA

09-EYLÜL-

13-EYLÜL

 

1

 

1

1.1. Felsefenin anlamını açıklama

a. Çeşitli sorulardan (Bilgi nedir?, Bilinç nedir?, Öz bilinç nedir?) hareketle düşünmenin önemi ve gerekliliğinin tartışılması

b. Felsefe (philosophia) terimi kapsamında geçen sevgi, arayış, bilgi, hakikat ve hikmet(bilgelik/sophia) kavramlarının felsefeyle ilişkisini öğrenme

Müfredat Hakkında Bilgi Verilmesi

 

1. ÜNİTE: FELSEFEYİ TANIMA

A. FELSEFENİN TANIMI VE ANLAMI    

1.1. Felsefenin Anlamı

“DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİNE” DAİR BEYİN FIRTINASI YAPTIRILICAKTIR.

Anlatım

Soru – Cevap

Beyin Fırtınası

    MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk)

a. Çeşitli sorulardan (Bilgi nedir?, Bilinç nedir?, Öz bilinç nedir?) hareketle düşünmenin önemi ve gerekliliğinin tartışılması sağlanır.

b. Felsefe (philosophia) terimi kapsamında geçen sevgi, arayış, bilgi, hakikat ve hikmet (bilgelik/sophia) kavramlarının felsefeyle ilişkisine değinilir.

EYLÜL

3. HAFTA

16 -20 EYLÜL

1

 

1

c. Farklı düşünürlerin (Platon, Aristoteles, el-kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, I. Kant, K. Jaspers, Hilmi Ziya Ülken ve Takiyettin Mengüşoğlu) felsefe tanımlarına yer verilerek bu tanımların benzer ve farklı noktalarının belirtilmesi

 

B.FARKLI DÜŞÜNÜRLERİN FELSEFE TANIMLARI

 

 

 

“DÜŞÜNÜRLERİN TANIMLARINDAN HAREKETLE ÖĞRENCİLERE KENDİ  FELSEFE TANIMLARI YAPTIRILACAKTIR”

Anlatım

Soru - Cevap

Beyin Fırtınası

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk)

c. Farklı düşünürlerin (Platon, Aristoteles, el-kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, I. Kant, K. Jaspers, Hilmi Ziya Ülken ve Takiyettin Mengüşoğlu) felsefe tanımlarına yer verilerek bu tanımların benzer ve farklı noktalarının belirtilmesi sağlanır.

 

EYLÜL

4.HAFTA

23-27 EYLÜL

 

d. Bilişim teknolojileri kullanılarak “Filozof kimdir?” sorusuna ilişkin bir sunum hazırlanması ve sunumun sınıf ortamında paylaşılması

C.FİLOZOF KİMDİR?

“FİLOZOF KİMDİR”  KONULU SUNU  HAZIRLANIP SUNULMASI

Anlatım

Soru - Cevap

Beyin Fırtınası

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk)

d. Bilişim teknolojileri kullanılarak “Filozof kimdir?” sorusuna ilişkin bir sunum hazırlanması ve sunumun sınıf ortamında paylaşılması sağlanır.

                                                  EKİM

1. HAFTA

30 EYLÜL - 04 EKİM

 

1

 

1

 

 

 

1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklama

a.Felsefi düşüncenin ortaya çıkışını kavrama

b.Felsefenin sorgulama,merak etme,refleksif olma gibi özelliklerini öğrenme

D. FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞI

 

E. FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

 

“HER DÜŞÜNCE FELSEFİ MİDİR?” FELSEFİ DÜŞÜNCEYİ AYIRTEDEN ÖZELLİKLER NELERDİR? SORULARIYLA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk

a. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı üzerinde kısaca durulur.

b. Felsefenin sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme, yığılımlı ilerleme, eleştirel, refleksif, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrensel olma özellikleri vurgulanır.

 

2. HAFTA

7-11 EKİM

 

1

 

1

 

c. Felsefenin şüphe duyma,hayret etme,yığılımlı ilerleme,

eleştirel, refleksif, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrensel olma özelliklerini anlama

d. bir metinden hareketle felsefi soruların özelliklerinin yorumlanması

E. FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

F.BİR FELSEFE SORUSU  NEDİR?

