2018-2019 8.sınıf inkılap tarihi sene başı seviye tespit sınav soruları

2018-2019 8.sınıf inkılap tarihi sene başı seviye tespit sınav soruları dosyası 30-04-2018 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 8.sınıf inkılap tarihi sene başı seviye tespit sınav soruları
Kategori 8. Sınıf TEOG
Gönderen iskenderunum
Eklenme Tarihi 30-04-2018
Boyut 758.18 K
İndirme 367

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
5 / 5 (toplam 1 oy)

8. SINIFLAR SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI

1)

 

Yukarıdaki Türkiye’de nüfus sayımlarını ve nüfusun durumlarına gösteren tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a)       Nüfusumuz sürekli azalmıştır.

b)      Sağlık hizmetlerinin artması nüfusun artmasını sağlamıştır.

c)       Sosyal, siyasi ve askeri sorunlar nüfusun artıp azalmasında etkili olmuştur.

d)      Devlet, aile planlaması çalışmaları ile nüfusu        artması                 veya       azalması konusunda çalışma yapmıştır.

 

2) Bir yasanın yürürlüğe girip uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a)       TBMM’de kabul edilmesi

b)      Cumhurbaşkanının onaylaması

c)       TBMM’de komisyondan geçmesi

d)      Resmi Gazete’de yayınlanması

 

 

 

 

 

 

Osmanlı


8)

Herkes kanun önünde eşittir. Ayrıca her devlet kurumunun görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz. Devlet vatandaşın canını, malını, temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alır. Haksızlığa uğradığına inanan kişi mahkemeye başvurabilir. Kanunlara göre hükümlerin verildiği mahkemeler adaletin gerçekleştiği yerlerdir.

Yukarıda              Türkiye                 Cumhuriyeti’nin niteliklerinden hangisi anlatılmıştır?

a)       Laik Devlet olması

b)      Hukuk Devleti olması

c)       Demokratik Devlet olması

d)      Sosyal Devlet olması

 

 

9) Osmanlı Devleti’nde ülke işlerinin görüşüldüğü Divan teşkilatındaki aşağıdaki görevlilerden hangisi mali işlerle ilgilenmektir?

a)   Nişancı

b)  Kazasker

c)Defterdar

d)Sadrazam

 

10) Matbaa’nın icadı aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş olamaz?

a)       Rönesans

b)      Reform

c)       Coğrafi Keşifler

d)      Kavimler Göçü

 

11)

 

?              olan       yer         aşağıdakilerden                hangisi yazılmalıdır?

a)       Ülkemizde           sanatı    destekleyen kuruluşlar

b)      Ülkemizde           tarımı    destekleyen kuruluşlar

c)       Ülkemizde           sağlığı    destekleyen kuruluşlar

d)      Ülkemizde           eğitimi destekleyen kuruluşlar

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da uygulanan toprak yönetim sistemi Tımar’ın faydalarından birisi olamaz?

a)       Tımar sistemi ile vakıfların da gelir elde etmesi sağlanmıştır.

b)      Toprağın işlenmesi ve üretimin devamlılığı sağlanmış, toprağın parçalanması önlenmiştir. 

c)       Tımar sahiplerinin yetiştirdiği atlı askerler devletin hazineye yük olmadan güçlü ordulara sahip olmasını mümkün kılmıştır.

d)      Tımar sahiplerine maaş ödenmemesi devlet bütçesini rahatlatmıştır. 

 


15) 

*Bilgi ve kültür aktarımı hızlanmıştır.

*Eğitim öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.

*İnsanlar arasındaki etkileşim artmıştır.  

Yukarıdaki gelişmeler aşağıda buluşlardan hangisini keşfi ile mümkün olmuştur?

a)       Cam

b)      Mürekkep

c)       Barut

d)      Yazı

 

 

16) Bilimsel araştırmalara çok küçük yaşta başladı ve 17 yaşında Güneş’i gözlemlemek için bir alet yaptı. Bu gözlemler sonucu

 dünyanın döndüğünü ve yerçekiminin bulunduğunu söyledi. Dünyanın çevresini hesapladı. Gazneli Mahmut onun için “Sarayımın en değerli hazinesi” demiştir. Hükümdarların himayesinde çalışmalarını sürdüren bu bilim adamının ilgi alanı

 astronomi                                                                                                                 ile     sınırlı     değildi.      Coğrafya,

matematik, optik, tıp, eczacılık gibi alanlarda 140’ın üzerinde eser bıraktı.

Yukarıda kendisi hakkında bilgi verilen Türkİslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) Harezmi                                                                                                                                               b) Biruni

                                                                                                                      c) Ali Kuşçu                         d) Uluğ Bey

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a)       Osman Donanmasının zafer kazandığı yerler

b)      Osmanlı Donanmasının yakıldığı yerler

c)       Osmanlı Donanmasının sefere çıktığı yerler

d)      Osmanlı Donanmasının tersanesinin

 

 

 

8. SINIFLAR SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI CEVAP ANAHTARI

 

 

 

D

A

2

D

3

B

4

C

5

D

6

A

7

C

8

B

9

C

10

D

11

B

12

A

13

C

14

A

15

D

16

B

17

A

18

B

19

C

20

D

olduğu yerler

19) Osmanlılara şehirlere pek çok eser yapmışlar, şehrin planlı, düzenli ve sistemli şekilde büyümesine dikkat etmişlerdir. Şehirlerde halkın refahı ve ihtiyaçlarının karşılanması için her şey düşünülmüştür. Osmanlı şehirlerinde birçok milletten insan huzur içerisinde yaşamıştır. Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu Türk tarihi içinde yüzyıllar boyunca pek çok eser ve şehirler yaşadıkları değişim ile Türk kültür, sanat ve estetiğini yansıtan yapılarla donatılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı’dan kalma pek çok eserin günümüzde de kullanılması Türk mimarisinde neyi gösterir?

a)   Estetiği

b)  Değişimi

c)Sürekliliği

d)Etkileşime kapalı olmayı

20) Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin etkileşiminde elçilerin önemli katkısı olmuştur. Özellikle Osmanlı elçilerinin ziyaretleri Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Ziyaretler ile kültür ve sanat alanında Osmanlı esintileri Avrupa’ya yayıldı. Osmanlı’nın Avrupa etkilemesine aşağıdaki örneklerden hangisi verilemez?

a)               Mozart’ın mehterden esinlenerek Türk  Marşı’nı beslemesi.

b)              Avrupa’da Alla Turka (Türk Usulü) denilen Türk Modası başlaması.

c)               Türk kilim ve halı motiflerinin Avrupalı ressamların resimlerinde yer alması. 

d)              XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde Avrupa tarzı saray ve eserlerin yapılması.