2018-2019 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı Ve Kazanımları

2018-2019 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı Ve Kazanımları dosyası 07-05-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı Ve Kazanımları
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen davutn
Eklenme Tarihi 07-05-2019
Boyut 98.34 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

1.ÜNİTE: OKULUMUZDA HAYAT

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

EYLÜL

1. HAFTA  (17 EYLÜL – 21EYLÜL2018)

3 SAAT

 

HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin ilgi alanları ve becerilerinden (iş birliği, planlı ve verimli çalışma, iletişim vb.) hareketle

konu açıklanır. Öğrencilerden öz değerlendirme yapmaları istenir. Güçlü yönleri takdir edilirken güçlendirilmesi

gereken yönlerini geliştirebilecekleri üzerinde durulur.

 

İlköğretim Haftası

Öğrenciler Günü

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

EYLÜL

2.HAFTA (24EYLÜL – 28 EYLÜL2018)

 3 SAAT

HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

 

Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemesinin, bireysel yaşamına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi

üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Okulumuzda Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

EKİM

3.HAFTA (01-05 EKİM 2018)

1 SAAT

HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.

 

 

 

 

Arkadaşlarının sergilediği olumlu veya olumsuz davranışlar karşısında, kendisinin nasıl etkilendiği

üzerinde durulur.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

2 SAAT

HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

 

Arkadaşlık bağlarının oluşturulması, korunması, güçlendirilmesi ve dostluğa dönüştürülmesine aracı

olacak tutum ve değerlerin (saygı, dayanışma, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, karşılıklı zarafet,

güven ve kibarlık vb.) üzerinde durulur.

Hayvanları Koruma Günü

EKİM

4.HAFTA (08-12 EKİM 2018)  

3 SAAT

HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Okulumuzda Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

EKİM

5.HAFTA (15-19 EKİM 2018) 

2 SAAT

HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.

 

. Öğrenim gördüğü okulun; eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilere ve topluma yaptığı katkıları

takip etmesi sağlanır.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

1 SAAT

HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

 

 

 

EKİM

           6..HAFTA (22-26 EKİM 2018) 

3 SAAT

HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.

 

Nezaket kurallarına uyarak kendini ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma

ve dilek kutusu oluşturma gibi konular üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Okulumuzda Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

EKİM -KASIM

  7.  HAFTA (29 EKİM-02 KASIM 2018)

3 SAAT

HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli mesleklerin günlük yaşamdaki yeri

ve toplumsal iş bölümü üzerinde durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.

 

 

Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kızılay Haftası

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

KASIM

8.HAFTA (05-9 KASIM 2018)

 3  SAAT

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır..

 

 

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

2.ÜNİTE: Evimizde Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

9.HAFTA (12-16 KASIM 2018)

3 SAAT

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini

karşılaştırır.

 

Aile büyüklerinin doğdukları ve büyüdükleri yerler, yapmaktan hoşlandıkları işler, oynadıkları oyunlar

ve dönemin teknolojik imkânları gibi konular ele alınır.

Evdeki eşyalarını temiz kullanma

Atatürk Haftası

Afet Eğitimi Haftası

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

KASIM

10.HAFTA (19-23 KASIM 2018)

3  SAAT

HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.

.

Komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli hak ve yükümlülükler bağlamında ele alınır

 

 

 

Öğretmenler Günü

 

KASIM-ARALIK

11-HAFTA(26 -30 KASIM 2018)

1 SAAT

HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.

 

 

 

 

 

Evinin yakın çevresinde bulunan belirgin mekânlardan hareket edilir.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

 

2

HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

Sofra hazırlama, bitki yetiştirme, evcil hayvanları besleme, bakım, onarım ve bahçe bakımı gibi konular ele alınır.

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

2.ÜNİTE: Evimizde Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

ARALIK

12.HAFTA(03-07 ARALIK 2018)

3 SAAT

HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.

 

 

 

Dengeli beslenme

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

ARALIK

13. HAFTA (10-14 ARALIK 2018)

                    3 SAAT

HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

 

Elektrik, su, para, giyecek ve yiyeceklerin kullanımı ele alınır, özellikle ekmek israfının önlenmesi ile

ihtiyaç fazlası gıda maddelerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulur. Kazanım işlenirken

tablo ve grafik okuma becerileri ön plana alınmalıdır.

 

 

ARALIK

14.HAFTA (17-21 ARALIK 2018)

          3 SAAT

HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.

HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.

 

Oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte

nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlerin planlanmasının hayatımıza

kattığı kolaylıklar üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

3.ÜNİTE: Sağlıklı Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

      ARALIK

15. HAFTA (24-28 ARALIK 2018)

    3 SATA SAAT

HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

ARALIK    OCAK

16. HAFTA (31 ARALIK 2018-04  OCAK 2019

3 SAAT

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.