“NERMİ UYGUR”un “BİR FELSEFE SORUSU NEDİR?” ADLI MAKALESİNDEN ALINAN VEYA DERLENEN BİR METİNDEN HAREKETLE FELSEFİ SORULARIN ÖZELLİKLERİNİN YORUMLANMASI

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk

b. Felsefenin sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme, yığılımlı ilerleme, eleştirel, refleksif, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrensel olma özellikleri vurgulanır.

c. N. Uygur’un “Bir Felsefe Sorusu Nedir?” adlı makalesinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle felsefi soruların özelliklerinin yorumlanması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

3. HAFTA

14-18 EKİM

 

1

 

1

 

a. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerini kavrama

b. Felsefe hayat ilişkisinin günlük hayattan örneklerle yorumlanmasını sağlama

 

G.FELSEFENİN İNSAN VE TOPLUM YAŞAMINDAKİ ROLÜ

 

YAŞAMIN ANLAMI FELSEFEYLE BİLİNİR” SÖZÜ SİZE NE İFADE ETMEKTEDİR?

Anlatım

Beyin Fırtınası

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerine değinilir.

b.Felsefe hayat ilişkisinin günlük hayattan örneklerle yorumlanması sağlanır.

ÖĞRENCİLERDEN” İLKÇAĞ, ORTAÇAĞ, ,AYDINLANMA , YAKIN ÇAĞ VE İSLAM FELSEFESİ DÖNEMLERİNDE YAŞAMIŞ OLAN BİR FİLOZOFUN SEÇİLEREK YAŞADIĞI DÖNEME KATKISI” İSTENECEKTİR.

1.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

 

EKİM

 

4. HAFTA

21-25 EKİM

   1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

b. Felsefe hayat ilişkisinin günlük hayattan örneklerle yorumlanmasını sağlama

 

 

G.FELSEFENİN İNSAN VE TOPLUM YAŞAMINDAKİ ROLÜ

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE ÖNEMİ CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

a. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerine değinilir.

b.Felsefe hayat ilişkisinin günlük hayattan örneklerle yorumlanması sağlanır.

                                                                                                                                        2. ÜNİTE: FELSEFE İLE DÜŞÜNME

 

2.1.Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklama

 

A.DÜŞÜNME VE AKIL YÜRÜTMEYE İLİŞKİN KAVRAMLAR

 

“ÖRNEK METİNLER VERİLEREK DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN KAVRAMLARIN BULDURULMASI”

Anlatım

Beyin Fırtınası

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Görüş, argüman, önerme, tümdengelim, tümevarım, analoji, tutarlılık, çelişiklik, gerçeklik, doğruluk ve temellendirme kavramları üzerinde durulur.

b. Örnek metinler verilerek bu metinlerdeki akıl yürütme biçimlerinin, tutarlı ve çelişik ifadelerin belirlenmesi sağlanır.

 

               EKİM

5. HAFTA

28 EKİM – 1 KASIM

1

 

1

a. Görüş, argüman, önerme, tümdengelim, tümevarım, analoji, tutarlılık, çelişiklik, gerçeklik, doğruluk ve temellendirme kavramlarını anlama

b. Örnek metinler verilerek bu metinlerdeki akıl yürütme biçimlerinin, tutarlı ve çelişik ifadeleri kavrama

B.AKIL YÜRÜTMEYE İLİŞKİN KAVRAMLAR

-Görüş-Arguman-Önerme-Tümdengelim-Tümevarım-Analoji-Tutarlılık-Çelişiklik-Gerçeklik-Doğruluk-Temellendirme

“ÖRNEK METİNLER VERİLEREK BU METİNLERDEKİ AKIL YÜRÜTME BİÇİMLERİNİN, TUTARLI VE ÇELİŞİK İFADELERİN GÖSTERİLMESİ”

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

Tartışma Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Görüş, argüman, önerme, tümdengelim, tümevarım, analoji, tutarlılık, çelişiklik, gerçeklik, doğruluk ve temellendirme kavramları üzerinde durulur.

b.Örnek metinler verilerek bu metinlerdeki akıl yürütme biçimlerinin, tutarlı ve çelişik ifadelerin belirlenmesi sağlanır.

