2018-2019 2.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (evren yayıncılık)

2018-2019 2.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (evren yayıncılık) dosyası 25-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (evren yayıncılık)
Kategori 2. Sınıf TEOG
Gönderen meliketurk
Eklenme Tarihi 25-02-2018
Boyut 130.42 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

KONU ADI

KAZANIMLAR

3

Düzenli ve Planlı

Olmak

A.2.1. Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar.

A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

1

Yardım Eder misiniz?

A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

1

Sınıfım ve Sıram

A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

1

Kurallar

Olmasaydı

A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.

2

Seçim

Yapıyoruz,

Proje

Hazırlıyoruz

A.2.6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.

A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.

A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.

3

Arkadaşlar, İş Başına

A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

1

Bayrağımız

A.2.11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

2

Nasıl Beslenmeliyiz?

A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.

2

Güçlü Yanlarım

A.2.13. Okulda kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.

1

Farklılık Güzeldir

A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

1

Duygularımın Gücü

A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

2

Özenli

Kullanmazsam

A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

1

Ne Çok Taşıt Var

A.2.17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

2

Trafik Kuralları

A.2.18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.

1

Okul Yolunda

A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar.

2

Vücudumu Tanıyorum

A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

2

Sağlığım İçin

A.2.21. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.

KONU ADI

KAZANIMLAR

2

Bizim Günümüz

A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular.

2

Nasıl Davranmalıyız?

A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.

2

Sözcüklerin Büyüsü

A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

1

Ne Olabilirim?

A.2.25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.

1

Duygularım Değişiyor

A.2.26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.

2

Bilinçli Tüketici

A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.

2

Çevremi Seviyorum

A.2.28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.

2

Atatürk de Öğrenciydi

A.2.29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar.

2

Daha Coşkulu Bayramlar

A.2.30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir.

1

Dinî

Bayramlarımız

A.2.31. Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır.

1

Kaynak

Kitaplardan

Yararlanıyorum

A.2.32. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.

2

Sorunları

Çözüyoruz

A.2.33. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.

2

Öğrendiklerim

A.2.34. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

2

DEĞERLENDİRME

2

Evim Evim, Güzel Evim

B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.

B.2.2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl “eşsiz” kıldığını açıklar.

2

Doğmak-Doğu, Batmak-Batı

B.2.3. Güneş’in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.

B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.

1

Kaybolursam Ne Yaparım?

B.2.5. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilecek bilgiler edinir.

1

İletişim Araçlarını Kullanırken

B.2.6. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.

2

Organlarım Çalışmazsa

B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.

35

 

KONU ADI

KAZANIMLAR

3

Sağlıklı

Büyüyorum

B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

Yemek Yerken

B.2.9. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar.

3

Planlı Yaşıyorum

B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar.

1

Nasıl Bir Çocuktu?

B.2.11. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.

3

Mesleklerin Yarışı

B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.

B.2.13. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.

B.2.14. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.

1

Kime Benziyorum?

B.2.15. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

1

Benim de Sözüm Var

B.2.16. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

3

Benim de Görevim Var

B.2.17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.

B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

B.2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.

YARI YIL TATİLİ

1

Eşyalarımıza Özen Gösterelim

B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

1

İletişim Kurarken

B.2.21. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

2

Duygularını Kontrol Etmelisin

B.2.22. Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.

2

Güven Duygusu

B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.

2

Bunu Kabul

Edemem

B.2.24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

2

Daha İyi Öğrenmek İçin

B.2.25. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

2

Atatürk

Sayesinde

B.2.26. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.

KONU ADI

KAZANIMLAR

 

1

Ben de Bir Liderim

B.2.27. Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.

 

2

Para

Biriktiriyorum

B.2.28. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.

 

1

İyi ki

Eşyalarımız Var

B.2.29. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.

 

2

Evimizde Güvenlik

B.2.30. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.

 

2

Kaynaklar Tükenirse

B.2.31. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.

 

2

Paramı Harcarken

B.2.32. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır.

 

2

Tatil Planım

B.2.33. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapar ve bu planı ailesiyle paylaşır.

 

2

Doğal Afetler

B.2.34. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.

 

2

Benim Yuvam, Türkiye’m

B.2.35. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.

 

B.2.36. Kendi evinde hissettiği olumlu duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu duyguları vatan sevgisi açısından ilişkilendirir.

 

2

Öğrendiklerim

B.2.37. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

 

2

DEĞERLENDİRME

 

1

Değişiyorum

C.2.1. Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.

 

3

Şimdi Yapabiliyorum

C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.

 

C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.

 

1

Duygularım Neden Değişiyor?

C.2.4. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

1

Geçmişteki ve

Günümüzdeki

Çocuk Oyunları

C.2.5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.

 

2

Dünya Çocukları

C.2.6. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır ve sunar.

 

1

Aile Geçmişimiz

C.2.7. Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve sınıfta sunar.

 

1

Beğenilen Meslekler

C.2.8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır.

 

2

Liderlerimiz

C.2.9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.

 

37

KONU ADI

KAZANIMLAR

2

Cumhuriyetle

Gelen

Değişiklikler ve Atatürk

C.2.10. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklar.

C.2.11. Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunar.

2

Yaşasın, Bayram Var!

C.2.12. Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.

2

Su Damlasının

Öyküsü ve

Doğadaki

Maddeler

C.2.13. Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar.

C.2.14. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini gözlemler ve gözlemlerinden hareketle maddeleri sınıflandırır.

2

Dünya Güneş’in Peşinde

 C.2.15. Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

1

Hava Durumu

C.2.16. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.

1

Dört Mevsimde Dünya'mız

C.2.17. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava, su ve toprakta meydana gelen değişiklikleri fark eder.

1

Gökyüzünde Gördüklerimiz

C.2.18. Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.

1

Geçmişten

Günümüze

Binalar

C.2.19. Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.

2

Doğal Afetler ve İnsanlar

C.2.20. Farklı ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karşılaştırır.

2

Canlılar Nasıl Yaşar?

C.2.21. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.

2

Doğal ve Yapay Çevre

C.2.22. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.

2

Çevre Koruma Projemiz

C.2.23. Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendisinin ve başkalarının sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.

2

Öğrendiklerim

C.2.24. “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

2

DEĞERLENDİRME

Yayınevi tarafından hazırlanmıştır.