 

Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek

alışveriş yapma üzerinde durulur.

 

 

            OCAK

17.HAFTA (07-11 OCAK 2019)

1

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.

 

Enerji Haftası

 

2 SAAT

HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.

 

Sağlıklı büyümek için dengeli beslenmenin gerekliliği vurgulanır. Ayrıca obezite, diyabet, çölyak ve

besin alerjisi gibi sağlık sorunlarına da dikkat çekilir. Yiyecek israfından kaçınmanın önemi üzerinde

durulur

 

 

18. HAFTA (14-18 OCAK 2019)

    3

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen

kurallarına uyar.

 

Ortak kullanıma açık mekânları, tuvalet ve lavaboları temiz, hijyen kurallarına uygun kullanmanın önemi

üzerinde durulur.

 

Y    A   R   I       Y  I   L       T    A   T   İ   L   İ

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

4.ÜNİTE: Güvenli Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

ŞUBAT

 

21.HAFTA(04 -08 ŞUBAT 2019)

2SAAT

HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin güvenliği için öncelikli olan trafik işaretleri ve işaret levhaları (yaya geçidi, okul geçidi,

ışıklı trafik işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez, kontrolsüz demir yolu geçidi ve bisiklet

giremez vb.) üzerinde durulur.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

.

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

1 SAAT

HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

 

 

 

ŞUBAT

 

22.HAFTA (11 – 15 ŞUBAT 2019)

3

HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.

 

Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler vermesi sağlanır. Kesik, yaralanma, boğulma,

zehirlenme ve yanma gibi kazalara karşı alınabilecek basit önlemler üzerinde durulur.

 

 

ŞUBAT

 

23.HAFTA (18-22  ŞUBAT  2019)

3

HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

 

Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın gerekliliği

üzerinde durulur. Herhangi bir acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına ait iletişim bilgilerine

sahip olmanın önemi vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

4.ÜNİTE: Güvenli Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

                         ŞUBAT- MART

 

 

 

 

 

24. HAFTA ( 25- ŞUBAT 01 MART 2019)

3SAAT

HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini

açıklar.

 

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda yanından uzaklaşma, kaçma, yüksek sesle veya bağırarak

yardım isteme, ailesini haberdar etme, güvenlik personeline başvurma gibi durumların gerekliliği üzerinde

durulur.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

MART

25.  HAFTA (04-08 MART 2019)

3

HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine

örnekler verir.

 

Olağanüstü durumlardan; akran baskısı, suç kaynağı kişi ve gruplar, terör, savaş, deprem ve sel sırasında

yapılması gerekenler üzerinde durulur.

 

 

MART

26.HAFTA (11 -15 MART 2019)

3

HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

 

Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet,

kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi

konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği

üzerinde durulur

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

5.ÜNİTE: Ülkemizde Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

MART

 

 

 

 

 

27.HAFTA(18-22  MART  2019)

3 SAAT

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.

 

 

 

 

 

 

 

Muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimlerine gezi yapmaya özen

gösterilir.

 

Orman Haftası

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

.

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

MART

 

28.HAFTA (25-29  MART  2019)

3

HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

 

Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler vurgulanır.

 

Dünya Tiyatrolar Günü

 

Kütüphaneler Haftası

 

NİSAN

29.HAFTA (01-05 NİSAN 2019)

3

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

 

 

 

 

 

 

 

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar

vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

5. ÜNİTE: Ülkemizde Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

NİSAN

 

 

 

 

 

 

30. HAFTA (08-12 NİSAN   2019)

1 SAAT

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.

 

Vatanseverlik, çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma üzerinde durulur. Bu değerlerin

yansımalarının bireylerden başlayacağına değinilir.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

2  SAAT

HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.

 

Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, parklar, oyun alanları, spor salonları ve stadyumlar

gibi kamu mallarının korunması üzerinde durulur.

Dünya Sağlık Günü

NİSAN

 

31.HAFTA (15-19 NİSAN- 2019)

2  SAAT

HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.

 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızlığına katkısı

ile millî birlik ve beraberliğin toplumumuza katkıları üzerinde durulur.

 

 

1  SAAT

HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine

katılır.

 

Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

SÜRE

5. ÜNİTE: Ülkemizde Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

- MAYIS

 

32.HAFTA (22-26 NİSAN 2019)

3SAAT

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.

 

Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer vermesi; kararlılık,

akıl yürütme, inandırıcılık, insan, vatan ve millet sevgisi gibi özellikleri üzerinde durulur.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

NİSAN -MAYIS

 

33.HAFTA (29 NİSAN -03 MAYIS 2019

                         3 SAAT

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engin Arık, Jale İnan, Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Ali Kâğıtçı, Naim Süleymanoğlu, Nene Hatun, Nuri

Demirağ, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin gibi bireylerin kişisel özelliklerinin başarılı olmalarına etkisi üzerinde

durulur.