 

 

KASIM

1. HAFTA

04-08 KASIM

1

 

1

2.2. Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini anlama

a. Dilin ifade etme ve kavramlaştırma işlevini kavrama

b Kavramları yanlış kullanmanın, anlamı nasıl değiştirdiğine ilişkin günlük hayattan örnekler verilmesini sağlama.

 

C.DÜŞÜNME VE DİL

-Dilin oluşumu

-Kavram kullanımı

10 KASIM ATATÜRK HAFTASI

ATATÜRK İLKLERİ ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

“BİLGİSAYARLAR DÜŞÜNEBİLİR Mİ?” SORUSUYLA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

 

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Dilin ifade etme ve kavramlaştırma işlevi üzerinde durulur.

b. Kavramları yanlış kullanmanın, anlamı nasıl değiştirdiğine ilişkin günlük hayattan örnekler verilmesi sağlanır.

3. HAFTA

11-15 KASIM

1

 

 

 

1

2.3.Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturma

a. Seçilen konu örnekleri üzerinden öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin konuya ilişkin kendi sorularını yapılandırmalarını sağlama

   

 

D.FELSEFİ SORU OLUŞTURMA

 

 

*1.DÖNEM 1.YAZILI  YOKLAMA

 

SEÇİLEN KONU ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERE SORULAR YÖNELTİLEREK ÖĞRENCİLERİN KONUYA İLİŞKİN KENDİ SORULARINI OLUŞTURMALARI İSTENECEKTİR. “

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

a. Seçilen konu örnekleri üzerinden öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin konuya ilişkin kendi sorularını yapılandırmaları sağlanır.

 

 

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                18-22 KASIM 1.DÖNEM ARA TATİLİ

KASIM

                       4. HAFTA

25-29 KASIM

1

 

 

 

 

1

2.3.Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturma

a. Seçilen konu örnekleri üzerinden öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin konuya ilişkin kendi sorularını yapılandırmalarını sağlama

D.FELSEFİ SORU OLUŞTURMA

 

“DÜNYA FELSEFE GÜNÜ” İLE İLGİLİ OLARAK ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR.

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Seçilen konu örnekleri üzerinden öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin konuya ilişkin kendi sorularını yapılandırmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

                                                                                   2. ÜNİTE: FELSEFE İLE DÜŞÜNME

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

          ARALIK

1. HAFTA

2-6 ARALIK

  1

 

 

 

  1

b. Öğrencilerin gazete, dergi, roman, televizyon haberi, tartışma programı veya filmlerde geçen felsefi bir görüşü tespit etmeleri ve bu görüşü temellendiren argümanları sınıf ortamında tartışmalarının sağlanması

E.FELSEFİ GÖRÜŞ TESPİT ETME

 

 

 

 

06-10 ARALIK MEVLANA HAFTASI

 

“MEVLANANIN 7 ÖĞÜDÜ” FELSEFİ GÖRÜŞ AÇISINDAN YORUMLATILACAKTIR.

 

                   GEZİ-GÖZLEM

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONUNCA ; İL KÜLTÜR MÜD.DE DÜZENLENECEK OLAN KONFERANSA ÖĞRENCİLER GÖTÜRÜLECEKTİR.

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk ))

b. Öğrencilerin gazete, dergi, roman, televizyon haberi, tartışma programı veya filmlerde geçen felsefi bir görüşü tespit etmeleri ve bu görüşü temellendiren argümanları sınıf ortamında tartışmaları sağlanır.

 

 

                                                                   3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

 

 

 

 ARALIK

 

 

 

2. HAFTA

09 – 13  ARALIK

1

 

 

 

1

3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a. “Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?” problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklama

A.VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU VE TEMEL KAVRAMLARI

 

 

 

“VARLIK VE YOKLUK KAVRAMLARI HAKKINDA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.”

 

“ 10 ARALIK  İNSAN   HAKLARI GÜNÜ”

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. “Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?” problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

3. HAFTA

16 – 20 ARALIK

 

 

1

 

 

 

1

b. Felsefi bir metin üzerinden varlık türlerinin sınıflandırılmasını kavrama

B. VARLIK FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI

-VARLIK VAR MIDIR? YOK MUDUR?

(REALİZM-NİHİLİZM-TAOCULUK)

-VARLIK KAÇ TÜRLÜDÜR?

FELSEFİ BİR METİN ÜZERİNDEN VARLIK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.”

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. “Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?” problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b. Felsefi bir metin üzerinden varlık türlerinin sınıflandırılması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

                                                              3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ARALIK

4. HAFTA

23- 27 ARALIK

1

 

1

a. “Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?” problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklama

C. Öğrencilerin hikâye, roman, kısa film veya belgesellerden birinde işlenen konuyu varlık felsefesi açısından değerlendirmeleri ve sınıfta paylaşmaları sağlama

C.VARLIĞIN MAHİYETİ NEDİR?

D.EVRENDE AMAÇLILIK VAR MIDIR?

 

ÖĞRENCİLERDEN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ROMAN,HİKAYE YA DA BİR FİLMİN KONUSUNU VARLIK FELSEFESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ İSTENECEKTİR.”

 

 

 

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a.“Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?” problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b. Felsefi bir metin üzerinden varlık türlerinin sınıflandırılması sağlanır.

c.Öğrencilerin hikâye, roman, kısa film veya belgesellerden birinde işlenen konuyu varlık felsefesi açısından değerlendirmeleri ve sınıfta paylaşmaları sağlanır.

                                        OCAK

1.HAFTA

30 ARALIK- 03  OCAK

1

 

1

3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a. “Doğru bilgi mümkün müdür?", "Bilginin kaynağı nedir?", "Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütleri nelerdir?” problemlerinden hareketle bilgi felsefesinin konusunu kısaca açıklama

b. Felsefi bir metnin üzerinden doğruluk ve gerçeklik kavramları arasındaki ilişkiyi tartışılabilme

 

A.BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU VE TEMEL KAVRAMLARI

-BİLGİ NEDİR?

-DOĞRU BİLGİ MÜMKÜN MÜDÜR?

 

*1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

HER DOĞRU GERÇEK MİDİR? YA DA HER GERÇEK DOĞRU OLMAK ZORUNDA MIDIR? SORULARIYLA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

 

 

 

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

a.“Doğru bilgi mümkün müdür?", "Bilginin kaynağı nedir?", "Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütleri nelerdir?” problemlerinden hareketle bilgi felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b) Felsefi bir metnin üzerinden doğruluk ve gerçeklik kavramları arasındaki ilişkinin tartışılması sağlanır.

 

 

. Çoktan seçmeli soruları içeren sınav yapılacaktır.

 

 

2.HAFTA

06-10 OCAK

1

 

1

 

a. “Doğru bilgi mümkün müdür?", "Bilginin kaynağı nedir?", "Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütleri nelerdir?” problemlerinden hareketle bilgi felsefesinin konusunu kısaca açıklama

 

 

-DOĞRU BİLGİNİN ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?

-TÜMEL UZLAŞIM-UYGUNLUK-TUTARLILIK

FAYDA-APAÇIKLIK

 

  B.BİLGİNİN KAYNAĞI NEDİR?

 

 

 

BİLDİKLERİNİZİ NASIL BİLİRSİNİZ?” SÖZÜYLE BİLGİ KONUSUNDA METAFORİK BİR ÇALIŞMA YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 a.Bilginin kaynağı nedir?Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütleri nelerdir?” problemlerinden hareketle bilgi felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

OCAK

3.HAFTA

13-17 OCAK

1

 

 

 

  1

 

c. Öğrencilerin dergi ve gazete haberleri, internet, sosyal medya veya TV programlarında paylaşılan bilgileri, bilginin değeri ve güvenilirliği açısından tartışmalarını sağlama

C.BİLGİNİN DEĞERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ

“SOSYAL MEDYAMI KONTROL EDİYORUM!!!”

ÖĞRENCİLERDEN  GEÇMİŞ YILLARDA PAYLAŞIM YAPTIKLARI HABER NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ KONTROL ETMELERİ  İSTENECEKTİR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

C. Öğrencilerin dergi ve gazete haberleri, internet, sosyal medya veya TV programlarında paylaşılan bilgileri, bilginin değeri ve güvenilirliği açısından tartışmaları sağlanır.

 

 

YARIYIL TATİLİ

(20 OCAK-02 ŞUBAT)

                                                                                                                                                                                      

 

SÜRE

                                                             3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ŞUBAT

1.HAFTA

03-- 07 ŞUBAT

1 

 

 

 

 

1

3.3. Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a.“Bilim nedir?", "Bilimsel yöntem nedir?”, “Bilimin değeri nedir?” problemlerinden hareketle bilim felsefesinin konusu kısaca açıklama

b.Bilim Felsefe ilişkisini kavrama

-BİLİM FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ

A.BİLİM NEDİR?

B.BİLİMSEL YÖNTEM NEDİR?

C.BİLİMİN DEĞERİ NEDİR?

BİLİM BİLDİKLERİMİZLE FELSEFE BİLMEDİKLERİMİZLE İLGİLİDİR.” SÖZÜNDEN HAREKETLE BİLİM FELSEFE İLİŞKİSİ HAKKINDA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

 

a. “Bilim nedir?", "Bilimsel yöntem nedir?”, “Bilimin değeri nedir?” problemlerinden hareketle bilim felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

 

 

 

 

 

ŞUBAT

       2. HAFTA

10-14 ŞUBAT

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

b. Bilim felsefe ilişkisi üzerinde durulur.

c. B. Russell’ın “Bilgelikle birleştiğinde bilimin sağladığı kudret tüm insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilir; tek başına ise yalnız yıkıntıya yol açar.” sözünden hareketle bilimle hayat arasındaki ilişkinin tartışılmasını sağlama

D.BİLİM FELSEFE İLİŞKİSİ

E.BİLİM HAYAT İLİŞKİSİ

“ BİLİMİN (TEKNOLOJİ) İNSAN YAŞAMINDAKİ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİNE DAİR MÜNAZARA YAPTIRILACAKTIR.”

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Münazara

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

b. Bilim felsefe ilişkisi üzerinde durulur.

c. B. Russell’ın “Bilgelikle birleştiğinde bilimin sağladığı kudret tüm insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilir; tek başına ise yalnız yıkıntıya yol açar.” sözünden hareketle bilimle hayat arasındaki ilişkinin tartışılması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ŞUBAT

3. HAFTA

17-21 ŞUBAT

1

 

 

 

 

1

 

3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a. “İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?", "Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” problemlerinden hareketle ahlak felsefesinin konusunu kavrama

b. Felsefi bir metnin üzerinden, iyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlayabilme

-AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ

A.İYİ VE KÖTÜ NEDİR?

B.ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ NASILDIR?

“FELSEFİ BİR METİN ÜZERİNDEN İYİLİK-MUTLULUK İLİŞKİSİ” HUSUSUNDA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a.“İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?", "Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” problemlerinden hareketle ahlak felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b. Felsefi bir metnin üzerinden, iyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

                ŞUBAT

4. HAFTA

24-ŞUBAT- 28 ŞUBAT

1

 

 

 

 

1

a. "Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” problemlerinden hareketle ahlak felsefesinin konusunu kısaca açıklama

C.EVRENSEL BİR AHLAK YASASI VAR MIDIR?

-YASA VARDIR DİYENLER

(BİLGİ-SEZGİ-FAYDA-ÖDEV VE TASAVVUF AHLAKI)

”TASAVVUF AHLAKIYLA İLGİLİ  OLARAK  TÜRK - İSLAM MUTASSAVVUFLARININ DÜŞÜNCELERİNİ ÖZETLEYEN “ BİR SUNUM ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

 

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a.“İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?", "Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” problemlerinden hareketle ahlak felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

 

 

 

 

 

SÜRE

                                                           3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

       MART

1. HAFTA

02-06 MART

1

 

1

c.Okul ortamında yaşanan durumlardan ve olaylardan hareketle özgürlük, sorumluluk ve kural (norm) ilişkisinin tartışılmasını sağlama

-YASA YOKTUR DİYENLER

(HEDONİZM-EGOİZM-ANARŞİZM-VAROLUŞÇULUK-NİHİLİZM)

“OKUL ORTAMINDA YAŞANAN OLAYLARDAN HAREKETLE ÖZGÜRLÜK-SORUMLULUK VE KURAL İLİŞKİLERİNİ KONU ALAN “BİR KISA FİLM ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR.

 

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

OKUL ORTAMINDA YAŞANAN OLAYLARDAN HAREKETLE ÖZGÜRLÜK-SORUMLULUK VE KURAL İLİŞKİLERİNİ KONU ALAN “BİR KISA FİLM ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR.

 

                   2.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

2. HAFTA

09-13  MART

   1

 

1

3.5.Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklama

a."Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”, “Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?”, “Ölümden sonra yaşam var mıdır?” problemlerinden hareketle din felsefesinin konusunu açıklama

A.DİN FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI

1.TANRININ VARLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER NELERDİR?

2.EVREN SONLU MUDUR SONSUZ MUDUR?

3.ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM VAR MIDIR?

“FELSEFE NE DİN İÇİNDİR;NE DE DİNE KARŞIDIR” SÖZÜNDEN HAREKETLE  FELSEFE DİN İLİŞKİSİ ELE ALINACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. "Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”, “Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?”, “Ölümden sonra yaşam var mıdır?” problemlerinden hareketle din felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

               3. HAFTA

16-20  MART

1

 

 

 

1

b.Teoloji ve din felsefesi farkını kavrama

c. “Ben kimim?” sorusunun felsefe, bilim ve din açısından nasıl ele alındığının tartışılması sağlama

B.TEOLOJİ DİN FELSEFESİ FARKLILIĞI

C.TANRININ VARLIĞI PROBLEMİ

-BEN KİMİM?

 

“BEN KİMİM?” SORUSUNUN FELSEFE, BİLİM VE DİN AÇISINDAN NASIL ELE ALINDIĞINI TARTIŞILACAKTIR.

“18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ” ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

b. Teoloji ve din felsefesi farkı üzerinde durulur.

c. “Ben kimim?” sorusunun felsefe, bilim ve din açısından nasıl ele alındığının tartışılması sağlanır.

MART

  4.HAFTA

23 MART-27 MART

1

 

 

   1

3.6.Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a."Hak, adalet ve özgürlük nedir?", “ İktidarın kaynağı nedir?", "İdeal devlet düzeni olabilir mi?” problemlerinden hareketle siyaset felsefesinin konusunu kısaca açıklama

-SİYASET FELSEFESİNİN KONUSU VE TEMEL KAVRAMLARI

A.HAK,ADALET,ÖZGÜRLÜK

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 a. "Hak, adalet ve özgürlük nedir?", “ İktidarın kaynağı nedir?", "İdeal devlet düzeni olabilir mi?” problemlerinden hareketle siyaset felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

 

NİSAN

1.HAFTA

30 MART- 03 NİSAN

 

10.3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.

- Siyaset Felsefesinin tanımı ve Temel Problemleri

 

. “SİYASET YAPMA DEYİMİNDEN HAREKETLE “SİYASETİ YALNIZCA SİYASETÇİLER Mİ YAPAR? SINIFÇA TARTIŞILACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

Arife AYAZ ŞAHİN

Haydar Sinan KOLUAÇIK

Mehmet UYANIK

Sarper Serkan AVCI

a. "Hak, adalet ve özgürlük nedir?", “ İktidarın kaynağı nedir?", "İdeal devlet düzeni olabilir mi?” problemlerinden hareketle siyaset felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

06 - 10 NİSAN 2. DÖNEM ARA TATİLİ

 

 

 

SÜRE

                                                                            3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

                                                          NİSAN

2. HAFTA

13-17 NİSAN

1

 

1

a."Hak, adalet ve özgürlük nedir?", “ İktidarın kaynağı nedir?", "İdeal devlet düzeni olabilir mi?” problemlerinden hareketle siyaset felsefesinin konusu kısaca açıklama

B.İKTİDARIN KAYNAĞI

C.İDEAL DEVLET DÜZENİ   

*2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

  PLATON’UN DEVLET KİTABININ BAZI BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERE OKUTULUP,DÜŞÜNCELERİ SORULACAKTIR. “

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

b. Geçmişten günümüze egemenlik sorununun temel hak ve özgürlükler açısından tartışılması sağlanır.

3. HAFTA

20-24 NİSAN

1

 

1

 

b.Geçmişten günümüze egemenlik sorununun temel hak ve özgürlükler açısından tartışılmasını kavrama

c. Öğrencilerin ülkemizde yaşanan sorunlardan birini araştırarak birey, toplum ve devlet ilişkileri bağlamında tartışmalarını sağlama

D.TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN EGEMENLİK SORUNU

E.BİREY-DEVLET İLİŞKİSİ

“ÖĞRENCİLERİN ÜLKEMİZDE YAŞANAN SORUNLARDAN BİRİNİ ARAŞTIRARAK BİREY, TOPLUM VE DEVLET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TARTIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.”

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ATATÜRKÜN ULUSAL EGEMENLİĞE VERDİĞİ ÖNEM ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Gösteri

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

c. Öğrencilerin ülkemizde yaşanan sorunlardan birini araştırarak birey, toplum ve devlet ilişkileri bağlamında tartışmaları sağlanır.

4. HAFTA

27-30 NİSAN

1

 

 

 

1

3.7. Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklama

a. Güzel nedir?", "Sanat nedir?", "Sanat eserinin özellikleri nelerdir?” problemlerinden hareketle sanat felsefesinin konusunu kısaca açıklama

b. Felsefi bir metin üzerinden sanat ve duyarlılık ilişkisinin yorumlanması sağla

A.SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE TEMEL SORULARI

-GÜZEL NEDİR?

-SANAT NEDİR?

-SANAT ESERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

“ÖĞRENCİLERDEN FELSEFİ BİR METİN ÜZERİNDEN SANAT VE DUYARLILIK İLİŞKİSİNİ YORUMLAMALARI İSTENECEKTİR.”

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. “Güzel nedir?", "Sanat nedir?", "Sanat eserinin özellikleri nelerdir?” problemlerinden hareketle sanat felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b. Felsefi bir metin üzerinden sanat ve duyarlılık ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

                      MAYIS

1. HFTA

04-08 MAYIS

1

 

1

c. Öğrencilerin yaşadığı şehrin mimari yapısını estetik açıdan tartışmalarını sağlama

B.SANATIN NE OLDUĞU PROBLEMİ

-OYUN OLARAK SANAT

-TAKLİT OLARAK SANAT

-YARATMA OLARAK SANAT

 

“ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI

ŞEHRİN MİMARİ YAPISINI ESTETİK AÇIDAN TARTIŞMALARI İSTENECEKTİR.”

 

 

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

c. Öğrencilerin yaşadığı şehrin mimari yapısını estetik açıdan tartışmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

                                                                                       4. ÜNİTE: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MAYIS

2. HAFTA

11- 15 MAYIS

1

 

1

4.1. Felsefi bir metni analiz edebilme

 

4. ÜNİTE: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA

 

A.FELSEFİ  METİN ANALİZİ

 

  ÖĞRENCİLERE FELSEFİ BİR METİN VERİLEREK “METİNDE HANGİ FELSEFİ KAVRAMLARIN,PROBLEMLERİN ELE ALINDIĞI,BU PROBLEME FİLOZOFUN NASIL BİR BAKIŞ AÇISI SERGİLEDİĞİ? KONUSUNDA BEYİN FIRTINASI YAPTIRILACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

- Felsefi bir metin örneğinde; “Metinde hangi felsefi kavramlar geçmektedir?”, “Metinde hangi felsefi problem veya problemler ele alınmaktadır?”, “Felsefi probleme veya problemlere filozofun bakış açısı nasıldır?”, “Kullanılan kavramlar ve savunulan görüşler, güncel sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi için nasıl bir katkı sunabilir?” soruları yoluyla analiz ve değerlendirme yapılması sağlanır.

 

 

 

 

 

3. HAFTA

18-22 MAYIS

1

 

1

4.2. Verilen konu hakkında alternatif görüşler geliştirebilme

B.FELSEFİ METİN

C.ALTERNATİF GÖRÜŞ GELİŞTİRME

D.GÖRÜŞLER

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ATATÜRKÜN GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

 

ÖĞRENCİLERE FELSEFİ BİR METİN VERİLEREK BU KONUYA FARKLI BİR AÇIDAN BAKILABİLİR Mİ?”, “BU KONUYLA İLGİLİ SİZDEN GÖRÜŞ ÖNE SÜRMENİZ İSTENSEYDİ GÖRÜŞÜNÜZ NE OLURDU?” GİBİ SORULARDAN HAREKETLE AYNI KONUYLA İLGİLİ ÖZGÜN GÖRÜŞLER GELİŞTİRMELERİ İSTENECEKTİR.

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Zıt Panel

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

-Metin alıntılarına yer verilerek öğrencilerin bu alıntılardaki konu veya durumla ilgili öne sürülen görüşleri belirlemeleri ve “Bu konuya farklı bir açıdan bakılabilir mi?”, “Bu konuyla ilgili sizden görüş öne sürmeniz istenseydi görüşünüz ne olurdu?” gibi sorulardan hareketle aynı konuyla ilgili özgün görüşler geliştirmeleri sağlanır.

4.HAFTA

25-29 MAYIS

 

4.3. Bir konu hakkında felsefi bir deneme yazabilme

a.Felsefi denemenin ne olduğu ve nasıl yazıldığını kavrama

E.FELSEFİ DENEME NEDİR? NASIL YAZILIR?

*2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

 

25 MAYIS ‘DÜNYA ETİK GÜNÜ’

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Zıt Panel

Beyin Fırtınası

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

a. Felsefi denemenin ne olduğu ve nasıl yazıldığı açıklanır.

b. Tutarlı, sistematik ve temellendirilmiş bir felsefi denemenin yazılması sağlanır.

               HAZİRAN

1.HAFTA

01-05 HAZİRAN

 

a.Felsefi denemenin ne olduğu ve nasıl yazıldığını kavrama

 

 

F.FELSEFİ DENEME YAZMA

 

 

 

 

“FELSFEFİ DENEME NASIL YAZILIR?” SORUSUYLA BEYİN FIRTINASI YAPILACAKTIR.

 

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

 

a. Felsefi denemenin ne olduğu ve nasıl yazıldığı açıklanır.

 

 Çoktan seçmeli soruları içeren sınav yapılacaktır.

 

    

 

 

 

 

 

SÜRE

                                                                             4. ÜNİTE: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA

 

 

HAZİRAN

2. HAFTA

08-12 HAZİRAN 

1

 

1

b. Tutarlı, sistematik ve temellendirilmiş bir felsefi denemenin yazılmasını sağlama

D.FELSEFİ AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİ DİĞER ALANLARDA KULLANABİLME

FELSEFEDE YAZILMIŞ BİR METNİ VARLIK-BİLGİ-DEĞER ALANLARI ÜZERİNDEN” YORUMLANMASI SAĞLANACAKTIR.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB Onaylı    10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Etkileşimli tahta ve materyaller

(EBA Portalı, Flash disk )

b.Tutarlı, sistematik ve temellendirilmiş bir felsefi denemenin yazılması sağlanır.

HAZİRAN

3. HAFTA

15-19  HAZİRAN

1

 

1

Felsefeden farklı bir konuda yazılmış bir metni, felsefenin varlık, bilgi ve değer alanları üzerinden yorumlanması sağlanır.

D.FELSEFİ AKIL YÜRÜTME BECERİLERİ

  -YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Beyin Fırtınası

EMİNE AŞAN

(EKO YAY.)

Felsefe Ders Kitabı

Etkileşimli tahta ve materyaller

(CD, Flash disk)

- Felsefeden farklı bir konuda yazılmış bir metni, felsefenin varlık, bilgi ve değer alanları üzerinden yorumlanması sağlanır.

 

*10. sınıflar FELSEFE dersi yıllık planı, Talim ve Terbiye kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programına uygun olup; yukarıya çıkarılmıştır; uygulanmasını müsaadelerinize arz ederim.              

 **Atatürkçülük konuları 2104  ve 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden alıntılanmıştır.

 

 

 

              Mustafa HİTHİT                                                                                                                                                                                                        UYGUNDUR.

     Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                                                                                                                                 09/09/2019                            

                                                                                                                                                                                                  ………………………      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Okul Müdürü