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE NO 6: Doğada Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

MAYIS

34.HAFTA (06-10 MAYIS 2019)

1 SAAT

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

 

Trafik ve İlk Yardım Haftası

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir.

2 SAAT

HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.

 

Yakın çevresinde yetiştirilen bir meyve veya sebze örneği üzerinden konu açıklanır.

Anneler Günü

MAYIS

35 HAFTA 13-17 MYIS 2019

              3 SAAT

HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.

 

 

 

 

 

 

Güneş, karınca yuvaları ve yosunları gözlemleme gibi doğal yön bulma yöntemleri üzerinde durulur.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

MAYIS

36.HAFTA( 20-24 MAYIS 2019)

           3 SAAT

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

 

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu etkilerine de

örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI  ÜÇÜNCÜ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÜNİTE NO 6: DOĞA VE ÇEVRE

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

MAYIS

37.HAFTA( 27 -31 MAYIS  2019)

3 SAAT

HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

 

Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun

kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları

temel düzeyde tanıtılır.

 

 

1.Anlatım

2. Grup tartışması

3. Gezi gözlem

4. Gösteri

5. Soru yanıt

6. Örnek olay

7. Beyin fırtınası

8. Canlandırma

9. Grup çalışmaları

10. Oyunlar

11. Rol yapma

12. Canlandırma .

13. Araştırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

 

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Güncel yayınlar

3. Resim, harita ve fotoğraflar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Görsel Kaynaklar

5. Etkinlik örnekleri

6. Bilgisayar vb.

7. Resimler

 

Çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,  boşluk doldurma,  soru-cevap, eşleştirme yapma, gözlem , öz değerlendirme, kavram haritası, değerlendirilebilir

HAZİRAN

38 VE 39.HAFTA( 03-14 HAZİRAN 2019)

4 SAAT

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.

 

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar kullanıma sunulma alanları örneklenir.

Bu sürecin çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden birini kullanmak ve farklı işlev

kazandırmak suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi

Öğretim Programı Ünite Adları, Kazanım Sayıları, Ders Saatleri  ve işleniş tarihi

 

3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

İlkokul 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; sınıfın ve okulun krokisini çizme, okulun tarihini araştırma, okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar, milletin ortak kullanım alanları ve araçları, yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler, Atatürk’ün kişilik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir. Lam 45 108 100

 

SINIF

ÜNİTE NO

ÜNİTE ADI

KAZANIM SAYISI

ÖNGÖRÜLEN SÜRE

                tarih

 

 

 

   3

1

Okulumuzda Hayat

10

24  (8 hAFTA)

17.09.2018-09.11.2018

2

Evimizde Hayat

8

18  (6 hAFTA)

12.11.2018-21.12.2018

3

Sağlıklı Hayat

5

12  (4 hAFTA)

24.12.2018-18.01.2019

4

Güvenli Hayat

7

18  (6 hAFTA)

04.02.2019-15.03.2019

5

Ülkemi Hayat

9

21  (7 hAFTA)

18.03.2019-03.05.2019

6

DoğaDA Hayat

6

15 (5 hAFTA)

06.05.2019-14.06.2019

 

 

45

108 (37 hAFTA)

 

 

 

2018-2019 2.SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARI

HB.3.1. Okulumuzda Hayat

HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.

Öğrencilerin ilgi alanları ve becerilerinden (iş birliği, planlı ve verimli çalışma, iletişim vb.) hareketle

konu açıklanır. Öğrencilerden öz değerlendirme yapmaları istenir. Güçlü yönleri takdir edilirken güçlendirilmesi

gereken yönlerini geliştirebilecekleri üzerinde durulur.

HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemesinin, bireysel yaşamına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi

üzerinde durulur.

HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.

Arkadaşlarının sergilediği olumlu veya olumsuz davranışlar karşısında, kendisinin nasıl etkilendiği

üzerinde durulur.

HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

Arkadaşlık bağlarının oluşturulması, korunması, güçlendirilmesi ve dostluğa dönüştürülmesine aracı

olacak tutum ve değerlerin (saygı, dayanışma, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, karşılıklı zarafet,

güven ve kibarlık vb.) üzerinde durulur.

24

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı

HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.

HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.

Öğrenim gördüğü okulun; eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilere ve topluma yaptığı katkıları

takip etmesi sağlanır.

HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.

Nezaket kurallarına uyarak kendini ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma

ve dilek kutusu oluşturma gibi konular üzerinde durulur.

HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli mesleklerin günlük yaşamdaki yeri

ve toplumsal iş bölümü üzerinde durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.

 

24

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı

HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.

HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.

Öğrenim gördüğü okulun; eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilere ve topluma yaptığı katkıları

takip etmesi sağlanır.

HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.

Nezaket kurallarına uyarak kendini ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma

ve dilek kutusu oluşturma gibi konular üzerinde durulur.

HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli mesleklerin günlük yaşamdaki yeri

ve toplumsal iş bölümü üzerinde durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.

 

 

 

HB.3.2. Evimizde Hayat

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini

karşılaştırır.

Aile büyüklerinin doğdukları ve büyüdükleri yerler, yapmaktan hoşlandıkları işler, oynadıkları oyunlar

ve dönemin teknolojik imkânları gibi konular ele alınır.

HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.

Komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli hak ve yükümlülükler bağlamında ele alınır.

HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.

Evinin yakın çevresinde bulunan belirgin mekânlardan hareket edilir.

HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Sofra hazırlama, bitki yetiştirme, evcil hayvanları besleme, bakım, onarım ve bahçe bakımı gibi konular ele alınır.

HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.

HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

Elektrik, su, para, giyecek ve yiyeceklerin kullanımı ele alınır, özellikle ekmek israfının önlenmesi ile

ihtiyaç fazlası gıda maddelerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulur. Kazanım işlenirken

tablo ve grafik okuma becerileri ön plana alınmalıdır.

HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.

Oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte

nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlerin planlanmasının hayatımıza

kattığı kolaylıklar üzerinde durulur.

HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.

 

 

HB.3.3. Sağlıklı Hayat

HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.

Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek

alışveriş yapma üzerinde durulur.

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.

HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.

Sağlıklı büyümek için dengeli beslenmenin gerekliliği vurgulanır. Ayrıca obezite, diyabet, çölyak ve

besin alerjisi gibi sağlık sorunlarına da dikkat çekilir. Yiyecek israfından kaçınmanın önemi üzerinde

durulur.

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen

kurallarına uyar.

Ortak kullanıma açık mekânları, tuvalet ve lavaboları temiz, hijyen kurallarına uygun kullanmanın önemi

üzerinde durulur.

 

HB.3.4. Güvenli Hayat

HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.

Öğrencilerin güvenliği için öncelikli olan trafik işaretleri ve işaret levhaları (yaya geçidi, okul geçidi,

ışıklı trafik işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez, kontrolsüz demir yolu geçidi ve bisiklet

giremez vb.) üzerinde durulur.

HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.

Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler vermesi sağlanır. Kesik, yaralanma, boğulma,

zehirlenme ve yanma gibi kazalara karşı alınabilecek basit önlemler üzerinde durulur.

HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın gerekliliği

üzerinde durulur. Herhangi bir acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına ait iletişim bilgilerine

sahip olmanın önemi vurgulanır.

HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini

açıklar.

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda yanından uzaklaşma, kaçma, yüksek sesle veya bağırarak

yardım isteme, ailesini haberdar etme, güvenlik personeline başvurma gibi durumların gerekliliği üzerinde

durulur.

HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine

örnekler verir.

Olağanüstü durumlardan; akran baskısı, suç kaynağı kişi ve gruplar, terör, savaş, deprem ve sel sırasında

yapılması gerekenler üzerinde durulur.

26

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı

HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet,

kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi

konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği

üzerinde durulur

 

 

HB.3.5. Ülkemizde Hayat

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.

Muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimlerine gezi yapmaya özen

gösterilir.

HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler vurgulanır.

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar

vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.

Vatanseverlik, çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma üzerinde durulur. Bu değerlerin

yansımalarının bireylerden başlayacağına değinilir.

HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.

Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, parklar, oyun alanları, spor salonları ve stadyumlar

gibi kamu mallarının korunması üzerinde durulur.

HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızlığına katkısı

ile millî birlik ve beraberliğin toplumumuza katkıları üzerinde durulur.

HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine

katılır.

Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.

Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer vermesi; kararlılık,

akıl yürütme, inandırıcılık, insan, vatan ve millet sevgisi gibi özellikleri üzerinde durulur.

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Engin Arık, Jale İnan, Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Ali Kâğıtçı, Naim Süleymanoğlu, Nene Hatun, Nuri

Demirağ, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin gibi bireylerin kişisel özelliklerinin başarılı olmalarına etkisi üzerinde

durulur.

 

 

HB.3.6. Doğada Hayat

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.

Yakın çevresinde yetiştirilen bir meyve veya sebze örneği üzerinden konu açıklanır.

HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.

Güneş, karınca yuvaları ve yosunları gözlemleme gibi doğal yön bulma yöntemleri üzerinde durulur.

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu etkilerine de

örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.

HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun

kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları

temel düzeyde tanıtılır.

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar kullanıma sunulma alanları örneklenir.

Bu sürecin çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden birini kullanmak ve farklı işlev

kazandırmak suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir.